Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Daxili xidmət nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
Yüklə 1.05 Mb.
səhifə8/15
tarix23.02.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

İş naryadı

 

217. Hərbi qulluqçuları iş naryadına göndərmək üçün alay (briqada) üzrə verilən əmrdə hansı bölmələrin işə göndərilməsi, işin növü və müddəti, bölmələrin nə vaxt, hara və kimin sərəncamına gəlmələri göstərilir. İş naryadı üçün ayrılmış bölmələr iş yerlərinə öz komandirləri və ya zabitlərdən, gizirlərdən və çavuşlardan təyin olunmuş böyükləri ilə gəlirlər.Gözlənilməz işlər üçün iş naryadı alay (briqada) qərargahı rəisi tərəfindən ayrılır.

 

Növbətçi bölmə

 

218. Növbətçi bölmə qarovulu gücləndirmək və ya yanğın, təbii fəlakət, yaxud digər hallarda təcili çağırılmaq üçün təyin olunur.Növbətçi bölmə alay (briqada) növbətçisinə tabedir.

219. Növbətçi bölmə həyəcan və ya toplanış siqnalı ilə onun üçün təyin edilmiş yerdə düzülür, alay (briqada) növbətçisinin göstərişi ilə hərəkət edir.

Növbətçi bölməyə patronlar bölük başçavuşu tərəfindən yalnız alay (briqada) növbətçisinin sərəncamı ilə verilir.

220. Növbətçi bölmə məşğələləri alayın (briqadanın) yerləşdiyi yerin yaxınlığında keçir. Alay (briqada) növbətçisi növbətçi bölmənin olduğu yeri və onu çağırma qaydasını dəqiq bilməlidir.

Növbətçi bölmənin gecə istirahəti qaydasını alay (briqada) komandiri təyin edir.

 

Xidmət naryadlarının təyin edilməsi qaydası və onların hesabatı

 

221. Bölmələr növbəyə, bir qayda olaraq, öz komandirləri ilə təyin olunurlar.Gizirlərin, zabitlərin və alay (briqada) bölmələrinin növbəsini alayın (briqadanın) qərargah rəisi müəyyənləşdirir.

Bölükdə taqımların növbəsini bölük başçavuşu, taqımda isə taqım komandiri müavini müəyyən edir.

Əsgərlər, çavuşlar, gizirlər və zabitlər arasında növbəti naryadların sayı mümkün qədər bərabər bölüşdürülməlidir.

222. Sutkalıq naryada təyin olunanlar naryada təyin olunduqları gündən qabaqkı gecə bütün məşğələlərdən və işlərdən azad edilməlidirlər.

Naryada başlamazdan qabaq şəxsi heyətə onun xidmət aparmağa hazırlaşması, öz vəzifə borcunu bilməsinin yoxlanması və istirahət edə (yata) bilməsi üçün üç saatdan az olmayaraq vaxt verilməlidir.

Sutkalıq naryaddan çıxanlar həmən gün işdən və məşğələlərdən azad edilirlər.

223. Naryadlar vərəqəsi (7 saylı əlavə):

əsgərlər üçün — taqım komandirləri müavinləri,

çavuşlar üçün — bölük başçavuşu,

gizirlər və zabitlər üçün — alay (briqada) qərargahı rəisi tərəfindən hər ay üçün ayrıca doldurulur.

Naryadlar vərəqələri bir il saxlanılır, sonra isə məhv edilir.

 

VII fəsil. Sutkalıq naryadın dəyişməsi. Bölmələrin (komandaların) yola salınması və getməsi

 

Sutkalıq naryadın dəyişməsi

 

224. Sutkalıq naryadın dəyişməsi qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin müddəalarına əsasən keçirilir. Onu alayın (briqadanın) yeni növbətçisi alay (briqada) komandirinin müəyyən etdiyi saatda keçirir.225. Dəyişmənin keçirilməsinə 10 dəqiqə qalmış zabitlərdən təyin olunmuş yeni alay (briqada) növbətçisinin köməkçisi sutkalıq naryad heyətini dəyişmə keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş yerdə düzür və alay (briqada) növbətçisi gələndə ona məlumat verir.

Əgər alay (briqada) növbətçisinin köməkçisi gizir və ya çavuş rütbəsindədirsə, sutkalıq naryadın düzülməsini və alay (briqada) növbətçisinə məlumat verilməsini sutkalıq naryadın tərkibindəki zabit, zabit olmayanda isə gizir yerinə yetirir.

226. Dəyişmə üçün sutkalıq naryad aşağıdakı qaydada düzülür: sağ cinahda qarovullar, sonra sağdan sola: park növbətçisi, növbətçi feldşer (sanitar təlimatçı), nəzarət-buraxılış məntəqəsinin növbətçisi, alay (briqada) qərargahının növbətçisi, bölmələr üzrə bütün bölüklərin növbətçiləri kuryerlər və siqnalçı; nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisinin köməkçiləri, gün növbətçiləri və növbətçi yedəkçinin sürücü mexaniki (sürücüsü) öz növbətçilərinin arxasında düzülürlər; alay (briqada) növbətçisinin köməkçisi qarovulların sağ cinahında durur.

 

Bölmələrin (komandaların) yola salınması və getməsi

 

227. Xidməti ezamiyyətlərə bölmələr, bir qayda olaraq, öz komandirlərinin başçılığı altında göndərilirlər. Müxtəlif bölmələrdən əsgər və çavuşlar bir yerdə ezamiyyətə göndərildikdə, onlardan komanda yaradılır və komandaya çavuşlar, gizirlər, yaxud zabitlərdən rəis təyin olunur. Bölmə komandirinə (komanda rəisinə) ezamiyyət vəsiqəsi və bölmənin (komandanın) şəxsi heyətinin silahının növü və nömrəsi göstərilməklə alay (briqada) qərargahı rəisi tərəfindən imzalanmış və möhürlə təsdiqlənmiş siyahı verilir. Bölmə komandirinə (komanda rəisinə) bundan əlavə yolda getmək və qidalanmaq qaydaları, bölmənin (komandanın) nə vaxt, hara və kimin sərəncamına getməsi, həmçinin bölmənin (komandanın) xidməti ilə əlaqədar digər göstərişlər verilir.228. Bölmənin (komandanın) hazır olması barədə bölmə komandiri alay (briqada) qərargahı rəisinə, komanda rəisi isə alay (briqada) qərargahı rəisinə, yaxud alay (briqada) növbətçisinə məlumat verir.

Qərargah rəisi şəxsi heyəti nəzərdən keçirib onun təminatını yoxladıqdan və bölmə komandirinə (komanda rəisinə) təlimat verdikdən sonra alay (briqada) komandirinə məlumat verir və onun icazəsi ilə bölməni (komandanı) yola salır.

229. Bölmə komandiri (komanda rəisi) şəxsi heyətin hərbi intizamına, tapşırığın vaxtında yerinə yetirilməsinə, qayda-qanuna riayət edilməsinə, həmçinin silahların, döyüş sursatının və əmlakın qorunub saxlanılmasına tam məsuliyyət daşıyır.

230. Bölmə (komanda) təyin olunan yerə gələn kimi bölmə komandiri (komanda rəisi), sərəncamına göndərildiyi şəxsə, geri qayıdan kimi isə alay (briqada) qərargahı rəisinə məlumat verməlidir.

231. Bölmə (komanda) maşınlarla gedərkən bölmə komandirləri (komanda rəisləri) və maşın böyükləri şəxsi heyətin hərbi intizama riayət etməsinə, həmçinin maşınlardakı adamların sayının, yüklərin miqdarının və maşınların sürətinin müəyyən edilmiş normadan artıq olmamasına, şəxsi heyətin maşınlara minib düşməsi və yol hərəkəti qaydalarını pozmamasına diqqət yetirməlidirlər.

Zəruri avadanlıqla təchiz edilməmiş maşınlarda şəxsi heyətin daşınması qadağandır.

Dəmiryolu, hava və su nəqliyyatı ilə gedərkən, bu Nizamnamənin XII fəslinin göstərişlərini rəhbər tutmaq lazımdır.

232. Bölüyün qarnizon daxilində xidməti tapşırıqları yerinə yetirməyə, həmçinin ekskursiyaya, kinoya, teatra və digər ictimai yerlərə gedən əsgər və çavuşları komanda tərkibində, bölük komandirinin zabitlərdən, gizirlərdən, yaxud çavuşlardan təyin etdiyi böyüyün başçılığı altında gedirlər.

Zabit və ya gizirlərdən olan komanda böyüyü komandanın şəxsi heyətini yığıb düzür, onu yoxlayır, siyahı tərtib edir, komandanın hazır olması barədə bölük komandirinə və ya onu əvəz edən şəxsə məlumat verir. O, icazə aldıqdan sonra komandanı təyin olunmuş yerə aparır.

Müddətli xidmət çavuşlarından olan komanda böyüyü komandanı yığıb onu başçavuşun və ya onu əvəz edən şəxsin yoxlaması üçün təqdim edir, özü üçün buraxılma vərəqəsini və şəxsi heyətin bölük komandiri imzaladığı siyahını alır. Buraxılma vərəqəsində böyüklə birlikdə gedənlərin ümumi sayı da göstərilir. Daha sonra komanda böyüyü komandanı alay (briqada) növbətçisinə təqdim edir.

233. Bölmədən iki və daha çox hərbi qulluqçu gedəndə həmişə onlardan biri böyük təyin edilir. Tərkibi üç nəfərdən ibarət və daha çox olan komandalar təyin edilən yerə böyüyün komandası altında sıra ilə gedirlər.

Bədbəxt hadisələr baş verməməsi üçün gecə vaxtı komandalar kolonunun başında və sonunda siqnal fənərləri, gündüz isə kiçik siqnal bayraqcıqları olmalıdır.

 

VIII fəsil. Sutkalıq naryad nəfərlərinin vəzifələri

Ümumi müddəalar

 

234. Sutkalıq naryad nəfərlərinin alay (briqada) növbətçisinin icazəsi və ya sərəncamı olmadan, öz vəzifələrinin icrasını dayandırmağa və ya onu kiməsə həvalə etməyə hüquqları yoxdur.235. Alay (briqada) növbətçisinə və onun köməkçisinə növbə ərzində alay (briqada) komandiri tərəfindən müəyyən olunmuş vaxtda ləvazimatını çıxarmadan və soyunmadan hər birinə 4 saatdan çox olmayaraq növbə ilə uzanıb (yatıb) istirahət etməyə icazə verilir.

Bölük növbətçisinə növbə ərzində alay (briqada) komandiri tərəfindən müəyyən olunmuş vaxtda ayaqqabısız, ləvazimatını çıxarmadan və soyunmadan 4 saatdan çox olmayaraq uzanıb (yatıb) istirahət etməyə icazə verilir.

Bölük növbətçisinə növbə ərzində alay (briqada) komandiri tərəfindən müəyyən olunmuş vaxtda ayaqqabısız, ləvazimatını çıxarmadan və soyunmadan 4 saatdan çox olmayaraq uzanıb (yatıb) istirahət etməyə icazə verilir.

Növbədə duran gün növbətçisinə oturmaq, ləvazimatını çıxarmaq və paltarlarının düyməsini açmaq qadağandır.

Növbədə durmayan gün növbətçilərinə ancaq şəxsi heyət yatandan durana qədər olan vaxtda növbə ilə soyunmuş halda uzanıb (yatıb) istirahət etməyə icazə verilir.

Park, nəzarət-buraxılış məntəqəsi və yeməkxana növbətçilərinə, növbətçi feldşerə (sanitar təlimatçıya), alay (briqada) qərargahı növbətçisinə və siqnalçıya gecə ləvazimatını çıxarmadan və soyunmadan uzanıb (yatıb) istirahət etməyə icazə verilir.

Alay (briqada) növbətçisinin, onun köməkçisinin, park, nəzarət-buraxılış məntəqəsi və yeməkxana növbətçilərinin istirahət etmələri üçün yarımyumşaq taxt qoyulur.

Qarovul heyəti Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin müddəalarına uyğun istirahət edir.

236. Alay (briqada) komandiri və ondan yüksək vəzifəli rəislər bölmələrə gəldikdə, bölmə növbətçiləri bu barədə dərhal alay (briqada) növbətçisinə məlumat verməlidirlər.

237. Alay (briqada) növbətçisinin köməkçisinə tabe olan bölük (tabor, xüsusi bölmələr və xidmət bölmələri) növbətçiləri və başqa növbətçilər alay (briqada) növbətçisinin köməkçisi gəldikdə «Farağat» komandası və raport vermir, yalnız özlərini təqdim edirlər.

 

Alay (briqada) növbətçisi

 

238. Alay (briqada) növbətçisi nizami zabitlərdən, bir qayda olaraq, bölük komandirlərindən, alayın (briqadanın) qərargah və ximət zabitlərindən təyin edilir. O, alayda (briqadada) daxili qayda-qanunun saxlanılmasına sutkalıq naryadın xidmət aparmasına, həmçinin alay (briqada) qərargahı və xidmətləri zabitlərinin və gizirlərinin tapançalarının və döyüş sursatlarının saxlanmasına cavabdehdir. Alay (briqada) növbətçisi alay (briqada) komandirinə tabedir. Bütün sutkalıq naryad ona tabedir.Əlahiddə, taborlarda və onlara bərabər hərbi hissələrdə, hərbi hissə növbətçilərinin taqım komandirlərindən, həmçinin tabor qərargahı və xidmətləri gizirlərindən təyin olunmalarına icazə verilir.

Alay (briqada) növbətçisi alayın (briqadanın) daxili qarovullarına münasibətdə Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin müddəalarını rəhbər tutur.

239. Yeni növbətçi dəyişmədən qabaq müəyyən olunmuş vaxtda təlimat və parol almaq üçün alay (briqada) qərargahı rəisinin yanına gəlir. Dəyişmə vaxtı alayın (briqadanın) yeni növbətçisi naryadın sayını və silahlarını yoxlayır, sutkalıq naryadın hamısının müəyyən edilmiş forma üzrə geyinməsinə diqqət yetirir, onların öz vəzifələrini bilməsini yoxlayır və aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə göstərişlər verir.

Dəyişmədən sonra yeni növbətçi köhnə növbətçidən sənədləri (244-cü maddə), həmçinin alay (briqada) qərargahının və onun xidmətlərinin zabit və gizirlərinin silahlarını və döyüş sursatlarını qəbul edir. Silahlar bir-bir, nömrələri ilə və komplekt şəkildə qəbul edilir. Sonra o, köhnə alay (briqada) nöbətçisi ilə birlikdə texniki siqnalizasiya vasitələrinin sazlığını, həmçinin dustaqların sayını, onların düzgün saxlanılmasını yoxlayır və köhnə növbətçidən həbsə alınanlar kitabını qəbul edir.

240. Növbənin təhvili və qəbulundan, qarovulun dəyişdirilməsi haqqında qarovul rəislərinin məlumatlarından sonra köhnə və yeni növbətçilər alay (briqada) komandirinin yanına gəlir və raport verirlər.

Məsələn: «Yoldaş polkovnik. Baş leytenant Səmədov alay (briqada) növbətçiliyini təhvil verdi», «Yoldaş polkovnik. Kapitan Dəmirov alay (briqada) növbətçiliyini qəbul etdi».

Raportdan sonra yeni alay (briqada) növbətçisi növbətçiliyi qəbul edərkən, aşkar edilmiş və dəyişilən sutkalıq naryad tərəfindən aradan qaldırılması mümkün olmayan bütün çatışmazlıqlar haqqında məlumat verir.

241. Alay (briqada) növbətçisinin vəzifəsidir:

bölmələr tərəfindən günün nizam qaydalarının yerinə yetirilməsinə diqqət yetirmək və müəyyən edilmiş siqnalların verilməsi haqqında sərəncamlar vermək;

sutkalıq naryadın xidmətini və bölmələrdə daxili qayda-qanunun saxlanılmasını ən azı bir dəfə gündüz, bir dəfə isə gecə şəxsən yoxlamaq;

alay (briqada) komandirinə alayda (briqadada) baş verən bütün hadisələr və özbaşına getmiş müddətli xidmət hərbi qulluqçuları barədə dərhal məlumat vermək;

növbətçi otağında olmaq; xidməti ilə əlaqədar başqa yerə getdikdə, köməkçisini öz əvəzinə qoymaq, ona hara və hansı müddətə getdiyini bildirmək;

təlim meydanlarının yerlərini və həmçinin bölüklərin harada məşğələ keçdiklərini bilmək;

alayın (briqadanın) şəxsi heyətinin, həmçinin döyüş və nəqliyyat maşınlarının harada olması haqqında məlumatı olmaq; park növbətçisi vasitəsilə maşınların parka qayıtmalarına nəzarət etmək, reysdə maşınların ləngiməsi halları haqqında alay (briqada) komandirinə məlumat vermək və maşınların axtarılıb parka qaytarılması üçün tədbirlər görmək;

alaydan (briqadadan) təyin olunmuş bölmələri (komandaları) və qarovulları yoxlamaq, vaxtında yola salmaq və bu barədə alay (briqada) qərargahı rəisinə məlumat vermək;

alayın (briqadanın) yerləşdiyi yerdən buraxılan müddətli xidmət hərbi qulluqçularının zahiri görkəmini yoxlamaq;

həbs kağızında və həbsə alınanlar kitabında lazımi qeydlər etməklə, həbs edilənləri alay (briqada) hauptvaxtına qəbul etmək və onları vaxtında həbsdən azad etmək;

alayın (briqadanın) yerləşdiyi yerdə və ya onun yaxınlığında yanğın və təbii fəlakət baş verdikdə, alayın (briqadanın) Döyüş Bayrağını, şəxsi heyətini, silahlarını, döyüş texnikasını və digər texnikanı, döyüş sursatını və əmlakını xilas etmək üçün tədbirlər görmək; yanğın baş verdikdə yanğınsöndürmə komandasını çağırmaq, o gələnə qədər yanğının söndürülməsini təşkil etmək;

həyəcan və ya toplanış siqnalı aldıqda, dərhal bölmələrin yığışması üçün siqnal vermək, alay (briqada) komandirinə, onun müavinlərinə, qərargah rəisinə və alayın (briqadanın) başqa vəzifəli şəxslərinə xəbər vermək; bölmələrin öz toplanış məntəqələrinə mütəşəkkil getməsinə diqqət yetirmək;

səfərbərlik haqqında bildiriş aldıqda, bu barədə dərhal alay (briqada) komandirinə və qərargah rəisinə məlumat vermək, təlimata və onların göstərişlərinə müvafiq hərəkət etmək;

alay (briqada) qərargahı və xidmətləri zabitlərinə və gizirlərinə şəxsi silahlarını və döyüş sursatı alay (briqada) komandirinin müəyyən etdiyi qaydada vermək, bu barədə silahların və döyüş sursatının verilməsi kitabında müvafiq qeydlər aparmaq (13 saylı əlavə) və onların vaxtında təhvil alınmasına nəzarət etmək;

düşmən tərəfindən kütləvi qırğın silahı tətbiq edildikdə, mövcud təlimata müvafiq hərəkət etmək;

xörək paylanmazdan əvvəl həkimlə (feldşerlə) birlikdə onun keyfiyyətini yoxlamaq, xörəyin keyfiyyətlə hazırlanmasına nəzarət kitabında müvafiq qeydlər etmək və xörəyin paylanmasına icazə vermək; xörəyin keyfiyyəti şübhə doğurduqda, dərhal bu barədə alay (briqada) komandirinə məlumat vermək; xörəyin paylanması və yeyilməsi zamanı şəxsən yeməkxanada olmaq;

alayın (briqadanın) yerləşdiyi yerdə və kazarmalarda təmizliyə və qayda-qanuna diqqət yetirmək;

alay (briqada) komandiri gəldikdə onu qarşılamaq, «Farağat» komandasından sonra ona raport vermək.

Məsələn: «Yoldaş polkovnik. Mənim növbətçiliyim zamanı hadisə baş verməyib (və ya baş verib filan-filan). Alay (briqada) növbətçisi kapitan Dadaşov».

Başqa hərbi qulluqçular olmadıqda, alay (briqada) növbətçisi «Farağat» komandası vermir, ancaq raport verir.

Alay (briqada) komandiri müavinlərinə alay (briqada) növbətçisi ancaq özünü təqdim edir.

242. Alay (briqada) növbətçisi axşam yoxlanışından və səhər baxışından sonra bölmə növbətçilərindən raportları qəbul edir, axşam yoxlanışında olmayanlar haqqında məlumat, özbaşına gedənlər olduqda isə onların siyahısını tərtib edir. O, səhər raportundan sonra bu siyahını və həbs edilənlərin siyahısını alay (briqada) komandirinə təqdim edir.

Alay (briqada) növbətçisi sutkalıq naryadın xidməti vaxtı aşkar edilmiş və növbətçiliyi təhvil verənə qədər aradan qaldırılması mümkün olmayan bütün çatışmazlıqlar və eləcə də növbətçilik vaxtı alayda (briqadada) baş vermiş daxili qayda-qanunun digər pozuntuları barədə növbətçiliyin qəbulu və təhvili kitabında (14 saylı əlavə) müvafiq qeydlər edir. Alay (briqada) növbətçisi növbətçiliyin qəbulu və təhvili kitabını baxmaq üçün hər gün alay (briqada) komandirinə təqdim edir.

243. Alay (briqada) növbətçisi aşağıdakı şəxsləri qarşılayır və alayın (briqadanın) yerləşdiyi ərazidə müşayiət edir:

Azərbaycan Respublikasının Prezidentini, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədrini, Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini, Azərbaycan Respublikasının müdafiə nazirini;

hərbi hissə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşirsə, Respublika Milli Məclisinin Sədrini və Baş nazirini;

general polkovnikləri və admiralları, eləcə də alay (briqada) komandirindən yüksək vəzifəli bütün birbaşa rəisləri və təftiş aparmağa (yoxlamağa) rəhbərlik etmək üçün təyin olunmuş şəxsləri.

Alay (briqada) növbətçisi bu şəxsləri qarşılayarkən, «Farağat» komandası və sonra onlara raport verir.

Məsələn: «Yoldaş general-leytenant. Üçüncü motoatıcı alay (briqada) taktiki təlimdədir (filan rayonda). Alay (briqada) növbətçisi kapitan Pənahov».

Alay (briqada) növbətçisi göstərilən şəxslərin gəlişi barədə dərhal alay (briqada) komandirinə və ya onu əvəz edən şəxsə məlumat verməlidir.

Gələn komandiri (rəisi) alay (briqada) komandiri qarşıladıqda və ona raport verdikdə alay (briqada) növbətçisi ancaq özünü təqdim edir.

Alaya (briqadaya) yuxarıda göstərilməyən generallar və admirallar, həmçinin öz hərbi hissəsindən olmayan böyük zabitlər gəldikdə, alay (briqada) növbətçisi özünü təqdim edir, məsələn: «Yoldaş general-mayor. Alay (briqada) növbətçisi kapitan Əliyev». Sonra onları alay (briqada) komandirinin və ya onu əvəz edən şəxsin yanına müşayiət edir. Öz hərbi hissəsindən olmayan, başqa hərbi qulluqçuların şəxsiyyəti və gəlməsinin məqsədi müəyyən edildikdən sonra, onlar birdəfəlik buraxılış vərəqəsi ilə alaya (briqadaya) buraxılırlar.

244. Alay (briqada) növbətçisində alay (briqada) növbətçisi və onun köməkçisi üçün təlimatlar; həyəcan siqnalı, yaxud toplanış və səfərbərlik elan olunacağı hallar üçün təlimatlar olan zərflər; alayın (briqadanın) günün nizam qaydaları; səhər idman gimnastikasının aparılması planı, geyim formalarının variantları; yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri təlimatı; ərazinin alay (briqada) bölmələrinə təhkim edilmə sxemi; düşmənin kütləvi qırğın silahı işlədəcəyi hal üçün təlimat; telefon stansiyalarının və vəzifəli şəxslərin şərti çağırış (siqnallarının) cədvəli; silahların və döyüş sursatının verilməsi kitabı; həbs edilənlər kitabı; növbətçiliyin qəbulu və təhvili kitabı; qarovulu yoxlamaqdan ötrü birdəfəlik vəsiqələrin nümunələri və nizamnamələr olmalıdır.

Alay (briqada) növbətçisinin köməkçisi

245. Alay (briqada) növbətçisinin köməkçisi kiçik zabitlərdən, gizirlərdən və ya çavuşlardan təyin olunur. O, alay (briqada) növbətçisinə tabedir və onun bütün göstərişlərini yerinə yetirir.

246. Zabitlərdən təyin olunmuş alay (briqada) növbətçisinin köməkçisinə alayın (briqadanın) sutkalıq naryadının bütün nəfərləri tabedirlər; alayın (briqadanın) daxili qarovuluna münasibətdə isə o, Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin qarovullar növbətçisi köməkçisinə aid olan göstərişlərini rəhbər tutmalıdır.

Gizirlərdən təyin olunmuş alay (briqada) növbətçisi köməkçisinə, zabitlər istisna olmaqla, çavuşlardan təyin olunduqda isə zabitlər və gizirlər istisna olmaqla, sutkalıq naryadın bütün nəfərləri tabedirlər.

Nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisi

247. Nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisi gizirlərdən və ya çavuşlardan təyin olunur. O, alaya (briqadaya) gələn şəxslərin düzgün buraxılmasına, həmçinin hər hansı əmlakın alaydan (briqadadan) düzgün çıxarılmasına (aparılmasına) və ya gətirilməsinə cavabdehdir. Nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisi alay (briqada) növbətçisinə və onun köməkçisinə tabedir. Ona nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisinin köməkçiləri tabedirlər.

Köhnə və yeni növbətçilər növbətçiliyin təhvili və qəbulu haqqında alay (briqada) növbətçisinə məlumat verirlər.

248. Nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisinin vəzifəsidir:

ancaq siyahısı alay (briqada) komandiri tərəfindən təsdiq edilmiş şəxslərin icazəsi ilə, həmçinin alay (briqada) növbətçisinin göstərişi ilə birdəfəlik icazə vərəqələri vermək;

gələnlərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri diqqətlə yoxlamaq və onları ancaq alay (briqada) növbətçisinin, onun köməkçisinin və ya alayın (briqadanın) yerləşdiyi əraziyə keçməyə icazə vermək hüququ olan şəxslərin icazəsi ilə içəri buraxmaq;

sənədlərinin düzgünlüyünə şübhə etdiyi şəxslər barədə alay (briqada) növbətçisinə məlumat vermək;

formaya uyğun geyinməmiş və zahiri görkəmi səliqəsiz olan müddətli xidmət hərbi qulluqçularına alayın (briqadanın) yerləşdiyi ərazidən çıxmağa icazə verməmək;

nəzarət-buraxılış məntəqəsində olmaq; alay (briqada) növbətçisinin icazəsi ilə xidməti işlərlə əlaqədar getdikdə, köməkçisini öz əvəzinə qoymaq;

köməkçilərinin xidməti düzgün yerinə yetirmələrinə nəzarət etmək;

alay (briqada) komandiri və onun müavinləri gəldikdə, onları qarşılamaq və özünü təqdim etmək.

249. Nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisi generalları, admiralları və öz hərbi hissəsindən olmayan zabitləri qarşılayır və özünü təqdim edir, məsələn: «Yoldaş general-mayor. Nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisi çavuş Vəliyev». Sonra o, gələnlər haqqında dərhal alay (briqada) növbətçisinə məlumat verir.

250. Nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisində nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisi və onun köməkçisi üçün təlimatlar, həyəcan siqnalı, toplanış və yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri üçün təlimatlar; günün nizam qaydaları; alayın (briqadanın) yerləşdiyi əraziyə girməkdən və ya oradan əmlak aparmaqdan ötrü icazə verməyə hüququ olan şəxslərin siyahısı; məzuniyyət biletinin, ezamiyyət vərəqəsinin, buraxılma vərəqəsinin, buraxılış və yol vərəqələrinin nümunələri və nizamnamələr olmalıdır.

 

Nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisinin köməkçisi

 

251. Nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisinin köməkçisi çavuşlardan və ya əsgərlərdən təyin olunur. O, nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisinə tabedir.Növbətçinin növbəti köməkçisi daim nəzarət-buraxılış məntəqəsində olmalıdır və gələn şəxslərin alayın (briqadanın) ərazisinə düzgün buraxılmasına, həmçinin hər hansı əmlakın düzgün çıxarılmasına (aparılmasına) və ya gətirilməsinə cavabdehdir.

252. Nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisi köməkçisinin vəzifəsidir:

nəzarət-buraxılış məntəqəsindən keçənlərin hamısının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri və ya buraxılış vərəqələrini nəzarət-buraxılış məntəqəsində olan nümunələrlə tutuşdurub diqqətlə yoxlamaq;

öz alayının (briqadasının) zabitlərini, gizirlərini, həmçinin müddətindən artıq xidmət çavuşlarını şəxsiyyət vəsiqəsi ilə buraxılış vərəqəsiz, əgər onları üzdən tanıyırsa, şəxsiyyət vəsiqəsini tələb etmədən buraxmaq; müddətli xidmət hərbi qulluqçularını isə buraxılma (məzuniyyət) vərəqəsi ilə formada və səliqəli geyinmiş halda buraxmaq;

buraxılış vərəqələrinin vaxtı keçməməsinə, daimi buraxılış vərəqələrindəki foto şəkillərin onları təqdim edənlərə uyğun olmasına, gələnlər geri qayıdarkən birdəfəlik buraxılış vərəqəsində yanına getdiyi şəxsin qeydinin olmasına diqqət yetirmək;

hər hansı əmlakın çıxarılması (aparılması) və ya gətirilməsi zamanı buraxılış vərəqəsinin (yol vərəqəsinin) olmasını, şəxsin nəyi və hansı miqdarda (yerlərin sayı) çıxarmasına (aparmasına) və ya gətirməsinə icazə verildiyini yoxlamaq; ancaq yol vərəqəsi olan maşınları buraxmaq;

vaxtı keçmiş buraxılış vərəqəsi olan və sənədlərinin düzgülüyü şübhə doğuran şəxslər barəsində nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisinə məlumat vermək;

alay (briqada) komandirinin, onun müavinlərinin, həmçinin generalların, admiralların və öz hərbi hissəsindən olmayan zabitlərin gəlmələri barədə nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbətçisinə dərhal məlumat vermək.

 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə