Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Daxili xidmət nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
Yüklə 1.05 Mb.
səhifə3/15
tarix23.02.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Alayın (briqada) komandirinin texniki hissə üzrə müavini

 

72. Alay (briqada) komandirinin texniki hissə üzrə müavini sülh və müharibə dövründə: alayın (briqadanın) texniki təminatına; zirehli tank və avtomobil texnikasının sazlığına; texniki baxımdan düzgün istifadə edilməsinə, qulluq edilməsinə, saxlanmasına, təmirinə və təxliyəsinə; parkların vəziyyətinə və orada daxili xidmətin təşkilinə; alay (briqada) şəxsi heyətinin öz ixtisası üzrə hazırlığına; bilavasitə tabeliyində olan bölmə və xidmətlərin döyüşə və səfərbərliyə hazırlığına; döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına cavabdehdir. O, alay (briqada) komandirinə tabedir, alayın (briqadanın) bütün şəxsi heyətinin birbaşa rəisidir.73. Alay (briqada) komandirinin texniki hissə üzrə müavininin vəzifəsidir:

alayın (briqadanın) döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq, səfərbərlik planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək və öz ixtisası üzrə onların yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

tabeliyində olan bölmələrin döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına və alayın (briqadanın) şəxsi heyətinin texniki hazırlığına rəhbərlik etmək; alayın (briqadanın) zabit və gizirləri ilə texnikanı sürmək, öyrənmək, texniki təminatın təşkili və həyata keçirilməsi üzrə məşğələlər aparmaq;

zirehli tank, avtomobil və digər texnikanın texniki baxımdan düzgün istifadə edilməsini, material hissəsinin daimi texniki sazlığını təmin etməklə, onun texniki qulluğu, təmiri və təxliyəsi üzrə işlərin vaxtında keçirilməsini təşkil etmək; üç ayda bir dəfədən az olmayaraq, zirehli tank və avtomobil texnikasının baxışını keçirmək;

parkların, tankodromların və avtodromların hazırlanması işlərinə rəhbərlik etmək; texniki hazırlığın təlim bazasına qulluq edilməsi, qorunması və təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər görmək; parklarda daxili xidmətin yerinə yetirilməsini və ona nəzarəti təşkil etmək;

şəxsi heyətin zirehli tank və avtomobil texnikasının istismarı, təmiri və təxliyəsi qaydalarını bilməsini müntəzəm surətdə yoxlamaq;

alayın (briqadanın) zabitlərinin, gizirlərinin və sürücü-mexaniklərinin ixtisas dərəcələrinin artırılması üçün tədbirlər görmək;

bilavasitə tabeliyində olan bölmə və xidmət zabitlərinin, gizirlərinin və çavuşlarının işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərini bilmək;

park növbətçisinə növbəyə getməzdən əvvəl təlimat vermək;

bölmələrdə yanacaqdan, sürtgü yağlarından və xüsusi mayelərdən düzgün istifadə edilməsinə nəzarət etmək;

ehtiyat hissələrini, park avadanlığını və digər zirehli tank və avtomobil əmlakını vaxtında tələb etmək, onların alınmasını, saxlanmasını, alayın (briqadanın) bölmələrinə verilməsini və onlardan düzgün istifadə olunmasını təşkil etmək;

zirehli tank və avtomobil texnikasını fəlakətlərdən, qəzalardan, sınıb-qırılmaqdan və digər hadisələrdən qorumaq, bunların səbəblərini aşkarlamaq və təhlil etmək; döyüş texnikası və digər texnikanın işə hazırlığı və istismarı zamanı təhlükəsizliyi təmin etmək və yanğına qarşı tədbirlər həyata keçirmək;

alayda (briqadada) olan zirehli tank və avtomobil texnikasının sayını və texniki vəziyyətini bilmək, müəyyən edilmiş uçot və hesabatın aparılmasını təşkil edib ona nəzarət etmək;

Ştatla komandirin texniki hissə üzrə müavini vəzifəsi nəzərdə tutulmayan hərbi hissələrdə bu vəzifəni hərbi hissənin avtomobil xidməti rəisi yerinə yetirməlidir. O, hərbi hissə komandirinə tabedir, tabeliyində olan bölmələrin və xidmətlərin birbaşa rəisidir.

 

Alay (briqada) komandirinin silahlar (mühəndis-aviasiya xidməti) üzrə müavini

 

74. Alay (briqada) komandirinin silahlar (mühəndis-aviasiya xidməti) üzrə müavini sülh və müharibə dövründə: silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın, cihazların texniki sazlığına və onların hazır vəziyyətdə olmasına, düzgün istismarına, təmirinə və təxliyəsinə; alayın (briqadanın) şəxsi heyətinin öz ixtisası üzrə hazırlığına; alayın (briqadanın — aviasiya alayından başqa) silahlarla, döyüş texnikası və digər texnika ilə, cihazlarla təchiz edilməsinə və onların uçotunun aparılmasına, bilavasitə tabeliyində olan bölmələrin və xidmətlərin döyüşə və səfərbərliyə hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına, mənəvi vəziyyətinə cavabdehdir. O, alay (briqada) komandirinə tabedir, bütün şəxsi heyətin birbaşa rəisidir.75. Alay (briqada) komandirinin silahlar (mühəndis-aviasiya xidməti) üzrə müavininin vəzifəsidir:

alayın (briqadanın) döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq, səfərbərlik planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək; öz ixtisası (mühəndis-aviasiya xidməti) üzrə onların yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

tabeliyində olan bölmələrin döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına, şəxsi heyətin texniki hazırlığına rəhbərlik etmək; alayın (briqadanın) zabitləri və gizirləri ilə silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın, cihazların, raketlərin, döyüş sursatlarının öyrənilməsi və onlardan istifadə edilməsi qaydaları üzrə məşğələlər aparmaq;

silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın istismarını təşkil etmək; silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın, cihazların reqlament işlərinin və onların texniki xidmətinin planını tərtib etmək, həmçinin bu planın bölmələrdə, emalatxanalarda vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsini təmin etmək;

şəxsi heyətin, silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın, cihazların istismarı, təmiri, xidmət edilməsi və qorunması qaydalarını bilməsini müntəzəm yoxlamaq;

bilavasitə tabeliyində olan bölmələrin və xidmətlərin zabit, gizir və çavuşlarının işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərini bilmək;

silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın, cihazların işə hazırlığı və istismarı zamanı təhükəsizliyi təmin edən tədbirlər işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək; silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın, cihazların qəzaya uğraması hallarının, qırılmasının və nasazlığının səbəblərini aşkarlamaq və təhlil etmək, bu halların qarşısının vaxtında alınması və aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görmək; yanğına qarşı tədbirlər həyata keçirmək;

alayda (briqadada) silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın, cihazların sayını və texniki vəziyyətini bilmək, onların istismara düzgün hazırlanmasını müntəzəm yoxlamaq; üç ayda bir dəfədən az olmayaraq bölmələrdə və anbarlarda silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın, cihazların vəziyyətini, saxlanmasını, qorunmasını və uçotunun düzgün aparılmasını yoxlamaq;

alayın (briqadanın) öz vasitələri ilə silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın, cihazların təmirini təşkil etmək, təmir işinin vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasına nəzarət etmək, həmçinin alayda (briqadada) təmir edilə bilinməyən silahları, döyüş texnikasını və digər texnikanı, cihazları təmir olunmaq üçün başqa yerə göndərmək;

alayın (briqadanın) bölmələrini silahlarla, döyüş texnikası və digər texnika ilə, cihazlarla təmin etmək; çatışmayan silahları, ehtiyat hissələrini, avadanlığı, nəzarət-ölçü aparatlarını, xidmət, təmir və başqa maddi vasitələri vaxtında tələb etmək, onların alınmasını, istifadəsini, saxlanmasını və bölmələrə verilməsini təşkil etmək;

müəyyən edilmiş uçotu və hesabatı təşkil etmək və onlara nəzarət etmək.

 

Alay (briqada) komandirinin arxa xidmət üzrə müavini

 

76. Alay (briqada) komandirinin arxa xidmət üzrə müavini sülh və müharibə dövründə: tabeliyində olan xidmətlər üzrə alay (briqada) bölmələrinin maddi təminatına; maddi vasitələrin bütün növlərinin və suyun daşınıb gətirilməsinə; alay (briqada) şəxsi heyətinin ticarət-məişət təminatına; kazarma-yaşayış fondunun qorunub saxlanmasına və yanğın əleyhinə mühafizəsinə, bilavasitə tabeliyində olan bölmələrin və xidmətlərin şəxsi heyətinin döyüşə və səfərbərliyə hazırlığına, döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına və mənəvi vəziyyətinə cavabdehdir. O, alay (briqada) komandirinə tabedir, alayın (briqadanın) bütün şəxsi heyətinin birbaşa rəisidir.77. Alay (briqada) komandirinin arxa xidmət üzrə müavininin vəzifəsidir:

alayın (briqadanın) döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq, səfərbərlik planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək, öz ixtisası üzrə onların yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

tabeliyində olan bölmələrin və xidmətlərin döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına rəhbərlik etmək, arxa xidməti təminatının təşkili üçün alayın (briqadanın) zabitləri və gizirləri ilə, qoşun təsərrüfatının aparılması üzrə isə bölmələrin baş çavuşları ilə məşğələlər aparmaq;

tabeliyində olan xidmətlər vasitəsilə alay (briqada) bölmələrinin maddi vasitələrlə və şəxsi heyətin keyfiyyətli qida ilə təmin olunmasını vaxtında təşkil etmək; maddi vasitələrin hər bir hərbi qulluqçuya düşən normasının ona çatdırılmasına nəzarət etmək;

bilavasitə tabeliyində olan bölmələrin və xidmətlərin zabit, gizir və çavuşlarının işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərini bilmək;

alayın (briqadanın) bölmələrinə maddi vasitələrin bütün növlərinin gətirilməsini, həmçinin su təchizatını təşkil etmək; avtomobil nəqliyyatının daşıma işlərini planlaşdırmaq, ondan düzgün və səmərəli istifadə olunmasına nəzarət etmək;

üç ayda bir dəfədən az olmayaraq alayın (briqadanın) bölmələrində və anbarlarında maddi vasitələrin miqdarını və vəziyyətini yoxlamaq; bütün əmlakın v əvə texnikanın xidmətlər üzrə illik inventarlaşdırılmasını təşkil etmək;

yanacağın, sürtkü yağlarının və xüsusi mayelərin keyfiyyətinə və düzgün tətbiq edilməsinə, onlarla işlədikdə təhlükəsizlik tədbirlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;

alayın (briqadanın) şəxsi heyətinin zahiri görkəminə həmişə qayğı göstərmək; geyimlərin vaxtında verilməsini, onların şəxsi heyətin əyninə uyğunlaşdırılmasını və təmirini təşkil etmək;

tabeliyində olan bölmələrdə və xidmətlərdə texnikanın sayını və onun vəziyyətini bilmək, ondan düzgün istifadə olunmasını, vaxtında təmir və təxliyəsini təmin etmək;

alayın (briqadanın) yerləşdirilməsi üçün ayrılmış ərazinin təmiz saxlanmasını, bu ərazidə olan yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının, qurğuların, kazarma inventarının və mebelin düzgün istismarını və vaxtında təmir olunmasını, həmçinin bütün binaların, qurğuların, anbarların, digər obyektlərin yanğından mühafizəsini təşkil etmək və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının yerinə yetirilməsini yoxlamaq (5 saylı əlavə).

iqtisadi işlər üzrə tədbirlər işləyib hazırlamaq və onların həyata keçirilməsini təşkil etmək;

alay (briqada) bölmələrinin hamam-camaşırxana xidmətini təşkil etmək;

alayın (briqadanın) köməkçi təsərrüfatına rəhbərlik etmək;

tabeliyindəki xidmətlərlə təmir-tikinti və təsərrüfat işləri görülərkən və texnikanın istismarı zamanı təhlükəsizliyi təmin edən tədbirlər işləyib hazırlamaq və onları həyata keçirmək.

 

Alayın (briqadanın) artilleriya rəisi

 

78. Alayın (briqadanın) artilleriya rəisi sülh və müharibə dövründə: alayın (briqadanın) bütün artilleriya bölmələrinin düzgün tətbiq edilməsinə; alayın (briqadanın) şəxsi heyətinin öz ixtisası üzrə hazırlığına; alayın (briqadanın) artilleriya bölmələrinin döyüşə və səfərbərliyə hazırlığına, bölmələrin şəxsi heyətinin döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına və mənəvi vəziyyətinə; bilavasitə tabeliyində olan bölmələrin artilleriya silahlarından, döyüş texnikasından və digər texnikadan düzgün istifadə olunmasına və onların təmir edilməsinə cavabdehdir. O, alay (briqada) komandirinə tabedir, alay (briqada) artilleriya bölmələri şəxsi heyətinin birbaşa rəisidir.79. Alay (briqada) artilleriya rəisinin vəzifəsidir:

alayın (briqadanın) döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq, səfərbərlik planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək, öz ixtisası üzrə onların yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

alay (briqada) artilleriya bölmələrinin döyüş və ictimai-siyasi, həmçinin tabor artilleriya bölmələrinin öz ixtisası üzrə hazırlığına rəhbərlik etmək;

alay (briqada) zabitlərinin və gizirlərinin artilleriyanın döyüş tətbiqi üzrə hazırlığını aparmaq, həmçinin alay (briqada) artilleriya bölmələri ilə öz ixtisası üzrə təlimlər və yoxlama məşğələləri keçirmək;

alay (briqada) artilleriya bölmələrinin (heyət, manqa, top komandirləri də daxil olmaqla) zabit, gizir və çavuşlarının işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərini bilmək;

maddi-tədris bazasının öz ixtisası üzrə hazırlanmasına rəhbərlik etmək;

alayın (briqadanın) artilleriya bölmələrində silahların və döyüş sursatlarının saxlanması və onlara qulluq zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsinə nəzarəti təmin etmək;

üç ayda bir dəfədən az olmayaraq, alayın (briqadanın) artilleriya bölmələrində silahların və döyüş sursatlarının vəziyyətini, komplektliliyini, uçotunu və saxlanma qaydasını yoxlamaq;

atışlar, təlimlər, məşğələlər aparılarkən, texnika, cihazlar və döyüş sursatları ilə işləyərkən, tabeliyində olanları təhlükəsizlik tədbirləri ilə vaxtında tanış etmək və onların yerinə yetirilməsini ciddi tələb etmək.

 

Alayın (briqadanın) hava hücumundan müdafiə rəisi

 

80. Alayın (briqadanın) hava hücumundan müdafiə rəisi sülh və müharibə dövründə: alayın (briqadanın) bütün hava hücumundan müdafiə bölmələrinin düzgün tətbiq edilməsinə; alay (briqada) şəxsi heyətinin öz ixtisası üzrə hazırlığına; alayın (briqadanın) hava hücumundan müdafiə bölmələri şəxsi heyətinin döyüşə və səfərbərliyə hazırlığına, döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına və mənəvi vəziyyətinə; bilavasitə tabeliyində olan bölmələrdə silahlardan, döyüş texnikasından və digər texnikadan düzgün istifadə edilməsinə və təmirinə cavabdehdir. O, alay (briqada) komandirinə tabedir, alayın (briqadanın) hava hücumundan müdafiə bölmələri şəxsi heyətinin birbaşa rəisidir.81. Alay (briqada) hava hücumundan müdafiə rəisinin vəzifəsidir:

alayın (briqadanın) döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq, səfərbərlik planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək və öz ixtisası üzrə onların yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

alayın (briqadanın) zabitləri və gizirləri ilə hava hücumundan müdafiə hazırlığını və həmçinin başqa bölmələri ilə öz ixtisası üzrə məşğələlər aparmaq;

alayın (briqadanın) hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüş və ictimai-siyasi, həmçinin digər bölmələrinin öz ixtisası üzrə hazırlığına rəhbərlik etmək;

alayın (briqadanın) hava hücumundan müdafiə bölmələrinin (heyət, manqa, top komandirləri də daxil olmaqla) zabit, gizir və çavuşlarının işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərini bilmək;

atışlar, təlimlər, məşğələlər aparılarkən, texnika, cihazlar və döyüş sursatları ilə işləyərkən, tabeliyində olanları təhlükəsizlik tədbirləri ilə vaxtında tanış etmək və onların yerinə yetirilməsini ciddi tələb etmək.

maddi-tədris bazasının öz ixtisası üzrə hazırlanmasına rəhbərlik etmək;

alayın (briqadanın) hava hücumundan müdafiə bölmələrində silahların və döyüş sursatlarının saxlanması və onlara qulluq zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsinə nəzarəti təmin etmək;

üç ayda bir dəfədən az olmayaraq alayın (briqadanın) hava hücumundan müdafiə bölmələrində silahların və döyüş sursatlarının vəziyyətini, komplektliliyini, uçotunu və saxlanma qaydalarını yoxlamaq.

 

Alayın (briqadanın) mühəndis xidməti rəisi

 

82. Alayın (briqadanın) mühəndis xidməti rəisi sülh və müharibə dövründə: alayın (briqadanın) mühəndis təminatının təşkilinə; alay (briqada) şəxsi heyətinin öz ixtisası üzrə hazırlığına; alayın (briqadanın) mühəndis silahları vasitələri ilə təmin edilməsinə, onlardan düzgün istifadə edilməsinə və həmişə saz saxlanmasına; alayın (briqadanın) mühəndis-istehkam bölmələrinin döyüşə və səfərbərliyə hazırlığına və bu bölmələrin şəxsi heyətinin döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına, mənəvi vəziyyətinə cavabdehdir. O, alay (briqada) komandirinə tabedir, alayın (briqadanın) mühəndis-istehkam bölməsinin şəxsi heyətinin birbaşa rəisidir.83. Alayın (briqadanın) mühəndis xidməti rəisinin vəzifəsidir:

alayın (briqadanın) döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq, səfərbərlik planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək və öz ixtisası üzrə onların yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

alayın (briqadanın) zabitləri və gizirləri ilə mühəndis hazırlığı, mühəndis silahları vasitələrindən istifadə edilməsi, qorunub saxlanması üzrə məşğələlər, həmçinin alayın (briqadanın) bölmələri ilə öz ixtisası üzrə yoxlama məşğələləri aparmaq;

alayın (briqadanın) mühəndis-istehkam bölməsinin döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına rəhbərlik etmək;

bilavasitə tabeliyində olan bölmənin şəxsi heyətinin işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərini bilmək;

alay (briqada) bölmələrində və anbarlarında olan mühəndis silahları vasitələrindən düzgün istifadə edilməsinə və saxlanmasına diqqət yetirmək, üç ayda bir dəfədən az olmayaraq, onların sayına və vəziyyətinə şəxsən baxış keçirmək;

alayda (briqadada) mühəndis silahları vasitələrinin təmirini təşkil etmək, onun vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasına nəzarət etmək; təmiri mümkün olmayan vasitələri vaxtlı-vaxtında təmir emalatxanalarına göndərmək;

maddi-tədris bazasının öz ixtisası üzrə hazırlanmasına rəhbərlik etmək;

alaya (briqadaya) gətirilən və oradan aparılan mühəndis silahları vasitələrini nəzərdən keçirmək; onların uçotunu, qorunub saxlanmasını və bölmələrə verilməsini təşkil etmək;

mühəndis silahları vasitələrini almağa vaxtında sifarişlər vermək;

mühəndis-istehkam bölmələrində və alay (briqada) anbarında mühəndis silahları vasitələrinin saxlanılmasında yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək;

döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və partlayış vasitələri ilə işləyərkən, həmçinin atışlar, təlimlər, məşğələlər zamanı texnika və silahlardan istifadə edərkən, tabeliyində olanları təhlükəsizlik tədbirləri ilə vaxtında tanış etmək və onların yerinə yetirilməsini ciddi tələb etmək.

 

Alayın (briqadanın) radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə xidməti rəisi

 

84. Alayın (briqadanın) radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə xidməti rəisi sülh və müharibə dövründə: alayın (briqadanın) radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə təminatının təşkilinə; alay (briqada) şəxsi heyətinin öz ixtisası üzrə hazırlığına; alayın (briqadanın) radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə silahları və mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsinə, onlardan düzgün istifadə edilməsinə və həmişə saz saxlanmasına; alayda (briqadada) radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə bölməsinin döyüşə və səfərbərliyə hazırlığına, bölmənin şəxsi heyətinin döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına, mənəvi vəziyyətinə cavabdehdir. O, alay (briqada) komandirinə tabedir, alayın (briqadanın) radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə bölməsi şəxsi heyətinin birbaşa rəisidir.85. Alayın (briqadanın) radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə xidməti rəisinin vəzifəsidir:

alayın (briqadanın) döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq, səfərbərlik planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək və öz ixtisası üzrə onların yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

alayın (briqadanın) zabitləri və gizirləri ilə alayın (briqadanın) radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə təminatı silahları və mühafizə vasitələrinin qorunub saxlanması üzrə məşğələlər, həmçinin alayın (briqadanın) bölmələri ilə öz ixtisası üzrə yoxlama məşğələləri aparmaq;

alayın (briqadanın) radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə bölməsi şəxsi heyətinin döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına rəhbərlik etmək, radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə təlimatçılarını öz ixtisası üzrə hazırlamaq;

bilavasitə tabeliyində olan bölmənin şəxsi heyətinin işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərini bilmək;

ixtisas hazırlığı üzrə praktiki məşğələlərdə təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət olunmasını təmin etmək;

radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə silahlarından və mühafizə vasitələrindən düzgün istifadə edilməsini, onların qorunub saxlanmasını, bölmələrə verilməsini və uçotunu təşkil etmək; bu vasitələrin üç ayda bir dəfədən az olmayaraq sayını, vəziyyətini, alayın (briqadanın) bölmələrində və anbarında saxlanılma şəraitini yoxlamaq;

radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə silahlarının və mühafizə vasitələrinin təmirini təşkil etmək, onun vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasına nəzarət etmək; təmiri mümkün olmayan radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə silahlarını və mühafizə vasitələrini vaxtında təmir emalatxanalarına təhvil vermək;

maddi-tədris bazasının öz ixtisası üzrə hazırlanmasına rəhbərlik etmək;

alaya (briqadaya) gətirilən və oradan aparılan radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə silahlarını və mühafizə vasitələrini nəzərdən keçirmək;

radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə silahlarını və mühafizə vasitələrini almağa vaxtında sifarişlər vermək;

radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə bölməsində və alayın (briqadanın) anbarında radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə silahları və mühafizə vasitələri saxlanılanda yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmasına nəzarət etmək.

 

Alayın (briqadanın) artilleriya silahları xidməti rəisi

 

86. Alayın (briqadanın) artilleriya silahları xidməti rəisi sülh və müharibə dövründə: alayın (briqadanın) artilleriya silahlarının bütün növləri ilə, döyüş sursatı və əmlakla təmin olunmasına, onların qorunub saxlanmasına, həmişə saz olmasına və təmirinə; alay (briqada) şəxsi heyətin öz ixtisası üzrə hazırlığına; xidmətin döyüşə və səfərbərliyə hazırlığına; şəxsi heyətin döyüş və ictimai-siyasi hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına cavabdehdir. O, alay (briqada) komandirinə tabedir, artilleriya silahları xidməti şəxsi heyətinin birbaşa rəisidir.87. Alayın (briqadanın) artilleriya silahları xidməti rəisinin vəzifəsidir:

alayın (briqadanın) döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq, səfərbərlik planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək və öz ixtisası üzrə onların yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

alayda (briqadada) olan silahların və döyüş sursatının sayını və texniki vəziyyətini bilmək, xidmət üzrə uçot və hesabat işləri aparmaq;

alaya (briqadaya) gətiriləcək silahların, döyüş sursatının və əmlakın vaxtında tələb edilməsini, alınmasını, nəzərdən keçirilməsini və bölmələrə verilməsini təşkil etmək;

öz xidməti üzrə şəxsi heyətin işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərini bilmək;

silahların, döyüş sursatının və əmlakın artilleriya anbarında düzgün saxlanılmasını təşkil etmək, alayın (briqadanın) bölmələrində onların sayına və vəziyyətinə nəzarət etmək; ildə iki dəfədən az olmayaraq, onların texniki vəziyyətlərini yoxlamaq, yoxlamanın nəticələri haqqında akt tərtib etmək və həmin akta əsasən alay (briqada) üzrə əmr verdirmək;

silahların təmirini planlaşdırmaq, texniki xidmətini vaxtında aparmaq, onların təmirə göndərilməsini və geri alınmasını təşkil etmək, təmirin vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasını yoxlamaq;

alayın (briqadanın) təmir emalatxanasının işinə rəhbərlik etmək, silahları təmir etmək üçün emalatxananı materiallar, xüsusi alətlər və avadanlıqla təmin etmək;

alayın (briqadanın) zabitləri və gizirləri ilə silahların döyüş sursatlarının öyrənilməsi, onların istismar qaydaları və həmçinin alay (briqada) bölmələri ilə öz ixtisası üzrə məşğələlər aparmaq;

bölmələrdə olan silahların və döyüş sursatının atışa hazırlığını təşkil etmək və yoxlamaq; atışlarda silahların, döyüş sursatının sərf edilməsi və qeyri-normal işlənməsi hallarının uçotunu aparmaq;

təlim atışlarından sonra dərhal bölmələrdən gilizlərin, nasaz döyüş sursatlarının alınmasını və həmçinin partlamamış minaların, mərmilərin və qumbaraların partladılmasını təşkil etmək;

alay (briqada) bölmələrində tabeldə olmayan silahların, döyüş sursatının və əmlakın saxlanılmasına yol verməmək; silahların qəzası və sınması səbəblərini aşkarlamaq və onların qarşısının alınması üçün tədbirlər görmək;

yoxlama aparatlarının, cihazların, yüksək təzyiqli qabların və yükqaldırma vasitələrinin vaxtında yoxlanışdan keçirilməsini, silahlarda təkmilləşdirmə bülleteninə əsasən işlərin görülməsini, istismar qaydalarına və texniki sənədlərə dəyişiklik edilməsini təşkil etmək;

artilleriya anbarının işinə rəhbərlik etmək; alay (briqada) anbarında yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmasına nəzarət etmək;

silahların, döyüş sursatının saxlanması, nəql edilməsi, texniki xidməti, təmiri və istismarı zamanı təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət edilməsini, parklarda, anbarlarda və açıq meydançalarda görülən işlərin təhlükəsizliyini təmin etmək;

alay (briqada) artilleriya silahlarının bütün növlərinin təmir və texniki xidmət planlarının yerinə yetirilməsi haqqında alay (briqada) komandirinə hər ay məlumat vermək.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə