Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Daxili xidmət nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
Yüklə 1.05 Mb.
səhifə14/15
tarix23.02.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Buraxılma vərəqəsi

_________hərbi hissənin______________bölüyünün_________________________________

(hərbi rütbəsi

_______________________________________________________________________________adı, atasının adı və soyadı)

____________19___il, saat_____________qədər buraxılıb.

Onunla____________________________adam gedir.

______________________________bölük komandiri__________________________________(hərbi rütbəsi, imzası)

«_______»________________19_____il. 

Hissənin

M.Y.
 

 

Qeydlər:

1. Əgər buraxılanla digər müddətli xidmət hərbi qulluqçuları gedirlərsə, «Onunla _________ adam gedir» sətrində sözlə adamların sayı göstərilir.

2. Buraxılma vərəqələri 10x8 sm ölçüdə olur və mətbəədə hazırlanır.

 

11 saylı əlavə___________________Bölüyün buraxılanlar kitabı

 


Gün və ay

Hərbi rütbəsi, soyadı və inisialları

Hansı saata qədər buraxılıb

Hansı saatda qayıdıb

 

 

 

 

 

__________________bölüyün başçavuşu___________________________________________

(hərbi rütbəsi, imzası)

 

 

  

 

 12 saylı əlavə

 

Növbətçilər üçün qol sarğısının təsviri

 

Qol sarğısı uzunluğu 30-40 sm və eni 10 sm ölçüdə yarımcod qırmızı parçadan hazırlanır. Sarğının qıraqları qatlanır və onlara sarğını qola bağlamaq üçün qaytanlar tikilir.Sarğıya ağ rəng ilə müvafiq yazı yazılır, yaxud bu yazı ağ parça ilə tikilir. Məsələn:

Hissə növbətçisi

 

Bölük növbətçisi

 

Hərbi Dəniz Donanmasında növbətçilərin və gəminin gün növbətçilərinin sarğısının forması və rəngi Gəmi nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

 

13 saylı əlavə

 

________Bölüyün silahlarının və döyüş sursatının verilməsi kitabı

 


Sıra №-si

Tarix

Silahların (döyüş sursatının adı)

sayı

Silah (döyüş sursatı) verilən şəxsin hərbi rütbəsi və soyadı

Almaq haqqında imza

Tarix

sayı

Qəbul haqqında imza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeydlər:

1. Bölük növbətçisi silahı bölüyün şəxsi heyətinə yalnız bölük komandirinin, yaxud başçavuşunun, əsgər və çavuşlara tapançaları isə ancaq bölük komandirinin əmrinə əsasən verir. Bölmələr təlimə, yaxud məşğələyə gedəndə silahların və döyüş sursatının alınmasına görə kitaba taqım komandiri, yaxud onun müavini, qarovula gedəndə isə qarovul rəisi qol çəkir, bölüyün ayrı-ayrı hərbi qulluqçularına silah onların şəxsi imzası ilə verilir.

2. Qarovullara döyüş sursatı bölük komandirinin icazəsi, növbətçi bölməyə isə alay (briqada) növbətçisinin sərəncamı ilə şəxsən bölük başçavuşu tərəfindən verilir. Bu döyüş sursatını geriyə başçavuşun özü qəbul edir və kitabda qol çəkir.

3. Həyəcan və toplanış vaxtı silah və döyüş sursatının verilməsini sürətləndirmək məqsədilə kitabın müvafiq sütunları qabaqcadan yazılıb hazırlanır, lazım gəldikdə bu yazı dəqiqləşdirilir. Silah və döyüş sursatı alındıqda ancaq imza edilir.

 

14 saylı əlavə

 

_______hərbi hissə (bölük) üzrə növbətçiliyin qəbulu və təhvili kitabı

 

Gün və ay

Növbətçiliyin qəbulu və təhvili, qəbul edilmə silahların, sursat yeşiklərinin sayı və növbə vaxtı aşkar edilmiş xidmət çatışmazlıqları haqqında qeydlər

Komandirin qərarı

 

 

 

 

 

Qeyd:

Bölük növbətçiliyinin qəbulu və təhvili kitabında ancaq təhvil verilib, təhvil alınası predmetlər göstərilir, aşkar edilmiş çatışmazlıqlar haqqında isə ancaq şifahi məlumat verilir (256-cı maddə).

 

15 saylı əlavəAlay (briqada) düşərgəsi salınma qaydaları

 

1. Düşərgə yerini yerli hakimiyyət orqanları ilə razılaşmaqla böyük rəis təyin edir. O, mümkün qədər tədris obyektlərinin (çöllərinin) yaxınlığında olmalıdır.2. Düşərgənin ön tərəfini müəyyən edərkən küləklərin ən çox əsdiyi istiqamət nəzərə alınmalıdır.

Düşərgənin önünün ümumi işlək yolları ilə kəsilməsinə yol verilmir. Düşərgənin cinahları işlək yollardan 50 metrdən artıq məsafədə olmalıdır.

3. Düşərgə, eyni zamanda rabitə yolu kimi işlənilən eninə və uzununa xətlərlə düzbucaqlı məhəllələrə bölünür.

4. Düşərgə dərinliyinə görə onun önünə paralel olan üç — ön, orta və arxa xətlə zolaqlara bölünür. Xətlər arasında məsafə çadırların, lazımi tikintilərin və avadanlıqlarının yerləşməsi sxemindən asılıdır.

Düşərgənin arxasında döyüş və digər təkərli və tırtıllı maşınların hərəkəti üçün ayrı-ayrılıqda arxa yolları hazırlanır.

5. Düşərgə önünə şaquli olan köndələn xətlərlə bölünür. Köndələn xətlər taborların və alayın (briqadanın) əlahiddə bölmələri arasında salınır. Düşərgənin köndələn xətlər arasında qalan ön xətdən arxa yoluna qədər olan sahəsi bu sahənin birinci zolağında yerləşən taborun (bölmənin) adını alır.

6. Birinci zolaqda (ön və orta xətlər arasında) bölmələr çadırlarda onların nömrələrinə görə ardıcıllıqla yerləşdirilir.

İkinci zolaqda (orta xətlə arxa xətt arasında) hərbi hissə qərargahı, tibb məntəqəsi və yeməkxanalar yerləşdirilir.

Üçüncü zolaqda (arxa xətlə arxa yol arasında) ayaqyolular, anbarlar, emalatxanalar və başqa təsərrüfat tikililəri yerləşdirilir.

Döyüş sursatı və partlayıcı maddələr anbarları düşərgədən kənarda yerləşdirilir.

7. Çadır yuvaları üç-üç, yaxud iki-iki olmaqla bölük sırasında yerləşdirilirlər. Çadır yuvalarının ölçüsü 5m x 5m-dir. Bir-birinə qonşu yuvaların yan tərəflərinin əsasları arasındakı məsafə önə 2,5m, dərinliyə isə 5m-dir.

Müddətli xidmət çavuşları öz bölmələri ilə yerləşdirilirlər. Bölük başçavuşu üçün ayrı çadır ayrılır, burada həm də bölük dəftərxanası yerləşir.

Gizirlər və müddətindən artıq xidmət çavuşları üçün hər üç adama bir çadır hesabı ilə ayrıca çadır ayrılır.

Zabitlər ayrıca çadırlarda, yaxud binalarda yerləşdirilirlər. Taborlarda tabor qərargahı üçün çadır ayrılır.

8. Tərbiyə işi üçün çadırlar bölüklərin arxa cərgə çadırları səviyyəsində qurulur, onlarla yanaşı, bölüklərin ümumi iclasını aparmaq üçün sinif-meydançalar hazırlanır.

9. İkinci və üçüncü taborların arasında birinci səf çadırları xəttində bayraq dayağı qoyulur. İkinci səf çadırlar xəttində bayraq dayağının arxasında alay (briqada) növbətçisi və onun köməkçisinin çadırı qurulur. Qarovullar üçün çadırlar ikinci zolaqda qurulur.

10. Bölük çadırları arxasında birinci zolaqda silah saxlamaq üçün bina (çadır) yerləşir, onun yaxınlığında silahları təmizləmək üçün yer, onların arxasında isə əlüzyuyanlar və su çuxurları hazırlanır.

11. Hər taborun sağ və sol cinahında ön xətdə gün növbətçiləri üçün göbələkvari çətir qoyulur.

12. Parklar arxa xətlə arxa yollar arasında, düşərgənin cinahlarında, yaxud önü qarşısında hazırlanır. Parklar üçün sahənin yerini birləşmə, yaxud hərbi hissə komandiri təyin edir.

13. Gimnastika şəhərcikləri və idman oyunları üçün meydançalar, bir qayda olaraq, ön xəttin qarşısında hazırlanır.

14. Alay (briqada) klubu, bir qayda olaraq, açıq səhnəni və onun qabağında tamaşaçılar üçün yerləri və klub pavilyonlarını rahat yerləşdirməyə imkan verən yer sahəsində yerləşdirilir.

15. Ərazi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq düşərgə salınmada aşağıdakılara yol verilə bilər:

a) düşərgənin önü düz xəttə yox, yer predmetlərinin yerləşməsinə uyğun ola bilər;

b) bölmələr arasındakı məsafə artırıla, yaxud azaldıla bilər;

v) parklar düşərgə hüdudlarından kənarda yerləşdirilə bilər.

Düşərgənin ərazisi ildırımötürən qurğularla təchiz edilir.

 

 

16 saylı əlavə 

Hərbi hissələrə Döyüş Bayraqları verilməsi qaydası haqqında

 

Əsasnamə

 

I. Ümumi müddəalar

 

1. Döyüş Bayrağı diviziyalara, briqadalara, alaylara, əlahiddə taborlara, divizionlara, aviaeskadrilyalara, hərbi təhsil müəssisələrinə, təlim hissələrinə və donanma ekipajlarına verilir (bundan sonra bütün sadalananlar «Hərbi hissə» adlandırılacaqdır).Azərbaycan Respublikasının Qvardiya Bayrağı olan birləşmə və hərbi hissələr istisna olmaqla arxa, texniki təminat, mühafizə və xidmət, təlim-məşq, intizam, hərbi-inşaat hissələrinə və digər analoji hərbi hissələrə Döyüş Bayrağı verilmir.

Hərbi hissələrin yerləşmə şəraiti, operativ istifadəsi və başqa səbəblərə görə Döyüş Bayrağının saxlanması və mühafizəsi təmin edilə bilməyən bəzi hallarda Silahlı Qüvvələr Baş Qərargah rəisinin qərarı ilə bu hərbi hissələr üçün Döyüş Bayrağı sifariş edilmir və onlara bayraq verilmir.

2. Qvardiya hissələrinə dəstəyinə qumaş parçadan yuxarı bərkidilmiş və ucları aşağı sallanan bantla bağlanmış qızılı qvardiya lenti olan Döyüş Bayrağı verilir. Qvardiya lentinin təsviri Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri tərəfindən təsdiq edilir.

3. Hər bir hərbi hissədə müəyyən edilmiş nümunədə ancaq bir Döyüş Bayrağı olmalıdır. Qvardiya Bayrağı və xatirə bayraqları hərbi hissədə Döyüş Bayrağının yanında yadigar kimi saxlanılır, onunla birlikdə təntənəli hadisələrə və bayramlara həsr edilmiş iclaslara çıxarılır. Xüsusi hallarda Silahlı Qüvvələr Baş Qərargah rəisinin icazəsi ilə və hərbi hissə ləğv edilərkən, bu bayraqlar Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi muzeyinə təhvil verilir.

 

II. Hərbi hissəyə Döyüş Bayrağı verilməsi qaydası

 

4. Döyüş Bayrağı hərbi hissə tərtib edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi, Silahlı Qüvvələr komandanları, yaxud qoşun birləşmələri komandirləri tərəfindən ona verilir.Döyüş Bayrağı verilərkən, hərbi hissəyə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı təqdim edilir.

5. Döyüş Bayrağını vermək üçün hərbi hissə Sıra nizamnaməsində sıra baxışı üçün müəyyən edilmiş qaydada silahlarla düzülür.

Döyüş Bayrağı döyüş şəraitində verildikdə, hərbi hissə döyüş şəraitindən asılı olaraq düzülür.

6. Hərbi hissə komandiri Döyüş Bayrağını düzülüş yerinə gətirmək üçün Döyüş Bayrağını verməkdən ötrü gəlmiş şəxsin sərəncamına əsasən orden və medallarla təltif edilmiş, döyüş hazırlığı əlaçısı olan zabit, gizir və çavuşlardan bayraqdar, iki assistent və bayraq taqımı ayırır.

7. Müəyyən edilmiş vaxtda bayraqdar Döyüş Bayrağını çexoldan çıxarıb, Döyüş Bayrağını verməyə gəlmiş şəxsin arxasınca onun üç addımlığında hərbi hissənin düzüldüyü yerə gedir. Bu halda bayraqdar Döyüş Bayrağını sol çiynində Sıra nizamnaməsində göstərilən vəziyyətdə tutur, assistentlər isə bayraqdardan sağda və solda gedirlər.

Döyüş Bayrağını verməyə gəlmiş şəxs sıranın 40-50 addımlığına çatanda hərbi hissə komandiri komanda verir.

Məsələn: «Alay (briqada), Bayrağı qarşılamaq üçün — FARAĞAT, diqqət — SAĞA (SOLA, MƏRKƏZƏ)». Əgər alay (briqada) karabinlərlə silahlanmışsa «Alay (briqada), Bayrağı qarşılamaq üçün FARAĞAT. Sağdan (soldan, mərkəzdən) qarşılamaq üçün qarovula — AL» komandası verir.

Orkestr «Qarşılama marşı» çalır.

8. Hərbi hissə komandiri komanda verib, əlini baş geyiminə yapışdırıb, Döyüş Bayrağını vermək üçün gəlmiş şəxsə yaxınlaşır, iki-üç addımlıqda dayanır və raport verir.

Məsələn: «Yoldaş general-mayor, 105-ci Xankəndi motoatıcı alayı (briqadası) Döyüş Bayrağının verilməsi münasibətilə düzülmüşdür. Alay (briqada) komandiri polkovnik Mirzəyev».

Alay (briqada) komandirinin Döyüş Bayrağını verməyə gəlmiş şəxsə raport vermək üçün dayandığı anda orkestr çalmağı kəsir. Bayraqdar Döyüş Bayrağını sağ ayağının yanında şaquli vəziyyətdə qoyur və ayağının yanında sağ əli ilə Sıra nizamnaməsinin tələblərinə uyğun saxlayır.

9. Döyüş Bayrağını verməyə gəlmiş şəxs raportu qəbul edib sıranın ortasında, onun qabağında dayanır, hərbi hissə ilə salamlaşır və sonra bayraqdara yanaşır. Döyüş Bayrağını verən şəxs bayraqdara yanaşanda bayraqdar Döyüş Bayrağını əyib, onu iki əli ilə üfqi vəziyyətdə saxlayır. Döyüş Bayrağını verən şəxs çexolu açır və Döyüş Bayrağını çıxarır. Sonra bayraqdar Döyüş Bayrağını şaquli vəziyyətdə qoyub onu sağ əli ilə saxlayaraq, üzü hərbi hissə sırasına tərəf dayanır. Döyüş Bayrağını verən şəxs Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatını oxuyur. Sonra Döyüş Bayrağını və təqdimatı hərbi hissə komandirinə təqdim edir. Orkestr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnini ifa edir.

10. Hərbi hissə komandiri Döyüş Bayrağını və təqdimatı qəbul edir. Dövlət Himni ifa edilib qurtardıqdan sonra Döyüş Bayrağını bayraqdara verərək «Bayraqdar, ardımca addımla — MARŞ» komandası verir. Bayraqdar «Addımla» komandasında Döyüş Bayrağını sol çiyninə alır.

11. Hərbi hissə komandiri, onun ardınca üç addımlıqda bayraqdar Döyüş Bayrağı ilə assistentlər sıranın sol cinahına gedirlər, sonra dönüb sıranın önü ilə sıradan 10-15 addımlıqda sıranın sağ cinahına gedirlər. Sağ cinaha çatanda hərbi hissə komandiri bayraqdarı assistentlərlə onlar üçün müəyyən edilmiş yerdə saxlayır. Orkestr yerişin başlanmasından bayraqdarın sıradakı yerində dayanmasına qədər «Qarşılama marşı» çalır. Hərbi hissə Döyüş Bayrağını sürəkli «URA» nidaları ilə salamlayır.

Bayraqdar yerində dayananda hərbi hissə komandiri orkestrə dayanmaq işarəsi verir, sıranın ortasına çıxır və Döyüş Bayrağını vermiş şəxsin yanında dayanır, onun göstərişi ilə «Azad» komandası verir, alayın (briqadanın) «Qarovula — AL» vəziyyətində karabinləri olduqda isə əvvəlcə «Alay (briqada), ayağa — AL» komandası verir.

12. Döyüş Bayrağını vermiş şəxs hərbi hissəni Döyüş Bayrağı alması münasibətilə təbrik edir. Hərbi hissə təbrikə üç dəfə təkrar edilən sürəkli «URA» ilə cavab verir. Bundan sonra hərbi hissə komandiri cavab sözü ilə çıxış edir.

13. Axırda hərbi hissə Döyüş Bayrağı vermiş şəxsin önündən təntənəli marşla keçir. Təntənəli marşla keçdikdən sonra hərbi hissə yenidən düzülür və Döyüş Bayrağı Sıra nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada saxlanma yerinə aparılır.

14. Döyüş Bayrağının alınması haqqında hərbi hissə üzrə əmr verilir, Döyüş Bayrağının saxlanma yeri müəyyən edilir, bayraqdar və assistentlər təyin olunur.

15. Döyüş Bayrağının sırada yeri, onun çıxarılması və qaytarılması Sıra nizamnaməsi, onun mühafizəsi isə Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

 

III. Hərbi hissələr yenidən tərtib olunarkən, Döyüş Bayraqlarının və fəxri adların verilməsi qaydası

 

16. Adının və nömrəsinin dəyişməsindən asılı olmayaraq hərbi hissənin Döyüş Bayrağı daimi olaraq onun özündə saxlanılır.Hərbi hissə yenidən təşkil edildikdə adının və ya nömrəsinin dəyişməsilə nəticələnən dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimantına yuxarı komandir (rəis) tərəfindən yazılır və gerbli möhürlə təsdiq edilir.

17. Hərbi hissələrin döyüş ənənələrini və döyüş xidmətlərinin xatirəsini qoruyub saxlamaq məqsədilə Döyüş Bayraqları və fəxri adlar başqa hərbi hissələrə verilə bilər. Bu hallarda Döyüş Bayraqları və fəxri adlar ancaq hərbi hissələr arasında birbaşa varislik olduqda, yəni bir və ya bir neçə hərbi hissədən yeni bir hərbi hissə (hissələr) düzəldikdə verilir.

Bir hərbi hissəni başqa hərbi hissəyə çevirdikdə, çevrilən hərbi hissənin Döyüş Bayrağı, onun təqdimatı və fəxri adları yeni yaradılan hərbi hissədə saxlanılır.

Bir hərbi hissəni iki və daha artıq hərbi hissəyə çevirdikdə, çevrilən hərbi hissənin Döyüş Bayrağı, onun təqdimatı və Fəxri adları yeni yaradılan hərbi hissələrdən birində saxlanılır.

İki və daha artıq hərbi hissəni bir hərbi hissəyə çevirdikdə, onlardan birinin Döyüş Bayrağı, təqdimatı və fəxri adları yeni yaradılan hərbi hissədə saxlanılır. Qalan hərbi hissələrin Döyüş Bayraqları və onların təqdimatları müəyyən edilmiş qayda ilə təhvil verilir.

Texniki vəziyyətlərinə görə Hərbi Dəniz Donanmasından silinmiş gəmilərin fəxri adları və Hərbi Dəniz Bayraqları yenidən Hərbi Dəniz Donanmasına daxil edilmiş gəmilərə o şərtlə verilə bilər ki, silinmiş gəminin şəxsi heyətinin bir hissəsi yenidən daxil edilmiş gəmilərin şəxsi heyətinə verilmiş olsun. Belə halda fəxri adların və Hərbi Dəniz Bayrağının yeni gəmiyə faktiki verilməsi, fəxri adların və Hərbi Dəniz Bayrağının məxsus olduğu gəmi Hərbi Dəniz Donanmasının Heyətindən silindikdən sonra həyata keçirilə bilər.

Yeni yaradılan hərbi hissəyə Döyüş Bayrağının və fəxri adların, yenidən qurulan gəmiyə isə fəxri adların və Hərbi Dəniz Bayrağının verilməsi məsələsinə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahında, hərbi hissənin yenidən tərtib edilməsi, yaxud yenidən qurulan gəmi ekipajının tərtibi məsələsi ilə eyni zamanda baxılır və müəyyən edilmiş qayda ilə rəsmiləşdirilir.

Döyüşlərdə məhv edilmiş gəmilərin döyüş ənənələrini qoruyub saxlamaq məqsədilə onların fəxri adları və Hərbi Dəniz Bayraqları başqa gəmilərə onlar arasında birbaşa varislik olduqda verilə bilər. Bu halda fəxri adların və Hərbi Dəniz Bayrağının verilməsi Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanının vəsatətinə əsasən müdafiə nazirinin əmri ilə yerinə yetirilir.

18. Göstərdikləri qəhrəmanlıqlara görə müdafiə nazirinin əmri ilə hərbi hissələrin (gəmilərin) siyahısına əbədi, yaxud fəxri əsgər kimi daxil edilmiş hərbi qulluqçuların xatirəsini əzizləyib saxlamaq məqsədilə bu hərbi hissələr ləğv edildikdə və ya gəmilər Hərbi Dəniz Donanması heyətindən silindikdə onların soyadları, fəxri adların və Hərbi Dəniz Bayraqlarının verilməsi üçün 17-ci bənddə şərh olunmuş qaydada, varislik üzrə başqa hərbi hissələrin və gəmilərin siyahısına daxil edilə bilər. Bu halda hərbi qulluqçuların soyadlarının hərbi hissələrin (gəmilərin) siyahısına əbədi, yaxud fəxri əsgər kimi daxil edilməsi müdafiə nazirinin və ya onun müavininin əmri ilə həyata keçirilir.

 

IV. Döyüş Bayrağının mühafizəsi və saxlanması qaydası

 

19. Hərbi hissənin Döyüş Bayrağı: — hərbi hissə kazarmalarda və yaşayış məntəqələrində yerləşdikdə — hərbi hissə qərargahında; hərbi hissə təlim mərkəzində düşərgə qaydasında (çadırlarda) yerləşdikdə — hərbi hissənin yerləşmə mərkəzində çadırların birinci səfi xəttində — xüsusi talvar altında; təlimlərdə isə — hərbi hissə komandirinin göstərdiyi yerdə olmalıdır.Birləşmənin Döyüş Bayrağı birləşmə komandirinin göstərişi ilə birləşmənin ən yaxşı hərbi hissəsində həmin hərbi hissənin Döyüş Bayrağı ilə bir yerdə saxlanılır.

20. Döyüş Bayrağını həmişə qarovul mühafizə etməlidir, onu hərbi hissəyə çıxardıqda isə bayraq taqımı mühafizə etməlidir.

21. Döyüş Bayrağı postda bükülüb yığılmış və hərbi hissənin gerbli surquc möhürü ilə surquclanmış çexolda saxlanılır, o şaquli vəziyyətdə bayraq dayağına (bayraq dəstəyini keçirmək üçün yarıqları olan dayağa) keçirilir.

Hərbi hissə kazarmada yerləşdikdə, Döyüş Bayrağını açıq şəkildə möhürlənmiş şüşə şkafda saxlamağa icazə verilir.

Döyüş Bayrağı olan postda mühafizə üçün Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin mərdlik və şücaətə görə verilmiş vımpeli və pul sandığı da ola bilər.

22. Hərbi hissə avtomobil, dəmir yolu, su və hava nəqliyyatı ilə daşındıqda, Döyüş Bayrağı üçün ayrıca avtomobil, vaqon, kayut və təyyarə (kabinə) ayrılır. Döyüş Bayrağı ilə birgə bayraqdar, assistentlər və qarovul gedirlər, eləcə də pul sandığı və məxfi sənədlərlə dolu yeşik aparıla bilər.

23. Döyüş Bayrağının düzgün saxlanılması və mühafizəsi üçün bilavasitə hərbi hissənin qərargah rəisi cavabdehdir.

Onun vəzifəsidir:

şəxsən, yaxud öz müavini və köməkçiləri vasitəsilə Döyüş Bayrağı postunda saatdarların xidmət aparmasını sistematik yoxlamaq;

ayda bir dəfədən az olmayaraq qumaşın vəziyyətini, çexolun, qaytanların, qotazların, bayraq dəstəyinin və ucluğun sazlığını yoxlamaqla Döyüş Bayrağına baxış keçirmək;

Döyüş Bayrağına baxış keçirilərkən, aşkar edilmiş bütün çatışmazlıqların və nasazlıqların aradan götürülməsi üçün tədbir görmək və bu barədə hərbi hissə komandirinə məlumat vermək;

Döyüş Bayrağına baxışların keçirildiyi vaxtı, aşkar edilmiş çatışmazlıqları və onları aradan qaldırmaq üçün görülən tədbirləri xüsusi jurnalda qeyd etmək.

24. Döyüş Bayrağına qərargah rəisi bayraqdarın, assistentlərin və qarovul rəisinin iştirakı ilə baxış keçirir. Bunun üçün qərargah rəisi Döyüş Bayrağını açmağı əmr edir. Bu əmrlə bayraqdar bayrağı üfqi vəziyyətə endirir, assistentlərdən biri çexolu çıxarır. Çexol çıxarıldıqdan sonra bayraqdar bayraq dəstəyini yavaş-yavaş fırladaraq, Döyüş Bayrağını açır. Assistentlər bayraqdara kömək edir və qaytanların, qotazların dolaşmamasına, qumaşın isə yerə (döşəməyə) dəyməməsinə göz qoyurlar. Bu zaman qumaşın vəziyyəti, çexolun, qaytanların, qotazların, bayraq dəstəyinin və ucluğun sazlığı yoxlanılır.

Qərargah rəisinin Döyüş Bayrağını yığmaq əmri ilə bayraqdar bayrağı üfqi vəziyyətdə sallayır və qumaşın yerə (döşəməyə) dəyməməsinə göz qoyur, assistent isə qumaşın uclarından tutub onu yüngülcə dartır. Bayraqdar və digər assistent bayraq dəstəyini yavaş-yavaş fırladaraq üzü içəri olmaqla onu yığışdırır və göz qoyurlar ki, bayraqda qırışlar olmasın, qaytanlar, qotazlar dolaşmasın. Qotazlar qumaş boyu uzadılmış qaytanlarla yığılır.

Qumaş yığıldıqdan sonra assistentlər Döyüş Bayrağını çexola salırlar, qərargah rəisi onu gerbli surquc möhürlə surquclayır və bundan sonra Döyüş Bayrağını qarovulun mühafizəsinə təhvil verir.

25. Döyüş Bayrağı hərbi hissəyə aparıldıqda və qarovulun mühafizəsinə təhvil verildikdə onun açılması və bükülüb yığılması qərargah rəisinin, yaxud onun köməkçisinin (müavininin) bilavasitə müşahidəsi altında bu Əsasnamənin 24-cü bəndinə uyğun olaraq bayraqdar və assistentlər tərəfindən yerinə yetirilir.

26. Döyüş Bayrağının qumaşı binada, yaxud binadan kənarda kölgədə qurudulur. Qurudulma vaxtı Döyüş Bayrağını bayraqdar və assistentlər qoruyurlar.

 

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə