Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi C. Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanası
Yüklə 1.9 Mb.
səhifə15/16
tarix23.02.2016
ölçüsü1.9 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

104


1

2

3

4

2.2.44.

Regionlarda kiçik və orta biznesin informasiyaya olan tələbatını ödəmək üçün mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin bazasında kitabxanaların mövcud ştat vahidləri çərçivəsində və ictimai əsaslarla informasiya mərkəzlərinin yaradılması

2010-2011

MTN,

RİTN, MN,

İİN, YİHO,

AO,


YSM

2.2.45.

Yaradılan milli elektron resurslarının qeydiyyatı üçün AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda “İnformasiya registri” bölməsinin yaradılması (kitabxana-ların mövcud ştat vahidləri çərçivəsində, ictimai əsaslarla)

2009

AMEA,

MTN,


RİTN,

AO


2.2.46.

“Heydər Əliyev Mərkəzi”ndə təşkil olunacaq kitabxanaya “Milli Kitabxana-İnformasiya Kompleksi” statusunun verilməsi

2009

NK,

MdTN


2.2.47.

Dünyanın böyük kitabxana mərkəzlərində saxlanılan diyarşünaslıq (ölkəşünaslıq) xarakterli qiymətli və nadir kitabların (əsli, yaxud surəti və elektron variantı) “Heydər Əliyev Mərkəzi”ndə yaradılacaq “Milli yaddaş” mərkəzində toplanması

2009

NK,

MTN,


XİN

2.2.48.

2009-cu ili kitabxanaların avtomatlaşdırılması ili elan edilməsi

2008-2009

MTN

2.3. Azərbaycan Respublikasının milli–mədəni irsinin və informasiya ehtiyatlarının
qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması


2.3.1.

Xüsusi əhəmiyyətli çap sə­nəd­lə­rini, nadir kitabları, diyarşü-naslığa aid nəşrləri qoruyub saxlamaq və nəsillərdən-nəsillərə ötürmək məqsədi ilə onların informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi

2011-2012

NK, MTN,

RİTN, FHN, AMEA, BDU, TKNDK2.3.2.

“Ədəbiyyat” qəzetinin bütün nömrələrinin informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi və qəzetin 1934-1950-ci illər üzrə çatışmayan nömrələrinin bərpası

2008-2010

MTN,

AYB, AMEA,

“Ədəbiyyat qəzeti”nin redaksiyası


2.3.3.

Azərbaycanın kitab mədəniyyətinin, onun qorunması və dünyaya tanıdılması məqsədi ilə layihələrin həyata keçirilməsi

2009-2012

MTN,

TN, AMEA, XİN, AO2.3.4.

Nazirlik, komitə və idarələrin kitabxanalarında saxlanılan Azərbaycan kitab abidələrinin inventarizasiyasının aparılması və uçotunun təşkili

2009-2010

MTN,


MAİ,

AO


2.3.5.

Tarixi əhəmiyyət kəsb edən milli nəşrlərin mühafizəsini təmin etmək məqsədi ilə böyük kitabxanalarda depozitar fondların yaradılması

2010-2012

MTN,


TKNDK

2.3.6.

“Kitab irsi Azərbaycanın milli sərvətidir” adlı layihənin həyata keçirilməsi, Sankt-Peterburq, Moskva, Kazan, Tbilisi, Paris, London, Drezden kitabxanalarının arxivlərində mühafizə olunan Azərbaycanla bağlı diyarşünaslıq nəşrlərinin müəyyən edilməsi və surətlərinin Azərbaycana gətirilməsinin təşkili

2009-2012

MTN,


XİN,

AO
1

2

3

4

2.3.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının kitab fondunun elmi ekspertizası və monitorinqi

2008-2009

NMRMTN,

YİHO,


AO

2.3.8.

Respublikanın regionlarında nəşr edilən yerli qəzetlərdə diyarşünaslığa dair materialların toplanması, qorunması məqsədi ilə onların biblioqrafik uçotunun aparılması, Əlifbanın kiril qrafikasından latın qrafikasına çevrilməsi, informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi və zəruri materialların istifadəsinin təmin edilməsi

2008-2013

MTN,


RİTN,

İH,


AO

2.3.9.

“Kitab xəzinəsi: qədim kitablar əlyazmaların uçotu və bərpası” adlı layihənin həyata keçirilməsi

2008-2009

MTN,

MK,


AMEA, BDU,

MAİ, AO


2.3.10.

“Azərbaycanın kitab yaddaşı” adlı ümumrespublika proqramının işlənməsi və məlumat bazasının yaradılması

2009-2011

NK, MTN,

MK, AMEA,

TKNDK,

AO


2.3.11.

Nadir, qiymətli və aktual nəşrlərin informasiya daşıyıcılarına köçürülmə proqramının işlənib hazırlanması

2009

TN,

TN,


MAİ, AMEA,

RİTN, AO


2.3.12.

“Dirçələn fondlar” devizi ilə milli kitab irsimizin mühüm tərkib hissəsi olan fondların aktivləşdirilməsi, kiril qrafika-sından latın qrafikasına çevrilməsinin həyata keçirilməsi və informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi

2008-2012

MTN,

AMEA,


TN,

RİTN,


YİHO,

AO2. 4. Kitabxana xidmətinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi,
onun forma və məzmunca yeniləşdirilməsi


2.4.1.

Respublikanın uşaq kitabxanalarında uşaqların informasiya tələbatı probleminin həlli məqsədi ilə monitorinqlərin keçirilməsi

2008-2010

MTN,

RİTN,


TN, BŞIH,

RUK


2.4.2.

İslam Konfransı Təşkilatı dövlətlərinin kitabxanaları ilə informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi

2008-2012

MTN,

XİN,


AO


2.5. Kitabxana şəbəkəsinin idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi,

şəbəkənin optimallaşdırılması və kadr islahatlarının həyata keçirilməsi

2.5.1.

Respublikada kitabxana işini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

2008-2009

MTN,

AMEA,


AO

2.5.2.

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasına Milli Uşaq Kitabxanası statusunun verilməsi

2009

NK,

MTN


2.5.3.

Kitabxanaçıların təhsili, o cümlədən ixtisaslarının artırılması ilə bağlı zəruri tədbirlərin təşkili

2009-2013

MTN,

TN,


YİHO,

AO106


1

2

3

4

2.5.4.

“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xarici ölkələrin ali məktəblərinin magistratura şöbələrində milli kitabxanaçı kadrların hazırlığının təşkili məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi

2008-2013

NK,

MTN,


TN,

XİN


2.5.5.

“Kitabxanalar milli mədəniyyətin dirçəliş resursudur” mövzusunda respublika müşavirəsinin keçirilməsi

2009

MTN,

TN, AMEA,

TKNDK


2.5.6.

Bakı şəhərində ilk kitabxana-qiraətxananın 115 illiyinə həsr edilmiş “İlk kütləvi kitabxanalar-tarixdən müasirliyə qədər” mövzusunda tədbirin keçirilməsi

2008

MTN,

BŞİH,


TKNDK

2.5.7.

Naxçıvan MR-da “Gənc peşəkarlar cəmiyyətə xidmət edir” mövzusunda gənc kitabxanaçıların forumunun keçirilməsi

2011

NMRNK,

NMR MTN,

NMRGİN,

AO


2.5.8.

Tabeliyindən asılı olmayaraq kitabxanalar arasında müxtəlif nominasiyalar üzrə müsabiqələrin keçirilməsi (“İlin nümunəvi Mər­kəz­ləş­di­ril­miş Kitabxa­na Sis­te­mi­”, “Ən yax­şı ki­tab­xa­na­çı”, “Yaradıcı təkamül müəssisəsi”, “İçərişəhər Azərbaycan mədəniyyətinin incisidir”, “İlin ən yaxşı kitabxanası” və s.)

2008-2013

MTN,

YİHO,


AO


2.5.9.

Respublika kitabxana mütəxəssisləri haqqında məlumat bazasının yaradılması və internetdə yerləşdirilməsi

2008-2013

MTN,

MK,
TKNDK2.5.10.

Respublikada kitabxanaçı kadrlara tələbatın öyrənilməsi və məzunların yerləşdirilməsi sisteminin yaradılması

2008-2013

MTN,

TN,


YİHO,

AO2.6. Kitabxana işi sahəsində elmi tədqiqatların aparılması,

kitabların hazırlanması və nəşri

2.6.1.

Respublika kitabxana şəbəkəsinin pasportlaşdırılması ilə əlaqədar illik statistik məlumat toplularının hazırlanması və nəşr edilməsi

2008-2013

MTN,

TN, YİHO


TKNDK,

AMEA


2.6.2.

Dünya kitabxana standartlarının tərcüməsi və onların əsasında Milli Kitabxana standartlarının hazırlanması

2008-2013

MTN,

SMPÜDA, TN,

AMEA,

TKNDK


2.6.3.

Avropa Şurasının sənədləri əsasında “Mədəniyyət siyasəti bu gün: strategiyanın seçilməsi və Avropa Birliyinin istiqamətləri” adlı materialların nəşr edilməsi

2009

MTN,


XİN

AO107


1

2

3

4

2.6.4.

Kitabxana-informasiya sahəsinə və kitabxanaşünaslığa dair elmi araşdırmaların aparılması və sosioloji sorğuların keçirilməsi

2008-2013

MTN,

TN,


AMEA

2.6.5.

Milli kataloqlaşdırma qaydalarının, təlimatlarının tərtibi və nəşr edilməsi

2008-2009

MTN, TN,

SMPÜDA,


AMEA,

AO


2.6.6.

“Ədəbiyyat qəzeti”nin biblioqrafik göstəricisinin tərtib edilməsi (qəzetin 75 illik yubileyi ilə əlaqədar)

2008-2009

AYB,

AMEA,


“Ədəbiyyat qəzeti”nin

redaksiyası2.6.7.

Kütləvi kitabxanalar üçün Universal Onluq Təsnifatının uyğunlaşdırılmış variantının hazırlanması

2010

MTN,

TN,


SMPÜDA,

AMEA


2.6.8.

Respublika əhəmiyyətli kitabxanaların veb-saytlarında Azərbaycanın turizm gözəlliklərinin təbliği və bu sahədə dünya kitabxanaları ilə informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi


2008-2013

MTN,

MK,
TKNDK2.6.9.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildli kitabının biblioqrafik göstəricisinin və elektron nəşrinin hazırlanması

2008-2010

MTN,

TN,


MK,

AMEA,


AO

2.6.10.

“Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin əvvəllərində” adlı sənədli filmin hazırlanması

2009

MTN,

AO

TKNDK2.6.11.

Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənəti, ədəbiyyatı haqqında ən çox istifadə edilən kitabların elektron nəşrinin hazırlanması və internetə yerləşdirilməsi

2009-2010

MTN,

TN,


RİTN,

TKNDK


2.6.12.

Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında ən çox soruşulan kitabların informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi

2008-2009

MTN,

RİTN,


TKNDK,

AO


2.6.13.

Azərbaycanın klassik musiqi əsərləri yazılmış qramofon vallarının informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi

2009-2011

MTN,

AO


2.6.14.

İşğal olunmuş ərazilərdə məhv edilmiş kitabxanalar haqqında ətraflı məlumatların hazırlanması və onların beynəlxalq təşkilatlara göndərilməsi

2008-2009

MTN,

TN,


QMKİDK,

OMBUDS-MAN,

AO


2.6.15.

Kitabxana-informasiya terminlərinin izahlı lüğətinin nəşr edilməsi

2009

MTN,

RİTN,


TKNDK

2.6.16.

Kitabxana Ensiklopediyasının Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi

2008-2009

MTN

2.6.17.

Kitabxana fəaliyyətinin monitorinq sisteminin təşkili

2008-2013

MTN,

YİHO,


AO

TKNDK


108


1

2

3

4

2.7. Yeni kitabxana binalarının tikilməsi, yeni və fəaliyyət göstərən kitabxanaların maddi-texniki bazasının müasir dövrün tələblərə uyğun möhkəmləndirilməsi

Respublika əhəmiyyətli kitabxanalar üzrə

2.7.1.

C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının əsaslı təmiri, modernləşdirilməsi, avadanlıqla və avtomatlaşmış kitabxana-informasiya sistemi (AKİS) ilə təchiz edilməsi

2008-2010

MTN,

YSM


2.7.2.

Gözdən Əlillər üçün Respublika Kitabxanasının müasir avadanlıqla təchiz edilməsi

2010

NK,

MTN


Respublikanın şəhər və rayonları, Naxçıvan MR üzrə

2.7.3.

Qəza vəziyyətində olan və şəxsi evlərdə yerləşən kitabxanalar üçün yeni binaların tikilməsi

2010-2013

NK,

MTN,


YİH

2.7.4.

Təmiri zəruri hesab edilən kitabxanaların əsaslı təmiri, modernləşdirilməsi, inventar və avadanlıqla təchiz edilməsi

2008-2013

NK,

MTN,


YİH

2.7.5.

Mərkəzi kitabxanaların avtomatlaşmış kitabxana-informasiya sistemi (AKİS) ilə təchiz edilməsi

2008-2013

NK,

MTN,


YİH

2.7.6.

Yeni dislokasiya xəritəsi əsasında (kitabxanası olmayan yeni salınmış qəsəbə, kənd və digər yaşayış massivlərində) kitabxanalar üçün binaların tikilməsi

2010-2013

NK,

MTN,


YİH

2.8. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı

və beynəlxalq tədbirlərin təşkili

2.8.1.

YUNESKO-nun “İnformasiya hamı üçün” Proqramının Azərbaycan komitəsinin təşkili

2008-2009

NK, MTN,

XİN,


TKNDK

2.8.2.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Heydər Əliyev Mərkəzi-Milli yaddaşımızın Mərkəzidir” mövzusunda Bakıda kitabxanaçıların beynəlxalq simpoziumunun təşkili

2013

NK,

MTN,


AMEA

2.8.3.

Dünyanın böyük kitabxanalarında və informasiya mərkəzlərində Azərbaycan guşələrinin yaradılması, kitab sərgilərinin və təqdimatlarının keçirilməsi

2008-2013

MTN,

XİN,


XÖYAİDK

2.8.4.

Moskvadakı “Puşkin Kitabxanası” meqalayihəsinin iş təcrübəsinin öyrənilməsi və Azərbaycanda kitabxanalarını zəruri ədəbiyyat və elektron informasiya daşıyıcıları ilə təmin etmək məqsədi ilə “Nizami” layihəsinin təşkil edilməsi

2008-2009

MTN,

TKNDK


2.8.5.

Kitabxana sahəsinin zəruri istiqamətləri üzrə keçirilən konfranslarda Azərbaycan kitabxanaçılarının iştirakının təmin edilməsi (Krım, İFLA-nın illik, LİBKOM, Anapa, Soçi və s. konfransları)

2008-2013

MTN,

XİN, TN,

AMEA,

TKNDK


2.8.6.

ABŞ, Avropa və MDB ölkələri kitabxanalarının avtomat-laşdırma, fondların bərpası və mühafizəsi, habelə UNİMARC formatının tətbiqi sahəsində təcrübələrin öyrənilməsi

2013

MTN,

XİN,


TN,

AMEA


TKNDK
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə