Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi C. Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanası
Yüklə 1.9 Mb.
səhifə14/16
tarix23.02.2016
ölçüsü1.9 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

- kitabxanaların kompyuter və informasiya-proqram təminatı, respublika üzrə kompyuterləşdirilmiş kitabxana-informasiya şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı;

- respublikanın milli–mədəni irsinin və informasiya ehtiyatlarının
qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması;


- kitabxana xidmətinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, onun forma və məzmunca yeniləşdirilməsi;

- kitabxana şəbəkəsinin idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi, şəbəkənin optimallaşdırılması və kadr islahatlarının həyata keçirilməsi;

- kitabxana işi sahəsində elmi tədqiqatların aparılması, kitabların hazırlanması və nəşri;

- yeni kitabxana binalarının tikilməsi, onların, eləcə də fəaliyyət göstərən kitabxanaların maddi-texniki bazasının müasir dövrün tələblərinə uyğun möhkəmləndirilməsi;
- kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı, genişləndirilməsi və beynəlxalq tədbirlərin təşkili;
- М. F.Ахundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının modernləşdirilməsi,müasirinformasiya ilə təmin edilməsi və maddi –texniki bazasının möhkəmləndirilməsi.
1.4. Dövlət Proqramının maliyyə mənbələri
Proqramın maliyyə mənbələri aşağıdakılardır:

  • dövlət büdcəsindən ayırmalar və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr.

97

1.5. Gözlənilən nəticələr
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməsi aşağıdakı nəticələri əldə etməyə imkan verəcək:

- Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ki­tаb­ха­nаların fоnd­lа­rı­nın ənənəvi və müasir informasiya daşıyıcıları ilə tаm kоmplеkt­ləş­di­ril­mə mexanizminin yaradılması və bu işin davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi;
- xü­su­si­lə də­yər­li, nadir və əhəmiyyətli kitab və sə­nəd­lə­rin su­rət­lə­ri­ndən rеspublikа sığorta fоn­dunun və Azərbaycan kitabının toxunulmaz fondunun təşkil edilməsi;

- respublikanın milli-mədəni irsinin qorunması, elektron informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi və nəsillərdən-nəsillərə çatdırılması, qiymətli və nadir nəşrlərin dövlət reyestrinin hazırlanması;

- kitabxana fondlarında saxlanılan müxtəlif qrafikada nəşr olunmuş qiymətli əsərlərin əlifbalarının konvertizasiya olunaraq oxucuların istifadəsinə verilməsi, azərbaycanşünaslığa aid fondların zənginləşdirilməsi;

- fövqəladə hallara hazırlığın yaxşılaşdırılması;

- dünya informasiya sistemlərində Azərbaycan kitabxana resurslarının təbliği və beynəlxalq informasiya mübadiləsinin həyata keçiriliməsi;

- əhalinin bütün təbəqələrinə kitabxana xidmətinin yaxşılaşdırılıması, bu xidmətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması, informasiya qıtlığının və rəqəmsal uçurumun aradan qaldırılıması;

- mövcud ştat vahidləri çərçivəsində, respublika kitabxana-informasiya şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, kitabxanaların birləşdirilməsi və yenidən təşkili prosesinin həyata keçiriliməsi, qənaət edilmiş vəsait hesabına əhaliyə səyyar xidmətin göstəriliməsi;

- kitabxana sisteminin maliyyələşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bu sahəyə ayrılan vəsaitin yeni iqtisadi münasibətlərə uyğun

98

rasionallaşdırılması, subyektiv amillərin aradan qaldırılması, təminat normativinin maliyyələşdirmə prinsipi ilə müəyyən edilməsi, büdcədənkənar gəlirlərin artırılması;- respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndiriliməsi və kitabxanaların müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi.

99
2.Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrəTədbirlər Planı


Sıra №-si


Tədbirlərin adı


İcra müddəti

(illər üzrə)

İcraçı təşkilatlar

1

2

3

4

2.1. Kitabxana fondlarının müasir komplektləşdirmə mexanizminin yaradılması, inkişafı və müasir informasiya daşıyıcıları ilə təmin edilməsi

2.1.1.

“Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsində qeyd edilən kitabxanaların məcburi nüsxələrlə təmin edilməsi mexanizminin yaradılması (ənənəvi və müasir)

2008-2009

NK,

MTN,


AMEA,

TN,


VN

2.1.2.

Azərbaycanşünaslığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə ölkəşünaslığa və diyarşünaslığa dair materiallarla fondların zənginləşdirilməsi

2008-2013

MTN,


AMEA,

AO


2.1.3.

Gözdən əlil insanların informasiya tələbatını ödəmək məqsədi ilə kitabxana fondlarının xüsusi nəşrlərlə komplektləşdirilməsi

2008-2009

NK,

MTN, YİHO,

ƏƏSMN,

AO


2.1.4.

İşğal altında və cəbhə bölgəsində olan rayonların kitabxana fondlarının (onların müvəqqəti məskunlaşdığı ərazilərdə) bərpası

2009-2010

MTN,
QMKİDK

İİN,


YİHO,

AO


2.1.5.

Bakı şəhərində mövcud kitabxanaların bazasında 9 mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin yaradılması, şəhər və rayonlarda isə bir çox kitabxana filiallarının birləşdirilməsi

2009

NK,

MTN,


BŞİH və YİHO

2.1.6.

Ölkəşünaslığa (Azərbaycanşünaslığa) dair Rusiya Dövlət Kitabxanasında, Rusiya Milli Kitabxanasında, Kazan, Tbilisi şəhər və digər milli kitabxanalarda saxlanılan ədəbiyyatın (o cümlədən dövri mətbuatın) müəyyənləşdirilməsi və onların çatışmayan nüsxələrinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi məqsədi ilə layihələrin həyata keçirilməsi

2010-2011

MTN,
XİN,

ARPİİK,


MK,

AMEA,


BDU,

AO


2.1.7.

Oxuculara verilən ədəbiyyatın tematik – tipoloji uçotunun təşkili, fəal və qeyri-fəal istifadə edilən nəşrlərin müəyyənləşdirilməsi, oxucuların informasiya tələbatının ödənilməsinə yönəldilmiş sorğuların keçirilməsi və əldə edilmiş nəticələr əsasında fondların komplektləşdirilməsi

2008-2009

MTN,

AMEA,


TKNDK100


1

2

3

4

2.1.8.

Respublikanın bütün kitabxanalarının pasportlaşdırılması, respublika üzrə statistik göstəricilərin hazırlanması və nəşri, kitabxanalarda fondların komplektləşdirilməsinə dair monitorinqlərin keçirilməsi

2009

MTN,

DSK,


TKNDK
2.2. Kitabxanaların kompyuter və informasiya-proqram təminatı, respublika üzrə kompyuterləşdirilmiş kitabxana-informasiya şəbəkəsinin
yaradılması və inkişafı


2.2.1.

“Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası”nın yaradılması və oxucuların istifadəsinə verilməsi

2009

NK,

MTN, RİTN, TN, AMEA2.2.2.

Ulu öndər Heydər Əliyevin unikal dövlət və mədəni quruculuq təcrübəsinin, intellektual və mənəvi irsinin respublikanın və dünyanın rəqəmsal irs fondlarına daxil edilməsi

2008-2009

NK,

MTN,


AMEA

2.2.3.

Kitabxanalarda müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi, kompyuterləşdirilmiş kitabxana infrastrukturunun, elektron informasiya resurslarının və müxtəlif sahələr üzrə elektron kitabxanaların yaradılması

2009-2010

MTN,

RİTN,
AMEA,

TKNDK


2.2.4.

“Biliklər cəmiyyətinin Azərbaycan modeli” konsepsiyasının hazırlanması

2009

MTN,
RİTN,

AMEA, AO


2.2.5.

Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən kitabxanaların veb-saytlarının yaradılması, onların İnternetlə təchiz edilməsi, telefon xətti olmayan kitabxanalara telefon xəttinin çəkilməsi

2008-2009

MTN,

RİTN,


BŞİH,

AO


2.2.6.

Azərbaycan kitabxanalarının informasiya cəmiyyəti və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə birgə əməkdaşlığının həyata keçirilməsi

2009-2010

NK,

MTN,


TKNDK

2.2.7.

Mərkəzi kitabxanaların nəzdində əhalinin bütün təbəqələrinə pulsuz xidmət göstərən, müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin olunmuş hüquq-informasiya mərkəzlərinin yaradılması (kitabxanaların mövcud ştat vahidləri çərçivəsində, ictimai əsaslarla)

2008-2009

MTN,

YİHO,


AO

2.2.8.

Şəhərlərdəki uşaq cəzaçəkmə müəssisələrinin kitabxanalarında müasir kompyuter texnologiyaları ilə təmin olunmuş informasiya resurs mərkəzlərinin yaradılması (kitabxanaların mövcud ştat vahidləri çərçivəsində, ictimai əsaslarla)

2009

MTN,

AQUPDK,


BŞİH

2.2.9.

“Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan muzeyləri”, “Qobustan”, “Azərbaycanın turizm gözəllikləri” adlı elektron kitabxanaların yaradılması (mövcud kitabxanaların bazasında şəbəkə və ştat sayı dairəsində)

2009-2010

MTN,

RİTN,


AMEA

101


1

2

3

4

2.2.10.

Bir sıra rayon uşaq kitabxanalarında “Uşaq hüququ” informasiya mərkəzlərinin yaradılması (kitabxanaların mövcud ştat vahidləri çərçivəsində, ictimai əsaslarla)

2008-2009

MTN,

AQUPDK,


İH,

RUK
2.2.11.

Azərbaycanın elektron kitabxanaları üçün Rusiyanın LİBNET Mərkəzindən rus və xarici dillərdə olan yeni ədəbiyyatların biblioqrafik təsvirlərinin alınması

2009

MTN,
XİN,

AMEA,


TKNDK

2.2.12.

Gözdən əlil insanların intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə respublika əhəmiyyətli və mərkəzi kitabxanaların nəzdində fəaliyyət göstərən informasiya mərkəzlərində xüsusi proqramlı kompyuterlərin quraşdırılması

2009-2010

MTN,

ƏƏSMN,


GƏRK,
YİHO,

AO,
YSM2.2.13.

“Kitabxana fondları-regionun inkişafının əsas informasiya resursu kimi” mövzusunda dəyirmi masaların keçirilməsi

2010-2011

MTN,

AMEA,


TKNDK

2.2.14.

“Milli ədəbiyyat” müasir informasiya daşıyıcıları fondlarının yaradılması

2008-2011

MTN,

MK, YİHO,

AO, YSM


2.2.15.

İnternetin mövcud veb-saytlarında Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti və incəsənəti haqqında informa-siyaların monitorinqi

2010

MTN,

RİTN,


AMEA,

TKNDK


2.2.16.

Azərbaycan kitabxanalarının dünyanın ən böyük kitabxanalarının məlumat bazalarına daxil olmasının və onların resurslarından istifadənin təmin edilməsi

2009-2010

MTN,

RİTN,


AMEA,

TKNDK


2.2.17.

İşğal olunmuş rayon kitabxanalarının vəziyyəti haqqında “Dağıdılmış sərvətlər, məhv olmuş kitabxanalar” adlı 3 dildə (Azərbaycan, rus, ingilis) materialların çap və elektron nəşrinin hazırlanması, veb-saytın yaradılması və internetdə yerləşdirilməsi

2010

MTN,

RİTN,


MK,

QMKİDK,


YİHO,

AO


2.2.18.

Rusiya Dövlət Kitabxanasının dissertasiya mərkəzinə daxil olmaq üçün virtual oxu zalının təşkili

2009

MTN,
AO

2.2.19.

“Azərbaycan kitabxanaları” veb-portalının yaradılması

2009

MTN,

RİTN,


TKNDK,

YSM


2.2.20.

Hüquq-informasiya mərkəzlərinin veb-portallarının yaradılması və onların informasiya təminatının təşkili

2010

MTN,

RİTN,


TKNDK

2.2.21.

Lerik və Yardımlı rayon mərkəzi kitabxanalarında “Ətraf mühit”, “Uzunömürlülər” məlumat bazalarının yaradılması və kitabxanaların veb-saytına əlavə edilməsi

2010

MTN,

ETSN,


ƏƏSMN,

AO,


YSM

2.2.22.

Azərbaycanın regionları üzrə “Qədim Bakı və bakılılar”, “Qədim Şuşa və şuşalılar”, “Qədim Bərdə və bərdəlilər”, məlumat bazalarının yaradılması və internet şəbəkəsində yerləşdirilməsi

2011

M TŞ,

İH,


AO,

YSM


102


1

2

3

4

2.2.23.

Şəki-Zaqatala regionunda əhaliyə səyyar kitabxana xidmətinin göstərilməsi məqsədi ilə pilot layihələrinin həyata keçirilməsi

2009

MTN,

RİTN,


YİHO,

AO,


YSM

2.2.24.

Əhalinin operativ informasiya təminatı üçün tabeliyindən asılı olmayaraq, Bakı şəhəri və respublikanın digər şəhər və rayon mərkəzi, uşaq və gənclər kitabxanalarında yeni informasiya texnologiyalarının, habelə avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemlərinin tətbiqi və Azərbaycanda ən çox yayılan İRBİS-64 Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya Sisteminin sərlöhvə və sərlövhəaltı məlumatlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsi

2009

MTN,

TN,


İİN,

MN,


RİTN,

AMEA,


TKNDK,

YSM


2.2.25.

Respublika kitab fondunun, elektron sənədlərin toplu kataloqunun yaradılması, sənədlərin tammətnli bazaya birbaşa keçid texnologiyasının tətbiq edilməsi

2011

MTN,


RİTN,

AO


2.2.26.

“Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası: XIX-XX əsrlər” elektron məlumat bazasının və elektron nəşrinin hazırlanması

2010

MdTN2.2.27.

Şəki şəhərinin Mərkəzi Kitabxanasında “Azərbaycanın ipək diyarı” məlumat bazasının yaradılması

2010

İH,

M TŞ


AO,

YSM


2.2.28.

Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində mövcud ştat vahidləri çərçivəsində ictimai əsaslarla müasir multimedia tədris metodiki kompyuter mərkəzinin yaradılması

2009

TN,

RİTN,


MTN,

BMA2.2.29.

Şəhər (rayon) mərkəzi kitabxanalarında, iri yaşayış massivlərində və qəsəbələrdə fəaliyyət göstərən kitabxanalarda elektron kitabxanaların, elektron kataloqların məlumat və təhsil portallarının yaradılması və internetdə yerləşdirilməsi

2009-2010

MTN,
RİTN,

TN,
TKNDK,

AO


2.2.30.

“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 yanvar tarixli və “2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 27 dekabr tarixli sərəncamlarına əsasən nəşr olunan kitabların elektron kitabxanasının təşkili və İnternetdə yerləşdirilməsi

2008-2009

MTN,

MK,


AO

2.2.31.

Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-Rusiya ilə birgə elektron kitabxanalarının yaradılması və “Sərhəddə görüş” layihəsinin həyata keçirilməsi

2009-2010

MTN,

XİN,
MK,

AO


103


1

2

3

4

2.2.32.

“Milli İnternet şəbəkəsinin hamisi-hifzedicisi (qoruyucusu)” simvolunun seçilməsi üzrə respublika müsabiqəsinin təşkili

2009

MTN,

RİTN,


TN,

AO


2.2.33.

Kitabxanalarda kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması sahəsində kiçik qrantlar müsabiqəsinin təşkili

2009-2010

MTN,

TN, RİTN,

AMEA,

TKNDK,


YSM

2.2.34.

Regionlardakı kitabxanalar arasında “Ən yaxşı ictimai internet mərkəzi”, “Ən maraqlı veb-sayt” mövzusunda respublika müsabiqəsinin keçirilməsi

2008-2013

MTN,

TN,


RİTN,

TKNDK


2.2.35.

Elektron kitabxanaların respublika müsabiqəsinin keçirilməsi

2009-2012

MTN,

AMEA,


RİTN, TN,

TKNDK, YSM2.2.36.

“Kitabxana-bələdiyyə informasiya mərkəzi kimi” layihələrinin həyata keçirilməsi

2008-2013

NK,

MTN,


YB, AO

2.2.37.

Gözdən əlillərin informasiya təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə xüsusi proqramların hazırlanması

2008-2009

MTN,RİTN,

ƏƏSMN, YİHO, GƏRK, AO2.2.38.

Azərbaycan kitabının milli biblioqrafiyasının hazırlanması və nəşri, dövlət kitabxanalarında mühafizə edilən XIX əsrin 20-ci illərində nəşr olunmuş ədəbiyyatın (kitab, qəzet və jurnalların) əlifbasının kiril qrafikasından latın qrafikasına çevrilməsinin həyata keçirilməsi və informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi

2009-2010

MTN,

MK,


AO

2.2.39.

Kitabxana fondlarında saxlanılan qramofon vallarının “Azərbaycanın səs irsi” adı ilə informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi

2011

MTN,

AMEA,


MK

2.2.40.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ilə əlaqədar 1918-1920-ci illərdə nəşr edilən “Azərbaycan” qəzetinin mikrofilmləşdirilməsi və əlifbasının kiril qrafikasından latın qrafikasına çevrilməsinin həyata keçirilməsi

2008-2009

MTN,

MK,


AMEA,

MAİ,


AO

2.2.41.

Azərbaycan Milli Avtomatlaşdırılmış Kataloqlaşdırma Formatının (AZMARC) yaradılması və ölkə kitabxanalarında tətbiqi

2010

MTN,

RİTN,


TKNDK

2.2.42.

Beynəlxalq Avtomatlaşdırılmış Kataloqlaşdırma Formatının (UNİMARC) Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri

2009-2010

MTN, TN, SMPÜDA,

AMEA, MK, AO2.2.43.

Azərbaycan Respublikasının kitab abidələrinin müəyyən edilməsi, informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi və “Azərbaycanın kitab abidələri” adlı məlumat bazasının yaradılması

2010

MTN,

TN,


AMEA,

MK,


YİHO,

TKNDK

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə