Avına izin verilen türler a büyük memeli av ve yaban hayvanları
Yüklə 0.96 Mb.
səhifə1/9
tarix26.04.2016
ölçüsü0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
2016-2017 AV YILI (1 Nisan 2016-31 Mart 2017)

AV TURİZMİ UYGULAMA TALİMATI


 1. AVINA İZİN VERİLEN AV ve YABAN HAYVANI TÜRLERİ, AVLANMA TARİH ve ZAMANI ile SÜRESİ
 1. Avına izin verilen türler

  A) Büyük memeli av ve yaban hayvanları

  a) Anadolu yaban koyunu

  b) Yaban keçisi

  c) Çengelboynuzlu dağ keçisi

  ç) Kızıl geyik

  d) Melez yaban keçisi

  e) Karaca

  f) Yaban domuzu  B) Yırtıcılar

  a) Çakal  b) Tilki 2. Avına izin verilen av ve yaban hayvanlarının cinsiyeti

a) Erkek bireylerin avlanması esastır. Yaban domuzu (üreme döneminde bek avı hariç), çakal tilki ve çengelboynuzlu dağ keçisinin dişi bireyleri cezalı avlama olarak işlem görmez.

b) Gerekli görüldüğünde dişi bireylerin avına komisyon karar verir.


 1. Avlanma dönemi, zamanı, süresi ve şekli

  a) Av ve yaban hayvanlarının avlanma dönemi Tablo 1:’dedir.

  b) Yaban domuzu ve ayı bek avları mücadele amaçlarına yönelik olmak üzere ay ışığında yapılabilir.

  c) Avlanma süresi birbirini izleyecek şekilde; yerli avcılara karaca için 3, diğer türler için 5 ve yabancı avcılar için 10 gündür. Ok-yay ile 7 gündür.

  ç) Av organizasyonları, bek ve yürüyüş avı şeklinde yapılır. Ancak sürek avlanma şekli yaban domuzu, çakal ve tilki’de uygulanır.

  d) Yaban domuzu sürek avında av köpeği kullanılabilir.

  e) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı; sadece mücadele amaçlı olarak MAK kararında belirlenen usul ve esaslarla yapılır.


Tablo 1: Türlere göre avlanma tarihleri-dönemleri

Av ve yaban hayvanları

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Anadolu yaban koyunu

01.09.2016

31.01.2017

X


X

X

X

X

Çakal

20.08.2016

31.01.2017

XX

X

X

X

X

Çengelboynuzlu dağ keçisi

01.08.2016

31.01.2017

XX

X

X

X

X

Karaca

01.05.2016

31.10.2016

X

X

X

X

X

XKızıl geyik

01.09.2016

31.01.2017

X


X

X

X

X

Tilki

15.10.2016

15.01.2017

X

X

X

X

Yaban

keçisi

Teke ve HB-Ş

01.08.2016

31.03.2017

X

X

X

X

X

X

X

X

Melez

01.08.2016

31.03.2017

X

X

X

X

X

X

X

X

Dişi Birey

01.07.2016

31.01.2017

X
X

X

X

X

X

X

Yaban domuzu

Sürek

01.09.2016

20.02.2017

X

XX

X

X

X

Bek

01.04.2016

31.03.2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mücadele

2016-2017

MAK kararı
 1. Sonradan av turizmi kapsamına alma

Avına izin verilen av ve yaban hayvanlarının dışındaki türlerin veya izin verilen sahaların dışındaki sahaların av turizmi kapsamına alınması durumunda, av organizasyonlarıyla ilgili kurallar komisyon tarafından belirlenir, duyurulur ve “www.milliparklar.gov.tr” internet adresinde yayımlanır.


 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR
 1. Tanımlar

a) Acente : Av turizmi izin belgeli seyahat acentesi

b) Avlama ücreti : Her bir av veya yaban hayvanının trofe veya ağırlığı ya da puanlamaya göre belirlenen standart ücret

c) Avlanma izin ücreti : Her bir av veya yaban hayvanı türüne göre, bu kararlar kapsamında belirlenen sayı kadarının avlanma hakkını elde etmek için belirlenen ücret

ç) Avlanma zamanı : Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zaman

d) Bölge müdürlüğü : Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü

e) Cezalı avlama : Her tür için belirlenmiş avlanabilecek yaş, cinsiyet ve trofe niteliklerinin dışındaki bireylerin avlanması durumu

f) Cezalı avlama ücreti : Türlerin belirlenen niteliklerinin (yaş, cinsiyet, trofe) dışındaki bireylerin avlanması durumunda belirlenen ücret

g) Genel müdürlük : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

ğ) İhale bedeli : İhaleye konu işin ihalesinin yapılmasından sonraki rekabet sonucu oluşan KDV dahil bedel

h) İhale muhammen bedeli: İhaleye konu iş için komisyonca belirlenen, her türün kendi tablosunda yeralan tahmin edilen KDV hariç bedel

ı) İl geneli : YHGS, devlet avlağı ve örnek avlak dışında kalan sahalar

i) Kanun : 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu

j) Katılım payı : Avlama ücretlerinden, Yönerge kapsamında işbirliği yapılan yerleşim birimlerine aktarılan pay

k) Kazık boynuz : Boynuzu olmayan ya da tek boynuzu olan erkek kızıl geyik; boynuzu çubuk şeklinde ve sürgünsüz ya da boynuzu çubuk şeklinde ve sürgünsüz, dip kısmında gül denilen kısmı bulunmayan boynuz


Şekil 1: Kazık boynuzlu kızıl geyik
l) Melez yaban keçisi : Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesi sonucu oluşan bireyler

m) Müdürlük : Bölge müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüğü

n) Planlanan devlet avlağı : Ön etüt raporu hazırlanıp kotası belirlenerek, 1/25.000’lik haritalara işlenip devlet avlağı olarak tesis aşamasına gelmiş ancak onaylanma aşamasında/onaylanmamış olan avlak

o) Trofe : Av ve yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçaları

ö) Trofe ücreti : Her bir av ve yaban hayvanı türü için standart ücretin dışındaki ölçüm, güzellik puanı, tartım sonucu oluşan nitelik; artı trofe değeri

p) Toplam avlama ücreti : BP+KP= Bakanlık payı ve katılım payı ücreti ile KDV toplamı

r) Yabancı : T.C. devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi

s) Yerleşim birimi : Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırları belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacıyla insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu, karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu, belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesi

ş) Yönerge : 2014-3 sayılı Av Turizminde Katılım Payı Yönergesi 1. Kısaltmalar

AÜ: Avlama ücreti, AİÜ: Avlanma izin ücreti, KDV: Katma Değer Vergisi, MAK: Merkez Av Komisyonu, YHGS: Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, DA: Devlet Avlağı, GA: Genel Avlağı, OİM: Orman İşletme Müdürlüğü, OİŞ: Orman İşletme Şefliği, TL: Türk Lirası, MYK: Melez yaban keçisi, HB-Ş: Hatalı boynuzlu veya şelek yaban keçisi (teke), KBKG: Kazık boynuzlu kızıl geyik, GARVÖT: Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi, ABF: Av Bildirim Formu, AVBİS: Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi.


 1. GENEL HÜKÜMLER
 1. Kota ücretlendirme, kullanım ve değerlendirme

  a) Her avcıya, yaban keçisi, melez yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik ve HB-Ş, KBKG ve karaca kotalarından birer kota; kotaların boş olması/boşalması durumuna göre istemde bulunulan kadar daha kota tahsis edilebilir.

  b) Karaca ve yaban domuzu hariç yabancı avcı kotaları ihale edilir. Karaca ve yaban domuzu kotaları tahsis edilir. 19. maddenin (b) ve (c) hükümleri saklıdır.

  c) Yerli/yerel avcı kota tahsisinde aşağıda belirtilen avlama ücreti uygulanır:

  1. Avlama ücretinin %50’si ve avlanma izin ücretinin tamamı peşin alınarak tahsis edilir.

  2. Av veya yaban hayvanının avlanması durumunda avlama ücretinin geriye kalan %50’si avcı tarafından ödenir.

  Avlayamama ya da iptal durumunda avcıdan ek ücret alınmaz ve peşin alınan avlama ücretinin %50’lik tutarı da iade edilmez.  3. Melez yaban keçisinde avlama ücretinin %50’si peşin alınır.

  4. Yaban keçisinde 100 cm’e, çengelboynuzlu dağ keçisinde 89,99 puana, kızıl geyikte 8.00 kg’a, karacada 250 g’a kadar olan avlama ücretinin %50’si peşin alınır.

  5. HB-Ş veya KBKG kotalarının tahsisinde peşin avlama ücretlendirmesi uygulanmaz.

d) Boşta olan ya da boşalan kotalar ve yabancı avcı karaca kotaları ile devlet misafiri/ diplomatik kimlik kotalarında da aynı uygulama yürütülür.

  e) İşletilen örnek avlaklar ve devlet/planlanan devlet avlağı ile mücadele amaçlı yaban domuzu av organizasyonlarında, her 1 (bir) yaban domuzunun avlama ücretinin tamamı peşin alınarak tahsis edilir.

  f) Boşta olan veya boşalan tüm kotaların trofe ücreti daha sonra ödenir.

  g) Avlayamama ya da iptal durumunda kotalar aşağıdaki sayı kadar kullandırılır:

  1. Tahsis edilen kotalar ile avlanma kotası ihale edilen sahalarda 1 kota en fazla 2 kez

  2. Boşta olan veya boşalan yerli/yerel avcı kotaları yerli/yerel avcıya 2, yabancıya 1 kez

  3. HB-Ş ve KBKG kotaları 1 kez

  4. Yaban domuzu kotaları 1 kez.

  ğ) Avlayamama ya da iptal durumunda, kotanın ikinci kez kullanımının ne zaman yapılacağı mevzuat doğrultusunda belirlenir ve müdürlük/şeflik tarafından uygulanır.

  h) Yaban keçisi ya da kızıl geyik kotası tahsisi yapılan ya da avlanma kotası ihale edilen sahalarda; HB-Ş ya da KBKG avlanması durumunda kota kullanılmış sayılır.

ı) Bakanlığımız ihalelerinden yasaklama kararı verilen acentelere yasaklama süresince, yerli/yerel/yabancı avcı kotası ile planlanan dahil devlet avlaklarında kota tahsisi yapılmaz.

  i) Yerli avcı kotaları ile karaca kotalarının tahsisi Genel Müdürlükçe yapılır; yerel avcı kotasının hangi avcıya tahsisinin yapılacağı Bölge Müdürlüğünce belirlenir, müdürlükçe tahsis işlemi yapılır. Yaban domuzu kotalarının kullandırımı müdürlükçe yürütülür.

  j) Yabancı avcılık belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler, yerli veya yerel avcı kotasına başvurur, yerli veya yerel avcı ücretleri uygulanır.

  k) Av organizasyonlarının örtüşmesi durumunda, acentelerin veya bireysel müracaat eden avcıların avlanacağı alanlar müdürlükçe belirlenir.

  l) Yerel avcı kotasının olduğu bazı sahalara ilin mülki sınırı içerisinde, bazı sahalara ise sahanın bağlı olduğu ilçe/ilçelerde 8 yıldır ikamet eden avcılar müracaat edebilir. Bu durum müdürlükçe kararlaştırılır.

  m) Avlanan tüm bireylerin fotoğrafı, görevli personel ile av kılavuzu, avcı ve acente personeli olacak şekilde ilgililer tarafından çekilir ve dosyalarında saklanır. Fotoğraflar, orijinal ve manipüle edilmemiş, 4 adet farklı açılardan tarih ve saati gösterecek şekilde çekilir.

  n) Avlananın HB-Ş veya KBKG olup olmadığının belirlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla bu durumu ortaya koyan 4 adet farklı açılardan tarih ve saati gösteren fotoğraf makinesiyle fotoğrafı çekilir. Bu fotoğraflar orijinal ve manipüle edilmemiş 3 takım olur: Birer takım avcıda, isteklide kalır ve diğer takım müdürlükte kayıt altına alınır. Bir takım da Genel Müdürlüğe gönderilir. Fotoğraflarda görevli personel ile avcı, acente personeli de yeralır. Bu trofe; müdür veya şef tarafından ölçümlendirilir ve GARVÖT ile kayıt altına alınır.

  o) Devlet avlağı veya planlanan devlet avlağında alan büyüklüğüne göre av organizasyonu yapacak acente sayısı; alanı 20.000 ha altında 1; 20.001-30.000 ha büyüklüğünde 2; 30.001 ha üzerindeki olanlarda 3’tür.

Yaban domuzu av organizasyonunun başarıyla sonuçlandırılması amacıyla, devlet avlağı ya da planlanan devlet avlağı olarak kota verilen sahalarda kaç avcıya izin verilebileceği müdürlükçe belirlenir.

  ö) Kota tahsisi yapılan sahalarda yerli/yerel avcılar, acente aracılığıyla da avlanabilir.

p) Yerli/yerel avcıların av organizasyonunun yapılacağı sahada/avlanma düzeninde, beraberlerinde en fazla 1 (bir) refakatçi olabilir. Av organizasyonuna avcı dışında katılacak kişilerin haklarında av suç/kabahat tutanağı düzenlenmemiş olması gerekmektedir. Av sucu/kabahati düzenlenmiş olanlar, bu suçu/kabahati işlemediğine dair mahkeme kararı olması durumunda katılabilir. 


 1. Boşta olan veya boşalan yerli ve yerel avcı kotalarının değerlendirilmesi
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə