Av yili (1 Nisan 2013-31 Mart 2014) av turiZMİ uygulamalarini iÇERİr esas ve usuller
Yüklə 0.84 Mb.
səhifə8/8
tarix26.04.2016
ölçüsü0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

DEVLET MİSAFİRİ ve DİPLOMATİK KİMLİK KOTALARINA BAŞVURULAR

 1. Devlet misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancı avcılara ayrılan kotalar için son başvuru tarihleri; karaca için 31 Mayıs 2013 ve diğer türler için 02 Eylül 2013’tür.

 2. Başvuru olmaması durumunda; ihale sonucunda oluşan bedelle ihaleyi alan acente/acentelere veya ihalenin yapılmamış olması ya da yabancı avcı kotası olmaması durumunda ise istemde bulunan acente/acentelere ya da yerli avcılara tahsis edilebilir. Bu kotaların ücreti; ihale bedeli/ tabloda belirtilen tutarlardır. Bu ücretlere ek olarak ayrıca ek trofe ücreti alınır.

  İhalesini alan işletmecinin talepli olmaması durumunda diğer acentelere ve yerli avcılara kullandırılabilir. 3. İlgililer boşalan kotalar için başvurularını, karaca için 31 Mayıs 2013, kızıl geyik için 16 Eylül 2013 diğer türler için 04 Kasım 2013 tarihine kadar yapabilir. Başvurular, Genel Müdürlüğe yapılır.

 4. Bu kotaların izin belgeleri il şube müdürlüğünce düzenlenir.

 5. Bu şekilde boşalan kotalarda peşin ücretlendirme yapılır.

 1. AV ORGANİZASYONU ÖNCESİ, SIRASI ve SONRASINDA DÜZENLENECEK BELGELER ile ORGANİZASYON SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

 1. Yönetmelikle belirlenmiş olan belgelerin dışındaki eski belge ve formlar kullanılmaz.

 2. Evraklar, dikkatli, eksiksiz olarak düzenlenir, yanlışlık yapılması durumunda altına not düşülerek açıklama yapılır.

 3. Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi (GARVÖT)

 1. GARVÖT av organizasyonunun her gününü içerecek şekilde her avcı/izin belgesi için ayrı olarak bakanlık görevlisi tarafından düzenlenir. Acente aracılığıyla yapılan organizasyonlarda bakanlık görevlisi ve acente yetkilisi bireysel yapılan organizasyonlarda bakanlık görevlisi ve avcı imzalar. Bakanlık görevlisi, acentenin görevlendirdiği av organizatörü/rehberi, ava katılan yerli/yabancı avcıya (acente aracılığıyla avlanmayan bağımsız olarak avlanacak avcı) imzalatıp, belgenin bir örneğini ilgiliye verir.

 2. GARVÖT’de avlanan av hayvanının trofe nitelikleri bu kararlarda belirtilen şekilde kayıt edilir.

 1. Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu (Form)

 1. Form, sadece yabancı avcılar için düzenlenir.

 2. Form, Bakanlık görevlisi tarafından iki örnek olarak düzenlenir. Yabancı avcıya verilmek üzere acenteye formun bir örneği verilir. Yabancı uyruklu avcının ülkemizi terk etmesi/çıkışı sırasında görevli acente personelinin, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik”in 46. maddesinde kapsamında belirtilen av sırasında sarfedilen mermileri içerir bilgilerin yer aldığı, formu düzenleyerek acente yetkilisi veya avcıya teslim eder. İlgilinin, bu formu gümrük kapısındaki emniyet makamına vermesi zorunludur.

 1. Nakliye Tezkeresi

 1. Nakliye tezkeresi, avlanan av hayvanının et/boynuz/diş/derisinin, avın avlandığı yerden avın avlandığı yerin bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşuna kadar taşınabilmesi amacıyla düzenlenir.

 2. 04/02/2009 tarihinde B.18.0.DMP.0.03.03.010.06.01/43-983 sayılı resmi yazıyla uygulamaya giren “Nakliye Tezkeresi ve Kullanımı”nı içerir 2009-1 numaralı Tamim hükümleri uygulanır.

 3. Avlanan av hayvanı ve bundan elde edilen ürünlerin Türkiye içinde taşınmasında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bununla ilgili yönetmelik hükümleri saklıdır. 1. Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası (Sertifika)

 1. “Av  ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik”in 56. maddesi ile Yönetmeliğin 51. maddesi kapsamında, sertifikanın düzenlenmesi ve ilgililer tarafından elde edilmesi/bulundurulması zorunludur.

 2. Bu sertifika, il şube müdürlüğü yetkililerince/şeflerce imzalanarak mühürlenir.

 3. Bilgisayarla yazma olanağının olmaması durumunda el yazısıyla okunaklı ve tükenmez kalemle düzenlenecek Yönetmeliğin Ek-15’inde yeralan form, kapağın içine konularak ilgiliye verilir.

 4. Sertifikanın av organizasyonu sonrasında iletilmesinin/verilmesinin olanaklı olmadığı durumlarda avcı/acenteye en geç 1 (bir) ay içinde karşıdan ödemeli gönderilir. Bu durum oluşursa trofe verilir.

 5. Sertifikaya numara, 001’den başlayıp trafik kodu ya da il ismi yazılır. (Çiğdemdağı/Antalya’da yapılan av organizasyonu için 001-07 ya da 001- Antalya gibi). Hangi yıl olursa olsun numaralandırmaya kalınan yerden devam edilir.
 1. Av Bildirim Formu (ABF)

 1. Bakanlık görevlisi ve acente rehberi/avcı tarafından imzalanarak düzenlenen tahakkuk müzekkeresi yerine geçen GARVÖT’e dayanarak düzenlenen ABF’nin, av organizasyonuyla ilgili bilgilerin derlenmesi, bedellerin tahakkuk ettirilmesi ve bilgi edinilmesi amacıyla ABF;

 1. Tahakkuk ettirilen ücretlerin 15 (onbeş) gün içinde döner sermaye işletmesi (DSİ) hesaplarına yatırılması için 5 (beş) iş günü içinde acente veya avcıya,

 2. Bedellerin tahsili için il şube müdürlüğü DSİ’ne,

 3. Av organizasyon bitiminden sonra en geç 15 (onbeş) gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

 1. ABF ve tahakkuk ettirilen ücretlerle ilgili itirazlar il şube müdürlüğünce değerlendirilir.

 2. İşbirliği yapılmasında yarar görülmemesi, protokol imzalanmaması ve protokol hükümlerinin uygulanmaması sonucu katılım payının verilmemesi durumu ABF’de belirtilir.

 3. ABF’de, protokol imzalanmaması ve protokol hükümlerinin uygulanmaması sonucu verilmeyen katılım paylarının Tamimin hangi hükmüne göre işlem/uygulama yapıldığı belirtilir. 1. Basılı Evraklar

  Av organizasyonlarında kullanılan “Nakliye Tezkeresi”, “Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle ilgili Bilgi Formu”, “GARVÖT” Avlanan Av Hayvanları için Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası” ve “Sertifika Kapağı” evraklarının basımı (matbu) Bölge Müdürlüğünce yapılır. 2. Organizasyon Sonuçlarının Bildirilmesi

 1. Kotası tahsis edilerek avlanmasına izin verilen av hayvanının avlanamaması/kotanın iptal edilmesi durumunda, organizasyon sonuçlarının en kısa süre içinde Genel Müdürlükçe bilinmesi gerektiğinden 0312 287 11 78 numaralı faksla bildirilir.

 2. 2012-2013 av yılında av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonlarıyla ilgili sonuçların değişik nedenlerle av bildirim formunda belirtilmemesi/belirtilememesi sonucu bilgilerin eksik kalmasından ötürü; av organizasyonlarıyla ilgili kesin sonuçların birarada olmasını sağlayan, “Av Turizmi İzleme ve Bilgi Cetveli"nin 10 Mayıs 2013 tarihine kadar Genel Müdürlükte olacak şekilde CD ortamında Bölge Müdürlüğünce gönderilir. 1. Gönderilmeyecek Belgeler

  Av bildirim formuyla birlikte Genel Müdürlükçe istenmediği/gerekmediği sürece basılı evraklar gönderilmez. 2. Av Turizmiyle İlgili Bilgi ve Dokümanlar

Av turizmi uygulamalarını içerir bilgi ve dokümanlara “www.milliparklar.gov.tr” internet adresindeki “Av Yönetimi Dairesi” bölümündeki linkten ulaşılabilinir.

2013-2014 Av Yılı (1 Nisan 2013-31 Mart 2014) Av Turizmi Uygulamalarını İçerir Esas ve Usuller

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə