Av yili (1 Nisan 2013-31 Mart 2014) av turiZMİ uygulamalarini iÇERİr esas ve usuller
Yüklə 0.84 Mb.
səhifə6/8
tarix26.04.2016
ölçüsü0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Çengelboynuzlu dağ keçisinde aşağıda belirtilen ölçümler yapılır:

Şekil 11: Çengelboynuzlu Dağ Keçisi Trofe Belirleme Ölçüm Şekli


Açıklamalar

Sol

Sağ

1.1 Kaynatıldıktan sonra dıştan dışa boynuz kökünden boynuz ucuna kadar iki boynuzun uzunluğu

…………

…………

1.2 Boynuz izdüşümü belirlenerek boynuz dibinden boynuz uçlarının tam ortasındaki yerden şemada gösterilen yükseklik

...………………………

1.3 Her iki boynuzun kalınlığı

…………

…………

1.4 İki boynuz arasındaki açıklığın uzunluğu

(İki boynuz arasındaki açıklığın ölçümü kaynatmadan önce yapılır)…………………………

Tablo 9: Çengelboynuzlu Dağ Keçisi Puanlama Ölçüm SistemiÇengelboynuzlu Dağ Keçisi 

Ölçüm

Toplam

Ortalama

Çarpan

Puan

1. Ölçümler

1.1 Sol Boynuz Uzunluğu (1.1)

........ cm

.......... cm

.......... cm

x 1,5

.........

Sağ Boynuz Uzunluğu (1.1)

........ cm
1.2 Boynuz Yüksekliği (1.2)

........cm

.......... cm

.......... cm

x 1

.........
1.3 Boynuz çevresinin en kalın yeri (1.3)

........cm

.......... cm

.......... cm

x 4

.........
1.4 İki boynuz arasındaki en geniş açıklık (1.4)

........ cm

.......... cm

.......... cm

x 1

..........

2. Yaş Puanlaması

Yaş Puanı

0-5 yaş

0

6-9 yaş

1

10-12 yaş

2

13 yaş ve üzeri yaş

3
 1. TİLKİ VE ÇAKAL

 1. YHGS dışındaki sahalarda, avına izin verilen karaca, yaban keçisi, kızıl geyik, çengelboynuzlu dağ keçisi, melez yaban keçisi, yaban domuzu türlerinden herhangi birinin av organizasyonuna katılan avcılar yeniden izin belgesi almaksızın, 2013-2014 av dönemi MAK kararına göre yasaklanmamış olması koşuluyla, MAK kararındaki günlük avlanma limiti kadar çakal ve tilkinin avlanmasına il şube müdürlüğünce izin verilebilir.

 2. Bu türler için ilave ücretlendirme yoktur.

 3. Sadece bu türler için yapılan av organizasyonlarında kota verilmesi durumunda sadece 25 TL AİÜ uygulanır.

 1. DİĞER TÜRLER

 1. Yaban domuzu dışındaki örnek avlak işletmeciliğine konu olan türlerin av turizmi kapsamında avlama esasları aşağıdaki gibidir:

 1. Bu türlerde avlama izin ücreti yabancı avcılar için 25 TL olup bir izin belgesiyle avlaktaki kota kadar/hasat tablosuyla belirlenen miktar kadar avlanılabilir.

 2. Yerli avcılar, o yıl için vize edilmiş avcılık belgesi ve yivli/yivsiz tüfek taşıma belgesiyle avlanabilirler.

 1. DİĞER ÜCRETLER

 1. Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekimleri

 1. Yabancılar, “Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar”ı içerir 88/12839 ve “Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ı içerir 2003/6270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde ülkemizde film çekimleri yapabilir.

 2. Av ve yaban hayvanı gözlem turu ile fotoğraf ve film çekimi, av turizmi izin belgesi olan/sahibi acenteler tarafından yapılır.

 3. Av turizmi kapsamında profesyonel olarak yapılmayacak fotoğraf ve film çekimi için il şube müdürlüğüne taahhütname verilir.

 4. Genel Müdürlüğün korunan alan ücretleri uygulama esas ve usulleriyle belirlenen talimatı kapsamında uygulama yürütülür.

 5. Bölge müdürlüğünden izin alınıp, belirlenen program doğrultusunda yürütülür.

 6. İl şube müdürlüğünce belirlenen mihmandar eşliğinde yapılır.

 7. Kaynak değerlere zarar vermeden uygulama yürütülür, sonuçlandırılır; çevre sorunları yaratmayacak şekilde sonuçlandırılır.

 8. Çalışma konu ve belirlenen program dışına çıkılması durumunda iptal edilir.

 9. Çalışmanın sonucuyla ilgili bilgi ve dokümanlar il şube müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

 1. AVLAMA ÜCRETLERİNDE İNDİRİM

 1. İhale kotaları dışındaki tüm av organizasyonlarında 2013-2014 av yılında Bakanlığımıza ödediği KDV hariç avlama ücretleri toplamı 75.000 TL’yi geçen acentelere; 75.000 TL’nin üzerinde yaptıracağı her yaban domuzu av organizasyonunda avlama ücretlerine % 30 oranında indirim uygulanır.

 2. Bu indirimler, acentelerin ödedikleri ihale kotaları dışındaki tüm av organizasyonlarına ilişkin avlama ücretlerini ödediğini kanıtlayan belgelerin Genel Müdürlüğe ibrazı durumunda, sonraki izinlerde uygulanır.

 3. Genel Müdürlük bu durumu talimatla Bölge Müdürlüklerine bildirir.

 4. Bu indirim oranları, avlanma izin ücreti ve ihale ücretlerinde uygulanmaz. 1. AVLANMA

 1. Avlanma Usul ve Şekilleri

 1. Yaban domuzu av organizasyonları yeme alıştırılarak yapılabilir.

 2. Acente ve avcıların görevlendirdiği av organizatörü veya rehber ile kılavuzlar, sürek avı hariç av silahı ile dolaşamazlar. Bu kişiler, sürek avında yaban hayvanlarının kendi can güvenliklerini tehdit ettiği durumlarda silahlarını kullanabilirler; avlanan ya da yaralanan av hayvanlarının il şube müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

 3. Avlakta acente personeli ya da yerli/yerel avcıların dilekçe vererek görev verdikleri kişiler tarafından yapılacak etüt ve belirleme çalışmaları için; kişi, çalışma yapılacak yer, araç ve çalışma zamanı bilgileri, il şube müdürlüklerine bildirilir. İl şube müdürlüğünce izin verilmeyen kişiler bu çalışmaları yapamaz.

 4. KAK kapsamında yasaklanan sahalar ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında olan sahalarda avlanmak yasaktır.

 1. Özel Avlaklarda Avlanma

  Özel avlaklarda avlanacak yabancıların ülkemize silahlarıyla giriş yapabilmeleri ve ülkemizde avlanabilmeleri için “Yabancı Avcılar için Geçici Avcılık Belgesi” düzenlenir. 2. MAK Tarafından Avlanmanın Yasaklandığı Sahalarda Avlanma

  Yaban domuzu, tilki ve çakal avı ile envanter çalışmaları/avlanma planları çerçevesinde belirlenen av hayvanı türlerinin, 2013-2014 av döneminde MAK tarafından ava yasaklanacak sahalarda av turizmi kapsamında avlanmasına izin verilebilir. 1. OLUMSUZ PROPAGANDA

 1. KAK ve Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden, usulsüz av yaptıran, diğer ülkelerde ve dış basında gerçek dışı, mevzuata aykırı fihrist/katalog, ilan ve reklamlarla usulsüz avlanmaları öneren ve teşvik eden, yabancı avcıları mağdur, güç ve sorumlu duruma sokarak Türkiye’nin aleyhinde olumsuz propagandaya neden olan acentelere 1618 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Acenteler mevzuata aykırı ilan, reklam vb. yayınlatamazlar/yayınlayamazlar.

 1. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 1. Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması, Korunması ve Yönetimi” projesi kapsamında örneklerinin alınması ve gönderilmesi amacıyla ilgililer il şube müdürlüğü ve Bakanlık personeline yardımcı olacaklardır. Başvurulması durumunda, örneklerin alınması ve gönderilmesi konularında Genel Müdürlük yetkilileri tarafından bilgi verilecektir.

 1. KATILIM PAYI ve ÖDEMELER

 1. 2012-1 sayılı Av Turizminde Katılım Payı Tamiminin Uygulaması

 1. Katılım payları, Tamim doğrultusunda ödenir.

 2. Sınır tespit tutanağıyla avlaklarda mülki alanı bulunan belde belediyesi (BB) ve köy tüzel kişilikleriyle (KTK) av dönemi başlangıç tarihinden sonra işbirliği yapmak isteyenlerinden bu protokolde yeralan hususları yerine getirmeyi taahhüt ettiklerine dair yazı istenir ve taahhüdü içeren yazıyı veren BB ve KTK’larla işbirliği protokolü yapılır.

 3. BB ve KTK yetkilileri ve temsilciler aşağıdaki sorumlulukları yerine getirirler.

 1. Av organizasyonu yapılacak sahada mülki alanı bulunan BB/KTK’nın herhangi birinden bir temsilcisinin organizasyona katılımı esas olup, katılan temsilcinin GARVÖT’ü imzalaması zorunludur.

 2. Ava katılacak temsilcilerin isimleri BB/KTK’ca belirlenir av organizasyonlarından önce idareye bildirilir.

 1. Avlanma İzin Ücretlerinden Katılım Payı

Avlanma izin ücretlerinden katılım payı ödenmez.

 1. Av Hayvanının Yaralanması Durumunda Katılım Payı

 1. İhale edilen sahalarda av hayvanının yaralanması durumunda av hayvanı avlanmış olarak işlem görür ve katılım payı ödenir.

 2. İhale edilen ve avlama ücreti tahsil edilen sahalarda av organizasyonu gerçekleşmemiş olsa bile Tamimin 9. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği gibi katılım payı ödenir.

 1. TAZMİNAT BEDELLERİ

 1. Avlanma izin belgesinde belirtilen tür ve sayı dışında, ilave avlanılması durumunda; her av dönemi için Bakanlık Oluru ile belirlenen tazminat bedelleri uygulanır. KAK’ın 25. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

  Yaban domuzu, yaban keçisi avındaki hatalı boynuz/şelek, çakal ve tilki avları bu hükmün dışındadır. 1. AVDA KULLANILACAK SİLAH, MERMİ, AKSAMLAR ile SİLAH ve MERMİ GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

 1. Yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz, bunun dışındaki av hayvanlarının avında ise çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok-yay kullanılır.

 1. Avda kullanılacak silahlarla ilgili 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

 2. Kota başvuru tarihinin bitiminden sonra, avcının av silahını devretmesi/satması durumunda; avcı yivli tüfek ruhsatıyla ilgili bilgiyi Genel Müdürlüğe derhal bildirmek zorundadır. Av organizasyonu sırasında da ruhsatı, istenmeden Bakanlık görevlisine göstermek zorundadır. İzin belgesinde belirtilen seri numaralı silah dışında başka bir silahla avlanılamaz. Bu durumda belge iptal edilir ve mevzuat hükümleri uygulanır.

 3. Ava eşlik eden Bakanlık personeli, yabancı avcıların ülkemizce kabul edilen kimlik belgelerinden biri ile av silah ve teçhizatının kontrolünü yapar. İlgililer de bunun uygulanmasını sağlar.

 4. Yabancı turist avcılar; 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’ye getirdikleri kendilerine ait yivli, yivsiz tüfekler, ok, yay ve bunlara ait aksamlarıyla avlanabilir, aynı Yönetmelik çerçevesinde getirdikleri mermileri avda kullanabilirler. Avcı turistler, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3 adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamını; her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz  av tüfeği için de en çok 100 adet mermiyi geçici olarak getirebilirler.

 5. Yabancıların yivli/yivsiz av tüfeklerini Türkiye’de taşıyabilmelerinde; 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik ile 2521 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 6. Yabancı turist avcılar, 6136 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 42. maddesi kapsamında; giriş kapısındaki emniyet makamlarınca düzenlenen “Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi”yle kayıt altına alınan kendilerine ait silah, aksamı ve mermilerle avlanabilirler.

 7. Türkiye’ye geçici olarak sokulan ok ve yayların, yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamlarının ve sarfedilmeyen mermilerinin yabancı avcılar tarafından 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde Türkiye’den çıkarılması zorunludur.

 8. Yabancı avcının getireceği av silahının cins, namlu sayısı, seri numarası, çap ve mermi sayısını içerir bilgiler, izin başvuru formunda belirtilir ve başvuru sırasında il şube müdürlüğüne bildirilir. İzin belgesinde belirtilen silah dışında başka bir silahla avlanılamaz.

 1. ÖZEL KURALLAR

 1. Avlama Ücretlerinin Zamanında ve Eksiksiz Yatırılması

 1. Avcı ve acenteler avlama ücretleri ile avcılık belge harçlarını zamanında ve eksiksiz yatırır. Zamanında ve tam olarak yatırılmayan ücretlerin takibi ve gereği, mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.

 2. Ücretlerin yatırılmamasından doğacak sorumluluklar ilgiliye aittir ve gerekli düzeltme yapılması için yatırılan döner sermaye işletme müdürlüğüne ilgili tarafından başvurulur.

 1. Kotanın Devredilmesi

 1. Acenteler, aldıkları kotayı başka bir acenteye devredemez, kullandıramaz.

 2. Avcılar, aldıkları kotayı başka bir avcı ya da acenteye devredemez, kullandıramaz.

 1. Bakanlık Personeli, Sorumlu Tutulma, Av Organizasyonunda Bulunacaklar

  Av turizmi kapsamında yapılacak av organizasyonlarının, Bakanlık personeli eşliğinde yapılması zorunluluktur.

  Bakanlık personeli, av hayvanının istenilen nitelikte avlanamamasından ya da cezalı avlanmasından sorumlu tutulamaz.

  Av organizasyonlarına en fazla 2 (iki) Bakanlık personeli eşlik edecektir.

  Yerli avcıların av organizasyonlarında avcının yanında rehber, kılavuz niteliğindeki kişilerin dışında en fazla 1 (bir) kişi refakatçi olabilecektir. 2. Verilerin Kayıt Altına Alınmasında Yardımcı Olunması ve Trofe Belirleme

 1. Avcı/acente; belgelerin düzenlenmesi, alınması ve iletilmesi ile kayıt altına alma/av hayvanının trofe niteliğinin belirlenmesinde Bakanlık personeline yardımcı olur.

 2. “Trofe Belirleme Ölçüm Şekli”, Bakanlık görevlisi tarafından imzalanır. Avlanan av hayvanının trofesi, ölçüm veya tartım yapıldıktan sonra “Trofe Belirleme, Bulundurma ve İhraç Sertifikası” düzenlendikten sonra verilir. 1. Mevki Seçimi, Yoğun Organizasyonlarda ve Envanter Çalışmalarında Tarih Değişikliği

  Bir sahada aynı tarihlerde organizasyon öncesi yapılacak etüt ve belirleme çalışmaları ile aynı tarihlerde yapılacak birden fazla av organizasyonunun olması durumunda avlaktaki mevki seçimini, il şube müdürü/şefi belirler. Mutabakat sağlanamaması durumunda avlanma tarihi ertelenebilir. 2. Belirleyici Sembol ve Kıyafet

  Sürek avlarında güvenlik amacıyla, acente ya da avcının görevlendirdiği kişiler belirleyici sembol ve kıyafet giymek zorundadır. 3. Başlayan Organizasyonlarında Avlanma Tarihinde Değişiklik

  Başlayan bir av organizasyonunun olumsuz hava koşulları veya avcının hastalanması nedeniyle tamamlanamaması durumunda avlanma izni; 1. Yabancı turist avcılar için; geçici avcılık belgelerinin geçerlilik süresi içinde kalmak koşuluyla kalan avlanma süresi kadar,

 2. Yabancı turist avcılar dışındaki diğer avcılar için, av organizasyonunun raporla iptal edilmesi durumunda, rapor bitiminden sonraki gün başlamak üzere en geç 15 gün içinde avlanmak üzere avlanma izin süresinden kalan süre kadar; yabancı turist avcılar dışındaki diğer avcılar, av organizasyonunun hava koşulları nedeniyle iptal edildiği tarihten başlamak üzere en geç 15 gün içinde avlanma izin süresinden kalan süre kadar il şube müdürlüğünce uzatılır.

 3. Bu durumda yeniden izin belgesi düzenlenmez, avlanma izin ücreti alınmaz.

 4. Av organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı, av organizasyonuna katılan Bakanlık görevlisi, av organizatörü ve av kılavuzlarıyla birlikte düzenlenecek ve il şube müdürlüğünce onaylanacak tutanakla, avcının hastalanması ise raporla belirlenir. Sağlık raporunun avlağın/sahanın bulunduğu ilçe/ilden alınması zorunluluktur.

 5. Av organizasyonunun rapor ya da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilip avlanma tarihinin ertelenmesinde, her iki koşuldan sadece biri uygulanır. Sağlık raporuyla erteleme 1 (bir) kez yapılabilir.

 6. Olumsuz hava koşulları ve raporla ertelenen avlarda; yeniden aynı avcıya izin belgesi düzenlenmez. Resmi yazıyla erteleme/öteleme durumu açıklanarak ilgiliye bildirim yapılır.

 7. Devam eden av organizasyonunda sağlık raporu alınması durumunda; raporun saat 12:00’ye kadar ibraz edilmesi durumunda (faks da dahil) raporlu gün olarak olarak değerlendirilir, saat 12:01’den sonra ibraz edilmesi durumunda ava çıkılan gün olarak değerlendirilir. Zaman/saatin belli olmadığı raporlarda, raporun alındığı gün av organizasyonunun yapılmış gün olarak değerlendirilir.


1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə