Arpa özellik belgesi (Hordeum vulgare L.) I. ÇEŞİDİn adi : II. OriJİNİ
Yüklə 105.29 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü105.29 Kb.
ARPA ÖZELLİK BELGESİ

(Hordeum vulgare L.)

I. ÇEŞİDİN ADI :
II. ORİJİNİ

  1. Islah edildiği yer ve yılı :

  2. Islah eden kişi veya kuruluş :

  3. Islah yöntemi :

  4. Ebeveyn adları :

  5. Üretici kuruluş :III. BOTANİKTEKİ YERİ


  1. Familyası :

  2. Cinsi :

  3. Türü :

  4. Varyetesi :


IV. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER

Özellikler


Gözlem dönemi

Açıklamalar

Not

Örnek Çeşitler


(*) 1.Bitki büyüme şekli

(+) Plant growth habit25-29

VG


Dik

Yarı dik


Orta

Yarı yatık

Yatık


1

3

57

9


-;-

Marinka; Klaxon

Plaisant; Alexis

Pastoral; Digger

Celtic; Grit


(*) 2.En alt yapraklarda yaprak kını tüylülüğü

Lowest leaves : Hairness of leaf sheaths

25-29

VS


Yok

Var


1

9


Marylin; Alexis

Pastroral; Ceres
(*) 3.Bayrak yaprakta : Kulakçıklarda antosiyanin

oluşumu


Flag leaf : Anthocyanin coloration of auricles

45-49

VG


Yok

Var


1

9


Flika; Comtesse

Barberousse; Alexis(*) 4.Bayrak yaprakta : Kulakçıklardaki

antosiyanin oluşumunun yoğunluğuFlag leaf :intensity of anthocyanin coloration

of auricles

45-49

VG


Çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Noveta; -

Reinette; Auto

Catania; Atem

Barberousse; Prisma

Melusine; -


5.Bayrak yapraklarda kıvrılma oranı

(+) Plant : Frequency of plants with recurvedflag leaves

47-51

VG


Yok veya çok az

Az

OrtaYüksek

Çok yüksek1

3

57

9


- ; Icare

Rebelle; Atem

Pastoral; Alexis

Krimhild; Grit

- ; -


6.Bayrak yaprakta kının mumsuluğu

Flag leaf : Glaucosity of sheath

50-60

VG


Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


- ; -

- ; -


Brunhild; Marielle

Marylin; Alexis

Sereia; Pompadour


(*) 7.Başaklanma zamanı

Time of ear emergence (first spikelet visible

on 50 % ears)

50-52

VG


Çok erken

Erken


Orta

Geç


Çok geç

1

3

57

9


Sereia; -

Barberousse; Sewa

Venus; Alexis

Borwina; Canut

Brunhild; -


(*) 8.Kılçıklarda tepe kısmında antosiyanin oluşumu

Awns : Anthocyanin coloration of tips

60-65

VG


Yok

Var


1

9


Pastoral; Dobla

Barberousse; AlexisÖzellikler

Gözlem dönemi

Açıklamalar
Not

Örnek Çeşitler

(*) 9.Kılçıkların tepe kısmındaki antosiyaninin

yoğunluğuAwns : Intensity of anthocyanin coloration

of tips

60-65

VG


Çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Monika; -

Rebelle; Berenice

Fedora; Alexis

Susi; Atem

Frolic; Beate


(*) 10.Başakta mumsuluk

Ear : Glaucosity

65-75

VG


Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Caline; Auto

Brunhild; Grit

Clarine; Alexis

Puffin; Volga

Sereia; Mette


11.Başağın duruşu

(+) Ear : Attitude70

VG


Dik

Yarı dik


Yatay

Yarı eğik

Eğik


1

3

57

9


Sigra; Volga

Jana; Digger

Jaidor; Nomad

Melusine; Sissi

- ; -


(*) 12.Bitki : Boyu (sap, başak ve kılçıklar dahil)

Plant : Length (stem, ear and awns)

80-92

M


Çok kısa

Kısa


Orta

Uzun


Çok uzun

1

3

57

9


Fedora; Meltan

Pastoral; Triumph

Rebelle; Omega

Frances; Ida

- ; Aura


(*) 13.Başak : Sıra sayısı

Ear : Number of rows

80-92

VS


İki

İkiden fazla1

2


Pastoral; Aramir

Rebelle; Dobla14.Başak : Şekli

(+) Ear : Shape80-92

VS


Gittikçe incelen

Paralel


İğ şeklinde

3

5

7İntro; Prisma

Rebelle;Nomad

Criter; Pamela


(*) 15.Başağın yoğunluğu

Ear : Density

80-92

VS or M


Çok gevşek

Gevşek


Orta

Sık


Çok sık

1

3

57

9


- ; -

Express; Teo

Sussi; Alexis

Catinka; Pompadeur

Criter; Dobla


16.Başak : Uzunluğu (kılçıklar hariç)

Ear : Length (excluding awns)

80-92

M


Çok kısa

Kısa


Orta

Uzun


Çok uzun

1

3

57

9


- ; -

Krimhild; Nancy

Barberousse; Alexis

Pastoral; Nomad

- ; -


(*) 17.Kılçık : Uzunluğu (başakta karşılaştırmalı)

(+) Awn : Length (compared to ear)
80-92

VS or M


Kısa

Orta


Uzun

3

5

7Puffin; Menuet

Fiction; Nomad

Jana; Troubadour


18.Başak ekseninin ilk bölümünün uzunluğu

Rachis : Length of first segment

92

VS


Kısa

Orta


Uzun

3

5

7Barberousse;Triumph

Marinka; Volga

Joridor; Michka


19.Başak ekseninin ilk bölümünün bükülme

(+) durumuRachis : Curvature of first segment

92

VS


Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Sigra; Prisma

Barberousse; Alexis

Pastoral; Aramir

Giga; Berenice

- ; Cameo


(*) 20.Steril başakçık durumu

(+) Sterile spikelet attitude(in mid-third of ear)92

VS


Paralel

Paralele yakın

Birbirine karşılıklı


1

2

3Target; Baronesse

Sussi; Libelle

Pastoral; Alexis


21.Orta başakçıkta kavuz ve kılçığın taneye

(+) oranla uzunluğuMedian spikelet length of glume and its awn

relative to grain

92

VS


Daha kısa

Eşit


Daha uzun

1

2

3Alpha; Ceres

Rebelle; Alexis

Monitou; Steffi


(*) 22.Tane : Rachilla tüyünün tipi

(+) Grain : Rachilla hair type80-92

VS


Kısa

Uzun


1

2


Barberousse; Atem

Pastoral; AlexisÖzellikler

Gözlem dönemi

Açıklamalar
Not

Örnek Çeşitler

(*) 23.Tane : Kabuğu (kavuzu)

Grain : Husk

92

VS


Yok

Var


1

9


Rondo; Taiga

Marinka; Alexis24.Tanenin üzerindeki damarlarda (sinirlerde)

antosiyanin oluşumuGrain : Anthocyanin coloration of nerves

of lemma

80-85

VS


Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Express; Troubadour

Rebelle; Prisma

Baraka; Lenka

Susi; Teo

- ; -


25.Tanede; Lemmanın karın kısmında iç yan

(+) damarların sertleşerek uzama durumuGrain : Spiculation of inner Rateral nerves of

dorsal side of lemma

92

VS


Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Sonja; Alexis

Colombo; Nomad

Venus; Perun

Barberousse; Volga

Noveta; -


(*) 26.Tanenin karın kısmındaki izin tüylülüğü

(+) Grain : Hairiness of ventral furrow92

VS


Yok

Var


1

9


Pastoral; Alexis

Plaisant; Cheri27.Tanede lodikulanın son durumu

(+) Grain : Disposition of lodicules92

VS


Ön tarafta

Kucaklamış vaziyette1

2


Reinette;Prisma

Rebelle; Nomad28.Tane içerisindeki aleron tabakasının rengi

(+) Kernel : Color of aleurone layer85-87

VG

or92

VS


Beyazca

Zayıf renkli

Kuvvetli renkli


1

2

3Express; Alexis

Angora; -

Pastoral; -


(*) 29.Gelişme tabiatı

(+) Seasonal type


VG


Kışlık

Alternatif

Yazlık


1

2

3Target; -

Noveta; -

- ; Alexis


(*) : Çeşit Özellik Belgesinde mutlaka olmalı ve her yetiştirme devresinde tespit edilmeli

(+) : Özellik çizim ve diğer açıklamalarla gösterilmiştir.

(x) : Belirlenen özellik yuvarlak içine alınmalıdır.

M : Ölçülebilir değerler

VG : Bitki grubunda veya bitki parçalarında yapılan gözle görülebilir tespitler

VS : Bir başak sırasında, bitkide veya bitki parçasında yapılan gözle görülebilir tespitler


Arpa

(Hordeum vulgare L.)
ÖZELLİKLERE AİT AÇIKLAMALAR
1- Bitki Büyüme Şekli

Plant Growth Habit
1 dik-erect

3 yarı dik-semi erect5 orta-intermediate

7 yarı yatık-semi prostrate9 yatık-prostrate11- Başağın duruşu


Ear: Attitude

1 3 5 7 9

dik yarı dik yatay yarı-eğik eğik

erect semi-erect horizontal semi-recurved recurved

14- Başak şekli

Ear: Shape
3 5 7


gittikçe incelen paralel iğ şeklinde

tapering parallel fusiform


17- Kılçık uzunluğu

(başakla karşılaştırmalı)

Awn : Length (compared to ear)

3 5 7


kısa orta uzun

short medium long

19- Başak ekseninin ilk bölümünün bükülme durumu

Rachis: Curvature of first segment


3 5 7


zayıf orta kuvvetli

weak medium strong

20- Steril başakcığın durumu

Sterile spikelet attitude (in mid-third of ear)1 2 3


paralel parelele yakın birbirine karşılıklı

parallel parallel to weakly divergents divergent


21- Orta başakçıkta kavuz ve kılçığın taneye oranla uzunluğu

Median spikelet : Length of glume and its awn relative to grain
1 2 3

Daha kısa eşit Daha uzun

shorter equal longer

22- Tanede rachilla tüyünün tipi

Grain: Rachilla hair type


1 2


kısa uzun

short long

25- Tanede lemmanın karın kısmında iç yan damarların sertleşerek uzama durumu

Grain: Spiculation of inner lateral nerves of dorsal side of lemma

1

yok veya çok zayıf

absent or very weak


3

zayıf


weak

5

orta


medium

7

kuvvetli


strong

9

çok kuvvetli

very strong

26- Tanenin karın kısmındaki izin tüylülüğü

Grain: Hairness of ventral furrow


1 9


yok var

absent present

27- Tanede lodikulanın son durumu

Grain : Disposition of lodicules


1

ön tarafta

frontal

2

kucaklamış vaziyetteclasping


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə