AllahşÜnasliq, allahin lütf və ƏZƏMƏTİ
Yüklə 91.39 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü91.39 Kb.
 

ALLAHŞÜNASLIQ, ALLAHIN LÜTF VƏ ƏZƏMƏTİ

1–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Ey camaat, həqiqətən məndən sonra heç bir peyğəmbər, sizdən sonra heç bir ümmət olmayacaq. Agah olun və öz Allahınıza ibadət edin, beş vaxtda namaz qılıb Ramazan ayının orucunu tutun, Rəbbinizin beytinin həccinə gedin, mal-dövlətinizin zəkatını səmimi qəlbdən verin və öz vəliyyi-əmrlərinizə (imamlarınıza) itaət edin ki, Pərvərdigarınızın cənnətinə daxil olasınız.

Xisal /322.

***

2–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Xaliqi əzəmətlə yad etməyiniz məxluqu gözünüzdə kiçildər.Nəhcül-bəlağə, kəlimati-qisar/129.

***


3-İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Xoş o kəsin halına ki, əməlini, elmini, məhəbbət və ədavətini, bir şeyi əxz edib və ya tərk etməsini, kəlamını, sükutunu, fe`l və danışığını Allah üçün ixlaslı (xalis) etsin.

Biharul-ənvar/77/289.

4– İmam Əli ibni Hüseyn əleyhissalam buyurur: Mö`min bəndədə üç xasiyyət olarsa həlak olmaz: Allahdan başqa heç bir mə`budun olmamasına şəhadət vermək, Onun şəriki olmadığına inanmaq, Rəsuli-əkrəmin şəfaətinə və Allahın rəhmətinin genişliyinə inanmaq.

Səfinətul-bihar/517.

***

5-İmam Səccad əleyhissalam buyurur: Həmd yalnız Allaha məxsusdur və həmd Ona layiq olduğu kimi Onun haqqıdır. Ona çoxlu şükür və həmd edirəm. Allaha pənah aparıram öz nəfsimin şərrindən, həqiqətən nəfs Rəbbimin rəhm etdiyi şəxslərdən başqa (qalan bütün) insanları pisliklərə sürükləyəndir. Allaha pənah aparıram Şeytanın şərrindən, o Şeytan ki, günahımın üstündən günah artırır. Allaha sığınıram bütün facir zülmkarlardan, qəddar padşahlardan və güclü düşmənlərdən!İlahi, Pərvərdigara, məni Öz qoşunundan qərar ver. Çünki Sənin qoşunun və yalnız Sənin qoşunun qaliblərdir və məni Öz hizbindən (dəstəndən) qərar ver, çünki həqiqətən yalnız Sənin hizbin nicat tapanlardır. Məni Öz dostlarından qərar ver, çünki həqiqətdə Sənin dostların üçün heç bir qorxu və qəm-qüssə yoxdur.

Pərvərdigara, mənim dinimi islah et, çünki həqiqətən o mənim işlərimin isməti, paklığıdır. Mənim axirətimi islah et, çünki həqiqətən axirət mənim əbədi evim və alçaq adamlarla qonşuluqdan qaçış yerimdir. Həyatımı hər bir xeyirdə mənim üçün artır, vəfatımı mənim üçün bütün şərlərdən rahat et! Pərvərdigara, peyğəmbərlərin sonuncusu və mürsəllərin sayının tamamlayıcısı olan həzrət Məhəmmədə, onun pak Əhli-beytinə və seçilmiş səhabələrinə salavat göndər. Mənim üçün üç şey əta et: Günahlarımı bağışlamamış, qəm-qüssəmi aradan aparmamış, düşmənimi dəf etməmiş məni boşlama, Səni and verirəm bütün adların ən yaxşısı olan Bismillaha, yerlərin və göylərin Rəbbi olan Allahın adları xatirinə...

Biharul-ənvar 90/187, Mülhəqqati-Səhifeyi-Səccadiyyə /572.

***


6–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Qəlb Allahın hərəmidir; belə isə Allahın hərəmində Ondan başqasına yer vermə (qəlbin məxfi guşələri Allaha məxsusdur, dünya məhəbbətini ondan xaric et.)

Biharul-ənvar /70/25.

***

7–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Bizim şiələrimiz o şəxslərdir ki, xəlvətdə olarkən Allahı çox-çox yad edərlər (yə`ni günaha batmağa heç bir maneə olmadıqda Allahı yad etmək onun günah etməsinin qarşısını alır).Biharul-ənvar /93/162.

***


8–İmam Baqir əleyhissalam buyurur: Allaha and olsun, Allah-taala camaatdan iki xislətdən başqa heç nə istəməmişdir: Onun ne`mətlərini iqrar etsinlər, nəticədə Allah o ne`mətləri artırsın və günahlarını e`tiraf etsinlər, nəticədə Allah onları bağışlasın.

Üsuli-kafi/2/426.

***

9–İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur: Həqiqətən Allah-taala bəndələri yalnız buna görə yaratmışdır ki, Onu tanısınlar. Elə ki, Onu tanıdılar ibadət edərlər və ibadət etsələr Ondan qeyrilərinin ibadət etməkdən ehtiyacsız olarlar.Səfinətul-bihar /2/180.

NAMAZ VƏ ONUN TƏ`SİRİ

10–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: “Namazını yüngül sayanlar məndən deyil. Allaha and olsun ki, belə bir şəxs mənim yanıma (Kovsər hovuzuna) gələ bilməz. (Yə`ni belə şəxs ümmətin yaxşı adamlarının Peyğəmbərin mərhəmət və lütfünə şamil olduqları yerə daxil olmaz və həzrətin ümmətindən sayılmaz)”

Mən layəhzuruhul-fəqih. c.1,s.206.

***

11–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Əgər sizlərdən birinin qapısından bir çay axsa və o şəxs hər gün orada beş dəfə yuyunsa onun bədənində çirk qalarmı? Həqiqətən namaz belə bir çaya bənzəyir. Namaz qılan şəxsin namazı onun günahlarının kəffarəsidir. Amma şəxsin imandan çıxıb kafir olmasına səbəb olan günahlar heç vaxt yuyulmaz və belə şəxs həmin günahda qalar.Biharul-ənvar /82/236.

***


12–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: “Vacib namaz Allah yanında yaxşı qəbul olunmuş min həcc və min ümrəyə bərabərdir.”

Biharul-ənvar , c.99, s.14.

***

13–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Öz namazlarınızı (onun düzgün oxunmasına əhəmiyyət verməməklə) heç etməyin. Həqiqətən hər kəs namazın vaxtına və düzgün olması məsələlərinə riayət etməsə, Qarun və Haman ilə birlikdə məhşərə daxil olacaqdır və Allaha vacibdir ki, onu münafiqlərlə birlikdə Cəhənnəm oduna daxil etsin.Biharul-ənvar /83/14.

***


14–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: “Namazda elə halda ol ki, sanki ömrünün axırıncı namazını qılırsan (namazı son dərəcə hüzuri-qəlblə qıl, e`dam hökmü verilmiş şəxsin e`damdan qabaq qıldığı son namazı kimi)”.

Biharul-ənvar, c.69, s.408.

***

15–İmam Əli əleyhissalam buyurur: “Əgər namaz qılan şəxs Rəbbinin sonsuz rəhmətinin onun halına necə şamil olduğunu bilsəydi heç vaxt başını səcdədən götürməzdi.”Təsnifu Qürərul-hikəm, səh.175.

***


16–İmam Baqir əleyhissalam buyurur: “Qiyamət günü bəndədən soruşulan ilk əməl namazdır, əgər namaz qəbul olunsa sair əməllər də qəbul olunacaqdır, əks halda sair əməllər ona heç bir fayda verməyəcəkdir.”

Biharul-ənvar , c.7, s.267.

***

17–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: “Həqiqətən bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayanlara çatmaz”. (Onlar şəfaətimizdən məhrum olarlar).Biharul-ənvar, c.2, s.236.

***


18–İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur: Hər kəs on xislətlə Rəbbinə qovuşarsa cənnətə daxil olar: Allahdan başqa heç bir mə`bud olmadığına və həzrəti Məhəmmədin Onun Rəsulu olduğuna şəhadət vermək, o Həzrətin Allah tərəfindən gətirdiklərini iqrar (təsdiq) etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan ayının orucunu tutmaq, Allah evinin ziyarətinə — həccə getmək, Allah vəlilərinin vilayətini iqrar etmək, Allah düşmənlərindən uzaq olmaq və bütün məstedici şeylərdən çəkinmək.

Xisal /432.

***

19–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Namaz hər bir pərhizkar şəxsin ilahi rəhmətə yaxınlaşması vasitəsi, həcc isə hər zəif və bacarıqsız insanın cihadıdır. (Çünki həccdə əhli-əyaldan uzaqlaşmaq, soyuqluq, istilik, qorxu və sair kimi çətinliklər vardır.) Hər şeyin bir zəkatı vardır, bədənin də zəkatı oruc tutmaqdır. Qadının cihadı isə öz əri ilə yaxşı rəftar edib ona itaət etməsidir.Nəhcül-bəlağə, kəlimati qisar /136.

***


20–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Ölüm mələyi (Əzrail əleyhissalam) hər gecə nida edib deyir: Ey qəbr əhli, bu gün kim üçün və nə üçün qibtə edirsiniz? Artıq axirət işini aşkar şəkildə gördünüz?! Ölülər cavabında deyərlər: Biz mö`minlərə qibtə edirik ki, məscidlərində namaz qılırlar, biz isə qılmırıq. Onlar zəkat verirlər, biz isə vermirik. Onlar Ramazan ayında oruc tuturlar, biz isə oruc tutmuruq. Onlar sədəqə verir, biz isə sədəqə vermirik. Onlar Allahı çox yad edirlər, biz isə yad etmirik. Əfsuslar olsun, dünya evində bizim əldən verdiklərimizə!

İrşadul-qülub /53.

***

21-Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Bir mələk hər namaz vaxtı nida edib deyir: Ey bəni-Adəm, namaza qalxın və öz əleyhinizə hazırladığınızı (cəhənnəm odunu namaz vasitəsi ilə) söndürün.Müstədrəkul-vəsail /3/102.

***


22–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Öz namazlarınızda (son dərəcə) diqqətli olun, çünki Allah-taala qiyamət bərqərar olarkən bəndəni gətirər və ondan soruşduğu ilk şey namaz olar, əgər onu tamam-kamal yerinə yetirmiş olarsa (bağışlanmış insanlardan olar), əks halda Cəhənnəmə atılar.

Biharul-ənvar /82/202.

***

23–Əbu Bəsir deyir: Mən Ümmü Həmidənin yanına gedib imam Cə`fər Sadiq əleyhissalamın dünyadan getməsini ona başsağlığı verdim. O ağladı, mən də onun ağlamağına baxıb ağladım. Sonra dedi: Ey Əba Məhəmməd, əgər İmam əleyhissalamı can verərkən görsəydin, qəribə şeylər hiss edərdin. O, son anlarda gözlərini açıb buyurdu: Mənimlə qohum olan bütün şəxsləri bir yerə yığın. Biz hamını bir yerə topladıqdan sonra Həzrət onlara baxıb buyurdu: Həqiqətən bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayanlara çatmaz.Vəsailuş-şiə /4/26.

***


24–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Haram yeməklə birlikdə olunan ibadət, (narın) qumlar üstündə tikilən binaya oxşayır.

Biharul-ənvar /84/258.

***

25–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Mö`minin şərəfi gecə yuxudan durub namaz qılmaq, izzəti isə başqalarından ehtiyacsız olmaqdadır.Biharul-ənvar /77/120.

***


26–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Hər kəs gecə çox yatsa (yə`ni gecə namazı qılmasa), elə əməlləri itirmiş olur ki, onları gündüz əldə edə bilməz.

Qürərul-hikəm /289.

***

27–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Allah-taala Musa ibni İmrana buyurdu: Ey İmranın oğlu, Məni sevdiyini güman edən, gecə qaranlıqlaşanda isə gözlərini bağlayanlar (yatanlar) yalan deyirlər, (məgər dost öz dostu ilə söhbətdən ləzzət almazmı?!).Biharul-ənvar /13/329.

***


28-İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Gecə namazını əldən vermə! Həqiqətən ziyankar o şəxsdir ki, gecə namazından məhrum olsun.

Biharul-ənvar /83/127.

***

29–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) Cəbrailə dedi: Mənə nəsihət et. Cəbrail dedi: Ey Məhəmməd, nə qədər istəsən yaşa, onsuz da axırda öləcəksən; hər nəyi istəsən sev, onsuz da onlardan ayrılacaqsan; hər nə istəyirsən əməl et, onsuz da onları görəcəksən. Mö`minin şərəfi gecə namazında, izzəti isə camaatın namus-qeyrətinə toxunmamaqdadır.Xisal /72.

***


30–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Üç şey mö`minin fəxri, dünyada və axirətdə zinətidir: Gecənin axırında namaz qılmaq, xalqın malına göz dikməmək, Məhəmməd (s.ə.v.v.) övladlarından olan İmamın vilayətini qəbul etmək.

Biharul-ənvar /75/107.

ALLAHA İMAN VƏ ONUN RAZILIĞINI ƏLDƏ ETMƏK

31–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Atam öz atasından belə nəql edir ki, kufəlilərdən bir nəfər Hüseyn ibni Əli əleyhissalama yazdı: Ey mənim ağam, dünya və axirətin ən xeyirli əməli barəsində mənə xəbər ver. Həzrət cavabında yazdı: Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Amma sənin məsələnə gəldikdə isə, bilməlisən ki, həqiqətən hər kəs Allahın razılığını camaatın qəzəbi müqabilində əldə etmək istəsə, Allah onu camaatın işlərindən ehtiyacsız edər. Hər kəs camaatın razılığını Allahın qəzəbi müqabilində əldə etmək istəsə, Allah-taala o şəxsi camaata həvalə edər. Vəssalam.

Biharul-ənvar /71/208.

***


32–İmam Səccad əleyhissalam buyurur: Hər kəs Allah-taalanın ona vacib etdiyi şeylərə əməl etsə, onda o, ən yaxşı insanlardandır.

Kafi /2/81.

***

33–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Hər kəs Allah xatirinə sevsə, Allah xatirinə nifrət eləsə və Allah xatirinə əta etsə, onda o, imanı kamil olan şəxslər sırasındadır.Kafi /2/124.

***


34–İmam Həsən Əskəri əleyhissalam buyurur: İki gözəl xüsusiyyət vardır ki, onlardan üstün xislət yoxdur: Allaha iman və din qardaşlarına fayda çatdırmaq.

Biharul-ənvar /17/218.

TƏQVA VƏ ONA İLTİZAM VERMƏK

35–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: İnsanları Cənnətə daxil edən şeylərin ən mühümü Allah qarşısında təqvalı olub gözəl əxlaqa malik olmaqdır.

Biharul-ənvar /71/373.

***


36–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Hər vaxt hər hansı bir işə başlamaq istəsən (əvvəlcə) onun axır-aqibəti barəsində fikirləş. Əgər onun sonu xeyir və inkişaf olarsa ardınca düş, amma fasid bir əməl olarsa ondan uzaq ol.

Biharul-ənvar /77/130.

***

37–İmam Sadiq əleyhissalamdan təqvanın təfsiri barəsində soruşdular, Həzrət buyurdu: Təqva budur ki, Allah-taala səni, Özünün əmr etdiyi işlərdə və yerlərdə qaib, qadağan etdiyi yerlərdə isə hazır görməsin.Səfinətul-bihar /2/678.

***


38–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Öz tayfa və qəbiləndəki əməlisaleh, möhtərəm bir şəxs qarşısında həya etdiyin kimi, Allah qarşısında da həya et.

Müstədrəkul-vəsail /8/466.

***

39–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Gözləri üsyankarlıq və şəhvət müqabilində yummaq necə də gözəl səddir.Ğürərul-hikəm /321.

***


40–İmam Əli əleyhissalam, ibni Mülcəm (lə`nətullahi əleyh) tərəfindən zərbətlənərkən oğlu Həsən və Hüseynə xitabən buyurdu: Sizə ilahi təqvanı tövsiyə edirəm. (Və tövsiyə edirəm ki,) dünya (malını) axtarmayın, hətta dünya sizin arxanızca gəlsə də. Əlinizdən gedən dünya malına əsla təəssüflənməyin. Haqq danışın, əcir və savab almaq üçün əməl edin, zalıma qarşı düşmən, məzlumlara isə kömək (arxa) olun.

Nəhcül-bəlağə, 47-ci məktub.

***

41–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Ey oğlum, sənə ilahi təqvanı və Allahın əmrini yerinə yetirməkdə iltizamlı olmağı, öz qəlbini Allahın zikri ilə abad etməyi, (eşq, məhəbbət ocağı olan qəlbini Allah eşqinin nuru ilə işıqlandırmağı), Ona bəndəlik etməyi və sarsılmaz məhəbbət ipinə sarılmağı tövsiyə edirəm. Səninlə Pərvərdigarın arasındakı ipdən də möhkəm bir səbəb ola bilərmi ki, sən ondan yapışmısan?!Nəhcül-bəlağə, 31-ci məktub.

***


42–Əbi Üsamə deyir: İmam Sadiq əleyhissalam mənə buyurdu: Amandır, sizi ilahi təqvaya, həqiqi mə`nada Allahdan qorxmağa, sə`y etməyə, düzgün danışmağa, əmanəti qaytarmağa, gözəl əxlaqlı olmağa, qonşularla gözəl davranmağa tövsiyə edirəm! (Bu işlərdən qafil olmayın!) Haqq yoluna dilinizdən başqa şeylə (əməlinizlə) də`vət edənlərdən olun, bizim üçün zinət olun, rüsvaylıq səbəbi olmayın. Uzun rüku və səcdəni unutmayın! Çünki əgər sizlərdən biri rükunu və səcdəni uzadarsa, İblis onun arxasında fəryad edib deyər: Vay olsun mənə, bu, Allaha itaət etdi, mən isə üsyan etdim; o səcdə etdi, mən isə səcdə etməkdən imtina etdim!

Kafi /2/77.

***

43–İmam Baqir əleyhissalam buyurur: Əli ibni Hüseyn əleyhissalamın kitabında belə yazılmışdı…(Qur`an buyurur ki,) Agah olun, həqiqətən Allah dostları üçün heç bir nigaranlıq, qorxu, hüzn, qəm-qüssə yoxdur. Həzrət buyurdu: Allahın Öz dostları adlandırdığı, qəm-qüssədən uzaq etdiyi şəxslər o zaman qorxudan amanda olur ki, Allahla dostluq əlamətləri onlarda mövcud olsun. Belə ki, onlar Allahın vacib buyurduqlarını yerinə yetirsələr, Rəsuli-əkrəmin sünnətlərinə əməl etsələr, Allahın haram buyurduqlarından uzaq olsalar, dünyanın mal-dövlətinə və cah-cəlalına qarşı zahid (rəğbətsiz) olsalar, Allahın dərgahında olan ne`mətlərə rəğbət bəsləsələr, pak və halal ruzini öz zəhmətləri ilə Allahın razılığı üçün əldə etsələr, eləcə də məqsədləri mal-dövlət yığıb onunla fəxr etmək olmasa, əldə etdikləri mal-dövlətlərdən Allahın vacib etdiyi istiqamətdə xərcləsələr, onda onlar Allah-taalanın mallarına xeyir-bərəkət verərək ibadət və infaqlarına (ehsanlarına) çoxlu mükafat və gözəl savab əta etdiyi şəxslərdir.

Biharul-ənvar /69/277.

***

44-Həzrət Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Həqiqətən bütün insanlar Adəm əleyhissalamın dövründən bu günkü günümüzə qədər darağın dişləri kimi bir-biri ilə bərabərdirlər. Ərəbin əcəmdən, ağ dərilinin qara rənglidən heç bir üstünlüyü yoxdur (yə`ni zahiri əlamətlər üstünlüyə səbəb olmaz). Üstünlük yalnız təqva ilədir.Müstədrəkul-vəsail /12/89.

***


45–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Həqiqətən təqva ilə olan az əməl, təqvasız olan çox əməldən daha yaxşıdır.

Kafi /2/76.

DUA

46–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Allaha edilən heç bir dua Məhəmməd və onun Əhli-beytinə salavat göndərməyincə qəbul olunmaz. (…Yə`ni Allahummə səlli əla Muhəmməd və Ali-Muhəmməd deməyincə).Kafi /2/493.

***


47–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Dünyada mö`minin duasının qəbul olunmamasına, dünya əzab-əziyyətlərinə dözməsinə görə (axirətdə) o qədər savab verilir ki, o, arzu edib deyər: Kaş dünyadakı dualarımın heç biri qəbul olunmayaydı (və onların müqabilində axirət savabı veriləydi).

Kafi /2/491.

***

48–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Allah-taala yanında, yer üzündə əməllərin ən sevimlisi dua, ibadətlərin ən yaxşısı isə iffətdir.Biharul-ənvar /93/295.

***


49–Həzrəti Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam səhabələrinə nəsihət edərkən buyurdu: Asimanın qapıları beş vaxtda açılar: 1. Yağış yağanda; 2. Düşmənlərlə cihad vaxtı; 3. Azan deyiləndə; 4. Qur`an oxunanda; 5. Günorta vaxtı və sübh açılanda.

Xisal /302.

***

50–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Beş yerdə dua etməyi qənimət sayın: 1. Qur`an oxunanda, 2. Azan vaxtı, 3. Yağış yağan vaxt, 4. Cihad cərgələrində şəhadətə hazırlaşan vaxt, 5. Məzlumun (zülm olunan şəxsin) dua etdiyi vaxt: Çünki, onun duasının tez qəbul olması üçün ərşin altında heç bir pərdə (maneə) yoxdur.Biharul-ənvar /93/343.

***


51–İmam Hüseyn əleyhissalam Ərəfə duasında deyir: Pərvərdigara! Sən çağırılanlar içərisində ən yaxın, çağırışı (duanı) ən tez qəbul edən, əfv edənlərin ən kəramətlisi (kərimi), ən çox əta edən, sual olunanların ən yaxşı eşidənisən. Ey dünya və axirətdə rəhman və bağışlayan, bu iki dünyada rəhim (rəhməti geniş) Allah!

Ərəfə duası.

***

52–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Hər kəsə dörd şey əta olunsa, dörd şeydən məhrum olmaz. 1. Hər kəsə dua etmək (qüdrəti) əta olunsa, onun qəbul olunmasından məhrum olmaz; 2. Hər kəsə tövbə etmək əta olunsa, (tövbənin) qəbul olunmasından məhrum etməzlər; 3. Hər kəsə istiğfar etmək əta olunsa, məğfirətdən məhrum etməzlər; 4. Hər kəsə şükür etmək nəsib olarsa, ne`mət bolluğundan məhrum edilməz.Nəhcül-bəlağə, Kəlimati-qisar /135.

Seyyid Rəzi(r) buyurur: Bu dörd mətləbin şahidi Allahın kitabında mövcuddur. Dua etmək barəsində 40-cı surənin 4-cü ayəsində buyurur: Məni çağırın, sizin (duanızı) qəbul edim. 4-cü surənin 110-cu ayəsində buyurur: Hər kəs pis əməl etsə və özünə zülm etsə, sonra Allahdan bağışlanmaq istəsə, Allahın bağışlayan və mehriban olduğunu hökmən görər. Şükür etmək barəsində 14-cü surənin 7-ci ayəsində buyurur: Əgər ne`mətlərin şükrünü yerinə yetirsəniz, hökmən onu (ne`məti) artıraram. Tövbə etmək barəsində 4-cü surənin 17-ci ayəsində buyurur: Allah nadanlıq üzündən pis iş görən və dərhal tövbə edənlərin tövbəsini qəbul edir və onların günahlarını bağışlayır. Allah hər şeyi bilən və hikmət sahibidir.

***

53–İmam Sadiq əleyhissalam uzun bir məktubda öz şiələrinə buyurur: Allah-taala mö`minlərin (bu dünyada) etdikləri duaları qiyamətdə onların yaxşı əməllərinə çevirər və bununla da behiştdə onlara daha yaxşı yerlər verər.Biharul-ənvar /78/216.

***


54–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Öz xəstələrinizi sədəqə (fəqirə ehsan) verməklə müalicə edin, bəlaları dua ilə dəf edin.

Təhzib /4/112.

***

55–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Öz hacətini (Allahdan) istə və öz istəyində israr et, çünki həqiqətən Allah Öz mö`min bəndələri içərisində israr edənlərin israrını sevir.Vəsailuş-şiə /7/60.

***


56–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Əsla duadan qafil olmayın, (Amandır, duanı unutmayın) çünki heç bir şey sizi Allah dərgahına dua kimi yaxınlaşdıra bilməz.

Kafi /2/467.

***

57–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Çox hallarda ola bilsin ki, sən (Allahdan) bir şey istəyəsən, Allah da onu sənə verməsin, amma əvəzində ondan yaxşı bir şey nəsib etsin.Ğürərul-hikəm /180.

ƏHLİ BEYT ƏLEYHİMUSSALAM

58–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Ümmətimin arasında Əhli-beytimin məsəli Nuhun gəmisinin məsəli kimidir. Hər kəs o gəmiyə minsə nicat tapar və hər kəs ondan üz döndərsə həlak olar.

Biharul-ənvar /27/113.

***

59–İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur: Həqiqətən bizim hədislərimiz (kəlamlarımız) qəlbləri dirildir.Biharul-ənvar /2/144.

***


60–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Əli ibni Əbi Talibi yad etməklə məclislərinizi zinətləndirin.

Biharul-ənvar /38/199.

***

61–İkmalüddin kitabında deyilir: Cabir Co`fi Cabir ibni Əbdüllah Ənsaridən belə nəql edir: Ətiullahə və ətiurrəsulə və ulil-əmri minkum ayəsi nazil olanda Rəsuli-əkrəmə dedim: Ya Rəsuləllah, Allahı və Onun Rəsulunu tanıdıq. Bəs ´ulul-əmrh kimdir ki, Allah-taala onlara itaət etməyi sənə itaət etməklə yanaşı vacib etmişdir?Həzrət buyurdu: Ey Cabir, onlar mənim (haqq) xəlifələrimdir, məndən sonra müsəlmanların imamlarıdır. Onların birincisi Əli ibni Əbi Talib, ikincisi Həsən, üçüncüsü Hüseyn, dördüncüsü Əli ibni Hüseyn, beşincisi Tövratda Baqir ləqəbi ilə tanınan Məhəmməd ibni Əlidir. Ey Cabir, sən onu görəcəksən, o zaman məndən ona salam yetirərsən. Altıncısı Sadiq-Cə`fər ibni Məhəmməd, yeddincisi Musa ibni Cə`fər, səkkizincisi Əli ibni Musa, doqquzuncusu Məhəmməd ibni Əli, onuncusu Əli ibni Məhəmməd, on birincisi Həsən ibni Əli, on ikincisi adı mənim adımla, künyəsi mənim künyəmlə eyni olan, Allahın yer üzündəki höccəti Həsən ibni Əlinin oğludur. O, həmin şəxsdir ki, Allah-taala onun əli ilə yer üzünün şərq-qərbini fəth edəcək; O, həmin şəxsdir ki, öz şiələrinin və dostlarının gözündən qeybə çəkiləcək, elə bir müddətə qeybə çəkiləcək ki, onun imamətinə inam (əqidə) barəsində yalnız Allahın qəlblərini iman (nuru) ilə imtahan etdiyi şəxslər sabit qalacaqdır.

(Cabir deyir…) Həzrətdən soruşdum: Ya Rəsuləllah, onun qeybə çəkildiyi bu dövrdə şiələr üçün fayda olacaqmı?

Buyurdu: Bəli, məni (haqq olaraq) Peyğəmbərliyə seçən Allaha and olsun ki, həqiqətən onlar (şiələr) onun qeybdə olduğu vaxtlarda, camaat bulud arxasında olan günəşdən bəhrələndiyi kimi, onun nurundan nur kəsb edəcək, vilayətindən faydalanacaqlar.

İkmaluddin /1/253.

***

62–Maliki məzhəbinin banisi Malik ibni Ənəs İmam Sadiq əleyhissalamın fəzilətinə dair belə deyir: Fəzilət, elm, ibadət və vərə`(təqvanın ən yüksək mərhələsi) baxımından Cə`fər Sadiqdən daha üstün bir kəsi heç bir göz görməmiş, bir kəsin qulağı ondan üstün bir fəzilət eşitməmiş, heç bir bəşərin qəlbindən ondan fəzilətli adam keçməmişdir.Biharul-ənvar /47/128.

***


63–İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur: Canıma and olsun ki, Allahın kitabı əsasında hökm edən, haqq-ədaləti bərqərar edən, haqq dinə malik olan və öz nəfsini Allah yolunda saxlayan şəxsdən başqası imam ola bilməz.

İrşad /204.

ƏHLİ BEYT(Ə)-A MƏHƏBBƏT

64-Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Öz övladlarınızı üç şeylə tərbiyə edin: Peyğəmbərinizə məhəbbətlə, onun Əhli-beytinə sevgi-istəklə və Qur`an oxumaqla.

Cameus-səğir /1/14.

***


65–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Hər kəs bizim özümüzə yaxşılıq etməyə qadir olmasa, əməli-saleh dostlarımıza yaxşılıq etsin və hər kəs bizi ziyarət etməyə qadir olmasa, saleh şiələrin ziyarətinə getsin. Bu halda onun üçün bizi ziyarət etmək savabı yazılacaq.

Biharul-ənvar /74/354.

***

66–İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur: Bəndənin Allah dərgahına yaxınlaşmasına səbəb olan əməllərin ən yaxşısı Allaha, Onun Rəsuluna və ixtiyar sahiblərinə (imamlara) itaət etməkdir. (…yenə buyurur…) Bizə məhəbbət bəsləmək iman, ədavət bəsləmək isə küfrdür.Kafi /1/187.

***


67–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Həqiqətən hər bir ibadətdən üstün bir ibadət var. Ən yaxşı ibadət isə biz Əhli-beytə məhəbbət bəsləməkdir (bundan daha üstün ibadət yoxdur).

Biharul-ənvar /27/91.

***

68–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: (Həqiqi) mö`mini sizə tanıtdırımmı? Mö`min o kəsdir ki, sair mö`minlər onu öz mallarına və canlarına əmanətdar bilsinlər. Müsəlmanın kim olduğunu deyimmi? Müsəlman o şəxsdir ki, bütün müsəlmanlar onun dilindən, əlindən amanda qalsınlar. Mühacir o şəxsdir ki, pisliklərdən əl çəkib Allahın haram buyurduğunu tərk etsin. Mö`min şəxsə haramdır ki, başqa mö`minə zülm etsin, ya onu xar etsin, yaxud arxasınca qeybət etsin və yaxud da onu öz yanından qovsun.Kafi /2/235.

***


69–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Mö`min şəxs üçün layiq deyildir ki, Allaha günah edilən bir məclisdə otursun, halbuki məclisi (gedişini, söz-söhbəti) dəyişməyə qadir deyil. (…yə`ni nəhy əz münkər etməyə qadir olmadığı halda o məclisdə oturmasın.)

Kafi /2/374.

***

70–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Hər kəsin dili düz, doğru danışan olsa, əməli paklaşar. Hər kəsin niyyəti gözəl olsa, Allah onun ruzisini artırar, hər kəs öz əhli-əyalına yaxşılıqlarını artırsa, Allah onun ömrünü uzadar.Xisal /1/88.

***


71–Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Bir kişi Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.)-in yanına gəlib dedi: Mənə elə bir əməl öyrət ki, onu etdikdə Allah və bütün məxluqlar məni sevsin, Allah mal-dövlətimi artırsın, bədənimi sağlam etsin, ömrümü uzatsın və məni (qiyamətdə) səninlə birlikdə dirildib məhşur etsin.

Həzrət buyurdu: Bu altı xislətin digər altı xislətə ehtiyacı vardır. Əgər Allahın səni sevməsini istəyirsənsə, Ondan qorx və Onun qarşısında təqvalı ol. Məxluqların səni sevməsini istəyirsənsə, onlara yaxşılıq et, onların əllərində olanlardan gözünü çək. Allahın sənin mal-dövlətini artırmasını istəyirsənsə, malının zəkatını ver, sənə səhhəti-bədən verməsini istəyirsənsə, çoxlu sədəqə ver, uzun ömür verməsini istəyirsənsə, qohum-əqrəbanla sıx əlaqə saxla, səni mənimlə bir yerdə məhşur etməsini istəyirsənsə Vahid və Qəhhar Allaha uzun-uzadı səcdə et.

Səfinətul-bihar /1/599.

***


72–İmam Riza əleyhissalamın qulamı Haris ibni Dilhas deyir: İmam Riza əleyhissalam buyurdu: Nə qədər ki, bir kəsdə üç xislət yoxdur o, həqiqi mö`min deyil: Pərvərdigarından, Peyğəmbərdən və onun vəlisindən (İmamdan) bir sünnətə malik olmaq. Pərvərdigarın sünnəti Onun sirrini gizlətməkdir (Qur`an ayəsi: O (Allah) qeyb aləmini biləndir. Öz qeyb xəbərlərini razı olduğu kəslərdən –peyğəmbərlərdən qeyrisi üçün aşkar etməz ). Peyğəmbərin sünnəti isə camaatla yaxşı rəftar etməkdir. Çünki Allah-taala Öz peyğəmbərinə camaatla yaxşı rəftar etməsini əmr edərək buyurur: Əfv etməyi bacar, yaxşılığa əmr et, cahillərdən üz çevir. Onun vəlisinin sünnəti isə yoxsulluqda və xoşagəlməz hadisələrdə səbr etməkdir. Çünki Allah-taala buyurur: ...Pis və xoşagəlməz hadisələrdə səbr edənlər....

Uyunü əxbarir-Riza (ə) /1/256.

***

73–İmam Cavad əleyhissalam buyurur: Mö`minin üç xislətə ehtiyacı var: Allah tərəfindən olan tovfiq və müvəffəqiyyətə, öz daxilindən olan nəsihətçiyə və ona nəsihət edən bir kəsin nəsihətini qəbul etməyə.Müntəhəl-amal /2/554.

***


74–Əli ibni Hüseyn əleyhissalamdan soruşdular: Ey Rəsuləllahın övladı, səhərin necə açıldı? Buyurdu: Səhərim elə bir halda açıldı ki, məndən səkkiz şey istənilirdi: 1. Allah məndən vacibatı yerinə yetirməyimi, 2. Peyğəmbər (s.ə.v.v.) öz sünnəsinə əməl etməyimi, 3. Əhli-əyalım ruzini, 4. Nəfsim nəfsani istəklərə cavab verməyimi, 5. Şeytan günah etməyimi, 6. (Əməlləri yazan) iki mələk düzgün əməli, 7. Ölüm mələyi ruhumu, 8. Qəbir isə cəsədimi istəyirdi. Mən də bu xislətlər arasında idim.

Biharul-ənvar /76/15.

***

75–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Həqiqətən mö`min o kəsdir ki, bütün şeylər ondan qorxur. Səbəbi də budur ki, o mö`min Allahın dinində izzətli, başı ucadır və heç nədən qorxmur. Bu da hər bir mö`minin əlamətidir.Biharul-ənvar /64/305.

ƏHLİ-BEYT (Ə) ŞİƏLƏRİ VƏ ONLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

76–İmam Baqir əleyhissalam Cabirə buyurdu: Ey Cabir, şiə olmaq üçün təkcə biz Əhli-beytə məhəbbət bəsləmək kifayət edərmi? Allaha and olsun, bizim şiələrimiz Allah qarşısında təqvalı olub itaət edənlərdir, onlar yalnız təvazökarlıqla, mülayimlik edib əmanətdar olmaqla, Allahı çox yad etməklə, çox oruc tutub namaz qılmaqla, valideynə yaxşılıq etməklə, qonşulara, yoxsullara, miskinlərə, borclulara, yetimlərə mehriban və vəfalı olmaqla, sözü doğru olan, Qur`an tilavət etməklə camaat barəsində yalnız xeyirli sözlər danışmaqla tanınarlar və bütün işlərdə öz qohum-əqrəbasının əmanətdarlarıdır.

Kafi /2/74.

***

77–Süleyman ibni Mehran deyir: İmam Sadiq əleyhissalamın yanına getdik. Onun hüzurunda bir dəstə şiə var idi. Həzrət buyurdu: Ey şiələr, bizim üçün zinət olun, rüsvayçılıq səbəbi olmayın. Camaatla yaxşı davranın, dilinizi qoruyun, onu yersiz danışmaqdan və nalayiq sözlərdən saxlayın.Əmali /400.

***


78–Əbdüllah ibni Bükeyr İmam Sadiq əleyhis-salamdan belə nəql edir: Həqiqətən biz (Əhli-beyt) ağıllı, düşüncəli, fəqih, həlim, tədbirli, səbirli, sədaqətli və vəfalı şəxsləri sevirik. Həqiqətən Allah-taala peyğəmbərlərə bəyənilmiş əxlaq, gözəl xislətlər bəxş etmişdir. Hər kəsdə o xüsusiyyətlər olsa, gərək bu ne`mət üçün Allaha şükür etsin və hər kimsə bu xüsusiyyətlərə malik olmasa, Allahın hüzurunda yalvarıb onları istəsin. (Bükeyr deyir) Soruşdum ki, sənə fəda olum, onlar hansılardır? Buyurdu: Onlar vər`ə (təqvanın ən yüksək mərhələsi), qənaət, səbir, şükür, helm, həya, səxavət, şücaət, qeyrət, yaxşılıq, düz danışmaq və əmanəti (sahibinə) qaytarmaqdır.

Kafi /2/56.***

79–İmam Baqir əleyhissalam buyurur: Hər kəs Allaha itaət etsə (müti olsa), bizim dostumuzdur. Hər kəs Allaha asi (üsyankar, günah edən) olsa, bizim düşmənimizdir.Kafi /2/75.

 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə