ALİÇETİnkaya iLKÖĞretim okulu çevre incelemesi 1- uydukent’İn adi
Yüklə 63.29 Kb.
tarix29.02.2016
ölçüsü63.29 Kb.
ALİÇETİNKAYA İLKÖĞRETİM OKULU ÇEVRE İNCELEMESİ

1- UYDUKENT’İN ADI

Uydukent Semti’nin bulunduğu bölgenin eski adı Kaymaz Kırı ve Acımık Kırı’dır. Afyonkarahisar Belediyesi bölgeyi İmar Planı çerçevesinde imara açarken, ismini Ali Çetinkaya dan alan Çetinkaya Mahallesi’nin küçük bir bölümü’ne komşu olduğu için Uydukent Semti’ne ait bütün tapularda mahalle adı olarak Çetinkaya yazıldı.

Belediye gerçekleştirdiği iskan Projesine önceleri 6000 konut; sonradan ilaveyle 8000 konutluk Uydukent Semti adı verildi.

Uydukent Semti 6 mahalleden oluşmaktadır.Selçuklu Mahallesi:

Güneyi Afyonkarahisar-İzmir karayolu,batısı eski Küçükçobanlı karayolu, kuzeyi Kanal (Akarçay) ve doğusu Afyonkarahisar –Gazlıgöl-Eskişehir karayolu arasında kalan bölge.Osmangazi Mahallesi:

Kuzeyi Milli Piyango Lisesi ile 80 .Yıl Polis Karakolu arasındaki yol,doğusu Afyonkarahisar –Gazlıgöl,Eskişehir karayolu, güneyi Kanal, batısı 80 .Yıl Polis Karakolu ile Kanal üzerindeki yeni Köprü arasındaki çiftyol arasında kalan bölge.Yeşilyurt Mahallesi:

Kuzeyi Yeni Çevre Yolu,doğusu Afyonkarahisar –Gazlıgöl,Eskişehir karayolu, güneyi Milli Piyango Lisesi ile 80 .Yıl Polis Karakolu arasındaki bölünmüş yol, batısı Yeni açılan kanal arasında kalan bölge.Orhangazi Mahallesi :

Kuzeyi Yeni Çevre Yolu,doğusu Kanal üzerindeki yeni Köprü ile 80 .Yıl Polis Karakolu ve yeni açılan kanal,güneyi ve batısı Küçükçobanlı karayolu arasında kalan bölge.Battalgazi Mahallesi :

Kuzeyi Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi kampusü, doğusu Afyonkarahisar –Gazlıgöl,Eskişehir karayolu, güneyi Yeni Çevre Yolu, batısı yeni su kanalı arasında kalan bölge.Ertuğrulgazi Mahallesi:

Kuzeyi Bayatcık Köyü arazisi, doğusu yeni açılan kanal, güneyi Yeni Çevre Yolu, batısı Küçükçobanlı Köyü yolu arasında kalan bölge olarak tesbit edildi.2- UYDUKENT’İN COĞRAFİ YAPISI

Uydukent düz bir alanda kuruludur. Sadece Battalgazi Mahallesinde yaklaşık 30 metre yüksekliğinde 400 metre çapında Şahitler Tepesi bulunur. Ayrıca Yeşilyurt Mahallesinde yaklaşık 5 metre yüksekliğinde Tahtakaya adı verilen kayalar mevcuttur.

Uydukent’in Selçuklu Mahallesinden eski Akarçay ve Yeni Akarçay (Kanal) batdan Kuzeye doğru akmakta ve suları Eber Gölüne dökülmektedir. Eski Akarçay kapatılmıştır. Yaz aylarında Akarçay (Kanal) kurumaktadır.
4- UYDUKENT’İN İKLİMİ

Uydukentte Karasal iklim hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak , kışları soğuk ve kar yağışlıdır.Uydukent Semti rüzgara açık bir konumda bulunmaktadır.


5- UYDUKENT’İN YERİ

Bugün Uydukent adı verilen bölge Afyonkarahisar- İzmir karayolunun kuzeyi ile Afyonkarahisar-Gazlıgöl, Eskişehir karayolunun batısındaki alandır. Bu alanın geçmişteki adı Kaymaz Kırı’dır. Bölge düz ve çayırlık bir alandır. Toprağı tarıma elverişli değildir. Taban suyu oldukça yüksektir. (Yaklaşık 3-4 metre) Bunun nedeni çevrenin en alçak alanı olmasıdır. Bölgeden Afyonkarahisar-İzmir karayoluna paralel bir şekilde batıdan doğuya doğru akan Akarçay bulunmaktadır. Akarçay Yola yaklaşık 100-200 metre mesafededir. Bugün toprak altında kalan Hacı Abdül Gani Köprüsü ile Afyonkarahisar Gazlıgöl,Eskişehir Karayolunu keserek Eber Gölüne doğru akar.Günümüzden elli yıl öncesine kadar Akarçay yağışlı mevsimlerde taşmakta ve bölge sular altında kalmaktadır. Bu taşkın ve sellerde ölüm yaralanma ve çok miktarda mal kaybı yaşanmıştır.1960 lı yıllarda bu taşkınları önlemek için Afyonkarahisar-İzmir Karayoluna ve Akarçaya paralel yola yaklaşık 400 metre mesafede batıdan doğuya akan bir kanal Devlet Su İşleri tarafından yapılmıştır. Kanal Köprüsü ile Afyonkarahisar –Gazlıgöl, Eskişehir karayolunu keserek Eber Gölüne doğru akar. Akarçay’ın suları artık bu kanaldan akmakta ve taşkınlar yaşanmamaktadır.

Bölgemizden Afyonkarahisar- İzmir Karayolunun hemen bitişiğinde ve parelelinde Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar -Denizli Demiryoları bulunmaktadır. Demiryolu üzerinde bölgemizin güneydoğusunda Afyonkarahisar’ın ilk ve eski istasyonu olan İzmir (Şehir) İstasyonu bulunmaktadır. Ayrıca Afyonkarahisar Gazlıgöl Eskişehir karayoluna parelel Afyonkarahisar –Kütahya demiryolu geçmektedir.Bir de bu demiryoluna bağlanan İzmir (Şehir) İstasyonuna bağlantı yapan ve hiç kullanılmayan kısa demiryolu parçası bulunmaktadır.Bu yolun eski Akarçay’ı ve Yeni Kanalı kestiği yerlerde iki demiryolu köprüsü bulunmaktadır.

Afyonkarahisar-Küçükçobanlı,İsmail,Bayatcık,Saraydüzü ve Fethibey arasındaki ulaşımı sağlayan eski yol Asri Mezarlık (Kızılburun) önünden Afyonkarahisar-İzmir yolundan ayrılarak Kuzey-batı yönünde devam eder.Eski Akarçay’ı dört gözlü tarihi Kızılburun Köprüsü ile, yeni Kanal’ı Yeni köprü ile keser. Yolun adı Uluyol alarak bilinen önemli tarihi bir yoldur.Ancak 18 yüzyılda Kızılburun Köprüsünden 1 km doğuda yaptırılan tarihi 3 gözlü Köle Köprüsü ile yol değişikliğe uğramış ve biraz doğuya kaymıştır. Günümüzde Uydukent İmar Planı düzenlenirken yol Afyonkarahisar- İzmir Karayolundan alınarak ,eski Akarçay ile Kanal arasından Yüntaş kenarında Afyonkarahisar- Gazlıgöl Eskişehir yoluna bağlanmıştır.

Afyonkarahisar-İzmir yolundan Afyonkarahisar’ın batısında ayrılan yeni Çevre Yolu Uydukent’i ikiye ayırarak batı- doğu yönünde devam ederek Afyonkarahisar- Gazlıgöl Eskişehir yoluna ulaşır.Çevre Yolu Afyonkarahisar –Kütahya demiryolunu köprülü kavşakla geçer.
6- UYDUKENT’İN KOMŞULARI

Uydukent Semti’nin kuzeyinde Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi ile Bayatcık Köyü arazileri bulunur. Doğusunda A.Kocatepe Üniversitesi arazisi, Karşıyaka mahallesi ve Çetinkaya Mahallesi bulunur. Güneyinde Kasımpaşa Mahallesi, Sarıkız Tepesi, Hamidiye Mahallesi ve Kocatepe Mezarlığı ve Turgut Özal Parkı bulunur. Batısında A.Kocatepe Üniversitesi Veternerlik Fakültesi tarım alanları ve Küçükçobanlı Köyu arazileri bulunur.7- UYDUKENT’İN TARİHİ
Çevrenin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Afyonkarahisar Valiliğince Firik Vadisi Proğramı çerçevesinde yapılan incelemelerde Şahitler Kayayı eteklerinde Eski çağlara ait olduğu tesbit edilen höyük tesbit etmişlerdir. Ayrıca yakın döneme ait kalıntılarda görülmüştür.

Afyonkarahisar tarihte sırasıyla Hitit, Firik, Pers, İskender,roma, Bizans,Anadolu Selçuklu,Sahipataoğulları,1. Germiyan, 1.Osmanlı, 2.Germiyan, 2. Osmanlı, Türkiye Devletlri’nin egemenliğinde yaşamıştır.

Osmanlı Devleti döneminde bu bölgede Akarçay’ın kuzeyindeki arazi Erenler (Kumartaş) Köyü ‘ne bağlı bulunmaktadır.Akarçay’ın kuzeyi ise Afyonkarahisar arazisidir. Kızılburun, Köle ve Hacı Abdül Gani Köprüleri yapıldıkları dönemi aydınlatmaktadırlar. Bu dönemde bölgede çiftlikler vardır. Arazinin tarıma uygun olmayıp çayır olması hayvancılığın ve çiftliklerin oluşmasını sağlamıştır.

Şahitler kayasının kuzeyinde ve güneyinde Tahtakaya’nın yanında,Kızılburun Köprüsü’nün yanında,Köle Köprüsünün yanında,İzmir İstasyonu yakınlarında Mühsüroğulları ve

Battalgazi Mahallesinde Şahitler Kayası Yakınlarında Hitit Dönemi Yerleşim KalıntılarıBattalgazi Mahallesinde Şahitler Kayası Yakınlarında Hitit Dönemi Yerleşim YeriBattalgazi Mahallesinde Şahitler Kayası Yakınlarında Hitit Dönemi Yerleşim Kalıntıları

Karamehmetoğulları,Hacı Abdül Gani Köprüsü yakınlaındaki , Küçükçobanlı Köyü yolundaki ,Afyonkarahisar-Gazlıgöl Eskişehir yolu kenarındaki çiftlikler eskiden beri bulunan çiftliklerdir.

Bölgeye ilk yapılan Devlet tesisi 1890 lı yıllarda yapılan İzmir (Şehir)İstasyonudur. Daha sonraları Afyonkarahisar Belediyesi İzmir İstasyonu’nun doğusuna 1965 yılında Belediye Mezbahası yapıldı Gazlıgöl Yolu kenarına biri küçük ikincisi büyük un Fabrikası 1960 lı yıllarda yapıldı.1970 yılında Petrol İstasyonu yapıldı.!980 li yıllarda Afyonkarahisar –İzmir Karayolu kenerına büyük tavuk Çiftlikleri yapıldı. 1980 yılında Belediye’nin öncülüğünde halk iştirakiyle Yüntaş A.Ş. Gazlıgöl Yolu kenarına yapıldı.1990 yılında gazlıgöl kavşağına Afyonkarahisar defterdarlığı,Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü ve Tekel Müdürlüğü yapıldı.

1965 yılından önce Afyonkarahisar- Gazlıgöl Eskişehir yolunun doğusunda ve batısında Tuğla ocakları vardı .1965 yılında Uzunbaca denilen Çiftfil Kiremit Fabrikası Yolun doğusuna yapıldı.Birçok insan bu tuğla ocaklarında ve Çiftfil Kiremit Fabrikasında işçi oldu. İşçiler için Afyonkarahisar- Gazlıgöl Eskişehir yolunun doğusunda ve batısındaki (Uydukent) boş arsalara konut yapılarak yerleşim gerçekleşti. 1960 lı yıllarda başlayan bu gelişme 1970 li yıllarda hızlandı. Yeni kurulan alana Karşıyaka Mahallesi denildi. Ancak halk arasında Sineklik olarak bilindi. Nedeni Afyonkarahisar Belediyesinin çöp depolama alanının Şahitler Tepesinin kuzeyinde olması nedeniyle çevrede çok sinek olmasındandır. Ayrıca Kemik Fabrikası,Kağıt Fabrikası,Tarım Aletleri Üretim ve Pazarlama Atölyesi açıldı.Çok sayıda bakkal,berber, fırın açıldı.

O yıllarda Karşıyaka Mahallesinin ihtiyacı için Fethibey’li Hacı Rüstam İnkaya’nın öncülüğünde Afyonkarahisar- Gazlıgöl Eskişehir yolunun batısına(Uydukent’e) 1974 te Karşıyaka Camii yapıldı. Ardından aynı bölgeye 1976 yılında Hüseyin Türkmen İlkokulu yapıldı. Öğrenci sayısının artması nedeniyle 1990 yılında bölgeye Methiye Dumlu ilkokulu yapıldı. Yine 1990 yılında Nadire Nusret Sağlık Ocağı yapıldı.

Afyonkarahisar’da seksenli yılların ardından nüfus artışı ve köyden kente göçler sonucunda konut ihtiyacı arttı. Şehrin konut ihtiyacını gidermek için arsaya ihtiyaç duyuldu. Kaymaz Kırı adı verilen bu çevre uygun görülerek İmar Planının çıkarılması hazırlıkları başlatıldı.Çevreye Ali Çetinkaya’nın hatırasına Çetinkaya Mahallesi adı verildi.Hazırlanan bu büyük projeye Uydukent adı verildi. Önceleri 6 000 konut olarak düşünülürken sonradan ilave ile 8 000 konuta çıkarıldı.

Uydukent yerleşim alanı 6 mahalleye ayrıldı.

Selçuklu Mahallesi:Güneyi Afyonkarahisar-İzmir karayolu,batısı eski Küçükçobanlı karayolu,kuzeyi Kanal ve doğusu Afyonkarahisar –Gazlıgöl,Eskişehir karayolu arasında kalan bölge.

Osmangazi Mahallesi: Kuzeyi Milli Piyango Lisesi ile 80 .Yıl Polis Karakolu arasındaki yol,doğusu Afyonkarahisar –Gazlıgöl,Eskişehir karayolu, güneyi Kanal, batısı 80 .Yıl Polis Karakolu ile Kanal üzerindeki yeni Köprü arasındaki çiftyol arasındaki bölge.

Yeşilyurt Mahallesi: Kuzeyi Yeni Çevre Yolu,doğusu Afyonkarahisar –Gazlıgöl,Eskişehir karayolu, güneyi Milli Piyango Lisesi ile 80 .Yıl Polis Karakolu arasındaki yol, batısı Yeni açılan kanal

Orhangazi Mahallesi :Kuzeyi Yeni Çevre Yolu,doğusu Kanal üzerindeki yeni Köprü ile80 .Yıl Polis Karakolu ve yeni açılan kanal,güneyi ve batısı Küçükçobanlı karayolu arasındaki bölge.

Battalgazi Mahallesi : Kuzeyi Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi kampusü, doğusu Afyonkarahisar –Gazlıgöl,Eskişehir karayolu, güneyi Yeni Çevre Yolu, batısı yeni su kanalı arasındaki bölge.

Ertuğrulgazi Mahallesi: Kuzeyi Bayatcık Köyü arazisi,doğusu yeni açılan kanal,güneyi Yeni Çevre Yolu,batısı Küçükçobanlı Köyü yolu arasındaki bölge olarak tesbit edildi.

Ayrıca halkın isteklerini tesbit etmek için Belediye tarafından anket düzenlendi.1992 yılında İmar Planı tamamlandıktan sonra anket sonuçları da dikkate alınarak arsa satışları başladı. Satışlar dörtte biri peşin kalanı 18 ay taksitli olarak gerçekleşti. Arsalar genellikle orta ve sabit gelirli halkın ilgisini çekerek, onların konut sahibi olma yolunu açtı.


1993 yılında arsaların kuraları çekildi. Ödemeleri biten hak sahiplerine tapuları teslim edildi. Belediye yapılaşmayı desteklemek için İnşaat Projeleri hazırlayarak halka ucuz fiyatla verdi

Bölgede Selçuklu Mahallesi’nde Zafer, Kale, Ilgaz, Işık, Bilseç, Lokomotif, Gökdeniz gibi yapı Kooperatifleri kurularak konut yapımına başladı.Osmangazi Mahallesinde Bayındırlık, Yeşilyurt Mahallesinde Sadık ve Ayyıldız, Orhangazi Mahallesinde Belmes Yapı Kooperatifleri kurularak konutlar yapıldı.Ayrıca şahıslar da müstakil olarak hızlı bir yapılaşma çabasına girdi . Evler tamamlandıkça oturanlar çoğalmaya başladı.

Belediye ve diğer kamu kuruluşları da elektrik, yol, su, kanalizasyon yatırımlarına başladı. 1994 yılında Kültür Müdürlüğünce Kültür Merkezi inşaatına başlandı.

1995 yılında semti su baskınlarından korumak için eski kanalın kuzeyine doğru uzanan Orhangazi ve Yeşilyurt, Battalgazi ve Ertuğrulgazi Mahallelerini ayıran yeni kanal açıldı

1996 yılında Osmangazi Mahallesine Bayındırlık İl Müdürlüğü hizmete açıldı.Aynı yıl Semt halkının ulaşım ihtiyacı için Bayındırlık Dolmuş Hattı oluşturuldu.

1996 yılında Selçuklu Mahallesinde Süleyman Demirel Fen Lisesi açıldı.

1997 yılında semt halkının ulaşım ihtiyacı için Uydukent Dolmuş Hattı oluşturuldu.

1997 yılında Yeşilyurt Mahallesinde Kocatepe İşitme Engelliler Eğitim ve Uygulama Okulu hizmete açıldı.

1997 yılında Yeşilyurt Mahallesinde Milli Piyango Anadolu Lisesi Açıldı.

1998 yılında Battalgazi Mahallesindeki Belediye Çöp Deposu Çevreye verdiği zarardan dolayı kaldırıldı.

1999 yılında Afyonkarahisar Belediyesi Eski Belediye Mezbahası alanına Belediye İtfaiye Teşkilatı getirildi

1999 yılında Osmangazi Mahallesinde Osmangazi Camii ibadete açıldı.

2002 yılında Uydukent Semti halkının ihtiyacı için Osmangazi Mahallesinde Eski Belediye Başkanlarından Hazım Bozca Semt Pazarı açıldı.

Halkın İlköğretim ihtiyacı ilk yıllarda önceden Karşıyaka Mahallesi halkı için1977 yılında yapılmış olan Hüseyin Türkmen İlköğretim Okulu ve1990yılında yapılan Methiye Dumlu İlköğretim Okulu’nda karşılandı.

2000 yılında semt halkının artan okul ihtiyacını karşılamak üzere Orhangazi Mahallesine Ali Çetinkaya İlköğretim Okulu yapılarak hizmete açıldı. Bu okul semt halkı için yapılan ilk ilköğretim okuludur. Selçuklu, Orhangazi, Osmangazi, Yeşilyurt, Ertuğrulgazi ve Battalgazi Mahalleleri halkına hizmet veren Ali Çetinkaya İlköğretim Okulu 21 dersliklidir ve Müdür, Müdür Yardımcısı, 20 öğretmen ve 4 personelle 700 civarında öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir.

2000 yılında Yeşilyurt Mahallesine halkın ihtiyacını karşılamak üzere Yeşilyurt Camii İnşaatına halkın katkılarıyla başlandı.

2002 yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından çok önceden planlanan ve inşaatı 1999yılında başlayan Çevre Yolu’nun semtimizden geçen bölümü bitirilerek ulaşıma açıldı.

2002 yılında Osmangazi ve Orhangazi Mahallelerine Çocuk Parkları ve Basketbol sahaları yapıldı. Osmangazi Mahallesine Minyatür Futbol Sahası yapıldı.

2003 yılında Orhangazi Mahallesine Halkın ihtiyacını karşılamak için Hacı Hüseyin Efendi tarafından Hacı Hüseyin Efendi Camii yapılarak hizmete açıldı. Ertesi yıl minaresi tamamlandı.

2003 yılında ise Selçuklu Mahallesine halkın okul ihtiyacını karşılamak üzere Selçuklu İlköğretim Okulu yapılarak hizmete açıldı.

2003 yılında mahalle halkının güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere Orhangazi Mahallesindeki belediyenin bağışladığı bina üzerinde 80.Yıl Polis Merkezi yapıldı. Merkezin hemen yanına yine belediyenin bağışladığı binada Sosyal Dayanışma Merkezi açıldı.

2003 yılında Osmangazi Mahallesine Sağlık Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar’daki böbrek hastaları için Diyaliz Merkezi açıldı.

2003 yılında Selçuklu Mahallesinde Yimpaş Alışveriş Merkezi açıldı.

2003 yılından itibaren her yıl yol kenarlarına ve yeşil alanlara belediye tarafından fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmalarına başlandı.

2004 yılında Yeşilyurt Camii hizmete açıldı.Aynı yıl Yeşilyurt Mahallesine Öğrenci Yurdu açıldı.

2004 yılında Sultandağı depreminde zarar görenlere Ertuğrulgazi mahallesinde konutlar yapılmaya başlandı.

2004 yılında Ertuğrulgazi Mahallesine Çevre Yolu ve Küçükçobanlı yol kavşağına Devlet Su İşleri İl Müdürlüğü ve Şantiyesi yapıldı.

2005 yılı sonunda Kocatepe İşitme Engelliler Eğitim ve Uygulama Okuluna ek Pansiyon inşaatına başlandı.

2005 yılında Uydukent Dolmuş hattı Milli Piyango ve Fen Lisesi adlarıyla iki hatta ayrıldı.

2005 yılında Uydukent Semtinin şehre giriş-çıkışındaki en önemli kavşak Afyonkarahisar Belediyesi ile kardeş şehir olan Federal Almanya’nın Hamm Kenti Belediyesi işbirliğiyle düzenlenerek Hamm Kentinin sembolü fil anıtı dikildi.

2005 yılında Eski Akarçay çevre sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle kapalı kanalizasyon yapılarak iptal edildi.

2005 yılında halkın okul ihtiyacını karşılamak üzere Mehmet Yağcıoğlu Yakınları tarafından Osmangazi Mahallesinde Mehmet Yağcıoğlu İlköğretim Okulu inşaatı başladı.

2005 yılında Osmangazi Mahallesinde Hacı Abdül Gani Camii Yaptırma Derneği kurularak çalışmalara başladı.

2006 yılında Afyonkarahisar Belediyesi, Belediye sınırları içindeki çiftliklerin çevre sağlığı nedeniyle kapatılması kararınca kapatıldı.

2006 yılında Selçuklu Mahallesinde halkın ihtiyacını karşılamak için halkın katkılarıyla Selçuklu Camii İnşaatının temeli atıldı.

2006 yılında Osmangazi Mahallesi halkının okul ihtiyacını karşılamak üzere yapımı biten Mehmet Yağcıoğlu İlköğretim Okulu eğitim öğretime başladı.

2007 yılında Osmangazi Mahalesinde Filli Kavşak yakınlarında halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla halkın katkılarıyla İmamı Azam Cami inşaatı başladı.

2007 yılında Sultandağı Depremi’nde zarar görenler için yapılan Deprem konutları tamamlandı ve kullanıma açıldı.

2007 yılında Uydukent Minibüs hattı ikiye ayrılarak Fen Lisesi-Deprem konutları hattı ve Milli Piyango eski hat olmak üzere iki hat olarak çalışmaya başladı.

2007 yılında Orhangazi Mahalesinde halkın Anaokulu ihtiyacını karşılamak amacıyla Anaokulu İnşaatı başladı.

2007 yılında Uydukent’i şehir merkezine bağlayan yol üzerindeki Alpaslan Türkeş Köprüsü ve yolu ve diğer bölünmüş yollar tamamlanarak ulaşıma açıldı.

2007 yılında Ertuğrulgazi Mahalesinde halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla halkın katkılarıyla Cami inşaatı başladı.

2007 yılında Ertuğrulgazi Mahalesinde halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla İmamı Azam İlköğretim Okulu inşaatı başladı.

2008 yılında Osmangazi Mahallesinde Telekom Santral binası tamamlanarak hizmete açıldı.

Altı Mahalleden oluşan Uydukent Semti 10 yılda sıfırdan başlayarak yaklaşık 8 000 nüfusa ulaştı. Konutların tamamlanması durumunda yaklaşık 40 000 nüfusa ulaşması beklenmektedir.
Günümüzde Orhangazi, Osmangazi, Yeşilyurt, Ertuğrulgazi, Battalgazi Mahalleleri halkına hizmet veren Ali Çetinkaya İlköğretim Okulu 21 dersliklidir ve Müdür, Müdür Yardımcısı, 20 öğretmen ve 4 personelle 700 civarında öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir.
UYDUKENT SEMTİ HALKI

Uydukent Semti halkı büyük çoğunluğu Afyonkarahisar yerli halkı, merkez köyleri halkı, İhsaniye ilçesi ve köyleri halkı, Sincanlı ilçesi ve köyleri halkı ile az miktarda başka ilçe ve iller halkının toplanmasından oluşmaktadır.Halkın gelir düzeyi orta ve dar gelirli ailelerden olup geliri olmayan aile yok gibidir. Halk çoğunlukla memur, işçi, esnaf, zanaatkar, emekli vb mesleklerle uğraşmaktadır.

4- UYDUKENT’İN’DE TARİHİ TURİSTİK YERLER DOĞAL GÜZELLİKLERYeşilyurt Mahallesinde Kültür Merkezinde Tahtakaya isimli Mesire YeriBattalgazi Mahallesinin Kuzeyinde Tarihi Karaköprü


Selçuklu Mahallesinde Eski Akarçay Üzerinde Tarihi Köle Köprüsü


Selçuklu Mahallesinde Eski Akarçay Üzerinde Tarihi Kızılburun (Karakaya) KöprüsüSelçuklu Mahallesinde Eski Akarçay Üzerinde Afyonkarahisar-Eskişehir Yolu Üzerinde Tarihi Hacı Abdül Gani KöprüsüSelçuklu Ve Osmangazi Mahallelerini Ayıran Kanal (Akarçay)

3- UYDUKENT’İN ‘DE BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE YÖNETİCİLER

6- UYDUKENT’DE EKONOMİK HAYAT TİCARET VE İŞYERLERİ


Osmangazi Mahallesinde Hazım Bozca Semt Pazarı


Selçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar- İzmir Karayolu kenarında Yimpaş Alışveriş Merkezi


Selçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar- İzmir Karayolu kenarında Ballıpınar Petrol İstasyonuSelçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar- İzmir Karayolu kenarında Hakan Turistik Eşya Satış MerkeziSelçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar- İzmir Karayolu kenarında Kelebek Mobilya Satış MerkeziSelçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar- İzmir Karayolu kenarında Petrol İstasyonu


Selçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar- İzmir Karayolu kenarında Kolaylı Turistik Eşya Satış MerkeziSelçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar- Eskişehir Karayolu kenarında Yüntaş Ekmek Fabrikası


Selçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar- Eskişehir Karayolu kenarında Petrol İstasyonu Ve Un Fabrikası


Selçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar Tekel MüdürlüğüSelçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar Defterdarlığı


6- UYDUKENT’DE ULAŞIM


Selçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar- İzmir Karayolu kenarında Afyonkarahisar Şehir (İzmir) İstasyonuSelçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar- İzmir Karayolu kenarında Afyonkarahisar Şehir (İzmir) İstasyonu Mal Yükleme VinciYeşilyurt Mahallesinde Uydukent Minibüs Durağı


Yeşilyurt Mahallesinde Afyonkarahisar- Eskişehir Demiryolu ve Çevreyolu Köprüsü


Selçuklu Ve Osmangazi Mahallelerini Birleştiren Karayolu Köprüsü

8- UYDUKENT’DE SAĞLIK


Osmangazi Mahallesinde Diyaliz Merkezi


Osmangazi Mahallesinde 5 nolu Nadire Nusret Koçoğlu Sağlık OcağıOsmangazi Mahallesinde Eczane
9- UYDUKENT’DE EĞİTİM


Selçuklu Mahallesinde Süleyman Demirel Fen LisesiYeşilyurt Mahalesinde Milli Piyango Anadolu Lisesi


Orhangazi Mahallesinde Ali Çetinkaya İlköğretim Okulu


Selçuklu Mahallesinde Selçuklu İlköğretim Okulu


Yeşilyurt Mahallesinde Methiye Dumlu İlköğretim Okulu


Yeşilyurt Mahallesinde Kocatepe Özürlüler Uygulama ve Araştırma OkuluYeşilyurt Mahallesinde Kocatepe Özürlüler Uygulama ve Araştırma Okulu Pansiyon İnşaatı


1- UYDUKENT’DE SOSYAL KURUMLAR


Orhangazi Mahallesinde 80.Yıl Polis Merkezi Ve Kadın Sosyal Dayanışma Merkezi


Selçuklu Mahallesinde Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Merkezi


Selçuklu Mahallesinde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu
5- UYDUKENT’DE İNANÇ VE İBADET YERLERİ


Osmangazi Mahallesinde Osmangazi CamisiOrhangazi Mahallesinde Hacı Hüseyin Efendi CamisiYeşilyurt Mahallesinde Yeşilyurt Camisi

8- UYDUKENT’DE KÜLTÜR HAYATIYeşilyurt Mahallesinde Afyonkarahisar Kültür Merkezi İnşaatı
11- UYDUKENT’DE EFSANELER


Battalgazi Mahallesinde Şahitler Kayası
ŞAHİTLER KAYASI EFSANESİ

Uydukent Battalgazi Mahallesinde bulunan Şahitler Tepesi ve Şahitler Kayası ile ilgili bir efsane vardır. Efsane ile ilgili film de yapılmıştır. Efsane şu şekildedir:

Afyonkarahisar’ da yaşayan halk hayvanlarını otlatması için bir çoban tutarlar. Çoban her gün halkın hayvanlarını Şahitler Tepesi çevresindeki kırlarda otlatıp akşamleyin geri teslim eder. Çoban hayvanlara çok güzel bakmaktadır. Ancak bir zaman sonra bir yılan her gün hayvanlar kırda dinlenirken aralarındaki süt ineklerinin birisinin sütünü emer. Akşamleyin ineğini sağmak isteyen sahibi ineğinden süt sağamaz. Çünkü inekte süt kalmamıştır. Aynı durum diğer hayvan sahiplerinin de başına gelince halk çobandan şüphelenmeye başlar. Çobanın inekleri sağıp sütünü aldığını düşünürler. Çobana sen bizim ineklerimizi sağıyorsun diyerek onu suçlarlar.

Çoban inekleri sağmadığını söyler, fakat ineklerin neden süt vermediğini açıklayamaz. Halk çobanı mahkemeye verir. Mahkemede Kadı önce halkın şikayetini dinler. Sonra çobanı dinler. Çoban suçu kabul etmez ve ben inekleri sağmadım der. Kadı bu söze inanmaz ve çobana doğru söylediğini ispat edecek şahitlerin var mı diye sorar. Kendinden emin bir şekilde çoban var der. Kadı kim bunlar deyince çoban onlar hayvanları otlattığım yerde der. Kadı halk ve çoban Şahitler Tepesinin bulunduğu yere gelirler. Kadı çobana dönerek hani senin şahitlerin der. Çoban ellerini kaldırarak benim şahitlerim Allah ve şu tepedeki taşlar kayalardır. Başka şahidim yok der. Kadı şaşkın bir şekilde hiç kayadan taştan şahit mi olur deyince tepedeki kayalar büyük bir gürültüyle yuvarlanarak halkın ve kadının önünde durur. Kadı bu olay karşısında çobanın doğru söylediğine inanır ve çobanı suçsuz bulur. O günden sonra Tepenin adı Şahitler Tepesi, yuvarlanan kayalar da Şahitler Kayası olarak bilinir.15- UYDUKENT’DE EVLERYeşilyurt Mahallesinde Sadık Yapı Kooperatifi evleri


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə