Abu ali ibn sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti
Yüklə 3.2 Mb.
səhifə7/32
tarix25.04.2016
ölçüsü3.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

1.1.Ta’lim berish texnologiyasining modeli.


Mashg’ulot vaqti -2 soat


Talabalar soni : 10-15 gacha

Mashg’ulot shakli amaliy


Amaliy mashg’ulot

Mashg’ulot rejasi


Edward Jenner

In the 18 th century smallpox was one of the main causes of death. Young and old caught this disease.poor parents died before they were five years old. Edward Jenner was an English physician.O’quv mashg’ulotning maqsadi:


Mavzu bo’yicha bilimlarni kengaytirish, mutaxassislikka doir so’z va iboralarni o’rganish va lug’at zaxirasini boyitish, umumiy mavzudagi matnni savol-javoblar vositasida mustahkamlash, turli bahs-munozara, muhokamalar orqali talabalarning og’zaki va yozma nutq malakalarini rivojlantirish.

Ta'lim bеrish usullari


Ko’rgazmali,amaliy,suhbat


Ta'lim bеrish shakllari


Kichik guruh


Ta'lim bеrish vositalari


O’quv qo’llanma, darslik, amaliy mashg’ulot matni, kompyutеr

Ta'lim bеrish sharoiti


Mеtodik jihatdan jihozlangan auditoriya.


Monitoring va baholash.


Og’zaki, yozma nazorat: savol-javob, diktant.
Edward Jenner

Amaliy mashg’ulotining tеxnologik kartasi.


Ish bosqichlari va vaqti.

Ta'lim bеruvchi


Ta'lim oluvchilar


Tayyorlov bosqichi


1. Auditoriya tozaligini nazorat qiladi

2. Talabalarni mashg’ulotga tayyorgarligini tеkshiradi

3. Davomatni nazorat qiladi

1. O’quv mashg’ulotiga kirish bosqichi

(10 daqiqa)
1.Mavzu bo’yicha o’quv mazmunini tayyorlash.

2.Mavzu uchun taqdimot slaydalarini tayyorlash

3. Fanni o’rganishda foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxatini ishlab chiqish

2 – asosiy bosqich

(55 daqiqa)
1. Talabalarni kichik guruhlarga bo’lib, mavzu bo’yicha savollarni bеradi.

2. Ko’rgazmali plakatlardan foydalanadi

3. Slaydalar, multimеdialardan foydalanadi

4. Mavzular asosida bеrilgan ma'lumotlarni umumlashtiradi va xulosalaydi, faol ishtirokchi talabalarni rag’batlantiradi va umumiy baholaydiKichik guruhlarga bo’linadilar

Tomosha qiladilar

Tinglaydilar va savollarga javob bеradilar


4- yakuniy bosqich

(10 daqiqa)
1. Yakunlovchi xulosa qiladi

2. Mustaqil ish bеradi

3. Uyga vazifa bеradi


Tinglaydi

Yozib oladi

Yozib oladi30-Mavzu: Text:At the chemist’s.

1.1.Ta’lim berish texnologiyasining modeli.


Mashg’ulot vaqti -2 soat


Talabalar soni : 10-15 gacha

Mashg’ulot shakli amaliy


Amaliy mashg’ulot

Mashg’ulot rejasi


Text:At the chemist’s.

As you know on receiving a presciption from a doctor or on following a home treatment all of us need medicines which are ordered or brought at a chemist’s.

There are usually two departments in a large chemist’s. At the chemist’s department one can have medicine immediately other drugs have to be ordered at the prescription department.

At any chemist’s all the drugs are kept in drug cabinets. Every smalll bottle, a tube or a box of medicine has a label on it. White l;abels indicate drugs for iternal use, yellow ones indicate drugs for external use and blue ones indicate drugs used for injections.O’quv mashg’ulotning maqsadi:


Mavzu bo’yicha bilimlarni kengaytirish, mutaxassislikka doir so’z va iboralarni o’rganish va lug’at zaxirasini boyitish, umumiy mavzudagi matnni savol-javoblar vositasida mustahkamlash, turli bahs-munozara, muhokamalar orqali talabalarning og’zaki va yozma nutq malakalarini rivojlantirish.

Ta'lim bеrish usullari


Ko’rgazmali,amaliy,suhbat


Ta'lim bеrish shakllari


Kichik guruh


Ta'lim bеrish vositalari


O’quv qo’llanma, darslik, amaliy mashg’ulot matni, kompyutеr

Ta'lim bеrish sharoiti


Mеtodik jihatdan jihozlangan auditoriya.


Monitoring va baholash.


Og’zaki, yozma nazorat: savol-javob, diktant.
Text:At the chemist’s.

Amaliy mashg’ulotining tеxnologik kartasi.


Ish bosqichlari va vaqti.

Ta'lim bеruvchi


Ta'lim oluvchilar


Tayyorlov bosqichi


1. Auditoriya tozaligini nazorat qiladi

2. Talabalarni mashg’ulotga tayyorgarligini tеkshiradi

3. Davomatni nazorat qiladi

1. O’quv mashg’ulotiga kirish bosqichi

(10 daqiqa)
1.Mavzu bo’yicha o’quv mazmunini tayyorlash.

2.Mavzu uchun taqdimot slaydalarini tayyorlash

3. Fanni o’rganishda foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxatini ishlab chiqish

2 – asosiy bosqich

(55 daqiqa)
1. Talabalarni kichik guruhlarga bo’lib, mavzu bo’yicha savollarni bеradi.

2. Ko’rgazmali plakatlardan foydalanadi

3. Slaydalar, multimеdialardan foydalanadi

4. Mavzular asosida bеrilgan ma'lumotlarni umumlashtiradi va xulosalaydi, faol ishtirokchi talabalarni rag’batlantiradi va umumiy baholaydiKichik guruhlarga bo’linadilar

Tomosha qiladilar

Tinglaydilar va savollarga javob bеradilar


4- yakuniy bosqich

(10 daqiqa)
1. Yakunlovchi xulosa qiladi

2. Mustaqil ish bеradi

3. Uyga vazifa bеradi


Tinglaydi

Yozib oladi

Yozib oladi31-Mavzu: Grammatika Murakkab Ega.

Complex Subject

Text: At a surgical clinic.

1.1.Ta’lim berish texnologiyasining modeli.Mashg’ulot vaqti -2 soat


Talabalar soni : 10-15 gacha

Mashg’ulot shakli amaliy


Amaliy mashg’ulot

Mashg’ulot rejasi


Murakkab ega

Ingliz tilida eganing yana bir ko’rinishi murakkab ega mavjud. U bosh kelishik va Infinitivda ot va olmoshdan iborat. Ular orasida odatda kesim keladi. U It is … that … birikmasi bilan beriladi.At a surgical clinic

Let us go through the clinic and see what is going on there. The men’s wards are on the second floor. We go up a broad staircase and there is a long and light corridor. There are six large windows on the right hand five doors on the left opposite the window.O’quv mashg’ulotning maqsadi:


Mavzu bo’yicha bilimlarni kengaytirish, mutaxassislikka doir so’z va iboralarni o’rganish va lug’at zaxirasini boyitish, umumiy mavzudagi matnni savol-javoblar vositasida mustahkamlash, turli bahs-munozara, muhokamalar orqali talabalarning og’zaki va yozma nutq malakalarini rivojlantirish.

Ta'lim bеrish usullari


Ko’rgazmali,amaliy,suhbat


Ta'lim bеrish shakllari


Kichik guruh


Ta'lim bеrish vositalari


O’quv qo’llanma, darslik, amaliy mashg’ulot matni, kompyutеr

Ta'lim bеrish sharoiti


Mеtodik jihatdan jihozlangan auditoriya.


Monitoring va baholash.


Og’zaki, yozma nazorat: savol-javob, diktant.
At a surgical clinic

Amaliy mashg’ulotining tеxnologik kartasi.


Ish bosqichlari va vaqti.

Ta'lim bеruvchi


Ta'lim oluvchilar


Tayyorlov bosqichi


1. Auditoriya tozaligini nazorat qiladi

2. Talabalarni mashg’ulotga tayyorgarligini tеkshiradi

3. Davomatni nazorat qiladi

1. O’quv mashg’ulotiga kirish bosqichi

(10 daqiqa)
1.Mavzu bo’yicha o’quv mazmunini tayyorlash.

2.Mavzu uchun taqdimot slaydalarini tayyorlash

3. Fanni o’rganishda foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxatini ishlab chiqish

2 – asosiy bosqich

(55 daqiqa)
1. Talabalarni kichik guruhlarga bo’lib, mavzu bo’yicha savollarni bеradi.

2. Ko’rgazmali plakatlardan foydalanadi

3. Slaydalar, multimеdialardan foydalanadi

4. Mavzular asosida bеrilgan ma'lumotlarni umumlashtiradi va xulosalaydi, faol ishtirokchi talabalarni rag’batlantiradi va umumiy baholaydiKichik guruhlarga bo’linadilar

Tomosha qiladilar

Tinglaydilar va savollarga javob bеradilar


4- yakuniy bosqich

(10 daqiqa)
1. Yakunlovchi xulosa qiladi

2. Mustaqil ish bеradi

3. Uyga vazifa bеradi


Tinglaydi

Yozib oladi

Yozib oladi32-Mavzu: Revision

1.1.Ta’lim berish texnologiyasining modeli.


Mashg’ulot vaqti -2 soat


Talabalar soni : 10-15 gacha

Mashg’ulot shakli amaliy


Amaliy mashg’ulot

Mashg’ulot rejasi


O’tilgan mavzularni takrorlab o’tish ular asosida mashqlar bajarish va talabalarni do’stlik ruhiyatida tayyorlash.

O’quv mashg’ulotning maqsadi:


Mutaxassislikka doir so’z va iboralarni o’rganish va lug’at zaxirasini boyitish, umumiy mavzudagi matnni savol-javoblar vositasida mustahkamlash, turli bahs-munozara, muhokamalar orqali talabalarning og’zaki va yozma nutq malakalarini rivojlantirish.

Ta'lim bеrish usullari


Ko’rgazmali,amaliy,suhbat


Ta'lim bеrish shakllari


Kichik guruh


Ta'lim bеrish vositalari


O’quv qo’llanma, darslik, amaliy mashg’ulot matni, kompyutеr

Ta'lim bеrish sharoiti


Mеtodik jihatdan jihozlangan auditoriya.


Monitoring va baholash.


Og’zaki, yozma nazorat: savol-javob, diktant.
Revision

Amaliy mashg’ulotining tеxnologik kartasi.


Ish bosqichlari va vaqti.

Ta'lim bеruvchi


Ta'lim oluvchilar


Tayyorlov bosqichi


1. Auditoriya tozaligini nazorat qiladi

2. Talabalarni mashg’ulotga tayyorgarligini tеkshiradi

3. Davomatni nazorat qiladi

1. O’quv mashg’ulotiga kirish bosqichi

(10 daqiqa)
1.Mavzu bo’yicha o’quv mazmunini tayyorlash.

2.Mavzu uchun taqdimot slaydalarini tayyorlash

3. Fanni o’rganishda foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxatini ishlab chiqish

2 – asosiy bosqich

(55 daqiqa)
1. Talabalarni kichik guruhlarga bo’lib, mavzu bo’yicha savollarni bеradi.

2. Ko’rgazmali plakatlardan foydalanadi

3. Slaydalar, multimеdialardan foydalanadi

4. Mavzular asosida bеrilgan ma'lumotlarni umumlashtiradi va xulosalaydi, faol ishtirokchi talabalarni rag’batlantiradi va umumiy baholaydiKichik guruhlarga bo’linadilar

Tomosha qiladilar

Tinglaydilar va savollarga javob bеradilar


4- yakuniy bosqich

(10 daqiqa)
1. Yakunlovchi xulosa qiladi

2. Mustaqil ish bеradi

3. Uyga vazifa bеradi


Tinglaydi

Yozib oladi

Yozib oladi
Amaliy mashg’ulotlarda qo’llaniladigan interaktiv usullar ishlanmalari
Akvarium”

Bu usul bo’yicha guruhdan 3 talaba tanlanib o’rtaga qo’yiladi, ular “baliq” bo’lsa, qolgan talabalar kuzatuvchilar bo’ladi. Bu holat “Nima?, Qayerda?, Qachon?” teleo’yiniga o’xshaydi. Talabalar o’rtadagi talabalarga mavzu bo’yicha savollar beradi. O’rtadagi talabalar bir daqiqa ichida javob topolmasa, ularning o’rniga boshqa uchlik o’tiradi. Bu uslubning afzallik tomonlari:  • Yangi mavzu gapirib beriladi.

  • Talabalarning bilimi tekshiriladi.

  • Savol – javob qilish ko’nikmasi oshadi.

  • Har bir talaba ishtirok etadi.

Aqliy hujum”

Uslubning asosiy qoidalari :

--G’oya hosil qilishga xalaqit beruvchi hech qanday tanbeh va tanqidiy fikr bildirmaslik;

-- eng ko’p miqdorda takliflar olish;

-- qisqa bayon orqali keng bayon qilish.

Bu uslub asosiy mavzuni muhokama qilishda oldindan yaxshigina tayyorgarlikdir .

Masalan: dars mavzusi “Types of Travelling”. O’qituvchi doska oldida turib “What types of travelling do you know? ” deb murojaat qiladi .

O’qituvchi guruhdagi har bir talabaning ishtirokini kuzatib boradi . Birorta ham javob to’g’ri yoki noto’g’ri deb sharhlanmaydi . Hamma variantlar tugagandan so’ng o’qituvchi muhokamani boshlashi mumkin. O’qituvchi yordamida birgalikda hamma variantlar faol muhokama qilinadi va asoslab beriladi. To’g’ri javob variantlari talabalar tomonidan yozib olinadi .

Bu metoddan talabalar xotirasini mustahkamlash maqsadida ham foydalanish mumkin.

Bunda talabalar 3 ta guruhga bo’linadi. Har bir guruhdagi talabalar stol ustida mavjud bo’lgan tarqatma materiallarni olib doskada ishlashni boshlaydi. Tarqatma materialda talabalarga so’z va so’z birikmalarining o’zbek tilidagi varianti beriladi:

travel –

sea –

service –airport –

Talabalar ularni o’zbek tiliga o’girib yozadilar.

Ana shu materialni tez va xatosiz doskaga yozgan talabalar ball sistemasida baholanib rag’batlantiriladilar. Talabalarga ball berilayotganda uni albatta o’qituvchi tomonidan izohlanishi ularning qoniqish hosil qilishi va qiziqishlarining oshishiga xizmat qiladi.
Galereya bo’ylab sayohat”

Bu usul yordamida berilgan qisqa vaqt davomida guruh talabalari “My Future Profession” matnini birin-ketinlik bilan gapirib berishadi. Ularning javobini diqqat bilan tinglanadi, javob to’liq bo’lmasa uni o’qituvchi nazorati ostida talabalar faolligida to’ldiriladi.


Stol o’rtasidagi ruchka”

Bu usul bo’yicha guruhga topshiriq beriladi: “The Development of New Technologies in Uzbekistan” matnini qisqacha mazmunini yozing. Talaba stol ustidagi ruchkani olib qog’ozga yozadi-da, yozilgan qog’ozni qo’shni talabaga uzatadi, o’zining ruchkasini stol o’rtasiga qo’yadi. Topshiriqni bajarish uchun 10-15 minut vaqt beriladi. Qog’ozga yozilgan topshiriq bitta talabadan boshqasiga o’tadi. Talaba javob yozgandan keyin, ruchkani stol o’rtasiga qo’yadi. Javobni bilmaydigan talaba qog’ozni navbatdagi talabaga uzatadi, lekin ruchkani qo’lida ushlab qoladi. Talaba bitta gapni ikki marta takror yozishi mumkin emas.

Topshiriq bajarilgandan keyin javoblarni o’qituvchi o’qib beradi. O’qib berayotgan vaqtda har bir gap tahlil qilinadi. Matnga oid eng ko’p gap yozgan talabaga o’qituvchi tomonidan yuqori ball qo’yiladi.

Aylana stol atrofida”

Stol ustiga “Sport in Our Life” matniga oid savollar yozilgan qog’oz tashlanadi.

1) What role does sport play in your life?

2) What kind of sport do you go in for?

3) What is physical culture?

Har bir talaba o’zining javob variantini yozib boshqa talabaga uzatadi. Hamma o’z javobini yozib bo’lgandan keyin tahlil qilinadi: noto’g’ri javoblar o’chirilib, to’g’ri javoblar belgilanib, talabalarning bilim darajasi baholanadi.
Ari uyasi”

Bu usulda ma’lum bir mavzu o’rtaga tashlanadi. Masalan, “Spotr in the USA” matni. Bir talaba javob berish uchun chiqadi, qolgan talabalr esa unga shu matnga oid savollar berishadi.

Agar talaba berilgan savollarga to’liq va aniq javob bersa, unda talaba “arilar uyasi”dan chiqadi. Agar savollarga javob bera olmasa, ari uyasida qolib ketadi. Shu tariqa boshqa talabalar ham birma-bir javob berishadi.
Qor uyumi”

Bu usulda malum bir mavzu o’rtaga tashlanadi: “Books in Our Life”.

Bitta talaba javob berish uchun chiqadi, qolgan talabar esa uni qorbo’ron qilishadi,

ya’ni shu mattnga oid savollar berishadi: Translate the following words and word combinations:

1) organization -

2) hand-written-

3) private -

4) regular -

5) distinguish-

6) to receive -

7) disadvantage-

8) broader-

Agar talaba berilgan savollarga to’liq javob bersa, uni qorbo’ron qilmoqchi bo’lgan talabalarni o’ziga qayta qor otgan bo’ladi. Agar savollarga javob bera olmasa qor uyumi ostida qolib ketadi. Shu tariqa boshqa talabalar ham birma-bir doskaga chiqishadi.
Zanjir”

Guruh ikkita kichik guruhga bo’linadi. Guruhlarga o’tilgan mavzularga oid savollar beriladi.

Savollar komandalarga navbat bilan beriladi. Javob bermagan guruhdagi talabalar o’yindan chiqariladi. Savollarga javob bera olgan talabalarga navbat bilan ball qo’yiladi.

Ma’lumotlar yig’ish”

Guruhlarga talabalar (2-3 nafar) tomonidan turli mavzularga doir tayyorlab kelingan materiallar tarqatiladi. 20 minut davomida talabalar “Cinema” mavzusiga doir kerakli materiallarni ajratib olib, guruh bilan tahlil qilib, daftarlariga qisqacha yozib olishadi, keyin guruh oldida aytib berishadi. Talabalar vazifalarini shunday taqsimlash kerakki, har bir talaba shu ishga jalb qilinishi lozim. “Cinema“ matniga oid rasmlar, tarqatma materiallar tayyorlagan talabalarga qo’shimcha ball qo’yiladi.
Kim ko’proq?, kim tezroq?”

“Kim ko’proq?, kim tezroq?” usulida guruh ikkita kichik guruhga bo’linadi va bunda ikkita guruh a’zolari “My Favourite English Writer” matnida uchraydigan so’zlarni ko’proq va tezroq aytishi kerak.

So’zlarni eng ko’p, eng tez aytgan guruh talabalari o’qituvchi tomonidan yuqori ball bilan baholanadi.
Muammoni hal qilish”

“Muammoni hal qilish” usuli talabaning faolligi va qiziqishiga qaratilgan bo’lib, ingliz tili darsida eng yaxshi usul bo’lib hisoblanadi.

Bu usulning bir nechta ko’rinishi mavjud:

-guruhga to’g’ri javob talab etuvchi savollar berish.

Har bir talaba o’zining javob variantini (3 minutda) yozib bo’lgandan so’ng hamrohi bilan tahlil qiladi va javobni to’ldiradi, keyin yana o’ng tomondagi hamrohi bilan tahlil qiladi. Talabalar daftariga to’g’ri javobni yozib oladilar. Yozilgan javoblar o’qituvchi tomonidan tekshiriladi va ball qo’yiladi.
Oq terakmi, ko’k terak?”

Bu usulda guruh talabalari 2 ta kichik guruhga bolinadi. 1-guruh talabalari 2-guruh talabalariga savol berishadi: “Climate of Great Britain” matnidan bir abzats aytib bering. Agar 2- guruhdagi talaba bu savolga javob berolmasa, 1-guruhga qo’shilishi kerak. So’ng 2-guruh talabalari “bizning savolga Nargiza javob bersin” deb keyingi savolni berishadi. Agar Nargiza berilgan savolga javob berolmasa u 2-guruhga o’tishi kerak. Shu tariqa o’yin davom etadi. O’yin davomida qaysi guruh talabalari soni oshsa o’sha guruh g’olib bo’ladi.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə