Abdəst fars abgərdən fars
Yüklə 0.71 Mb.
səhifə3/7
tarix24.02.2016
ölçüsü0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

həmd - ərəb

həmdəm – fars

həmdərd – fars

həmən – fars

həmfikir – fars+ərəb

həmin – fars

həmişə - fars

həmkar – fars

həmlə - ərəb

həmrəng – fars

həmrəy – fars+ərəb

həmsərhəd – fars

həmsöhbət – fars+ərəb

həmşəri – fars

həna - ərəb

həndbol – ingilis (handball)

həndəsə - ərəb, fars (əndazə)

həngamə - fars

həqarət - ərəb

həqiqət - ərəb

həqiqi - ərəb

hər – fars

hər kəs – fars

hərami - ərəb

hərarət - ərəb

hərb - ərəb

hərbə - ərəb

hərc-mərc - ərəb, fars

hərcayi – fars

hərçənd – fars

hərdəm – fars

hərdən – fars

hərəkat - ərəb

hərəkə - ərəb

hərəkət - ərəb

hərəm - ərəb, arami (xrm), ivrit (xrm)

hərf - ərəb, arami (harap)

hərgah – fars

hərgiz – fars

hərif - ərəb

həris - ərəb

hərrac - ərəb

həsəd - ərəb

həsir - ərəb

həsr - ərəb

həsrət - ərəb, arami (xsr)

həssas - ərəb

həşəmət - ərəb

həşərat - ərəb

həşir - ərəb

həşiş - ərəb

həştad – fars

hətta - ərəb

həvalə - ərəb

həvari - ərəb, həbəş (havari)

həvəng – fars

həvəngdəstə - fars

həvəs - ərəb

həvəskar - ərəb+fars

həya - ərəb

həyat - ərəb

həyəcan - ərəb

həyət - ərəb

həzin - ərəb

həzm - ərəb

həzrət - ərəb (hədrət)

həzz - ərəb

hibrid – yunan (hybris)

hicab - ərəb

hicran - ərəb

hicrət - ərəb

hicri - ərəb

hidayət - ərəb

hiddət - ərəb

hidrat – yunan (hydor)

hidravlika – yunan (hydor+aulos)

hidrobiologiya – yunan (hydor+biologie)

hidrodinamika - yunan (hydor+dynamikos)

hidrogen – yunan (hydor+genes)

hidroliz – yunan (hydor+lyein)

hidrologiya – yunan (hydor+logos)

hidroqrafiya yunan (hydor+graphein)

hidrosfer – yunan (hydor+sphaira)

hidrostatika – yunan (hydor+statik)

hidroterapiya – yunan (hydor+therapie)

hidrotexnika – yunan (hydor+technik)

hifz - ərəb

hikkə - ərəb

hikmət - ərəb, arami (xekma), ivrit (xikmah)

hilal - ərəb, akkad (ellu), ivrit (hll)

himayə - ərəb

hind - ərəb, fars, sanskrit (sindhu)

hindi – fars

Hindistan – fars

hiperbola – yunan (hyperbole)

hipnos – yunan (hypnos)

hipodrom – yunan (hippos+dromos)

hipoteza – yunan (hypothesis)

hipoxondri – yunan (hypoxondrion)

hirs - ərəb

hiss – ərəb

hissə - ərəb

hiylə - ərəb

hiyləgər - ərəb+fars

hokkey – ingilis (hockey)

holoqram – yunan (hologram)

homogen – yunan (homos+gennan)

homoseksual – yunan+latın (homos+sexus)

hoqqa - ərəb

hoqqabaz - ərəb+fars

hormon – yunan (horman)

horoskop – yunan (hora+skopeo)

hospital – latın (hospitale)

hovuz - ərəb

höcət - ərəb

hökm - ərəb

hökmdar - ərəb+fars

hökmən - ərəb

hökmran - ərəb+fars

hökumət - ərəb

hörmət - ərəb

hövsələ - ərəb

hövzə - ərəb

humanizm – latın (humanos)

huri - ərəb, fars (hurust), arami (xvr)

huş – fars

huşyar – fars

hüceyrə - ərəb

hücrə - ərəb

hücum - ərəb

hüdud - ərəb

hülqum - ərəb

hümayun – fars

hümmət - ərəb

hünər – fars

hüquq - ərəb

hüquqşünas - ərəb+fars

hürr - ərəb

hürriyyət - ərəb

hürufi - ərəb

hüsn - ərəb

hüsnxət - ərəb

hüzn - ərəb

hüzur - ərəb

İ

ianə - ərəbiaşə - ərəb

ibadət - ərəb, arami (cbd), ivrit (cbd)

ibadətgah - ərəb+fars

ibarə - ərəb

ibarət - ərəb

iblis - yunan (diabolos, epiboulos)

ibnə - ərəb

ibrət - ərəb

ibrətamiz - ərəb+fars

ibtidai - ərəb

icab - ərəb

icad - ərəb

icarə - ərəb

icazə - ərəb

icbar - ərəb

icbari - ərəb

iclas - ərəb

icma - ərəb

icmal - ərəb

icra - ərəb

icraiyyə - ərəb

ictimai - ərəb

ictimaiyyət - ərəb

idarə - ərəb

iddia - ərəb

ideal – yunan (idea)

identik – fransız (identique), latın (identicus)

ideologiya – yunan (idea+logos)

ideya – yunan (idea)

idiom – yunan (idioma)

idiot – yunan (idiotes)

idman - ərəb

idrak - ərəb

idrar - ərəb

idxal - ərəb

idxalat - ərəb

ifa - ərəb

ifadə - ərəb

iffət - ərəb

iflas - ərəb, latın (follis)

iflic - ərəb

ifrat - ərəb

ifraz - ərəb

ifrazat - ərəb

ifritə - fars (afrita)

ifşa - ərəb

iftar - ərəb

iftira - ərəb

iftixar - ərəb

iğtişaş - ərəb

ihanət - ərəb

ikebana – yapon

ikona – yunan (eikon)

ikrah - ərəb

ikram - ərəb

ilah - ərəb, ivrit (eloah)

ilahə - ərəb

ilahi - ərəb

ilahiyyat - ərəb

ilham - ərəb

ilhaq - ərəb

iliksir - ərəb, yunan (eksairesis)

illa - ərəb

illustrator – latın (illustrare)

illüziya – latın (illusio)

ilqar - ərəb

iltica - ərəb

iltifat - ərəb

iltihab - ərəb

iltimas - ərəb

iltisaqi - ərəb

iltizam - ərəb

imalə - ərəb

imam - ərəb

iman - ərəb

imarət - ərəb

imdad - ərəb

imha - ərəb

imic – latın (imago)

imitasiya – latın (imitatio)

imkan - ərəb

imla - ərəb, arami (məle)

immiqrasiya – latın (immigrare)

immun – latın (immunis)

immunitet – latın (immunitas)

imperator – latın (imperator)

imperiya – latın (imperium)

import – latın (importare)

impressionizm – fransız (impressionisme)

improvizasiya – fransız (improvisation)

impuls – latın (impulsus)

imsaq - ərəb

imtahan - ərəb

imtina - ərəb

imtiyaz - ərəb

imza - ərəb

inad - ərəb

inadkar - ərəb+fars

inayət - ərəb

inci – çin (çen-çu)

incil - ərəb, yunan (euangelion, angelos), arami (engiliyun), akkad (aggaru), əski efiop (vangil)

indeks – latın (index)

individual – latın (individuus)

induksiya – latın (inductio)

infarkt – latın (infarctos)

infeksiya – latın (infectio)

inflyasiya – latın (inflatio)

inhalyasiya – latın (inhalatio)

inhisar - ərəb

inikas - ərəb

injener – latın (ingenium)

inkar - ərəb

inkişaf - ərəb

inkvizisiya – latın (inquisitio)

inkubasiya – latın (incubatio)

innovasiya – latın (innovare)

inqilab - ərəb

ins-cins - ərəb

insaf - ərəb

insan - ərəb, arami (inaş, anaşa), ivrit (enuş), akkad (nişu)

insaniyyət - ərəb

insident – latın (incidens)

inspektor – latın (inspector)

instansiya – latın (instantia)

instinkt – latın (instinctus)

institut – latın (institutum)

instrument – latın (instrumentum)

insulin – latın (insula)

inşa - ərəb

inşaat - ərəb

inşallah - ərəb

intellekt – latın (intellectus)

intelligent – latın (intelligens)

intensiv – fransız (intensif)

inteqral – latın (integralis)

inteqrasiya – latın (integrare)

internat – latın (internus)

internet – ingilis (internet)

interval – latın (intervallum)

interyer – latın (interior)

intəha - ərəb

intibah - ərəb

intihar - ərəb

intim – latın (intimus)

intiqam - ərəb

intişar - ərəb

intizam - ərəb

intizar - ərəb

intonasiya – latın (intonatio)

intriqa – fransız (intrigue)

intuisiya – latın (intuitio)

invalid – latın (invalidus)

inventar – latın (inventarium)

inyeksiya – latın (iniectio)

inzibat - ərəb

inzibati - ərəb

inziva - ərəb

ion – yunan (ienai)

ipodrom – yunan (hippodromos)

ipoteka – yunan (hypotheke)

iqamətgah - ərəb+fars

iqbal - ərəb

iqlim - ərəb, yunan (klima)

iqna - ərəb

iqrar - ərəb

iqta - ərəb

iqtibas - ərəb

iqtidar - ərəb

iqtisad - ərəb

iqtisadi - ərəb

iqtisadiyyat - ərəb

iquana – aravak (ivana)

irad - ərəb

iradə - ərəb

irəm - ərəb

irfan - ərəb

ironiya – yunan (eironeia)

irq - ərəb

irrasional – latın (irrationalis)

irs - ərəb, arami (yrt)

irsiyyət - ərəb

irşad - ərəb

irtibat - ərəb

irtica - ərəb

isabət - ərəb

isbat - ərəb

ishal - ərəb

isim - ərəb, ivrit (şem), akkad (şumu)

iskələ - italyan (scala)

islah - ərəb

islahat - ərəb

islam - ərəb

islamiyyət - ərəb

ismarış – fars (apispar)

ismət - ərəb

isnad - ərəb

ispanaq – fars

israf - ərəb

israr - ərəb

istedad - ərəb

istefa - ərəb

istehkam - ərəb

istehlak - ərəb

istehsal - ərəb

istehza - ərəb

isteriya – yunan (hystera)

istiarə - ərəb

istibdad - ərəb

istifadə - ərəb

istila - ərəb

istinad - ərəb

istintaq - ərəb

istiqamət - ərəb

istiqbal - ərəb

istiqlal - ərəb

istiqlaliyyət - ərəb

istiqraz - ərəb

istirahət - ərəb

istismar - ərəb

istisna - ərəb

istişarə - ərəb

işarə - ərəb

işgəncə - fars

işgüzar – türk+fars

işğal - ərəb

işkəmbə - fars

işrət - ərəb

iştah - ərəb

iştirak - ərəb

işvə - fars

işvəkar – fars

itaət - ərəb

itaətkar - ərəb+fars

ithaf - ərəb

ittifaq - ərəb

ittiham - ərəb

ixlas - ərəb

ixrac - ərəb

ixracat - ərəb

ixtilaf - ərəb

ixtilal - ərəb

ixtira - ərəb

ixtisar - ərəb

ixtisas - ərəb

ixtiyar - ərəb

iyerarxiya – yunan (hierarchia)

iyul – latın (iulius)

iyun – latın (iunius)

izafi - ərəb

izah - ərəb

izahat - ərəb

izdiham - ərəb

izdivac - ərəb

izhar - ərəb

izin - ərəb

izobar – yunan (isos+baros)

izolyasiya – italyan (isolare)

izotop – yunan (isos+topos)

iztirab - ərəb

izzət - ərəb

J

jaket – fransız (jaquette)jalə - fars

jalüz – yunan (zelos)

jandarma – fransız (gendarme)

janqlyor – fransız (jongleur)

janr – fransız (genre)

jarqon – fransız (jargon)

jelatin – fransız (gelatine)

jele – fransız (gelee)

jest – fransız (geste)

jeton – fransız (jeton)

jilet - fransız (gillet)

jiqolo – fransız (gigolo)

jmıx – rus

julik – rus

jurnal – fransız (journal)

jüri – fransız (juree)

K
kabab - ərəb, arami (kbaba), akkad (kababu)

kabare – fransız (cabaret)

kabel – latın (capulum), arami (xabla), ivrit (xebel)

kabina – latın (capanna), fransız (cabine)

kabinet – italyan (cabinetto)

kabus - ərəb, arami (kəbaşa)

kadastr – yunan (katastixon)

kadet – fransız (cadet)

kadmium – yunan (kadmeia)

kadr – fransız (cadre), latın (quadra)

kafe – fransız (cafe)

kafedra – yunan (kathedra)

kafi - ərəb

kafir - ərəb, ivrit (kapəran), arami (kapəra)

kaftar - ərəb

kağız – fars, soğd (kagəda)

kahı – fars

kahin - ərəb, arami (kahəna), ivrit (kohen)

kahya – fars

kainat - ərəb

kakao – nahuatl (cacauhatl)

kakofoniya – yunan (kakofonia)

kaktus – yunan (kaktos)

kalan – fars

kalendar – latın (calendarium)

kaleydoskop – yunan (kalos+eidos+skopien)

kalibr – fransız (calibre), yunan (kalopodos)

kalkulyator – latın (calculator)

kalliqrafiya – yunan (kallos+graphein)

kalmar – yunan (kalamari)

kaloriya – latın (calor), fransız (calorie)

kalsiyum – latın (calcium)

kam – fars

kamal - ərəb

kaman – fars

kamança – fars

kamandar – fars

kamera – latın (camera), yunan (kamara), fars (kamara)

kamfora – italyan (canfora), sanskrit (karpuras), fars (kapur)

kamikaze – yapon

kamil - ərəb

kamin – latın (caminus)

kampaniya – latın (campania)

kampus – latın (campus)

kamran – fars

kamuflyaj – fransız (camouflage)

kanal – latın (canalis)

kanalizasiya – fransız (canalisation)

kanoe – taino (kenu)

kanon – yunan (kanon), arami (qanya)

kansler – latın (cancellarius)

kantata – italyan (cantata)

kantin – latın (cantina)

kanton – latın (canton)

kanyon – ispan (cañon), latın (canna)

kapella – italyan (capella)

kapibara – quarani (kapibari)

kapillyar – latın (capillaris)

kapital – latın (capitalis)

kapitan – latın (capitaneus)

kapitulyasiya – latın (caputilatio)

kapot – latın (caput)

kapral – fransız (caporal)

kapriççio – italyan (capriccio)

kapriz – fransız (caprice)

kapron – latın (capra)

kapsul – latın (capsula)

kapuçino – italyan (cappuccino)

kapuşon – fransız (capuchon)

kar (xeyir) – fars

karabin – fransız (carabine)

karamel – latın (kannamellis), fransız (caramel)

karantin – italyan (cuarantina – Ven), latın (quadraginta)

karaoke – yapon

karat – yunan (keration)

karate – yapon

karavella – yunan (karabos)

karbon – latın (carbo)

karbürator – fransız (carburateur)

kardinal – latın (cardinalis)

kardiologiya – yunan (kardia+logos)

kardioqram – yunan (kardia+gramma)

kargüzar – fars

karikatura – italyan (caricatura)

karkas – italyan (carcassa)

karnaval – latın (carrus navalis), fransız (carnaval)

karniz – yunan (koronis)

kart – yunan (xartes)

kartel – latın (charta), italyan (cartello)

kartof – alman (Kartoffel), italyan (tartufolo), latın (terratuber)

karton – latın (charta), italyan (cartone)

karusel – italyan (carosello)

karvan – fars

karvansaray – fars

karxana – fars

karyer – fransız (carriere), latın (quadraria)

karyera – italyan (carriera)

kasa – fars, arami (kasa), akkad (kasu)

kasıb – fars

kaska – fransız (casque)

kassa – latın (capsa), italyan (cassa)

kasset – fransız (cassette), italyan (cassetta)

kasta – fransız (caste), portuqal (casta), latın (castus)

kaş – fars

kaşalot – fransız (cachalot)

kataliz – yunan (katalyein)

kataloq – yunan (katalogos)

katamaran – tamil (kattumaram)

katarakta – yunan (katarraktes)

katarsis – yunan (katharsis)

kateqoriya – yunan (kategoria)

kater – ingilis (cutter)

katib - ərəb

katibə - ərəb

katod – yunan (kathodos)

katolik – yunan (kathodos)

kauçuk – fransız (caoutchouc), tupi (caucho)

kayman – aravak

kayuta – fransız (cahute)

kayzer – latın (caesar)

kazarma – italyan (casa+arma)

kazino – italyan (casino)

kazuar – malay (kasuari)

kef - ərəb

kefal – yunan (kefalos)

keks – ingilis (cakes)

kepka – latın (cappa)

keramika – yunan (keramos)

keratin – yunan (keras)

kerosin – yunan (keros)

keşik – fars

keşiş - ərəb, arami (kşişa)

keşməkeş – fars

keşyu – tupi (acaju)

ketçap – malay (keçup)

keyfiyyət - ərəb

kəbə - ərəb, yunan (kubos)

kəbin - ərəb

kəc – fars

kəcavə - ərəb

kədər - ərəb

kəf – fars, sanskrit (kapha)

kəfalət - ərəb, akkad (kapalu)

kəfən - ərəb, arami (kəpun), yunan (kophinos)

kəfgir – fars

kəhkəşan – fars

kəhrəba – fars

kəhriz – fars

kəkil – fars

kəkotu (kəklikotu) – fars (kakuti), sanskrit (kukuta)

kəl – fars

kəlam - ərəb

kəlimə - ərəb

kəlbətin - ərəb

kələf - ərəb

kələntər – fars

kəllə - fars

kəlləpaça – fars

kəm – fars

kəmənd – fars

kəmər – fars

kənar – fars

kənd – soğd

kəndxuda – fars

kəndir – sanskrit (gandhara)

kəniz – fars

kəramət - ərəb

kərə (yağ) - fars

kərə (dəfə) - ərəb

kərəm - ərəb

kərənay – fars

kərəviz – fars

kərim - ərəb

kərkədan – fars, sanskrit (kadgadhenu)

kərkəs – fars

kərtənkələ - yunan (krokodilos)

kəs – fars

kəsad - ərəb

kəsafət - ərəb

kəsb - ərəb

kəsif - ərəb

kəsr - ərəb

kəşf - ərəb

kəşfiyyat - ərəb

kətan - ərəb, arami (kettana, ktuna), akkad (kitum), şumer

ki – fars

kibernetika – yunan (kybernetike)

kibr - ərəb

kibrit - ərəb, arami (kebrita, kubrita), akkad (kibritu, kubritu)

kif - ərəb

kifayət - ərəb

kilid – fars, yunan (kleid)

kilim – fars (gilim), arami (galima), yunan (kalymma)

kilo – yunan (xilios)

kiloqram – yunan (xilioi+gramma)

kilometr – yunan (xilioi+metron)

kilsə - yunan (kyriakon, ekklesia)

kimono – yapon

kimya – yunan (xemeia)

kin – fars

kinayə - ərəb

kino – yunan (kinematos)

kirayə - ərəb

kir – fars

kirəc – fars (girac), arami (gira), akkad (giru), şumer (gir)

kirəmit – yunan (kerameidi)

kirkirə - ərəb

kirvə - fars (kirfa)

kisə - fars, arami (kisa), akkad (kisu)

kista – yunan (kystis)

kişnəmək – fars (guşni)

kişniş – fars (kişnic)

kitab - ərəb, arami (kitaba)

kitabə - ərəb

kitabxana - ərəb+fars

kitel – alman (Kittel), latın (catta)

kivi – maori

klarnet – italyan (clarinetto)

klassik – fransız (classique), latın (classis)

klaustrofobiya – latın+yunan (claustrum+fobos)

klaviş – latın (clavis)

kleptomaniya – yunan (kleptes+mania)

klinika – yunan (klinike)

klip – ingilis (clip)

klişe – fransız (cliche)

klitor – yunan (kleitoris)

klizma – yunan (klysma)

klon – yunan (klon)

kloun – ingilis (clown), latın (colonus)

klub – yunan (kalybe)

koalisiya – latın (coalitio)

kobalt – german (kobolt)

kobra – portuqal (cobra), latın (colubra)

kod – latın (codex)

kodeks – latın (codex)

kofta – isveç (kofta), fars (kaftan)

kokain – fransız (cocaine), keçua (kuka)

kokos – portuqal (cocos), latın (coccum)

kokteyl – ingilis (cocktail)

kollaj – fransız (collage), yunan (kolla)

kollec – latın (collegium)

kollegiya – latın (collegium)

kolleksiya – latın (collectio)

kollektiv – fransız (collectif)

kollektor – fransız (collecteur)

kollokium – latın (colloquium)

koloniya – latın (colonia)

kolorit – italyan (colorito)

kolye – fransız (collier)

koma – yunan (koma)

komanda – italyan (comando)

kombayn – ingilis (combine)

kombinasiya – latın (combinatio)

kombinat – latın (combinatus)

kombinezon – fransız (combinaison)

komediya – yunan (komodia, komos)

komendant – latın (commendans)

kometa – yunan (kometes)

komfort – fransız (confort)

komissar – latın (comissarius)

komissiya – latın (comissio)

komitə - fransız (comite)

kommentariya – latın (commentarius)

kommersiya – latın (commercium)

kommuna – latın (communis)

kommunikasiya – latın (communicare)

kommunike – fransız (communique)

kommunizm – fransız (communisme)

komod – fransız (commode)

kompakt – latın (compactus)

kompaniya – latın (companium)

kompas – italyan (compasso)

kompensasiya – latın (compensatio)

kompleks – latın (complexus)

komplekt – fransız (complet)

kompliment – latın (complementum)

komponent – latın (componens)

kompot – fransız (compote)

kompozisiya – latın (compositio)

kompres – latın (compressus)

kompressor – fransız (compresseur)

kompromis – latın (compromissum)

kompyutor – ingilis (computer), latın (computare)

kondensator – latın (condensare)

kondisioner – latın (condicio)

konduktor – latın (conductor)

konfederasiya – latın (confoederatio)

konfet – latın (confectum), italyan (confetto)

konfiqurasiya – latın (configurare)

konflikt – latın (conflictus)

konfrans – latın (conferentia)

konka – rus

konkret – latın (concretus)

konkurs – latın (concursus)

konqlomerat – latın (conglomerat)

konqres – latın (congressus)

konsensus – latın (consensus)

konsentrasiya – fransız (contentration)

konsentrat – fransız (concentrer)

konsepsiya – latın (conceptum)

konsern – ingilis (concern)

konsert – italyan (concerto)

konserv – latın (concerva)

konservatoriya – italyan (conservatorio)

konsorsium – latın (consortium)

konspirasiya – latın (conspiractio)

konstitusiya – latın (constitutio)

konstruksiya – latın (constructio)

konstruktor – fransız (constructeur)

konsul – latın (consul)

konsultasiya – latın (consultatio)

kontakt – latın (contactus)

kontekst – latın (contextus)

konteyner – ingilis (container), latın (continere)

kontinent – latın (continens)

kontingent – fransız (contingent)

kontor – fransız (comptoior)

kontrabanda – italyan (contrabando)

kontrabas – italyan (contrabasso)

kontrakt – latın (contractus)

kontrast – italyan (contrasto)

kontrol – fransız (controle)

kontur – fransız (contour)

kontuziya – latın (contutio)

konus – yunan (konos)

konvensiya – fransız (convention), latın (conventio)

konversiya – latın (convertio)

konyak – fransız (cognac)

konyuktiv – latın (coniunctivus)

konyuktivit – fransız (conjonctivite)

konyuktur – latın (coniunctura)

kooperasiya – latın (cooperatio)

kooperativ – fransız (cooperatif)

kordinasiya – fransız (coordination)

koordinat – latın (coordinatus)

kopiya – italyan (copia)

kor – fars, soğd (kor)

koridor – latın (correre), fransız (corridor)

korifey – yunan (koryphaios)

korporasiya – latın (corporatio)

korpus – latın (corpus)

korrektor – latın (corrector)

korrupsiya – latın (corruptio)

kort – latın (curt, cohort)

kortej – fransız (cortege)

kosinus – latın (cosinus)

korset – fransız (corset)

kosmetika – yunan (kosmetike)

kosmonavt – yunan (kosmos+nautes)

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə