22 nci maddeniN (A) / (B) / (C) bentleri kapsaminda tek kaynaktan temin edilen mallara iLİŞKİn form 1
Yüklə 18.1 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü18.1 Kb.
22 NCİ MADDENİN (A) / (B) / (C) BENTLERİ KAPSAMINDA TEK KAYNAKTAN TEMİN EDİLEN MALLARA İLİŞKİN FORM 1İDARE:


ALIM YAPAN BİRİM:

ALIM YAPILACAK OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER:
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı, Uyruğu:
Açık Tebligat Adresi:
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:
Telefon ve Faks Numarası:
E-Posta Adresi:
İlgili Kişi:


ÖNGÖRÜLEN TESLİMAT ZAMANI:


YAKLAŞIK BEDEL:İHTİYAÇ KONUSU MALIN NİTELİKLERİ2:


GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN ALIMIN HANGİ KAPSAMDA YAPILDIĞI: (ilgili maddeyi işaretleyiniz)
İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi
Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması
Mevcut mal, ekipman ve teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan malın, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması

Bu form 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerin Kanunun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gerçek veya tüzel tek kişiden yapacakları mal alımlarına ilişkin olarak kullanılacaktır.2 İhtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların vb. bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara yer verilir.


BU ALIMIN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN YAPILMA SEBEPLERİ: (yukarıda belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sağlayan sebepler detaylı olarak yazılacak, bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgeler de forma eklenecektir. İstenirse ek bir sayfada devam edilebilir.)

FİYAT ARAŞTIRMASI
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Doğrudan Temin Başlıklı 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre bu maddeye göre yapılacak alımlarda ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilecektir.

Yaklaşık Bedel aşağıda yer alan metotlar kullanılarak gerçekçi bir şekilde tespit edilmiştir (ilgili belgeler eklenecektir):  • Aynı malın, malı ilgili tek kaynaktan alan diğer kamu/özel tüzel kişiliklerine veya gerçek kişilere satış fiyatı

  • Aynı mal daha önce ilgili tek kaynaktan alındıysa, daha önceki alım bedelinin tedavüldeki Türk parası cinsinden ise ÜFE kullanılarak güncellenmesi, döviz cinsinden ise tespit tarihinde geçerli TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden güncellenmesi*

  • İlgili tek kaynaktan istenen proforma fatura

  • Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası’ndan ve varsa üretim ve/veya satış yapan kurum

ve kuruluşlardan alınan fiyatlar

  • Diğer (açıklanacaktır)

Yukarıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı alım konusu mala ilişkin bedelle ilgili piyasada her türlü fiyat araştırması yapılarak Kanunun “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddesinin [(a) / (b) / (c) ] bendi kapsamında gerçek veya tüzel tek kişiden alım yapılması uygun görülmüştür.


İHALE YETKİLİSİ

Adı SOYADI:

Görevi:

İmza:

* Güncellemede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (b) bendindeki güncelleme esaslarına (anılan 7 nci maddenin (b) bendindeki ilgisine göre ÜFE’ye, belli dönemlere münhasıran TEFE’ye ve döviz cinsi üzerinden yapılmış alımlara yönelik düzenlemelerine de dikkat etmek suretiyle) uygun hareket edilir.


Standart Form  KİK026.0/M

4734 Sayılı Kanun’un 22 nci Maddesinin (a) / (b) / (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə