2% מהבוגרים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה" (distinction)
Yüklə 55.79 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü55.79 Kb.

הצטיינות בתואר, הצטיינות בתעודה, והצטיינות רקטור ודיקאן (הצטיינות שנתית)

 1. הצטיינות בתואר למקבלי תעודות עד שנת 2009לתלמידי תואר ראשון

 1. 2% מהבוגרים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה" (distinction).

18% מהבוגרים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" (excellene)

2. תחולת כללים אלה היא משנה"ל התשס"ה.

ציון לשבח יינתן לסטודנט שסיים לפחות 40 שעות לימוד מהיקף הלימודים הנדרש לתואר ראשון במסגרת הלימודים באוניברסיטת בר-אילן. קורסים שהוכרו ע"י ועדת הסטטוס על לימודים קודמים באחת משש האוניברסיטאות במדינת ישראל יוכרו מבחינה אקדמית, אך לא יכללו בממוצע הציונים.

לתלמידי תואר שני

1. 2% מהבוגרים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה" (distinction).

18% מהבוגרים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" (excellene) ובתנאי שציון הממוצע לא יפחת מ- 90.

2. תלמידים במסלול הלא מחקרי יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" בלבד. ציון זה יינתן רק ל- 18% הטובים ביותר מהמוסמכים במסלול זה.

3. במסלול המחקרי: ציון התזה יוכנס לממוצע הציונים של מסיימי תואר שני והוא ייקבע על פי שקלול של ציון התזה והקורסים בכל פקולטה כדלהלן:

הפקולטה

% תזה

% ציוני הקורסים

מדעי היהדות

50%

50%

מדעי הרוח

50%

50%

משפטים

50%

50%

מדעי החברה

75%

25%

מדעים מדויקים

75%

25%

מדעי החיים

75%

25%


ב. הצטיינות למקבלי תעודות משנת 2010 ואילך
כללים אלה יופעלו על כל הבוגרים והמוסמכים שיסיימו את לימודיהם מ- 2009 ואילך ויקבלו את תעודת התואר שלהם מ – 2010 ואילך.
לתלמידי תואר ראשון

20% מהבוגרים יוכרזו כמצטיינים כדלהלן:

 1. 2% מהבוגרים המצטיינים במחלקה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה" (distinction).

18% מהבוגרים המצטיינים במחלקה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" (excellene)


 1. ציון לשבח יינתן לסטודנט שסיים לפחות 40 שעות לימוד מהיקף הלימודים הנדרש לתואר ראשון במסגרת הלימודים באוניברסיטת בר-אילן. קורסים ממוסדות אחרים, גם אם הוכרו מבחינה אקדמית כלימודים קודמים, לא ייכללו בממוצע הציונים.
לתלמידי תואר שני
20%
מהבוגרים יוכרזו כמצטיינים כדלהלן:

 1. 2% מהבוגרים המצטיינים במחלקה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה" (distinction).

18% מהבוגרים המצטיינים במחלקה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" (excellene) ובתנאי שהציון הממוצע לא יפחת מ- 90.

 1. תלמידים במסלול הלא מחקרי יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" בלבד. ציון זה יינתן רק ל- 18% מהציונים הגבוהים ביותר שקיבלו המוסמכים במסלול זה.
 1. במסלול המחקרי: ציון התזה יוכנס לממוצע הציונים של מסיימי תואר שני והוא ייקבע על פי שקלול של ציון התזה והקורסים בכל פקולטה כדלהלן:


הפקולטה

% תזה

% ציוני הקורסים

מדעי היהדות

50%

50%

מדעי הרוח

50%

50%

משפטים

50%

50%

מדעי החברה

75%

25%

מדעים מדויקים

75%

25%

מדעי החיים

75%

25%


יישום והגדרות


 1. חישוב ממוצע ציונים:
  בחישוב ממוצע הציונים של הסטודנט בתואר ראשון יילקחו בחשבון כל הקורסים שלקח הסטודנט במהלך לימודיו לתואר במקצוע מורחב, ראשי, דו ראשי, משני, לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים.

קורסים שאינם נלקחים בחישוב ממוצע הציונים: 1. אנגלית שפה זרה 2. הבעה עברית 3. קורסים עודפים (סטודנט המבקש להוציא קורסים מחוץ לגיליון הציונים נדרש לעשות זאת עם הגשת הבקשה לסיום הלימודים – קורסים עודפים לא ייכללו בחישוב ממוצע הציונים לתואר).

 1. החתך לקביעת האחוזים העליונים יחושב לפי הממוצע של הסטודנטים שסיימו לימודיהם באותה מחלקה בשלוש השנים האחרונות שקדמו להענקת התעודה.

האחוזונים יחושבו לכל מחלקה בנפרד, לפי ציוני כל הבוגרים של המחלקה בהיקף לימודים ראשי, דו-ראשי או מורחב בשלוש השנים הנ"ל. משמעות הדבר היא שאוכלוסיית הייחוס של הסטודנט תכלול את כל אלה שלמדו מקצוע ראשי/מורחב כמוהו. לצורך העניין, אין זה משנה מה המקצוע המשני הנלמד, למרות שציוני המקצוע המשני נלקחים בחשבון בקביעת הממוצע, כמו שנלקחים בחשבון: לימודי יסוד, קורס כללי וכו'. דהיינו שני סטודנטים שלמדו האחד פיזיקה –ראשי וספרות-משני, והשני פיזיקה-ראשי ומחשבים-משני ייכללו באותה קבוצה שממנה יגזרו 2% ו- 18%.

 1. סטודנטים שלמדו שני מקצועות ראשיים, או שני מקצועות מורחבים ייבדקו בנפרד בשתי קבוצות ההתייחסות, ואם באחת מקבוצות אלה הם נמצאים באחוזון המתאים, הם יקבלו בתעודה את ההצטיינות הגבוהה ביותר שאליה יגיעו.

 1. הציון המינימאלי להקניית הצטיינות בתואר ראשון ושני יהיה 90, פרט לפקולטה למשפטים שבה הממוצע המינימאלי להצטיינות יהיה 88.

 2. הצטיינות יתרה תקבע רק לפי 2% העליונים, בתנאי שממוצע הציונים יהא לא פחות 90.

יצוין כי התנאים הינם מצטברים ולא ניתן להעניק צל"ש אם הסטודנט עומד רק באחד התנאים הרשומים בסעיפים 2 ו-4.
 1. בכל מחלקה שבה אין לפחות 50 בוגרים/מוסמכים בשלוש השנים האחרונות ואין מספיק נתונים לצורך הסטטיסטיקה, ההצטיינות תיקבע לפי ערך אבסולוטי של ממוצע: 92-להצטיינות ו- 95 – להצטיינות יתרה. גם סטודנטים שלומדים לתואר ב- 3 מקצועות משניים יחושבו לפי הערכים הנ"ל ולא לפי קבוצת ייחוס.


ג. מצטייני רקטור ומצטייני דקן לתואר ראשון

העקרונות לבחירת המצטיינים:

  1. המצטיינים ייבחרו מתוך תלמידי התואר הראשון על סמך ציוניהם בשנת הלימודים הקודמת.

  2. רשימת המצטיינים תכלול 3% של התלמידים בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בכל מחלקה/פקולטה, ובכל מקרה ממוצע הציונים לא יפחת מ- 88.

  3. ברשימת המצטיינים ייכללו סטודנטים בשנים א-ג ללימודיהם לתואר, פרט לתלמידי המגמה לאופטומטרייה וביה"ס להנדסה שייכללו גם בשנה ד' ללימודיהם (סטודנטים ותיקים יותר לא ייכללו ברשימה המצטיינים).

  4. ברשימת המצטיינים ייכללו סטודנטים אשר רשומים בשנת ההצטיינות לקורסים המקנים לפחות 16 נקודות זכות אקדמיות וקיבלו ציונים מספריים בקורסים אלה (קורסים שיש בהם ציון "עובר" לא ייכללו במכסת 16 השעות). מכסת שעות זו חלה גם על סטודנטים הפטורים מלימודי יסוד ביהדות.

  5. סטודנט המקבל הצטיינות חייב להיות רשום בשנת ההצטיינות למסלול לימודים מלא לתואר ראשון,לדוגמא: מי שהיה רשום רק למקצוע ראשי, רק למשני, רק ללימודים כלליים לא ייכלל ברשימה.

  6. הממוצע לקביעת המצטיינים יחושב על סמך לימודיו של הסטודנט בשנת ההצטיינות בכל הקורסים שלמד, בכל המחלקות, בכל התארים ובכל מסגרות הלימוד, כולל קורסים עודפים (למעט אנגלית, הבעה עברית, תעודת הוראה ושנת השלמה לחשבונאים).

  7. סטודנט הלומד שני מקצועות ראשיים בשתי פקולטות שונות,ייחשב כמצטיין באותה פקולטה בה הוא לומד את מכסת השעות הגדולה יותר.

  8. במקרה שלמצטיינים ברשימה ממוצע ציונים זהה, דרגת ההצטיינות תהיה שווה, ללא משמעות לסדר בו הם מופיעים.


בחירת מצטייני רקטור

 1. העילית מתוך רשימת המצטיינים תוגדר כמצטייני רקטור

 2. בכל מחלקה יוקצה לא יותר ממצטיין רקטור אחד, אא"כ מכסת המצטיינים תאפשר מספר גדול יותר.

 3. ממוצע הציונים של מצטיין רקטור לא יהיה נמוך מ-95.

 4. שאר הסטודנטים המצטיינים יוכרזו כמצטייני דקן.

 5. מי שהפסיק את לימודיו או הקפיאם לא ייכלל בין מצטייני הרקטור.ערעורים

 1. טיוטה של רשימת המצטיינים תפורסם בשלב הראשון עם מספרי תעודות זהות בלבד.

 2. מיום פרסום הרשימה יינתן לסטודנטים פרק זמן לערעורים.

 3. לאחר תקופת הערעורים יפורסמו רשימות שמיות סופיות.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə