" TƏSDİq ediLİB"
Yüklə 420.77 Kb.
səhifə5/9
tarix12.03.2016
ölçüsü420.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

MÜŞTƏRININ MÜRACIƏTINƏ CAVABIN XAZIRLANMASI

  1. Müraciətlərin baxılması (müzakirəsi) nəticələri barəsində Müştərilərə cavablar BSŞ tərəfindən imzalanır.

  2. Müraciətin baxılması nəticələri haqqında Müştəriyə cavab Müştəri tərəfindən göstərilən hər bir sübuta əsaslandırılmış məlumatı özündə əks etdirməlidir. Müştəri Müraciətində qeyd olunan faktların təsdiqlənməsi zamanı, cavabda onlara qarşı hansı tədbirlərin görülməsi bildirilməlidir.

  3. Cavabın keyfiyyəti meyarları:

   1. cavab arqumentli olmalı və Bankın mövqeyini bildirməlidir;

   2. cavab mübahisəli vəziyyətinin xəbərdar olunmasına/tənzimlənməsinə yönəldilməlidir;

   3. cavab pozitiv rənglərlə dolğun olmalıdır;

   4. cavab yaranmış vəziyyətinin tənzimlənməsi üzrə Bankın konstruktiv tıkliflərini əks etdirməlidir;

   5. cavab qısa, lakonik və məntiqli olmalıdır.

  4. Müştəri tərəfindən onun Müraciətinə Bankın cavabına narazılığının bildirildiyi halda və baxılması üçün təkrar Müraciətin mövcudlugu zamanı, Müraciətin yenidən baxılması bilavasitə Səlahiyyətli şəxsin nəzarəti altında aparılır, və həmin cavab təkrar baxılmasının (müzakirəsinin) nəticələrinə görə Səlahiyyətli şəxsin adından təqdim olunur.

  5. Müştəri tərəfindən onun Müraciətinə Bankın cavabına narazılığının bildirildiyi halda, o, hüquqları barəsində yazılı şəklində məlumatlandırılır, o cümlədən AR MB və məhkəmə orqanlarına müraciətin edilməsi hüquqları haqqında.

  6. Bank tərəfindən Müştəriyə vurulmuş zərərin ödənilməsi məqsədləri üçün atılacaq addımları, təklif edilmiş kompensasiyanın məbləği, müddəti, hesablama metodu, həmçinin Müştəri tərəfindən kompensasiyanın qəbulu və ya ondan imtinası haqqında Müştəriyə yazılı formada dəqiq və aydın məlumat verilir.

  7. Müştəri təklif edilmiş kompensasiyadan qəbul/imtina haqqında qərarının qəbul olunması üzrə 10 (on) iş günü ərzində olan müddət hüququna malikdir.

  8. Bank tərəfindən müraciətə şərhlərin təqdin edilməsindən`və ya kompensasiyanın verilməsindən imtina edildiyi halda, o cümlədən kompensasiyanın məbləği Müştəri tərəfindən tələb edilən məbləğdən aşağı olduqda, imtinanın (rəddin) səbəbləri haqqında yazılı şəkildə Müştəriyə məlumat verilmiş olmalıdır, o cümlədən də öz hüquqları (haqları) haqqında.

  9. Müştəri Müraciətinin alındığı zaman SƏ:

   1. Müştəri Müraciətinin üzərində icraya qəbulu haqqında ştamp və imza qoyur;

   2. əgər Müştərinin Müraciətinə cavabın hazırlanması Cədvələ 2-yə əsasən onun səlahiyyətinin daxilindədir və Bankın digər struktur bölmələrilə əlaqələndirməsini tələb etmir, SƏ vəziyyətin nizama salması üzrə bütün lazımlı ölçülərin götürülməsi təşəbbüsünü öz üzərinə götrürür və/və ya cavabı hazırlayır, sonra isə:

    1. cavabın kağız daşıyıcıda hazırlanması zərurəti yarandıqda – sənədi, imzalanması üçün, struktur bölmənin rəhbərinə verir və hazırki Qaydaların 8.1 bəndinə əsasən sənədin sonraki göndərilməsini təmin edir;

    2. cavabın elektron xəbəri (mesaj) formatında göndərilməsi zərurəti yarandıqda – cavabı, alanların surətində struktur bölmənin rəhbərini qeyd etməklə, elektron poçtla göndərir;

    3. müştərinin telefonla xəbərdar olunması zərurəti yarandıqda – cavabı, alanların surətində struktur bölmənin rəhbərini qeyd etməklə, hazırki Qaydaların 8.1 bəndinə əsasən müştərinin sonraki xəbərdarlanması üçün, elektron poçtla BKS göndərir.

    4. əgər müştərinin müraciətinə cavabın hazırlanması cədvələ 2-ə əsasən onun səlahiyyətinin daxilindədirsə, ancaq bankın digər struktur bölmələrilə əlaqələndirməni tələb edir, SƏ vəziyyətin nizama salması üzrə bütün lazımlı ölçülərin götürülməsi təşəbbüsünü öz üzərinə götrürür, sonra tələb edilən informasiyanın alınması vaxtı cavabı hazırlayır;

    5. cavabın Müştəriyə göndərilməsi üzrə sonrakı addımların atılması hazırki Qaydaların 7-ci fəsilində təsvir edilir.

   3. Əgər Müştərinin Müraciətinə cavabın hazırlanması hazırki Qaydaların Cədvəl 2-yə əsasən onun səlahiyyətindən kənardır, SƏ Cədvəl 2-yə əsasən Bankın uyğun olan struktur bölməsinə Müraciətin ötürülməsini təmin edir.

  10. Müştərinin Müraciətinin alınması zamanı müvafiq struktur bölmənin əməkdaşı:

   1. Müştərinin Müraciətinə icraya qəbulu haqqında ştampı, tarixi, və imzanı qoyur;

   2. Müştərinin Müraciətinə cavabın hazırlanması üçün lazımlı araşdırmanı keçirir və/və ya, ehtiyac olduğu halda, vəziyyətin nizama salması üzrə bütün isəölçülərin götürülməsi təşəbbüsünü öz üzərinə götrürür, cavabı hazırlayır, sonradan isə:

    1. cavabın kağız daşıyıcıda hazırlanması zərurəti olduqda – rəhbərin və struktur bölmənin kuratorunun vizasının bəyan edilməsini təmin edir, sənədi imzalanması üçün BSŞ ötürür və hazırki Qaydaların bənd 8.1-ə əsasən sənədin sonrakı adıcıl göndərilməsini təmin edir;

    2. cavabın elektron xəbəri (mesaj) formatında göndərilməsi zərurəti yarandıqda – cavabı, alanların surətində struktur bölmənin rəhbərini və kuratorunu qeyd etməklə, elektron poçtla göndərir (ötürür);

    3. müştərinin telefonla xəbərdar olunması zərurəti yarandıqda – cavabı, alanların surətində struktur bölmənin rəhbərini və kuratorunu qeyd etməklə, hazırki Qaydaların 8.1 bəndinə əsasən müştərinin sonraki xəbərdarlanması üçün, elektron poçtla MQƏ göndərir (ötürür).

    4. vəsaitlərin ödənilməsinin/qaytarılmasının həyata keçirilməsi zərurəti olduqda, onun hüquq/müqavilə öhdəliklərinin bərpası üçün cərimələrin Müştəriyə silinməsi qərar layihəsini/nəticəni hazırlayır (hazırki Qaydalara Əlavə 4) və, rəhbərin və struktur bölmənin kuratorunun vizasının alınmasından sonra, onu Cədvəl 3-ə əsasən Bankın səlahiyyət verilmiş əməkdaşın/Bank orqanının baxılmasına (müzakirəsinə) göndərir (yönəldir). 1. MÜRACIƏTLƏRƏ BAXILMASI NƏTICƏLƏRI BARƏSINDƏ MÜŞTƏRILƏRIN MƏLUMATLANDIRILMASI

  1. Bankın Müştərilərinə cavabların göndərilməsi Müştəri Müraciətinin qəbulu kanalları üzrə həyata keçirilir. Müvafiq olaraq, əgər:

   1. Müştərilərin müraciətləri Banka poçt rabitəsi, kuryer xidməti, vasitələriylə daxil olubsa cavab-məktubları Bankın, kargüzarlığın aparılması qaydasını tənzimləyən, daxili sənədinə uyğun olaraq poçt rabitəsi vasitələriylə Müştəriyə yönəlir;

   2. Müştərilərin müraciətləri Banka şəxsi kontaktın yaradılması yolu ilə daxil olubsa, cavab Müştəriyə BKS əməkdaşı tərəfindən oxunmuş ola bilər, əgər Müraciətində yazı cavabına tələb yoxdursa. Müştəri, həmçinin Bankın MXİ / Filialına müraciəti zamanı şifahi cavabı ala bilər. Məxfi informasiyanın cavabda mövcudluğu halda telefonla yalnız Müraciətin Bank tərəfindən müzakirəsinin faktı və cavabın Müştəri tərəfindən almasının üsulları haqqında xəbərdarlıq edilir;

   3. Müştərilərin müraciətləri Bankın elektron ünvanına daxil olubsa, Bankın və forumların İnternet-saytı vasitəsilə, cavab-məktubları onun elektron ünvanına SƏ tərəfindən Müştəriyə yönəlir, əgər Müraciətin (poçt rabitəsinin və ya telefon bağlantısının vasitələriylə) qəbulu anda cavabın göndərilməsinin digər forması Müştəri tərəfindən təklif edilməmişdirsə. Məxfi informasiyanın cavabda mövcudluğu halda Müştərinin elektron ünvanına yalnız Müraciətin Bank tərəfindən müzakirəsinin faktı və cavabın Müştəri tərəfindən alınmasının üsulları haqqında xəbərdarlıq edilir;

   4. Müştərilərin müraciətləri telefon bağlantısı ilə BKS daxil olubsa, cavablar BKS əməkdaş tərəfindən telefonla oxunur, əgər cavabın (poçt rabitəsinin vasitələriylə və ya onun elektron ünvanına) istiqamətləndirilməsinin başqa forması Müştəri tərəfindən təklif edilməmişdirsə. Məxfi informasiyanın cavabda mövcudluğu halında telefonla yalnız Müraciətin Bank tərəfindən müzakirəsinin faktı və cavabın Müştəri tərəfindən alınmasının üsulları haqqında xəbərdarlıq edilir;

   5. Müştərilərin müraciətləri faksimile rabitəsi üzrə Banka daxil olubsa, cavab-məktubları Müştəriyə kargüzarlığın aparılmasının qaydasını tənzimləyən Bankın daxili sənədinə uyğun olaraq poçt rabitəsi vasitəsiylə yönəlir. Məxfi informasiyanın cavabda mövcudluğu halda Telefonla yalnız Müraciətin Bank tərəfindən müzakirəsinin faktı və cavabın Müştəri tərəfindən alınmasının üsulları haqqında xəbərdarlıq edilir;

   6. Müştərilərin müraciətləri ÖS vasitəsi ilə Banka daxil olubsa – cavablar, Bankın ÖS vasitəçiliyiylə yazışmaların alınması və göndərilməsi qaydasını tənzimləyən, Bankın daxili sənədinə uyğun olaraq yönəlir;

   7. Müştərilərin müraciətləri Şikayət və təkliflər Qutusu vasitəsilə daxil olubsa - cavablar Müştərinin müraciətində göstərilmiş seçiminə uyğun olaraq yönəlir.

  2. Müştərinin Müraciətinə yazı cavabının göndərilməsi, kargüzarlığın aparılması qaydasını tənzimləyən, daxili sənədə uyğun olaraq Bankın Katibliyi vasitəsilə həyata keçirilir və yalnız Bankın ABS-ında göstərilmiş ünvana və ya müraciətində habelə Müştərinin şəxsi imzasıyla təsdiqlənmiş digər sənəddə (məsələn, müqavilə) qeyd edilmiş ünvana.

  3. Göndəriş üçün bir neçə ünvanların olduğunun və müəyyən ünvana cavabın göndərməyə Müştərinin yazılı xahişinin olmamasının mövculuğu halda, cavab Müştərinin müraciətində göstərilmiş ünvana yönəlir. Əgər müraciətdə ünvanın qeydi yoxdursa, Müraciət Bankın ABS-ndə göstərilmiş qeydiyyat ünvanına yola salınır.

  4. Müştərinin istəyi ilə yazılı surətdə cavab ona Bankın MXİ / filialında təqdim oluna bilər. Bununla belə, MXİ / filialın əməkdaşı Müştəridən cavabın alınmasına görə qəbzi əldə etməlidir. Qeydiyyat (almaqda qeyd) cavabın surətində aparıla bilər.

  5. Məktubun verilməsi haqqında bildirişin alınması yaxud məktubun qaytarılması vaxtı katiblik4 Müştəriyə və ya məktubun Müştəriyə göndərilməsində təşəbbüs göstərmiş bölməyə bu bildirişi / məktubu, Müraciət üzrə dosyedə həmin bildirişin yerləşdirilməsi üçün yönəldir.

  6. Əgər Müraciətə cavab Bankdan aslı olmayan səbəblərə görə Müraciətin daxil olduğu kanalı üzrə Müştərinin nəzərinə çatdırılmış ola bilməz (Müştəri telefon zənginə cavab vermir, Müştəri göstərilən, yazılı qaydada cavabın göndərilmiş, ünvan üzrə mövcud deyil və s.), Müştəriyə xəbərdarlıq (bildiriş) göndərilə bilər:

- Bankda olan mobil telefonun nömrəsinə SMS xəbərin (mesajın) göndərilməsi vasitəsi ilə;

- Bankda olan Müştərinin elektron poçt ünvanına elektron poçt vasitəsi ilə.

Bu halda, xəbərdarlıq (bildiriş) məxfi informasiyanı özündə saxlamamalıdır. Xəbərdarlıq (bildiriş) Müraciətin Bank tərəfindən müzakirəsinin faktı və cavabın Müştəri tərəfindən alınmasının üsulları haqqında informasiyanı özündə saxlamalıdır.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə