Zvládanie stresu ako možný indikátor kvality života u pracovníkov pomáhajúcich profesií
Yüklə 8.43 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü8.43 Kb.
Model štrukturovaného abstraktu:
Zvládanie stresu ako možný indikátor kvality života u pracovníkov pomáhajúcich profesií
Leczová, D.
VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava, detašované pracovisko – Fakulta ZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky
Úvod: Predkladaná štúdia je sondou do problematiky vzťahu medzi zvládaním záťaže a kvalitou života u pracovníkov pomáhajúcich profesií.

Metodika a materiál: Výskumný súbor tvorilo 60 profesionálov pracujúcich v oblasti sociálnej práce, 9 mužov a 51 žien, s priemerným vekom 44,5 roka (smerodajná odchýlka 8,2 roka). Participantom bola administrovaná skrátená verzia Dotazníka kvality života Q-LES-Q , v slovenskom preklade podľa Letzovej a sebaposudzujúci inventár Brief COPE, ktorý zisťuje preferencie zvládaných stratégií.

Výsledky: Z výsledkov štúdie vyplýva, že respondenti s vyššou úrovňou celkovej kvality života signifikantne častejšie využívajú adaptívnu stratégzu aktívny coping, kým respondenti s nižšou úrovňou kvality života štatisticky významne častejšie preferujú maladaptívne stratégie , obzvlášť stratégie behaviorálne vyhýbanie a popretie. Analýzou tesnosti lineárnych vzťahov jednotlivých domén kvality života a preferencie copingových stratégiípreukázala štatisticky významnú negatívnu koreláciu domény pocity maladaptívnych copingových stratégií.

Záver: Skúmaná problematiky si zasluhuje pozornosť a ďalšie skú,manie, do budúcnosti preto plánujeme výskum rozšíriť zvýšením počtu respondentov.

(Poznámka: Časti Metodika a materiál a Výsledky sa dajú spolu uvádzať aj ako Jadro práce (core work)Kľúčové slová: kvalita života, zvládanie stresu, sociálni pracovníci
Coping with stress as a possible indicator of quality of life in workers of helping professions

Leczová, D.


St. Elisabeth university atd.
Introduction:

Methods and material:

Results:

Conclusion:

Key words:
References:

  1. ENDICOTT, J. NEE, J., HARRISON, W., BLUMENTHAL, R.1993. Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire: A New Measure. In: Psychopharmacol Bull, 1993, 29, 2321-2326.

  2. LECZOVÁ, D. 2006. Hľadanie sociálno-psychologických súvislostí prežívania nezamestnanosti. In: Mráz, M. (Ed.), Memoria Tyrnaviae 3: Absolvent v teórii a praxi. Trnava: Filozofická fakulty Trnavskej univerzity, s. 87-94.

  3. CARVER, C:S: (1997). You want to measure coping but your protocol is too long? Consider the brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine, 4, 92-100.

(Poznámka: Tu uvediete len literatúru, ktorá sa priamo týka abstraktu cca 3 – 4 zdtroje. Je to výťah z celkovej literatúry)
Contact: e-mail: dita_leczova@yahoo.co.uk


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə