Xix nolu sözleşme adı : Ad ve Soyadlarına Uygulanacak Kanuna İlişkin Sözleşme
Yüklə 16.41 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü16.41 Kb.
XIX NOLU SÖZLEŞME


Adı : Ad ve Soyadlarına Uygulanacak

Kanuna İlişkin Sözleşme
İmza yeri ve tarihi : Münih, 05.09.1980
Türkiye için yürürlük tarihi : (-)
Sözleşmeyi İmzalayan Ülkeler : Almanya, Avusturya, Belçika, İspanya,

Yunanistan, İtalya, Lüksemburg,

Hollanda, Portekiz,

Sözleşmeyi Onaylayan Ülkeler : İspanya, İtalya, Hollanda, PortekizAD VE SOYADLARINA UYGULANACAK KANUNA İLİŞKİN

SÖZLEŞME
İşbu sözleşmeyi imzalayan Uluslararası Kişi Halleri Komisyon’u üyesi devletler, uluslararası özel hukukun ortak kuralları çerçevesinde ad ve soyadlarına ilişkin birleşmeyi gerçekleştirmek isteyerek, aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır.
Madde 1


 1. Bir kişinin ad ve soyadı, vatandaşı bulunduğu devletin yasasına göre kütüğe kaydedilir. Yalnız bu amaçla, ad ve soyadlarına bağlı olan durumlar, bu devletin kanununa takdir edilir.
 1. Vatandaşlığın değişmesi halinde, yeni vatandaşı olduğu devletin kanunu uygulanır.


Madde 2
İşbu sözleşme ile belirlenmiş kanun, âkit olmayan bir devletin kanunu söz konusu olsa bile uygulanır.
Madde 3
Tüm doğum belgesi örneği, ilgili kişinin ad ve soyadlarını göstermelidir.
Madde 4
İşbu sözleşme ile belirlenen kanunun uygulanması, ancak kamu düzeniyle bağdaşmadığı takdirde ekarte edilebilir.
Madde 5


 1. Bir belge düzenleyen nüfus memuru, ilgili kişinin ad ve soyadlarını saptamak için uygulanacak yasayı saptama olanaksızlığı içinde bulunursa, kendi iç kanunu uygulanır ve bağlı olduğu makamı bundan haberdar eder.
 1. Bu şekilde düzenlenmiş olan belge, her devletin uymayı taahhüt ettiği ücretsiz bir prosedür aracılığıyla düzeltilebilmelidir.


Madde 6


 1. İmza, onay, kabul veya katılma sırasında her devlet, ilgili kişinin kendi ülkesinde alışılmış ikametgaha sahip olduğu vâkit, kendi iç kanununun uygulanmasını saklı tutabilir.
 1. Bu yasaya göre soyadının belirlenmesi rezervi yapmış olan âkit devlet için geçerlidir.
 1. Başka hiçbir rezerv kabul edilemez.
 1. İşbu sözleşme taraf olan her devlet, yapmış olduğu rezervi tamamen veya kısmen her an geri çekebilir. Geri çekilme İsviçre Federal Hükümetine bildirilecek ve daha sonra bildirimin alınmasını izleyen üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.


Madde 7
İşbu sözleşme onaylanacak, kabul edilecek veya onanacak ve onaylama, kabul veya onama belgeleri İsviçre Federal Hükümeti nezdine tevdi edilecek.
Madde 8


 1. İşbu sözleşme onaylama, kabul, onama veya katılmanın üçüncü belgesinin tevdiini izleyen üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girecek.
 1. Yürürlüğe girişinden sonra onaylayacak, kabul edecek, onayacak veya katılacak devlete gelince, sözleşme onay, kabul, onama veya katılma belgesini bu devlete tevdiini izleyen üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.


Madde 9
İşbu sözleşmeye her devlet katılabilecek. Katılma belgesi İsviçre Federal Hükümeti nezdine tevdi edilecektir.
Madde 10


 1. Her devlet; imza, onay, kabul, onama yada katılma veya daha sonra herhangi bir zamanda, bu Sözleşmenin, milletlerarası düzeyde adına hareket ettiği ülkelerin bütününde veya bu ülkelerin bir veya birkaçında uygulanacağını beyan edebilir.
 1. Bu beyan, İsviçre Federal Hükümetine bildirilecek ve teşmil geçen devlet için Sözleşmenin yürürlüğe girişi sırasında veya daha sonra bildirimin alınmasını izleyen üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.
 1. Her teşmil beyanı, İsviçre Federal Hükümetine yapılacak bir bildirimle geri çekilebilecek ve Sözleşme o ülkede, bu bildirimin alınmasını izleyen üçüncü ayın birinci günü geçerliliğini kaybedecektir.


Madde 11
1. Bu Sözleşme süre ile sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır.
2. İşbu Sözleşmeye taraf olan her devlet, Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, her zaman bildirimli fesih yetkisine sahiptir. Bu fesih ihbarı İsviçre Federal Hükümetine bildirilecek ve bu bildirimin alınmasını izleyen altıncı ayın birinci gününden itibaren geçerli olacaktır. Sözleşme diğer devletler arasında yürürlükte kalacaktır.

Madde 12


 1. İsviçre federal Hükümeti Uluslararası Kişi Halleri Komisyon’u üyesi devletlere ve bu Sözleşmeye katılmış olan diğer bütün devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir :
 1. Bütün onay, kabul tasvip veya katılma belgelerin tevdiini;
 1. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği her tarihi;
 1. Rezervlerle veya onların geri çekilmeleriyle ilgili her bildirimi;
 1. Sözleşmenin teşmiline ilişkin her bildirimi geri çekilmesini sonuç doğuracağı tarih ile birlikte;
 1. Sözleşmenin fesih bildirimi ve sonuç doğuracağı tarihi
 1. İsviçre Federal Hükümeti, 1 inci paragraf uyarınca yapılacak her beyandan Uluslararası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir.

3. Bu Sözleşme yürürlüğe girer girmez aslına uygun onaylı bir örneği, Birleşmiş Milletler Şartının 102 inci maddesi uyarınca, tescil ve yayınlanması amacıyla İsviçre Federal Hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir.


Bu Hükümlerin tarafı olmak üzere usulüne uygun şekilde yetkili kılınan aşağıdaki imza sahipleri işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.
Münih’te 5 Eylül 1980 günü yapılan, aslı İsviçre federal Hükümeti arşivine konulmak üzere ve onaylı birer örneği diplomatik yoldan Uluslararası Kişi Halleri Komisyon’u üyelerine gönderilmek üzere Fransızca olarak bir nüsha halinde düzenlenmiştir. Ayrıca aslına uygun bir örneği Uluslararası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterine gönderilmiştir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə