Wybrane publikacje pracowników Zakładu
Yüklə 57.62 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü57.62 Kb.

Wybrane publikacje pracowników Zakładu:

 1. Jacuński L., Napiórkowska T. 2000. Epimorphic regeneration of an appendage complex in Tegenaria atrica C. L. Koch (Agelenidae). Bull. Pol. Acad. Sci. 48 (3): 269-271.

 2. Jacuński L., Templin J., Napiórkowska T. 2001. Doubling of prosoma in larva of Tegenaria atrica C.L. Koch (Agelenidae). Bull. Pol. Acad. Sci. 50 (1): 85-87.

 3. Jacuński l., Tesznar L. 2000. Post-traumatic epimorphosis of a walking leg in Tegenaria atrica C. L. Koch (Arachnidae, Agelenidae). Bull. Pol. Acad. Sci. 48 (3): 273-276.

 4. Kobak J. 2001. Light, gravity and conspecifics as cues to site selection and attachment behaviour of juvenile and adult Dreissena polymorpha Pallas, 1771. Journal of Molluscan Studies 67: 183-189.

 5. Kobak J., Grodecka S., Wiśniewski R. 2002. Impact of leaves extracts and wood of several tree species on behaviour of the zebra mussel (Dreissena polymorpha Pallas 1771, Bivalvia) juveniles. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Limnological Papers 22: 71-88.

 6. Kobak J., Groszewska S., Wiśniewski R. 2002. Settlement and growth of the zebra mussel (Dreissena polymorpha Pallas 1771, Bivalvia) larvae on wooden substrates. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Limnological Papers 22: 53-69.

 7. Kobak J., Wiśniewski R. 1998. Larval settlement and distribution of juveniles of zebra mussel (Dreissena polymorpha Pall., Bivalvia) on selected artificial substrates. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Limnological Papers 20: 25-54.

 8. Boguś M.I., Szczepanik M. 2000. Histopatology of Conidiobolus coronatus (Entomophtorales) infection in Galleria mellonella (Lepidoptera) larvae. Acta Parasitologica 45 (1): 48-54.

 9. Szczepanik M., 2000. Temperature effects on the efficacy of nematodes against the lesser mealworm Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae). Pol. Pismo Entomol. 69: 483-490.

 10. Szczepanik M., Grabarczyk M.,Olejniczak T., Paruch E., Wawrzeńczyk Cz., Szczepaniak E. 2000. Effect of terpenoid lactones and azadirachtin on food consumption and growth rate of Colorado potato beetle larvae, Leptinpotarsa decemlineata Say. J. Plant Protec. Res. 40: 193-197.

 11. Wójcik A.R., Grygon-Franckiewicz B., Wasielewski L., Żbikowska E. 1999. Przypadek akarydozy w hodowli strusi afrykańskich (Struthio camelus), Wiad. Parazytol.45 (2): 207-209

 12. Wójcik A.R., Grygon-Franckiewicz B., Żbikowska E., Wasielewski L. 2000. Inwazja Dermanyssus gallinae (de Geer 1778) w fermach drobiu Torunia. Wiad. Parazyt. 46 (4): 511-515

 13. Wójcik A.R., Grygon-Franckiewicz G., Żbikowska E. 2002. Current data of Alaria alata (Goeze, 1782) according to own studies. Medycyna Weterynaryjna 58 (7): 517-519

 14. Wójcik A.R., Wasielewski L, Grygon-Franckiewicz B, Żbikowska E. 1999. Ekonomiczne straty w hodowli bażantów wywołane pasożytami wewnętrznymi. Wiad. Parazytol. 45 (3): 363-368

 15. Wójcik A.R., Wasielewski L., Żbikowska E., Grygon-Franckiewicz B., 2001. Argas reflexus (Fabricius, 1794) przyczyną akarozy u ludzi. Wiadomości Parazytologiczne 47 (1): 61-65

 16. Żbikowska E. 1997. Typology of hemocytes of two species of Pulmonata (Mollusca). Zoologica Poloniae 42 (1-4): 89-103

 17. Żbikowska E. 2000. Leucocytosis in the haemolymph of Lymnaea stagnalis (L.) individuals naturally infected with trematode larvae. Acta Parasitologica 45 (3): 145

 18. Żbikowska E., 2001. Bird schistosomes in Lymnaea stagnalis (L.) and Planorbarius corneus (L.) from selected lakes in Poland. Helminthologia 38 (4): 244

 19. Żbikowska E., 2001. Initial studies on the thermal behaviour of the Lymnaea stagnalis(L.) individuals infected with Digenea larvae. Helminthologia 38 (4): 210

 20. Jacuński L., Templin J., 2003: Morphology of prosoma In bicephalous monsters of Tegenaria atrica C.L.Koch. Journal of Thermal Biology, 28/393-39

 21. Jacuński L., Templin J., Tesznar L., Napiórkowska T., 2003: Anomalie tylnej części odwłoka u pająka Tegenaria atrica C.L.Koch. Materiały Zjazdowe PTZool, Zoologia na progu XXI wieku:149

 22. Napiórkowska T., Jacuński L. Templin J. Tesznar L., 2003: Anomalie w budowie segmentu cheliceralnego u pająka Tegenaria atrica C.L.Koch. Materiały Zjazdowe PTZool, Zoologia na progu XXI wieku: 203

 23. Templin J., Jacunski L., Napiórkowska T., Tesznar L., 2003: Symelia przysadek chodowych pająka Tegenaria atrica C.L.Koch. Materiały Zjazdowe PTZool, Zoologia na progu XXI wieku: 238

 24. Tesznar L., Jacuński L., Templin J., Napiórkowska T., 2003: Interesujące przypadki anomalii nogogłaszczków u pająka Tegenaria atrica C.L.Koch. Materiały Zjazdowe PTZool, Zoologia na progu XXI wieku: 239

 25. Kobak J. 2003. Impact of conspecifics on recruitment and behaviour of Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). Folia Malacologica 11: 95-101.

 26. Kobak J. 2003. Impact of gravity on distribution of Dreissena polymorpha (Bivalvia) on artificial substrates. Materiały zjazdowe, Molluscan Forum, Londyn, 6 listopada 2003.

 27. Kobak J. 2003. Osiadanie larw i siła przyczepu osobników dorosłych racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha) na sztucznych podłożach. Materiały zjazdowe, X Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Poznań-Ciążeń, 8-10 maja 2003.

 28. Kobak J. 2003. Wpływ światła na zachowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha, Bivalvia). Materiały zjazdowe, XIX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Słupsk, 22-24 kwietnia 2003.

 29. Kobak J. 2003. Osiadanie i rozmieszczenie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha, Bivalvia) na podłożach o różnym kształcie i orientacji w przestrzeni. Materiały zjazdowe, XIX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Słupsk, 22-24 kwietnia 2003.

 30. Szczepanik M., Grabarczyk M., Szumny A., Wawrzeńczyk C. 2003. Feeding deterrent activity of lactones with di- and trimethylcyclohexane system against lesser mealworm, Alphitobius diaperinus Panzer and Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say. J. Plant Protec. Res., 43 (2), 87-96.

 31. Szczepanik M., Grządzielewska J. 2003. Wstępne wyniki badań nad skutecznością metody mikroiniekcji w zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka, Cameraria ohridella, na przykładzie wybranych stanowisk kasztanowca bialego, Aesculus hippocastanum L. na terenie Torunia. Przegląd Ekologiczny, 11 (35), 25-27.

 32. Szczepanik M., Grabarczyk M., Szumny A., Wawrzenczyk C. 2003. Aktywność deterentna laktonów z układem di- i trimetylocykloheksanu. Mat. Zjazd. XLI Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, 13-14 luty 2003. Streszczenia, 240-241.

 33. Szczepanik M., Szumny A., Wawrzeńczyk C. 2003. Aktywność antyfidantna alkilopodstawionych tetrehydrofuranonów wobec stonki ziemniaczanej, Leptinotarsa decemlineata Say. Mat. Zjazd. V Polskiego Sympozjum "Proekologiczne Pestycydy", Szczyrk, 24-28. 06. 2003, W 19.

 34. Żbikowska E., 2003. Is there a potential danger of "swimmer's itch" in Poland Parasitology Research 89 (1) : 59-62

 35. Żbikowska E., 2003. The effect of digenea larvae on the calcium content in the shells of Lymnaea stagnalis (L.) individuals. Journal of Parasitology 89(1) :76-79

 36. Żbikowska E., 2003. Prevalence of bird schistosomes in fresh water snail populations in lowland of Poland. - referat Mat.Zjazd. II Worshop on Bird Schistosomes, Annecy 2003 (Francja)

 37. Żbikowska E., 2003. Termiczne preferencje naturalnie zarażonych przywrami osobników L.stagnalis przygotowujących się do zimowania Mat Zjazd. XVIII Zjazdu PTZool, Toruń, 2003: 263

 38. Żbikowska E, Sobocińska K., 2003. Leukocytoza w hemolimfie zarażonych przywrami osobników L.stagnalis przygotowujących się do zimowania. Mat Zjazd. XVIII Zjazdu PTZool, Toruń, 2003: 262-63

 39. Franckiewicz-Grygon B., Wójcik A.R., Żbikowska E, 2003 Ekstensywność i intensywność zarażenia II żywicieli pośrednich larwami przywry Alaria alata (Goeze,1782). Mat Zjazd. XVIII Zjazdu PTZool, Toruń, 2003: 131-132

 40. Żbikowska E., 2003. Wpływ zarażenia przywrami digenetycznymi na zawartość wapnia w muszlach osobników Lymnaea stagnalis (L.). Mat.Zjazd XIX Krajowego Seminarium Malakologicznego, Słupsk 2003 : 55

 41. Jacuński L., Napiórkowska T., Templin J., Tesznar L., 2004: Anomalies in the cephalic part of prosoma in Tegenaria atrica C.L.Koch. Zool. Polon., 49/1-4: 97-110

 42. Kobak J. 2004. Recruitment and small-scale spatial distribution of Dreissena polymorpha (Bivalvia) on artificial materials. Archiv für Hydrobiologie 160: 25-44.

 43. Wiśniewski R., Kobak J. 2004. Restoration of shallow hypertrophic lakes in Cujavian-Pommeranian region (Central Poland). How to remove excess seston? Materiały zjazdowe, XI Magdeburg Seminar on Waters, Lipsk, Niemcy, 18-22 października 2004.

 44. Kobak J. 2004. Wpływ geotaksji i orientacji podłoża w przestrzeni na osiadanie i rozmieszczenie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha, Bivalvia). Materiały zjazdowe, XI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Gdańsk-Jastrzębia Góra, 6-8 maja 2004.

 45. Kobak J. 2004. Czynniki wpływające na siłę przyczepu racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha) do podłoża. Materiały zjazdowe, XX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Krościenko, 30 marca - 2 kwietnia 2004.

 46. Szczepanik, M, Biały, Z., Jurzysta, M. 2004. The insecticidal activity of saponins from various Medicago spp. against Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say. Allelopathy Journal, 14 (2): 177-186.

 47. Gawdzik, B., Szczepanik, M., Nawrot, J., Prądzyńska, A., Gabryś, B., Dancewicz, K., Wawrzeńczyk, Cz. 2004. Synthesis and antifeedant activity of isoprenoid phosphonates. New agrochemicals and their safe use for health and environment. Chemistry for Agriculture, Ed. Górecki, H., Dobrzński, Z., Kafarski, P. Czech- Pol- Trade, 5, 119-129.

 48. M. Szczepanik, R. Obara, B.Gabrys, A. Halarewicz-Pacan, J. Nawrot, A. Prądzyńska, C. Wawrzeńczyk. 2004. Synteza i aktywność antyfidantna prekocenów i ich pochodnych z ugrupowaniem laktonowym wobec owadów szkodników. Mat. Zjazd. VI Polskiego Sympozjum "Proekologiczne Pestycydy", Suche k/Poronina, 21-25. 06. 2004, W 19.

 49. Żbikowska E., 2004. Infection of snails with bird schistosomes and the threat of swimmer's itch in selected Polish lakes. Parasitology Research 92 (1) : 30-35

 50. Żbikowska E., 2004. The initial study of non-specific defence reactions of Lymnaea stagnalis (L.) individuals, naturally parasitised with trematode larvae. Bulletin of The Malacological Society of London No 42 : 17

 51. Żbikowska E., 2004. Does behavioural fever occur in snails parasitised with trematode larvae? Journal of Thermal Biology 29: 675-679

 52. Żbikowska E., 2004. Parasite - Derived variability in shell structure of Lymnaea stagnalis individuals. Mat.Zjazd. World Congress of Malacology Perth, Western

 53. Żbikowska E., 2004. II Warsztaty Poświęcone ptasim schistosomom. Wiad.Parazytol. 50 (1) : 63-64

 54. Jacuński L., Templin J. & Napiórkowska T. 2005: Changes in the neuromerism of the suboesophageal part of the nervous system in oligomelic individuals of Tegenaria atrica (Arachnida). Biologia, Bratislava, 60/5: 589-592

 55. Napiórkowska T., Jacuński L. & Templin J. 2005: Epimorphosis of schistomelic chelicera in Tegenaria atrica C. L. Koch. Zoologica Pol., 50/1-4: 69-73

 56. Kobak J. 2005. Recruitment and distribution of Dreissena polymorpha (Bivalvia) on substrates of different shape and orientation. International Review of Hydrobiology 90: 159-170.

 57. Kobak J. 2005. Factors influencing the attachment strength of the zebra mussel, Dreissena polymorpha (Bivalvia). Materiały zjazdowe, Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS4), Kraków, 22-26 sierpnia 2005.

 58. Kobak J., Nowacki P. 2005. Impact of light on behaviour of the zebra mussel (Dreissena polymorpha). Materiały zjazdowe, Molluscan Forum, Londyn, 3 listopada 2005.

 59. Nowacki P., Kobak J. 2005. Searching for substitute diets for a laboratory culture of zebra mussel (Dreissena polymorpha). Materiały zjazdowe, Molluscan Forum, Londyn, 3 listopada 2005.

 60. Kobak J. 2005. Wpływ rodzaju podłoża, temperatury i osobników własnego gatunku na siłę przyczepu racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha) do podłoża. Materiały zjazdowe, XXI Krajowe Seminarium Malakologiczne, Toruń-Ciechocinek, 6 - 8 kwietnia 2005.

 61. Kobak J., Żbikowski J. 2005. Wykorzystanie relacyjnych baz danych do przechowywania wyników wieloletnich badań bentosu. Materiały zjazdowe, XII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Warszawa-Giżycko, 12-14 maja 2005.

 62. Nowacki P., Kobak J. 2005. Poszukiwanie zastępczego pokarmu do laboratoryjnej hodowli racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha). Materiały zjazdowe, XII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Warszawa-Giżycko, 12-14 maja 2005 (plakat).

 63. Poznańska M., Kakareko T., 2005: Efekt styku w ekotonie ląd-woda Zbiornika Włocławskiego. XII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne PTH, Warszawa - Giżycko, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa: 19-20.

 64. Kakareko T., Poznańska M., Żytkowicz J., 2005: Habitat preferences of racer goby Neogobius gymnotrachelus in shallow waters of the Włocławek Reservoir (Vistula River, Poland). Fourth Symposium for European Freshwater Sciences, Poland, Kraków: 86.

 65. Gawdzik, B., Szczepanik, M., Nawrot, J., Prądzyńska, A., Gabryś, B., Dancewicz, K., Wawrzeńczyk, C. 2005. Synthesis and feeding deterrent acrivity of ?-lactones with diethyl phosphonates moiety. Chemistry for Agriculture, Ed. Górecki, H., Dobrzński, Z., Kafarski, P. Czech- Pol- Trade, 6, 162-173.

 66. Szczepanik, M., Dams, I., Wawrzeńczyk, Cz. 2005 Feeding deterrent activity of terpenoid lactones with the p-menthane system against the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae). Environ. Entomol. 34 (6): 1433-1440.

 67. Szczepanik, M., Obara, R., Szumny, A., Gabryś, B., Halarewicz-Pacan, A., Nawrot, J., Wawrzeńczyk, C. 2005. Synthesis and insect antifeedant activity of precocene derivatives with lactone moiety. J. Agric. Food Chem. 53: 5905-5910.

 68. Szczepanik, M., Szumny, A., Grudniewska, A., Wawrzeńczyk, C. 2005. Feeding deterrent activity of ?-methylenelactones against the lesser mealworm, Alphitobius diaperinus Panzer. Pestycydy 4: 25-32.

 69. Wawrzeńczyk, C., Dams, I., Szumny, A., Szczepanik, M., Nawrot, J., Prądzyńska, A., Gabryś, B., Dancewicz, K., Magnucka, E., Gawdzik, B., Obara, R., Wzorek, A. 2005. Synthesis and evaluation of antifidant, antifungal and antibacterial activity of isoprenoid lactones. Polish J. Environ.. Stud. 14, Suplement III, Safe and Environmentally Friendly Agrochemicals 14: 69-84.

 70. Szczepanik, M., Szumny, A., Grudniewska, A., Wawrzeńczyk, C. 2005. Feeding deterrent activity of ?-methylenelactones against the lesser mealworm, Alphitobius diaperinus Panzer. Materiały Zjazd. IV - th International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological and Environmental Aspects. Białka Tatrzańska, 18-23 wrzesień, 2005, p35.

 71. Buszko, J., Szczepanik, M. 2005. Oddziaływanie motyli na zieleń miejską w Toruniu. Materiały zjazdowe I Konferencji Naukowo-Technicznej "Zieleń Miejska. Naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona." Wyd. UM Torunia PZITS, Toruń, 2005.

 72. Żbikowska E., 2005. Odkształcenia muszli naturalnie zarażonych osobników Lymnaea stagnalis - jako efekt działania larw przywr digenetycznych. Mat.Zjazd. XXI Kraj.Semin.Malakologicznego. Toruń, 2005 : 58

 73. Grygon - Franckiewicz B., Krawczyk M., Nowak A., Żbikowska E., 2005. Wstępne badania nad naturalnym zarażeniem ślimaków z rodziny Lymnaeidae larwami Fasciola hepatica. Mat.Zjazd. XXI Kraj.Semin.Malakologicznego. Toruń, 2005: 18

 74. Żbikowska E., 2005. Do bird schistosome and echinostome larvae change the thermal behavior of their snail-host? Abstract Book Medicine and Health in the Tropics. Marseille 2005 : 292

 75. Artigas P., Bargues M.D., Żbikowska E., Jokkela J., Mas-Coma S., 2005. Intraspecific genetic variability in Lymnaeid snail vectors: rDNA genotyping studies with Lymnaea stagnalis, type species of the family. Abstract Book Medicine and Health in the Tropics. Marseille 2005 : 93

 76. Żbikowska E., 2005. Do larvae of Trichobilharzia szidati and Echinostoma revolutum generate behavioral fever in Lymnaea stagnalis individuals? Parasitology Research 97: 68-72

 77. Żbikowska E., Żbikowski J., 2005. Differences in the shell shape of naturally infected Lymnaea stagnalis (L.) individuals as the effect of the activity of digenetic trematode larvae. Journal of Parasitology 91 (5): 1046-1051

 78. Napiórkowska T., Jacuński L., Templin J. 2006. The effcets of exposure of developing Tegenaria atrica C.L.Koch embryos to alternating temperatures. Acta Biologica Cracoviensia- Abstracts, XXVII Conference on Embryology Plants-Animals-Humans. Vol. 48 suppl.1, 60.

 79. Napiórkowska T., Jacuński L., Templin J. 2006. The effect of amputation of polimelic walking legs and of parts of appendage complexes in Tegnaria atrica (Araneae: Agelenidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13(9), 347-352.

 80. Kobak J. 2006. Factors influencing the attachment strength of Dreissena polymorpha, Bivalvia). Biofouling 22: 153-162.

 81. Kobak J. 2006. Geotactic behaviour of Dreissena polymorpha (Bivalvia). Malacologia 48(1-2): 305-308.

 82. Kobak J., Januszewska M. 2006. Impact of substratum type on attachment and survival of Dreissena polymorpha (Bivalvia). Folia Malacologica 14: 51-56.

 83. Nowacki P., Kobak J. 2006. Impact of several artificial diets on the attachment strength of adult zebra mussels (Dreissena polymorpha). Acta Universitatis Nicolai Copernici, Limnological Papers 1: 9-23.

 84. Gabryś B, Szczepanik M, Dancewicz K., Szumny A., Wawrzeńczyk Cz.. 2006. Environmentally safe insect control: Feeding deterent activity of alkyl substituted ?- and ?-lactones to peach potato aphid (Myzus persicae[Sulz.] and Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Polish J. Environ.. Stud. 15: 549-556.

 85. Szczepanik, M., Dams, I., Wawrzeńczyk, C. 2006. Bicykliczne laktony z układem p-mentanu jako deterenty pokarmowe wobec pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae). Mat. Zjazd. VII Polskiego Sympozjum "Proekologiczne Pestycydy", Białka Tatrzańska, 19-23 czerwiec 2006, W 11.

 86. Szczepanik, M. 2006. Deterenty pokarmowe owadów a chemorecepcja. Mat. Zjazd. VII Polskiego Sympozjum "Proekologiczne Pestycydy", Białka Tatrzańska, 19-23 czerwiec 2006, W 15.

 87. Żbikowska E., Kobak J., Żbikowski J., Kąklewski J. 2006. Infestation of Lymnaea stagnalis by digenean flukes in the Jeziorak Lake. Parasitology Research 99: 434-439.

 88. Kobak J., Kakareko T. 2006. Wpływ drapieżników na zachowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha, Bivalvia). Materiały zjazdowe, XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Toruń, 4-8 września 2006.

 89. Kobak J., Nowacki P. 2006. Zachowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha, Bivalvia) w różnych warunkach świetlnych. Materiały zjazdowe, XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Toruń, 4-8 września 2006 (plakat).

 90. Kobak J. 2006. Warsztaty: Jak działa statystyka? XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Toruń, 4-8 września 2006.

 91. Kakareko T. Kobak J. 2006. Rozmieszczenie babek łysych Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857), na profilu poprzecznym Zbiornika Włocławskiego na dolnej Wiśle. Materiały zjazdowe, XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Toruń, 4-8 września 2006.

 92. Żbikowski J. Kobak J. 2006. Czy ilość światła docierająca do dna wpływa na zoobentos płytkich, eutroficznych jezior? Materiały zjazdowe, XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Toruń, 4-8 września 2006.

 93. Kobak J., Kakareko T. 2006. Czy drapieżniki wpływają na zachowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha). Materiały zjazdowe, XXII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Kielce-Huta Szklana-Święty Krzyż, 26-28 kwietnia 2006.

 94. Dumnicka E., Poznańska M., 2006: Novel Polish recordings of rare aquatic Oligochaeta species. Oceanological and Hydrobiological Studies 35 (2): 111-120.

 95. Bielańska-Grajner I., Poznańska M, 2006: Biodiversity of psammon rotifers in Włocławek Reservoir. The International Conference: The Functioning of Water Ecosystems and their Protection. Poznań: 48.

 96. Żbikowska E., 2006. Does the parasitic gigantism of Lymnaea stagnalis (L.) individuals naturally parasitized with digenetic larvae exist? The Malacologist 46: 18

 97. Żbikowska E., Kobak J., Żbikowski J., Kąklewski J., 2006. Infestation of Lymnaea stagnalis by digenean flukes in the Jeziorak Lake. Parasitology Research 99: 434-439

 98. Żbikowska E., 2006. Związane z wodami słodkimi wybrane parazytozy człowieka. Mat. Zjazd. XX Zjazdu Hydrobiologów Polskich, supl.

 99. Żbikowska E. 2006. Interakcje w układzie żywiciel-pasożyt między błotniarkami Lymnaea stagnalis i przywrami z gatunków: Diplostomum pseudospathaceum, Echinoparyphium aconiatum, Plagiorchis elegans. Wydawnictwo UMK Torun 2006 str. 134

 100. Napiórkowska T, Jacuński L, Templin J., 2007. Budowa układu nerwowego w częściowej heterosymelii odnóży chodowych u pająka Tegenaria atrica. Mat. Zjazd. Ogólnopolskiego Kongresu Zoologicznego, "Zmienność - Adaptacja - Ewolucja", 12-16 września Olsztyn 2007: 52

 101. Templin J, Jacuński L, Napiórkowska T., 2007. Rozdwojenie przodu ciała u pająka Tegenaria atrica. Mat. Zjazd. Ogólnopolskiego Kongresu Zoologicznego, "Zmienność - Adaptacja - Ewolucja", 12-16 września Olsztyn 2007: 60

 102. Napiórkowska T., Jacuński L & Templin J., 2007. Epimorphosis and repair processes of schistomelic pedipalps and walking appendages in Tegenaria atrica (Araneae, Agelenidae). Biologia, Bratyslava, Section Zoology, 62/6:756-762.

 103. Kobak J., Nowacki P. 2007. Light-related behaviour of zebra mussel (Dreissena polymorpha, Bivalvia). Fundamental and Applied Limnology (Archiv für Hydrobiologie) 169(4): 341-352.

 104. Kobak J., Żytkowicz J. 2007. Preferences of invasive Ponto-Caspian and native European gammarids for zebra mussel (Dreissena polymorpha, Bivalvia) shell habitat. Hydrobiologia 589: 43-54.

 105. Żbikowski J., Kobak J. 2007. Factors influencing taxonomic composition and abundance of macrozoobenthos in extralittoral zone of shallow eutrophic lakes. Hydrobiologia 584: 145-155.

 106. Kobak J., Żytkowicz J. 2007. Preferences of Ponto-Caspian and European gammarids for zebra mussel shell habitat. Materiały zjazdowe, XV International Conference on Aquatic Invasive Species (ICAIS), Nijmegen, Holandia, 23-27 września 2007.

 107. Kakareko T., Kobak J. 2007. Distribution of Racer Goby Neogobius gymnotrachelus Along the Cross Section of a Dam Reservoir on the Lower Vistula River (Central Poland). Materiały zjazdowe, XV International Conference on Aquatic Invasive Species (ICAIS), Nijmegen, Holandia, 23-27 września 2007.

 108. Żbikowski J., Kobak J. 2007. Light level at the bottom as a factor influencing taxonomic composition and abundance of macrozoobenthos in extralittoral zone of shallow eutrophic lakes. Materiały zjazdowe, 5th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS5), Palermo, Włochy, 8-13 lipca 2007 (plakat).

 109. Kobak J., Kakareko T. 2007. Attachment strength, aggregation and movement of the zebra mussel (Dreissena polymorpha) in the presence of potential predators. Materiały zjazdowe, Invasive Molluscs Conference, The London Malacological Society, Cambridge, Wielka Brytania, 2 kwietnia 2007.

 110. Kobak J., Żytkowicz J. 2007. Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha) jako podłoże dla rodzimych i pontokaspijskich gatunków Amphipoda. Materiały zjazdowe, XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Opole-Turawa, 10-12 maja 2007.

 111. Kobak J. 2007. Zachowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha, Bivalvia) w obecności innych osobników własnego gatunku. Materiały zjazdowe, XXIII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Siedlce-Serpelice, 24-27 kwietnia 2007.

 112. Poznańska M., Kobak J. 2007. Makrozoobentos górnego litoralu (do 1 m) w limnicznej części Zbiornika Włocławskiego. Materiały zjazdowe, XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Opole-Turawa, 10-12 maja 2007.

 113. Żbikowski J., Kakareko T., Poznańska M., Kobak J., 2007: Malacofauna of two hydrologically different habitats in the near-shore zone of the Włocławek Dam Reservoir (Vistula River, Poland). Folia Malacologica 15 (1): 25-38.

 114. Boguś M. I., Kędra E., Bania J., Szczepanik M, Czygier M., Jabłoński P., Pasztelaniec A., Samborski J., Mazgajska J., Polanowski A. 2007. Different defense strategies of Dendrolimus pini, Galleria mellonella and Calliphora vicina against fungal infection. J. Insect Physiol. 53: 909-922.

 115. Szczepanik, M., Olejniczak, T., Lesińska, A. 2007. Aktywność deterentna wybranych mono- i bicyklicznych laktonów terpenoidowych wobec pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer. Mat. Zjazd. XLVII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, 15-16 luty 2007. Streszczenia, 271-272.

 116. Obara, R., Szmigiel-Pieczewska, M., Szczepanik, M., Nawrot, J., Prądzyńska, A., Gabryś, B., Dancewicz, K., Wawrzeńczyk, Cz.,. 2007. Synthesis and feeding deterrent activity of alkyl substituted tetrahydrofuranones and tetrahydropyranones. 2007. Materiały Zjazd. V - th International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological and Environmental Aspects. Białka Tatrzańska, 16-21 wrzesień, 2007, p29.

 117. Szczepanik, M. 2007. Feeding deterrent activity of ?-methylene lactones against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) 2007. Materiały Zjazd. V - th International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological and Environmental Aspects. Białka Tatrzańska, 16-21 wrzesień, 2007, p30.

 118. Szczepanik, M. 2007. Naturalne patogeny owadów sprzymierzeńcami w zwalczaniu szkodników lasu. Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej "Zieleń Miejska. Naturalne Bogactwo Miasta. Lasy w Miastach Unii Europejskiej zasady gospodarowania i ochrona. Toruń, 4-6 października 2007.

 119. Żbikowska E., Żbikowski J., 2007. Wstępne badania nad zarażeniem wodożytki nowozelandzkiej (Potamopyrgus antipodarum) partenitami przywr digenetycznych. Mat.Zjazd.XXIII Krajowego Seminarium Malakologicznego Siedlece-Serpelice 24-27 kwietnia 2007 : 72

 120. Żbikowska E., Żbikowski J., 2007. The initial study on digenea larvae invasion to Potamopyrgus antipodarum populations in Poland. Mat.Zjazd. Symposium for European freshwater sciences (SEFS-5), Palermo Włochy 8-13 lipca 2007: 270

 121. Żbikowska E., 2007. Digenea species in chosen populations of freshwater snails in northern and central part of Poland. Wiadomości Parazytologiczne 53(4): 301-308

 122. Żytkowicz J., Kobak J. 2008. Relationships between the occurrence of Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1898) and Pontogammarus robustoides (G. O. Sars, 1894) (Crustacea, Amphipoda) in a lowland Polish dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies XXXVII(2): 39-50.

 123. Żytkowicz J., Kobak J., Kakareko T., Kentzer A. 2008. Species composition and distribution of invasive Ponto-Caspian amphipods in the off-channel microhabitats of a temperate, lowland Dam reservoir. International Review of Hydrobiology 93: 62-72.

 124. Kobak J., Kakareko T. 2008. Behavioural responses of the invasive mussel Dreissena polymorpha to the presence of potential predators. Materiały zjazdowe, NEOBIOTA: Towards a Synthesis. 5th European Conference on Biological Invasions, Praga, Czechy, 23-26 września 2008.

 125. Kakareko T., Żbikowski J., Kobak J., Poznańska M. 2008. Benthic prey selection by racer goby Neogobius gymnotrachelus in various habitats of a lowland dam reservoir in the lower Vistula River (Central Poland). Materiały zjazdowe, NEOBIOTA: Towards a Synthesis. 5th European Conference on Biological Invasions, Praga, Czechy, 23-26 września 2008 (plakat).

 126. Kobak J., Kakareko T. 2008. Zachowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha, Bivalvia) w obecności potencjalnych drapieżników. Materiały zjazdowe, XV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Lublin-Zwierzyniec, 16-18 maja 2008.

 127. Kobak J., Poznańska M., Żytkowicz J., Kakareko T. 2008. Muszle racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha) jako podłoże preferowane przez pontokaspijskiego obunoga Dikerogammarus haemobaphes. Materiały zjazdowe, XXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Gdańsk-Gdynia, 02-04 kwietnia 2008.

 128. Poznańska M., Kobak J. 2008. Malakofauna górnego litoralu w limnicznej części Zbiornika Włocławskiego. Materiały zjazdowe, XXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Gdańsk-Gdynia, 02-04 kwietnia 2008.

 129. Poznańska M., 2008: Wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność fauny dennej. XV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: Bentos źródeł i strumieni. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn: 16.

 130. Szczepanik M., Dams I., Wawrzeńczyk Cz. 2008. Terpenoid lactones with p-menthane system as feeding deterrents to the lesser mealworm (Alphitobius diaperinus Panzer)(Coleoptera: Tenebrionidae). Entomol. Exp. Appl. 128: 337-345.

 131. Szczepanik M., Olejniczak T., Jurków K. 2008. Aktywność deterentna bicyklicznych laktonów otrzymanych z pochodnych bezwodników kwasu bursztynowego i glutarowego wobec stonki ziemniaczanej, Leptinotarsa decemlineata Say. Mat. Zjazd. XLVIII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, 31 stycznia - 1luty 2008. Streszczenia.

 132. Szczepanik M. 2008. Strategie obronne owadów przed drapieżcami i pasożytami. Mat. Zjazd. VIII Polskiego Sympozjum "Proekologiczne Pestycydy", Suche k/Poronina, 16-20 czerwiec 2008, W 26.

 133. Grudniewska A., Nawrot J., Szczepanik M., Wawrzeńczyk C.. 2008. Synteza i aktywność biologiczna bicyklicznych laktonów z układem p-mentanu. Mat. Zjazd. VIII Polskiego Sympozjum "Proekologiczne Pestycydy", Suche k/Poronina, 16-20 czerwiec 2008, W34.

 134. Żbikowska E., 2008. Eksperymentalna inwazja przywr digenetycznych u Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843). Mat.Zjazd. XXIV Seminarium Malakologicznego Gdańsk-Gdynia 2-4 04.2008 : 76-77

 135. Nowak A., Żbikowska E., 2008. Dlaczego warto badać zarażenie ślimaków przywrami? Mat.Zjazd. XXIV Seminarium Malakologicznego Gdańsk-Gdynia 2-4 04.2008 : 47

 136. Żbikowska E., 2008. One host three trematode species - different strategies in host-parasite interaction (why trematode invasion in molluscs should be taken into consideration by malacologists?) Mat. Zjazd. Europejskego Kongresu Towarzystw Malakologicznych, Azory Portugalia 2-6.09.2008 : 46

 137. Żbikowska E., 2008. Ptasi import - schistosomy w Polsce. Mat. Konf. V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Choroby Tropikalne i Pasożytnicze, Poznań, 29.09.2008: 44

 138. Kobak J. W druku. Attachment strength of Dreissena polymorpha on artificial substrates. Rozdział w monografii: Van der Velde, G., Rajagopal, S., Bij de Vaate, A. (Eds). Zebra Mussels in Europe. Backhuys Publishers.

 139. Kakareko T, Kobak J., Terlecki J, Hadowski M. W druku. External morphology and growth rate of white-eye bream Ballerus sapa (Cyprinidae, Teleostei) in a lowland dam reservoir on the lower Vistula River (Włocławek Reservoir, central Poland). Folia Zoologica.

 140. Wilczyńska B., Marczyk B., Skibińska A., Kobak J., Jaroszewska M., Kozłowska K. W druku. Comparison of microcytic and macrocytic anaemia based on the iron and vitamin B12 deficiency. Acta Biologica Cracoviensia ser. Zoologia.

 141. Bielańska-Grajner I., Poznańska M. w druku. The biodiversity of psammon rotifers in Włocławek Reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies

 142. Poznańska M., Kobak J., Wolnomiejski N., Kakareko T., w druku: Macroinvertebrate community of the near-shore zone in the limnic part of a lowland dam reservoir. Limnologica

Patenty

 1. Dams I., Wawrzeńczyk C., Szczepanik M., Gabryś B., Dancewicz K. 2007. Nowe ?-keto-?-laktony o aktywności antyfidantnej i sposób ich otrzymywania. Patent Nr 197577.

 2. Dams I., Wawrzeńczyk C., Szczepanik M., Gabryś B., Dancewicz K. 2007. Nowe ?-hydroksy-?-laktony o aktywności antyfidantnej i sposób ich otrzymywania. Patent Nr 197578.

 3. Szumny A., Wawrzeńczyk C., Gabryś B., Szczepanik M. 2007. Nowy 4-izobutylo-5-izopropylo-5-metylodihydrofuran -2-(3H)-on i sposób jego otrzymywania. Patent Nr 197573.

 4. Dams I., Szczepanik M., Wawrzeńczyk C. 2007. Nowe ?-hydroksy-?-laktony o aktywności deterentnej i sposób ich wytwarzania. Patent Nr 197574.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə