Świat do przeczytania Plan realizacji materiału w klasie II liceum I technikum
Yüklə 186.91 Kb.
səhifə1/3
tarix27.04.2016
ölçüsü186.91 Kb.
  1   2   3
Świat do przeczytania

Plan realizacji materiału w klasie II liceum i technikum

Okres II


Temat zajęć 

z odesłaniem do Podstawy programowej

Liczba godzin


Teksty kultury


Kluczowe pojęcia


Poziom podstawowy

Uczeń:


Poziom rozszerzony

Uczeń:

A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę.

Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

Nowe tendencje 

w sztuce XX wieku.


I 1 1)R 2)R

I 2 1) 1)R

II 1 1)

II 2 1) 1)R 2)R

II 3 3) 4)R

II 4 1)R

III 1 1) 2) 3) 4)

III 2 1)

2

G. Braque, Domy w Estaque

P. Picasso, Panny z Awignonu

T. Makowski, Jazz

H. Strzemiński, Pejzaż morski

H. Stażewski, Kompozycja

G. Gershwin, Błękitna rapsodia

wybrany utwór jazzowy


tendencje awangardowe,

kubizm,


abstrakcjonizm, konstruktywizm, jazz

– przedstawia wrażenia wywołane reprodukcjami,

– konfrontuje dzieła malarskie, dostrzegając ich cechy wspólne i różnice,

– przygotowuje prezentację na temat genezy i korzeni jazzu,

– przedstawia wrażenia wywołane Błękitną rapsodią,

– konfrontuje utwór Gershwina z muzyką wcześniejszych epok.


– przygotowuje prezentację multimedialną na temat nowych tendencji 

w malarstwie XX w. 

i twórczości wybranych malarzy tych czasów,

– redaguje recenzję dzieła Makowskiego Jazz,

– przygotowuje wypowiedź na temat tendencji awangardowych w sztuce XX w.


A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę – polska poezja po I wojnie światowej.
I 1 1) 2) 4)

I 2 1) 1)R 2)

I 3 1) 8)

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 2) 4) 5) 1)R 3)R 5)R

II 3 1) 2) 3) 4) 1)R 4)R

III 1 1) 4)

III 2 1)

2

J. Lechoń, Herostrates,

A. Słonimski, Czarna wiosna (fragm.)

A. Nasiłowska, [Skamandryci],

Z. Wasilewski, Wyspa miłościmity narodowe,

skamandryci. witalizm,

urbanizm,

panteizm,

fascynacja życiem 

i nowoczesnością– wskazuje w wierszu Lechonia aluzje literackie;

– przedstawia wstępną hipotezę interpretacyjną wiersza i uzasadnia ją za pomocą kilku argumentów,

– konfrontuje postawę poety wpisaną w tekst Lechonia z rolą poety w literaturze romantycznej.


– przygotowuje prezentację multimedialną na temat sytuacji społeczno- 

-politycznej w Polsce po zakończeniu I wojny światowej,

– prezentuje wypowiedź na temat historii powstania grupy poetyckiej Skamander, jej członków i siedziby,

– problematyzuje tekst A. Nasiłowskiej,

– przedstawia charakterystyczne cechy pisarstwa skamandrytów wymienione w tekście Nasiłowskiej,

– interpretuje fragmenty poematu Słonimskiego Czarna wiosna.O koncepcji artysty 

w wierszach J. Tuwima.


I 1 1) 4)

I 2 1) 1)R 2)

I 3 1)

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 2) 4) 3)R 5)R

II 3 1) 2) 3) 1)R 3)R 4)R

II 4 1) 1)R

III 1 1) 2) 4)

III 2 1)

1

J. Tuwim, Poezja, Rwanie bzu

H. Matisse, Taniec

J. Cybis, Piwonie

W. Gryniewicz, Ławeczka Tuwimafascynacja życiem, światem, naturą 

i tworzeniem,

nietzscheanizm, dionizyjski szał,

witalizm, instrumentacja głoskowa– przedstawia własne refleksje na temat przeczytanych wierszy,

– określa adresata i nadawcę wiersza Poezja,

– odczytuje symbolikę rwania bzu,

– przedstawia wstępne hipotezy interpretacyjne dotyczące omawianych wierszy,

– formułuje argumenty uzasadniające własną hipotezę,

– sporządza notatkę na temat koncepcji poety

w wierszach Tuwima,

– zastanawia się nad funkcją Ławeczki Tuwima we współczesnej przestrzeni miejskiej.– przedstawia prezentację multimedialną na temat twórczości Juliana Tuwima,

– wykorzystuje analizę dzieł malarskich jako kontekst interpretacyjny,

– analizuje język poetycki omawianych tekstów,

– omawia funkcję środków poetyckich (m.in. instrumentacji głoskowej w Rwaniu bzu) w budowaniu sensów utworów;

– dostrzega uniwersalność problemów przedstawionych w wielu wierszach poety.


Do sumień apeluje władza/ Słownictwem romantycznych dzieł – J. Tuwim wobec historii, wolności 

i zachowań władzy.


I 1 1) 3) 4) 9) 1)R 2)R 4)R

I 2 1) 2) 1)R

I 3 1) 4) 1)R 2)R 4)R

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 2) 4) 4)R 5)R

II 3 1) 2) 3) 1)R

II 4 1) 1)R 2) 3)

III 1 3) 1)R

III 2 1)

2

J. Tuwim, Z wierszy 

o państwie

wybrane teksty reklam prasowych

wybrane ulotki wyborcze różnych polityków


mity romantyczne, tradycja romantyczna,

relacje między historią 

a współczesnością, manipulacja społeczeństwem


– na podstawie wiersza Tuwima określa sytuację polityczną Polski w dwudziestoleciu międzywojennym,

– wypowiada się na temat znaczenia i roli pamiątek przeszłości

w wolnym kraju,

– określa funkcje aluzji do mitów romantycznych w utworze Tuwima,

– wypowiada się na temat manipulacji społeczeństwem: jej rodzaju i funkcji.


– analizuje język poetycki wiersza,

– przedstawia funkcję wybranych środków poetyckich w budowaniu sensów wiersza,

– określa postawę Tuwima wobec historii, wolności i zachowań władzy,

– wypowiada się na temat rodzajów manipulacji językowej we współczesnych tekstach politycznych i reklamowych.Skamandrycki optymizm i witalizm – analiza wiersza K. Wierzyńskiego Wiosna i wino.
I 1 1) 4) 1)R 2)R 7)

I 2 1) 2) 1)R

I 3 1) 2)R 8)

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 2) 4) 1)R 3)R

II 3 1) 2) 1)R 4)R

II 4 1)

III 1 1) 4); III 2 1)

1

K. Wierzyński, Wiosna iwino

L. Wyczółkowski, Wiosna w Gościeradzuwitalizm, żywiołowość, afirmacja życia, emocjonalność wypowiedzi poetyckiej

– przedstawia własne refleksje na temat przeczytanego utworu,

– dostrzega zasadę kompozycyjną liryku i funkcje paralelizmu składniowego,

– analizuje język poetycki wiersza: wskazuje środki stylistyczne oddające emocje podmiotu lirycznego,

– formułuje hipotezę interpretacyjną utworu.– przedstawia prezentację multimedialną na temat twórczości K. Wierzyńskiego;

– prezentuje postawę podmiotu lirycznego wiersza Wierzyńskiego,

– omawia związki poetyckiej i malarskiej wizji wiosny, konfrontując Utwór Wierzyńskiego z płótnem Wyczółkowskiego.


Humor, liryzm i groza w wierszu K.I. Gałczyńskiego Podróż do Arabii Szczęśliwej.
I 1 1) 3) 4) 1)R 2)R

I 2 1) 1)R

I 3 1) 2)R

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 1)R 2) 4) 3)R 4)R

II 3 1) 2) 3) 4) 1)R 4)R

II 4 1) 1)R

III 1 1) 1)R 3)R

III 2 1)

1

K.I. Gałczyński, Podróż do Arabii Szczęśliwej

M. Chagall, Koncertbaśniowe obrazowanie, paradoks,

sielanka i jej poetyckie rekwizyty, poetyka snu,

puenta,

Kwadryga– przedstawia swoje wrażenia wywołane obrazem M. Chagalla,

– omawia środki poetyckie użyte w wierszu i ich funkcje,

– określa nastrój tekstu,

– konfrontuje nastrój utworu z sensami puenty,

– sytuuje Arabię Szczęśliwą,

– formułuje tezę interpretacyjną wiersza,

– redaguje argumenty uzasadniające postawioną tezę.


– przygotowuje prezentację multimedialną na temat twórczości K.I. Gałczyńskiego,

– przedstawia wstępną hipotezę interpretacyjną wiersza,

– wylicza środki stylistyczne służące baśniowemu obrazowaniu,

– wykorzystuje obraz M. Chagalla jako kontekst interpretacyjny,

– wyjaśnia istotę paradoksu w wierszu K.I. Gałczyńskiego.


Minimum słów, maksimum treści – spotkanie z poezją Juliana Przybosia.
I 1 1) 3) 4) 1)R 2)R

I 2 1) 2) 1)R

I 3 1) 2)R 8)

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 2) 4) 1)R

II 3 1) 2) 4) 4) 3)R

II 4 1) 1)R

III 1 1) 2) 3) 1)R

III 2 1)

1

J. Przyboś, Gmachy

J. Przyboś, Z Tatr

Oryginalna wersja graficzna wiersza Gmachy

R. Malczewski, Wspinaczka

R. Delaunay, Pole Marsowe: Czerwona Wieża

T. Kłak, Awangarda Przybosia i Czechowicza (odpowiedni fragment)nurt awangardowy,

urbanizacja, technika,

zwięzłość i powściągliwość poetycka,

paradoks,

dynamika,

efekty akustyczne, oksymorony– przygotowuje prezentację na temat twórczości J. Przybosia,

– konfrontuje oryginalną wersję graficzną wiersza Gmachy z wersją z podręcznika,

– omawia związek między formą zapisu wiersza a jego sensami,

– przedstawia wizję człowieka w mieście ukazanym w utworze,

– interpretuje funkcję poety wpisaną w tekst,

– przedstawia wstępną hipotezę interpretacyjną wiersza Z Tatr,

– dostrzega ważne środki stylistyczne w wierszu Z Tatr oraz ich funkcje.


– porównuje utwór J. Przybosia Z Tatr z wierszem J. Kasprowicza Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach,

– wskazuje środki językowe, które służą realizacji zasady: „minimum słów, maksimum treści”,

– przygotowuje wypowiedź na temat cech poetyki J. Przybosia, korzystając z własnych opinii oraz z fragmentów tekstu T. Kłaka.


Ugrupowania poetyckie w dwudziestoleciu międzywojennym.
I 1 1) 1)R 2)R 3) 4)

I 2 1) 2) 1)R

I 3 1) 2) 2)R 6) 8)

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 2)4) 3)R 4)R

II 4 1) 3) 1)R

III 1 1) 2) 3) 4) 5)

III 2 1)

1

A. Zagajewski, Wykłady poetów o poezji

G. Grosz, Miasto

B. Jasieński, But w butonierce

M. Duchamp, Koło rowerowe

E. Lipska, Moi tłumacze


Skamander, Awangarda Krakowska, Kwadryga,

Żagary,


futuryści

– problematyzuje test A. Zagajewskiego Wykłady poetów o poezji,

– wyjaśnia, na czym polegają dostrzegane przez A. Zagajewskiego różnice w spojrzeniu na poezję poetów, badaczy i interpretatorów,

– sporządza notatkę z prezentacji multimedialnej, w której zapisuje ważne cechy poetyki twórców dwudziestolecia,

– analizuje wiersz B. Jasieńskiego But w butonierce: dostrzega w nim prowokację i antytradycjonalizm.– przygotowuje prezentację multimedialną na temat ugrupowań poetyckich dwudziestolecia międzywojennego,

– formułuje cechy poetyki futurystów i dostrzega je w wierszu B. Jasieńskiego But w butonierce,

– dostrzega związki między wyznaniem poety z eseju Zagajewskiego a poetycką refleksją E. Lipskiej z wiersza Moi tłumacze.


Wielcy reżyserzy polskiego teatru w czasach międzywojennych: Leon Schiller i Juliusz Osterwa.
I 2 1) 2) 1)R

I 3 1) 2)R

II 1 1) 3)

II 2 1)

II 3 1) 3)

II 4 2) 1)R

III 1 1) 1)R 4)R

III 2 1)

2

Fircyk w zalotach Zabłockiego w reżyserii J. Osterwy

Dziady w reżyserii L. Schillera

(fragmenty nagrań spektakli)reżyser,

realizm,

teatr monumentalny,

pozycja aktora, scenografia– omawia rolę reżysera i kreacje aktorów w obejrzanych fragmentach spektakli,

– zwraca uwagę na funkcje i charakter scenografii,

– porównuje fragmenty spektakli J. Osterwy i L. Schillera,

– rozumie istotę teatru monumentalnego.– przygotowuje prezentację na temat dorobku twórczego J. Osterwy i L. Schillera,

– omawia rolę polskich reżyserów dwudziestolecia międzywojennego na tle dokonań wcześniejszych reżyserów.Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest.

Tajemnice ludzkiej świadomości

Teraźniejszość Wilka czyli dworek ziemiański i jego mieszkanki – J. Iwaszkiewicz Panny z Wilka
I 1 1) 1)R

I 2 1) 2) 1)R

I 3 1) 2)R

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 1)R 4)

II 3 1) 2) 1)R 4)R

III 1 3) 4) 1)R

III 2 1)

1

J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka

O. Boznańska, Portret panny Dygat

Z. Pronaszko, Portret żony

W. Weiss, Półakt przy wieczornym świetle

S.I. Witkiewicz, Portret Neny Stachurskiej

T. Łempicka, Środek lataportret malarski, portret literacki, portret psychologiczny

– przedstawia własne refleksje na temat przeczytanego utworu,

– interpretuje wybrany malarski portret kobiety,

– charakteryzuje postaci wybranych bohaterek utworu Iwaszkiewicza,

– wypowiada się na temat roli kobiet w życiu Wiktora Rubena.– tworzy portret psychologiczny kobiety ukazanej na wybranym obrazie spośród zaprezentowanych w podręczniku,

– konfrontuje teraźniejsze wizerunki kobiet z Wilka z ich wizerunkami z przeszłości,

– analizuje język i styl literackich opisów kobiet i dostrzega funkcje środków stylistycznych.


Wiktora Rubena przygoda z czasem i pamięcią – Panny z Wilka.
I 1 1) 3) 4) 5) 1)R 2)R

I 2 1) 2) 1)R

I 3 1) 2)R 6)

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 4) 1)R 3)R 5)

II 3 1) 2) 3)

II 4 2) 3) 1)R

III 1 1) 4)

III 2 1)

1

J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka

R. Przybylski, Eros i Thanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza (fragm.)

J. Malczewski, Thanatos

Scena z filmu Panny z Wilka w reżyserii A. Wajdymitotwórcza funkcja pamięci

– przedstawia losy Wiktora Rubena,

– omawia wrażenia i emocje towarzyszące Wiktorowi powracającemu po latach do Wilka;

– charakteryzuje atmosferę panującą w Wilku,

– na podstawie utworu J. Iwaszkiewicza konfrontuje kobiece i męskie spojrzenie na rzeczywistość,

– proponuje własną interpretację zakończenia utworu.


– konfrontuje refleksje J. Iwaszkiewicza na temat pamięci z przekonaniami M. Prousta,

– problematyzuje treść fragmentu książki R. Przybylskiego Eros i Tanatos,

– przygotowuje wypowiedź na temat roli pamięci w życiu człowieka oraz praw rządzących ludzką pamięcią,

– konfrontuje własną interpretację zakończenia utworu J. Iwaszkiewicza z zaproponowaną przez R. Przybylskiego.Granica Z. Nałkowskiej – próba oglądu struktury powieści.
I 1 1) 3) 1)R 2)R 4)

I 2 1) 2) 1)R

I 3 1) 2)R

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 1)R 2)R 4) 5)

II 3 1) 2) 3)

II 4 1) 3) 1)R

III 1 3) 4) 1)R

III 2 1)

2

Z. Nałkowska, Granica

powieść psychologiczna,

oś fabularna,

narrator trzecioosobowy,

obiektywizm, krytycyzm,

ironia,

narracyjna technika punktów widzenia, inwersja czasowa fabuły,

retrospekcje,

mowa zależna, niezależna,

pozornie zależna


– przedstawia własne refleksje na temat powieści Z. Nałkowskiej,

– określa sposób kreacji narratora: dostrzega obiektywizm, ale też krytycyzm i ironię,

– analizuje ważne formy narracji i ich funkcje,

– omawia cel inwersji czasowej fabuły,

– przedstawia sposób kreacji ważnych bohaterów utworu,

– podaje własną interpretację tytułu powieści.– przedstawia prezentację na temat twórczości Z. Nałkowskiej,

– określa funkcje narracyjnej techniki punktów widzenia dla budowania psychologicznego wymiaru powieści,

– konfrontuje różne możliwości interpretacji tytułu powieści,

– formułuje wypowiedź na temat cech gatunkowych powieści psychologicznej.Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my – Zenon Ziembiewicz i jego racje (Granica Z. Nałkowskiej).
I 1 1) 2) 1)R 2)R 4)

I 2 1) 1)R 2)

I 3 1) 3) 4) 1)R 2)R

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 4) 1)R

II 3 1) 2) 1)R

II 4 2) 3) 1)R

III 1 1) 2) 3) 4)

III 2 1)

2

Z. Nałkowska, Granica

H. Kirchner, [Staro-nowe schematy]

Scena z filmu Granica w reżyserii J. Rybkowskiego


Subiektywne i obiektywne racje, społeczne determinacje ludzkiej tożsamości, możliwości poznawcze człowieka,

prawda psychologiczna, prawda społeczna, schematy („schemat boleborzański”), konformizm–przedstawia losy Ziembiewicza (w porzadku chronologicznym),

– omawia relacje Zenona z Justyną i Elżbietą,

– prezentuje opinie Zenona o sobie samym,

– przedstawia opinie innych bohaterów o Zenonie,

– przestawia treść rozmowy Zenona z Elżbietą (podręcznik s. 63–65);

– dostrzega we fragmencie powieści środki językowe służące oddaniu emocji bohaterów,

– formułuje własną opinię na temat postawy Ziembiewicza


– prezentuje główne tezy tekstu H. Kirchner,

– omawia związki między spojrzeniem Z. Nałkowskiej i F. Dostojewskiego na wnętrze człowieka,

– przygotowuje głos w dyskusji na temat: Czy rzeczywiście jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce, w którym się jest?


Kamiennica pani Kolichowskiej – jej realne i symboliczne sensy w Granicy Z. Nałkowskiej.
II 1 2)

II 2 1) 4) 1)R

II 3 1) 2) 3) 1)R

II 4 3) 1)R

III 1 2) 4)

III 2 1)

1

Z. Nałkowska, Granica

struktura społeczna, status majątkowy, symbolika przestrzeni

– przedstawia mieszkańców kamienicy pani Kolichowskiej,

– przedstawia usytuowanie i wygląd mieszkań w kamienicy, zwracając uwagę na ważne środki stylistyczne zastosowane w opisach,

– dostrzega związek między statusem społecznym mieszkańców a zajmowaną przez nich przestrzenią.


– określa związek między przestrzenią, w jakiej żyją bohaterowie, a ich sposobem życia i samoświadomością,

– wypowiada się na temat związków Granicy Z. Nałkowskiej z Ludźmi bezdomnymi i Przedwiośniem S. Żeromskiego.Kobiety w Granicy Z. Nałkowskiej – ich kreacje i funkcje w powieściowym świecie.
II 1 2) 3)

II 2 1) 4) 1)R

II 3 1) 2) 3) 4)

II 4 1) 2) 3) 1)R

III 1 2)

III 2 1)

1

Z. Nałkowska, Granica

K. Budrowska, Kobieta i stereotypybehawioryzm, stereotypy,

prawda psychologiczna, prawda społeczna, funkcja perswazyjna– prezentuje sylwetki wybranych bohaterek powieści, dostrzega sposób prezentacji tych postaci i ich funkcje w świecie przedstawionym powieści,

– ocenia postawy wybranych bohaterek,

– przedstawia najciekawszą, jego zdaniem, bohaterkę powieści, stosuje zabiegi perswazyjne.


– problematyzuje tekst K. Budrowskiej,

– na podstawie tekstu K. Budrowskiej wyjaśnia znaczenie stereotypu,

– omawia zależności między stereotypami mężczyzny i kobiety,

– na podstawie tekstu K. Budrowskiej prezentuje trzy stereotypy kobiet wymienione przez badaczkę,

– odnajduje stereotypowe cechy i zachowania w postawach bohaterek Granicy.


Film – nowe dzieło sztuki XX w.
I 1 1)R

I 2 1) 2) 1)R

I 3 1)

II 1 1) 2) 3)

II 2 1) 1)R 4)

II 3 2) 1)R

Ii 4 1)

III 1 1) 2) 4)

III 2 1)

2

Pancernik Potiomkin, reż. S. Eisenstein (fragm.)

Generał, reż. B. Keaton (fragm.)

Dyktator, reż. Ch. Chaplin (fragm..)

Dyliżans, reż. J. Ford (fragm.)

jeden film obejrzany w domu w całościfilm niemy,

film dżwiękowy, kompozycja kadru, rola światła,

montaż, gra aktorska, muzyka


– przedstawia własne opinie na temat wybranego filmu,

– opisuje sposób fotografowania w wybranym filmie,

– omawia kreacje aktorskie,

– wypowiada się na temat roli muzyki w obejrzanym filmie.– przygotowuje prezentację multimedialną na temat wybitnych arcydzieł sztuki filmowej początków XX w. i ich twórców,

– przygotowuje pisemną recenzję obejrzanego filmu.


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə