Usaid raport privind implementarea proiectului Abilitarea socio-economică a tineretului
Yüklə 278.64 Kb.
səhifə3/3
tarix29.04.2016
ölçüsü278.64 Kb.
1   2   3
V. Evaluarea impactului imediat


Locuri de muncă create
Din numărul total de 32 afaceri creditate, 24 sunt operaţionale, dintre care 17 antreprenori au început primele vânzări. În cadrul afacerilor operaţionale sunt angajate 45 persoane (16 fete şi 29 băieţi).
Tabelul 7. Locuri de muncă create şi salariul mediu oferit de angajator

Afaceri

Nr. locurilor de muncă create

Salariul mediu lunar

(lei)F

M

Afaceri operaţionale TRM I 2009

1. ÎI „Crudu Lilia”, s. Ustia, r-nul Glodeni, servicii transport pasageri

1

3

2500

2. GŢ „Stănescu Danisiela Victor”, s. Văratic, r. Rîşcani, transport producţie agricolă

1

0

1000

3. GŢ „Popescu Galaction Vasile”, s. Zăicani, r. Rîşcani

0

1

1000

Sub-total

2

4

1500

Afaceri operaţionale TRM II 2009

1. SRL „Ade Compact Grup” s Văratic, r-nul Ialoveni producerea blocurilor de fortran.

0

1

20002. SRL „Bondari Andrei” Anenii Noi,

sală de fitness

1

2

2500

3. SRL „Bramac Com” s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi, magazin alimentar

2

0

2000

4. GŢ„Pîslaru Denis”, s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi, tractor MTZ -80

0

1

1500

5. SRL “Romeocom-Design”, or. Căuşeni, servicii de reclamă vizuală

0

1

1 166

6. SRL “Ariana-Trans”, or. Hînceşti, servicii de închiriere a autoturismelor

1

0

1 500

7. ÎI “Bozianu Mihail”, s. Mingir, r-nul Hînceşi, apicultură

0

1

1 000

8. ÎI “Guşanu Alexandru”, or. Hînceşti, servicii de reparaţie auto

0

1

1 900

9. GT „Ropot Natalia”, s. Văratic, r. Rîşcani, sistem de irigare prin picurare


1

1

-

10. GT „Spinu Andrei”, s. Chişcăreni, r. Sîngerei, producerea şi procesarea mierii de albine

0

2

-

11. SRL „Terra Arb Group”, s. Tudora, r. Ştefan Vodă, cultivarea arborelor decorativi

1

0

-

Sub-total

6

10

1695

Afaceri operaţionale TRM III 2009

1. SRL „ Belibov Anatolie ” s Pecişte, r-nul Rezina producerea uşilor şi geamurilor din PVC

0

2

1000

2. SRL „ Prosolid Grup” s Ciorescu, mun. Chişinău producerea materialelor de construcţie.

1

4

3000

3. GŢ “Eftodii Valeriu”, s. Tartaul, r-nul Cantemir, producţie în sere

0

1

800

4. ÎI “ Lorchin Denis”, or. Cahul, prestări servicii ci automacaraua

0

2

1116

5. SRL „Petropit Agro”, s. Pituşca, r-nul Călăraşi, producerea nutreţurilor combinate.

1

1

0

6. SRL „Agroservad”, s. Sipoteni, r-nul Călăraşi, sistem de irigare prin picurare

1

1

1000

7. SRL „Superbaloane”, or. Ungheni, servicii de decoraţiune festivităţi


2

1

2000

8. SRL „Vicpal Art”, or. Ungheni, servicii foto

1

1

0

9. SRL „Trimobil Grup”, or. Făleşti, salon de mobilă

1

2

2000

10. ÎI Burlacu Irina, s. Răuţel, r-nul Făleşti, frizerie

1

0

0

Sub-total

8

15

1560

TOTAL

16

29

1610 • Odată cu crearea noilor afaceri în satele şi comunele republicii vor spori veniturile în bugetele locale;

 • Implementarea Proiectului va contribui la stabilirea tinerilor în satele şi raioanele RM;

 • Va creşte securitatea socială al familiilor tinere, prin crearea noilor locuri de muncă;

 • Se va valorifica şi utiliza eficient patrimoniul primit în proprietate de la părinţi şi bunei;

 • Prin experienţa sa proiectul va încuraja tinerii din spaţiul rural să-şi realizeze propriile afaceri;

 • Implementarea Proiectului va contribui la crearea unui potenţial economic durabil în cadrul comunelor şi satelor republicii.

VI. Concluzii


Probleme identificate în timpul realizării proiectului

 • IFP din regiuni nu cunosc în detalii condiţiile proiectului, inclusiv procedura de luare a deciziei, gajarea bunurilor. În acelaşi timp majoritatea băncilor comerciale participante la proiect, datorită politicii de creditare aspre, nu doresc să finanţeze astfel de afaceri, invocând motive precum că beneficiarii nu au activitate operaţională şi experienţă de lucru, ceea ce contravine condiţiilor de participare la proiect.

 • Procedura de studiere şi acceptare a afacerilor pentru finanţare este lungă în timp şi unele documente cum ar fi: (i) raportul de evaluare al bunurilor propuse pentru gajare, (ii) extrasele despre proprietate de la BIT îşi pierd valabilitatea şi beneficiarii suportă costuri adăugătoare pentru confirmarea repetată a acestor documente.

 • Se observă că unii tineri au temeri faţă de această perioadă de criza financiară, care a afectat şi Moldova, şi chiar în cazul când deja au evaluat gajul, au suportat cheltuieli destul de mari nu sunt hotărâţi cu fermitate să acceseze creditul;

 • Tinerii nu dispun de gaj suficient pentru asigurarea creditului. În condiţii de criză, băncile comerciale acceptă gaj mai lichid şi cu o rată de amortizare mai mică, cum ar fi imobile în localităţi urbane. Însă datorită faptului că majoritatea potenţialilor clienţi ai Proiectului PASET sunt din sate, acest lucru face ca beneficiarii să se adreseze la persoane terţe (rude, prieteni).


Propuneri şi soluţii

 • Informarea şi stabilirea întâlnirilor cu reprezentanţii băncilor comerciale din teritoriu privind mecanismul de finanţare a afacerilor. Majoritatea lucrătorilor bancari nu cunosc în detalii condiţiile Proiectului PASET şi le aud prima dată de la AD;

 • În cadrul proiectului să fie stabiliţi termeni reali de perfectare a documentelor atât la filiale cît şi la centralele băncilor. (Anexa_3_Rapoarte de Progres_Trimestrul III 2009_AD-le)


COMPONENTA C: DEZVOLTAREA ŞI UTILIZAREA CAPACITĂŢILOR GENDER ÎN ACTIVITĂŢILE DE TINERET
I. Descrierea stagiului de formare de formatori în domeniul gender

 În cadrul acestei componente a fost organizat în perioada 6 – 10 iulie 2009 Stagiul de Formare de Formatori în domeniul Gender. Stagiul a durat 5 zile şi s-a desfăşurat în incinta Institutului Muncii, (str. Zimbrului, 10). La TOT au participat 24 persoane (3 bărbaţi şi 21 femei), cu vârsta medie de 28 ani: reprezentanţi ai ONG-lor de tineret, membri ai Consiliilor Locale ale Tinerilor, lucrători de tineret, membri ai structurilor sindicale de tineret, profesori, reprezentanţi ai ONG-lor cu profil de activitate în domeniul gender. (A se vedea lista persoanelor care au participat la TOT în domeniul gender). Interesul faţă de tematica seminarului a fost evident prin prisma celor 65 aplicaţii înaintate, din acestea fiind acceptaţi cei mai motivaţi participanţi.

Scopul stagiului: Dezvoltarea capacităţilor lucrătorilor de  tineret de a promova principiile Gender în contextul planificării, implementării şi evaluării activităţilor de tineret.

Stagiul a fost facilitat de către expertul în gender din Letonia - Dace Kavasa, care a focusat obiectivele seminarului pe trei elemente de acţiune: • Furnizarea cunoştinţelor / informaţiilor cu privire la echitatea de gen şi utilizarea metodelor şi tehnicilor relevante astfel încât să fie replicate grupurilor de tineri;

 • Asimilarea metodologiei de instruire prin aplicarea elementelor practice în cadrul stagiului;

 • Crearea unui cadru de învăţare şi stimulare a capacităţii de identificare a aspectelor cotidiene cu privire la divergenţele de gen.

Reieşind din aşteptările participanţilor, specificate în formularele de aplicare, în agenda de instruire au fost incluse următoarele componente:

 1. analiza conceptelor gender;

 2. prezentarea experienţei de activitate a organizaţiei „Gender Centru” – promotor al echităţii de gen în Republica Moldova;

 3. pregătirea unei sesiuni separate cu privire la metodologia de instruire;

 4. activităţi de analiză şi auto-învăţare prin intermediul sarcinilor post-training (pregătirea propriului curs de instruire).

 Componente specifice abordate în cadrul stagiului (a se vedea Agenda Stagiului):

-    concepte privind egalitatea dintre bărbaţi şi femei abordate prin exemple, exerciţii şi metode practice;

-    tendinţe actuale în domeniul Gender;

- politici de intervenţie în domeniul Gender;

-     planificarea şi monitorizarea echilibrului Gender;

-     elemente de advocacy şi dimensiunea de gen;

-     formarea abilităţilor participanţilor de a elabora, aplica si dezvolta metode de lucru cu grupuri, structuri de tineret, având în vizor echilibrul Gender;

II. Beneficii şi rezultate cantitative şi calitative

de impact:

-     în procesul de instruire au fost utilizate metode participative de implicare şi a fost asigurat un cadru interactiv de comunicare şi transfer de cunoştinţe dintre participanţi;

-     la finalul seminarului participanţii au căpătat cunoştinţe şi abilităţi de a elabora module de training în domeniul Gender şi de a asigura desfăşurarea eficientă a unui program de instruire, utilizând metode inovative de mobilizare a grupului;

-    toţi cei 24 participanţi au obţinut un certificat de confirmare cu titlul de  Formator în domeniul Gender.

Participanţii au menţionat că acest stagiu le-a creat o viziune nouă vis-a-vis de abordarea aspectelor gender în contextul activităţilor organizaţionale sau la nivel de comunitate.  Practicile internaţionale la care s-au făcut referinţă pe parcursul seminarului precum prezentarea situaţiei la nivel naţional de către experţii organizaţiei Gender-Centru, a oferit participanţilor posibilitatea de a sesiza dimensiunea globală a echităţii de gen precum şi intercalarea clar-evidentă a segmentului gender în toate sferele de dezvoltare şi influenţă socială.

În ultima zi de stagiu participanţii au elaborat propriul lor modul de training, utilizând aspectele teoretice şi instrumentele de training  propuse de către expertul internaţional – Dace Kavasa. Majoritatea participanţilor au specificat că modulul de training pe care l-au pregătit la stagiu va fi aplicat imediat după revenirea în organizaţie sau comunitate.   

Evaluarea detaliată a conţinutului şi rezultatelor calitative ale trainingului este reflectată în raportul expertului Dace Kavasa (Anexa_4_Raport TOT_Gender)

de ordin logistic:

Coordonarea aspectelor logistice de organizare a stagiului a fost efectuată de către Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri (CNRT). Astfel, a fost supervizată prestarea calitativă a serviciilor de amenajare, dotare cu mobilier, echipament şi utilaj necesar a spaţiilor de cazare, alimentare şi desfăşurare a sesiunilor de instruire în incinta hotelului Institutului Muncii. CNRT a pregătit şi distribuit 30 mape ale participanţilor (dintre care 6 au fost distribuite finanţatorilor şi partenerilor PASET), conţinutul cărora au inclus: ecusoane, pixuri, carnete pentru notiţe, materiale de lucru în cadrul atelierelor practice, materiale teoretice la tematica gender, seturi de literatură, CD-uri cu informaţii de profil. Sala de instruire a fost dotată cu computer şi proiector multi-media. Consultantul internaţional a fost asigurat cu materialele birotice necesare. Zilnic, pe durata de desfăşurare a stagiului au fost pregătite prezentările Power-Point, traduse şi multiplicate materialele distributive. La finele stagiului pentru fiecare participant a fost pregătit câte un CD cu toate materialele (Word, Video, Foto) utilizate / produse în perioada stagiului. (Anexa_5_Report CNRT_servicii de consultanţă_TOT gender)COMPONENTA D: EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA PARTICIPATIVĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TINERET
I. Actualizarea sistemului MIS

În perioada raportată a fost re-completată baza de date MIS pentru Componenta A (Linii de Grant), Componenta B (Dezvoltare Economică), şi Componenta C (Dezvoltarea şi utilizarea capacităţilor Gender în activităţile de tineret).

La Componenta A sistemul MIS a fost suplinit cu un bloc nou de indicatori – Anexa_A5_Date cu referire la contribuţia comunităţii, care vizează asigurarea contribuţiei comunităţii în cadrul proiectelor implementate de cele 47 CLT beneficiare. Indicatorii selectaţi denotă suprapunerea coeficienţilor planificaţi conform propunerilor de proiect şi cei obţinuţi în procesul de implementare a proiectelor. Din considerentul că încă nu toate CLT-le au prezentat rapoartele finale sau alte documente anexă la raport blocul de indicatori furnizează date complete doar pentru 41 CLT-uri.

În cadrul componentei de asemenea a fost continuu re-completat cu date noi blocul de indicatori integraţi în Anexa_A3_date cu referire la membrii si consilierii CLT, beneficiare a programului de Granturi Mici (CLT 2008 şi CLT 2009). Variabilele au fost modificate pentru indicatorii – Contribuţia APL şi Contribuţia AE, SC realizată, reieşind din rapoartele financiare prezentate de beneficiari. De asemenea a fost actualizat blocul de indicatori cu date generalizate privind Programul competitiv de Granturi pentru CLT – integrat în Anexa_A3_date cu referire la membrii şi consilierii CLT. (Anexa_1_MIS_Componenta A)

La Componenta B a proiectului, în sistemul MIS au fost revizuiţi indicatorii de progres prin suprapunerea datelor colectate în trimestrul III, cu cele din trimestrul II, astfel fiind re-completată Anexa_B8_dezvoltarea afacerilor. De asemenea, au fost agregate datele colectate de la Agenţiile de Dezvoltare (AD) partenere (ACA, CCA, CDR, MEGA) în cadrul blocului de indicatori reflectaţi în Anexa_B9_asistenta post_creare. Completarea acestei anexe este relevantă începând cu acest trimestru, din moment ce deja pot fi agregate date reprezentative. Aceeaşi caracteristică se referă şi la blocul de indicatori specifici afacerilor operabile, integraţi în Anexa_B11_afaceri operabile, care reflectă situaţia pentru fiecare AD în parte. (Anexa_6_MIS_Componenta B)

Sistemul MIS a fost completat cu blocul de indicatori cu referire la Componenta C (Dezvoltarea şi utilizarea capacităţilor Gender în activităţile de tineret) a proiectului PASET. În acest sens au fost completate: Anexa_C12a_TOT Gender; Anexa_C12b_TOT Gender. Indicatorii colectaţi au fost extraşi din agendă, listele participanţilor şi alte materiale de evidenţă a beneficiarilor în cadrul training-ului. (Anexa_7_MIS_Componenta C)

COMPONENTA E: IMPLICAREA REPREZENTANŢILOR REGIONALI DE TINERET (FOCAL POINTS) ÎN IMPLEMENTAREA PASET, AUDITUL GRANTULUI


În cadrul acestei componente toate acţiunile planificate au fost deja realizate şi raportate în trimestrul II, 2009.

ANEXE

Anexa_1_MIS_Componenta A

Anexa_2_Blog_ www.paset.wordpress.com

Anexa_3_Rapoarte de Progres_Trimestrul III 2009_AD

Anexa_4_Raport TOT_Gender

Anexa_5_Report CNRT_TOT gender

Anexa_6_MIS_Componenta B

Anexa_7_MIS_Componenta C1 Grupul de iniţiativă al CLT Orhei, reprezentat de APP „Lyceum” a comunicat încheierea activităţilor proiectului odată cu prezentarea raportului de progres pentru tranşa I. În condiţiile în care procesul de coordonare a proiectului „Manifestarea personalităţii prin distrugerea barierelor de comunicare” a fost unul defectuos, tranşa II de grant nu a fost livrată. Aceasta fiind unica organizaţie care nu a valorificat integral sursele de grant preconizate.

2 De menţionat că cifrele sunt variabile deoarece în cazul CLT-lor (6) care nu au prezentat rapoartele financiare diferenţa de contribuţie ne-raportată este calculata la moment ca contribuţie ne-asigurată.1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə