Usaid raport privind implementarea proiectului Abilitarea socio-economică a tineretului
Yüklə 278.64 Kb.
səhifə2/3
tarix29.04.2016
ölçüsü278.64 Kb.
1   2   3

În perioada iulie-septembrie curent au fost realizate un şir de obiective în vederea abilitării economice a tinerilor din Republica Moldova. Au fost realizate 9 promovări în cadrul cărora 73 tineri au fost informaţi despre condiţiile de participare la proiect. Beneficiarii au întocmit 11 cereri de participare la proiect şi 11 contracte de prestare a asistenţei tehnice în vederea realizării studiilor de fezabilitate, elaborării planurilor de afaceri şi intermedierii creditelor cu instituţiile financiare participante la proiect. În perioada trimestrului III 2009, specialiştii AD-lor au acordat asistenţă în elaborarea planurilor investiţionale şi planificarea detaliată a afacerii, astfel fiind elaborate 10 noi planuri de afaceri, dintre care 9 au fost prezentate de beneficiari spre finanţare la IFP. Beneficiarii au fost asistaţi în procesul de elaborare a cererilor de creditare şi în procesul de conlucrare cu băncile comerciale în vederea accesării resurselor financiare.

Au fost debursate 12 împrumuturi bancare cu element de grant pentru 12 tineri agenţi economici, creaţi cu suportul PASET. Aceşti beneficiari au fost asistaţi şi consiliaţi în: procesul de organizare a afacerii, procurarea şi realizarea planului investiţional, şi în procesul de conlucrare cu APL. 10 afaceri au început activitatea operaţională, dintre care 8 au început vânzările. În perioada de raportare, ofiţerii de dezvoltare au acordat asistenţă post-creare în domeniul managementului, finanţelor şi contabilităţii pentru 11 întreprinderi.Tabelul nr. 1. Situaţia generală privind rezultatele proiectului.

Denumirea indicatorului

Iunie – Septembrie 2008

Tr.IV 2008

TR.I 2009

TR.II 2009

TR.III 2009

TR. IV 2009

TOTAL
Tineri înscrişi la linia fierbinte

267

202

46

-

-
515
Numărul de promovări realizate
203

88

-

9
300
Numărul de instruiri realizate
18

11

-

-
29
Cereri de participare la proiect
79

59

34

11
183
Contracte de colaborare
12

47

34

11
104
Planuri de afaceri elaborate
5

50

38

10
103
Afaceri înregistrate legal cu suportul agenţiilor de dezvoltare
8

42

14

8
72
Cereri de finanţare
3

40

31

12
86
Credite debursate
-

3

17

12
32
Afaceri ce au iniţiat activitatea operaţională
-

3

11

10
24
Afaceri ce au început vânzările
-

-

9

8
17
II. Activităţi efectuate de AD în perioada de raportare (scurtă descriere)

Campanie de informare în localităţile rurale

În perioada trimestrului III al anului 2009, au fost organizate şi petrecute mai multe adunări de informare regionale în cadrul cărora tineri cu vîrstă între 18 şi 30 ani au fost informaţi despre posibilităţile de iniţiere a unor afaceri proprii, despre oportunităţile oferite de către proiectul PASET şi colaborarea cu agenţiile de dezvoltare.

Astfel, au fost organizate 9 adunări promoţionale în raioanele Glodeni şi Făleşti la care au participat 73 de persoane, în special tineri ce nu au un loc de muncă sau care doresc să iniţieze o afacere. Din cele 73 persoane, divizate după gen, 49 sunt bărbaţi, iar 24 femei. Drept urmare a promovărilor realizate 11 persoane au depus cereri de participare la proiect, cu fiecare dintre ei fiind încheiate contracte de colaborare. Zece beneficiari au primit asistenţă în elaborarea planurilor de afaceri ce au fost depuse la bancă spre examinare. De menţionat că pe parcursul trimestrului IV 2008 şi trimestrelor I, II, III 2009 au fost organizate 300 promovări în toată ţara în cadrul cărora au fost informate 4232 persoane.

Planificarea afacerii, înregistrarea, suportul administrativ şi consultanţă

Pe parcursul perioadei de raportare beneficiarii proiectului au primit asistenţă în elaborarea planurilor de afaceri, fiind elaborate în total 10 planuri investiţionale. Tinerii care au beneficiat de asistenţă în elaborarea planurilor de afaceri reprezintă 8 raioane ale Republicii Moldova. Din cei 10 tineri care au primit asistenţă din partea proiectului în elaborarea planurilor de afaceri, 9 au perfectat cererile de creditare şi au prezentat planurile de afaceri la filialele instituţiilor financiare participante la implementarea proiectului. Un beneficiar va depune setul de documente împreună cu cererile de creditare la instituţiile financiare pe parcursul lunii octombrie curent.


Tabelul nr. 2. Asistenţa tehnică în elaborarea planurilor de afaceri în perioada TR. III, 2009

AD

Raionul

Planuri de afaceri
Planuri elaborate

Cereri de

creditare

CCA

Făleşti, s. Pruteni

1

1
Călăraşi, s. Sipoteni

1

1
Glodeni

1

1Sub-total, TR. III 2009

3

3
MEGA

Hînceşti, s. Sarata Galbena

1

1
Cahul

1

1Sub-total, TR. III 2009

2

2
CDR

Soroca, s. Cainarii Vechi, s. Zastinca

2

2
Donduseni, s. Tirnova

1

1
Stefan Voda, s. Volintiri

2

1Sub-total, TR. III 2009

5

4TOTAL, TR. III 2009

10

9


III. Informaţie generală privind planurile de afaceri elaborate în perioada de raportare
Planuri de afaceri elaborate

Pe parcursul trimestrului III, 10 tineri, potenţiali antreprenori ai PASET, au beneficiat de asistenţă tehnică în realizarea studiilor de fezabilitate privind ideile de afaceri şi au elaborat planuri de afaceri în vederea obţinerii unui suport financiar din partea proiectului. Astfel, analizând domeniile de activitate se poate constata că domeniul serviciilor şi producţiei sunt în topul preferinţelor tinerilor antreprenori (6 PA în domeniul prestărilor de servicii) şi (4 PA în domeniul producerii).

Din spectrul activităţilor de prestări servicii pot fi elucidate astfel de activităţi economice precum: servicii de croitorie şi reparaţie a hainelor, salon de frumuseţe, servicii transport, servicii comercializarea biletelor avion, servicii mecanizate, servicii terminale plaţi.

Cât priveşte domeniul de producere, acesta poate fi caracterizat prin următoarele activităţi economice: producerea legumelor, hală de produse alimentare, frigider, uscătorie de fructe.Reieşind din spectrul activităţilor economice descrise în planurile de afaceri elaborate, 5 afaceri sunt în domeniul agricol şi 5 aparţin domeniului non-agricol.

Tabelul nr. 3. Planuri de afaceri elaborate în perioada TR. III, 2009

#

AD

Raion

Sat / comună

Beneficiar

Gen

Denumirea întreprinderii

Număr fondatori

Tipul afacerii

1

CDR

Soroca

Căinarii Vechi

Negruţa Andrei

B

GŢ „Negruţa Andrei”

1

Legumicultura

2

CDR

Donduşeni

Târnova

Andrieş Andrei

B

ÎI „Andrieş Andrei”

1

Croitorie

3

CDR

Ştefan Vodă

Volintiri

Petre Denis

B

ÎI „Petre Denis”

1

Frigider

4

CDR

Soroca

Zastînca

Postoronca Alexandru

B

ÎI „Postoronca Alexandru”

1

Salon de frumuseţe

5

CDR

Ştefan Vodă

Volintiri

Albu Marian

B

ÎI „Albu Marian”

1

Hală de produse alimentare

6

CCA

Călăraşi

Sipoteni

Celac Sergiu

B

ÎI „Celac Sergiu”

1

Uscătorie de fructe

7

CCA

Făleşti

Pruteni

Andrei Munteanu

B

GŢ „Andrei Munteanu”

1

Agricultură/ echipament agricol

8

CCA

Glodeni

Glodeni

Rusnac Evghenii

B

SRL „Rusterix”

2

Servicii terminale plăţi

9

MEGA

Hinceşti

Sarata-Galbena

Borcea Sergiu

B

ÎI “Borcea Sergiu”

1

Servicii de transport de pasageri

10

MEGA

Cahul

Cahul

Martinov Ghenadie

B

SRL „Ventus-com”

1

Servicii de transport / casa de bilete avio

Evaluarea preferinţelor faţă de formele de organizare juridică (în baza numărului total de cereri)

Forma juridică a fost selectată în funcţie de domeniul de activitate economică planificat şi descris în cadrul planurilor de afaceri. Astfel, 6 tineri au ales drept formă juridică „Întreprinderea Individuală” datorită activităţilor de prestare a serviciilor non-agricole, 2 tineri au optat pentru „Gospodării Ţărăneşti” datorită activităţii agricole în domeniul producerii. Alţi 2 tineri şi-au înregistrat afacerile sub forma de „Societate cu Răspundere Limitată” datorită serviciilor prestate în domeniul non-agricol.Tabelul nr. 4. Analiza preferinţelor faţă de formele juridice (pe baza numărului total de contracte de colaborare)


AD

Raioane

Total contracte de colaborare

forme organizatorice

Afaceri de grup

Afaceri Individ

SRL

ÎICCA

Făleşti

1
1

1
1

Călăraşi

1

1

Glodeni

1

11Sub-total TR. III 2009

3

1

1

1

1

2

MEGA

Hinceşti

1
11

Cahul

1

1


1
Sub-total TR. III 2009

2

1

12

CDR

Soroca

2
1

1
2

Donduşeni

1
11

Ştefan Vodă

2
22
Sub-total TR. III 2009

5
4

1
5
TOTAL TR. III 2009

10

2

6

2

1

9

IV. Afaceri finanţate pe parcursul Trimestrului III, 2009

Scurtă descriere a afacerilor creditate în perioada de raportare

Pe parcursul perioadei de raportare au fost finanţate 12 afaceri economice. Suma investiţiilor constituie: 1 302 883 MDL (credit bancar -511 454; grant – 636 526 MDL; contribuţie personală – 154 903 MDL).5 afaceri au fost creditate de Moldova Agroindbank; 4 afaceri au fost finanţate de Moldincombank, şi 3 afaceri a fost finanţate de FinComBank. Ratele la dobândă variază de la 12,04% până la 16,8%. Conform formei organizaţionale au fost înregistrate următoarele afaceri: 8 SRL, 3 ÎI, şi 1 GT.

Din numărul total de afaceri finanţate în perioada Iulie – Septembrie: 3 afaceri sunt de profil agricol şi 9 afaceri non-agricole. 3 afaceri demarează activităţi de producţie; 8 afaceri prestează servicii, şi 1 afacere este activă în domeniul comerţului. Conform zonelor geografice, afacerile sunt localizate în următoarele raioane: Călăraşi -2; Anenii Noi – 2; Faleşti – 2; Ungheni -2; Străşeni -1; Şoldăneşti -1; Cantemir – 1; Cahul-1. Patru afaceri sunt localizate în comunităţile rurale şi opt afaceri sunt localizate în orăşele mici.Tabelul 5. Afaceri creditate pe parcursul trimestrului III, 2009

#

Denumirea întreprinderii

Raion

Sat / comună

Gen

Total MDL

Contri-

buţie


Credit

Grant

Tipul afacerii

1

SRL "Agroservad"

Călăraşi

Sipoteni

B

110 000

11 000

44 000

55 000

Sistem de irigare prin picurare

2

II "Lorchin Denis"

or. Cahul
B

126 000

27 000

44 000

55 000

Servicii cu macara

3

SRL "Trimobil Grup"

or. Făleşti
B

111 165

13 869

44 466

52830

Salon de mobila

4

SRL "Petropit-Agro"

or. Călăraşi
B

112 090

11 209

44 836

56 045

Producerea nutreţurilor combinate

5

GT "Valeriu Eftodi"

Cantemir

Tartaul

B

112 000

11 200

44 800

56 000

Cultivarea legumelor în seră

6

SRL "Vicpal Art"

or. Ungheni
B

79 209

7 921

31 684

39 604

Servicii Foto

7

SRL "Superbaloane"

or. Ungheni
F

87 860

8 786

35 144

43 930

Servicii decorare festivităţi

8

SRL "Pricostin"

or. Străşeni
B

115 000

16 000

44 000

55 000

Spălătorie auto

9

II "Volciuc Andrei"

or. Şoldăneşti
B

114 950

14 420

44 680

55 850

Servicii reparaţii auto

10

II "Burlacu Irina"

Făleşti

Răuţel

F

110 409

11 078

44 164

55 167

Frizerie

11

SRL "Arcaim Plus"

Anenii Noi

Cobuşca Nouă

F

112 100

11 210

44 840

56 050

Disco Club

12

SRL "Proelis"

Anenii Noi
F

112 100

11 210

44 840

56 050

Centru de agrement pt. familii

Cumulativ, pînă la data de 30 septembrie curent au fost finanţate 32 afaceri. Suma totală a investiţiilor reprezintă 3 603 723 MDL (credite bancare – 1 337 616 MDL; granturi – 1 667 253 MDL; contribuţie personală – 598 854 MDL).

Scurta descriere a situaţiei afacerilor înregistrate drept operaţionale la sfârşitul TR. III 2009

În perioada de raportare 10 afaceri finanţate pe parcursul trimestrelor II şi III au devenit operaţionale. De la începutul implementării proiectului, din numărul total de 32 afaceri finanţate, 24 afaceri au început activitatea operaţională. Celelalte afaceri sunt în proces de achiziţionare a utilajului sau echipamentului destinat realizării activităţii economice. Mai jos sunt prezentate succint afacerile care şi-au început activitatea operaţională în trimestrul III, conform planului investiţional. 1. SRL „ Belibov Anatolie ” s. Pecişte, r-nul Rezina - producerea uşilor şi geamurilor din PVC. Activitatea economică decurge anevoios din cauza lipsei comenzilor. Beneficiarul a confecţionat două geamuri în valoare de 2500 lei. Creditul şi dobândă se rambursează conform graficului de rambursare, din surse proprii de venit.

 2. SRL „Prosolid Grup” s. Ciorescu, mun. Chişinău - producerea materialelor de construcţie – Afacerea se dezvoltă bine, de la începutul lansării afacerii şi până la moment întreprinderea a produs 30 cuburi de fortran dintre care s-au realizat 26 de cuburi la preţul de 430 lei/m3.

 3. SRL „Petropit-Agro” s. Pituşca, r-nul Călăraşi – producerea nutreţurilor combinate. A fost procurat şi instalat utilajul pentru producerea nutreţurilor. Beneficiarul va începe activitatea de producere a nutreţurilor combinate din luna octombrie curent.

 4. SRL „Agroservad” s. Sipoteni, r-nul Călăraşi – creşterea legumelor în seră. Beneficiarul a procurat unitatea de transport (microbuzul) cu care transportă producţia agricolă la pieţele locale şi regionale;

 5. SRL „Superbaloane” or. Ungheni – prestări servicii de decorare la ceremonii. A fost procurat tot echipamentul planificat conform planului de afaceri. Întreprinderea şi-a început activitatea operaţională graţie perioadei de organizare a nunţilor şi a încasat primele vânzări.

 6. SRL „Vicpal Art” or. Ungheni – prestări servicii foto. Beneficiarul a procurat tot echipamentul planificat conform planului de afaceri şi a deschis atelierul foto.

 7. SRL „Trimobil Grup” or. Făleşti – salon de mobilă. Beneficiarul a efectuat toată investiţia planificată conform planului de afaceri şi a început activitatea de vânzări;

 8. ÎI „Burlacu Irina” s. Răţel, r-nul Făleşti – frizerie. Beneficiarul a procurat utilajul planificat pentru investiţie. La moment are loc reparaţia încăperii unde va activa frizeria.

 9. GT “Eftodii Valeriu” s. Tartaul, r-nul Cantemir – producerea legumelor în sere. Afacerea a început activitatea în luna septembrie curent. Conform planului de afaceri întreprinderea a transferat pentru materiale de construcţie furnizorului suma de 36336 lei.

 10. II “Lorchin Denis” or. Cahul – prestări servicii cu automacara. Conform planului de afaceri antreprenorul a transferat furnizorului suma de 99 000 lei pentru procurarea automacaralei.

Scurtă descriere a afacerilor ce au început vânzările în perioada de raportare

 1. GŢ „Spînu Andrei”, s. Chişcăreni, r-nul Sîngerei. Beneficiarul a vândut miere în valoare de 13,000 lei, au fost create 2 locuri de muncă, inclusiv unul pentru fondator.

 2. SRL „Trimobil Grup” or. Făleşti. Beneficiarul are 4 angajaţi (inclusiv fondatorul), salariul mediu fiind de 2000 lei. Suma vânzărilor în această perioadă este de circa 200,000 lei.

 3. SRL „Agroservad” s. Sipoteni, r-nul Călăraşi. Beneficiarul a vândut producţie agricolă în sumă de 100,000 lei. Au fost create 2 locuri de muncă (inclusiv fondatorul), salariul mediu fiind de circa 1000 lei.

 4. SRL „Superbaloane” or. Ungheni. Pe perioada lunii septembrie beneficiarul a prestat servicii în valoare de circa 35000 lei. Au fost create 3 locuri de muncă, inclusiv pentru fondatorul întreprinderii, salariul mediu fiind de circa 2000 lei.

 5. SRL „Bramac Com” s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi. De la începutul deschiderii magazinului şi pînă la sfîrşitul lui septembrie întreprinderea a avut vânzări de 84000 lei. Întreprinderea la moment are 2 angajaţi iar salariul casierilor este de 1000 lei / lună.

 6. GŢ „Pîslaru Denis” s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi. Antreprenorul oferă servicii mecanizate pe piaţa locală. Pe parcursul verii comenzi au fost mai puţine, dar în luna septembrie s-au înregistrat vânzări de 10 000 lei, care vor continua în următoarele luni.

 7. SRL “Romeocom-Design”, or. Căuşeni. Au fost elaborate şi livrate deja materiale promoţionale (pliante, cărţi de vizită, panouri publicitare) pentru agenţi economici din or. Căuşeni. Volumul vânzărilor este în creştere şi indică până la moment o valoare de cca. 60 000 lei. SRL-ul are un singur angajat care beneficiază de un salariu lunar de 1166 lei.

 8. ÎI “Guşanu Alexandru” or. Hînceşti. Beneficiarul a procurat tot utilajul necesar pentru prestarea serviciilor de reparaţi auto. Actualmente volumul vânzărilor este de cca. 35 000 lei. Fondatorul şi unicul angajat al întreprinderii deţine un salariu de 1900 lei lunar.


IV. Asistenţă post creare oferită pe parcursul Trimestrului III, 2009
Descriere succintă a asistenţei post creare oferite afacerilor lansate

În perioada de raportare a fost acordată asistenţă post-creare pentru 11 antreprenori din numărul de 24 afaceri care şi-au început activitatea operaţională. Cele mai solicitate sesiuni de consultanţă au fost acordate în domeniul contabilităţii (8), marketing (7), management (5), domeniul tehnologic (3), aspecte juridice (2) şi excelenţă în afaceri (1).

Trei antreprenori au beneficiat de câte două consultanţe în domeniul elaborării politicilor de contabilitate a întreprinderilor. Antreprenorii au fost informaţi despre modul de reflectare în evidenţa contabilă a utilajului procurat şi a creditului obţinut, metoda de calculare a uzuri, raportare trimestrială financiar-contabilă, modul de calculare a salariilor, indemnizaţilor, impozitelor şi taxelor locale, regulile de complectare a facturilor fiscale.

Sesiunile de marketing şi vânzări au fost audiate de mai mulţi angajaţi ai întreprinderilor. Subiecte de interes major au fost: petrecerea companiilor de publicitate, prin utilizarea ziarelor locale şi televiziunea locală prin cablu, perfectarea materialelor publicitare şi diseminarea acestora, majorarea volumului de vânzări prin intermediul materialelor promoţionale, stabilirea unei politici de preţuri adecvate etapei de penetrare a pieţei regionale, perfectarea contractelor de vânzare-cumpărare.

Patru antreprenori au beneficiat şi de consultanţă în domeniul managementului, astfel fiind discutate subiecte precum metodele de selectare a personalului calificat, perfectarea setului necesar documente la angajare (contractul individual de muncă, poliţa de asigurare medicală după necesitate, carnetul de muncă, etc.). A fost discutat şi conceptul de luare a deciziilor manageriale în cazul procesului de colectare şi evaluare a informaţiei comerciale.

Astfel, pe parcursul perioadei de raportare au fost prestate 26 sesiuni de consultanţă pentru 11 întreprinderi operaţionale, fiind realizate suplimentar 8 vizite de monitorizate şi evaluare. Cumulativ, pe parcursul trimestrelor II şi III au fost oferite 30 sesiuni de consultanţă pentru 13 întreprinderi, fiind concomitent realizate 17 vizite de monitorizare.Tabelul nr. 6. Asistenţă post creare TR..III, 2009

Nr.

denumirea Întreprinderii

Tipul intervenţiei

Management

Finanţe / contabilitate

Marketing / Vânzări

Tehnologic

Aspecte legale

Altele

Total

1

II „Crudu Lilia ”
1

1

2

GT „Stanescu Danisiela Victor”

1
1


2

3

GŢ „Ropot Natalia Boris”1
1
2

4

GŢ „Spînu Andrei Nicolae”


11

5

SRL „Ariana Trans”
2

1


3

6

SRL „Romeocom-Design”
2

1


3

7

II „Lorchin Denis”
1

1


2

8

II „Gusanu Alexandru”

1

2

2


5

9

II „Bozianu Mihail”
3

1
1
5

10

II „PAscaru Octavian”

1
1

11

SRL „Lozidin”

1
1
Total pe categorii om/zile

4

10

8

1

2

1

26
Total pe categorii %

50%

50%

100%1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə