Usaid raport privind implementarea proiectului Abilitarea socio-economică a tineretului
Yüklə 278.64 Kb.
səhifə1/3
tarix29.04.2016
ölçüsü278.64 Kb.
  1   2   3

Guvernul Republicii Moldova

Fondul Japonez de Dezvoltare Socială (JSDF)

Banca Mondială

UNICEF

USAIDRAPORT

privind implementarea proiectului


Abilitarea socio-economică a tineretului

1 iulie - 30 septembrie 2009Chişinău - 2009

Scopul PASET este de a promova şi susţine participarea celor mai vulnerabili tineri (14-30 ani), în viaţa social-economică a comunităţii şi în activităţi ce vor contribui la abilitarea lor, prin intermediul unui pachet integrat de servicii şi oportunităţi adresate tinerilor din regiunile selectate.

Obiectivele specifice ale PASET

 1. Sporirea numărului tinerilor vulnerabili (14-30 ani) care au acceptat practicile pozitive sociale în urma serviciilor inovatoare prestate prin intermediul proiectului;

 2. Consolidarea capacităţilor prestatorilor publici şi privaţii de servicii pentru tineret (ONG/OC) şi a factorilor de decizie în prestarea de servicii celor mai vulnerabile şi izolate categorii de tineri şi tinere, precum şi oferirea serviciilor într-o manieră participativă, conform necesităţilor şi intereselor tinerilor;

 3. Sporirea numărului de micro-întreprinderi viabile create de persoane tinere (18-30 ani), care înainte de iniţierea afacerii nu aveau cunoştinţe şi abilităţi în domeniul antreprenoriatului şi nici gaj pentru primirea creditului.

Beneficiari direcţi

Adolescenţi şi tineri (14-30 ani) din regiunile selectate de către proiect, cu un accent sporit pe categoriile cele mai dezavantajate de tineret: tinerii din mediul rural şi orăşelele mici; tinerii din familiile vulnerabile şi sărace (inclusiv părinţii tineri); tinerii şomeri; tinerii care nu au absolvit nivelul secundar (clasa a 9-a).Beneficiari indirecţi

 • Familiile tinerilor (ex. părinţii adolescenţilor);

 • Comunităţile (mai puţine posibilităţi de comportament riscant al tinerilor);

 • Guvernul şi APL: posibilităţi pentru beneficii economice (ex. mai multe oportunităţi de angajare şi auto-angajare vor fi oferite tinerilor); posibilităţi de reducere a cheltuielilor (ex. cheltuieli ce ţin de delicvenţa juvenilă, sănătatea publică: cum ar fi prevenirea alcoolismului în mediul tinerilor);

 • Societatea civilă ce lucrează cu şi pentru tineret

Notă: Banca Mondială a prelungit termenul limită de implementare a Grantului JSDF „Abilitarea Socio-Economică a Tineretului prin Dezvoltarea Afacerilor şi Prestarea Serviciilor Sociale Inovatoare” (TF054222) şi re-alocarea mijloacelor din cadrul Grantului.

În conformitate cu scrisoarea din 30 iulie 2008, prin care s-a solicitat Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare să prelungească termenul limită al grantului sus-menţionat, Banca a stabilit data de 31 decembrie 2009 drept dată finală pentru scopurile menţionate în Secţiunea 4.03 a Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Mondială din 6 decembrie 2004, contrasemnat la 16 decembrie 2004.

Extinderea proiectului a fost posibila graţie lansării proiectului UNICEF „Dezvoltarea afacerilor pentru abilitarea economică a tineretului în Republica Moldova” (etapa II, PASET ). Acest proiect are ca obiectiv susţinerea tineretului cu vârstă între (18-30 ani) din toate zonele rurale şi oraşele mici ale ţării (cu excepţia Chişinău şi Bălţi) în activităţi ce ar duce la abilitarea socio-economică a acestora prin intermediul lansării afacerilor economice şi prestarea serviciilor în comunităţi.Obiectivele acestui proiect sunt:

 1. Către sfârşitul anului 2008, 61 afaceri economice gestionate de tineret vor fi create şi vor fi operaţionale;

 2. Capacităţile instituţionale şi umane cu privire la egalitatea genurilor vor fi consolidate, astfel fiind asigurate oportunităţi egale de lansare a afacerilor atât pentru fete / femei cît şi pentru băieţi / bărbaţi;

 3. Un concept cu privire la crearea unui fond rulant pentru dezvoltarea afacerilor pentru tineri va fi elaborat către sfârşitul anului 2008, în baza experienţei acumulate de pe urma implementării proiectelor în domeniu.

COMPONENTA A: PROGRAM DE SUSŢINERE A INIŢIATIVELOR SOCIETĂŢII CIVILE ŞI ACTIVITĂŢI DE OUTREACH

 1. Program competitiv de granturi pentru Consiliile Locale ale Copiilor şi Tinerilor;

În cadrul acestei componente au fost realizate următoarele activităţi:

I. Supervizare şi consultanţă oferită Consiliilor Locale ale Tinerilor, beneficiare a programului de Granturi Mici

În trimestrul III al anului 2009, cele 47 CLT-uri beneficiare de granturi mici au fost consultate în procesul de elaborare a rapoartelor financiare şi narative finale, precum şi completarea setului de anexe solicitat. În acest sens, majoritatea proiectelor au fost finisate, cu excepţia CLT Drăgăneşti - care definitivează realizarea activităţilor în concordanţă cu modificările de buget aprobate şi CLT Orhei1. Astfel în total au fost debursate 316 221 MDL (98,89 %) – surse de grant, comparativ cu 319 753 MDL (100 %) surse de grant planificate. Analiza indicatorilor de progres colectaţi prin intermediul sistemului de monitorizare şi evaluare (descris în Componenta D), s-a bazat în această perioadă pe date mult mai reprezentative, odată ce 41 CLT-uri au prezentat deja rapoartele finale. Efectuând o evaluare amplă a coeficientului contribuţiei financiare acordate de partenerii locali ai consiliilor de tineret a fost evident gradul de responsabilizare şi angajare civică a acestora în contextul activităţilor realizate.

Reieşind din datele colectate la moment, se observă că potrivit propunerilor de proiect s-a planificat valorificarea contribuţiei comunităţii în sumă de 158 964 MDL, însă în proces de implementare a proiectelor o parte din CLT-uri au asigurat suplimentar 49902,75 MDL (contribuţie ne-planificată conform contractelor de Grant) sau 27 % din totalul de 184422,19 MDL contribuţie valorificată conform rapoartelor finale validate. Totodată, 11 CLT-ri nu au reuşit să asigure integral contribuţia financiară planificată conform contractelor de grant, în acest sens 26118,46 MDL reprezintă contribuţie ne-asigurată2 din totalul planificat.

Conform zonei geografice de amplasare a instituţiilor contribuabile (de altfel, în mare parte zona de activitate a CLT-lor) 21 (50%) sunt localizate în zona de Nord a ţării, 13 (31%) în zona Centru şi 8 (19 %) în zona de Sud a ţării. 5 din cele 47 CLT nu au asigurat o contribuţie financiară la implementarea proiectelor.

Evaluând după mediul de provenienţă a contribuţiei pentru cele 42 CLT care au asigurat contribuţie financiară în 37 de cazuri – contribuţia are provenienţă rurală (structurile contribuabile sunt localizate în mediul rural), iar în 7 cazuri – contribuţia are provenienţă urbană (structurile contribuabile sunt localizate în mediul urban). CLT Popovca şi CLT Văsieni au asigurat contribuţie atât de provenienţă rurală cît şi urbană (Consiliu Raional, ONG-uri din oraşele apropiate localităţii).

După tipul contribuţiei acordate, din cele 47 CLT-uri beneficiare: contribuţie de tip resurse umane - a fost asigurată de 27 CLT-uri; contribuţie de tip servicii şi facilităţi a fost asigurată de 31 CLT-uri; contribuţie materială a fost asigurată de 24 CLT-uri; iar contribuţie financiară a fost asigurată de 42 CLT-uri.

De menţionat că din totalul contribuţiei valorificate de CLT-uri în cadrul proiectelor implementate, cca. 70 % reprezintă contribuţia APL, cca. 20 % - contribuţia societăţii civile şi cca. 10% contribuţia agenţilor economici. Anexa_1_MIS_Componenta A)

Un aspect important sesizat în materialele de raport ale beneficiarilor este faptul că acţiunile au avut de cele mai dese ori un impact comunitar, astfel încât toţi cetăţenii au devenit beneficiari direcţi. În toate cazurile, proiectele au inclus şi o componentă informativă, derulată pe toată perioada de implementare a proiectului, astfel încât membrii comunităţii au avut posibilitate să devină membri activi ai echipei de implementare, beneficiari ai acţiunilor lansate, sau cel puţin susţinători pasivi ai iniţiativelor ivite. Ca rezultat, membrii CLT au editat: articole în ziarele locale sau regionale, fluturaşi informativi, pliante, broşuri; au realizat: galerii foto şi secvenţe video, etc. Metodele participative de informare în comunitate au fost discuţiile în focus-grupuri şi adunările cu grupul ţintă de beneficiari. Cele mai mediatizate proiecte au fost cele ce ţin de protecţia mediului ambiant, odată ce sunt cele mai sensibile la capitolul durabilitate.

De menţionat că toate CLT-le care au raportat implementarea proiectelor, au asigurat menţinerea durabilităţii acestora fie prin implementarea unor proiecte de continuitate, fie prin obţinerea unor garanţii de viitor din partea partenerilor locali în ce priveşte suportul financiar sau material în acest scop (scrisori de confirmare, contracte de salarizare, acorduri de parteneriat). Vorbind despre proiectele de infrastructură implementate (renovarea parcurilor si a trotuarelor de pavaj adiacente, amenajarea fântânilor şi izvoarelor publice, efectuarea reparaţiilor cosmetice în spaţiile destinate activităţilor cu tinerii), acestea în mare parte sunt „tutelate” de autorităţile locale, care asigură securitatea şi păstrarea, menţinerea acestora în viitor. Proiectele implementate în raza instituţiilor de învăţământ, responsabilizează administraţia gimnaziilor / liceelor de a asigura durabilitatea acţiunilor, prin transferul eficient de sarcini către persoanele abilitate în acest sens (noi membri CLT, profesori, directori pe educaţie, etc.).Aspecte negative:

În urma procesului de monitorizare a progresului proiectelor implementate de CLT-uri, prima parte a acestei perioade (iulie, august) a fost mai puţin favorabilă activităţilor de ordin comunitar, odată ce majoritatea coordonatorilor adulţi au fost în concediu de odihna (aceştia fiind preponderent profesori) precum şi o bună parte din consilieri au fost la odihnă sau au devenit abiturienţi. Această situaţie a determinat constrângeri pentru echipa de implementare a programului de granturi, în acest sens fiind dificilă comunicarea cu beneficiarii. 1. Outreach, promovare şi comunicare:

II. Mediatizarea activităţii proiectului

În termenii raportaţi a fost elaborat blogul proiectului PASET: www.paset.wordpress.com. Blogul a fost conceput ca urmare a detectării multiplelor erori de amplasare a informaţiilor cu privire la proiect pe site-ul www.capmu.md şi a dezactivării link-ului proiectului pe site-ul www.edu.md. Blogul cuprinde informaţii generale despre proiect şi componentele acestuia, precum şi pagini care reflectă evenimentele curente şi istoriile de succes elucidate în cadrul PASET. Blogul va fi actualizat continuu pe toată durata implementării proiectului. La moment blogul cuprinde 10 pagini principale (Acasă; Despre; Evenimente; Comunicate; Istorii de Succes; Rapoarte; Documente; Parteneri; Librărie media; Contacte) şi 6 pagini secundare. Blogul a fost completat cu feed-uri RSS (Link către blocul de ştiri şi anunţuri publicate pe site-ul www.civic.md; Link către alte pagini web relevante).

Pentru a facilita mediatizarea rezultatelor proiectului au fost publicate pe blog 3 istorii de succes din cadrul componentei economice a proiectului:(1) SRL “Bramac Com”Tinerii contribuie la dezvoltare infrastructurii economice în localitatea Chetrosu din raionul Anenii Noi:

„Sergiu Doloşcan are doar 23 ani şi este fondatorul SRL “Bramac Com” creat acum 2 ani, dar care şi-a lansat activitatea în contextul Programului „Dezvoltarea afacerilor pentru abilitarea economică a tineretului în Republica Moldova” al PASET.  Accesând un credit în valoare de 42 074 lei suplinit de o porţiune de grant în valoare de 52 592 lei, antreprenorul a deschis un magazin alimentar în localitatea Chetrosu din raionul Anenii Noi. 

Obiectivul major pe care tinde să-l atingă antreprenorul este de a deveni un solicitat centru de comercializare a produselor alimentare, prin aplicarea cerinţelor moderne de  deservire a clienţilor. În această privinţă tânărul antreprenor a angajat personal calificat pentru care se organizează continuu instruiri, iar spaţiul magazinului a fost amenajat atractiv şi comod clienţilor. Magazinul comercializează o gamă largă de produse alimentare din acestea fiind: produse lactate, mezeluri, panificaţie, carne proaspătă, peşte viu şi băuturi răcoritoare.”;

(2) ÎI “Crudu Lilia”Serviciile de transport inter-urban. Pentru tineri – o idee de afacere cu profit zilnic:

„După ce a beneficiat de instruire şi consultantă din partea Centrului de Consultanţă în Afaceri (partener al PASET), Lilia Crudu, tânără originară din satul Ustia, r. Glodeni, a analizat oportunitatea lansării unei afaceri în localitatea ei de baştină.  Astfel, împreună cu consultanţii CCA, Lilia a elaborat un plan de afacere, a înregistrat Întreprinderea Individuală „Crudu Lilia” şi a decis cu îndrăzneală că vrea să contribuie la întreţinerea familiei ei, dar totodată şi să uşureze modul de trai al concetăţenilor, prin lansarea a două rute de transport inter-urban extrem de solicitate până nu demult în localitate. Din vara anului 2009, pentru a te deplasa din Ustia către oraşele din apropiere Glodeni şi Făleşti, au fost organizate rutele tur-retur: Ustia-Glodeni şi Ustia-Făleşti.”;(3) ÎI „Bondari Andrei”Educaţia fizică pentru întreaga comunitate - o afacere de succes, dar şi o cauză socială!

„Andrei Bondari este unul din cei 447 tineri care au fost instruiţi în cadrul programului „Dezvoltarea afacerilor pentru abilitarea economică a tineretului”, implementat în cadrul PASET, cu suportul financiar al UNICEF. Tânărul este originar din or. Anenii Noi, are 26 de ani şi are studii superioare. La sfârşitul anului 2009 a elaborat un plan de afaceri  cu ajutorul consultanţilor Agenţiei de Dezvoltare „Alianţa pentru Cooperare în Agricultură” (ACA), tot atunci a înregistrat Întreprinderea Individuală „Bondari Andrei”. Întreprinderea a fost creată cu scopul desfăşurării activităţii de prestări servicii în domeniul educaţiei fizice. Acest domeniu se dezvoltă foarte rapid în Republica Moldova, iar cererea serviciilor fitness pe piaţa locală are tendinţă stabilă de creştere. În oraşul Anenii Noi la moment nu există servicii similare, ceea ce face atractivă dezvoltarea unor asemenea idei de afaceri.”

De asemenea, pe blog a fost postată istoria de succes a CLT Şoldăneşti care a implementat proiectul de mediu „Tinerii pentru un oraş de succes”.

Toţi beneficiarii PASET au fost încurajaţi să expedieze articole, materiale ilustrative sau altele care relevă rezultatele proiectelor implementate cu suportul PASET, pentru a se auto-promova precum şi pentru a participa la îmbunătăţirea blogului.

Pînă la încheierea proiectului informaţia amplasată pe blog va fi concentrată mai mult la pagina Istorii de success, in special modele eficiente de afaceri create de tineri (Componenta B a priectului). (Anexa_2_Blog_ www.paset.wordpress.com)

COMPONENTA B: DEZVOLTAREA AFACERILOR PENTRU ABILITAREA ECONOMICĂ A TINERILOR

I. Activităţi efectuate de AD în perioada de raportare

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə