Universitatea academiei de ştiinţe a moldovei
Yüklə 163.49 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü163.49 Kb.


UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE

ŞTIINŢE A MOLDOVEI

PROGRAMUL
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale

a Studenţilor şi Masteranzilor

Viitorul ne aparţine”, Ediţia a V-a
CHIŞINĂU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor şi Masteranzilor

Viitorul ne aparţine”, Ediţia a V-a


29 aprilie 2015,
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM

(str. Academiei 5a)


Comitetul ştiinţific:
Maria DUCA – acad. AŞM, dr. hab., prof. univ., rector, UnAŞM

Tatiana POTÎNG - dr., prorector

cercetare și managementul calității,UnAŞMAngela PORT - dr., conf. univ., prorector pentru activitatea didacică, UnAŞM

Andrian DELINSCHI – dr., prorector

relații internaționale și informatizareRodica CIOBANU - dr., conf. univ., decan al Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice

Eduard COROPCEANU – dr., conf. univ., decan al Facultăţii Ştiinţe Exacte

Daniela ELENCIUC – dr., decan al Facultăţii Ştiinţe ale Naturii

Adelina REVENCO – lector superior, şef Secţie Studii şi Managementul Calităţii


Comitetul organizatoric:

Gheorghe BOBÎNĂ – dr. hab, prof. univ., şef Catedră Filosofie, Istorie şi Metodologia Cercetării

Ilie BOIAN – dr., conf. univ., şef Catedră Ecologie şi Știinţe ale Mediului

Oleg BUDEANU – dr., conf. univ., şef Catedră Biologie

Stela SPÎNU– dr., conf. univ., şef Catedră Limbi şi Literaturi

Andrei CORLAT – dr., conf. univ., şef Catedră Matematică şi Informatică

Aliona MEREUŢĂ – dr., şef Catedră Fizică şi Chimie


AGENDA CONFERINŢEI


8:00 – 9:00

Înregistrarea participanţilor

9:00 – 9:30

Cuvânt de salut, deschiderea oficială a conferinţei

9:30 – 12:00

Comunicări în plen

12:00 – 12:30

Sesiunea de postere

13:00 – 17:30

Comunicări în secţii

17:30 – 18:00

Discuţii şi totalizări


PROGRAMUL CONFERINŢEI


8:00 – 9:00

Înregistrarea participanţilor9:00 – 9:30

Cuvânt de salut, deschiderea oficială a conferinţei

Moderatori:

DUCA Maria, academician, rector UnAŞM

DEDIU Ion, academician, IEG

POTÎNG Tatiana , dr., prorector cercetare și managementul calității,UnAŞM

DELINSCHI Andrian, dr., prorector relații internaționale și informatizare

ELENCIUC Daniela, dr., decan facultatea Ştiinţe ale Naturii, UnAŞM

COROPCEANU Eduard, dr., conf univ., decan facultatea Ştiinţe Exacte, UnAŞM

CIOBANU Rodica, dr., decan facultatea Ştiinţe Socioumanistice, UnAŞM

9:30 – 12:00
Comunicări în plen


Moderatori:

COROPCEANU Eduard, dr., conf univ., decan facultatea Ştiinţe Exacte, UnAŞM

ELENCIUC Daniela, dr., decan facultatea Ştiinţe ale Naturii, UnAŞM

CIOBANU Rodica, dr., decan facultatea Ştiinţe Socioumanistice, UnAŞM


9:30 – 9:45

GÎNSARI Irina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Cărbune activ modificat pentru adsorbția ionilor de nitrit”9:45 – 10:00

FURSENCO Cornelia, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

"Nicolae Testimițanu", RM

Plantele în medicina tradițională”


10:00 – 10:15

ȘMIGON Crina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sinteza aminelor drimanice şi homodrimanice”10:15 – 10:30

VRABIE Nicu, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Influenţa deportărilor asupra identităţii culturale”10:30 – 10:45

CRUDU Nicolai, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Studiul diversității și distribuției paseriformelor acvatice din habitatelerîului Nîrnova”

10:45 – 11:00

DOROŞ Irina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Mas - metodă eficientă în studierea diversităţii genetice intraspecifice”11:00 – 11:15

NARTEA Mihaela, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

"Nicolae Testemițanu", RM

Identificarea și dozarea flavonoidelor în solidaginis flores et folia”


11:15 – 11:30

CÎNEVA Liubov, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

"Nicolae Testemițanu", RM

Specia nicotiana tabacum sursă de alcaloizi nicotinici”


11:30 – 11:45

BIVOL Dragoş, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

,Activitatea Adunării Interparlamentare a CSI în vederea stimulăriiproceselor democratice în statele membre”

11:45 – 12:00

COVALI Tamara, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Comunicarea publicitară: adevăr sau minciună?”
12:00 – 12:30

Sesiunea de postere13:00 – 17:30

Comunicări în secţii

COMUNICĂRI ÎN SECŢIIBiologie, Biologie moleculară


Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

etajul II, aula 22


Moderatori:

ELENCIUC Daniela,

BUDEANU Oleg

VRABIE Valeria

13:00 – 13:10

РАДЕВИЧ Светлана, Институт защиты растений, Прилуки, Беларусь

Структура популяции Tetranychus urticae Koch. в зимне-весенний период вегетации огурца”13:10 – 13:20

BESLIU Alina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Drojdiile genului Rhodotorula - sursa de pigmenti carotenoizi”13:20 – 13:30

BOȚOROGA Marcela, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Proprietățile sanogene ale mierii”13:30 – 13:40

CIOBAN Mihaela, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Modificarea capacitaţii antiradicalice la dunaliella salina în dependenţăde etapa de dezvoltare”

13:40– 13:50

CIOBANU Elena, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Statutul antioxidant la spirulina platensis pe durata ciclului vital”13:50– 14:00

CIORBA Petru, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Influenţa temperaturii asupra comportamentului şi a unor indici biochimiciîn dependenţă de regimul alimentar”

14:00 – 14:10

BABILEVA Anastasia, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

"Nicolae Testemițanu", RM

Metode contemporane de obținere a insulinei”


14:10 – 14:20

GROSU Iulia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Rare molecular genetic particularity in a family with spinal muscular atrophy disease”14:20 – 14:30

IONAȘCU Angela, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Antioxidanții și posibilități de majorare a rezistenței plantelor la insuficiențade umiditate și arșiță”

14:30 – 14:40

IVANŢOVA Irina, Universitatea de Stat din Republica Moldova

Influenţa fosforului asupra dezvoltării nodozităţilor la plantele de soiaîn condiţii controlate de umiditate a solului”

14:40 – 14:50

LEVCO Veronica, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Utilizarea markerilor moleculari în evaluarea polimorfismului geneticla unele palnte medicinal”

14:50 – 15:00

LICAH David, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Studiul activității polifenolilor în patosistemul helianthus annuus l./ orobanche cumana wallr”15:00 – 15:10

LIUBIMOVA Anastasia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Rolul sistemul hla in generare avorturi spontane.”15:10 – 15:20

OPREA Valeriu, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

"Nicolae Testemițanu", RM

Soiuri noi de mur cu caracteristici valoroase biologicesi potențial terapeutic”


15:20 – 15:30

LUNGU Lilia, ROȘCA Mariana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Caracteristicile morfo-culturale a tulpinilor de streptomicete liofilizateîn prezența substanțelor de proviniență microalgală”15:30 – 15:40

ROMAN Zinaida, SUVORCHINA Olga, MAZUR Ecaterina, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", RM

Determinarea izoflavonelor în semințe de soia prin metoda hplc”15:40 – 15:50

MARTIN Valentina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Asocierea mutaţiei 844ins68 din gena cbs cu pierderile reproductive”15:50 – 16:00

NEDERIŢA Tatiana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Modificarea dirijată a unor indici cardiovasculariprin respirația forțată”16:00 – 16:10

PALADI Ana-Maria, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Analiza polimorfismului genetic intraspecific la origanumvulgare ssp. vulgare l”16:10 – 16:20

PLÎNGAU E., BOICIUC K., BADICEAN D., Universitatea Academiei de Ştiinţe

a Moldovei, RM

Asocierea pierderilor reproductive cu polimorfismul genei vkorc1 la femeile

din Republica Moldova”


16:20 – 16:30

RACU Olesea, ZOP Ana, CÎȘLARI Ana, Universitatea Academiei de Ştiinţe

a Moldovei, RM

Conţinutului de proteine şi peptide la cianobacteriaspirulinaplatensis cultivată

în prezenţa unor compuşi coordinativi ai cu(ii)”


16:30 – 16:40

RODNIȚCHI Elena, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Fauna și ecologia coleopterelor (insecta: coleoptera) din rezervaţia ştiinţifică

Pădurea Domnească”


16:40 – 16:50

ROȘCA Mariana, LUNGU Lilia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Viabilitatea și activitatea creșterii streptomicetelor după liofilizare în dependențăde compoziția mediul crioprotector”

16:50 – 17:00

LECA Ion, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", RM

Studiul biologic și fitochimic al produselor vegetale de monarda fistulosa l.”17:00 – 17:10

RUSU Cristina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Studiul taxonilor genului russula din rezervația științifică “codrii”17:10 – 17:20

ȚAGA Cătălina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Vitaminele – pilonii templului unui mod sănătos de viață”17:20 – 17:30

ZOP Anna, RACU Olesea, CÎȘLARI Ana, Universitatea Academiei de Ştiinţe

a Moldovei, RM

New technologies of obtaining of antidiabetic preparations based from biomass of cyanobacterium spirulina platensis”


17:30 – 17:40

CHERKASHYNA Anastasiia, CHIRIȚA Elena, Universitatea de Stat din Moldova,RM

Efectul administrării tincturii de propolis în diabetul alloxanic”17:40 – 17:50

ŢUGULEA Cristina, Universitatea de Stat din Moldova, RM

Diversitatea faunistică a fluturilor diurni (lepidoptera, rhopalocera) din Rezervația Ştiințifică „Codrii17:50 – 18:00

ŢÎMBALIUC Elena, Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova, RM

Studierea microflorii mierii poliflore


17:50 – 18:20
Discuţii şi totalizări


Ecologie, Geografie, Ştiinţe ale Mediului, Bioeconomie şi Economie Ecologică


Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

etajul I, aula 2

Moderatori:

BOIAN Ilie,

BEGU Adam,

REVENCO Adelina

13:00 – 13:15

BESCHIER Veronica, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Riscul înghețurilor asupra sectorului agricol din Republica Moldova”13:15 – 13:30

CEBAN Alin, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Starea actuală a pițigoiului mare(parus major din Pădurea de la Vărzărești din Regiunea Centrală a Republicii Moldova”13:30 – 13:45

CRUDU Nicolai, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Studiul diversității și distribuției paseriformelor acvaticedin habitatele rîului nîrnova”13:45 – 14:00

CURAGĂU Mihail, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Utilizarea informației meteorologice curente în estimarea stării vremii”14:00– 14:15

FRATEA Adrian, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Analiza indicilor morfometrici ai reliefului bazinului hidrografic Culișoara”14:15– 14:30

GUMENI Violeta , Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Riscul viscolelor puternice în Moldova”14:30 – 14:45

MÎNDRU Galina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Riscul ploilor torenţiale puternice în Moldova şi dezvoltarea durabilă”14:45 – 15:00

MORARU Liviu, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Particularitățile controlului integrat a populațiilor de insecte dăunătoare”15:00 – 15:15

MUDREA Maria, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Caracteristica climatica a perioadelor uscate de pe teritoriul Republicii Moldova”15:15 – 15:30

NEGRESCU Valentina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Rezervația naturală silvică– Telenești”15:30 – 15:45

PRUTEANU Sergiu, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Popularea și valorificarea condițiilor și resurselor naturale ale bazinului Nîrnova”15:45 – 16:00

PORCESCU Marcel , Academia de Studii Economice a Moldovei, RM

Mecanisme de finanțare a proiectelor de ecoinovare”16:00 – 16:15

SANDU Constantin, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Studiul populației codroșului-de-munte (phoenichurus ochruros) în orașul Chișinău. ”16:15 – 16:30

STRATAN Dionise, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Caracterizarea populaţiei şi a reţelei de aşezări umane din raionul Călăraşi”16:30 – 16:45

TIMBUR Mihaela , Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Repartitia spatio-temporala a grindinii pe teritoriul Republicii Moldova”16:45 – 17:00

URSU Marina , Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Evaluarea potențialului turistic antropic din raionul Ungheni”17:00 – 17:15

ONOFREI Vasile, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Starea ecologică a ecosistemului forestier Pădurea Răscăieţi”17:15 – 17:30

ADAM Gheorghina, CRUDU Nicolai , Universitatea Academiei de Ştiinţe

a Moldovei, RM

Analiza resurselor turistice ale raionului Nisporeni”


17:30 – 17:45

Discuţii şi totalizări
Limbi şi Literaturi


Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

etajul II, aula 18

Moderatori:

SPÎNU Stela

PĂDURARU Galina

CRISTEI Tamara
13:00 – 13:10

BATRÎNCEA Sanda, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Rolul lui Grigore Vieru în formarea personalității viitorilor cercetători”


13:10 – 13:20

BOTNARI Ioana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Familia-valori și vocații”


13:20 – 13:30

CALCAVURA Alina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Artele poetice în viziunea lui Grigore Vieru”


13:30 – 13:40

CELPAN Tatiana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Influența limbii engleze asupra limbii române”


13:40– 13:50

CHIHAI Natalia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Idealuri şi valori general umane în creaţia lui Grigore Vieru”


13:50– 14:00

CIOBANU Doina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Termenul si limbajele specilizate”


14:00 – 14:10

COTRUŢA Alina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Publius ovidius naso.valori bibliofile în bşc “A. Lupan,, ”


14:10 – 14:20

CREȘCIUC Cristina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Grigore Vieru și promovarea limbii române”


14:20 – 14:30

CUZAN Carolina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Categoria intensității și modalități lingvistice de intensificare”


14:30 – 14:40

DELEU Cornelia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Compunerea cuvintelor întregi și compunerea savantă. prefixoide și sufixoide la modă”


14:40 – 14:50

DICUSAR Cristina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Modelul tinerei personalități în romanele lui Dumitru Crudu”


14:50 – 15:00

EFTODII Aurelia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Aspecte ale influenței engleze în româna actuală”


15:00 – 15:10

GANDRABURĂ Galina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Particularități fonetice și morfologice în opera Druțiană”


15:10 – 15:20

GUȚU Alexandra, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Constantin Stere- copilul neastâmpărat”


15:20 – 15:30

JUC Ana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Literatura secolului al xix- lea ( romanul Aglaia) ”


15:30 – 15:40

LUNGU Daniela, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Numele ca semn identitar în contextul globalizării”


15:40 – 15:50

MARDARI Victoria, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Individualitatea graiurilor românești”


15:50 – 16:00

MIHALACHI Elena, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Tendințe actuale de definire a noțiunii de neologism”


16:00 – 16:10

OLARAȘ Diana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Politica și planificarea lingvistică”


16:10 – 16:20

PLEȘCA Diana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Varietatea diatopică a limbii române”


16:20 – 16:30

POPOVICI Maria, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Eul liric vierean în dialog cu tânărul cititor de azi: ipostaze și limbaj poetic”


16:30 – 16:40

COCETOV Alexandru, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balti, RM

Predarea liricii de inspirație religioasă înliceu (cântarea cântărilor”

16:40 – 17:10
Discuţii şi totalizări

Filosofie, Comunicare, Securitate Națională, Politici și Culturi Europene


Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

etajul III, aula 340

Moderatori:

CIOBANU Rodica

BOBÎNĂ Gheorghe

ANTOCI Irina

13:00 – 13:10

ARHIP Lucreţia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Traficul de fiinţe umane, o problemă a societăţii contemporane”13:10 – 13:20

BADRAJAN Vlad, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Cinematografia lui emil loteanu şi imaginarul din opera lui novalis şi eminescu”13:20 – 13:30

BIVOL Dragoş, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Activitatea adunării interparlamentare a CSI în vederea stimulării proceselor democratice în statele membre”13:30 – 14:40

CEBAN Vadim, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Conceptul de fericire în filosofia lui B. Russell”14:40– 14:50

CIOBANU Ludmila, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Condiţia umană şi modul de a fi a omului românesc în lume”14:50– 15:00

CIUMAC Vadim, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Activitatea vamală în republica moldova şi fenomenul corupţiei”15:00 – 15:10

COVALI Tamara, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Comunicarea publicitară: adevăr sau minciună? ”15:10 – 15:20

DAVIDENCO Olga, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Rolul diasporei în democratizarea ţării de origine”15:20 – 15:30

GUTIUM Sofia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Cunoaşterea ştiinţifică în antichitate din perspectivă kuhniană”15:30 – 15:40

MUNTEANU Ana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Evoluţia politicilor natoîn contracărarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii globale”15:40 – 15:50

MUNTEANU Veronica, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Stări afective dominante: corelaţia lor cu situaţia istorică”15:50 – 16:00

POSTOLACHI Oleg, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Voinţa de putere în filosofia lui fr.nietysche: interogaţii filosofice româneşti”16:00 – 16:10

STURZA Viorica, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Perspective de dezvoltare a securităţii umane în Republica Moldova în condiţiile aderării la UE”16:10 – 16:20

RENIŢĂ Gheorghe, Universitatea de stat a Moldovei, RM

Îmbogăţirea ilicită (art.3302 cp rm) – un nou instrument anticoruţie”16:20 – 16:30

VRABIE Nicu, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Influenţa deportărilor asupra identităţii culturale”16:30 – 16:40

ZAPOROJANU Zinaida, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Analiza tranzacțională a comunicării. Eric Berne”16:40 – 16:50

СОЛОХИН Сергей, Воронежский государственный

университет инженерных технологий, РФ

Разработка технологии булочных изделий повышенной пищевой ценности в рамках доктрины продовольственной безопасности”


16:50 – 17:00

Discuţii şi totalizări
Chimie, Fizică

Matematică, Informatică

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

etajul I, aula 4

Moderatori:


COROPCEANU Eduard,

CORLAT Andrei,

MEREUŢĂ Aliona

13:00 – 13:10

ARTIOMOV Daniela, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sinteza şi studiul polimerilor coordinativi rigizi”13:10 – 13:20

CLAICHNET Anatolie, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Adaptarea metodei de absorbție atomică cu atomizare electrotermică la determinarea arsenului în băuturi alcoolice”13:20 – 13:30

CUCOȘ Andrei, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Majorarea eficienţei conversiei radiaţiei solare în energie termică în colectoarele termice plane”13:30 – 14:40

GÎNSARI Irina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Cărbune activ modificat pentru adsorbția ionilor de nitrit”14:40– 14:50

GOLUB Irina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în neutru”14:50– 15:00

ISAC Eugenia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sinteza compuşilor coordinativi ai unor metale de tip d în bazaunor liganzi piridincarboxilici”

15:00 – 15:10

LUCA Alexandru, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sinteza compuşilor coordinativi polimerici ai zn (ii) cu proprietăţi de sorbţie a gazelor”15:10 – 15:20

LUNGANU Maria, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sinteza unor derivați funcționalizați ai acidului ent-kaur-16-en-19-oic”15:20 – 15:30

MACARI Alina, VÎSLOUH Oxana, SUVORCHINA Olga, Universitatea de Stat

de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", RM

Determinarea cantitativă a nicergolinei în amestecul mecanic piracetam-nicergolină prin metoda hplc”


15:30 – 15:40

MACAEVA Anastasia, VÎSLOUH Oxana, Universitatea de Stat de Medicină

și Farmacie "Nicolae Testemițanu", RM

Identificarea a unui nou produs antineoplazic sub formă de lichid ionic

prin metoda css”


15:40 – 15:50

MERIACRI Maria, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Asamblarea şi designul molecular al unor compuşi coordinativi în baza piridin-aldoximelor”15:50 – 16:00

NACONECINAIA Natalia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sinteza solvenţilor eutectici”16:00 – 16:10

OSOIANU Vitalie, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Influența mediului de masurare asupra fotoluminecenței straturilornanostructurate de zno”

16:10 – 16:20

PODGORNÎI Daniel, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai unor lantanide cu liganzi piridindicarboxilici”16:20 – 16:30

RENCHEZ Natalia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Influienţa biogenezei nutrienţilor din struguri asupra calităţii alimentelorobţinute prin procesare”

16:30 – 16:40

SANDUŢA Ana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Dinamica laserelor semiconductoare cu diferite topologii”16:40 – 16:50

ȘMIGON Crina, LUNGU Lidia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sinteza aminelor drimanice şi homodrimanice”16:50 – 17:00

SOCICAN Vladislava, VÎSLOUH Oxana, SUVORCHINA Olga, VALICA Vladimir, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", RM

Determinarea spectrofotometrică a conținutului de licopen în suplimente alimentare”17:10 – 17:20

STRONCEA Magdalena, LUNGU Lidia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Lagochilina - diterpenoidă labdanică cu potenţial sintetic şi biologic”17:20 – 17:30

TRANCALAN Ana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Studiul formelor stabile ale azotului în apele naturale de suprafaţă în prezenţa carbonatului de calciu, ceramicii şi substanţelor tensioactive”17:30 – 17:40

VERDEȘ Victoria, LUNGU Lidia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sinteza compuşilor noi cu schelet hibrid homodrimanic şi azaheterociclic”17:40 – 17:50

COLIBAN Andrei, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sistem software scalabil și distribuit pentru expedierea mesajelor și notificărilor de tip push în timp real”17:50 – 18:00

GANCEV Alexandr, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Sistem de recunoaștere a formelor geometrice din imagini de tip raster”18:00– 18:30

Discuţii şi totalizări

Sesiunea de POSTERE

Biblioteca Ştiinţifică „A. Lupan”, AŞM, etajul II, Hol1

ŢÎMBALIUC Elena, Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova, RM

Studierea microflorii mierii poliflore


DOROŞ Irina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Mas - metodă eficientă în studierea diversităţii genetice intraspecifice”


GROSU Iulia, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Rare molecular genetic particularity in a family with spinal muscular atrophy disease”


NEDERIŢA Tatiana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Modificarea dirijată a unor indici cardiovasculariprin respirația forțată”


COTRUŢA Alina, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Publius ovidius naso.valori bibliofile în bşc “A. Lupan,, ”


GUȚU Alexandra, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM

Constantin Stere- copilul neastâmpărat”
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə