Umrenin Yapılışı Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek'at ihram namazı kıldıktan sonra, Allah'ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolayla
Yüklə 65.21 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü65.21 Kb.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Umre

Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, "Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y yapmak ve tıraş olup ih ram dan çıkmaktan" ibarettir. Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür. Vacipleri ise sa'y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.Umrenin pek çok fazileti vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı pek çoktur. Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır : "Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler" Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir. Ancak, Arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştürUmrenin Yapılışı

Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek'at ihram namazı kıldıktan sonra, "Allah'ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle" diye niyet edip "telbiye" söyleyerek ihrama girerler. Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe'yi usulüne göre tavaf ederler. Nihayet Safa ile Merve arasında sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur.İhram

İhram, umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda işlemesi mübah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre kendisine haram kılması, yasaklamasıdır. Buna "ihrama girme" de denir. İhrama, "Niyet" ve "Telbiye" ile girilir. "Niyet" ve "Telbiye" ihramın rükünleridir. Bunlar olmadan ihrama girme gerçekleşmez.Niyet

"Niyet", yapılacak haccın şeklini kalben belirlemektir. Ayrıca lisanen söylenmesi müstehaptır.Şöyle niyet edilir: "Allah 'ım umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle "

Telbiye Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde

ve'n-ni'mete leke ve'l mülk lâ şerike lek "Allah'ım!

Da vet in e icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin... Senin hiçbir ortağın yoktur."

Böylece niyet edilip telbiye söylenince ihrama girilmiş olur. Ancak ihrama girmeden önce, sünnet ya da müstehap olarak yapılması gereken hususlar vardır. İhrama girmek isteyen kimse, ön hazırlık olarak tırnaklarını keser. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını temizler, saç ve sakal traşı olup bıyıklarını düzeltir. Mümkünse gusleder. Varsa güzel koku sürünür. Giymekte olduğu normal giysilerini ve iç çamaşırlarını çıkarıp, sadece "izar" ve "rida" den ilen iki parça ihram örtüsüne sarınır. Başını açar, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarır. Terlik ve benzeri şeyler giyer. Bayanlar normal kıyafetlerini değiştirmezler.

Bundan sonra, kerâhat vakti değilse iki rek'at "ihram namazı" kılar. Namazdan sonra yukarıda belirtildiği şekilde niyet eder. Arkasından da yüksek sesle telbiye söyler. Bayanlar telbiye söylerken seslerini yükseltmezler.

Niyet ve telbiye'nin yapılmasıyla ihrama girilmiş ve "ihram yasakları" başlamış olur.İhrama giren kimseye, ihramlı olduğu sürece "muhrim" denir.Kadınların İhramı

İhrama girme konusunda kadınlar da erkekler gibidir. Ancak kadınlar normal elbise ve kıyafetlerini değiştirmezler. Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Başlarını örterler. Fakat yüzlerini açık bırakırlar. Telbiye ve tekbir getirirken, dua ederken seslerini yükseltmezler.İhrama Nerede Girilir ?

Mekke çevresinde ihrama girmek için belirlenmiş noktalar vardır. Bunlardan her birine "mikat" denir. Mikat sınırlarının dışından umreye gelenler bu sınırlar ihramsız olarak geçemezler. Buna göre:

a. Doğrudan Mekke'ye gidecek olan umre adayları, uçaklar Cidde'ye indiği
ve Cidde de mikat sınırları içinde bulunduğundan, uçağın kalkacağı havalimanında
veya evlerinde ihrama girerler. Gerektiğinde uçak mikat sınırını geçmeden uçak
içinde de girilebilir. Ancak pratikteki zorluğu sebebiyle uçakta ihrama girme tercih
edilmemelidir.

b. Umre' den önce Medine'ye gidecek olan hacı adayları, Medine'de kaldıkları


otellerde veya Mekke yolu üzerinde Medine'ye 11 km. uzaklıkta bulunan "Zül-
Huleyfe" (Ebyâr-i Ali)de ihrama girerler.

Mikat sınırları dışında kalanlar umre için ihrama, Mikat sınırlarında veya daha önce girerler. Harem Bölgesinde bulunanlar, Harem bölgesinin dışına çıkarak ihrama girerler. Harem Bölgesi ile Mikat sınırları arasında (Hıl Bölgesinde) olanlar ise bulundukları yerden ihrama girerler. Ülkemizden gidip de, Mekke'de bulunduklar süre içinde umre yapmak isteyenler, genellikle Medine-Mekke otoyolu üzerinde ve Harem-i Şerif'e yaklaşık 5 km. uzaklıkta bulunan "Ten'im"e giderek ihrama girmektedirler. Bugün burada "Hz. AişeMescidi" bulunmaktadır.

Mikat sınırını ihramsız olarak geçtikten sonra ihram giyenlere ceza gerekir. Bu durumda olanlar henüz umre ile ilgili görevlerden birini yapmadan, herhangi bir mikat sınırına dönerek yeniden ihrama girerlerse ceza düşer.

İhram Yasaklar

İhrama girenler için bazı davranışlar yasaktır. Bunlara "ihram yasakları" denir. Bu yasaklar ihrama girildiği andan, yani niyet ve telbiye anından itibaren başlar, ihramdan çıkıncaya kadar devam eder. İhramlı kimsenin "ihram yasakları" na uyması vaciptir. Yasakları ihlal edenlere, yasağın çeşidine ve ihlal biçimine göre değişen cezalar gerekir.İhramlıya Yasak Olmayan Şeyler

İhramlının yıkanması, kokusuz sabun kullanması, diş fırçalaması, diş çektirmesi, kırılan tırnağı ve zarar veren bir kılı koparması, kan aldırması, iğne yaptırması, yara üzerine sargı sardırması, kol saati, yüzük ve bilezik takması, kemer kullanması, omuza çanta asması, yüzü ve başı örtmeden üzerine battaniye, pike ve

benzeri şeyler alması, palto ve benzeri giysileri giymeksizin omuza alması yasak değildir.

İşte, usulüne göre ihrama giren umre adayları, ihram yasaklarına riayet ederek, telbiye, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife söyleyerek, Mekke'ye ulaşırlar. Harem bölgesine ulaştıklarından dolayı dua ederler.

Otellere yerleşip dinlendikten sonra fazla vakit geçirmeden telbiye ve tekbir getirerek Harem-i Şerif'e giderler. Kabe'yi görünce telbiyeyi kesip tehlil ve tekbirlerle dua ederler. Daha sonra "Umre tavafı" nı yaparlar.

Tavaf

"Tavaf", Hacer-i Esved köşesinden veya hizasından başlayarak tavaf niyetiyle Kâbe'nin etrafında yedi defa dönmektir. Her bir dönüşe "Şavt" denir. Yedi şavt bir tavaf olur.

Tavafın yapılışı

Hacer-i Esved hizasına gelmeden: "Allah'ım! Senin rızan için Umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle" diye niyet edilir. Tavafa başlamadan önce erkekler "Iztıba" yaparlar. Böylece Hacer-i Esved'in hizasına doğru gidilir. Bu esnada tekbir, tehlil getirilmesi ve dua edilmesi uygun olur. Hacer-i Esved'in hizasına varılınca eller, içleri Kâbe'ye doğru olacak şekilde namaza durur gibi omuz veya kulak hizasına kadar kaldırılıp "Bismillahi Allahu Ekber" denildikten sonra Hacer-i Esved "istilam" edilir. İstilam, elleri Hacer-i Esved'in üzerine koyup onu öpmek demektir. Ancak her mevsimde bu mümkün olmamaktadır. Bu sebeple Hacer-i Esved'e uzaktan elle işaret edilip sağ avucun içi öpülmekle yetinilir. Hacer-i Esved'i istilam etmek sünnettir. Başkalarına eziyet etmek ise haramdır. Sünneti yerine getireceğim diye insanlara eziyet vermekten ve böylece haram işlemekten şiddetle sakınılmalıdır.

Tavafın, Hatim'in dışından yapılması gerekir. Tavafın ilk üç şavtında mümkün olduğu sürece erkekler "Remel" yaparlar. Tavaf esnasında dua edilir, tekbir ve tehlil getirilir. Kur'an okunabilir. Tavafta telbiye getirilmez. En uygunu herkesin içinden geldiği gibi ihlâsla ve samimiyetle dua etmesidir. Tavafın kesintisiz olarak yapılması sünnettir "Yemen" köşesine gelindiğinde, bu köşe de istilam edilir. Diğer köşeler istilam edilmez. Hacer-i Esved köşesine ya da hizasına varılınca ilk şavt tamamlanmış olur. Beklemeden tekrar istilam yapılarak ikinci şavta devam edilir. Diğer şavtlar da aynı şekilde yapılır. Yedinci şavtın sonunda Hacer-i Esved tekrar istilam edilerek tavaf bitirilir. Sonra Harem-i Şerif’ in uygun bir yerinde iki rekat tavaf namazı kılınır. Tavaf namazından sonra dua edilir ve zemzem içilir. Sonra Hacer-i Esved tekrar istilam edilerek sa'y yapmak üzere Safa tepesine gidilir.

Sa'y

"Sa'y" kelimesi; koşmak, hızlı yürümek anlamına gelmektedir. Hac ve umrede Kâbe'nin doğu tarafındaki "Safa" tepesinden başlayarak "Merve" ye dört gidiş, Merve'den Safa'ya üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki gidiş-gelişe denir. Safa'dan Merve'ye her bir gidişe ve Merve'den Safa'ya her bir dönüşe "şavt" denir. Safa ile Merve arasındaki yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yürüme alanına "Mes'a " denir. Sa'y yapmak vaciptir.

Sa'yin Yapılışı

Hacer-i Esved istilam edilerek Safa tepesine çıkılır. "Allah'ım! Senin rızan için umre sa'yini yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle." diye niyet edildikten sonra Kâbe'ye dönülerek tekbir, tehlil, salavat okunur ve içtenlikle dua edilir. Sonra Merve tepesine doğru yürünür. Sa'y esnasında herkes içinden geldiği şekilde dua eder. Yeşil ışıklı direklerin arasında, erkekler koşar adımlarla yürürler. Buna "Hervele" denir. Merve'ye varınca bir şavt tamamlanmış olur. Burada da yine Kâbe'ye yönelerek tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife getirilip dua edilir. Sonra Merve'den Safa'ya doğru yürünür. Safa'ya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur. Diğer şavtlar da aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve'de Kâbe'ye karşı dönülerek dua edilir.Tıraş olup ihramdan çıkmak

İhramdan ancak saçlar tıraş edilmek suretiyle çıkılır. Erkekler saçlarını dipten tıraş eder veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar keserler. Kısaltmada saçların uçlarından alınacak miktar, parmak ucu uzunluğundan daha az olmaz. Tıraş olduktan sonra umre ihramından çıkılmış olur. Umreciler diğer günlerini mümkün mertebe iyi değerlendirmelidirler. Beş vakit namazlarını Harem-i Şerifte kılmaya ve fırsat buldukça bol bol nafile tavaf yapmaya özen göstermelidirler. Tavaf ve namazın dışında Mescid-i Haram'da Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, zikir ve tesbihatla meşgul olurlar.MEDİNE-İ MÜNEVVEREDEKİ ZİYARET YERLERİ

Müslümanın İslami duyarlılığını daha da artıracak olan bu kutlu yolculuk, gerçekten Cenab-ı Hakk'ı n rızasını kazanmanın önemli bir vesilesidir. Cenab-ı Hak, Peygamberini ziyarete gelenleri sever ve onların, onun huzurunda yapacakları dualar geri çevirmez. Hz. Peygamber de kendisini ziyarete gelenlere şefaat edeceğini bildirmiştir. Yolculuk esnasında, bol bol salatu selam getirilmeli ve Medine'ye yaklaştıkça bu daha da artırılmalıdır. Hacı, bu ziyaretin sıradan bir ziyaret olmadığını düşünerek büyük bir tevazu, saygı ve vakarla Medine'ye girmelidir.Mescid-i Nebî'yi ve Hz. Peygamberin Kabrini Ziyaret Etmenin Önemi

Medine-i Münevvere, İslam nurunun yeryüzüne yayıldığı Peygamber şehridir. Her karışı, İslam'ın aydınlığını insanlığa ulaştıran Allah Rasûlünün ve Sahabenin hatıralarıyla doludur. Medine-i Münevvere bu güzel insanların gelip geçtiği ve pek çoğunun bağrında yattığı kutsal şehirdir. Bu sebeple büyük bir engel olmadığı sürece hacıların, Medine'ye giderek Hz. Peygamberin kabrini ziyaret etmeleri ve mescidinde namaz kılmaları büyük önem taşır. Bu ziyaret İslâmî duyarlılığın bir göstergesidir.Mescid-i Nebî ve Hz. Peygamberin Kabri Nasıl Ziyaret Edilir?

"Mescid-i Nebî",Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak inşa ettiği camidir. "Mescid-i Nebî" , Peygamber Mescidi demektir. İçinde namaz kılmak üzere uzak yerlerden yola çıkılacak üç mescitten biridir.

Bu üç mescidin diğer ikisi ise, "Mescid-i Haram" ve "Mescid-iAksa"dır. Mescid-i Nebî'nin içinde namaz kılmak çok sevaptır. Mescid-i Nebî ve Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret ederken adaba riayet edilir. Mescid-i Nebî'yi ve Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret etmek isteyen kimse abdest alır, mümkünse gusleder ve

temiz bir kıyafet giyinir. Ziyarete giderken yol boyunca çokça salevat-ı şerife getirir. Mescid'e vardığında mümkünse "Babu's-Selam"dan sağ ayağını atarak edep ve tevazu ile içeri girer. Girerken Kerahat vakti değilse iki rek'at "Tahiyyetu'l Mescid" namazı kılar. Bu namazı mümkünse "Ravza-i Mutahhara" da kılar. "Ravza-i Mutahhara", Hz. Peygamberin kabri ile minberi arasında kalan kısımdır. Hz. Peygamber çoğu zaman namazlarını burada kılardı. Hz. Peygamber: "Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir." buyurmuştur. Edep ve sükunetle Hz. Peygamber'in kabrine yaklaşır. Başı hizasına gelerek yüzünü Hz. Peygamber'e çevirir. Alemlerin sevgilisi Hz. Muhammed'in huzurunda olduğunu düşünür, kendisini görmekte ve sözlerini işitmekte olduğunun şuur ve idraki içinde:

"Es-Selâmu aleyke yâ Rasûlallah, Es-Selâmu aleyke yâ Habîballah, Es-Selâmu aleyke yâ Nebiyyallah, Es-Selâmu aleyke yâ Hayre Halkillah, Es-Selâmu aleyke yâ Hâteme'n-Nebiyyîn, Es-Selâmu aleyke yâ Seyyide'l-Mürselîn" şeklinde selâm verir, dua eder. Hz. Peygamber'in huzurunda yapılan duaları Allah'ın geri çevirmeyeceğini düşünerek ihlas ve samimiyetle içinden geldiği gibi dua eder.

Sonra bir metre kadar sağ tarafa ilerleyip Hz. Ebu Bekir'in başı hizasında durarak:"Es-Selâmu aleyke yâ Ebâ Bekri's-Sıddîk, Es-Selâmu aleyke yâ Halifete Rasulillah, Es-Selâmu aleyke yâ Sahibe Rasulillah " şeklinde selam verir, dua eder.

Daha sonra bir metre kadar daha ilerleyip Hz. Ömer'in başı hizasında durur. Ona da:"Es-Selâmu aleyke yâ Ömer, Es-Selâmu aleyke yâ Emire'l-mü'minîn, Es-Selâmu aleyke yâ Faruk"şeklinde selâm verir, dua eder.

Bundan sonra mescidde uygun bir yere çekilerek bol bol dua edilir. Peygamberimizin kabri ziyaret edilirken, yüksek sesle bağırılmaz; hürmeti bozan, edebe aykırı davranışlarda bulunulmaz; duvarlara ve demir parmaklıklara el sürülmez; bunlar öpülmez, etrafında tavaf yapılmaz, karşısında eğilinmez, secde edilmez. Bütün bunlar bid'at ve mekruhtur. Medine'de kalınan süre içinde namazların Mescid-i Nebî'de kılınmasına özen gösterilir. Halk arasında, Medine'de sekiz gün kalıp kırk vakit namaz kılmanın gerekli olduğu kanaati yaygındır. Ancak İslami kaynaklarda bu konuda bir hüküm mevcut değildir. Medine'den ayrılırken Hz. Peygamber tekrar ziyaret edilerek dua ve salatu selamlarla Medine'ye veda edilir.1- Baki Mezarlığı

Mescid-i Nebî'nin doğu tarafında bulunan Baki Mezarlığını ziyaret etmek müstehaptır. Peygamber Efendimizi görme şerefine nail olan, sesini duyan, onunla namaz kılan ve İslâmiyet uğrunda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen on bin civarında sahabi bu mezarlığa defnedilmiştir. Üçüncü halife Hz. Osman, Hz.Abbas, Hz.Aişe, Hz. Fatıma, Sad b. Ebi Vakkas, Hz.Hasan gibi sahabe ile İmam-ı Malik gibi Tabiundan bir çok büyük zevat burada bulunmaktadır. Mezarlığın içerisine girmek şart olmamakla birlikte kapısı açık olduğunda içeri girilerek; kapalı olduğunda dışardan ziyaret edilebilir. Ziyarette orada yatanlara selâm verilir ve dua edilir.2- Kuba Mescidi

Peygamberimiz Hz. Muhammed, Mekke'den Medine'ye hicretleri esnasında, Medine'ye 5 km. mesafede bulunan Kuba'da 14 gün kalmıştı. Bu süre içinde Peygamberimiz orada bir mescid inşa etti ve namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim'de takva üzere yapıldığı bildirilen ve İslâm âleminde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mescid budur. Hz. Peygamber sağlığında, Cumartesi günleri Kuba Mescidini ziyaret eder ve burada namaz kılardı.3- Uhud Şehitleri

Uhud, Medine'nin 5 km. kadar kuzeyinde bir dağın adıdır. Hicretin üçüncü yılında (M.625) müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ı kiramdan 70 kişi şehid olmuş ve buraya defnedilmişlerdir. Peygamberimizin amcası ve şehidlerin efendisi Hz.Hamza da bunlar arasındadır. Hz.Peygamber, her yıl Uhud şehitlerini ziyaret eder ve onlara dua ederdi.4- Kıbleteyn Mescidi

İslam'ın ilk yıllarında namazlar, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya doğru kılınıyordu. Peygamber Efendimiz Kıble'nin Kâbe olmasını, yani namazların Kâbe'ye dönülerek kılınmasını çok arzu ediyor ve bu konuda Allah'tan gelecek emri bekliyordu. Hicretten 18 ay kadar sonra Şaban ayının 15. günü (Berat Kandilinde) Hz. Peygamber, Seleme oğulları mahallesinde öğle veya ikindi namazının farzını kıldırdığı esnada, ikinci rekatın sonunda aşağıdaki âyet-i kerime indi: "... Seni elbette, hoşlanacağın kıbleye döndüreceğiz. O halde hemen Mescid-i Ha ram'a (Kâbe'ye) doğru dön. (Ey mü'minler) siz de nerede olursanız olun, (namazda) oraya doğru dönünBunun üzerine Hz. Peygamber, namazı bozmadan hemen Kâbe istikametine döndü, cemaat de saflarıyla birlikte döndüler. Böylece Kudüs'e doğru başlanan namazın son iki rekatı Kâbe'ye yönelinerek tamamlandı. İşte bu bakımdan bu mescide Mescid-i Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescid) denir. Bu mescidin yerinde şimdi büyük bir cami yapılmıştır.5- Yedi Mescid ler

Hendek savaşının yapıldığı bölgede bir birine yakın küçük küçük yedi mescid bulunmaktadır. Bunlara " Yedi Mescidler"denir.MEKKE-İ MÜKERREMEDEKİ ZİYARET YERLERİ 1-Hz. Peygamber'in Doğduğu Ev

2-Mu'alla Mezarlığı : Hz. Hatice validemiz burada medfundur. 3-Hira Mağarası: Hz. Peygamber'e ilk vahyin geldiği yer olan bu mağara, Nur Dağının tepesinde bulunmaktadır.

4-Sevr Mağarası : Hicret esnasında, Hz. Peygamber ile Hz. Ebu Bekir'in gizlendikleri mağaradır. Sevr Dağında bulunmaktadır. 5-Cin Mescidi : Cin Sûresi'nin indiği yerde inşa edilmiş olan mescittir. ÜCRETLERE DAHİL OLAN HİZMETLER

Ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak bileti (havalimanı vergileri dahil) - Umre Vizesinin alınması (Başvuru+Takip+Vize alınışı) - Diyanet İşleri, Turizm Bakanlığı ve Türsab nezdinde yatması gereken teminat, harç bedelleri ve işlemlerin takibi -Diyanet İşleri Başkanlığın'dan Umre kimlik kartının çıkartılması - Turizm Bakanlığın'dan Tur Onay programların alınması - Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'na ve Suudi Arabistan'da ki işlemler için Acentaya yapılan ödemeler ve işlemlerin takibi -

Suudi Arabistan'da karşılama, uğurlama ve tüm transferler - Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama - Klimalı lüks otobüsler ile Mekke ve Medine ziyaretleri -. Seyahat Çantası, Omuz çantası, Umre Rehber Kitapçığı Türkiye'de Mekke'de ise dolu olarak 5 lt. Zemzem Bidonu hediye verilir - Vize ve Rehberlik Ücretleri -Ücretlere KDV Dahildir,

ÜCRETLERE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER;

Yurt dışına çıkış harcı fiyatlarımıza dahil değildir. (15 YTL/15 Milyon TL) - Kişi başı bagaj hakkı 30 Kg.'dır. Fazla bagaj için kilo başına havayolları 32 SAR talep etmektedir. (Zemzem hariç) - Otellerde (oda buzdolabindan, yemeklerde alınan extra içeceklerden) yapılan extra masraflar ücretlere dahil değildir.SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan, İslam'ın kutsal beldelerini ve doğuş topraklarını yönetimi altında tutan bir devlet olduğundan bütün dünya Müslümanlarının gündeminde olan bir devlettir. Hac ve umre için bu devletin vizesine ihtiyaç duyulması sebebiyle bu ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin zorunlu olarak bu devletle bir irtibatları da oluyor.Suudi Arabistan Hakkında Genel Bilgiler Resmi adı: Suudi Arabistan Krallığı Yönetim Biçimi: Monarşi Başkenti: Riyad

Diğer Önemli Şehirleri :± Mekke, Medine, Cidde, Taif, Dammam, Dahran, Bureyde. Yüzölçümü

: 2.331.000 km2Para Birimi : Suudi Arabistan Riyali (1$~3,74SAR)
Enflasyon oranı: (Tüketici Fiyatları) % -1.2 (1999)
Nüfusu : Nüfusu : 22,02 Milyon (2000)

_i % 3.9 - Nüfusun % 77.5'i şehirlerde yaşamaktadır j. Nüfusun % 94'ü Araptır. Kalan nüfusu da Güney Asyalılar,

Nüfus artış hızı Etnik yapı :

Türkistan Türkleri ve Huiler oluşturmaktadır.Dil : Resmi dil de konuşulan dil de Arapça'dır.

Okur yazarlık oranı: %62.8

Hafta Tatili: Perşembe - Cuma

Çalışma Saatleri :

Bankalar : Cumartesi - Çarşamba 08:00-12:00 17:00-20:00 arası

Mağazalar : Cumartesi-Çarşamba 09:00-12:00 15:00-18:00 arası açıktır.

Elektrik : 110 & 220 Volt

Saat Farkı : Yaz döneminde saat farkı yok. Kışın 1 saat ileride

Tel. Kodu : (00966) Mekke(2) - (00966) Medine(4)

Türkiye'yi Aramak için : 0090+Alan Kodu + Tel

Cep Telefonu : TURKCELL- ARIA

Ortalama Hava Sıcaklığı : En Düşük 25, En Yüksek 47

Ekonomik Yapı: Kişi başına milli gelir : 7070 dolar , İhracat 48 milyar $, İthalat 28

milyar $, İşgücü 7.000.000 kişi, Dış Borç : 28 Milyar USD, Doğal Kaynaklar : Petrol

Rezerv : 261,5 milyar varil (1999) Üretim : 8,8 milyon varil/gün , Suudi Arabistan

ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı bir yapı arz etmekte, temel ekonomik faaliyetler kamu idaresinde yürütülmektedir. Suudi Arabistan yeryüzündeki ispatlanmış petrol rezervlerinin % 26'sına sahiptir. En büyük petrol ihracatçısı olan ülke aynı zamanda OPEC'de de lider konumunda bulunmaktadır. Bu miktar OPEC ülkelerinin 24 milyon 520 bin varil olan günlük toplam petrol üretiminin üçte birine yakındır. Yılda ortalama 33 milyar m3 miktarında da doğal gaz üretmektedir. Petrol ve doğal gazdan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 35'tir. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin milli gelir içindeki payı % 6'dir. Havayolu seyahat süresi: 3 - 3,5 saatDin : Resmi din İslâm'dır ve halkın % 99'u Müslüman dır. Müslümanların

çoğu Sünni ve büyük çoğunluğu Hanbelidir. Az sayıda da Şii vardır. Müslümanların

dışında az sayıda Hıristiyan ve Doğu dinleri mensubu mevcuttur.

Coğrafi Durumu : Ortadoğu ülkelerinden sayılan ve Arap Yarımadası'nın

büyük bir kısmını kaplayan Suudi Arabistan kuzeyden Ürdün ve Irak, kuzey doğudan

Kuveyt, doğudan Basra Körfezi, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, güney doğudan

Umman, güneyden Yemen, batıdan Kızıldeniz'le çevrilidir. Topraklarının % 1'i tarım

alanı, % 39'u otlak, kalanı çöl ve kumsaldır. Suudi Arabistan'a sıcak ve kurak bir iklim

hâkimdir.Ekonomik Coğrafya : Suudi Arabistan geniş bir yüz ölçümüne sahiptir. Bu

genişlik Arap Yarım Adasının yaklaşık 4/5 ine tekabül etmektedir. Basra körfezi

vasıtası ile Asya'ya Kızıl Deniz vasıtası ile de Afrika ve Avrupa Kıtalarına geçiş hattı

durumundadır.Yönetim Şekli: Suudi Arabistan krallık rejimiyle yönetilmektedir. Kral oldukça geniş

yetkilere sahiptir. Yasama yetkisi de kralın elindedir. Anayasaya göre ülkede

uygulanacak yasaların şeriata dayanması gerekir. Ancak pratikte bu konuda birçok

pürüz mevcuttur. Anayasayı değiştirme yetkisi kralın elindedir.Her ne amaçla olursa

olsun toplantı ve tören için özel izin gerekir.

İdari bölünüş : 13 idari bölgeye ayrılır.

Tarihi: Bilindiği üzere bugün Suudi Arabistan yönetiminin elinde olan topraklar

İslâm'ın beşiği olan topraklardır. Bu itibarla bu toprakların İslâmi tarihi Resulullah

(a.s.)'ın peygamber olarak ortaya çıkmasıyla başlamış, Halifeler, Emeviler ve

Abbasiler dönemleriyle devam etmiştir. I. Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin

aleyhine sonuçlanması üzerine Ibni Suud yönetimi 1921'den sonra Hâil, Tâif, Mekke,

Medine ve Cidde'yi de ele geçirdi. Abdülaziz ibni Suud 5 Aralik 1924'te Necd ve Hicaz

kralı olarak ilan edildi. 27 Mayıs 1927'de İngilizlerle yapılan anlaşmayla "Necd ve

Hicaz Krallığı" bağımsız bir devlet statüsü kazandı. 1932'de devletin adı "Suudi

Arabistan Krallığı" olarak değiştirildi.

İklim Şartları - Hava Sıcaklık Durumu

Son dönemlerde Ramazan umresi ve Hac Mevsimi iklimin yumuşak olduğu kış aylarına denk geldiğinden, gündüzleri çok rahatsız etmeyen bir sıcaklık, akşamları ise hafif bir serinlik olabilir. Medine yılın her anı Mekke'ye göre daha serindir. Sıcaklık gündüzleri kışın 25 - 30o C akşamları 15 - 20o C , Yazın ise gündüzleri en yüksek

sıcaklık 45 - 50° C , geceleri en düşük sıcaklık 20 - 25° C olmaktadır. Öğle saatlerinde mümkün mertebe dışarıda kalmamaya dikkat etmeliyiz.

Sağlığımızı Korumaya Dikkat Etmeliyiz

Suudi Arabistan yıllar geçtikçe sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltti. Hastaneler hala ücretsiz ancak özel hastanelerin sayısı da bir hayli fazla. Genel olarak sağlık hizmetlerinde sıkıntı ve aksama hissedilmiyor.

Musluk suları genelde içilmiyor. Şişe suyu tercih ediliyor. Hemen her bölgede hastane bulunuyor. Her türlü sağlık probleminde bu hastanelere gidebiliyoruz. Sürekli Mac kullanıyorsanız yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Aşırı kalabalık zamanlarda hizmetlerde aksama olabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Kıyafet Seçimi

Havanın genellikle sıcak ve güneşli olması nedeniyle, yanımıza ince ve açık renkli kıyafetleri almalıyız. Kumaş cinsi olarak keten ve pamuk cinsi tercih edilmelidir. Ancak her ihtimale karşı bir ceket veya hırka (yelek) götürmekte fayda var. İhram alırken kalın olanını seçmemiz faydalı olacaktır.Telefon Sistemi

Türkiye 'den götüreceğiniz mobil telefonları uluslar arası kullanıma açtırmanız gerekiyor. Ayrıca Türkiye ‘ye telefon kabinlerinden ucuz telefon açabilir veya telefon kartı satın alabilirsiniz. Suudi Arabistan hazır mobil telefon sim kartı satın alıp cihazınıza takarak kullanabilirsiniz.Alışveriş

Giderken yanınıza Riyal, Dolar veya Euro alabilirsiniz. Bazı alışveriş yerlerinde kredi kartı da kullanılabilmektedir. Mağazalardan günün her saatinde alışveriş yapılabilirsiniz. Hediyelik alışverişlerinizi hem Mekke, hem de Medine de yapabilirsiniz. Hurma alışverişi için daha çok Medine tercih edilir.Kargo Şirketleri

Satın alacağınız hurma vb eşyalarınız ile zemzem bidonlarınızı Mekke ve Medine'den Türkiye'nin her yerine eşya taşıyan kargo şirketleri vasıtası ile gönderebilirsiniz.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə