Šume I šumska staništa I druge pošumljene površine
Yüklə 9.66 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü9.66 Kb.

G

ŠUME I ŠUMSKA STANIŠTA I DRUGE POŠUMLJENE POVRŠINE

G1

Širokolisne listopadne šume

G1.4

Širokolisne ritske šume koje se ne razvijaju na kiselom tresetu

G1.44 Ritske šume poljskog jasena


Opšte karakteristike: Galerijske šume sa spratom drveća male visine i proredjenog sklopa, ili je redje sprat drveća gotovo sklopljen sa visinom stabala i do 20 m. Dominantna vrsta je poljski jasen , a redje se primešano javljaju i , , i dr. U zavisnosti od trajanja visoke vode spratovi žbunja i prizemne flore su ponegde razvijeni i bujni, a ponegde su skoro potpuno nerazvijeni. Najniže spratove izgradjuju uglavnom , , , , , , , ,
,
, , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , i dr.

Ekologija: Zajednice ovog tipa se javljaju u dolinama nizijskih reka, u reljefnim depresijama u zoni lužnjakovih šuma, na mestima redovnog intenzivnog plavljenja. To su staništa sa stagnirajućom ili samo delimično protočnom vodom, na kojima se razvijaju močvarna glejna zemljišta u kojima je gotovo čitav zemljišni profil zasićen vodom, tako da vladaju gotovo potpuni uslovi anaerobije. Staništa se javljaju na visinama do stotinak stotina metara u uslovima kontinentalne-panonske klime.

Opšte rasprostranjenje: Južni obod Panonske nizije, severni delovi Balkanskog poluostrva.

Rasprostranjenje u Srbiji: Srbija: Mačva, dolina Jasenice u Šumadiji, Negotinsko blato; Vojvodina: Sremska Posavina (Vinčina, Smogvica, Puk, Bosutsko lovište, Kupinske grede, Vitojevačko ostrvo, Grabovačko ostrvo), Obedska bara; Debela gora, Jasenovačko-Kereška pustara (¨Subotička šuma¨), okolina Doroslova; Kosovo: izmedju Uroševca i Lipljana

Ekvivalentne zajednice:

  • Cariceto remotae-Fraxinetum angustifoliae B. Jovanović et Z. Tomić 1979

  • Carici elatae-Fraxinetum angustifoliae Gajić 1986 veratretosum albae Gajić 1986

  • Carici-Fraxinetum angustifoliae B. Jovanović et Z. Tomić (1978) 1979

  • Fraxinetum angustifoliae E. Vukićević (1959) 1989

  • Fraxinetum oxycarpae prov. Mišić et Čolić 1974

  • Fraxinetum pannonicae prov. Purger 1993

  • Leucoio-Fraxinetum angustifoliae Glavač 1959

  • Saliceto cinereae-Fraxinetum angustifoliae B. Jovanović et Z. Tomić 1979

Karakteristične vrste: Fraxinus angustifolia, Carex remota, Mentha aquatica, Rumex sanguineus, Teucrium scordium, Stachys palustris, Rorippa amphibia, Ranunculus repens, Poa trivialis, Poa palustris, Oenanthe fistulosa, Myosotis palustris, Mentha verticillata, Mentha arvensis, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Lysimachia nummularia, Lycopus europaeus, Leucojum aestivum, Iris pseudacorus, Galium palustre, Euphorbia palustris, Cardamine pratensis, Alisma lanceolatum, Polygonum mite, Amorpha fruticosa, Rubus caesius, Genista elata, Veratrum album subsp. album, Eupatorium cannabinum, Veronica scutellata, Solanum dulcamara, Sium latifolium, Polygonum hydropiper, Gratiola officinalis, Genista tinctoria, Galium elongatum, Calliergonella cuspidata, Amblystegium riparium

Osnovna literatura: SariM997, ButoB993c, HorvI974, MišiV974, PurgD993, VukiE959, IlićE956a, VukiE966, ErdeJ971, JovaB997, JoviN996, JoviD994


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə