Uluslararasi taşimacilik yönetiMİ Murat Erdal, Metin Çancı, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
Yüklə 78.88 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü78.88 Kb.
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
Murat Erdal, Metin Çancı, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD Yayını,

İstanbul, 2003 (355 sayfa, 205x255mm.,1.Hamur, İplik Dikişli Lüks Cilt).
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi başlıklı kitapta  havayolu denizyolu, karayolu, demiryolu ve kombine eşya taşımacılığı konuları teorik ve operasyonel boyutları ile  ele alınmıştır. Kitapta taşıma modlarında kullanılan araç ve gereçler tanıtılmış, taşımacılık yöntemleri ve belgeler tek tek incelenmiş, uygulamalardan çok sayıda örnek sunulmuştur.


İÇİNDEKİLER


BÖLÜM – 1

ULUSLARARASI HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI

Amaç
Anahtar Sözcükler
Giriş
Uluslararası Havayolu Kargo Taşımacılığında Freight Forwarder

Havayolu Kargo Taşımacılığının Yasal Çerçevesi


Gönderici Hak ve Sorumlulukları

Taşıyıcı Hak ve Sorumlulukları


Havayolu Kargo Taşımacılığında Uluslararası Örgütler

Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği ( IATA )

IATA Kargo Acentaları

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ( ICAO )

Yer Hizmetleri Veren Kuruluşlar
Havayolu Konşimentosu (Air Waybill: AWB)

Havayolu Konşimentosunun Niteliği

Havayolu Konşimentosunun İçeriği

Havayolu Konşimentosunun Düzenlenmesi


Ana Konşimento ( Master Air Waybill)
Ara Konşimento (House Air Waybill)
Havayolu Kargo Taşımacılığında Fiyatlandırma
Havayolu Taşımacılığında Kargo Tipleri

Dökme (Bulk) Kargolar

Igloo, Palet veya Konteyner Haline Getirilmiş (ULD) Kargolar
Havayolu Kargo Taşıma Üniteleri

1. Paletler

2. Ağlar

3. Palet Ağ / Igloo Topluluğu

4. Kapalı Igloo
Havayolu Kargo Taşımacılığında Kullanılan Palet Tipleri
Havayolu Kargo Taşımacılığında Kullanılan Konteyner Tipleri
1. Ana Ambar Ağ Yapılı Palet – IATA 1/1S Tipi

2. Ana Ambar Ağ Yapılı Palet – IATA 2/2Q Tipi

3. Ana Ambar Ağ Yapılı Palet – IATA 2H Tipi

4. Ağ Yapılı Palet – IATA 2WA Tipi

5. Ağ Yapılı Palet – IATA 5 Tipi

6. Alt Ambar Ağ Yapılı Palet – IATA 6 Tipi


Havayolu Kargo Taşımacılığında Kullanılan Konteyner Tipleri

1. Alt Ambar Konteyneri

2. Üst Ambar 10 Foot’luk Konteyner

3. Alt Ambar LD9 Tipi Konteyner

4. Alt Ambar LD-8 Tipi Konteyner

5. Alt Ambar LD-6 Tipi Konteyner

6. Alt Ambar LD-3 Tipi Konteyner

7. Alt Ambar LD-2 Tipi Konteyner


Havayolu Kargo Taşımacılığında Kullanılan Uçak Tipleri

Kargo Uçakları ve Özellikleri

Antonov AN-12

Antonov AN-124-100

Ilyushin IL-76

Boeing 737-300QC

Boeing 747-200F

MD-11F


Yolcu Uçakları ve Özellikleri

Airbus 300-600

Airbus 340-200

Airbus 310-300

Boeing 737

Boeing 747-200

Boeing 747-400

Havayolu Eşya Taşımacılığında Yükler


1. Genel Kargolar

  1. Özel Kargolar

Tehlikeli Maddeler

Canlı Hayvanlar

Bozulabilir Bitki ve Gıda Maddeleri

Islak Kargolar

Ağır Kargolar

Kıymetli Kargolar

Diplomatik Kargolar

Diğer Özel Kargolar


Sonuç
Değerlendirme Çalışması

BÖLÜM – 2

ULUSLARARASI KARAYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI


Amaç
Anahtar Sözcükler
Giriş
Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığında Freight Forwarder

Karayolu Eşya Taşımacılığında Freight Forwarder’ın Rolü

Taşıma Organizatörü Olarak Freight Forwarder

Freight Forwarder ve Yük Temini

Freight Forwarder ve Teklif Türleri

1. Tarifeli Çalışmalar İçin Verilen Teklifler

2. Yük Bazında Verilen Teklifler

Freight Forwarder’a Gelen Yük Taleplerinin Değerlendirilmesi

Değerlendirme Aşamasında Yük Çeşitlerinin Etkinliği

Yüklerin Araç Kapasitelerine Göre Çeşitleri

1. Tam Kamyon Yükü (FTL)

2. Parsiyel (Grupaj) Yükler
Freight Forwarder ve Fiyatlandırma

Tam Kamyon Yükü (FTL)

Parsiyel Yükleme
Freight Forwarder ve Karayolu Taşıma Sözleşmesi

Taşıyıcı Seçimi

Tarafların Sorumlulukları ve Sözleşme Düzeni

Freight Forwarder ve Taşıyıcı Arasındaki İletişim

Taşıyıcı Olarak Freight Forwarder
İhracat ve İthalat Taşıma Süreçlerinde Freight Forwarder

Siparişlerin Alınması


Taşıma Organizasyonu


Araçlara Yükleme

Taşıma Belgesi

Taşıma Sürecindeki Uyumsuzluklar

Taşıma Sonrası Faturalama

Taşıma İle İlgili Gider Faturaları

Gelir-Gider Hesabı

Çıkış ve Vasıta Takip Bilgilerinin Verilmesi

Varış Bilgileri
Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığının Yasal Çerçevesi

Karayolu Eşya Taşımacılığında Yetki Belgesi

Acente ve Komisyonculuk Yetki Belgesi

Taşıtlarda Uygunluk ve Belge Kaydı

Karayolu Taşımacılığında Sigorta
Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığında Tarafların Sorumlulukları

Hamule Senedi ve Sorumluluk Sınırları

Taşıyıcının Sorumluluğu

Göndericinin Sorumluluğu

Göndericinin Yükü Taşıyıcıya Teslimi

Taşıyıcı Firmanın Sorumluluğu

Taşıyıcının Eşyayı Alıcıya Teslimi

Ortaklaşa Yapılan Taşımacılıkta Tarafların Sorumluluğu

Taşıma Sözleşmesine Aykırı Fiillere Karşı Tazminat Hakkı

Sorumlulukların Karşılanması

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Karayolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Örgütler

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE)


Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (CEMT-UBAK)

Güneydoğu Avrupa Ortak Girişimi (SECI)


Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği (IRU)
Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığının Bileşenleri

Sürücüler

Araçlar

1. Semi Treyler2. Optima

3. Jumbo

Yükler

1. Genel Yükler2. Özellik Taşıyan Yükler

Bozulabilir Gıda Maddelerinin TaşınmasıTehlikeli Maddelerin Taşınması
Tehlikeli Maddelerin Genel Özellikleri

Yangın Tehlikesi ( Yanıcı Sıvı Maddeler )

Tehlikeli Maddelerin Taşıma Evrakları

ADR Sözleşmesinde En Az Miktarlar

Tehlikeli Ürünlerin Taşınmasında Özellikli

Noktalar

Basınçlı Kaplarla İlgili Düzenlemeler

Canlı Hayvan Taşımacılığı
Türkiye’nin Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığında Başlıca Güzergahları

Kapıkule Sınır Kapısından Yapılan Taşımacılık

Ro-Ro Gemileriyle Yapılan Taşımacılık

Türkiye’deki Mevcut Ro-Ro Hatları

1. Türkiye – İtalya Hattı

2. Türkiye – Ukrayna Hattı

3. Türkiye – Rusya Hattı
Sonuç
Değerlendirme Çalışması

BÖLÜM – 3

ULUSLARARASI DEMİRYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI


Amaç
Anahtar Sözcükler
Giriş
Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığında Freight Forwarder

Freight Forwarder ve Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılık Şekilleri

Blok Tren Taşımacılığı

Münferit Vagon Taşımacılığı

Demiryoluyla Konteyner Sevkiyatı

Freight Forwarder ve Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığında Taraflar1. Gönderici

Gönderici Olarak Freight Forwarder’ların Görev ve Sorumlulukları

Gönderici Olarak Freight Forwarder’ın Yetkileri

2. Taşıyıcı

3. Alıcı

Alıcı Olarak Freight Forwarder

Alıcı Olarak Freight Forwarder’ın Yetkileri
İhracat ve İthalat Taşıma Süreçlerinde Freight Forwarder

İhracat Sevkiyatlarında Freight Forwarder

Vagon Numaraları ve Ücretlendirme

Vagonlara Yükleme

Revizörlük

Mühürleme

Gümrükleme

Alıcıya Teslim

Raporlama İşlemleri

İthalatta Freight Forwarder


Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığının Yasal Çerçevesi

ve Uluslararası Örgütler
Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığının Sınırları

1. Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşya

2. Koşullu Olarak Taşımaya Kabul Edilen Eşya

Demiryolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Örgütler

Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC)

Avrupa Demiryolları Birliği (CER)


Demiryolu Eşya Taşımacılığında Fiyatlandırma

Fiyat Listeleri

Navlun Ödemeleri

Tarife Ücretleri

Ücret Hesabı Esasları

Konteyner Fiyatlaması


Demiryolu Taşıma Sözleşmesi
Demiryolu Taşıma Belgesi (CIM)

Taşıma Belgesinin Kapsamı

Taşıma Sözleşmesinde Değişik

Freight Forwarder Tarafından Yapılan Değişiklik

Alıcı Ülkesindeki Freight Forwarder Tarafından

Yapılan Değişiklik

Güzergah

Masrafların Ödenmesi

Demiryollarının Ortak Sorumluluğu

Demiryolu Taşıma Belgesi’(CIM)nin Doldurulması


Uluslar arası Demiryolu Eşya Taşımacılığında Vagon Üzerindeki İşaretler

Vagon Türleri


Sonuç
Değerlendirme Çalışması


BÖLÜM – 4

ULUSLARARASI DENİZYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI


Amaç
Anahtar Sözcükler
Giriş
Uluslararası Denizyolu Eşya Taşımacılığında Freight Forwarder

İhracat Taşımalarında Freight Forwarder

İhracat Taşıma Sözleşmesinin Gerçekleştirilmesi

İhracat Taşımalarında Müşteriden Siparişlerin Alınması

Freight Forwarder’ın Müşteriden Yükü Teslim Alması

Malların Gemiye Yüklenmesi

Faturalama
İthalat Taşımalarında Freight Forwarder

İthalat Taşıma Sözleşmesinin Gerçekleştirilmesi

İthalat Taşımalarında Müşteriden Siparişlerin Alınması

Dahili Taşıma Organizasyonu

Yükün Takibi

Geminin Varışında Yapılan İşlemler

Malın Çekilmesi ve Gümrük İşlemleri

Operasyonun Tamamlanması ve Tahsilat

Faturalama

Yük Teslimi Gözden Geçirme Rehberi (ITIC)


Transit Taşımacılıkta Freight Forwarder
Freight Forwarder ve Denizyolu Eşya Taşımacılığı Temel Sözleşme Tipleri

Freight Forwarder’ın Müşterilerle Yaptığı Hizmet Sözleşmesi

Uluslararası Alanda Freight Forwarder’lar Arasındaki Acentelik

Sözleşmesi

Gemi Acentesi ve Gemi İşletmesi Arasındaki Sözleşme
Freight Forwarder ve Denizyolu Düzenli Hat Taşımacılığı
Freight Forwarder ve Konteyner Taşımacılığı

Parsiyel Yük Taşımalarında Freight Forwarder

Tam Konteyner Taşımalarında Freight Forwarder

Diğer Taşıma Hizmetlerinde Freight Forwarder


Freight Forwarder’ın Konteyner Navlun Fiyatlandırması

Parsiyel Konteyner Navlun Fiyatı

Tam Konteyner Navlun Fiyatı
Denizyolu Konşimentosu
Denizyolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Örgütler

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)

Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB)


Denizyolu Eşya Taşımacılığının Temel Bileşenleri

Denizyolu Eşya Taşıma Araçları (Gemiler)

Terminaller ve Liman Hizmetleri

Yükleme-Boşaltma Hizmetleri

Shifting Hizmeti

Gemiden Gemiye Aktarma (Limbo) Hizmeti

Terminal Hizmetleri

Ardiye Hizmetleri

Diğer Liman Hizmetleri

Gemiye Eşyaların Yüklenmesi

Gemiden Limana Eşyanın Boşaltılması

Eşyalar (Yükler)


Taşıma Üniteleri

Sandıklar

Paletler

Konteynerler


Konteyner Türleri


Parça Yük Konteynerleri

Dökme Yük Konteynerleri

Frigofirik Konteynerler

Özel Amaçlı Konteynerler


20 Foot Standart Konteyner

20 Foot Dökme Yük (Bulk) Konteyner

20 Foot Düz (Flat) Konteyner

20 Foot Frigorofik (Insulated) Konteyner

20 Foot Üstü Açık (Open Top) Konteyner

20 Foot Tank Konteyner

40 Foot Standart Konteyner

40 Foot Düz (Flat) Konteyner

40 Foot Üstü Açık (Open-Top) Konteyner

40 Foot Frigorofik Konteyner

40 Foot Yüksek Hacimli Frigorofik Konteyner

Konteyner Yüklemesi ve Standartlar


Konteyner Yüklemesi

Konteynerlerin Uluslararası Standartları

Konteynerlerin Doldurulması

Konteynerle Yapılacak Taşımalarda Türk Mevzuatı

Konteynerlerin İşaretlenmesi

Geçici İthalat Rejiminde Konteynerlerle İlgili Uygulamalar

Hasara Uğrayan Konteynerler

Geçici İthalat Rejimi

Giriş Gümrüğünce Yapılacak İşlemler

Varış Gümrüğünce Yapılacak İşlemler

Çıkış Gümrüğünce Yapılacak İşlemler
Sonuç
Değerlendirme Çalışması

BÖLÜM – 5

FREIGHT FORWARDER VE KOMBİNE TAŞIMACILIK


Amaç
Anahtar Sözcükler
Temel Tanım ve Kavramlar

Tek Modlu Taşıma (Unimodal Transport)

Modlar Arası Taşıma (Intermodal Transport)

Çoklu Taşımacılık (Multimodal Transport)

Kombine Taşımacılık (Combined Transport)
Kombine Taşımacılık Kavramı ve Temel Özellikleri
Kombine Taşımacılığın Bileşenleri

Taşıma Araçları

Kamyon

Tren


Gemi

Uçak


Taşıma Terminalleri

Taşıma Üniteleri


Kombine Taşımacılığın Yasal Çerçevesi
Uluslararası Kombine Taşımacılıkta Rol Oynayan Örgütler

Uluslararası Freight Forwarder Birliği Federasyonu (FIATA)

Uluslararası Kombine Taşıma Şirketleri Birliği (UIRR)

Interkonteyner – Interfrigo (ICF)Freight Forwarder ve Taşımacılık Belgeleri


Kombine Taşımacılık Konşimentosu (FBL)

FBL ve Freight Forwarder’ın Sorumluluğu


Freight Forwarder’ın FBL Kapsamındaki Sorumluluklarının

Sigortalanması

Freight Forwarder’ın Sorumluluk Sınırları

Forwarder Mal Teslim Alındı Makbuzu ( FCR)

Forwarder Taşıma Makbuzu (FCT)

FCT ile FBL Belgelerinin Karşılaştırılması

FCT Belgesinin Kullanımı

Forwarder Depo Alındı Makbuzu (FWR)

Tehlike Madde Taşımasına Ait Gönderen Bildirimi (FIATA SDT)

Taşımacılık Talimatları (FIATA FFI)Sonuç
Değerlendirme Çalışması
Kaynakça


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə