TÜRKİye odalar ve borsalar biRLİĞİ
Yüklə 102.98 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü102.98 Kb.TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

2015 TEMMUZ AYINA AİT KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ HABER BÜLTENİ

Tarih: 21 Ağustos 2015 Sayı: 2015/7
2015 Temmuz ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %19,12 azalış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %19,12, kooperatif sayısında %30,38 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında %25,89 azalış olmuştur.

 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %2,46, kooperatif sayısı %40,63 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı %20,04 artmıştır

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,54 azalış oldu.

 • 2015 yılı Temmuz ayında, 2014 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısında %8,94 artış olurken, kurulan kooperatif sayısında %26,67 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,68 azalış olmuştur.

 • 2015 yılı Temmuz ayında kapanan şirket sayısı, 2014 yılının aynı ayına göre %3,54, kapanan kooperatif sayısı %22,08 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %2,04 azalmıştır.

2015 yılı ilk yedi ayında kurulan şirket sayısı, 2014 yılının aynı dönemine göre %16,95 arttı.

 • 2015 yılının ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %16,95 artarken, kooperatif sayısı %10,33 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %39,03 oranında azalmıştır.

 • Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %7,70, kooperatif sayısı %10,32 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,36 azalmıştır.

2015 Temmuz Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ


ŞİRKET
TÜRÜ


TEMMUZ 2015

HAZİRAN 2015

Bir Önceki Aya Göre Değişim (%)

TEMMUZ 2014

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- TEMMUZ

(7 Aylık)

2014

2015

Değişim (%)

Kurulan*

Şirket

4.705

5.817

-19,12

4.319

8,94

34.027

39.795

16,95

Kooperatif

55

79

-30,38

75

-26,67

658

590

-10,33

Ger.Kişi Tic.İşl.

2.982

4.024

-25,89

3.579

-16,68

48.409

29.515

-39,03

Tasfiye

Şirket

560

1.122

-50,09

1.000

-44,00

8.581

6.735

-21,51

Kooperatif

200

232

-13,79

414

-51,69

1.352

971

-28,18

Kapanan**

Şirket

873

852

2,46

905

-3,54

8.222

7.589

-7,70

Kooperatif

180

128

40,63

231

-22,08

1.085

973

-10,32

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.731

1.442

20,04

1.767

-2,04

12.472

12.303

-1,36

* Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı adi ortaklıkları da içermektedir. 2015 yılı Temmuz ayında kurulan 2.982 gerçek kişi ticari işletmenin 2’si adi ortaklık olarak kurulmuştur.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. 2015 yılı Temmuz ayında 1.112, Ocak-Temmuz döneminde 18.812 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.2015 Temmuz ayında Tunceli, Bayburt ve Iğdır illerimizde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2015 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 4.760 şirket ve kooperatifin %78,36’sı limited şirket, %20,46’sı anonim şirket, %1,15’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,39’u İstanbul,

%10,46’sı Ankara, %5,75’i İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay Tunceli, Bayburt ve Iğdır illerinde şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 2015 yılında Tunceli’de 10 şirket kurulmuş 1 şirket kapanmış, Bayburt’ta 7 şirket kurulmuş 1 şirket kapanmış, Iğdır’da ise 21 şirket kurulmuş 2 şirket kapanmıştır.

2015 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %14,06 oranında azaldı.

 • 2015 yılı ilk yedi ayında toplam 40.385 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 32.213 limited şirket, toplam sermayenin %49,00’ını, 7.575 anonim şirket ise %50,97’sini oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre

%14,06 oranında azalmıştır.

2015 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

OCAK-MAYIS

Sayı

5.433

4

0

23.836

456

29.729

Sermaye (TL)

2.873.715.191

650.000

0

2.801.506.914

-


5.675.872.105

HAZİRAN

Sayı

1.168

2

0

4.647

79

5.896
Sermaye (TL)

496.932.652

237.000

0

503.420.550

-


1.000.590.202

TEMMUZ

Sayı

974

1

0

3.730

55

4.760

Sermaye (TL)

471.233.221

300.000

0

388.326.250

-


859.859.471

TOPLAM

Sayı

7.575

7

0

32.213

590

40.385

Sermaye (TL)

3.841.881.064

1.187.000

0

3.693.253.714

-


7.536.321.778

2015 Temmuz ayında 1.312 şirket ve kooperatif ile 981 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2015 Temmuz ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.312’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 801’i inşaat, 564’ü imalat sektöründedir.

 • 2015 Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 981’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 797’si inşaat, 318’i ulaştırma ve depolama sektöründedir.

 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 303’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 259’u inşaat, 143’ü imalat sektöründedir.

 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 778’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 271’i inşaat, 142’si imalat sektöründedir.

2015 Temmuz ayında kurulan 55 Kooperatifin 33’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2015 Temmuz ayında kurulan 55 Kooperatifin 33’ü Konut Yapı Kooperatifi, 6’sı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 6’sı Sulama Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 • 2015 yılının ilk yedi ayında kurulan 590 kooperatifin 260’ı Konut Yapı Kooperatifi, 74’ü Sulama Kooperatifi, 63’ü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2015 Temmuz ayında 346 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2015 Temmuz ayında kurulan 346 yabancı ortak sermayeli şirketin 98’i Suriye, 28’i Alman, 24’ü İran ortaklı olarak kurulmuştur.


2015 yılı ilk yedi ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2.741’dir. Bu şirketlerin 848’i Suriye, 212’si Alman, 166’sı İran ortaklıdır.

 • Kurulan 2.741 yabancı ortak sermayeli şirketin 435’i anonim, 2.306’sı limited şirkettir. Bu şirketlerin 1.011’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 345’i imalat ve 311’i inşaat sektöründe kurulmuştur.

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 85,05’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2015 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

OCAK-MAYIS

Sayı

301

1.649

1.950

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

274.640.000

272.299.150

546.939.150

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

236.763.116

235.804.940

472.568.056

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

86,20

86,59

86,40

HAZİRAN

Sayı

68

377

445

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

43.901.000

43.861.600

87.762.600

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

37.422.100

38.257.300

75.679.400

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

85,24

87,22

86,23
Sayı

66

280

346

TEMMUZ

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

43.950.000

46.290.000

90.240.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

25.981.280

42.360.840

68.342.120
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

59,11

91,51

75,73

TOPLAM

Sayı

435

2.306

2.741

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

362.491.000

362.450.750

724.941.750

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

300.166.496

316.423.080

616.589.576

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

82,81

87,30

85,05

.Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 18 Eylül 2015’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.Bilgi Hizmetleri Dairesi Sayfa /Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə