TÜRKÇE 8(601-700)
Yüklə 160.92 Kb.
tarix11.04.2016
ölçüsü160.92 Kb.
TÜRKÇE_8(601-700)
601) Büyük bir yazar ikinci bir hükümettir.Bunun için dünyanın neresinde olursa olsun hükümetler büyük yazarları değil,küçükleri sevmiştir.

Paragrafa göre hükümetlerin büyük yazarları istememe sebebi nedir?


A)Halk üzerinde etkili olmaları.

B)Başka bir hükümet kurmak istemeleri.

C)Halkın sorunlarını anlatmaları.

D)Küçük yazarları önemsememeleri.


602)“Zor”sözcüğü hangisinde isim olarak kullanılmamıştır?
A)Önemli olan zoru başarmaktır.

B)Zor günler geçirdiler ama kimseye belli etmediler.

C)Zora dağlar dayanmaz.

D)Türkçe sorularının bazıları zordu.


603)Odada yığın yığın

Gölgenin salkımları;

Sofada yalnızlığın

Duyulur adımları.

Odada tıknaz, orta yaşlı biriyle karşılaştım. Üstü başı perişandı; ama pek heybetli bir yakalık takmıştı. Sesinde tepeden bakıyormuş gibi bir hava, davranışlarında kibar bir iş yapıyormuş gibi anlatılmaz bir hal vardı. Bu kişi Doktor Ali Beydi. “Bu akşam uğrayıp hastayı kontrol edeceğim.” dedi. Sonra çantasını aldı. Yavaş adımlarla odadan ayrıldı.
604)Yukarıdaki parçada anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?
A) Benzetme- Tartışma B) Örneklendirme – Tasvir

C)Tanımlama – Öyküleme D) Tasvir - Öyküleme

605)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Adam suçlandıkça kaçacak delik arıyordu.

B) Bizimki yine dalmıştı hayal alemine.

C) Bir yolunu bulup bu sıkıntılardan da kurtuldu.

D) Duyduklarına inanmayacak kadar akıllıydı.


606)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil kullanılmamıştır?

A) Okumak tutkuların en güzelidir.

B) Mimarimiz milli varlığımızdır.

C) Yaptığı işlerde dikiş tutturamadı.

D) O evde kimseler yoktu.

607) Sıfatlar çekim eki alamaz. Çekim eki alan sıfatlar isimleşir. Bunlara adlaşmış sıfat denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
A) Gencecik insanlar burada çalışıyor.

B) İhtiyar adam bütün gün parkta oturdu.

C) Gençler çalışırlarsa daima başarıya ulaşır.

D) Zavallı çocuk olanlara bir türlü inanamadı.


608)“ Bahar geldi mi bu adada kuşlar neşeyle uçuşur.” cümlesindeki öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 1. Dolaylı Tümleç / Zarf Tümleci / Belirtisiz Nesne / Zarf Tümleci / Yüklem

 2. Zarf Tümleci / Dolaylı Tümleç / Özne / Zarf Tümleci / Yüklem

 3. Zarf Tümleci / Dolaylı Tümleç / Belirtisiz Nesne / Dolaylı Tümleç / Yüklem

 4. Dolaylı Tümleç / Dolaylı Tümleç / Özne / Zarf Tümleci / Yüklem

609)Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki büyük ünlü uyumuna aykırılık; aldığı ekten dolayı meydana gelmiştir?


A)Bahçeye B)Ketaneler C)İnsanlıktan D)Akşamki
610)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır?
A)Dün öğretmen dersin sonunda ahmet’e ne verdi?

B)Annenler yola ne gün çıkacaklar?

C)“ne bakıyorsunuz?” Diye çıkışınca başını çevirdi.

D)Cenazeye ne beni ne kardeşimi götürdüler.


611)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “adlaşmış sıfat” vardır?


  1. Bak, şu gazeteye bak.

  2. Küçüklerimizi sevmeli ve korumalıyız

  3. Başlıklardan bir tanesi bu.

  4. O, hiçbir öğrencisinden yakınmıyordu.

612) “Güzel” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? 1. Elbisesi çok güzeldi.

 2. Zorla güzellik olmaz.

 3. Güzel güzel geldik.

 4. Bahçemiz güzel çiçeklerle dolu.

613)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
 1. Birkaç çocuk, kapıda bekliyor.

 2. Ötekileri de yukarı taşıyalım.

 3. Hangimiz benimle geleceksiniz.

 4. Hepsi de okumuş çocuklar.

614)Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?


a) Girişteki su sayacı birden dikkatini çekti.

b) O gün, bütün dileklerinin kabul edildiğine inanıyordu.

c) Bilmeceye karşı büyük bir merakı vardı.

d) Türk Dil Kurumu’nun çıkardığı yeni sözlükte bazı değişiklikler vardı.


615)Bir dilekçede aşağıdakilerden hangisi bulunmayabilir?
A) İmza B) Tarih C) Ek (ekler) D) Başlık
616) “ 1-birbirimizi 2-kucaklayabilecek 3-dünyanın-kadar 4-bir ucundan 5-dostluğun kolları 6-bir ucuna 7-uzundur”
Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralaması aşağıdakilerden hangisi olur?
A)2-4-8-3-7- 6-5-1 B)3-6-2-8-7-1-4-5

C)6-1-3-5-7-2-4-8 D)6-1-4-5-2-3-7-8


617) Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden değildir?


 1. Kalıplaşmış sözlerdir.

 2. Ne zaman söylendiği belli değildir.

 3. Kesin yargı bildirir.

 4. Ünlü Türk büyüklerince söylenmiştir.

618)Aşağıdakilerin hangisinde ‘güzel’ kelimesi sıfat olarak kullanılmamıştır?


a)Yarın güzel bir eve taşınacağız.

b)Güzel gözlerine hasret kaldım.

c)Film gerçekten güzeldi.

d)Sendeki güzel yürek kimsede yok.


619)Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ‘soğuk’ sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a)Onun soğuk tavırları beni çok uzuyor.

b)Terliyken soğuk su içme.

c)Bu aralar hava çok soğudu.

d)O, çayını soğuk içermiş


620) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 2. kişi ve şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?


 1. Yarın İzmit’e gidiyorum.

 2. Şimdi sınıfa giriyorsun.

 3. Çantası çok ağırmış.

 4. Arkadaşlarla sinemaya gideceğiz.

621)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir ifadedir?
 1. Dünyada daha fazla hoşgörü olmalıdır.

 2. Bugün hava yağmurlu olacak gibi.

 3. Rüzgarı içimde hissediyorum.

 4. Kalem kırmızı renkle yazıyormuş.

622)Aşağıdaki dizelerin hangisinde olasılık söz konusudur?


A)Yollar ışık yollar çamur yollar dar

Bambaşka dizilen yolların hepsi


B)Yalan yıldızların kahkahaları

Güvenme göklerin maviliğine


C) Çığlık çığlığa martıların sevinci yalan

Güz renginde açıyor ilkbahar çiçekleri


D)Belki de güneş doğmayabilir yarın

Hüznün ayak sesidir kapımızda duyulan


623)Aşağıdakilerin hangisinde nesnellik söz konusu değildir?
A)Konya’ya geçen yıl gittim.

B)Mevlana şenliklerine katıldım.

C)Tüm müzeleri babamla gezdim.

D)Bu fotoğraftaki manzara bizim köyden alınmış.


624) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek diğerlerinden farklıdır?
A) sevgi B) bilgin C) eller D) avcı
625)Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması nesne göreviyle kullanılmıştır?
A)Bu sabah erkenden uyandım. B)Ben de o yerleri özlüyorum.

C)Evin içinde sessiz bir çığlık vardı sanki. D)Gördüklerini sınıftaki herkese anlattı.
CEVAP ANAHTARI ( 601/ 625)

601

A

611

B

621

A

602

B

612

D

622

D

603

A

613

A

623

D

604

D

614

D

624

C

605

C

615

C

625

B

606

C

616

C607

C

617

D608

B

618

C609

D

619

A610

A

620

BGaribim, namıma Kerem diyorlar

Aslımı el almış harem diyorlar

Hastayım derdime verem diyorlar

Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışım ben
626)Yukarıdaki dörtlük için hangisi doğrudur?
A) lar: redif; diyor: zengin uyak

B) redif yoktur; diyorlar: zengin uyak

C) diyorlar: redif; rem: zengin uyak

D) em: redif; diyorlar: zengin uyak


627) Aşağıdaki kelimelerden hangisi “-ı” ekini aldığı zaman hece sayısı değişmez?
A) sabah B) alın C)masa D) aş
628) Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir parçanın ilk cümlesi olabilir?
A) Bu arada geçen günkü olayı unutmadım.

B) Hayat bir çarka benzer; dönüp dururuz etrafında

C) Bu konuda biraz olsun anlayışlı olunmalıydı.

D) Bu düşüncelerin boş olduğunu fark ettim


629) “İtina” ve“Irak” kelimelerinin anlamdaşları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Sorumluluk- Yakın B) Dikkat- Yabancı

C) Özen- Uzak D)İnceleme-Uzak


630)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
A)Kara gözleri herkes büyülüyordu.

B)O kazadan sonra , kara günler birbirini kovaladı.

C)Kara bulutlar insanın canını sıkıyor.

D)Yeryüzünde karalar , denizlere oranla daha azdır.


631)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?
A)Ufak tefek sıkıntılar için endişe duymayın.

B)Vaktiyle bu şehirde tren miren yoktu.

C)Zaman zaman insan kendini kötü hissedebilir.

D)Suyu içerken elleri tir tir titriyordu.


632) Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A)Kaç yıl oldu görüşmeyeli ?

B)Sen onu neden aramadın ?

C)En çok kimi aradın orada ?

D)Son sözlerini mi söyledi size?


633)Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını işleyen şiirlere …….. denir.

Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır?
A)Epik Şiir- Lirik Şiir

B)Lirik Şiir- Satirik Şiir

C)Didaktik Şiir- Pastoral Şiir

D)Didaktik Şiir- Epik Şiir


634)Yazarların her hangi bir başlık altında günlük olayları kendi görüşlerini ortaya koyarak anlattıkları yazılara …….. denir.

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir ?
A) Fıkra B) Deneme C) Makale D) Masal
635)Gök derin, yapraklar hisli, ayrılık...

Boşlukta çınlayan uzun bir ıslık

Ses yok bu billûrdan başka

Şiirde, aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?
A)Gök B)Yaprak C)Islık D) Billûr
636)Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini içermez?


 1. İnsan, özgüveni sayesinde bütün sorunlarla baş edebilir.

 2. Bu kitap şimdiye kadar okuduklarımın en güzeli.

 3. Öykülerinde yaşamından izler göze çarpıyor.

 4. İnatçı biridir, onu ikna etmeyi başaramayız.

637)“Bu kitabın sayfalarını çevirirken, yıllarca uzaklarda kaldıktan sonra evine dönen birinin

……………….duyuyordum.

Anlam akışına göre bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez?


A) heyecanını B)coşkusunu C)sevincini D) telaşını
638)(1)Yazıda, daha ilk satırlardan itibaren bir karmaşa seziliyor. (2) Sanki eleştirmen romanın içinde kaybolup gitmiş. (3)Romanın dolambaçlı anlatımı, eleştiriye aynen yansımış. (4)Eleştirmen her fırsatta iyi eğitim gördüğünü belirtiyor. (5)Bu dağınıklık, okurun aklını da karıştırıyor.

Bu parçada anlatım akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?


A)2 B)3 C) 4 D)5
639)Gün olur alır başımı giderim

Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda

Şu ada senin bu ada benim

Yelkovan kuşlarının peşi sıra.

Bu dizeleri söyleyen şairin nasıl bir duygu içinde olduğu söylenebilir?
A)heyecanlı B)umutlu C)coşkulu D)kararlı

640)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


A)Cumhuriyet 29 Ekim 1923’de kuruldu.

B)Bu çınar tam iki yüz dört yaşındaymış.

C)İki saat sonra Ağrı Dağı’na ulaştık.

D)Şehrin doğusundan küçük bir nehir akıyor.


641)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi sıfat tamlamasıdır?

A)En iyi arkadaşıma beni şikâyet etti.

B)Unutkan çocukları hiç sevmem.

C)Bu sınavda dikkatli öğrenciler çok başarılı oldular.

D)Yavaşça çıktı bizim sınıftan.

642)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç-sonuç” anlamı vardır?

A)Sınıf geçtiği için babası ona bilgisayar aldı.

B)Pikniğe gidebilmemiz için havanın güzel olması lazım.

C)Sınavda başarılı olabilmek için çok çalıştı.

D)Saçını iyi kurutmadığı için hasta oldu.


643) Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden meydana gelmiştir?
A)İçeride bunaltıcı bir hava var.

B)İnsanın ruhunu okşayan bir rüzgâr esiyor.

C)İnsanlar pikniğe gidiyorlar.

D)Gökyüzünde tek bir bulut yok.


644)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur?
A)Okuldaki masa yeni alındı.

B)Evdeki oldukça eskimiş.

C)Köydeki oldukça büyük.

D)Bendeki artık kullanılamaz.


645)Verilen cümlelerin hangisinde yüklem, ekeylemin geniş zamanının olumsuz biçimidir?
A)Akşamleyin kesilen karpuz çok iyiydi.

B)Aranızda çok mutluyum çocuklar.

C)Yazın akmasayan çeşmeler güzel değildir.

D)Küçük çocuk yoksul değilmiş.

646)“Semaver ve Sarnıç” hikayeleriyle bilinen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ömer Seyfettin B)Saik Faik Abasıyanık

C) Memduh Şevket Esendal D) Tarık Buğra

647) Aşağıdaki cümlelerde hangisinin yüklemi birleşik zamanlıdır.
A) Yarın işleri bitireceksiniz. B) Akrabalar hızlı hızlı gidiyordu.

C)Kendisine düşenleri yapar. D)Anlatılanları kolaylıkla uygular


648)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim almış bir sözcük vardır?
A)Yarın toplantı yapılacağından haberin var mı?

B)Bütün gün evde mi kalacaksın?

C)O bu kadar başarılı mı?

D)Seni hiç bu kadar sinirli görmedim.


649) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil vardır?
A)Hastalıktan beti benzi sarardı.

B)Hava ne kadar çabuk karardı.

C)Babasından tatil izni kopardı.

D)Her zaman dediğini yapardı.


650) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A)Bahçede neşeyle top oynuyorlar.

B)Araba sesleri kulağında yankılanıyor.

C)Güneş yavaş yavaş gülen yüzünü gösteriyor.

D)Yazın kavurucu sıcağı ağaçları kurutuyor.
CEVAP ANAHTARI ( 626/650)

626

C

636

C

646

B

627

B

637

D

647

B

628

B

638

C

648

A

629

C

639

B

649

D

630

B

640

A

650

C

631

A

641

C632

C

642

C633

C

643

B634

B

644

A635

B

645

C

651) Müdürün, öğrencilerden bazılarını yeniden

I

dinleme kararı aldığını duyanlar çok şaşırdı.

II III IV

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi isim – fiildir.?


A) I B) II C) III D) IV

1. evindeki / 2. gurbette / 3. hasırın / 4. bilmez / 5. kıymetini / 6. taşa / 7. yaslanmayan

652)numaralanmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?


 1. 6-7-1-3-2-5-4

 2. 1-3-2-5-6-7-4

 3. 3-6-7-5-2-1-4

 4. 2-6-7-1-3-5-4


653)Bazı insanların doğuştan resim yapma kabiliyeti vardır. Bunun sonradan kazanılabilecek bir yetenek olduğunu düşünenler var. Oysa hangi eğitimi verseniz verin “ilham” denen şey insana getirilebilir mi?
Yukarıda paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 1. Bazı insanlar doğuştan yetenekli doğar.

 2. İlham eğitimin bir neticesidir.

 3. Yetenek sonradan da kazanılır.

 4. Eğitimle insanlar geliştirilir.

654)“Duymak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öğrenmek, haber almak” anlamında kullanılmıştır?
 1. Çocuklarımızın başarısını görünce gurur duydum.

 2. Bahçeye girince güzel bir koku duydum.

 3. Yarışmayı bizimkilerin kazandığını duydum.

 4. Çektiğim sıkıntıların sızısını içinde duydum.

655) “Kitabı incelediğimizde yazarın dilinin pürüzsüz olduğunu görüyoruz.” Bu cümledeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?


A) Gerçek B) Mecaz C) Terim D) Deyim
656)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı vardır?
A) Bu her şeyin sonu değil ki.

B) Yeni evine bir beni çağırmadı.

C) Aklını başına topla da otur çalış.

D) Yetişirim diye acele etmemiştim.


657)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) Turist sayısı bu yıl daha da arttı.

B) Aldığım kitabı bugün teslim ettim.

C) Üniversitelerin taban puanı arttı.

D) Yağmuru dinleyip hayallere daldım.


658)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, önerinin gerekçesi de açıklanmıştır?
A) Bu kitaba bir de ön söz yazmayı düşünün.

B) Dinlemek dersin özüdür, tek kelime bile kaçırmayın.

C) Önce küçük amcanıza, sonra dayınıza uğrayın.

D) Kitabın içeriğine bakın, şekline değil.

659)Kendisini üstün varlık olarak algılayan kişi, çevresinden gelen en küçük eleştiriye bile katlanamaz. Gerçek benliğiyle yüzleşmesine neden olan durumları, dünyanın sonu gelmiş gibi, görür. Bu nedenle gururunu incitebilecek bir durumla karşılaştığında ya da karşılaşmak üzere olduğunu hissettiğinde, o durumdan kaçmaya çalışır. Kaçamadığı durumlarda ise gururuna darbe indirenlerden öç almaya çalışır.

Bu paragrafta tanıtılan kişi ile ilgili özelliklerden hangisi doğru değildir?
A) Sorunlardan kaçmaya çalışan

B) Kendini diğer insanlardan üstün gören

C) Eleştirilere açık olmayan

D) Başkalarının sorunlarını çözmeye çalışan


660)Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi eksiltili cümledir?


 1. Evde olmaz bu saatte.

 2. Ne olur biraz su

 3. Ne güzel şiir okuyor.

 4. Mevsimlerden sonbahara hayranım

661)Aşağıaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?
 1. Çocuk,annesinden daha çok okuyordu.

 2. Zaman paradan değerlidir.

 3. Onur okulun en başarılı öğrencisiydi.

 4. Adamın yaptıkları çizmeyi aşmıştı.

662) Uykuya varmak için bu hazin günde, erken

Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken

Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı,

Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kandı.

Yukarıdaki şiir parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)13’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)Kafiye düzeni aabb şeklindedir.

C)3. ve 4. mısraların sonunda yarım kafiye vardır.

D)1. ve 2. mısraların sonunda tunç kafiye vardır.

663)Aşağıdakilerden hangisi Ömer SEYFETTİN’ne ait değildir?
A ) Yaprak Dökümü B) Diyet C) Yalnız Efe D) Falaka
664)Aşağıda verilen cümlelerden hangisi nesnel anlatımdır.
A)Son romanı diğerlerinden daha sade olmuş.

B)Konuşmacı dinleyicilere susmaları gerektiğini söyledi.

C)Bu şiirin dili çok ağır.

D)En çok Orhan Veli KANIK’ın şiirlerini severim.

665)’Bu aralar onunla çok ilgileniyorsun.’cümlesindeki altı çizili kelimelerin türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir.
A)zamir-sıfat-zarf B)sıfat-zamir-bağlaç

C)sıfat-zamir-zarf D)zarf-sıfat-bağlaç


666)Hayat elbette başından sonuna kadar güllük gülistanlık değildir, kuş sesleri, cıvıltılar arasında geçip gitmiyor. Zaman zaman zorlukları, çetinlikleri vardır.Belki yaşamın bütün zevklerini bu zorluklardan gelen güzellikler oluşturmaktır.

Yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?


  1. Hayat her zaman mutlu ve kolay geçmez.

  2. Hayatta zaman zaman engellerle karşılaşırız.

  3. Yaşamanın asıl zevki zorluklarla mücadele etmektir.

  4. Karşılaşılan zorluklar bizim yaşama zevkimizi yok eder.

667) Ve gönül Tanrısına der ki:

-Pervam yok verdiğim elemden,

Her mihnet kabulüm, yeter ki

Gün eksilmesin penceremden.

Dizelerini yazan şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Şair çektiği sıkıntılardan şikayetçidir.

B)Şair Tanrıya yakarış içindedir.

C)Yaşamayı herşeye rağmen çok sevmektedir.

D)Yeni güne uyanmayı dilemektedir.


668)İnsanlar, başkaları hakkındaki hükümlerini yüzlerine bakarak verirler.

Yukarıdaki cümlede hangi öge kullanılmamıştır?
A)Özne B)Nesne C)Zarf Tümleci D)Dolaylı Tümleç
669)Aşağıdaki kelimelerin hangisine “et-“ fiili getirilirse ünsüz türemesi olur?
A)Hapis B)Sabır C)His D)Fark
670)Kenar mahalleler. Birbirlerine cerahatli adaleler gibi geçmiş, yaşlanmış tahta evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğrilip büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde, çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederdim.

Parçada altı çizili kelimelerin çeşidi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Belgisiz zamir-işaret sıfatı-belgisiz sıfat

 2. Belgisiz sıfat-işaret sıfatı-belgisiz zamir

 3. Belgisiz sıfat-işaret zamiri-belgisiz zamir

 4. Belgisiz zamir-işaret sıfatı-belgisiz sıfat

671)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?


A)Hangi ev sizin? B)Kaçıncı sıraya geçeyim?

C)Hangisi gelmedi? D)Ne kadar ekmek alayım?


672) Veysel bu gurbetlik kâr etti cana

Karıştır göçünü ulu kervana

Gün geçirip fırsat verme zamana

Sakın uzamasın yol deyi yazmış

Yukarıdaki dörtlükte kullanılan uyak (kafiye) türü ve redif aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım kafiye – redif B) Tam kafiye – redif

C) Zengin kafiye – redif C) Tunç kafiye – redif


673) Aşağıdakilerden hangisi isim hal ekini almamıştır?
A) Defteri B) Okulda C) Kitapçı D) Sıraya

674)Edebiyata bulaşmamış kişilerin çevirileri tatsız, biçimsiz oluyor.Sanatçı yönleri olmadığı için güzellik ve şekil kaygıları da gelişmemiştir.Voltaire’nin , Goethe’nin söylemek istediklerine aldırdıkları yok.Unutmamalı ki bu sanatçıların eserleri , birer sanat yapıtıdır.Düşünce doludur; ama düşünce zevkle okunacak biçimde işlenmelidir.

Yukarıdaki paragrafta altı çizili cümle aşağıdakilerden hangisiyle anlam bakımından çelişmektedir?

A-Biçimsel açıdan iyi olan bir yapıtın ne söylemek istediği önemli değildir.

B-Bir sanat yapıtında düşünce ile estetik bütünleşmelidir.

C-Eserdeki düşünce , sanatlı söyleyişlerle zenginleştirilmelidir.

D-Bir yapıtta şekil güzelliği ve düşünce olmadan iyi olması mümkün değildir.
675)’’Bu yüzden en büyük sanat eserleri sanatçının özgürce yaşadığı toplumlarda filizlenmiştir.’’cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A-özne/zarf tümleci/yüklem

B-zarf tümleci/özne/dolaylı tümleç/yüklem

C-dolaylı tümleç/özne/dolaylı tümleç/yüklem

D-belirtili nesne/özne/dolaylı tümleç/yüklem
CEVAP ANAHTARI ( 651/675)

651

B

661

D

671

C

652

D

662

A

672

B

653

B

663

A

673

C

654

C

664

B

674

A

655

B

665

C

675

B

656

B

666

D657

D

667

A658

B

668

D659

D

669

C660

B

670

B


676)Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi düşünceye dayalıdır?


a)roman b)deneme c)öykü d)masal
Beni duvar boyunca

Bir kum gibi ufalar

Odam uyku dolunca

Uyumayan sofalar.


677Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki kelime çeşitlerinden hangisi yoktur?
A)zamir B)fiil C)edat D)bağlaç

678Uçurumun kenarına yaklaşmıştım. Rüzgar saçlarımı ılık ılık okşuyordu. Aşağıya baktım. Kuşlar, ağaçlar, böcekler neşe içinde şarkı söylüyordu. Bütün yaşadıklarım gözümün önünden bir bir geçti. Anladım ki yaşamak güzel şey!


Paragrafta aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmemiştir?
A) Rüzgar B) saçlar C) Kuşlar D) Ağaçlar
679) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış sözcük vardır?
A) Yolun sonu görünüyor.

B) Olanlar karşısında çok üzüldü.

C) Sana her şeyi açıkladım.

D) Bunun da hesabı sorulacak.


680) Zaten var olan ve herkesin işine yarayıp görevini yapan bir şeyin yanına, aynı işi görmek üzere bir de daha zayıfını eklemek, boşuna yorulmaktır.
Yukarıdaki açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş bilenin, kılıç kuşananın.

B) Görünen köy kılavuz istemez.

C) Irmak kenarına çeşme yapılmaz

D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.


Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

İçimi seninle ısıtıyorum.

(Atilla İLHAN)

681)Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?


A) Ünsüz Sertleşmesi B) Ünsüz Yumuşaması C) Ses Düşmesi D) Ünlü Daralması
682) Ne gariptir ki şairlerimiz şiir yargılamasını, yorumlamasını bilenlerimizden çok daha fazla. Şiiri oluşturmak, şiiri anlamaktan daha kolaydır. Şiirin orta hallisi sanat bilgisiyle yargılanabilir ama şiirin iyisi aklın üstündedir. Onun güzelliğini fark eden, ona varmasını bileni saran coşkunluk şiiri dinleyen başkasını da etkiler. Tiyatrolarda daha açık görülür ki şairi öfkeye, yasaya, kine kaptıran esin gücü şairden oyuncuya, oyuncudan da bütün halka geçer.

Yukarıdaki paragrafa bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)Şairlerimizin çoğunda şiir yorumlama noktasında eksiklik vardır.

B)Şiiri yorumlamak şiir yazmaktan daha kolaydır.

C)Sanat bilgisiyle orta halli bir şiir yorumlanabilir.

D)Şairin esin gücü kendini en çok tiyatro sahnesinde gösterir.


683) “Yürütmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?


a)Arabayı bir türlü yürütemedik

b)Esirleri beş saat yürüttüler

c)Komşunun tavuklarını yürütmüşler

d)Hastayı bahçede bir süre yürüttüler


684) Aşağıdakilerin hangisinde insana özgü nitelik doğa varlıklarına aktarılmıştır?
a)Kuşlar güneye doğru gidiyordu

b)Arılar telaşla peteklerini örmeye çalışıyordu

c)Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döker

d)Bulutlar dağın üzerine birikiyordu.


685) Aşağıdakilerin hangisinde “-den (-dan)” hal eki farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)Pencereden hafif bir ışık sızıyordu.

B) Giyecekleri bu mağazadan aldık.

C)Tahtadan evler yağmur şiddetine dayanamadı.

D)Hastaneden arabayla eve geldik.


686) ( 1) Dil deyince şunu hatırdan çıkarmamak gerekir.( 2) Dil insanın ve hayatın en canlı parçasıdır. (3) Sözcük ile hayat arasında canlı bir ilgi vardır. (4) Sanatçı dünyayı farklı gören insandır. (5) Duygu ve düşüncelerimizi ancak dille anlatabiliriz.
Paragrafta akışı bozan cümle hangisidir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 4

687).Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?


a.)Çeşme b.) Meydan c.)Yorgun d.)Melek

687)Kitaptan uzaklaştırılan ,düşünceden uzaklaştırılır.Düşünceden uzaklaştırılan, olup biteni sorgulma yeteneğini kaybeder;kendinden uzaklaşır.


Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)Kitap okumayan kişiler düşünmekten de uzaklaşır.

B)Düşünmeyen insanlar olayları doğru sorgulayamaz

C) Kİtap okuyan kişiler, başkalarıca eleştirilir.

D)Kitap okuma insana yorumlama yeteneği kazandırır.


688)Kitabeler sadece tarih bilgisi vermekle kalmıyor.Adına dikildikleri kişinin ,toplumun veye zümrenin hakim değer yargılarını ,edebi zevklerini ve dünya görüşlerini aksettirmek bakımından da değer taşıyor.
Aşağıdakilerden hangisi kitabelerin içerdiği bilgiler arasında sayılmamıştır?
A)Dönemin değer yargıları B)Toplumun sanat zevki

C)Coğrafi özellikleri D)Dünya görüşü


689) ‘O mağazada bana göre elbise bulamadım.’ cümlesinde ‘bana göre elbise’ sıfat tamlaması nasıl bir kelime grubu ile oluşturulmuştur?
A) Tekrar grubu B)Sıfat-fiil grubu

C)Aitlik grubu D)Edat grubu

690)Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ‘deyim’ değildir?
A)İstanbul ağzıyla konuşmaya özen gösteriyordu.

B)Bir kenara çekip ağzını yoklamaya başladı.

C)Sıkıştırılınca ağız değiştirmeye başladı.

D)Çocuğunu dövdüğü için komşusuna ağza alınmaz sözler söyledi.

691Aşağıdaki cümlelerde kullanılan zarflardan hangisi cümleye kattığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Bu durumu arkadaşlarınıza böylece bildirin.

B)Sabahtan beri telefonunu bekliyordum.

C)Çok önceleri yemyeşildi buralar.

D)Bu sabah her yerde sis var.


692)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci cümlede asıl vurgulanan öğedir?

A)Konuşmadan önce uzun uzun düşünürdü.B)Tekneye çarpa çarpa ağlar toplanıyordu.

C)Yanına gider gitmez ayağının hareketi durdu.

D)Kaşlarını hafifçe kaldırarak beni dinliyordu.

693)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması DOLAYLI TÜMLEÇ görevindedir?


A)Mavi gömlekli çocuk annesinin elini bırakmıyordu.

B)Öğrenmek ömür boyu süren bir yolculuktur

C)Çocukluğu bu güzel kasabada geçmiş.

D)Yıllardır memleketin toprağına hasretti.

694).Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisi sıfat tamlaması biçiminde oluşmuştu?
A)Pınarbaşı B)Kuşburnu

C)Dalgakıran D)Çukurova


695)Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?
A.Bu geçen de kim? B.Ölüm insanı nerede yakalar?

C.Gözü yaşlı kaç tane anne var? D.Bu duvarı kim yıkmış?


696)‘‘Çekmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

- Kapıyı şiddetle çekerek evden çıkıp gitti.

- Sünger bütün suyu çekti.

- Ekini tarladan çektiklerini söyledi.

- İp yeterince çekmediği için, ipe asılan çamaşır yere değdi.

- Onun bütün masraflarını ben çekiyorum.

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

697) (I) Aklını kontrol eden insan hareket ve davranışlarından etkilenmez. (II) Böyle

durumlara düşmemek için her şeyden önce ruhsal bakımdan dayanıklı olmamız

gerekir. ( III ) Hepimiz yaşam için zaman zaman savaş vermek zorundayız. (IV)

ruhsal sağlığa sahip olmanın yolu da aklımızı kontrol etmekten geçer. 8 V ) bu

savaşlar için gerekli silahlara sahip değilsek olaylar bizi dizlerimizin üzerine

getirebilir.
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir paragraf oluşturan doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

IV – I – III – II - V

V – II – IV – I - III

III - V – II – IV – I

I – IV – III – V – II
698)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır?
a. Size de mi bu olayı anlattı.

b. O bakkaldan değil, başka yerden al.

c. Onunla gideli aylar oldu.

d. Bu elbise ötekinden daha mı güzel.

699) “Aynı ırmağa iki kez giremezsiniz.” Bu cümlede, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Görecelik B) Değişim C)Geçersizlik D) Aynılık


700)“- cik, -ceğiz” ekleri adlara “şefkat” ve “acıma” anlamı katabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?
A)Kadıncağız çok hastalanmış.

B)Bu odacık bana yeter.

C)Adamcağız iki gündür açmış.

D)Kedicik, sobanın yanında uyuyor.
CEVAP ANAHTARI ( 676/700)

676

B

686

C

696

D

677

D

687

C

697

C

678

B

688

C

698

D

679
689

D

699

B

680
690

A

700

B

681

D

691

A682

B

692

A683

C

693

C684

B

694


685

C

695

C
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə