TÜBİtak kamu kurumlari araştirma ve geliŞTİrme projeleriNİ destekleme programi
Yüklə 0.6 Mb.
səhifə4/5
tarix29.02.2016
ölçüsü0.6 Mb.
1   2   3   4   5

8.3. Doğrulama Programı: Proje içinde gerçekleştirlecek olan her türlü test, gösteri, deneme, inceleme, kritik analiz ve simülasyonların takvimi verilecektir.

Sıra No

Doğrulama

Türü

İlgili İş Paketi ve İP No

Dönemi

(Kaçıncı Ay)9. RİSKLER:

9.1. Risk Çözümlemesi ve B Planı: Projeyi olumsuz etkileyebilecek risklerin öngörülmesi, tanımlanması, önceliklendirilmesi ve risklere ne tür tedbirler alınabileceğinin ayrıntılı olarak belirtilmesi sağlanmalıdır. Projenin önerildiği şekilde yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda başvurulacak "yedek plan" ana hatlarıyla açıklanmalıdır (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).9.2. Yurtdışı Bağımlılık: Proje faaliyetleri çerçevesinden doğrudan ya da dolaylı olarak yurt dışından tedarik edilmesi gereken hizmet, malzeme, bileşen, araç, gereç, aygıt, makina, teçhizat v.b.’nin bir listesi ve yurt dışına olan bağımlılık derecesi verilmelidir. Son kullanıcı lisansı gerektiren ve/veya satışında uzun onay yöntemi bulunanlar özellikle belirtilmelidir. Ayrıca proje tamamlanınca ortaya çıkacak olan ürün/sistem/hizmet/sonucun yurt dışına bağımlılık derecesi değerlendirilmelidir (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).

9.3. İş Güvenliği: Projenin İş Güvenliği, İşçi Sağlığı, Çevreye Etkisi ile ilgili riskleri değerlendirilerek alınması planlanan tedbirler belirtilmelidir (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).
10. BÜTÇE VE GEREKÇESİ: Projede yeralan faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olduğu düşünülen maliyet unsurlarının (personel, makina/teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı, seyahat, danışman gibi) belirtildiği ve gerekçelendirildiği bu bölümün amacı, tahmini maliyet unsurlarının öngörülen faaliyetlere uygunluğunun değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için aşağıdaki Genel Bütçe tablosu ile ilişikte MS-excel formatında yer alan TÜBİTAK Bütçe Tablosu (Ek-B) eksiksiz olarak doldurulmalıdır. (TÜBİTAK Bütçe tablosunu hazırlarken ekonomik kodlara ilişkin açıklamaları içeren ekli PDF belgesinden yararlanınız). Projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, destekleme projeye katılan kurum ve kuruluşlar için ayrı mali esaslar (TÜBİTAK Kamu Projeleri Mali Esasları) dikkate alınarak yapılacaktır. Söz konusu esaslarda yeralan kurallar ve açıklamalar incelenmelidir (http://www.tubitak.gov.tr/destekler/index.htm).
10.1. Genel Bütçe (YTL)
Önerilen (Doldurunuz)

Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş

Makine

Teçhizat

(03.7 + 06.1 + 06.3)

Sarf

Malzemesi

(03.2)

Hizmet

Alımı

(03.5 + 03.8 + 06.6)

Seyahat

(03.3)

Personel

(01-05.4)

Kurum Hissesi (*)

(07.1)

Toplam

Toplam Bütçedeki Yüzdesi (%)


Toplam

Toplam Bütçedeki Yüzdesi (%)
(*) Bu kısımlar, TÜBİTAK tarafindan doldurulur.Öneri sahibi bu bölümleri boş bırakmalıdır.


10.2. Bütçe Gerekçesi: TÜBİTAK'tan istenen parasal desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. Özellikle gerekçelerin, çok açık ifadelerle ve yeterli ayrıntıda yapılmasına özen gösterilmelidir. İstenen makina/teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımı ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. Eğer varsa, öneren, yürütücü ve diğer kuruluş katkıları anlatılmalı; kuruluş yetkililerinin destek sözü veren mektupları eklenmelidir.

Bütçe düzenlenirken; satın alınması öngörülen teçhizat, satın alınacak sarf malzemesi ve hizmet türleri, istenen seyahat ödenekleri ile ilgili bilgiler, projede görev alacak kişilerin sayısı, niteliği, projede görev alacağı süre (ay olarak) ve aylık ücreti (tüm yasal kesintiler dahil brüt ücret) ve projede yapacakları çalışmalar ekteki tablo formatlarında verilmelidir.

Proje çalışanlarının başka bir TÜBİTAK projesinden proje teşvik ikramiyesi veya Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’ndan burs alıp almadıkları bilgisi, mutlaka verilmelidir. Eğer varsa, projeye TÜBİTAK dışında destek veren diğer kurum ve/veya kuruluş katkıları anlatılmalı; ilgili yetkililerin destek sözveren mektupları eklenmelidir.

Bütçe gerekçesi, her Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.TÜBİTAK bütçesinde gösterilen bütün alımların isimleri ile fiyatlarının, proforma faturalarda belirtildiği gibi olmasına dikkat edilmelidir (veya Türkçe isimlerin yanında parantez içinde belirtilmelidir). Eğer proforma faturalardaki fiyat dışında herhangi bir KDV uygulanmışsa bu oran belirtilmelidir. Döviz cinsinden alımlar için alınan kur dipnot olarak belirtilmelidir. Alımlar ile proforma faturaların örtüştürülmesi maksadıyla (şayet TÜBİTAK bütçesinde belirtilmemişse) faturaların üzerlerine tablodaki alımların isimleri yazılmalı ve fiyatlar belirgin işaretlerle öne çıkarılmalıdır. Ayrıca her bir alımdan kaç adet olacağı, isimlerin yanında parantez içinde belirtilmelidir. Proforma faturalarda belirtilen özelliklerin öneri formundaki ile aynı olması gerekmektedir.
10.2.1. Makine Teçhizat:


ALINMASI ÖNERİLEN MAKİNE – TEÇHİZAT LİSTESİ

Adı/Modeli

Adedi

Alım Türü

Toplam Bedeli (YTL)

Kullanım Gerekçesi

İhtiyaç Zamanı (Kaçıncı Ay)

İP No Yurt içi  Yurt dışı Yurt içi  Yurt dışı Yurt içi  Yurt dışı


10.2.2. Sarf Malzemesi:


ALINMASI ÖNERİLEN SARF MALZEME LİSTESİ

Adı/Cinsi/Tarifi

Miktarı

Alım Türü

Toplam Bedeli (YTL)

İhtiyaç Zamanı (Kaçıncı Ay)

İP No Yurt içi  Yurt dışı
 Yurt içi  Yurt dışı
 Yurt içi  Yurt dışı10.2.3. Hizmet Alımları: Tüm hizmet alımları aşağıdaki listede verilmeli ve 100,000 YTL’nin üzerindeki hizmet alımları için ayrıca EK-C’de yer alan “Hizmet Alımı İş Tanımı” belgelesi hazırlanmalıdır.


HİZMET ALIMI LİSTESİ

İş Tanımı

Nereden/Kimden Alınacağı

Toplam Bedeli (YTL)

10.2.4. Seyahat:


SEYAHAT GİDERLERİ
Kişi Adedi

Seyahat Güzergahı (Nereden Nereye)

Toplam (gün/kişi)

Yolluk (*)


Harcırah


Araç Kirası
Yurtiçi Konferans (yol+katılım masrafı+harcırah)
Yurtdışı Konferans/Çalışma (yol+ katılım masrafı +harcırah)
(*) Yol gideri özel oto veya resmi oto olması halinde katedilen mesafe tahmini km olarak bildirilecektir.
10.2.5. Personel:


PROJE PERSONELİ LİSTESİ

Sıra No

Ünvanı, Adı, Soyadı (*)

Görev Aldığı İş Paketi No

Projede Görev Alacağı Toplam Süre (Ay)

Projeye Ayıracağı Ortalama % Zaman

Brüt Ücret (YTL/Ay) (**)

Talep Edilen Ücret (YTL/Ay)

Toplam Talep Edilen Ücret (YTL)

(*) Yeni personel için adı yerine Mesleği ve Uzmanlık Alanı yazılacaktır.

(**) Brüt Ücret hesaplanırken Brüt Maaş, sigorta işveren hissesi ve Yasal İkramiyenin ay başına düşen miktarı toplanır.
BURSİYER LİSTESİ

Sıra No

Ünvanı, Adı, Soyadı

Görev Aldığı İş Paketi No

Projede Görev Alacağı Toplam Süre (Ay)

Ücretli Olarak Bir Yerde Çalışıyor Mu? (Evet/Hayır)

Akademik Durumu (**)

Ücret (YTL/Ay)

Toplam Ücret (YTL)

(**) Yüksek Lisans, Doktora veya Doktora Sonrası

11. KURUM/KURULUŞ VE PROJE EKİBİ BİLGİLERİ
11.1. Müşteri Kamu Kurum Bilgisi: Proje önerisini sunan Kamu Kurumu ile ilgili tanıtıcı bilgi (ülkü-vizyon, görev-misyon, hedefler, faaliyet alanları vb.) verilmelidir. Projenin birden çok Kamu Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilecek olması durumunda, tüm kurumlar için bu bilgiler sağlanmalıdır.
11.2. Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş Bilgisi: Projeyi gerçekleştirmesi planlanan Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş(lar) ile ilgili tanıtıcı bilgi (ülkü-vizyon, görev-misyon, hedefler, faaliyet alanları, personel bilgileri, özet mali bilgiler, kalite sistemleri, insan kaynakları ayrıntısı, vb.) verilmelidir. Projenin birden çok Kurum/Kuruluş işbirliğinde gerçekleştirilecek olması durumunda tüm yürütücüler için bu bilgiler sağlanmalıdır.
11.3. Araştırma Olanakları: İlgili kurum/kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak altyapı olanakları (laboratuar, tesis, teçhizat, kütüphane vb.) bu bölümde verilmelidir (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir).
PROJEDE KULLANILACAK MEVCUT MAKİNE – TEÇHİZAT LİSTESİ

Adı/Modeli

Projede Kullanım Amacı
11.4. Proje Ekibinin Diğer Projeleri: Proje ekibinin son on yılda tamamlamış olduğu projeler, süreleri, mali boyutları ve ana sonuçları (makale, tebliğ, patent, lisans üstü tezler) listelenmelidir. Daha önce TÜBİTAK desteği ile yürütülmüş olan projeler ayrıca belirtilmelidir. Yürütücü ve araştırıcıların TÜBİTAK, üniversite ya da diğer kuruluşların desteği ile halihazırda yürütmekte oldukları veya destek almak için başvurdukları projelerdeki görevleri, aldıkları/alacakları desteğin içeriği belirtilmelidir. Proje değerlendirme süreci sırasında destek kararı çıkması ve/veya yeni bir başvuru daha yapılması durumunda derhal TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirilmelidir (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).
TÜBİTAK PROJELERİ

Sıra No

Ünvanı, Adı, Soyadı

Proje No

Proje Adı

Projedeki Görevi

Proje Bitiş Tarihi


DİĞER PROJELER

Sıra No

Ünvanı, Adı, Soyadı

Destekleyen Kurum/Kuruluş

Proje Adı

Projedeki Görevi

Proje Bitiş Tarihi1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə