TÜBİtak kamu kurumlari araştirma ve geliŞTİrme projeleriNİ destekleme programi
Yüklə 0.6 Mb.
səhifə2/5
tarix29.02.2016
ölçüsü0.6 Mb.
1   2   3   4   5

İletişim Bilgileri :

Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG)

Adres: Tunus Cad. No:80

06100 Kavaklıdere-ANKARATel: 0-312-468 53 00/2020

Faks: 0-312-428 09 33

E-Posta: 1007-kamu@tubitak.gov.tr

Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG)
Adres: Tunus Cad. No:80

06100 Kavaklıdere-ANKARATel: 0-312-427 71 87

Faks: 0-312-428 09 33

E-Posta: 1007-savtag@tubitak.gov.tr


Uzay Araştırma Grubu (UZAG)

Adres: Tunus Cad. No:80

06100 Kavaklıdere-ANKARATel: 0-312-427 71 87

Faks: 0-312-428 09 33

E-Posta:


 

TÜBİTAK

KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJE ÖNERİSİ
AÇIKLAMA: Bu form, TÜBİTAK’a sunulacak olan Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Proje Önerilerinde bulunması gereken bölüm, bilgi, belge ve açıklamaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Formda her bir bölüm başlık halinde belirtilmiş ve gerekli durumlarda öneri sahibine yardımcı olmak amacıyla kısa açıklamalar yapılmıştır. Formu doldurmaya başlamadan önce bu açıklamaların dikkatle okunması gerekmektedir. Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için form eksiksiz olarak doldurulmalı ve istenilen belgeler eklenmelidir.Bu bölüm TÜBİTAK tarafından doldurulacaktır.

Proje Kayıt Tarihi :

Proje No :


Kapak Sayfası


PROGRAM ADI

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme ProgramıPROGRAM KODU

1007


Projenin Değerlendirilmesini Önerdiğiniz Araştırma Grubu :

 KAMAG (Kamu Araştırmaları Grubu)

 SAVTAG (Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu)

 UZAG (Uzay Araştırma Grubu)

Etik Kurul İzin Belgesi Var mı ? : İzin Belgesi Var Gerekli Değil Başvurusu Yapıldı

Projenin Gizlilik Derecesi: Yok Tasnif Dışı Hizmete Özel
 Özel Gizli Çok Gizli Diğer – Belirtiniz: …………….…

Proje Önerisi Başka Bir Kuruluşa Sunuldu mu? Hayır Evet – Belirtiniz: …………….

Proje Başlığı :

Destek Başvurusunda Bulunan Müşteri Kamu Kurumunun Adı:Destek Başvurusunda Bulunan Müşteri Kamu Kurumunun Adresi:

Tel :

Faks :

Proje Yürütücüsü Kurum Kuruluşlar

Adı

Adresi

Telefon ve Faks

Vergi Sicil No

Proje Yöneticisi / Proje Yürütücüsü

Ünvanı, Adı, Soyadı

Çalıştığı Kurum/Kuruluş

Çalıştığı Kurum/Kuruluştaki Görevi

T.C. Kimlik Numarası


Önerilen Destek Miktarı (YTL) :Onaylanan Destek Miktarı (YTL) :

(Boş bırakınız)
Önerilen Proje Süresi (Ay) :Onaylanan Proje Süresi (Ay) :

(Boş bırakınız)
Önerilen Başlama Tarihi :Onaylanan Başlama Tarihi :

(Boş bırakınız)

1. Kabul ve Taahhüt Beyanları:

KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI

(PROJE YÖNETİMİ GRUBU – PYG)


 • Bu başvuru formunda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu,

 • Aksini açıkça belirtmediğim/belirtmediğimiz takdirde, bu formla yapılan proje önerisinde yer alan tüm resim ve ekli belge ile yayınların şahsımın/şahsımızın özgün eseri olduğunu,

 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) bu form ile yaptığım/yaptığımız proje önerisini kabul etmek zorunda olmadığını;

 • Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sair mevzuat hükümleri ile TÜBİTAK’ın proje değerlendirme ve destekleme kural ve usullerini bildiğimi/bildiğimizi ve bu hükümlere uygun hareket edeceğimi/edeceğimizi,

 • İşbu proje önerisinde bulunmakla TÜBİTAK tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak değerlendirme içerik ve sonucuna itiraz etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi (yargı yolu hariç),

 • TÜBİTAK’ın yukarıda anılan kural ve usullerine ilişkin düzenlemelerini gerekli gördüğünde değiştirebileceğini ve yapılacak bu değişiklere de uymak zorunda olduğumu/olduğumuzu,

kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim/ettiğimiz kurallara uymadığımızın ve/veya verdiğim/verdiğimiz bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumuzun TÜBİTAK’ça saptanması halinde, TÜBİTAK tarafından alınacak karar ve uygulanacak yaptırımlara uyacağımızı kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

PROJE YÖNETİCİSİ (PYG BAŞKANI) / PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ (PYG ÜYESİ)

Adı Soyadı ve ÜnvanıCep TelT.C. Kimlik NumarasıÇalıştığı Kurum/KuruluşTelefon ve FaksElektronik Posta Adresi


Çalıştığı Kurum/Kuruluştaki GöreviTarihİmzası


PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ (PYG ÜYESİ)

Adı Soyadı ve ÜnvanıCep TelT.C. Kimlik NumarasıÇalıştığı Kurum/KuruluşTelefon ve FaksElektronik Posta Adresi


Çalıştığı Kurum/Kuruluştaki GöreviTarihİmzası


PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ (PYG ÜYESİ)

Adı Soyadı ve ÜnvanıCep TelT.C. Kimlik NumarasıÇalıştığı Kurum/KuruluşTelefon ve FaksElektronik Posta Adresi


Çalıştığı Kurum/Kuruluştaki GöreviTarihİmzası


PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ (PYG ÜYESİ)

Adı Soyadı ve ÜnvanıCep TelT.C. Kimlik NumarasıÇalıştığı Kurum/KuruluşTelefon ve FaksElektronik Posta Adresi


Çalıştığı Kurum/Kuruluştaki GöreviTarihİmzası
KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI

(KURUM VE KURULUŞLAR)

Bu formu, projeyi öneren ve projenin yürütüleceği kuruluş olarak imzalayarak; • Formda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu,

 • Önerilen proje TÜBİTAK’ça kabul edilerek desteklendiği takdirde, TÜBİTAK’ın tüm kural, şart ve düzenlemelerine uyacağını ve uyulmasını sağlayacağını,

 • Projenin TÜBİTAK’ça kabul edildiği şekilde yürütülmesi ve sonuçlanması için azami özeni göstereceğini,

 • Ortaya çıkabilecek menfaat ihlallerini engelleyecek önlemleri alacağını,

 • Bu menfaat ihlallerini belirleyecek mali açıklamaların gerektiğinde proje önerisinde görev alan ve/veya projeyle ilgili diğer kuruluş çalışanları tarafından yapılacağını,

 • Gelişecek menfaat ihlallerini verilen proje desteğinin kullanımından önce önleyecek veya kontrol edecek tedbirleri alacağını,

 • TÜBİTAK’ça gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ortam ve imkanları sağlayacağını,

 • TÜBİTAK tarafından projeye verilen destek tutarının hızlı, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağını,

 • Tüm bu işlemler sırasında TÜBİTAK’a gerekli bildirimleri zamanında yapacağını; aksi takdirde TÜBİTAK’ın uygun gördüğü önlem ve yaptırımları uygulamaya yetkili olduğunu,

 • TÜBİTAK’ın gerekli gördüğünde projenin yürütülmesine devam edilmekle birlikte projenin yürütüldüğü kurum bakımından değişiklik yapabileceğini; bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını,

kabul ve taahhüt eder.


DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNAN MÜŞTERİ KAMU KURUMU YETKİLİSİNİN

ADI SOYADI VE ÜNVANI

TARİH

İMZA
İDARİ GÖREVİ (*)

TELEFON/FAKS NO

ELEKRONİK POSTA ADRESİPROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM/ KURULUŞ YETKİLİSİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANI

TARİH

İMZA
İDARİ GÖREVİ (*)

TELEFON/FAKS NO

ELEKRONİK POSTA ADRESİPROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM/ KURULUŞ YETKİLİSİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANI

TARİH

İMZA
İDARİ GÖREVİ (*)

TELEFON/FAKS NO

ELEKRONİK POSTA ADRESİPROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM/ KURULUŞ YETKİLİSİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANI

TARİH

İMZA
İDARİ GÖREVİ (*)

TELEFON/FAKS NO

ELEKRONİK POSTA ADRESİ
(*) Bu kısımda imzası bulunan görevli kişi, kuruluşun proje sözleşmesinde imzası olacak üst düzey yetkilisi olmalıdır. (Üniversitelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yrd., Bakanlıklarda Müsteşar veya yetki verdiği Müsteşar Yrd. ve diğer Kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yrd. v.b.)
2. Proje Ekibi: Projede görev alacak çalışanlar için aşağıdaki tablo doldurulacaktır. Tablo her bir Proje Yürütücüsü kurum ve kuruluş için ayrı ayrı doldurulacaktır. Tablo doldurulurken sırasıyla Proje Yöneticisi (varsa), Proje Yürütcüsü, Araştırıcı ve Proje Personeli yazılmalıdır. Henüz kurum ve kuruluşlarda görevli olmayan ve proje için dışarıdan yeni alınacak personel için “Ünvan, Ad, Soyad” yerine “Yeni Personel” yazılmalı, Kurum/Kuruluş İçin Görevi, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi ve İmza sütunlarının boş bırakılmalıdır. Sadece Mesleği, Uzmanlık Alanı ve Projedeki Görevi yazılacaktır. Proje kapsamında alınacak ve/veya değişiklik yapılacak personel ile ilgili bilgiler bu form revize edilmek suretiyle gelişme raporuyla birlikte TÜBİTAK’a bildirilmelidir.


Proje Yürütücüsü Kurum/ Kuruluş:

Sıra No

Ünvan, Ad, Soyad

Mesleği ve Uzmanlık Alanı

Kurum/ Kuruluş İçi Görevi(*)

Projedeki Görevi (**)


T.C. Kimlik No

Doğum Tarihi

İmzası
(*) Daire Başkanı, Müdürü, Bölüm Başkanı, Uzman, Araştırmacı v.b.


(**) Proje Yöneticisi, Proje Yürütücüsü, Araştırmacı, Yardımcı Personel.
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə