Thuns donation – Roggebibliotekets ”hårda kärna”
Yüklə 1.11 Mb.
səhifə1/15
tarix20.04.2016
ölçüsü1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Bibliotheca Thuniana
Katalog över Roggebibliotekets äldsta bokdonation
Med flit ombesörjd

av

Per-Olof SamuelssonEditio secunda

Strengnesiæ, in ædibus Conradi Rogge, sumptibus societatis, anno MMIX
Thuns donation – Roggebibliotekets
”hårda kärna”

När Strängnäs gymnasium inrättades år 1626 (som det andra i Sverige) hade det inget bibliotek. Ett mycket litet antal böcker togs över från den tidigare existerande katedralskolan, och bokbeståndet ökades knappt alls under 1600-talets lopp.

Något egentligt gymnasiebibliotek kan man därför inte tala om förrän år 1724, då gymnasiet erhöll sin första större bokdonation. Den kom från prosten i Nyköping Josef Thun, som avlidit tre år tidigare och testamenterat sin boksamling ”till den studerande ungdomens tjänst i Strängnäs”. Enligt Thuns änka skulle böckerna förvaras i skolans kollegierum, de skulle hållas åtskilda från övriga böcker, och de skulle årligen inventeras.

En förteckning över böckerna i donationen tycks ha gjorts upp omedelbart; den finns i ett långsmalt per­ga­mentband som numera förvaras i bibliotekets ämbetsarkiv. (Bakre delen av samma band har fått göra tjänst som utlåningskatalog.)

Thuns böcker ordnades från början efter format (folianter, kvartar, oktaver, duodeser), men i övrigt gjordes inget försök att ordna böckerna, vare sig alfabetiskt eller efter ämnesområden; troligen har de helt enkelt förtecknats efter hur slumpen placerat dem i hyllorna.1

Vi vet att Thuns donation, i enlighet med det testamentariska förordnandet, förvarades sammanhållen ännu vid slutet av 1700-talet, men att den senare skingrades, troligen i samband med att hela gymnasiebiblioteket, som nu vuxit ordentligt, överfördes till Rikssalen. Vi vet också att böcker ur Thuns donation redan under 1700-talet lämnade vårt biblioteket; vi vet att 46 volymer försåldes i samband med den beryktade ”serenianske duplettauktionen” år 1765.

Det finns två yngre förteckningar över Thuns donation i vårt ämbetsarkiv. Ingen av dem är daterad, men att döma av marginalanteckningar är den ena av dem upprättad vid 1700-talets slut, och vi gissar att den andra gjordes i början av 1800-talet. Man kan med dessas hjälp spåra vilka av Thuns böcker som lämnat oss redan under 1700-talet: i den första av de yngre förteckningarna är dessa böcker antecknade men överstrukna; i den senare är de överhoppade. Om en bok förekommer i den äldsta förteckningen och dessutom i de båda yngre, men ändå inte finns kvar i Roggebiblioteket, måste den ha avyttrats under 1800-talets gång; med stor sannolikhet är det Jonas Otto Pontén som bytt bort den i samband med sin bytesverksamhet.

Sedan ett par decennier är Thuns donation inte längre lämnad ”vind för våg”. År 1975 genomförde vår då nyligen tillträdde chef, Ruth Lundström, en omfattande inventering och förde, så långt det var möjligt, samman Thuns böcker på ett ställe. Att vissa av Thuns egna volymer förkommit är inget att göra åt; men ofta existerar ett annat exemplar av samma verk och samma upplaga (någon gång en obetydligt skiljaktig upplaga), och dessa har då fått ersätta Thuns egna volymer.

Det sista steget i denna rekonstruktion är att utförligt katalogisera donationen. Jag själv påbörjade detta arbete 1993; av olika skäl avbröts arbetet men återupptogs 1996. Resultatet är den katalog som här följer.

Strängnäs i augusti 1997


Per-Olof Samuelsson

Om katalogen

Thuns donation står uppställd i sin ursprungliga ordning, och katalogen följer denna ordning. Även de volymer ur den ursprungliga samlingen som numera saknas har redovisats, men med mindre stilsort.

Numreringen följer den äldsta förteckningen från c:a 1724. (I de båda yngre förteckningarna förekommer några smärre avvikelser i numreringen.)

Efter huvudkatalogen följer en alfabetisk förteckning, en kronologisk förteckning och en förteckning över tryckare. Därefter följer en sammanfattning av vilka böcker som saknas (och när de kan tänkas ha lämnat vårt bibliotek); och därefter en redovisning av vilka böcker som med säkerhet tillhört Thun själv, vilka som sannolikt gjort det, och vilka som utgör ersättningsvolymer. Till sist följer en proveniensförteckning.Katalog över Thuns donation

In folio

2:1 Nya testamentet

Novum testamentum ex versione vulgata. Amsterdam: Gallet, 1698–1700. 39½x24½ cm. C:a 900 s. Pgmt­bd.

Novum Testamentum domini nostri Jesu Christi, ex versione vulgata, cum paraphrasi & adnotationi­bus Henrici Hammondi. Ex anglicâ linguâ in latinam transtulit, suisque adminadversionibus illustra­vit, castigavit, auxit Joannes clericus. Tomus primus [secundus]. Amstelodami, apud Georgium Galle­tum, M. DC. XCVIII.

[Tomus secundus:] Epistolæ sanctorum apostolorum et Apocalypsis S. Joannis... M. DCC.Proveniens: Andreas Dysing junior, M. propria. Amstelodami 1700: m. martij.

2:2 (saknas) Plutarchos Parallela cum versione Xylandri. Basel s.a.

2:3 Bibeln

Biblia hebraica (jämte NT på grekiska). Antwerpen: Plantin, 1584. 38½x24 cm. C:a 800 s. Svinskinnsbd, beslag.

Biblia hebraica. Eorvndem latina interpretatio Xantis Pagninis Lvcensis, recenter Benedicti Ariæ Montani Hispal. & quorundam aliorum collato studio, ad hebraicam dictionem diligentissimè expensa. Accesserunt & huic editioni libri græcè scripti, quos ecclesia orthodoxa, hebræorum canonem secuta, inter apocryphos recenset; cum interlineari interpretatione latina ex bibliis complutensibus petita. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini. M. D. LXXXIIII.

Separat titelsida: Novvm Testamentvm græcvm, cvm vulgata interpretatione latina græci contextus lineis inserta ... – Detta är ett omtryck av vol 7 i den berömda polyglottbibeln från 1568–72. (Se Från biskop Rogge till Roggebiblioteket, s. 107.)Proveniens: Josephus Thun.

2:4 Scapula, Johannes

Lexicon græco-latinum. Basel: Henricpetri, 1605. 37x24 cm. C:a 1300 s. Svinskinnsbd; blindst.

Lexicon græco-latinvm novvm in qvo ex primitivorvm & simplicivm fontibus derivata atque com­posita ordine non minus naturali, quàm alphabetico, breuiter & dilucidè deducuntur. Ioannis Scapvlæ opera & studio. Editio vltima, priori locvpletior & correctior: cvm avctario dialectorum omnium à Iacobo Zvingero ... tabulas compendiosè redactarum. Basileæ, per Sebastianvm Henricpetri. [Kolofon:] ... anno salvtis nostræ restauratæ per Christum, M D C V.

Separata titelsidor: Iacobi Zvingeri ... Græcarvm dialectorvm hypotyposis ... & Appendix eorvm qvæ in ipso lexico commodè tractari non potuerunt ...Proveniens: J.A. Tingstadius.

"Oäkta Thun". [Thuns eget ex. var första uppl. från 1579.]2:5 Scacchi, Fortunato

Elæochrismaton myrothecia. Amsterdam: Halma, 1701. 39x25 cm. C:a 700 s. Skinnbd.

Sacrorvm elæochrismaton myrothecia tria, in quibus exponuntur olea, atque vngventa divinos in codices relata: et olim vel cunctis universum gentibus, in vitæ quà quotidiano, quà molliore cultu; vel nominatim apud israëlitas, tam in sacrorum antistitibus, locis, supellectilibus, quam in regibus solemniter inaugurandis usurpata. Auctore Fr. Fortvnato Scaccho ... Opus eruditione multiplici con­spersum, & instituta veterum, literasque reconditiores, hebraicas, græcas, romanas, hujus argumenti occasione passim illustrans. Nec antea sic emendatum. Adornatum figuris elegantissimis. Amstelæda­mi, apud Franciscvm Halmam ... M D C C I.

Även graverad titelsida. – Portr. av Scacchi. – Kopparstick i texten.

"Oäkta Thun". (Troligen, eftersom den står i den äldsta katalogen – med årtalet 1702, vilket kan vara en felskrivning – men inte i de senare katalogerna).

2:6 More, Henry

Opera theologica. London: Macock & Norton, 1675–79. 37½x23½ cm. C:a 2700 s. Skinnbd.

Henrici Mori Cantabrigiensis Opera theologica, anglice quidem primitàs scripta, nunc verò per autorem latine reddita. Hisce novus præfixus est De synchronismis apocalypticis tractatulus, cum luculenta demonstratione necessariæ & inevitabilis intelligibilitatis visionum apocalypticarum calci ejusdem tractatûs adjecta. Londini, typis J. Macock, impensis Johan. Martyn sub signo campanæ, & Gualteri Kettilby sub signo capitis episcopi in divi Pauli cœmeterio. M DC LXXV.

3 bd; bd 2–3 tr. 1679; bd 3 "typis R. Norton". – Portr. av More i bd 1 & 2.2:7 Dio Cassius

Romaïka. Hannover: Wechel, 1606. 36½x22½ cm. C:a 1100 s. Svinskinnsbd; blindst.

Τωv Διωvoς τoυ Κασσιoυ τoυ Κoκκηιαvoυ Ρoμαικωv ιστoριωv τα ευρισκόμεvα. Dionis Cassii Cocceiani Historiæ Romanæ libri XLVI, partim integri, partim mutili, partim excerpti: Ioannis Levnclavii studio tam aucti quam expoliti. Fragmenta priorum XXXIV amissorum, & posteriorum XX librorum. Notæ Levnclavii, quibus Dionia plurima restituuntur. Accedunt & R. Stephani, G. Xylandri, Fr. Sylbvrgii, H. Stephani, F. Vrsini, notæ, quibus Dioni infinitis locis qua lux, qua medela, simul accedit. Adiectus index copiosissimus. Hanoviæ, typis Wechelianis, apud Claudium Marnium, & hæredes Ioan. Aubrii. MDCVI.

Pärmstämpel: Ioannis [sic] Cassi Historia.Proveniens: Josephus Thun. – Ex liberali donatione ... Conradi Ribbingii olim contubernalis Up­saliensis possidet J. Thun. – Ex bibliotheca Johannis Rosenhane 1673. – Martinus Pomiesliechij(?). – Liberalitate D. Mart. Pomieslichi(?) inscriptus catal. librorum residentium Bydgostiense societatis Jesu 1621.

2:8 Schweitzer, Johann Caspar

Thesaurus ecclesiasticus. Amsterdam: Wetstein, 1682. 36½x21½ cm. C:a 1500 s. Skinnbd.

Joh. Caspari Suiceri Thesaurus ecclesiasticus, e patribus græcis ordine alphabetico exhibens: quæcun­que phrases, ritus, dogmata, hæreses, & hujusmodi alia spectant. Insertis infinitis penè vocibus, loquendique generibus græcis, hactenus à lexicographis vel nondum vel obiter saltem tractatis. Opus novum: viginti annorum indefesso labore adornatum. Cum indicibus necessariis. Amstelædami, apud J. Henricum Wetstenium. M DC LXXXII.

2 bd. – Även graverad titelsida.2:9 Heinsius, Daniel

Exercitationes sacræ. Leiden: Elzevir, 1639. 36½x23½ cm. C:a 1000 s. Pgmtbd.

Danielis Heinsii Sacrarvm exercitationvm ad Novvm Testamentvm libri XX. In quibus contextus sacer illustratur, S.S. patrum aliorumque sententiæ examinantur, interpretationes denique antiquæ aliæque ad eum expenduntur. Qvibvs Aristarchvs Sacer, emendatior nec paulo auctior, indicesque aliquot vberrimi accedunt. Lvgdvni Batavorvm. Ex officinâ Elseviriorum. M DC XXXIX.

Willems 481. Suppl. 202. Berghman 52.2:10 Gousset, Jacques

Commentarii linguæ ebraicæ. Amsterdam & Ütrecht: flera tr., 1702. 36x23½ cm. C:a 1000 s. Skinnbd.

Commentarii linguæ ebraicæ, in quibus præcipua opera impenditur primario significatui & sensui dictionum phrasiumque, accuratâ investigatione definiendo: homonymiis, & interpretationibus vagis, ancipitibus, arbitrariis, eliminandis: locis insignibus SS. Scripturæ explanandis: parallelis Veteris & Novi Testamenti, tum peculiari discussione, tum collatione mutuâ, firmandis & vindicandis: (præter alia quæ præfatio recenset) a Jacobo Gussetio Blœsensi ... Contenta hoc volumine indicantur in paginâ præfationem sequente. Amstelædami, excudunt Henricus & vidua Theod. Boom, Joannes & Ægidius Janssonii Wæsberge, Gerhardus Borstius, Joannes Wolters; et Ultraj. Guilielmus van de Water, & Guilielmus Broedelet. M D CC II.

Proveniens: Josephus Thun emi Holmiæ ... ao 1705 in m. aug.

2:11 Sánchez, Gaspar

Commentarii in libros Regum ... Lyon: Cardon & Cavellat, 1623. 36x23 cm. C:a 900 s. Pgmtbd.

Gasparis Sanctii Centvmpvteolani, e societate Iesv theologi, in collegio complvtensi sacrarum literarum interpretis, In qvatvor libros Regvm, & duos Paralipomenon, commentarii. Nvnc primvm prodevnt. Indicibus cùm locorum Scripturæ, regularum, & prouerbiorum, formarúmque prouerbialium; tum rerum memorabilium illustrati. Lvgdvni svmpt. Iacobi Cardon et Petri Cavellat M. DC. XXIII.

Graverad titelsida.Proveniens: E manibus propolæ ereptum in libertatem vindicavit D. Simon P. Jsogæus Holmiæ Ao 1675. – Scutum Pressis Jehova. – [En bortklippt proveniensant.]

I samma band:

Sánchez, Gaspar

Commentarii in Jeremiam. Lyon: Cardon, 1618. C:a 650 s. Pgmtbd.

Gasparis Sanctii Centvmpvteolani, e societate Iesv theologi, in collegio Complvtensi sacrarum litera­rum interpretis In Ieremiam prophetam commentarii cum paraphrasi. Accessit Explicatio psalmi CXXXVI. Paraphrasis item poëtica ad Threnos, & eundem psalmum. Hæc omnia nvnc primvm prodeunt cum quatuor indicibvs pernecessariis. Lvgdvni svmptibvs Horatii Cardon M.DC.XVIII.2:12 (saknas) Etymologikon mega Etymologicum magnum Frid. Sylburgii. Heidelberg 1594.

I "Från biskop Rogge till Roggebiblioteket", s. 109, gör Ruth Lundström antagandet att Thuns exemplar av "Etymologicon mega" var den första uppl., tr. i Venedig 1499, och att han fått den från professor Laurentius Normannus i Uppsala. Men denna uppl. skänktes oss i själva verket av prosten i Ö. Vingåker Georg Vougt. (Även Pontén har gjort samma antagande, som framgår av en anteckning under rubriken "Återfunna böcker" i den yngre Thunkatalogen.)2:13 Jansen, Cornelis

Commentarii in suam concordiam. Lyon: Pesnot, 1577. 36x22½ cm. C:a 1100 s. Skinnbd; blindst.

Cornelii Iansenii episcopi Gandavensis Commentariorvm in svam concordiam, ac totam historiam euangelicam partes IIII. Quid in vnaquaque contineatur, sequens pagina indicabit. Omnia iam denuò, sed multò fœlicius quàm antea, renata, & à mendis ferè innumeris, quæ in priori editione resederant, ipsiusmet authoris opera quàm accuratissimè repurgata, loc¡sque penè reddita auctiora. Additis III. indiciibus, quicquid toto opere tractatur exactissimè demonstrantibus: cætera verò quæ huic editioni accesserunt, authoris ad lectorem epistola plenissimè demonstrabit. Lvgdvni, apvd Carolvm Pesnot. M. D. LXXVII.

Proveniens: Josephus Thun emi Ups. 1701. – Liber Collegij Societatis Jesu Rigæ anno 1583. Emptus â Vilnisibus. – Inscriptus catalogo collegii Vilnensis, soci. Jesu.

2:14 (saknas) Dieterich, Johann Conrad Antiquitates biblica. Giessen 1671.

I den äldsta katalogen uppges felaktigt årtalet 1571.2:15 Dieterich, Johann Conrad

Novi Testamenti illustramentum. Frankfurt: Seyler & Wust, 1680. 35½x20½ cm. C:a 650 s. Pgmtbd.

Joh. Cunradi Dieterici ... Novi Testamenti illustramentum: sive Lexicon philologico-theologicum græco-latinum, qvo scripturarum novi fœderis voces quævis ordine alphabetico, diligenti habitâ ratione etymologiæ & homonymiæ, rite explicantur, antilogiæ apparentes dextrè solvuntur, cujus­cunque loci difficilioris aut controversi sensus genuinus enucleatur, suffragiis idoneis tam veterum SS. patrum; quàm recentiorum theologorum orthodoxorum corroboratur, ab heterodoxiis justè vindicatur, & præterea, inspers" ubique usu practico, multa loca ex antiquitate quâ sacra, quâ profana, expenduntur: nunc post B. obitum avtoris ex relictis manuscriptis duobus voluminibus publicatum, cum indicibus necessariis & privilegio. Francofurti ad Mœnum, ex officina Jacobi Gothofredi Seyleri, typis Balthasaris Christophori Wustii. M DC LXXX.

Separat paginering för vol. 2.2:16 Nya testamentet

Novum Testamentum per Bezam. Cambridge: Daniel, 1642. 34½x22½ cm. C:a 800 s. Blått pappbd; pgmtrygg.

Jesu Christi domini nostri Novum Testamentum, sive Novum Fœdus, cujus græco contextui re­spondent interpretationes duæ: una, vetus; altera, Theodori Bezæ. Ejusdem Theod. Bezæ annotationes, in quibus ratione interpretationis vocum redditâ, additur synopsis doctrinæ in evangelica historia, & epistolis apostolicis comprehensæ, & ipse quoque contextus quasi brevi commentario explicatur. Omnia nunc demum, ultimâ adhibitâ manu, ex collatione exemplarium omnium quàm accuratissimè emendata, & aliquantulum aucta. Accesssit etiam Joachimi Camerarii in Novum Fœdus commentarius, in quo & figuræ sermonis, & verborum significatio, & orationis sententia, ad illius fœderis intelligentiam certiorem, tractantur. Cantabrigiæ: ex officina Rogeri Danielis, almæ academiæ typogra[phi]. Anno dom. M [DC] XLII. Et sub signo angeli, in vico Lumbardensi (vulgò Lumbard­street) [...] venales prostant.

Årtalet delvis utplånat. – Separat titelsida efter företalen: Commentarivs in novum fœdus, in quo & figuræ sermonis, & verborum significatio, & orationis sententia, ad illius fœderis intelligentiam certiorem, tractantur. Elaboratus studio & diligentiâ Joachimi Camerarii Pabepergensis. Nunc denuo plurimùm illustratus, & locuplete indice auctur. Cantabrigiæ ... MDCXLII.Proveniens: Josephus Thun dono viduæ nactus. – Christiern Åhrman. – Sum Georgii Schixibehi(??) ao. 78 ...

2:17 Flacius Illyricus, Matthias d.ä.

Clavis Scripturæ Sacræ. Leipzig: Götze, 1695. 35x21 cm. C:a 1200 s. Pgmtbd.

Clavis Scripturæ Sacræ, seu De sermone sacrarum literarum, in duas partes divisæ, quarum prior singularum vocum atque locutionum Sacræ Scripturæ usum ac rationem ordine alphabetico explicat; posterior de sermone sacrarum literarum plurimas generales regulas tradit, autore Matthia Flacio Illyrico. Editio nova auctior ex recensione Theodori Suiceri. Lipsiæ, impensis Johannis Justi Erythropili, bibliopol. Excudebat Christianus Goezius. M DC XCV.

Även graverad titelsida (med utgivningsort "Hafniæ"). – Separat titelsida & paginering för pars altera.Proveniens: J. Thun. – [Överstruket:] And. Dyberg(?).

2:18 Seckendorf, Veit Ludwig von

Commentarius de Lutheranismo. Leipzig: Gleditsch, 1694. 35x21 cm. C:a 1450 s. Överdraget pappbd.

Viti Ludovici a Seckendorf Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo, sive De re­formatione religionis ductu D. Martini Lutheri in magna Germaniæ parte aliisque regionibus, & speciatim in Saxonia recepta & stabilita: in quo ex Ludovici Maimburgii jesuitæ Historia Lutheranismi anno M DC LXXX Parisiis gallice edita libri tre ab anno 1517 ad annum 1546 latine versi exhibentur, corriguntur, & ex manuscriptis aliisque rarioribus libris plurimis supplentur; simul & aliorum quorundam scriptorum errores aut calumniæ examinantur ... Adjectis indicibus necessariis & locupletissimis. Editio secunda emendatior. Lipsiæ, sumtibus Jo. Friderici Gleditschii. Anno M DC XCIV.

Med portr. av Seckendorf. – Tre delar med separat paginering.Proveniens: Josephus Thun emi Holmiæ V Joachimicis M D CC.

2:19 Nya testamentet

Novum Testamentum per Erasmum. Basel: Froben, 1519. 34x22 cm. C:a 700 s. Svinskinnsbd.

Novvm Testamentvm omne, mvlto qvàm antehac diligentius ab Erasmo Roterodamo recognitum, emendatum ac translatum, non solum ad græcam ueritatam, uerum etiam ad multorum utriusque linguæ codicum, eorúmque ueterum simul & emendatorum fidem, postremo ad probatissimorum autorum citationem, emendationem & interpretationem, præcipue Origenis, Athanasij, Nazianzeni, Chrysostomi, Cyrilli, Theophylacti, Hieronymi, Cypriani, Ambrosij, Hilarij, Augustini, un cum an­notationibus recognitis, ac magna accessione locupletatis, quæ lectorem doceant, quid qua ratione mutatum sit. Neque statim offendere, si quid mutatum offenderis, sed expende, num in melius mutatum sit. Nam morbus est non iudicium, damnare quod non inspexeris. Salvo vbiqve et illabefacto ecclesiæ ivdicio. Addita sunt in singulas apostolorum epistolas argumenta per Erasmvm Rot. [Kolofon:] Basileæ in ædibvs Ioannis Frobenii, anno salvtis hvmanæ M.D.XIX. Mense martio.

2:20 Chemnitz, Martin

Loci theologici. Wittenberg: Gormann, 1623. 33x20 cm. C:a 1300 s. Pgmtbd.

Loci theologici Martini Chemnitii ... Quibus et loci communes D. Philippi Melanchthonis perspicue explicantur, & quasi integrum Christianæ doctrinæ corpus, ecclesiæ Dei sincerè proponitur, editi opera & studio Polycarpi Leyseri D. Editio nova, emaculata: cui nunc recens accesserunt Fundamenta sanæ doctrinæ de vera & substantiali præsentia, exhibitione, & sumptione corporis & sanguinis Domini in cœna, repetita ab eodem Martino Chemnitio. Item Libellus de duabus naturis in Christo, earundem hypostatica unione &c. De communicatione idiomatum, ejusdem auctoris. Adjecti sunt indices ad sing. tractatus. Witebergæ, typis Johannis Gormanni, impensis Clementis Bergeri, & Zachariæ Schüreri bibliop. M. DC. XXIII.

Proveniens: Josephus Thun.

2:21 Kallwitz, Seth

Opus chronologicum. Frankfurt an der Oder: Thieme, 1620. 33x20 cm. C:a 1200 s. Skinnbd; blindst.; spännen.

Opus chronologicum, ex autoritate potissimûm Sacræ Scripturæ et historicorum fide dignissimorum, ad motum luminarium cœlestium, tempora & annos distinguentium, secundùm characteres chronologicos contextum, trecentis ferè eclipsibus annotatis confirmatum, & deductum usque ad nostra tempora. Cui præmissa est Isagoge chronologica, in qua cùm tempus astronomicum de numerandis motibus luminarium cœlestium, & eorundem eclipsibus; tum diversæ diversorum in omnibus epochis annorum quantitates & formæ dilucidè explicantur, characteres infallibiles ostenduntur, & qvid in unaquaque epocha verum falsumvé sit, ex veris fundamentis chronologicis apertè demonstrantur. Studio & operâ Sethi CalvisI. Editio altera & auctior & correctior. Adjectus est in fine index personarum & rerum gestarum uberrimus. Francofurti ad Oderam impensis Johannis Thymii bibliopolæ anno M.DC.XX.

Proveniens: Bonitas Patris Lucet Ubique Anagr. Christe dulcis veni, tuus gemo, bea. [1]623.

2:22 Vergilius Maro, Publius

Opera. Paris: Petit, 1512. 31½x21 cm. C:a 1100 s. Träbd; bred skinnrygg.

Opera Vergiliana docte & familiariter exposita: docte quidem Bucolica & Georgica a Seruio, Donato, Mancinello: & Probo nuper addito: cum adnotationibus Beroaldinis. Æneis vero ab iisdem præter Mancinellum & Probum: & ab Augustino datho in eius principiio: opusculorum præterea quædam ab Domitio Calderino. Familariter vero omnia tam opera quam opuscula ab Iodoco Badio Ascensio ... Venundantur ab Joanne Paruo: sub lilio aureo: & leone argento. [Föret.:] Ex officina nostra litteraria in Parrhysiorum Lutecia: ad. VIII. calen. maias. M.DV. Etiam tertium ad kalendas iulias anni ab redemptione humana. M.DXXI.

Proveniens: [Bak:] Joseph Thun. – [Pärmstämpel:] D. Iacobvs Conrad Prætorivs.

2:23 (saknas) Laurentius, Paulus Commentarii in libros Samuelis. Leipzig 1615. (Såld vid duplettauktionen 1765.)

2:24 Sleidanus, Johannes

Commentarii de statu religionis. Strassburg: Rihel, 1572. 32x20½ cm. C:a 950 s. Skinnbd; guldst.

Ioannis Sleidani Commentariorvm de statv religionis et reipvblicæ, Carolo quinto cæsare, libri XXVI. Michælis Bevtheri Carolopolitæ Commentariorvm de rebvs in Evropa et aliis quibusdam orbis terrarum illustrioribus regnis, eodem Carolo V. imperatore gestis libri VIII: ex varijs diuersarum gentium, partim latinè, partim germanicè, italicè, gallicè & hispanicè scriptis & editis annalibus decerpti: & qui complura à Sleidano prætermissa supplent, multa breuiter tantùm ab eodem adnotata copiosius exponunt, quædem etiam paulò aliter atque ille commemorant: iamque recens è lingua germanica in latinam conuersi prodeunt. Matthæo Delio Hamburgense interprete. Accessit rervm memorabilium, Ferdinando patre, & Maximiliano filio, imperatoribus, ad hanc vsque nostram ætatem gestarum appendix. Autore & interprete ijsdem. Argentinæ excudebat Theodosius Rihelius, anno M. D. LXXII.

Separat titelsida för Beuther, med avvikande årtal: M.D.LXVIII.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə