«the business times» qəzeti
Yüklə 37.93 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü37.93 Kb.

« THE BUSINESS TIMES » qəzeti


«The Business times» qəzeti 2006-cı ilin fevralından etibarən hər həftənin 5-ci günü nəşr olunur.Gündən-günə inkişaf edən qəzet hal-hazırda 5500 tirajla çap olunur və öz sahəsi üzrə Azərbaycanın lider qəzetidir.

24 səhifəlik «The Business times» qəzeti satış nöqtələrində 80-85 faizlə satılmaqla yanaşı,

geniş abunəçi kütləsinə də malikdir.Cari ilin iyun-avqust aylarında keçirdiyimiz kompaniya çərçivəsində Menecerlərimiz vasitəsi ilə qəzetimiz şəhərin bütün iri obyektlərinə mütəmadi göndərilərək,iş adamlarına təqdim olundu. Təsadüfi deyilki, hal hazırda paytaxtın 1000-dən çox obyekti«The Business times newspaper»qəzetinin abunəçisidir. Bundan başqa,qəzetimiz hər həftə bütün dövlət müəssisələrinə, iri kommersiya strukturlarına, o cümlədən bütün bank

və sığorta şirkətlərinə çatdırılır.

«The Business times» qəzeti günümüzün ən aktual iqtisadi və sosial mövzularını obyektiv şəkildə işıqlandırır, cəmiyyətə ən dolğun informasiya çatdırır. Qəzetimizdə yer alan «Praktiki biznes»,«Bank və sığorta», «Businesman»,«NEFT VƏ QAZ», «Businesswoman», «İşgüzar» səhifələri

oxucular tərəfindən böyük maraqla qarşılanır.

«The Business times» qəzeti mətbuatda formalaşmış bəzi stereotipləri dağıdaraq, istənilən kommersiya strukturunun uğurunu və gördüyü işləri heç bir təmənna ummadan öz səhifələrində dərc edir.Bizim üçün, məsələn, bank sektorundakı uğurlardan yazarkən hər hansı bankın adının çəkilməsi qorxusu yoxdur.Biz başa düşürük ki, Azərbaycanın hansısa kommersiya

strukturunun uğurunu obyektiv şəkildə cəmiyyətə çatdırmaq sadəcə, borcumuzdur.

«The Business times» qəzeti sahibkarların bacarıqlı işçi tapması istiqamətində də böyük işlər görməkdədir.Belə ki, hər həftə şirkət və müəssisələrin vakant iş yerləri barədə elanları təmənnasız olaraq, qəzetimizdə dərc olunur. Hal-hazırda 500-dən çox iş elanlarının yer aldığı «The Business times» qəzeti bacarıqlı işçi tapmaq yönündə sahibkarların 1 nömrəli köməkçisidİr.«THE BUSINESS TIMES» qəzetinin üstünlükləri

1. ÖLKƏMİZDƏ İQTİSADİYYAT SAHƏSİNƏ AİD LİDER MƏTBU ORQAN OLMASI

2. QAZETMİZİN BÖYÜK TİRAJLA ÇAP OLUNMASI --------------- (5500 NÜSXƏ)

3. 600-Ə YAXIN İŞ OBYEKTİNİN QƏZETİN ABUNƏÇİSİ OLMASI(ÖLKƏDƏ FƏALİYYAT GÖSTƏRƏN BANKLARIN, SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİNİN, BİR ÇOX BÖYÜK ŞİRKƏTLƏRİN BU SİYAHIYA DAXİL OLMASI)

4. HƏR HƏFTƏ 400-DƏN ARTIQ İŞ OBYEKTİNİN ÖZ VAKANSİYALARINI QƏZETDƏ YERLƏŞDİRMƏSİ.


« THE BUSINESS TIMES » qəzeti

Sizə öz səhifələrində reklam və elanlarınızı yerləşdirməyi təklif edir.

Bizim qiymətlərlə tanış ola bilərsiniz:

Reklamın 1 kv. sm üçün qiyməti (sifarişlər üzrə)

1-AYA-10%: 3-AYA -20% ENDİRİM : 6-AYA- 30 %ENDİRİM: 1-İLLİK -50 %

Ön səhifə

(paneli rəngli)

«İşgüzar»bölümünün ön səhifəsi

Orta səhifələr

(paneli rəngli.)

İç səhifələr

(ağ-qara)

Son səhifə (paneli rəngli)

1 Manat (AZN)

40 Qəpik (AZN)

50 Qəpik(AZN)

30Qəpik

(AZN)

90

Qəpik(AZN)

  1. Layihəmizə əsasən HƏR KƏS,ŞiRKƏTLƏR.TƏŞKİLATLAR,HOLDINGLƏR,

  2. DAŞINMAZ ƏMLAKLARINIZI KİRAYƏLƏR,İCARƏLƏR TORPAQ SAHƏLƏRİ VƏ SAİR) hər həftə 27 ədəd elan

  3. MARKETİNQS ŞƏBƏKƏLƏRİ,vəS.

  4. KATERİNGS-ŞƏRQ-QƏRB-AVROPA-MİLLİ-RESTORANLAR-PUBS-BARS-KAFE CİTY,

5.UŞAQLAR ÜÇÜN ƏYLƏNCƏ MƏRKƏZLƏRİ--B.Ə.M,AQUAPARK--KOMLEKSLƏR-HOTELS(OTELLƏR),3-5-8D CİNEMA MƏRKƏZLƏRİ,

6. SUVENİRLƏR HƏDİYYƏ DÜKANLARI,PLAZALAR-BİZNES MƏRKƏZLƏRİ,

7.AVTOMOBİL SATIŞ MƏRKƏLƏRİ(AVTOMOBİLİN MODELİ,ISTEHSAL İLİ, RƏNGİ,MOTORU,SALONU,QİYMƏTİ)RENT A CARS(AVTOMOBİLLƏRİN İCARƏSİ)

8.BEYNƏLXALQ VƏ DÖVLƏT SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİ,

9.HÜQUQİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏR,

10.SALONLARI,SPA-MASSAJ(MASSAGES) CENTERS(MƏRKƏZLƏR)FİTNESLƏR, EKSKLUZIV OLARAQ HƏTTA EV xanımlarıda abunə olmaqla AD GÜNLƏRİNDƏ ƏZİZLƏRİNİ SEVİNDİRMƏK ÜÇÜN AD GÜNÜNDƏ ŞƏKİLLƏRİNİ YERLƏŞDİRƏ BİLƏSİZ HƏTTA YENİLİKLƏDƏN XƏBƏRDAR OLMAQLA ÖZ ŞƏXSİ BİZNESİNİ MƏLUMATINIZI ELANLARINIZI BURADA YERLƏŞDİRƏ BİLƏRİSİZ

11. BOUTİQUES,(QADIN,KİŞİ,GEYİM FİRMALARI DİLLERLER)

12 .MOBİL TELEFONLAR-MAĞAZALAR ŞƏBƏKƏ DİLERLƏRİ,

13. İDMAN OLİMPİYA KOMLEKSLƏRİ,

14. TƏHLÜKƏSİZLİK ŞİRKƏTLƏRİ,VƏ DÖVLƏT ORQANLARI, NAZİRLİKLƏR MÜƏSSİSƏLƏR,DÖVLƏT MƏSƏLƏLƏRİ GÖMRÜK KOMİTƏSİ,VERGİLƏR İDARƏSİ,DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ,

15. AZƏRBAYCANDA SƏFİRLİKLƏR(EMBASSİES İN AZERBAİJAN)

16. FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİ(F.H.N)

ƏMLAK MƏSLƏLƏRİ ÖZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏLƏRİ,

17. DÖVLƏT VƏ ÖZƏL KÖRPÜLƏR-BİNALAR TİKİNTİ ŞİRKƏTLƏRİ,

18.DOVLƏT TELEVİZİYA VƏ TELERADİO YAYIMI-BÖLGƏLƏR ÜZRƏ,

19. BAKI MƏŞĞULLUQ İDARƏLƏRİ,AZƏRBAYCAN

20.RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ,(XALÇALAR, MUZEYLƏR, OPERA BALET,AKADEMİK DÖVLƏT TEATRLAR VƏ SAİR)

21. ZƏRGƏRLİK MAĞALARI,

22.BİZNESMENLƏR,SATIŞ,TİCARƏT MƏRKƏZLƏRİ,

23. BEYNƏLXALQ HAVA-DƏNİZ YOL LİMANLARI,DƏMİR

YOLU,AVTOVAĞZAL,

24. TOURİSM TRAVELS-ŞİRKƏTLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT MƏKANLARI,

25. ŞADLIQ EVLƏRİ,ATELYƏLƏR,

26. İNFORMASİYA TEXNOLOGİYA NAZİRLİYİ,İNTERNET PROVAYDER-

ŞƏBƏKƏLƏRİ (WWW./WORLD WIDE WEB-S)

27. FOTOSTUDİYALAR,

28. KİMYƏVİ TƏMİZLİK SERVİSLƏRİ.

29.MEBEL MAĞAZALAR, FABRİKİ,ZAVODLAR,

30.ƏRZAQ MARKETLƏR ZƏNCİRİ,

31. TƏRCÜMƏ MƏRKƏZLƏRİ,

32. MƏTBUAT MƏRKƏZLƏRİ(JURNALLAR,QƏZETLƏR,VƏ S.),

33. KARGOLAR(DAŞINMALAR T.I.R)

34. BEYNƏLXALQ ÖZƏL MİLLİ BANKLAR,

35. TİBBİ,KLİNİK MƏRKƏZLƏR,ƏCZƏXANALAR,

35. DÖVLƏT VƏ ÖZƏL UNİVERSİTETLƏR,

36. (TAXİ TRANSPORT SERVİCES COPMANY)-TAKSİ XİDMƏT

DAİRƏSİ-NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏR ŞİRKƏTİ,

SİZ SADƏCƏ 1-İLLİK MÜDDƏT ÜÇÜN –30MANAT(AZN)ABUNƏ OLMAQLA,:HƏRHƏFTƏƏNYENİMƏLUMATLAR,XƏBƏRLƏR,YENİLİKLƏRİNİZİ, SEVİNCİNİZLƏ ƏZİZLƏRİNİZİ VƏ DOĞMALARINIZI SEVİNDİRƏN AD GÜNLƏRİNDƏ(ŞƏKLİNİ)YERLƏDİRMƏK İMKANI. REKLAM vəELANLARINIZI(XİDMƏTİ) İL BOYU PULSUZ (FREE)

BÜTÜN PROFİLLƏR (İXTİSASLAR, KATEQORİYALAR)ÜZRƏ REAL İŞ ELANLARINIZI YERLƏŞDİRMƏKLƏ 10x5 ÖLÇÜDƏ ŞƏKİLLİ

REKLAMINIZI YERLƏŞDİRƏ BİLƏRSİZ.

1 ELAN ( 25 SÖZƏDƏK )

1 MANAT (A ZN)

1 ELAN(25 SÖZƏDƏK,ÇƏRÇİVƏDƏ)

1.50 QƏPİK (A ZN)

Bundan başqa siz abunə də yazıla bilərsiniz: 1-illik müddət üçün –30manat(AZN)

HÖRMƏTLƏ : A Z Ə R M Ə M M Ə D O V

BEYNƏLXALQ ŞİRKƏTLƏR,TƏŞKİLATLAR və

HOLDİNQLƏRLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ

M E N E C E R
Əlaqə telefonları:GSM:(+99455)533 79 05

(+99455)780 58 38

EMAIL ; aze.10.xx.666@gmail.com,10.xx.666.aze@gmail.com

WWW.FACEBOOK.COM/azergezer@yahoo.com/AZER MAMMADOV )

MƏQSƏDİM BU SAHƏDƏ FƏRQLƏNDİRƏN ÖZUNƏ MƏXSUS MÜBARİZƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİM

VƏFƏRQLİ MÜBARİZƏ METODİKAM;

1. AZƏRBAYCAN XALQINA XİDMƏT

2. AZƏRBAYCANDA İŞSİZLİYİN ARADAN QALDIRILMASI

3. AZƏRBAYCANDA ƏHALİ ARASINDA İQTİSADİ BÖHRANIN VƏ İNFLİYASİYANIN

QARŞISINI ALMAQ
« BUSINESS TIMES » müxtəlif layihələr həyata keçirir.Bu layihələrin biri də reklamla bağlı olan layihədi. Biz bir çox şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik və onların reklamını «BUSINESS TIMES» qəzetində yerləşdirmişik.

Qarşılıqlı razılaşma olsa, sizinlə də əməkdaşlıq etmək bizim üçün xoş olardı.

Zəhmət olmazsa,sizin üçün münasib olan bir vaxtda görüş təyin edərdiniz və biz,menecerlərimizdən birini təyin etdiyiniz vaxtda sizin şirkətə ofisinizə göndərərdik.

(Bu şirkətlərin içərisində sizin fəaliyyət növü ilə məşğul olan şirkətlərdə var.Sizin şirkətinizin də onların arasında olmasını çox istəyərdik.)


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə