Təvəllüdü: 08. 08. 1960 Təhsili: Ali Elmi dərəcəsi
Yüklə 40.16 Kb.
tarix22.02.2016
ölçüsü40.16 Kb.


ALMAS QASIM QIZI BINNƏTOVA (ALMAZ ÜLVI)

- Anadan olduğu yer: Ermənistan, Göyçə mahalı, Basarkeçər rayonu, Kəsəmən kəndi

- Təvəllüdü: 08.08.1960

- Təhsili: Ali

- Elmi dərəcəsi: filologiya üzrə elmlər doktoru

- Elmi rütbəsi: baş elmi işçi

- Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

5717.01.- Türk xalqları ədəbiyyatı

10.01.01.- Azərbaycan ədəbiyyatı

- Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 450

- Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 20

- Əsas elmi nailiyyətləri:


 1. Azərbaycan milli-azadlıq mübarizəsinin poeziyada əksi problemi

 2. Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrinin tədqiqi

 3. Ülvi Bünyadzadənin ədəbi irsinin tədqiqi və nəşri məsələləri (7 kitabı nəşr olunub)

- Kadr hazırlığı:

elmlər namizədlərin sayı: 1elmlər doktorlarının sayı: 1

 • Əsas elmi əsərlərin adları:

 1. Poezıyada milli azadlıq duyğuları // Bakı, Ağrıdağ, 1997. 115 s.

 2. Ülviləşən Ülvim. Ədəbi qeydlər // Bakı, Ağrıdağ, 1998. 200 s.

 3. Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyət memarı // Bakı, Nurlan, 2004. 80 s.

 4. Müharibə ağrılarım: elmi və publisistik düşüncələr, portretlər, ədəbi qeydlər, // Bakı, Nurlan, 2005. 546 s.

 5. Azərbaycan-özbək (cığatay) ədəbi əlaqələri // Bakı, Qartal, 2008, 328 s.

 6. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında (məqalələr toplusu) // Bakı, Qartal, 2009, 360 s.

 7. Ədəbi duyğularım: Elmi düşüncələr, portretlər, ədəbi qeydlər // Bakı, Nurlan, 2008, 426 s.

 8. Müdriklik işığında: Azərbaycan 2008-2009-cu illərdə YUNESKO səhifələrində // Bakı, Nurlan, 2009, 136 s.

 9. Göyçə mahalı: Kəsəmən - bir kəndin tarixindən səhifələr // Bakı, CBS, 2011, 592 s.

Tərtib etdiyi, redaktoru və ön sözünün müəllifi olduğu kitabları:

 1. Ülvi Bün­yad­za­də. “Ül­vi duy­ğu­la­rım” (Şeirlər və poema): tərtib edəni və ön söz müəllifi A.Binnətova // Bakı, “Gənclik”, 1990, 55 s.

 2. Ülvi Bün­yad­za­də. “Bir ölü­mün acı­ğı­na” (Şeirlər, poema, povest, hekayə, pyesləri, tərcü­mə və məktubları). Tərtib edəni və ön söz müəllifi A.Ülvi // Bakı, “Gənclik”, 1993, 256 s.

 3. Ülvi Bün­yad­za­də. “Öm­rüm sə­nin eş­qin­di” (Şeirlər və poema). Tərtib edəni, redaktoru və ön söz müəllifi A.Ülvi // Bakı, “Mütərcim”, 2005, 220 s.

 4. Ülvi Bün­yad­za­də. “Sənin oxşarın bənövşədi…” (Şeirlər, poema, povest, hekayə, pyesləri, tərcümə və məktubları): tərtib edəni, redaktoru və ön söz müəllifi A.Ülvi // Bakı, “CBS”, 2005, 495 s.

 5. Ülvi Bün­yad­za­də. “Ömür yolu”. Poema. 5 dildə (Azərbaycan, gürcü, ingilis, rus və türk dillərində). Ön söz müəllifi: A.Ülvi // Bakı, “Mütərcim”, 2009, 100 s.

 6. Ülvi Bün­yad­za­də. “Ömür yolu”. Poema. Azərbaycan və gürcü dillərində. Ön söz müəllifləri: Q.Paşayeva və Almaz Ülvi. Tbilisi, 2009, 68 s.

 7. Ülvi Bün­yad­za­də. Könlüm qəhərlənib (Dünya ədəbiyyatından tərcümələr): Tərtib edəni, redaktoru və ön söz müəllifi A.Ülvi // Bakı, “Nurlan”, 2011, 105 s.

 8. Qəşəm Aslan. Məğlub ölüm (povest, hekayə, miniatür və məqalələr) // tərtib edəni, redaktoru və ön söz müəllifi A.Ülvi // Bakı, “Ağrıdağ”, 1997, 168 s.

 9. Xaliq Əhmədov. Ölüncə biləcəm sənin qədrini (Şeirlər). Redaktoru və ön söz müəllifi A.Ülvi // Bakı, “Ağrıdağ”, 1997, 30 s. (Qarabağ cəbhəsindəki bir əsgərin cib dəftərçə­si).

İştirak etdiyi Simpozium, Konfrans və Seminarlar

 1. Poemalarda folklor motivləri (1920-32 ci illər materialları əsasında) // Folklor və Mədəniyyət (gənc filoloqların VI respublika konfransı). Bakı, EA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 13-14 dekabr 1989.

 2. Ülvi Bünyadzadənin “Ömür yolu” əsərində mahnı folkloru motivlərinin poetik təcəssümü // Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasın 70 illiyinə həsr olunmuş Tələbə Konfransı, Bakı, 20-21 dekabr1990

 3. Əlişir Nəvainin ədəbi şəxsiyyəti // Yaxın Şərq dünən, bu gün və sabah AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı, 2425 oktyabr 2007.

 4. Maksud Şayxzoda icodi adabiy alokalar kuzqusida // Uzbekistan Fanlar Akademiyası, A.Navoiy nomidaqi Til va Adabiyet instituti va Uzbekistan YezuvçilarUyuşmasi Maksud Şayxzoda tuqilqan kunninq 100 yilliqiqa bqğişlanqan İlmi Anjuman,Toşkent, 21 noyabr 2008

 5. Milli azadlıq aşiqlərinin poetikası // AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitu­tu­nun Elmi sessiyası, 17 yanvar 2009.

 6. 1918 - 20-ci il dövrünün gənclik poeziyası və Ülvi Bünyadzadənin yaradı­cı­lığı” // Azərbaycan Yazıçılar Birliyi (Natavan klubunda) və Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi, sifarişli məruzəçi, 17 yanvar 2009.

 7. Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri // Azərbaycan Respublikasının Özbəkistandakı səfirliyi və “Qardaşlıq” Mədəniyyət Cəmiyyətinin “Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında” və “Azərbaycan-özbək (cığatay) ədəbi əlaqələri” kitablarının təqdimatına həsr etdikləri Elmi Konfrans, Özbəkistan, Daşkənd, 29-30 aprel 2009.

 8. Maqsud Şeyxzadənin yaradıcılığı ədəbi əlaqələr müstəvisində (məruzə) // AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda keçirilən Elmi Sessiya, 17 noyabr 2009.

 9. Azərbaycan 2008-2009- cu illərdə YUNESKO səhifələrində: Ü.Hacıbəyo­vun “Leyli və Məcnun”operası, S.Bəhlulzadə, Mir Cəlal və Musa Əliyevin 100 illik yubileyləri haqqında // AMEA Rəyasət Heyəti, akademik Musa Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfrans, Bakı, 05 noyabr 2009.

 10. Ovqat: nur hikmətinin çevrəsində // İstanbul Elm və Kültür Vəqfinin keçirdiyi “Elm, iman və əxlaq” adlı beynəlxalq simpozium, , Türkiyə, İstanbul, 3-5 oktyabr 2010

 11. Folklor dünyasının özbək fəslimdə dastan janrı və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında tədqiqi məsələləri // “Ortaq türk keşmişindən ortaq türk gələcəyinə” Y beynəlxalq simpozium, AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 25-26 noyabr 2010

 12. Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri müstəvisində: iqtisadi münasibətlərin möhkəmlən­məsi üçün ədəbi-mədəni əlaqə faktoru vacibdir // AMEA Elmi-İnnovasiyalar Mərkəzində “Ölkə iqtisadiyyatinin inkishafinda elmi innovasiyanin rolu”adlı Beynəlxalq Elmi – Praktiki Konfrans, Bakı, 24-25 noyabr 2011

 13. "Koroğlu" (Azərbayjan)  "Goroğlu" (Özbək) qəhrəmanlıq dastanlarının mü­qa­yi­səli təhlili araşdırmaçıların elmi - nəzəri düşüncəsində // VIII. Bey­nəl­xalq Türk Xalq Mədəniyyəti Konqresi, Türkiyə, İzmir (Özdərə), 21-24 noyabr 2011

 14. XX asr Ozarbayjon adabiyetşunasliqida Navoiy ijodini urqaniş muammolari // Uzbekistan Fanlar Akademiyası, A.Navoiy nomidaqi Til va Adabiyet instituti va Uzbekistan YezuvçilarUyuşmasi xamda Uzbakistan Respublikası Oliy va Urta maxsus talim vazirliqii. “Alişir Navoiy ijodiy va manaviy merosininq olamşumul axamiyatii” mavzu­­daqi xalkaro ilmiy-nazariy konferensiya, “Ozbekiston”, Toşkent, 27-29 sentyabr 2011,

 15. Творчество Габдуллы Тукая и узбекское литературоведение // “Qab­dul­la Tukay mirası həm milli – mədəni baqlanışlar” adlı Qabdulla Tukayın anadan olmasının 125 iliyi münasibətilə Tatarıstanda keçirilən Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Kazan, 25 aprel 2011

 16. Özbək poeziyasında “Azərbaycan” mövzusu” // Xəzər Universiteti “Azərbaycan dünya ədəbiyyatında” adlı beynəlxalq simpozium, Bakı, - 27 -28 may 2011

 17. Qabdulla Tukay yaradıcılığı Azərbaycan - özbək ədəbiyyatşünaslığında // Bakı Dövlət Universiteti // Akademik A. Zamanovun anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar keçirilən beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 14 noyabr 2011

 18. Özbək klassiki Ə.Fitrətin ədəbi şəxsiyyəti və irsi (məruzə) // Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu və Babeş-Bolyai Univesitetinin Türkologiya və Mərkəzi Araşdırmalar İnstitutu, Bakı, 01-02 iyun 2011,.

 19. Azərbaycan – Özbək nağıllarının qarşılıqlı tədqiqi // I.Uluslararsı İqdır Sempozyumu, Türkiyə, İqdır, 19-20 aprel 2012

 20. Haqq Aşığı Dədə Ələsgərin elmi bilgisi haqqında araşdırmalar // Uluslar­arası Aşıq Summani və Aşıqlıq Gələnəyi Sempozyumunda məruzə // Türkiyə, Ərzurum, 31 may - 2 iyun 2012.

 21. Dədə Ələsgər və Aşık Şenlik yaradıcılığında Gönül motifi // Kafkas Üniversitesi, Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi İle Kars İl Kültür Müdürlüğü İşbirliğinde “Aşık Şenlik Sempozyumu” Türkiyə, Kars, 26 Mart 2012.

 22. Dədə Ələsgər və Aşık Şennik poeziyalarinda yurd ağrisi mövzusu // Kafkas Üniversitesi, Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi İle Kars İl Kültür Müdürlüğü İşbirliğinde “Aşık Şenlik Sempozyumu” Türkiyə, Kars, 26 Mart 2012.

 23. Yunus Əmrə: Könlüm eşq dolu bir aşiqə heyran // Yunus Əmrə və Aşk” adlı 20. Beynəlxalq Xəzər Şeir Axşamları (sifarişli məruzəçi), Türkiyə, Elazığ ş. 21-24 Haziran 2012.

 24. Klassiklərimiz Bəkir Çobanzadənin araşdırmalarında (M.Füzuli, Ş.İ.Xətai, Ə.H.Bayqara və Ə.Ə.Nəvai). “Bəkir Çobanzadə dünyası” I. Beynəlxalq Türkoloji Elmi Konfransda məruzə, Krım, Qarasuvbazar, 22-26 may 2012.

 25. Göyçə mahalında əhalinin rus – erməni birləşmələrinin tecavuzuna məruz qalması və ədəbiyyat // I Uluslararası Hərəkani simpozyumu, Türkiyə.Kars. 11-13 oktyabr 2012.

 26. Nizami ədəbi irsinin özbək ədəbiyyatında təsiri, özbək ədəbiyyatşünas­lı­ğında tədqiqi və Özbəkistanda nəşri məsələləri // AMEA Gəncə regional elmi mərkəz. Nizami Gəncəvi 870. Nizamişünaslıq elmi mərkəzi. “Elm”, 2012.№2 Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə, 29-30 sentyabr 2012.

 27. Hüseyn Cavid və özbək ədəbi-mədəni mühiti // Hüseyn Cavid yaradiciliği çağdaş təfəkkür işiğinda” adlı beynəlxalq elmi simpozyum (Hüseyn Cavid-130), Bakı, AMEA Rəyasət heyəti, 22-24 oktyabr 2012

 28. Özbək ədibi Aydin Haciyeva “altmışıncılar nəsli”nin görkəmli simala­rından biri kimi // Professor V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” adlı beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi,10 noyabr 2012.

 29. Özbək folklor biliciləri və abidələri özbək və Azərbaycan folklorşünas­larının elmi-nəzəri araşdırmalarında // AMEA Folklor İnstitutu AMEA Tarix İnstitutu “Folklor və tarix” mövzusunda Simpozium, Bakı, 18-20 noyabr 2012,

 30. Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəhidlər” poemasının ideya- estetik məzmunu,

fəlsəfi anlamı // I.Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə simpoziumu Bakı, Kafkaz Universitesi, 13-15 dekabr 2012.

 1. Qarabağdi mənim dinim – imanim...” (Ülvi Bünyadzadənin yaradıcılığında Qarabağ motivi) // AMEA Folklor İnstitutu, "Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər" mövzusunda Rrespublika Konfransı, Bakı, 26 dekabr 2012.

 2. Müstəqil Azərbaycan mətbuatında Sarıkamış hərəkatı // Uluslararasi Sarikamiş Sempozyumu, Türkiyə, Kars (Sarıkamış), 02-0

- Təltif və fəxri adları: “Ülvi Bünyadzadə Xatirə muzeyi”nin fəxri direktoru,

Özbəkistan Respublikası “Shark Ayoli” Beynəlxalq

Qadınlar İctimai Fondunun fəxri diplomçusu;

Özbəkistan Respublikasının “Daşkənd-2000”

beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı.

- Pedaqoji fəaliyyəti:  1996-1998-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində

pedaqoq kimi fəaliyyət göstərmişdir- İş yeri və ünvanı:

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Türk xalqları ədəbiyyatışöbəsi , filologiya elmləri doktoru, Bakı-1052, F.Yusifov 43/22

- Vəzifəsi: baş elmi işçi

- Ev tel.:  + 994-12-566-37-89

- Mob. Tel.: + 994-50-382-74-59

- Elektron poçtu: almazulvi1960@mail.ru

almazulvi@hotmail.com


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə