Test iz opšteg obrazovanja i informisanosti
Yüklə 230.04 Kb.
səhifə3/3
tarix25.04.2016
ölçüsü230.04 Kb.
1   2   3

261. Investiranje je:

a) kupovina proizvoda i usluga,

b) plasiranje štednje u banku,

c) kupovina akcija i obveznica.

 

262.  Tržišna privreda je:

a) ona u kojoj sve odluke o proizvodnji i potrošnji donosi vlada,

b) ona u kojoj pojedinci i privatna preduzeća donose odluke o proizvodnji i potrošnji,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

263. Životni standard građana u jednoj zemlji zavisi od:

a) vojne i političke moći te zemlje,

b) sposobnosti zemlje da proizvodi dobra i usluge,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

264. Životni standard zavisi od:

a) zarada (plata),

b) troškova roba i usluga,

c) odnosa zarada i troškova i količine roba i usluga koje pojedinci mogu da pribave (kupe).

 

265. Kada centralna banka emituje (štampa) suviše novca:

a) cene proizvoda i usluga rastu,

b) cene proizvoda i usluga opadaju,

c) cene proizvoda i usluga ostaju nepromenjene.

 

266. Inflacija je:

a) opadanje opšteg nivoa cena u ekonomiji,

b) porast opšteg nivoa cena u ekonomiji,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

267. Poželjna je:

a) viša stopa inflacije,

b) niža stopa inflacije,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

268. Poželjna je:

a) viša produktivnost,

b) niža produktivnost,

c) ništa od prethodno navedenog.

 
269. U uslovima ekonomske krize nezaposlenost:

a) raste,

b) opada,

c) ostaje nepromenjena.

 

270. Efikasnost omogućava:

a) maksimalizovanje koristi iz ograničenih resursa,

b) proizvodnju pravih roba i usluga namenjenih tržištu,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

271. Proizvodni resursi – rad, zemlja i kapital su:

a) neograničeni,

b) ograničeni,

c) nemoguće je utvrditi.

 

272. U uslovima izrazite konkurencije, kakva se kod nas susreće na pijacama, cena kišobrana će u slučaju da kiša pada:

a) rasti,

b) opadati,

c) ostati nepromenjena.

 

273. Povećanje poreza i povećanje socijalnih davanja:

a) dokazuje postojanje „besplatnog ručka”,

b) unapređuje efikasnost na štetu jednakosti,

c) unapređuje jednakost na štetu efikasnosti.

 

274. Spoljnotrgovinska razmena je:

a) neophodna jer omogućava zemlji da ima veću raznovrsnost proizvoda po nižim troškovima, nego da se ti proizvodi proizvode u zemlji

b) nepotrebna budući da ne omogućava smanjenje potrebe za resursima,

c) štetna s obzirom na to što stavlja u podređeni položaj u odnosu na druge države.

 

275. Ljudi reaguju na podsticaje. Ukoliko su plate računovođa i inženjera jednake, a prve se povećaju za 50% i druge za 20%, može se očekivati:

a) veći broj studenata koji žele da postanu računovođe,

b) veći broj studenata koji žele da postanu inženjeri,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

276. Najveću snagu na tržištu ima:

a) farmerov uticaj na cenu kukuruza,

b) Mercedesov uticaj na cenu automobila,

c) Majkrosoftov uticaj na cenu operativnih sistema.

 

277. Radnici u Nemačkoj su među onima koji primaju najveće plate u Evropi:

a) zato što je nemačka privreda zaštićena od stranih konkurenata,

b) zato što rade najduže u Evropi,

c) zato što rade najproduktivnije (sa najvećim učinkom).

 

278. Porast cene malina je informacija koja:

a) sugeriše potrošačima da kupuju više malina,

b) sugeriše potrošačima da kupuju manje višanja,

c) sugeriše proizvođačima da proizvode više malina,

d) sugeriše proizvođačima da proizvode manje malina.

 

279. Ukoliko bi za svaki sat radnik mogao da proizvede dve čokolade ili deset olovaka, bez razmene bi:

a) domaća cena jedne olovke bila 1/5 čokolade,

b) domaća cena jedne olovke bila 1/3 čokolade,

c) domaća cena jedne olovke bila dve čokolade.

 

280. „Načertanije“ je napisao:

a) Ilija Grašanin,

b) Milutin Garašanin,

c) Miloš Obrenović,

d) Dositej Obradović.

 

281. Tip banke koji kao prevashodan cilj rada ima sticanje profita jeste:

a) investiciona,

b) komercijalna,

c) narodna.

 

282. U kom kompjuterskom programu se najčešće kucaju tekstualni dokumenti?

a) Microsoft World,

b) Microsoft Word,

c) QWERTY inc.,

d) Microsoft Excel.

 

283. Koja od navedenih zemalja ne pripada Skandinaviji?

a) Norveška

b) Švedska

c) Litvanija

d) Finska

 

284. Izbacite uljeza:

a) Butros Butros Gali,

b) Ban Ki Mun,

c) Kofi Anan,

d) Idi Amin.

 

285. U kom delu se prvi put pominje Veliki brat?

a) „Taras Buljba“,

b) „1984“,

c) „Velika očekivanja“,

d) „Utopija“.

 

 286. Podvucite pravilno napisanu reč:a) ne znanje,

b) ne dostajati,

c) ne piti,

d) ne pozvan.

 

287. Vrhovni bog u skandinavskoj mitologiji je:

a) Loki,


b) Tor,

c) Odin,


d) Perun.

 

288. Koja od navedenih životinja nije sisar?

a) kit,

b) delfin,c) ajkula,

d) slepi miš.

 

289. Kako se zove himna studenata i univerziteta?

a) „Gaudeamus igitur“ („Radujmo se“),

b) „Internacionala“,

c) „Oda radosti“,

d) „Mala noćna muzika“.

 

290. U Sjedinjenim Američkim Državama dominantna religija je:

a) rimokatolicizam,

b) protestantizam,

c) judaizam,

d) budizam.

 

291. Talmud je:

a) jevrejska sveta knjiga,

b) naftom bogata oblast Bliskog istoka,

c) provincija u Egiptu,

d) košarkaški klub iz Tel Aviva.

 

292. Agrumi su:

a) nalazišta srebra,

b) neophodni sastojci za pripremu ruma,

c) južno voće,

d) ništa od navedenog.

 

293. Italijanski vestern filmovi su se popularno zvali:

a) špageti vestern,

b) njoki vestern,

c) vestern donovi,

d) vesternini.

 

294. Sikstinsku kapelu je oslikao:

a) Mikelanđelo,

b) Leonardo da Vinči,

c) Van Gog,

d) Ticijan.

 

295. Kako se zove parlament Sjedinjenih Američkih Država?

a) Senat,

b) Narodna skupština,

c) Kongres,

d) Predsednički dom,

e) Predstavnički dom.

 

296. Muzički instrument je:

a) mandolina,

b) papalina,

c) konkubina,

d) kartolina.

 

297. Kako se naziva igračka na rasklapanje u liku stare žene, jedan od nacionalnih simbola Rusije?

a) babuška,

b) papuška,

c) djeduška,

d) šuška,

e) nijedno od navedenih.

 

298. Stogodišnji rat se vodio između:

a) Francuske i Italije,

b) Španije i Portugala,

c) Engleske i Španije,

d) Francuske i Engleske.

 
299. Od koje godine je Republika Srbija samostalna država?

a) 1804,


b) 1835,

c) 1878,


d) 1945,

e) 1991,


f)  2006.

 

300. Pre Drugog svetskog rata dominantan jezik u međunarodnim odnosima bio je:

a) nemački,

b) engleski,

c) francuski,

d) ruski,

e) španski,

 

301. Dopunite niz u sastavu muzičara grupe The Beatles: Ringo Star, Pol Makartni, Džordž Harison i...

a) Džeri Luis,

b) Čabi Čeker,

c) Džon Lenon,

d) Čak Beri.

 

302. Ko je po legendi osnovao Rim?

a) Rimski Korsakov,

b) Gaj Julije Cezar,

c) Eneja


d) Romul i Rem

 

303. Koje delo je napisao Fjodor Mihailovič Dostojevski?

a) „Tihi Don“,

b) „Stranac“,

c) „Kockar“,

d) „Jedan dan Ivana Denisoviča“.

 

304. Aboridžini su domorodačko stanovništvo:

a) Novog Zelanda,

b) Havaja,

c) Australije,

d) Kanade.

 

305. Agnostik je:

a) nevernik,

b) osoba koja pati od brojnih fobija,

c) osoba koja nema pouzdanja u svoje znanje,

d) osoba koja smatra da viša duhovna sila (božanstvo) možda postoji, ali da se ne može utvrditi oblik i priroda te sile.

 

306. Vernici islamske veroispovesti veruju:

a) samo u proroka Muhameda,

b) samo u proroka Mojsija,

c) u tri proroka, Mojsija, Isusa i Muhameda,

d) ni u jednog od navedenih proroka.

 

307. Navedite predstavnika impresionizma u slikarstvu:

a) Pablo Pikaso,

b) Klod Mone,

c) Žan Mone,

d) Sava Šumanović.

 


308. Koja telo u Sunčevom sistemu zvanično više nije planeta?

a) Zemlja,

b) Venera,

c) Pluton,

d) Saturn.

 

309. U kom gradu žive književni junaci Romeo i Julija?

a) Raveni,

b) Veroni,

c) Stratfordu na Avonu,

d) Firenci.

 

310. Koja hrana nije kvarljiva?

a) med,


b) mleko,

c) meso,


d) jaja.

 

311. U kom gradu se održava Oktoberfest?

a) Glazgovu,

b) Edinburgu,

c) Bremenu,

d) Minhenu,

e) Frankfurtu.

 

312. Sadašnji vrhovni poglavar rimokatoličke crkve zove se:

a) papa Franja I,

b) papa Jovan Pavle III,

c) papa Benedikt XVI,

d) papa Grgur XV.

 

313. Trojanski rat se vodio zbog:

a) Jelene,

b) Atine,

c) Zevsa,

d) Jovane.

 

314. Tabu znači:

a) tagrada,

b) zabrana,

c) dozvola,

d) pristanak.

 

315. Mihailo Obrenović je imao titulu:

a) župana,

b) kneza,

c) kralja,

d) despota.

 

316. Koji starogrčki mislilac je uzviknuo „Eureka!“?

a) Diogen,

b) Sokrat,

c) Arhimed,

d) niko, u pitanju je ratnički poklič filozofa iz Mileta.

 

317. Petar Veliki je za svoju prestonicu odredio planski izgrađen grad:

a) Sankt Petersburg,

b) Tver,

c) Pskov,

d) Moskvu.

 

318. Bugari su svoje ime dobili po:

a) slovenskom plemenu od koga potiču,

b) azijskom plemenu koje se asimilovalo u slovenskim masama na Balkanu,

c) grčkom imenu za prva slovenska plemena na Balkanu,

d) mađarskom imenu koje doslovno znači „ne-Ugari“.

 

319. Osobu koja voli da uživa u životnim zadovoljstvima drugačije nazivamo:

a) stoikom,

b) epikurejcem,

c) pitagorejcem,

d) pustinjakom,

 

320. Austrougarska je anektirala Bosnu u Hercegovinu:

a) 1900,

b) 1914,


c) 1908,

d) 1918.


 

321. Na Lazarevoj večeri nije mogla biti poslužena:

a) piletina,

b) salata,

c) ćuretina,

d) prasetina,

e) konjetina.

 

322. Felinolog je neko ko se bavi:

a) mačkama,

b) pticama,

c) posredovanjem,

d) divljim životinjskim vrstama.

 

323. Muzej Prado se nalazi u:

a) Barseloni,

b) Parizu,

c) Rimu,

d) Madridu.

 

324. Kraljevina SHS je osnovana:

a) 1914,


b) 1915,

c) 1918,


d) 1945.

 

325. Sedište UN se nalazi u:

a) Ženevi,

b) Briselu,

c) Strazburu,

d) Njujorku.

 

326. Antički Vavilon se nalazi u blizini današnjeg:

a) Jerusalima,

b) Bagdada,

c) Kaira,

d) Bejruta.

 

327. U timokratiji stanovništvo se deli po:

a) teritorijalnom principu,

b) imovinskom principu,

c) poreklu,

d) ni po čemu od prethodno navedenog.

 

328. Dragutin Dimitrijević Apis je bio član:

a) Crne noći,

b) Crne ruke,

c) Crne zore,

d) Crne smrti.

 

329. Prvi od državnika u Evropi koji je uveo neke vidove socijalnog osiguranja bio je:

a) Bendžamin Dizraeli,

b) Oto fon Bizmark,

c) Aleksandar Kerenski,

d) Napoleon III.

 

330. Jedini predsednik SAD koji je više od dva mandata bio na toj poziciji je:

a) Džordž Vašington,

b) Kalvin Kulidž,

c) Bil Klinton,

d) Teodor Ruzvelt,

e) Frenklin Delano Ruzvelt.

 

331. Agorafobija je:

a) strah od letenja,

b) strašan san, košmar,

c) mesečarenje,

d) strah od otvorenog prostora.

 

332. Kako se zove muzički pokret iz osamdesetih kojim je pank muzika doživela procvat?

a) „New wave“,

b) „Old boy“,

c) „Evergreen“,

d) „Rockin’ and rollin’“.

 

333. Ko je izumeo parnu mašinu?

a) Tomas Njukomen,

b) Džejmi Oliver,

c) Džems Vat,

d) Aleksandar Grejem Bel.

 

334. Koja antička država je smatrala Mediteran „svojim jezerom“?

a) Persija,

b) Rimsko carstvo,

c) Kartagina,

d) Fenikija.

 

335. Reka Rajna se uliva u:

a) Jonsko more,

b) Crno more,

c) Severno more,

d) Sredozemno more.

 

336. Nikolo Paganini je svetski poznat po:

a) delu „Paganin u Italiji“, zbog kojeg je i dobio nadimak,

b) virtuoznom sviranju violine,

c) novoj vrsti testenina koju je izmislio,

d) borbi za oslobođenje Italije.

 

337. Srbija je postala kraljevina:

a) 1918,


b) 1882,

c) 1888,


d) 1804.

 

338. Sklonost čestom menjanju seksualnih partnera drugačije se naziva:

a) promiskuitet,

b) komoditet,

c) reciprocitet,

d) „tet-a-tet“.

 

339. Pismo za slepe osobe se zove:

a) Vukova azbuka,

b) Brajeva azbuka,

c) Leonardov kod,

d) ništa od navedenog.

 

340. Hladni rat se vodio između:

a) Engleske i Francuske,

b) Nemačke i SSSR-a,

c) SAD i SSSR-a,

d) SAD i Iraka.

 

341. Zaokružite pravilno napisanu skraćenicu:

a) dr. (doktor),

b) v d. (vršilac dužnosti),

c) mr (magistar),

d) tg (tekuće godine).

 

342. Balada je:

a) pesma u prozi,

b) lirska pesma,

c) epsko-lirska pesma,

d) epska pesma.

 

343. Zaokružite tačan odgovor:

Da li znaš: a) jel Marko stigao?

                 b) jel’ Marko stigao?           

                 c) je l Marko stigao?

                 d) je l’ Marko stigao?

 

344. Dovršite rečenicu:

Bole me a) obadve ruke,

              b) dve ruke,

              c) sve ruke,

              d) obe ruke.

 

345. Zaokružite pravilno napisanu rečenicu:

a) Stanujem u Ulici Cara Dušana, a ona u Ulici Modene.

b) Stanujem u ulici Cara Dušana, a ona u ulici Modene.

c) Stanujem u Ulici cara Dušana, a ona u Ulici Modene.

d) Stanujem u ulici cara Dušana, a ona u ulici Modene.

 

346. „Aidu“ je komponovao:

a) Đakomo Pučini,

b) Ludvig van Betoven,

c) Đuzepe Verdi,

d) Volfgang Amadeus Mocart.

 

347. Promenljive vrste reči su:

a) imenice, zamenice, pridevi, prilozi i glagoli,

b) imenice, zamenice, pridevi, brojevi i glagoli,

c) imenice, zamenice, prilozi, predlozi i glagoli,

d) imenice, zamenice, rečce, prilozi i pridevi.

               


348. Zaokružite niz pravilno napisanih reči:

a) precednik, ruki, tačci, Slavicin,

b) pretsednik, ruci, tačci, Slavičin,

c) predsednik, ruci, tački, Slavičin,

d) predsednik, ruci, tački, Slavicin.

 

349. Od nabrojanih vrsta reči  po rodu, broju i padežu se menjaju:

a) glagoli,          

b) prilozi,

c) zamenice,

d) rečce.

 

350.  Zaokružite pravilno napisanu rečenicu:

a) Mi bi voleli da idemo na more.

b) Vi bi voleli da idete na more.

c) Ja bi voleo da idem na more.d) Oni bi voleli da idu na more.
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə