Test iz opšteg obrazovanja i informisanosti
Yüklə 230.04 Kb.
səhifə2/3
tarix25.04.2016
ölçüsü230.04 Kb.
1   2   3

139. VELIKA JABUKA je popularan naziv za:

a) Beograd,

b) Melburn,

c) Kopenhagen,

d) Njujork,

e) San Francisko.

 

140. Dužina jedne milje je:

a) 3000 metara,

b) oko 1000 metara,

c) 500 metara,

d) između 1500 i 2000 metara.

 

141. Roman „Sto godina samoće“ napisao je:

a) Gabrijel Garsija Markez,

b) Pablo Neruda,

c) Erih Marija Remark,

d) Paulo Koeljo.

 

142. Kanal koji spaja Atlantik i Pacifik naziva se:

a) Latinski,

b) Panamski,

c) Bermudski,

d) Južnoamerički.

 

143. Veni, vidi, vici izgovorio je:

a) Oktavijan Avgust,

b) Aleksandar Makedonski,

c) Hanibal Lektor,

d) Gaj Julije Cezar.

 

144. Kada je neki osuđenik amnestiran, to znači da je on:

a) osuđen na još dužu kaznu zbog uvrede suda,

b) oslobođen fizičkog rada u zatvoru,

c) pomilovan,

d) pušten kući na odmor.

 

145. Mizantrop:

a) nema osećanja,

b) ne ume da govori,

c) voli ljude,

d) mrzi ljude.

 146. Zaokružite pravilno napisanu rečenicu:

a) Doćiću kod tebe.

b) Doći ću kod tebe.

c) Doćićemo kod tebe.

d) Mi ćemo da dođemo kod tebe.

 

147. Ben Akiba je:

a) pseudonim Đure Jakšića,

b) nadimak Miki Mausa,

c) lik iz „Čiča Tomine kolibe“

d) nadimak Jovana Sterije Popovića,

e) pseudonim Branislava Nušića.

 
148. Novčana jedinica u Japanu je:

a) Lej

b) Lev


c) Real

d) Jen


 

149. Kloniranje je:

a) stvaranje biološkog dvojnika,

b) vrsta društvene igre sa kartama,

c) nagon za uživanjem u drogama,

d) pokušaj proturanja lažnog novca.

 

150. Ilegalna rasistička organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama se zove:

a) Beli orao,

b) Škorpioni,

c) Kju Kluks Klan,

d) Antinegro pokret,

e) Vojska spasa.

 

151. „Španska nepobediva armada“ je bila u stvari:

a) španska flota,

b) španska artiljerija,

c) pešadija diktatora Franka,

d) inkvizitorski sud.

 

152. Koja od navedenih bolesti nije zarazna?

a) pegavi tifus,

b) kolera,

c) tuberkuloza,

d) leukemija.

 

153. Koja od ovih reči ne označava stilsku figuru?

a) anafora,

b) asonanca,

c) deskripcija,

d) hiperbola.

 

154. Najuspešniji lovac zmija otrovnica je:

a) ris,


b) lasica,

c) mungos,

d) marimba.

 

155. Najvažniji sastojci veštačkih đubriva su:

a) azot i fosfor,

b) vodonik i sumpor,

c) zlato i srebro,

d) natrijum i vodonik.

 

156. Dejvis kup je međunarodno takmičenje u:

a) košarci,

b) fudbalu,

c) odbojci,

d) rukometu,

e) tenisu.

 

157. „Cveće zla“ je zbirka pesama:

a) Artura Remboa,

b) Šarla Bodlera,

c) Edgara Alan Poa,

d) Milana Rakića.

 

158. Dragom Mašin je bio oženjen:

a) Aleksandar Obrenović,

b) Aleksandar Karađorđević,

c) Milan Obrenović,

d) Mihailo Obrenović.

 

159. Doslovno značenje međunarodnog poziva za pomoć S.O.S. je:

a) brod u opasnosti,

b) u pomoć, tonemo,

c) spasite naše duše,

d) svi na palubu.

 

160. Pandorina kutija kao poslednju u sebi čuva:

a) nadu,

b) smrt,


c) tugu,

d) ljubav.

 

161. Organizacija severnoatlantskog pakta je poznatija po skraćenici:

a) OEBS,


b) OAD,

c) G8,


d) NATO.

 

162. Ivo Andrić nije napisao:

a) „Ex Ponto“

b) „Tvrđavu“,

c) „Travničku hroniku“,

d) „Priču o kmetu Simanu“.

 

163. Adolescencija je:

a) staračko doba,

b) mladićko doba,

c) period detinjstva,

d) period trudnoće,

e) period posle smrti.

 

164. Mitke je lik iz dela:

a) „Glava šećera“,

b) „Koštana“,

c) „Zona Zamfirova

d) „Prvi put s ocem na jutrenje“.

165. Japan je:

a) vojvodstvo,

b) kraljevina,

c) republika,

d) carevina.

 

166. Šta je potrebno da bi se čuo Vox populi?

a) simpozijum,

b) opera,

c) referendum,

d) molitva.

 

167.Vartolomejska noć je simbol:

a) opštenarodnog praznovanja,

b) noći zaljubljenih,

c) nesanice,

d) ubijanja i proterivanja.

 

168. Načelo podele vlasti podrazumeva njenu podelu na tri grane koje se međusobno kontrolišu i nadziru. Zaokružite te tri grane vlasti:

a) zakonodavna,

b) budžetska,

c) izborna,

d) izvršna,

e) sudska,

f) suverena.

 

169. Kakvu vlast ima Vlada Republike Srbije:

a) zakonodavnu,

b) sudsku,

c) apsolutnu,

d) izvršnu.

 

170. Koja od sledećih država nije bila deo SSSR-a:

a) Ukrajina,

b) Avganistan,

c) Azerbejdžan,

d) Gruzija.

 

171. Koštana srž proizvodi:

a) hormone,

b) nervne ćelije,

c) krvna zrnca,

d) kalcitonin,

e) sivu masu.

 

172. Svetskih čuda ima:

a) pet,


b) sedam,

c) osam,


d) deset.

 

173. Zakon kao opšti pravni akt mora biti saglasan:

a) uredbi,

b) pravilniku,

c) rešenju,

d) ustavu.

 


174. Veoma snažno osećanje, ali i burno, nekontrolisano reagovanje naziva se:

a) afekat,

b) piratstvo,

c) defekt.

 

175. Skup imovinskih prava koji pripada jednom pravnom subjektu naziva se:

a) ugovor,

b) imovina,

c) obligacija (obaveza),

d) patent.

 

176. Monoteizam je verovanje:

 a) u jednog boga

 b)  ni u jednog boga

 c) u više bogova

 d) u dva boga

 

177. Antagonizam je vrsta:

a) suprotnosti,

b) sličnosti,

c) ravnodušnosti.

 

178. Anarhija označava vladavinu u kojoj:

a) jedan čovek vlada,

b) niko ne vlada,

c) manjina vlada,

d) svi vladaju.

 

179. Sastanci predstavnika više država, odnosno subjekata međunarodnog prava, radi razmene mišljenja o nekom pitanju od međunarodnog interesa, nazivaju se:

a) međunarodne sankcije,

b) međunarodni statusi,

c) međunarodne konferencije.

 

180. Pismeni zahtev građana upućen predstavnicima vlasti naziva se:

a) pitanje poverenja,

b) peticija,

c) štrajk.

 

181. Naziv za predsednika vlade u našoj zemlji je:

a) premijer,

b) ministar,

c) predsednik.

 

182. Kada jedno lice uživa posebnu i po pravilu neosnovanu podršku, kažemo da ono uživa:

a) prosperitet,

b) protekciju,

c) sankciju.

 

183. Najviši pravni akt jedne države naziva se:

a) uredba,

b) ustav,

c) zakon.

 

184. Prinudna mera kojom se bez naknade oduzima jedan deo ili cela imovina jednog lica je:

a) preambula,

b) konfiskacija,

c) aneksija.

 

185. Skup društvenih normi koje nam omogućuju da ocenimo šta je dobro, a šta zlo, definicija je za:

a) moral,

b) nemoral,

c) prekršaj.

 

186. Pravne norme koje regulišu odnose u vezi sa ostvarenim pronalascima i tehničkim unapređenjima tiču se:

a) pronalazačkog prava,

b) stvarnog prava,

c) ličnog prava.

 

187. Stvari koje se jednokratnom upotrebom potroše, otuđe, ili se u znatnoj meri smanji njihova vrednost, nazivaju se:

a) deljive,

b) zamenljive,

c) potrošne.

 

188. Ujedinjenje više članova ili cele grupe za efektivnu potporu ili za zajedničku aktivnost je:

a) publika,

b) koalicija,

c) divizija.

 

189. Stanje kada ne živi niti jedan deo čoveka naziva se:

a) biološka inteligencija,

b) biološki sat,

c) biološka smrt.

 

190. Drugi naziv za tendenciju da se nešto napadne ili ošteti je:

a) agonija,

b) depresija,

c) agresivnost.

 

191. Određeno stanje ili pravac kretanja odnosa između centralnih i necentralnih organa državne vlasti jeste:

a) koalicija,

b) decentralizacija,

c) agresivnost.

 

192. Organ uprave resora određene javne službe ili više grupa službi kojima kao šef rukovodi ministar naziva se:

a) vlada,

b) resor,

c) ministarstvo.

 

193. Drugi naziv za srednjovekovni sud Katoličke crkve koji je istraživao, otkrivao i kažnjavao one koji su proglašeni za jeretike jeste:

a) inicijativa,

b) inkvizicija,

c) klasifikacija.

 

194. Specifičan vid narodnog stvaralaštva, predanja i verovanja, koji se sastoji od fantastičnih priča o natprirodnim bićima, božanstvima, pojavama i događajima, naziva se :

a) mit,

b) rasizam,c) provokacija.

 

195. Bivša britanska kolonija u jugoistočnoj Kini je:

a) Hong Kong,

b) Vijetnam,

c) Inodnezija,

d) Kina.


196. Grenland pripada:

a) Islandu,

b) Danskoj,

c) Švedskoj,

d) Kanadi.

 

197. Prvi ustav koji je donet u Srbiji je:

a) Turski,

b) Namesnički,

c) Vidovdanski,

d) Sretenjski.

 

198. Bolesno stanje u kome bolesnik ima neodoljiv nagon da podmetne vatru naziva se:

a) piratstvo,

b) piromanija,

c) pijano stanje.

 

199. Nagli preokret u političkim i društvenim odnosima koji se sastoji u smeni vlasti nasilnim putem naziva se:

a) međunarodni konflikt,

b) prevrat,

c) pripravno stanje,

d) prioritet.

 

200. Berlinski kongres je održan:

a) 1878,

b) 1814,


c) 1918,

d) 1945.


 

201. Služba koja vrši zastupanje fizičkih i pravnih lica, odbranu okrivljenog u kaznenim postupcima, kao i druge vidove pravne pomoći, naziva se:

a) akcionarsko društvo,

b) advokatura,

c) društvo kapitala.

 

202. Termin koji se u SAD upotrebljava da označi službu bezbednosti Bele kuće i predsednika je:

a) Američka tajna služba,

b) ANŠLUS,

c) anticiklična politika.

 

203. Jedno od osnovnih i najstarijih političkih prava građana u savremenim demokratskim društvima jeste:

a) biračko mesto,

b) biračko pravo,

c) birokratija.

 

204. Procenat od ukupnog broja glasova biračkog tela koji jedna partija mora da osvoji na izborima kako bi imala svoje predstavnike u parlamentu je:

a) klauzula,

b) kvorum,

c) cenzus,

d) konsenzus.

 

205. Suđenje Međunarodnog vojnog suda nakon Drugog svetskog rata pripadnicima fašističke Nemačke je poznatije kao:

a) Nirnbeški proces,

b) Kafkin proces,

c) Haško suđenje,

d) Bolonjski proces.

 

206. Međunarodna komisija kriminalne policije naziva se:

a) Izborna komisija,

b) BIA,

c) Interpol,d) Izvršno veće.

 

207. Diplomatski predstavnik najvišeg ranga kojeg jedna država kandiduje kod druge naziva se:

a) atentator,

b) agent,

c) ambasador,

d) ataše.

 

208. Organizacija ili grupa sa zajedničkim interesima koja teži da utiče na određeno glasanje članova zakonodavnog tela naziva se:

a) obaveštajna služba,

b) društvo kapitala,

c) lobi.


 

209. Imperijalistički rat za podelu sveta vođen od 1914. do 1918. poznat je kao:

a) Drugi svetski rat,

b) Treći svetski rat,

c) Balkanski rat,

d) Prvi svetski rat,

e) Francuska revolucija.

 

210. Deklaraciju nezavisnosti je napisao:

a) Tomas Džeferson,

b) Džordž Vašington,

c) Tomas Mor,

d) Abraham Linkoln.

 

211. Izraz STATUS QUO primenjuje se za označavanje situacije, tendencije i shvatanja čija je karakteristika:

a) nepromenljivo stanje,

b) promenljivo stanje,

c) varljivo stanje.

 

212. Društvena norma koja nastaje dugim i stihijskim ponavljanjem nekog ponašanja od strane neorganizovane, difuzne mase naziva se:

a) zakon,

b) običaj,

c) pravni akt,

d) opšti akt.

 

213. Kraljevina SHS je promenila ime u Kraljevina Jugoslavija zakonom:

a) kralja Petra I Karađorđevića,

b) kralja Milana Obrenovića,

c) kralja Aleksandra Obrenovića,

d) kralja Aleksandra Karađorđevića.

 

214. Vrsta simboličkog znaka u obliku jednobojnog i višebojnog platna s nekim znakom ili bez njega naziva se:

a) grb,

b) himna,c) zastava,

d) orden.

 

215. Mobilnost znači:

a) pokretljivost,

b) nepokretljivost,

c) poziv u pomoć.

 

216. Pripadnik osnovne eksploatisane klase u feudalnom društvu je:

a) proizvođač,

b) ratni zarobljenik,

c) kmet,


d) begunac.

 

217. Mesto u kome se lice nastani u nameri da stalno boravi i koje predstavlja centar njegovih životnih interesa naziva se:

a) preambula,

b) prebivalište,

c) statut.

 

218. Specijalna grana policije čija je osnovna funkcija borba protiv političke delinkvencije naziva se:

a) korumpirana policija,

b) saobraćajna policija,

c) tajna policija.

 

219. Mahatma Gandi se borio za nezavisnost:

a) Indije,

b) Vijetnama,

c) Nepala,

d) Tibeta.

 

220. Naziv za razdoblje nacističke vladavine u Nemačkoj je:

a) Treći svet,

b) Trugi svet,

c) Treći stalež,

d) Treći rajh.

 

221. Junion Džek je drugi naziv za:

a) trgovački brod,

b) zastavu Engleske,

c) železnicu u SAD,

d) zemljišni posed.

 

222. U kognatskom sistemu srodostvo se računa po:

a) majci,

b) ocu,

c) ocu i majci,d) unuku.

 

223. Odgovornost za štetu koja je prouzrokovana protivpravnom radnjom je:

a) deliktna odgovornost,

b) ugovorna odgovornost,

c) pikantna odgovornost,

d) imovinska odgovornost.

 

224. Ekstremni reakcionarni revolucionarni oblik nacionalizma koji karakteriše nacionalna isključivost naziva se:

a) staljinizam,

b) patriotizam,

c) ovinizam,

d) marksizam.

 

225. Status zemlje koja je objavom rata ili bez nje stupila u neprijateljske odnose s jednom ili više država naziva se:

a) ravnopravnost,

b) ratno stanje,

c) mir,

d) reciprocitet. 

226. Ljubav prema domovini, zemlji i narodu naziva se:

a) državljanstvo,

b) nostalgija,

c) rodoljublje.

 

227. Isključivanje iz crkve se drugačije kaže:

a) ekskomunikacija,

b) ekstradicija,

c) eksportacija,

d) eksploatacija.

 

228. Pripadnici organizovanog pokreta „Slobodni zidari“ koji je ponikao početkom XVIII veka u Engleskoj i Škotskoj nazivaju se:

a) lobisti,

b) milioneri,

c) kalfe,

d) masoni.

 

229. Talasokratija znači:

a) prevlast na moru,

b) talasanje,

c) pomorstvo,

d) cunami.

 

230. Doslovno poštovanje zakona naziva se:

a) lacizacija,      

b) legalizam,

c) misticizam.

 

231. Justicija je kod starih Rimljana bila :

a) boginja pravde,

b) boginja ljubavi,

c) boginja srdžbe.

 

232. Veća odgovarajuća kvalifikovanost za konkretan posao:

a) povećava produktivnost,

b) smanjuje produktivnost,

c) nema nikakvog uticaja na produktivnost.

 

233. Faktori marketing orijentacije preduzeća ispoljavaju se kao:

a) proizvodnja i trgovina,

b) bankarsko poslovanje,

c) reklama, propaganda i dr.

 

234. Devalvacija domaće valute odnosi se na:

a) smanjenje vrednosti valute,

b) povećanje vrednosti valute,

c) mirovanje valute.

 

235. Ko uređuje poslovnu politiku preduzeća:

a) potrošači,

b) upravljački vrh preduzeća,

c) radnici.

 
236. Ekonomske akcije kojima se narušavaju propisi ili ustaljena poslovna praksa u odnosu na promet pojedinih vrsta roba, njihove cene i slično, poznate su kao:

a) crna lista,

b) crna berza,

c) crna ruka.

 

237. Monetarni sistem predstavlja celokupno područje državnog regulisanja:

a) novčane oblasti,

b) nenovčane oblasti,

c) oblasti naturalne razmene.

 

238. Za privrednu organizaciju koja prisvaja pravo ili faktički isključivo pravo, ili stiče položaj koji joj omogućava donošenje najvažnijih odluka, kažemo da je:

a) marketinška organizacija,

b) monopolistička organizacija,

c) organizacija narodne inicijative.

 

239. Globalna kompanija je poslovna organizacija koja deluje:

a) u okviru svojih regionalnih granica,

b) izvan svojih nacionalnih granica,

c) u okviru svojih nacionalnih granica.

 

240. Maksimalna kazna zatvora u Srbiji je:

a) trideset i pet godina,

b) doživotna,

c) smrtna,

d) četrdeset godina.

 

241. Normiranje proizvoda i poluproizvoda u pogledu utvrđivanja njihove sadržine (kvaliteta), forme (oblika), težine, itd. naziva se:

a) trgovinski bilans,

b) standardizacija,

c) ukalkulisavanje.

 

242. Prosečna ili srednja vrednost koja se dobije kada se pojedinačne veličine saberu i zbir podeli brojem veličina jeste:

a) aritmetička progresija,

b) avans,

c) aritmetička sredina.

 

243. Period poslovanja u periodu od godinu dana, koji se najčešće poklapa i sa kalendarskom godinom, naziva se:

a) poslovna godina,

b) poslovni događaj,

c) poslovni izveštaj.

 

244. Preostali deo sredstava posle izmirenja rashoda i dugova, ili preostala materijalna dobra posle podmirenja potreba (potražnje) na domaćem tržištu, naziva se:

a) deficit,

b) suficit,

c) surogat.

 

245. Prodaja ili preprodaja krijumčarene robe (ukradene ili ilegalno unesene iz inostranstva) naziva se:

a) trgovina,

b) monopol,

c) šverc.

 


246. Drugi naziv za deo poslovne politike preduzeća kojom je nužno obezbediti najpovoljnije izvore finansiranja i postići usklađenost između raspoloživih sredstava jeste:

a) razvojna politika preduzeća,

b) finansijska politika preduzeća,

c) kadrovska politika preduzeća.

 

247. Cena po kojoj se određenog dana na berzi kupuju ili prodaju vrednosni papiri, devize, valute i robe naziva se:

a) nominalna vrednost,

b) kurs,

c) predračun.

 

248. Privredna delatnost za promet robe, koju obavljaju zasebno organizovana preduzeća i radnje, kao i fizička lica, naziva se:

a) trgovina,

b) proizvodnja,

c) špedicija.

 

249. Produktivnost je:

a) rezultat proizvodnje materijalnih dobara za zadovoljenje određenih potreba,

b) plodnost u radu, stvaralačka snaga radne organizacije i društva kao celine,

c) plan razvoja jedne privredne organizacije.

 

250. Ortakluk je:

a) pojam nastao od turske reči ortak i znači drug, naročito poslovni kompanjon,

b) ekonomska mera kojom se radne organizacije i fizička lica štite od nepredviđenih posledica,

c) moguća opasnost od nastajanja šteta u nastupajućoj poslovnoj godini.

 

251. Monopolsko tržište podrazumeva:

a) jednog ponuđača,

b) nekoliko ponuđača,

c) mnogo ponuđača.

 

252.  Ukoliko postoji suficit u budžetu:

a) prihodi su veći od rashoda iz budžeta,

b) rashodi iz budžeta su veći od prihoda,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

253. Putem poreza:

a) poreski obveznici ubiru neznatan deo prihoda,

b) država ubire najveći deo budžetskih i drugih prihoda,

c) određene firme ubiru najveći deo prihoda.

 

254. Depresijacija i devalvacija znače da je vrednost određene valute, odnosno službeni devizni kurs:

a) smanjen u odnosu na valutu druge zemlje,

b) povećan u odnosu na valutu druge zemlje,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

255. Apresijacija i revalvacija znače da je vrednost određene valute, odnosno službeni devizni kurs:

a) smanjen u odnosu na valutu druge zemlje,

b) povećan u odnosu na valutu druge zemlje,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

256. Profit je osnovni cilj poslovanja, a javlja se u slučajevima kada su:

a) prihodi veći od rashoda,

b) rashodi veći od prihoda,

c) ništa od prethodno navedenog.

 


257. Potrošačku korpu čine:

a) sirovine koje kupuju kompanije,

b) ukupna tekuća potrošnja,

c) proizvodi koje kupuje prosečan potrošač.

 

258. Kamata predstavlja:

a) cenu po kojoj banke odobravaju kredite,

b) cenu novca koju banke naplaćuju za kredite i plaćaju za depozite,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

259. Realna kamata (kamatna stopa):

a) predstavlja razliku između nominalne kamatne stope i stope inflacije,

b) predstavlja zbir nominalne kamatne stope i stope inflacije,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

260. Prava mera životnog standarda je:

a) realni domaći bruto proizvod po stanovniku,

b) nominalni domaći bruto proizvod po stanovniku,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə