Terveystiedon opetussuunnitelma
Yüklə 35.11 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü35.11 Kb.
Terveystiedon opetussuunnitelma
Terveystiedon opetus suunnitellaan siten, että oppilaalle muodostuu kokonaisvaltainen kuva terveystiedosta koko perusopetuksen aikana. Terveystiedon sekä biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, kotitalouden, liikunnan ja yhteiskuntaopin opetusta suunnitellaan yhteistyössä. Opetuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös oppilashuollon henkilöstön kanssa.

1. Terveystietoon liittyviä asioita käsitellään seuraavien oppiaineiden yhteydessä
Esikoulu:

Kaikki opeteltavat asiat sidotaan arkielämän tilanteisiin


- Liikunnan ja ulkoilun merkitys

- Ulkoillaan paljon säästä riippumatta

- Sään ja tilanteen mukaan pukeutuminen

- Iloisen mielen merkitys

- Yhdessä on mukavampaa, kun suhtaudumme myönteisesti toisiimme

- Levon merkitys

- Kehoitetaan vanhempia huolehtimaan riittävästä yöunesta

- Rentoutus- ja lepohetkiä eskaripäivän aikana

- Hygienian merkitys

- Käsien pesu, suihkun käyttö, niistäminen, hampaiden hoito (ksylitolipurkat)...

- Ruokailu

- Terveellinen / epäterveellinen ravinto

- Hyvät tavat (ruokarauha, antaminen ja pyytäminen, ei ruoka suussa puhumista, aterimien oikea käyttö, omien jälkien korjaaminen, kiittäminen)

- Käytöstavat

- Pienet tärkeät sanat: anteeksi, kiitos, ole hyvä, tervehtiminen

- Oman vuoron odottaminen, kauniisti pyytäminen, huutamatta puhuminen


1.-6. –luokat:


Oppiaine:

Sisältö:

Vuosiluokilla 1-4 :

ympäristö- ja luonnontieto1. lk:

- ihmisen lisääntyminen, sikiö, 0-7-vuotiaan kehitys

- ihmisen kehon osat

- uni, puhtaus, liikunta, ulkoilu, pukeutuminen

- monipuolinen ravinto

- hampaiden hoito

- terveydenhoitajalla käyminen

- tautien leviämisen estäminen, flunssa, päänsärky, vatsakipu

- allergiat

- aistit


- liikenneturvallisuus

2. lk:


- aivot ja hermosto

- ruuansulatus

- luusto

- lihakset

- sydän ja keuhkot

- päihteet

- kaverisuhteet

- sähkölaitteiden turvallinen käyttö

- hätätilanteessa toimiminen

- pyöräily, pyörän turvallisuus

- uimataito, turvallisuus vesillä

- jokamiehenoikeudet

3. lk:

- jäällä liikkuminen- liikenneturvallisuus (jalankulku, pyöräily, linja-autolla kulkeminen)

4. lk:


- hyvä luokkahenki, kiusaamisen ehkäiseminen

- liikenneturvallisuus (jalankulku, pyöräily, junaradan ylitys)

- ukonilmalla toimiminen

- paloturvallisuus

Vuosiluokat 5-6 :

biologia/maantieto ja fysiikka/kemia5. lk:

- ihmisen lisääntyminen ja sikiön kehitys

- murrosiän biologiset muutokset

- hengityselimistö ja verenkierto

- ruuansulatuksen vaiheet, ravinnon merkitys

- luuston tehtävät

- lihasten toiminta

- aivojen ja hermoston toiminta

- näkö- ja kuuloaisti (silmän ja korvan rakenne ja toiminta), tunto- ja hajuaisti

- vastuu omista teoista, oikeudet ja velvollisuudet

- turvallinen pyöräily

6. lk:


- hygienia, unen ja liikunnan tarve, tavalliset tartuntataudit (flunssa, vatsatauti)

- terveellinen ja monipuolinen ruoka

- oppimisvaikeudet, kehitysvammaisuus, epilepsia, diabetes (suvaitsevaisuus)

- hyvät käytöstavat

- tunteet (murrosiässä)

- ensiavun antamista sekä 5. että 6. lkmaantieto

- esim. puhdas vesi, nälänhätä

fysiikka

6. lk

- lämpö: pukeutumisen merkitys (vaatteet eristeinä)

- sähkölaitteiden turvallinen käyttö


kemia

5. lk

- päihteiden vaikutukset elimistöön (tupakka, alkoholi, huumeet)

6. lk

- tulen sammuttaminen
7.-9.-luokat:Oppiaine:

Sisältö:

Terveystieto

7 lk

 Opiskelu uudessa ympäristössä: uusi ryhmä, roolit, kiusaaminen (mitä on, kuinka voi toimia kiusaamistilanteissa)

 Itsestä huolehtiminen: vartalon, kasvojen, hiusten, suun ja hampaiden hoito

 Liikunta: mitä liikuntaa voi omalla paikkakunnalla harrastaa, liikunnan merkitys hyvinvoinnille, mitä on kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelu, liikkuvuus ja nopeus sekä venyttely. Miten kuntoa voidaan testata.

 Yleisimmät liikuntavammat ja kuinka niitä hoidetaan. Ensiavusta kylmä-koho-kompressio, nilkan sitominen

 Ravitsemus: Ihmisen energiantarve ja energiankulutuksen jakautuminen. Hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit, mistä niitä saa ja niiden merkitys. Yleisimmät vitamiinit ja kivennäisaineet ja niiden merkitys. Säännöllinen ruokailu, ruokapyramidi, ruokaympyrä ja lautasmalli.

 Päihteet: Mitä on riippuvuus. Mitä päihteitä on ja niiden vaikuttavat aineet. Tupakan, alkoholin ja huumeiden käytön vaikutus elimistöön, päihteistä kieltäytyminen.

 Sairaudet: Taudinaiheuttajat, tulehdus, kuume, rokottaminen. Tavallisimmat tartuntataudit ja niiden tarttuminen. Pitkäaikaisemmat sairaudet: päänsärky ja migreeni, allergiat, astma, laktoosi-intoleranssi, keliakia, diabetes ja epilepsia.

 Elämänkaari: murrosiän fyysiset ja psyykkiset muutokset.


Biologia

9lk

 Ruoansulatuselimistö, kuinka ruoansulatus toimii.

Keuhkojen rakenne ja toiminta, keuhkojen tilavuuden mittaaminen. fyysisen kunnon ja tupakoinnin vaikutus keuhkojen tilavuuteen.

 Sukupuolielinten rakenne, raskaus ja synnytys. Ehkäisymenetelmät.Maantieto

?

Fysiikka

9 lk

Energian tuottaminen, ydinvoimaKemia

7 lk

Haitalliset kemikaalit

Saasteiden vaikutus ympäristöön (otsonikerros, happosateet)

Kemiallisten aineiden ja reaktioiden aiheuttamat vaaratilanteet, onnettomuudet ja tapaturmat sekä niiden ensiapu

Paloturvallisuus

8 lk


Alkoholin ja muiden päihteiden kemialliset ominaisuudet

 Paloturvallisuus (NouHätä-kilpailu palokunnan kanssa)

Kotitalous

7 lk

 Ravitsemus: Ravinnon sisältämä energia, mitä tarkoittaa käytännössä. Mistä saadaan hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvoja. Ruokaympyrä ja lautasmalli teoriassa ja käytännössä. Rasvojen käyttö ja valinta, suolan ja sokerin kohtuullinen käyttäminen. Monipuolisen ja tasapainoisen aterian suunnittelu ja toteutus. Ruoan merkitys ihmisen hyvinvoinnille: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen merkitys.

 Erityisruokavaliot: allergiat, laktoosi-intoleranssi ja keliakia, lyhyesti teoriassa ja kuinka huomioidaan ruoanvalmistuksessa.

 Perhe ja yhdessä eläminen: Vastuu, välittäminen ja huolenpito, työskentely ryhmässä,

Liikunta

7-9 luokat

 Hygienia liikuntasuorituksen jälkeen

 Kestävyys- ja lihaskunnon rakentuminen sekä venyttely käytännössä


Yhteiskuntaoppi

9 lk

 Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet 15-18 vuotiaan osalta

 Rikoksia seuraavat rangaistukset
Lukio:


Oppiaine:

Sisältö:

Terveystieto
Pakollinen kurssi

Terveys ja sen edistäminen(mm. pitkäaikaissairaudet, kuolinsyyt, työkyvyttömyyden syyt, terveysnäkymät, terveyden arviointi ja arvostus) , ravinto ja terveys, liikunta ja terveys, seksuaalinen terveys, mielenterveys ja ihmissuhteet, yleisimmät sairaudet ja niiden ehkäisy, tapaturmat ja ensiapu, päihde- ja vaikuteaineet, ympäristö ja terveys, turvallisuutta tie- ja vesiliikenteeseen, työ ja terveys, terveydenhuolto ja sosiaaliturva.

Syventävät kurssit:
- TT 2

Syvennetään pakollisen kurssin sisältöjä opiskelijoiden kanssa tehdyn suunnitelman mukaan

- TT 3

Perehdytään terveyden ja sairauden tutkimiseen pienimuotoisilla tutkimuksilla. Harjoitellaan tulosten tulkintaa ja johtopäätösten tekemistä. Syvennetään tietoutta terveydenhuollon eri käytännöistä ja palveluista.


2. Yhteiset tapahtumat, yhteistyö eri tahojen kanssa, teemapäivät, ym.
1.-6. –luokat:

­- 2. lk 112-koulutus (hätätilanteissa toimiminen)

- 3. lk poliisin vierailu

- 5. lk terveydenhoitajan vierailu
7.-9. –luokat

- Terveydenhoitajan vierailut oppitunneilla

- Yhteistyö paikallisen SPR:n kanssa

- Mahdolliset valtakunnalliset päihdeprojektit ja siihen liittyvät vierailijat


Lukio:

- Vierailijat

- Teemapäivät

- Tempaukset- SPR:n ja MaLLin järjestämät kurssit


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə