Terapie známé postupy, kroky které by měli být provedeny




Yüklə 86.03 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü86.03 Kb.
Diagnosa – stanovení nemoci, pohled není jasné, diferenční diagnoza = okruh možných chorob – pak diagnoza jednoznačná /standardní metodické postupy/
Terapie – známé postupy, kroky které by měli být provedeny
Prognoza – předpověď dalšího vývoje nemoci
Prognoza týkající se úpravy stavu - u nemoci kde člověk přežívá
1/ Prognosa ve smyslu restituce – prodělání nemoci nezanechávající žádné následky s vyjímkou imunitní

2/ reparace – uzdravení s nějakou vadou, nejčastěji jizva /vazivová náhrada př. při nekrosách/ nebo degenerace popř. deformace i porucha funkce

3/ přechod do chronicity akutní nemoc není vyléčena a její průběh se bude velice prodlužovat , pokud přejde do chronicity je pravděpodobnost, že to bude doživotně
Prognozy stran života – squat vitam – u nemocných kde nelze vyloučit smrt /u všech těžkých ischemických nemocí, u nádorových


 • délka prožití – u řady nemocí víme jak dlouho přežívají /karcinom žaludku, metastazy do jater 1 roku přežití/

Diagnoza se stanoví: 3 kroky


1/ anamnéza – předchorobí, soubor informací o všech vlivech které na dotyčného působiliu do této doby

2/ vyšetření somatické – fyzikální metody

3/ celý soubor vyš. Metod – nejčastěji přístrojové


 • pak se určí paleta vyšetřovacích metod




 • anatomické – zkoumají anatomii, podávají informace o somatickém stavu: CT, RTG,mag. Rezonance….




 • Laboratorní – biolog. Materiál, moč, sekrety, složky tkáně…




 • Grafická – užívání v terénu: EKG, spinometrie,…= výsledek ve formě grafu

Speciální vyšetření – radioizotopová – látky které se vpravují do těla


ANAMNÉZA – jako celek


 • Kde je potřeba kompletně vyšetření a je dost času, kde není čas provádí se zkráceně /zaměřena na danou situaci/

 • SA, RA, OA….

Podezření na ischemickou chorobu - vyš 10 – 15 min.= rychlá doprava do kompetentního zařízení


OA – osobní anamnéza –




 • na všechny onemocnění které vyšetřovaný pacient prodělal /dětské nemoci, závažnější nemoci, poruchy zdraví pro které byl hospitalizován, úrazy, operace, alergie, nemoci dých systému…./

 • zvyky a návyky /kouření – jak dlouho a kolik, alkohol – obvykle uberou,léky – předepisovaný, na vlastní pěst, u žen jestli berou antikoncepci

 • aktivita, inaktivita

 • současné onemocnění /co mu je jak dlouho ho to trápí, jestli byl na to už vyšetřován…/

RA – rodinná anamnéza


1/ nemoci dědičné – dědičně přenosné /hemofílie, trizómie…./ Dawnův syndrom – XXY je možné zjistit z plodové vody a provést iterupci

2/ dědičné vlohy – vázaná na X chromozómy



 • vloha pro diabetes

 • pro hypertenzi

 • aterosklerózu, ischemické choroby

 • alergii, z generace na generaci, ale i přeskakuje

 • pro nádorová onemocnění

 • pro obezitu

 • imunitní – na vznik nádorů

SPA – sociálně pracovní anamnéza




 • Životních a vyživovacích podmínkách /bezdomovci, narkomani… = vyšší riziko onemocnění/

 • Pracovních – hluk, prach – rizika karcinomů

 • Vztahy – interpersonální – vředy, alergie….

Fyzikální vyšetření – KT, pulz, dýchání , teploty


Vlastní fyzikální vyšetření provádíme okamžitě


 • pohledem – aspekse

 • poslechem – duskultace

 • pohmatem – palpace

 • poklepem – perkuse

Pohledem – první kontakt s nemocným : chování, držení těla, chůze , pohyby, výraz v obličeji, tělo jako takové vyslečené, deformity, zduření = somatické změny , pohyblivost jednotlivých částí těla


Poslechem – užíváme fonendoskop

 • lépe slyšíme než uchem, je přesnější

a/ přirozené zvuky – tělo vydává neustále – fyziolog přirozené

b/ zvuky patologické – porucha zdraví


přirozené :


činnosti srdce – ozvy, vyvolány pohybem chlopní, každá vydává dva zvuky systolický a diastolický

dýchání – provázejí dýchání jemný šelest při vdechu a výdechu

peristaltiky – přelévání tekutého obsahu a míchání

mitrální zvuky – na hrotě v průsečíku 5 – tého mezižebří a medioklavikulární čáry – srdeční hrot

poloměsíčité chlopně – systolický když se otevřou, diastolický když se zavřou

trikuspidální chlopeň – 4 mezižebří, těsně od sterna

aortální chlopeň – ve 2 mezižebří v pravo od sterna

pulmonární – 2 mezižebří v levo od sterna


Dýchací – sklípkové dýchání, šelesty při vdechu a výdechu kdekoliv na plicích

Kdykoliv položíme na tracheu – trubicové dýchání – kondenzace plicní tkáně, porucha vzdušnosti plicní tkáně – těžký zánět plic


Peristaltika – kručivé zvuky, kdekoliv posloucháme musí být stálé
Tepnu slyšíme jen jeli stlačena, nestlačená žádný zvuk.
Patologické zvuky na srdci


 • šelesty – krev teče správným směrem ale hůře – typické u stenóz všech chlopní, ústí je zúžené

 • šelesty vyvolané špatným pohybem krve – krev se vrací chybným směrem – regurgitace, známka nedomykavosti chlopně, hermeticky uzavřena

 • při perforaci přepážky - /při srdeční nekróze/ krev poteče z místa kde je větší tlak do místa kde je menší tlak /pravolevý zkrat/

Bronchitické fenomény




 • drobné pradkání při zánětu průdušek – bronchosopastické fenomény

 • alveolární fenomény – pneumoniocké zvuky /alveoly jsou více naplněny/

 • alveolobronchiální zvuky – naplněny tekutinou /bublavé/

Kloubní zvuky – kloub který nemá hladké plochy – prognóza následné osteoartézy


Tepenné šelesty – opatrně fonendoskop na tepnu abychom nezmačkli – slyšíme šelest = tepna zúžena /arteroskleróza/
Palpaceke zjištění bolesti do hloubky

 • palpujeme jednou rukou – zduřeniny, větší útvary dvěma – zvětšený žlučník, játra…

Perkuse – poklep buď jedním prstem /hlava, obličej, mezižebří…/nebo dvěma rukama – položíme ruku ,dva prsty na dané místo = vzdušnost tkáně



 • jeli hutná – krátký vysoký

 • jeli měkká – bubínkový zvuk

Tyto kroky předběžná diagnoza.

SYMPTOMATOLOGIE
Nauka o příznacích
Skupina symptomů – příznak nemoci
Symptomy – subjektivní – nelze ověřit

Objektivní – změřit, objektivizovat


Simuilace – chce vždy nějakou výhodu, agrovaxce – své symptomy vydává za závažnější

Karcinofobie – obává se nádoru, člověk zastírá své potíže – kvůli práci, , kariéře….


Bolest – ischemické bolesti – nedokrvenoíst není dodáváno do příslušné tkáně O2 a živiny, v ischemické tkáni porucha metabolismu
Specifické bolesti – bolesti které mají spec charakter


 • před ischemické – vyvolané nedostatečným prokrvením a podstatou je že při ischemii - anaerobní glykolýze štěpení cukru za přístupu O2 výsledek kys mléčná ta v daném místě snižuje pH – vyvolává acidózu – ta vyvolává bolest a dráždí nervová vlákna

 • jsou to bolesti v oblasti srdce – z myokardu – stenokardie – neboli anginózní bolest

 • retrosternální bolest – dle tepen koronární a kardiální – typická pro stenokardii plošná bolest na přední straně hrudníku, vyvolává strach o život , bledý , spocený, tachykardie , bolest se propaguje - vystřeluje do nejrůznějších míst /levé rameno, horní končetina, nejčastěji po malíkovité straně, pod levou lopatkou nebo mezi lopatky, vzácně pod pravou lopatkou podél carotýd – krkavic, má pocit člověk škrcení/

 • při ischemiích pravé komory – bolest do břicha, plete se s náhlou příhodou břišní – klaudikační bolest

 • součást nemoci klaudikatio interremitens – přerušované kulhání, člověk jde pak ho bolí lýtkové svaly kulhá a pak se zastaví – isch svalová bolest dolních končetin, v oblasti arterie femoralis, vyvolává klaudikaci, člověk se zastaví a pak užije obvykle prostředek proti rozšíření cév – Nitroglycerin /pod jazyk a nebo sprej/, bolest pomine do 1-2 min, většinou koronární tepny jsou dost zúženy

 • kolikovité – bolest ze spazmu hladkého svalstva, má střídavý charakter , stoupá občas do nesnesitelné bolesti pak zmírňuje a pak opět stoupá, při dráždění systémů které mají hl svalstvo /žlučova – v pravém podbříšku, vystřeluje podél pravého podžebří pod pravou lopatku až do pravého ramene/

ledvinová kolika – při zánětech nebo kamenech v moč cestách, střed v bederní oblasti, kost kyčelní bolest se propaguje podél ureteru do oblasti moč měchýře u žen až do zevních rodidel u mužů do varlat
střevní kolika – dráždění střevní sliznice, spojena často s průjmem u tl střeva s tenezmy, bolestivé nucení na stolici, imperativní charakter člověk vyprázdní stolici kdekoliv

 • migrenózní – porucha pohyblivosti cév v lebce, porucha motoritydrobných cév v mozku, postihuje pouze polovinu hlavy , nesnesitelné bolesti, současně vyvolává nauzeu a zvracení

 • světloplachost – bolesti přes oči – sluchové a zrakové fenomény

zrakové – jiskření v očích nebo skotomy /vypadávání části zorného pole/ typické při závažných poruchách

sluchové – tinitus – on typické pro ženy úprava poruchy se obvykle děje léky , které blokují účinek sympatiku – námelové Ergotoxin


sympatolytika – blokují účinek na blokování stahování /veg systému/

sympaticus – připravuje všechny živ funkce k akci = to jsme přes den - vysoká aktivita – pod vlivem sympatiku, chod trávicího systému, ledvin…

parasympatikus – pod vlivem v noci, snižuje krevní tlak, vyvolává bradykardii/zpomalení srdeční činnosti/


 • pulzující bolest – to je bolest ohraničená zánětlivých oblastí – absces /ohraničené ložisko hnisu/, v plicích….jak přiteče krev tak to bolí, granulom pod zubem – zánět pod mrtvým zubem

Intenzita bolesti – malá…..




 • nesnesitelná bolest – není schopen člověk snést – 2 varianty řešení

1/ člověk spáchá něco nepředvídatelného , např vyskočí z okna

2/ vyvolá ochranný útlum – člověk upadne do bezvědomí, trvá několik minut, hodin
typ nesnesitelná je při dráždění 5 mozkového nervu nebo koliková bolest, pankreatická, i nádorová onemocnění.
Závratě


 • jako pocit neschopnosti udržet rovnováhu , člověk stojí a má tendenci se motat , není schopen jít rovně, má pocit že musí upadnout

 • skutečná neschopnost udržet rovnováhu - člověk upadne na podložku a ještě na ní se může zmítat

přechod od pocitu do neschopnosti je vymezen otravou alkoholu 1,5 stojim, mluvim ale nejsem schopen jít2,5 melu 3,00 už žádnou rovnováhu nemám , ležím


příčiny vyvolání závratě – v knize


 • z poruchy vnitřního prostředí

 • poruchy parciálních tlaků PaCO2, PaO2

Hodnoty:
PaO2 – mezi 9,5 – 14 kPa normoxémie = normální množství O2 v krvi

Pod 8,5 – hypoxémie, parciální tlak je snížen

Pod 6,5 – přístup O2 je něčím omezen - používá se pulzní oxinometr


Saturace – okolo 97 – 99 %

3 – 1 % hemoglobinu je bez kyslíku


hypoxémie – nízká saturace, vyvolává řadu poruch , často závratě, obvykle ve smyslu pocitu, pod 6,5 člověk nebude moci vstát
Změny obsahu CO2:
4,85 – 5,85 kPa – normokapnie = normální osah

hypokapnie – rychlé závratě pod 4,7, hyperventilujeme v klidu

hyperkapnie – nad 6, nejsme schopni vyloučit CO2 /při dechové nedostatečnosti/ stav kdy se člověk dusí, závratě
pH krve – 7,4 +/- 0,04

nižší pH bude mít žilní má vyšší CO2

hodnoty pod – 7,35 začínající acidóza

hodnoty nad 7,45 je alkadóza

oba dva stavy mají metab příčiny vedou k závratím acidobazické rovnováhy , závrat – první příznaky
vestibulární závrat – další vliv, vzniká jako součást Menierovy choroby při přetlaku endolymfy

vestibulární aparát – rovnovážný aparát – tekutina /endolymfa/ + krystaly dle pohybu hlavy se rozhoupají a informují o poloze hlavy




 • přetlak – převodnění systému vzniká menierova choroba , výsledkem je že člověk má vysoké závratě leží na podložce a převaluje se , zvrací, bolesti hlavy, změny oběhu Kt, následně i edém mozku , buď menierova choroba, člověk není schopen komunikovat často zaměněno za opilost ale má 0 alkoholu v krvi, převoz na JIP, hypertonické koloidní roztoky




 • stavy těžkých závratí – vertebro bazilární insuficience

závrať vyvolaná poruchou krční páteře, zablokovánín násklednou poruchou perfůze mozku /prokrvením/

arteria basilaris – v obratli v příčných výběžcích , čas od času je umístěna v kosti, za normálních okolností dost prostoru pro vedení krve

přechodná porucha perfuze – tepenný okruh – Vilisův oblouk – circulus arteriosus Wilisi, zepředu je zásobován karotidama zadní arterie vertebralis uprostřed basilaris – spojuje ten oblouk, může vyvolat krátkodobou perfuzi mozku , závratě bolesti hlavy, zvracení, často ochabnutí na půl těla

vertebrobazilární insuficience – imituje cévní mozkovou příhodu
Cévní mozková příhoda


 • vyšetření mozku CT, RTG páteře

 • kombinace subjektivního a objektivního úsudku

Žízeň – dehydratace



dehydratace – odvodnění org, tedy nedostatek vody v nějakém systému těly, objektivní příznak


Žízeň – zprostředkovaná tělískem které je v biferkaci karotidy /rozdvojení na karotis interna a externa/ je tam nervové cévní klubíčko , které se jmenuje glomus caroticum, kontroluje řadu vlastností krve která teče do mozku a okamžitě nervovým spojením informuje že je něco špatně


 • Hydratace, pH, O2, CO2, rovnováhu, reolog vlastnosti krve , složení krve - informuje jednotlivá centra /dýchací, termoregulační, hypothalamus, thalamus o tom že je nedostatečná hydratace krve/

Thalamus – důl místo v mozku , polokoule šedé hmoty , jako vrátný rozhoduje o náladách, může zablokovat informaci, tjhalamus rozhodne jestli to pustí do kůry mozkové nebo ne

U dehydratace buněk imperativní pokyn – thalamus nezablokuje tu informaci musí se napít bez ohledu co dělá
Dehydratace – odvodnění, nedostatek vody, 2 hlavní příčiny:
1/ nedostatečný příjem tekutiny , člověk nemá pocit žízně, nebo omezený, malý nedostatek může vyvolat závažnou dehydrataci


 • bilance tekutin – kolik člověk vypije x co vymočí /co vymočí to vypije/, k vymočení + 300 ml tj neviditelné odpařování /výdechem, potem…./

2/ ztráty tekutiny představují že člověk ztrácí více tekutiny než přijme

 • polyurie – nadměrné močení

 • patolog polyurie – polyurie bez ohledu na příjem , vytvoří větší množství moči aniž by se předtím napil

 • fyziologická – člověk se předtím napil

patologická:



 • př diabetu - glykosurii má cukr v moči

 • při diabetu insipidus – nedostatek hormonu vasopresinu , zvyšuje zpětné vstřebávání vody z kanálků do krve za 24 hodvytvoří 160 l musí se 99% vrátit , max definitivní moči1 % z celku

 • v proximálním tubule se vstřebá až 80% vody

 • je nutné v další části distálním kanálku vstřebat 19% , protiosmotická resorpce, pomocí iontů k tomu je potřeba enzym systém – ten aktivován vazopresíny /vyrábí hypothalamus, hypofýza ho dává do krve/

Polyurie ledvinová - ??


Ztráty tekutiny kromě polyurie – Učebnice ????
Rizika dehydratace
1/ změna reologických vlastností krve = fyzikálně chemických vlastností které určují jak se krev bude chovat jako tekutina, vazkost, osmotický tlak, přítomnost minerálů …

 • pokud má změny reolog vlastností tak:

arteria – síť vlásečnic – venuly = tento úsek obejde a jde shunty /zkratky/ /bezvědomí, kóma…./
2/ zvýšené riziko trombozy – především žilní, zejména dolní končetiny , trombóza brání odtoku krve = základ pro trombolizaci /tromboembolie/

3/ srdečního selhání – selhání LK = vyvíjení postupně

4/ šok /dehydratační/, hypovolemický stav = nedostatek obíhající krve , vzniká při náhlén dehydrataci /průjem, zvracení/

5/ u intracelulární dehydratace , narušení metabolismu na buněčné úrovni , výsledkem je že řada systémů může selhat - riziko multiorgánového selhání 6/ hypoperfuze – nedostatečný průtok krve v řadě systémů – může vyvolat selhání ledvin autointoxikaci /uremie/ člověk otravován vlastními produkty, které nevyloučil

7/ vstřebáním toxických látek z tlustého střeva kde díky nedostatku vody zácpa, nedostatečné trávení , neschopnost polykání , nedostatečný příjem živin
Klinický obraz dehydratace


 • výrazné vysušení organismu

 • dle výrazu tváře – s šedobílou kůží, svráštělou suchou s vrásky , propadlými tvářemi , se sníženým napětím očí, zapadlé oči, vystouplé části obličeje /brada, kosti, nos/

 • snížený turgor /napětí/, kůže oka sliznice , zejména suchost v dutině ústní, jazyk který se lepí na patro, chybí sliny, trávicí štávy, výrazná zácpa

 • oligurie snížená tvorba moči

dehydratace se řeší rehydratací.


Rozdělení dehydratace:


 • dle místa

intravaskulární narušení vlastností krve , poruchy reologických vlastností

extravaskulární – kromě krve i další části - extracelulární – v intesticiu

- intacelulární - dehydrovány buňky , metabolismus v buňkách , může to vyvolat multiorgánové selhání




 • dle vztahu voda x minerály

nejč forma kde chybí tekutina = hypertonická dehydratace , vyvolaná sníženým příjmem tekutiny nebo průjem, zvracení, typické při dýchání /otevřená ústa/


Rehydratace:

 • při vědomí – pití , čaj, minerálky

 • není při vědomí – roztoky

Izotomická rehydratace – normotonická, chybí stejné množství vody jako minerálů, při nepříliš velké polyurii, moč je hustší 1,014 – 1,016, při pocení, horečkách /ringer/


Hypotonická rehydratace – ztrácí se více minerálů než vody , vzácné při výrazných formách pocení, ledvinových poruchách /koncentrované mineralizované roztoky/
Disurie – soubor symptomů s poruchami močení /učebnice/
Změny KT – v učebnici

Změny KT zásadní


Hypertenze – zvýšený KT, hranice jsou závislé na věku

 • do 35 let – 140/90

 • do 50 let – 160/90

 • nad 50 let – 160/95

může být buď primární porucha řízení KT – v učebnici, klasifikovaná do 3 stadií


porucha řízení – lidé mají presonické ladění org, získáno geneticky , nebo vyrůstají v hypertenzní rodině /napjaté vztahy/ reaguje presonickou reakcí v okamžicích které zvyšují KT

přes. Reakce – vyrábí látky zvyšující KT úplně zbytečně /kortikoidy – hormony kůry nadledvin/ketacholaminy – dřeně nadledvin, noradrenalin, adrenalin – zvyšuje sympatiku – nejčastější zdroj presonické reakce – psychycký stres


primární hypertenze – - I typ


 • bez orgánových změn, člověk má vyšší KT trvale nebo občas, ale nemá orgánové změny

II typ



 • s orgánovými změnami, vznikly nějaké změny v souvislosti s hypertenzí /hyp. Angiopatie, změny arteriol a kapilár, jejich stěna tuhne = vyvolávají ischemii

hypertenzní angiopatie – v oku v cévnatce dochází ke špatnému prokrvení sítnice

hypertrofie – levé komory musí překonávat zvýšený tlak v systému , postihuje svalstvo - zúžení arterierenalis – porucha ledvin, další prodloužení aorty


III – maligní


 • hypertenzní krize, selhávání akutní systému vyvolaný hypertenzí, - až oslepení, hypertenze LK – levá komora selže, renalis – poškození ledviny – selže, aorta – k aneurismu /výduť/ aorty

 • 1 fáze, praskne vnitřní stěna aorty krev se prodírá uvnitř stěny, 2 fáze – aorta praskne celá i zevní část = člověk vykrvácí

Akutní infarkt myokardu a cévní mozková příhoda


Diagnoza, terapie – učebnice
Sekundární hypertenze – příznak nějakého jiného onemocnění
Nejčastější


 • ledvinová

 • při obvezitě

 • z endokrimních příčin

 • u lidí s hrubými poruchami vývoje /displastické syndromy,dawnův syndrom, obezita…/

Hypertenze ledvinová


U závažných onemocnění ledvin
- retenze nátria – tendence ke zvyšování tlaku, vznik komplexů RAA komplex a ledviny vyrábějí hormon renin, játra angiotenzin – sami o sobě nic nedělají v krvi, přítomný enzym tyto látky spojí = renin angiotenzin komplex, provokuje tvorbu dalšího, aldosteronu v kůře nadledvin = RAA komplex = vyvolává vazokonstrikci, zvyšuje periferní odpor, zvyšuje DTK – diastolický tlak,, zhoršuje perfuzi v myokardu
Hypotenze
Jednotná hladina diastolického a systolického tlaku tlak nižší než 100/60
Primární, sekundární
Primární – porucha řízení tlaku org: u mladých lidí, štíhlých žen, při dlouhém stání, rychlém vstávání

 • ortostatická hypotenze- problémy při vzpřímení nebo dlouhém stání, v průběhu let mizí, léčba presoniky = riziko že vypěstujeme hypertenzi

sekundární – příznak nějaké jiné poruchy nebo nemoci, poruchy vágu, u šoku, veliké vysílení….


Přechodná porucha perfuze mozku – KOLAPS
Krátkodobé bezvědomí vyvolané přechodnou porucchou perfuze což se okamžitě upraví jakmile se hlava dostane do úrovně těla , člověk si nepamatuje průběh bezvědomí, často prodromy: suchio v ústech, plná ústa slin…..

1/ ortostatický – u hypotoniků, nedostat perfuze, zvednutí hlavy…..

2/ psychický – u normotoniků i hypertoniků, psych nesnášenlivost př. při pohledu na krev

3/ vazovagální – snižuje KT, vyvolává bradykardii, podráždění vágu, vyvolává delší bezvědomí, inkontinenci, srdeční synkopa…


ŠOK
Náhlá porucha perfuze tkání a org, která vyvolává nedostateč okysličení a přívod živin a nedostat odstranění odpad látek = kys mléčná = v organismu je ischemie, vzniuká acidóza, snižuje se pH – laktacidóza, respirační – hromadění CO2

Šok vyvolá – orgány najednou nebo postupně selžou 1/ mozek 2/ myokard 3/ ostatní


Šok je zásadní poruchou systémových regulací, oběhového dýchacího a endokrinního systému
Klin obraz – bledý, vlhká kůže, rozšířeny zorničky…
Šok fáze – hodiny i dny – protrahovaný šok

Některé mimořádně rychle – anafylaktický, popáleninový – i několik hodin


Stádia:

 • kompenzované hypotenze – stádium kdy KT je relativně zachován, v perfuzi nebo org je vazokonstrikce – cévy hjsou zúženy je hlavně dbáno na zásobení mozku a myokardu, tudíž hypoperfuze v jiných orgánech – reverzibilní fáze – šok přestane – při vhodném přístupu

 • dekompenzovaná – vazodilatace ve všech systémech i perfuzi, nelze už oběh zachránitpostihuje i myokard a miozek – kómja přechod na ireverzibilní, k hypovolemii a hypoperfuzi se přidají ibuď DIC – srážení krve v mikrořečišti - mikrotromby – vyplýtvají se trombocyty a pak už nejsou a začíná nekontrolované krvácení všude – vykrvácenínebo ARDS – dechová tíseň dospělých – hlavní projev plicní edém – průnik tekutiny do alveolů, snížení přesunu plynů – kolaps, nedostatek okysličené krve pro orgány, mozek, myokard – selhání multiorgánové

důl momentem při rozvoji šoku – snížení objemu kolující tekutiny /hypovolemie/, několik příčin:



 • člověk krvácí a tudíž ztrácí krev jako celou tkáň

 • náhle ztrácí tekutinu buď přes kůži – popál šok, nebo zvracením a horečkou, průjem

 • ztrácí tekutinu mimocévní řečiště – anafylaktický šok

Organismus ve stresových situacích začne:

Vyrábět řadu látek které organismu škodí nebo pomáhají

/cytotoxiny – zhoršují , endofírny – typu morfinu - zvlůáštní forma vjemů – popálení x chlad cítí…apod/


Základní druhy šoku:
Hypovolemický – ze sníženého objemu kolující tekutiny

 • hemoragický – ztráta krve

 • traumatický – ztráta krve, bolest

 • popáleninový – ztráta plazmy

 • anafylaktický – vystupňovaná alergie, rozšíření kapilár

 • šok z dehydratace – průjem, zvracení, pocení…

kardiogenní – jedna z nejzávažnějších komplikací myokardu – srdce selže jako pumpa = oběhové selhání


obstrukční – vyvolané obstrukcí ve velkých oblastech perfuze, arterie pulmonaris – embolus, trombus, tamponáda
distribuční – chybná regulace krevního oběhu a ložiskovými poruchami krve, u otravy barbituráty, těžké stavy narkoésy, příčné přerušení míchy
Diagnosa šoku

Nemůže mít šok člověk zdravý


Z klinického obrazu – hypovolemie, změna složneí krve hypotenze, tachykardie, nitkovitý pulz…vyš krve podle ASTRUPA – parciální tlaky
Terapie – řízené dýchání, UPV, terapie obběhu rehydratační terapie, podávání vysokomolekulárních látek, zvýšení KT, monitorace zákl živ funkcí, upravit parametry vnitř prostředí
Horečka
3 fáze
1/ vznik

2/ průběh

3/ ukončení
Septická horečka
Přítomnost septických složek /bakterie v krvi/

Horečka s celou řadou vrcholů, vysoce se třese, potí se, vyčerpání , dehydratace, charakter skákavý – vystoupí na vysokou teplotu a rychle klesne, při sept šoku nejčastější zdroj urosepse /zanět močového systému/, biliární sepse /žluč cest/…


Poruchy vědomí
Plné vědomí je stav kdy člověk je plně orientován, má polohu těla která situaci odpovídá, vše jiné porucha vědomí
Kvalitativní – je při vědomí ale je změněno

Kvantitativní – je trvale nebo občas bez kontaktu se světem


Deezorientace, gradace místem časem situací
Kvalitativní – dezorientace kdy čl není schopen určit svoje jednání halucinace vjem něčeho co neexistuje iluze – chybný vjem něčeho co existuje
Alkoholici – bíle myšky
Kvalitativní – chybné vnímání vjemu, bolesti, chladu…změna chování – agresivita…kvantitativní – nejpodstat je koma:
KOMA
Hluboké bezvědomí ze kterého nejsme schoúpnio normálními metodami človějka dostat
Předcházeno může být prekomatem – doby kdy se probouzí nejčastěji v noci, je si vědom že nechce tam být
Koma lehké – má zachovány všechny základní životní funkce

Těžké – musíme mu udržovat základní funkce – UPV, kardiostimulace, oběhová podpora…




 • metabolické – z metab příčin, z poruchy reolog vlastností krve, autointoxikace narušení vnitř prostředí 1/ diabetické – hyperglykemie,2/hypoglykemické terapie diabetu 3/ jaterní – toxikace 4/ urenmické – selhání ledvin autointoxikace

 • endokrinní – poruchy štítné žlázy 1/ myxedémové – selhávání štít žlázy, hypotyreóza, hypertyreoza

 • centrální – navozen všemi poruchami /úrazy nádory otoky…/

 • agonální – pozvolna přechází do smrti – rysy cent komatu

rizika komatu:


udržet tělesnou polohu, možnost udušení, tvorba dekubitů, infekce, nekroza, záněty, ´gangréna sepse, trombóza, embolie, porucha imunity, bronchopneumonie, insuficience, porucha srd funkce, oběhové selhání, musí se dodržet hygiena
pokud jsou zachovány všechny životní funkce může i po několika týdnech trvání komatu dojít k probuzení bez následků
Dýchání – výměna plynů mezi zevním ovzduším a krví, má být taková aby byly zachovány parciální tlaky – hodnoty – někde vepředu
Dušnost – dyspnoe
Pocit nedostatku vzduchu nebo jeho skut dech insuficience je doplněn poruchou výměny plynů
1/ pocit – není podložena změnou plynů, vyvolaná drážděním dechového centra - př při horečce, stres

neurocirkulační astemie – nepříjemné pocity u srdce, dých a srdce je v pořádku, píchavá bolest na hrudníku , pocity bušení srdce



2/ typ dušnost – pocit že se nedodechnete, několikrát za sebou se dodechuje , objektivní dušnost je podložena změnou parciálních tlaků – ASTRUP
Ventilační poruchy – restrikční porucha ve smyslu snížení plochy dýchací, snížení plochy alveolů normálně 100 m2, plocha 50% - vyvolá to namáhavou dušnost, 1/3 – klidová dušnost , 20% plochy – neslučitelné se životem
Akutní

Chronická


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə