Temat: kto potrzebuje naszej pomocy? ( 2 godz.) Cele
Yüklə 24.67 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü24.67 Kb.
Scenariusz zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy.
Temat: KTO POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY? ( 2 godz.)
Cele: Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien

 • Wiedzieć kto potrzebuje pomocy;

 • Zaproponować różne formy niesienia pomocy potrzebującym;

 • Podjąć autorefleksję nt. własnej wrażliwości na potrzeby osób oczekujących pomocy;

 • Próbować wczuwać się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi;

 • Interesować się życiem i oczekiwaniami osób potrzebujących.


Formy pracy: grupowa, zespołowa, indywidualna.

Metody pracy: pogadanka, „burza mózgów”, ćwiczenia.

Środki dydaktyczne: arkusze papieru, flamastry, kolorowe kartki, kartki z instrukcjami do ćwiczeń, miniankiety, taśma klejąca.

Przebieg lekcji:


Podanie tematu lekcji i celów.

Krótka pogadanka na temat postawy altruistycznej i zwrócenie uwagi n możliwość tego typu zachowań wobec ludzi nam bliskich i zupełnie obcych.

Losowe rozdanie uczniom kartek z literami wchodzącymi w skład słowa „ empatia”

( każda grupa będzie oznaczona jedną z liter).

Po stworzeniu się grup, rozdajemy każdej arkusze papieru i flamastry, prosimy o napisanie oznaczenia swojej grupy na górze, po środku arkusza .
Ćwiczenie 1- Kto potrzebuje naszej pomocy? – próba odpowiedzi na pytanie metodą „burzy mózgów” w grupach i zapisanie wyników dyskusji na arkuszach.

Prezentacja pracy grup odbywa się w kolejności liter w słowie „ empatia”, które uwidoczni się gdy arkusze grup będą przyklejone na tablicy.


Po prezentacji grup tworzymy wspólną dla całej klasy listę potrzebujących.( na niewielkiej kartce, którą należy przekazać do sprawozdania osobom zajmującym się zadaniem).- załącznik nr 1.
Nauczyciel zwraca uczniom na powstałe słowo „ empatia” i prosi o wyjaśnienie jego znaczenia, lub podaje jego znaczenie gdy uczniowie jeszcze go nie znają.
Ćwiczenie 2Co czuł, co myślał? Jak mu pomóc.?

Klasa pracuje w tych samych zespołach.

Nauczyciel rozdaje poszczególnym grupom kartki z opisem zdarzenia – załącznik nr 2.

Poleca analizy treści kartek i napisanie na arkuszach:

Grupa „E”- Co myśli i czuje osoba na wózku inwalidzkim, która zamierza prosić o pomoc przy wsiadaniu do autobusu.

Grupa „M”- Co myśli i czuje dwoje młodych ludzi, gdy inwalida na wózku prosi ich o pomoc przy wsiadaniu do autobusu.

Grupa „P”- Co myśli i czuje osoba, która prosi przechodniów o pomoc pieniężną (żebrze na ulicy).

Grupa „A”- Co myślą i czują ludzie, którzy są zaczepiani przez osobę żebrzącą z prośbą o datek.

Grupa „T”- Co myśli i czuje słaby uczeń, który chce poprosić klasowego prymusa o pomoc w nauce.

Grupa „ I”- Co myśli i czuje prymus klasowy, gdy słaby w nauce uczeń prosi go o pomoc w nauce.

Grupa „A”- Co myśli i czuje osoba która samotnie ma spędzić nadchodzące święta.
Grupy prezentują swoje przemyślenia.

Na podsumowanie tej części zajęć krótka dyskusja:

Czy łatwo było wczuć się w poszczególne role?

W jakiej sytuacji uczniowie woleli by się znaleźć?

Czy łatwiej jest pomagać, czy prosić o pomoc?
Ćwiczenie 3.

Uczniowie indywidualnie zastanawiają się , czy w ich miejscu zamieszkania, podwórku, osiedlu, bloku, szkole itp. Jest ktoś potrzebujący pomocy. Odpowiednie informacje zapisują w tabeli wypełniając rubryki I i II - załącznik nr 3.

I- Co wiesz i tej osobie?

II- Jaka pomoc według Ciebie jest potrzebna?

III- Jak zorganizować pomoc?

Nauczyciel dzieli klasę na małe grupy.

Np. rozdaje losowo kartki w tylu kolorach ile grup chce utworzyć ( mogą to być także różne przedmioty). Każda osoba w grupie ma inny kolor ( przedmiot) lub każda grupa ma jeden kolor ( przedmiot).
Ćwiczenie nr 4.

Uczniowie w grupach przedstawiają sobie po kolei informacje zapisane indywidualnie w rubrykach I i II. Przy każdym przypadku zastanawiają się wspólnie, jak można zorganizować pomoc danej osobie. Wszystkie pomysły zapisują w rubryce III.

Po zakończeniu pracy grupy prezentują po kilka wybranych przez siebie propozycji pomocy.

Rozmawiają wszyscy na temat: • jakie osoby wymagają pomocy?

 • jak zorganizować pomoc?

 • jak do pomocy mogą włączyć się uczniowie?

 • czy ważna jest tylko pomoc materialna?

Zakończenie zajęć:

Przeprowadzenie miniankiety ewaluacyjnej- załącznik nr 4.


Podsumowanie nauczyciela, np.:

Pomocą innym zajmują się nie tylko instytucje, ale także ludzie dobrej woli. Każdy może pomagać innym. Ludzi oczekujących na pomoc jest wielu. Nie należy przechodzić wobec nich obojętnie. Na zakończenie zajęć zastanówcie się nad treścią wypowiedzi Jana Pawła II i na temat pomocy potrzebujący potrzebującym, a powiedział On : „ Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”.

Scenariusz opracowany został na podstawie własnych pomysłów i modyfikacji scenariuszy o podobnej tematyce zawartych w książkach:


 • Urszula Dudziak -„Wychowanie w klasie szklonej”,

 • D. Staniewska, K. Stelmaszczyk- Wijaczka- „ Zastępstwo bez problemów”.

Autorkami scenariusza są: Jolanta Derkacz i Anna Szumicka – nauczycielki Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz

Załącznik nr 1.

Wykaz propozycji na temat „ Kto potrzebuje naszej pomocy?”- przedstawionych przez uczniów klasy ............. • ............................................................. - .............................................................

 • ............................................................ - ............................................................

 • ............................................................. - .............................................................

 • ............................................................. - .............................................................

 • ............................................................. - .............................................................

 • ............................................................. - ..............................................................

 • .............................................................. - ..............................................................

Załącznik nr 2.

.........................................................................................................................................................

GRUPA „E”

Co myśli i czuje osoba na wózku inwalidzkim, która zamierza prosić o pomoc przy wsiadaniu do autobusu?

.........................................................................................................................................................

GRUPA „M”

Co myśli i czuje dwoje młodych ludzi, których prosi o pomoc przy wsiadaniu do autobusu osoba na wózku inwalidzkim?

........................................................................................................................................................

GRUPA „P”

Co myśli i czuje osoba, która prosi przechodniów o pomoc pieniężną (żebrze na ulicy)?

.....................................................................................................................................................

GRUPA „A”-1

Co myślą i czują ludzie, którzy są zaczepiani na ulicy przez osoby żebrzące z prośbą o datek?

.........................................................................................................................................................

GRUPA „T”

Co myśli i czuje słaby uczeń, który chce poprosić klasowego prymusa o pomoc w nauce?

.........................................................................................................................................................

GRUPA „I”

Co myśli i czuje prymus klasowy, którego słaby uczeń prosi o pomoc w nauce?

.........................................................................................................................................................

GRUPA „A”-2

Co myśli i czuje osoba, która samotnie ma spędzić nadchodzące święta?

.........................................................................................................................................................

Załącznik nr 3.

I- Co wiesz o tej osobie?

II- Jaka pomoc według Ciebie jest jej potrzebna?

III- Jak zorganizować pomoc?
Załącznik nr 4.


Według Ciebie ( zaznacz właściwą odpowiedź):

 1. Twoja wiedza na temat ludzi potrzebujących pomocy jest:

  1. bardzo dobra, b) wystarczająca, c) słaba.
 1. Powinno się więcej lekcji poświęcać na podobne tematy:

  1. tak, b) nie, c) nie mam zdania.
 1. Jesteś przekonany o konieczności niesienia pomocy potrzebującym?

  1. tak, b) nie, c) nie mam zdania.
 1. Czy zajęcia w których uczestniczyłeś pomogły Ci zrozumieć potrzeby innych?

  1. tak, b) nie, c) nie wiem

.

 1. Dokonaj oceny zajęć w skali od 1 do 6.

............................................................


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə