Te u zagrebu filozofski fakultet
Yüklə 1.96 Mb.
səhifə1/31
tarix27.04.2016
ölçüsü1.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 602-04/10-11/1

URBROJ: 3804-850-10-1

Zagreb, 20. siječnja 2010.

P O Z I V

Na osnovi članka 36. Statuta sazivam 4. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 27. siječnja 2010. s početkom u 11,00 sati u Vijećnici fakulteta.


Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. i 18. prosinca 2009.

2. Obavijesti dekana i prodekana.

A. IZBORI
Prijedlozi za izbor u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja
3. Izbor dr. sc. Nevena Hrvatića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana sistematska pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju.

Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 20. studenoga 2009.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Nevena Hrvatića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija, klasa 640-03/09-08/1181, ur.br. 355-03-09-4 od 11. prosinca 2009.
4. Izbor dr. sc. Nataše Pavlović u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku.

Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 30. lipnja 2009.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr.sc. Nataše Pavlović u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, klasa 640-03/09-08/0703. ur.br. 355-03-09-2 od 25. studenog 2009.

Ocjena nastupnog predavanja održanog 19. siječnja 2009.

str. 23
5. Izbor dr. sc. Emila Heršaka u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Fakultetskoj katedri za antropologiju.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta prihvaćen je na sjednici Fakultetskoga vijeća 30. rujna 2009.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Emila Heršaka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, klasa 640-03/09-08/1077, ur. br. 355-03-09-2 od 22. prosinca 2009.

Ocjena nastupnog predavanja održanog 13. listopada 2009.

str. 24
6. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Zrinke Jelaska u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Odsjeku kroatistiku.

str. 27
7. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Odsjeku za psihologiju. str. 70
8. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Dragutina Ivanca u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju.

str. 88
9. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Dariye Pavlešen u nastavno zvanje višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti. str. 106


10. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Marije Selak za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj 130-1300990-1085, za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija povijesti, na Odsjeku za filozofiju. str. 110

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA O IZBORU U ZVANJA PREDLOŽENIKA VISOKIH UČILIŠTA
11. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Branke Kalogjera u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Filozofskom fakultetu u Rijeci. str. 113
12. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Izabele Sorić u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja, na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. str. 142
13. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Nade Zgrabljić Rotar u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana mediji, na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

str. 154
14. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ljubice Bakić Tomić u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

str. 175
15. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Koraljke Golub u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru.

str. 208
16. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija.str. 218

17. Mišljenje o izboru Veljka Žvana i Ilije Barišića u naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana masovni mediji, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. str. 224
18. Mišljenje o izboru mr. sc. Lucijane Leoni u nastavno zvanje višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Sveučilištu u Dubrovniku. str. 226
19. Mišljenje o izboru Borke Lekaj Lubina, Ivančice Ružak, Domagoja Ćorića i Marine Bertović u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika i vanjskog suradnika Ankice Knezović u nastavno zvanje višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za poslovne strane jezike Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. str. 229

C. IZVJEŠTAJI O RADU ZNANSTVENIH NOVAKA

(izvještaji su dostupni na web stranicama Fakulteta)
20. Izvještaj o radu Stele Letice Krevelj, znanstvenog novaka na Odsjeku za anglistiku.
21. Izvještaj o radu Janje Mavrović, znanstvenog novaka na Odsjeku za arheologiju.
22. Izvještaj o radu dr. sc. Kristine Vučković, znanstvenog novaka na Odsjeku za informacijske znanosti.
23. Izvještaj o radu Željka Agića, znanstvenog novaka na Odsjeku za informacijske znanosti.
24. Izvještaj o radu Maše Grdešić, znanstvenog novaka na Odsjeku za komparativnu književnost.
25. Izvještaj o radu Marije Malnar, znanstvenog novaka na Odsjeku za kroatistiku.
26. Izvještaj o radu Ivana Knezovića, znanstvenog novaka u Zavodu za hrvatsku povijest.
27. Izvještaj o radu Branimira Jankovića, znanstvenog novaka na Odsjeku za povijest.
28. Izvještaj o radu Lovorke Magaš znanstvenog novaka na Odsjeku za povijest umjetnosti.
29. Izvještaj o radu Tanje Trška Miklošić znanstvenog novaka na Odsjeku za povijest umjetnosti.
30. Izvještaj o radu Petre Rodik, znanstvenog novaka na Odsjeku za sociologiju.
31. Izvještaj o radu Matije Ivačića, znanstvenog novaka na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti.
32. Izvještaj o radu Filipa Kozine, znanstvenog novaka na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti.

D. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI

33. Zahtjev Ive Körbler za obustavu postupka stjecanja doktorata znanosti pod naslovom Hotelska arhitektura na istočnojadranskoj obali 1945. – 1975.
34. Zahtjev Ane Mišković za obustavu postupka stjecanja doktorata znanosti pod naslovom Liturgijske instalacije i ambijenti ranokršćanskog razdoblja na zadarskom području.
35. Zahtjev mr. sc. Nikole Marangunića za obustavu postupka stjecanja doktorata znanosti pod naslovom

Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
36. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Sandija Blagonića pod naslovom Objektiviranje identiteta u procesu političke i socijalne mobilizacije periferije. str. 243
37. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Sanje Potkonjak pod naslovom Žensko autorstvo u hrvatskoj etnologiji dvadesetog stoljeća. str. 248
38. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Jadrana Kalea pod naslovom Narodne nošnje i kultura odijevanja u sjevernoj Dalmaciji. str. 252
39. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Seada Alića pod naslovom Filozofija medija Marshalla McLuhana.

str. 256
40. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Irene Paulus pod naslovom Glazba kao komponenta filmskog zvuka: teorijski aspekti. str. 261


41. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Tatjane Pišković pod naslovom Kategorija roda u hrvatskome standardnom jeziku (gramatička, leksička, referencijalna i društvena). str. 267
42. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Marijane Nikolić pod naslovom Jezik Dobrog pastira, časopisa franjevačke Provincije Bosne Srebrene. str. 277
43. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Gracijana Kalebića pod naslovom Filozofija prakse i mišljenje revolucije Gaje Petrovića.

str. 283


44. Izvještaj stručnog povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Sanje Tatalović Vorkapić pod naslovom Odnos između temperamenta, temeljnih dimenzija ličnosti i evociranih mozgovnih potencijala.

str. 287
45. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Vanje Borša pod naslovom Mem kao jedinica otuđenja u primjeru religijske propagande – integralni pristup. str. 292
E. STJECANJE MAGISTERIJA
46. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu stručnog magistarskog rada Ivane Bujan pod naslovom Prevođenje s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik s osobitim obzirom na područje ekonomije.

str. 296
47. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Josipa Tvrtkovića pod naslovom Opći stil odlučivanja potrošača i stil odlučivanja vezanog za proizvod: provjera uloge uključenosti u kategoriju proizvoda.str. 299


F. PREDMETI S VIJEĆA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

(izvještaji su dostupni na web stranicama Fakulteta)

Izvještaji stručnih povjerenstava za odobrenje stjecanja doktorata znanosti izvan

doktorskoga studija
48. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Maje Ćutić Gorup za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Protestantizam u Pazinskoj knežiji: odjeci ili pokret?, mentor: dr. sc. Slaven Bertoša, red. prof. (Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli).
49. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Tonka Marunčića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Grbovi plemstva (vlastele) i grbovne oznake građana Dubrovačke Republike, mentorica: dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, red. prof.
50. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Jasmine Osterman za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Onaj koji pločicom ide brzo i ravno“ - uloga pisara u nastajanju prvih urbanih civilizacija Sumera i Elama na prijelazu 4. u 3. tisućljeće prije Krista, mentor: dr. sc. Boris Olujić, izv. prof.
51. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Davorina Hrkaća za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Brod u demografskim izvorima od 1780. do 1850. godine, mentor: dr. sc. Željko Holjevac, doc.
52. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Ive Oreškovića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Promjene struktura stanovništva Konavala kao posljedice iseljeničkoga vala, mentor: dr. sc. Nenad Vekarić, znan. savjetnik (Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku).
53. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Ive Mandušić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Povijest obitelji Drašković u 16. i prvoj polovici 17. stoljeća, mentor: dr. sc. Nataša Štefanec, doc.
54. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Željka Klaića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Djelatnost Vjekoslava Spinčića u Političkom društvu za Hrvate i Slovence u Istri (1902.-1908.), mentor: dr. sc. Mario Strecha, izv. prof.
55. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Natke Badurina za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Konstrukcija rodnih uloga u hrvatskim povijesnim dramama u devetnaestome stoljeću, mentor: dr. sc. Krešimir Nemec, red. prof.
56. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Lucije Turkalj za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Sintaksa hrvatskoglagoljskoga psaltira, mentor: dr. sc. Milan Mihaljević, red. prof. (Staroslavenskog institut, Zagreb).
57. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Josipa Raosa za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Grafija i ortografija Pripkovićeva evanđelja – u kontekstu rukopisa «Crkve bosanske», mentor: dr. sc. Stjepan Damjanović, red. prof.
58. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Mirjane Tonković za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Riječi u prostoru: mentalna reprezentacija apstraktnih i konkretnih pojmova, mentor: dr. sc. Dragutin Ivanec, doc.
59. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Sofije Klarin za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Koncept funkcionalne granularnosti u organizaciji informacija digitalne knjižnice, mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.
60. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Brune Dobrića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Nakladništvo, tiskarstvo i novinstvo na njemačkome jeziku u Puli od druge polovine 19. stoljeća do 1918. godine, mentor: dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof. u miru i komentor: dr. sc. Darko Dukovski, red. prof. (Filozofski fakultet, Rijeka).
61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Tamare Ilić – Olujić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Istraživanje korisnika i oblika uporabe slikovne građe na primjerima iz Grafičke zbirke NSK-a u Zagrebu, mentorica: dr. sc. Žarka Vujić, izv. prof.
62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Amre Hadžimuhamedović za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i neprihvaćanje teme pod naslovom Rekonstrukcija graditeljskog nasljeđa. Studija slučaja: poslijeratna rekonstrukcija, s posebnim osvrtom na slučaj Stoca, mentor: dr. sc. Zlatko Jurić, izv. prof.
63. Izvještaj stručnoga povjerenstva koje će utvrditi je li tema doktorskoga rada mr. sc. Vedrane Juričić pod naslovom Predmetno označivanje glazbene građe primjenom deskriptora i slobodno oblikovanih predmetnica odobrena 14. rujna 1999. svojim sadržajem i dalje aktualna za izradu disertacije pod vodstvom mentorice dr. sc. Aleksandre Horvat, red. prof.

Izvještaji stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome studiju i odobrenje predložene teme
64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Hrvoja Markulina previđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture i prihvaćanje teme pod naslovom Organizacija i djelovanje Hrvatske seljačke stranke u Dalmaciji (1935. – 1941.), mentor: dr. sc. Ivica Šute, doc.

65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Snježane Banović predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija književnosti i prihvaćanje teme pod naslovom Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu od 1941. do 1945. - društveni i organizacijski aspekt, mentor: dr. sc. Nikola Batušić, red. prof. u miru i komentor: dr. sc. Ivo Banac, red. prof.

66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Hrvoja Glavača predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije i prihvaćanje teme pod naslovom Naturalizam i ekologija – filozofska pozicija, perspektive i problemi, mentor: dr. sc. Lino Veljak, red. prof.


Imenovanje stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome studiju i odobrenje predložene teme
67. I. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Katje Radoš Perković predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija književnosti i prihvaćanje teme pod naslovom Promišljanje i pregovaranje o identitetima u hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija, mentorica: dr. sc. Sanja Roić, red. prof.; komentorica: dr. sc. Iva Grgić Maroević, doc. (Sveučilište u Zadru).

1. dr. sc. Iva Grgić Maroević, doc. (Sveučilište u Zadru)

2. dr. sc. Sanja Roić, red. prof.

3. dr. sc. Tatjana Peruško, doc.


II. Vijeće poslijediplomskih studija predlaže stručnom povjerenstvu da razmotri da li se izraz „pregovaranje“ može zamijeniti izrazom „promišljanje“ ili „utvrđivanje“.
68. I. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Filipa Hameršaka predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija književnosti (stari program) i prihvaćanje teme pod naslovom Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat (o zbilji, povijesti i književnosti odozdo), mentor: prof. dr. sc. Dean Duda, komentor: prof. dr. sc. Damir Agičić

1. dr. sc. Dean Duda, izv. prof.

2. dr. sc. Damir Agičić, izv. prof.

3. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, red. prof.


II. Vijeće poslijediplomskih studija predlaže stručnom povjerenstvu da u izvještaju pojasni značenje naslova u dijelu „…(o zbilji, povijesti i književnosti odozdo)…“.
69. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Ivana Botice predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske povijesti i prihvaćanje teme pod naslovom Krbavski knezovi u srednjemu vijeku, mentor: dr. sc. Borislav Grgin, red. prof.

1. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, red. prof.

2. dr. sc. Borislav Grgin, red. prof.

3. dr. sc. Neven Budak, red. prof.


70. I. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Vjerana Kursara predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske povijesti i prihvaćanje teme pod naslovom Osmanska država i bosanski nemuslimani - pitanje funkcioniranja predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni (1463. - oko 1750.), mentor: dr. sc. Nenad Moačanin, red. prof.

1. dr. sc. Nataša Štefanec, doc.

2. dr. sc. Nenad Moačanin, red. prof.

3. dr. sc. Damir Agičić, izv. prof.


II. Vijeće poslijediplomskih studija predlaže da se prvi dio naslova izbriše te naslov glasi: Pitanje funkcioniranja predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni (1463. - oko 1750.)

71. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Ljubimke Hajdin predviđenih programa Poslijediplomskoga doktorskoga studija pedagogije i prihvaćanje teme pod naslovom Pedagoško okruženje u vrtiću kao poticaj za samoaktivnosti djece, mentor: dr. sc. Arjana Miljak, red. prof.

1. dr. sc. Arjana Miljak, red. prof.

2. dr. sc. Mirjana Šagud, doc.

3. dr. sc. Dubravka Maleš, red. prof.


72. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Arlin Gobo predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija pedagogije i prihvaćanje teme pod naslovom Razvoj digitalne kompetencije u formalnome, neformalnome i informalnome obrazovanju, mentor: dr. sc. Ivana Batarelo, doc. (Sveučilište u Splitu, Odjel za pedagogiju)

1. dr. sc. Ivana Batarelo, doc. (Sveučilište u Splitu, Odjela za pedagogiju)

2. dr. sc. Renata Marinković, izv. prof.

3. dr. sc. Nikša Nikola Šoljan, red. prof.


73. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Tamare Kisovar-Ivanda predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija pedagogije i prihvaćanje teme pod naslovom Povezanost didaktičkoga strukturiranja muzejskih sadržaja i učeničke percepcije muzeja, mentor: dr. sc. Ivana Batarelo, doc. (Sveučilište u Splitu, Odjela za pedagogiju).

1. dr. sc. Ivana Batarelo, doc. (Sveučilište u Splitu, Odjela za pedagogiju)

2. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof.

3. dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.


74. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Ivana Knezovića predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija arheologije i prihvaćanje teme pod naslovom Građevinski materijali i tehnike u Andautoniji i povijest rimskoga graditeljstva u južnome dijelu panonskih pokrajina, mentorica: dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof.

1. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof.

2. dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.

3. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, red. prof.Prijedlozi za odobrenje tema i sinopsisa za izradu stručnih magistarskih radova
75. Božene Bareta pod naslovom Prevođenje s talijanskoga na hrvatski i s hrvatskoga na talijanski jezik s osobitim obzirom na područje ekonomske terminologije, mentorica: dr. sc. Smiljka Malinar, red. prof.
76. Barbare Di Ceglie pod naslovom Prevođenje s talijanskoga na hrvatski i s hrvatskoga na talijanski jezik s osobitim obzirom na područje književne terminologije, mentorice: mr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, viši lektor i mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, lektor.

Prijedlozi za odobrenje tema i sinopsisa za izradu znanstvenih magistarskih radova
77. Tanje Kocković Zaborski pod naslovom Tartufi kao istarski simbol - etnološka analiza gastronomskoga regionalnog identiteta, mentorica: dr. sc. Nives Ritig Beljak, Institut za etnologiju i folkloristiku.

Nastavni predmeti
78. Prijedlog za prihvaćanje sporazuma o međunarodnome dvojnome doktoratu za studenta Alberta Becherellija između Sveučilišta u Zagrebu i Sapienza universita di Roma.
79. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga specijalističkoga studija da studenti sa završenim diplomskim studijem psihologije koji nisu upisani na specijalistički studij, u skladu s točkom 3.8 programa Poslijediplomskoga specijalističkoga studija kliničke psihologije, slušaju i polažu kolegije koji se izvode u programu studija, obavezne i izborne, prijavom na jedinstven obrazac.

H. IMENOVANJE STRUČNIH POVJERENSTAVA
a) Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja za izbor
80. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (predloženik: dr. sc. Mislav Kukoč)

1. dr. sc. Ante Čović, red. prof.

2. dr. sc. Lino Veljak, red. prof.

3. dr. sc. Pavo Barišić, red. prof. (Filozofski fakultet, Split)


81. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu (predloženica: dr. sc. Maja Dragun)

1. dr. sc. Snježana Čolić, viši znanstv. surad.

2. dr. sc. Branko Despot, red. prof.

3. dr. sc. Nadežda Čačinovič, red. prof.


82. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika (predloženica: dr. sc. Nevenka Blažević)

1. dr. sc. Maja Häusler, izv. prof.

2. dr. sc. Vesna Muhvić Dimanovski, znan. savjetnik

3. dr. sc. Velimir Piškorec, izv. prof.


83. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (predloženik: dr. sc. Josip Mesarić)

1. dr. sc. Zdravko Dovedan, red. prof.

2. dr. sc. Vladimir Mateljan, red. prof.

3. dr. sc. Mile Pavlić, red. prof. (Sveučilište u Rijeci, Odsjek za inf. znanosti)


84. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana masovni mediji, na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (predloženica: dr. sc. Viktorija Car)

1. dr. sc. Marina Čizmić Horvat, doc.

2. dr. sc. Ivo Žanić, izv. prof. (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)

3. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, doc. (Sveučilište u Zadru)


85. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (predloženica: dr. sc. Jasna Šego)

1. dr. sc. Branka Tafra, red. prof. (Hrvatski studiji, Zagreb)

2. dr. sc. Stipe Botica, red. prof.

3. dr. sc. Milica Mihaljević, red. prof. (Staroslavenski institut, Zagreb)


86. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana ostale primijenjene psihologije, na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (predloženica: dr. sc. Tajana Ljubin Golub)

1. dr. sc. Dean Ajduković, red. prof.

2. dr. sc. Predrag Zarevski, red. prof.

3. dr. sc. Majda Rijavec, red. prof. (Učiteljski fakultet, Zagreb)


87. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje sociologija (predloženica: dr. sc. Sonja Podgorelec)

1. dr. sc. Ognjen Čaldarović, red. prof.

2. dr. sc. Milan Mesić, red. prof.

3. dr. sc. Dragutin Babić, znan. savjetnik (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)


88. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (predloženica: dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac)

1. dr. sc. Ognjen Čaldarović, red. prof.

2. dr. sc. Ivan Cifrić, red. prof.

3. dr. sc. Dušica Seferagić, znan. savjetnik (Institut za društvena istraživanja, Zagreb)


89. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Učiteljskom fakultetu u Rijeci (predloženik: dr. sc. Željko Boneta)

1. dr. sc. Vjeran Katunarić, red. prof.

2. dr. sc. Rade Kalanj, red. prof.

3. dr. sc. Boris Banovac, red. prof. (Pravni fakultet, Rijeka)


90. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje sociologija (predloženica: dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes)

1. dr. sc. Vjeran Katunarić, red. prof.

2. dr. sc. Milan Mesić, red. prof.

3. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, red. prof. (Sveučilište u Zadru)


91. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru (predloženici: dr. sc. Željko Oštarić i Klara Jelić Radas)

1. dr. sc. Benjamin Čulig, red. prof.

2. dr. sc. Rade Kalanj, red. prof.

3. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, doc. (Sveučilište u Zadru)


92. Promjena člana stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu (predloženik: dr. sc. Stjepan Hranjec)

1. dr. sc. Dubravka Težak, red. prof. (Učiteljski fakultet, Zagreb)

2. dr. sc. Vinko Brešić, red. prof.

3. dr. sc. Stipe Botica, red. prof.b) Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za stjecanje doktorata znanosti i odobrenje predložene teme izvan doktorskog studija
93. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi utvrđivanja uvjeta mr. sc. Beate Buzov za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje predložene teme pod naslovom Primjena teorije traženja u arheologiji, mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Stipčević

1. dr. sc. Hrvoje Stančić, doc

2. dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof.

3. dr. sc. Goran Zlodi, doc.

4. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, doc.

5. dr. sc. Sonja Špiranec, doc.c) Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
94. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Jelene Marković pod naslovom Folkloristički i kulturnoantropološki aspekti pričanja o djetinjstvu, mentorica: dr. sc. Tanja Perić-Polonijo, znan. savjetnik

1. dr. sc. Branko Đaković, izv. prof.

2. dr. sc. Tomislav Pletenac, doc.

3. dr. sc. Tanja Perić-Polonijo, znan. savj. (Institut za etno. i folkloristiku, Zagreb)


95. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Mirjane Matee Kovač pod naslovom Govorne disfluentnosti u materinskom i stranom jeziku, mentor: dr. sc. Damir Horga, red. prof. u miru

1. dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.

2. dr. sc. Damir Horga, red. prof. u miru

3. dr. sc. Vlasta Erdeljac, izv. prof.


96. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ariana Rajha pod naslovom Teorijski model digitalnog arhivskog sustava u domeni regulacije tržišta lijekova, mentor: dr. sc. Hrvoje Stančić, doc.

1. dr. sc. Krešimir Pavlina, doc.

2. dr. sc. Hrvoje Stančić, doc.

3. dr. sc. Josip Kolanović, izv. prof. u miru


97. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Silvije Babić pod naslovom Arhiv i arhivsko gradivo znanstvenih institucija, mentor: dr. sc. Josip Kolanović, izv. prof. u miru

1. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.

2. dr. sc. Josip Kolanović, izv. prof. u miru

3. dr. sc. Božidar Tepeš, red. prof.


98. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ivane Klinčić pod naslovom Odnos kajkavske gramatičke norme i jezika kajkavskih tiskanih knjiga druge polovine 18. stoljeća, mentor: dr. sc. Boris Kuzmić, doc.

1. dr. sc. Marijana Horvat,viši znan. sur. (Institut za hrv. jezik i jezikoslovlje, Zagreb)

2. dr. sc. Boris Kuzmić, doc.

3. dr. sc. Anđela Frančić, izv. prof.


99. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Alena Milkovića pod naslovom Normiranje neologizama u hrvatskome jeziku, mentor: dr. sc. Josip Silić, prof. emeritus

1. dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski, viši znan. suradnik

2. dr. sc. Milica Mihaljević, znan. savj. (Institut za hrv. jezik i jezikoslovlje, Zagreb)

3. dr. sc. Josip Silić, prof. emeritus


100. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Aladina Husića pod naslovom Kadiluk Brod od nastanka do kraja 16. stoljeća, mentor: dr. sc. Nenad Moačanin, red. prof.

1. dr. sc. Borislav Grgin, red. prof.

2. dr. sc. Nenad Moačanin, red. prof.

3. dr. sc. Behija Zlatar (Orijentalni institut, Sarajevo, BiH)


101. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Marije Mogorović Crljenko pod naslovom Druga strana braka – nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama u Porečkoj biskupiji u prvoj polovici 17. stoljeća, mentor: dr. sc. Neven Budak, red. prof.

1. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, doc.

2. dr. sc. Ivan Jurković, doc. (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

3. dr. sc. Nataša Štefanec, doc.


102. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Meri Kunčić pod naslovom Život i djelatnost obrtnika, umjetnika i medicinskih djelatnika u rapskoj komuni u drugoj polovici 15. stoljeća, mentor: dr. sc. Borislav Grgin, red. prof.

1. dr. sc. Neven Budak, red. prof.

2. dr. sc. Borislav Grgin, red. prof.

3. dr. sc. Dušan Mlacović, doc. (Filozofski fakultet, Ljubljana)


103. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Dine Mujadževića pod naslovom Politička djelatnost Vladimira Bakarića, mentor: dr. sc. Ivo Goldstein, red. prof.

1. dr. sc. Ivo Banac, red. prof.

2. dr. sc. Ivo Goldstein, red. prof.

3. dr. sc. Zdenko Radelić, znan. savjet. (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)


104. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Irme Brković pod naslovom Razvoj samoregulacije u ranoj adolescenciji i uloga roditeljskog ponašanja, mentorica: dr. sc. Gordana Keresteš, izv. prof.

1. dr. sc. Željka Kamenov, izv. prof.

2. dr. sc. Gordana Keresteš, izv. prof.

3. dr. sc. Majda Rijavec, red. prof. (Učiteljski fakultet, Zagreb)


105. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Ine Reić Ercegovac pod naslovom Subjektivna dobrobit tijekom tranzicije u roditeljstvo, mentor: dr. sc. Zvjezdan Penezić, doc. (Sveučilište u Zadru)

1. dr. sc. Gordana Keresteš, izv. prof.

2. dr. sc. Katica Lacković Grgin, red. prof. u miru (Sveučilište u Zadru)

3. dr. sc. Zvjezdan Penezić, doc. (Sveučilište u Zadru)


106. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Ane Kurtović pod naslovom Rizični i zaštitni čimbenici depresivnosti u adolescentskoj dobi, mentorica: dr. sc. Ivanka Živčić Bećirević, izv. prof. (Filozofski fakultet, Rijeka)

1. dr. sc. Nataša Jokić Begić, izv. prof.

2. dr. sc. Lidija Arambašić, red. prof.

3. dr. sc. Ivanka Živčić Bećirević, izv. prof. (Filozofski fakultet, Rijeka)


107. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sandre Tominac pod naslovom Pristupi analizi govornog diskursa medija: analiza govora hrvatskih televizijskih i radio postaja na primjerima intervjua, mentor: dr. sc. Damir Kalogjera, prof. emeritus

1. dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof.

2. dr. sc. Damir Kalogjera, prof. emeritus

3. dr. sc. Boris Pritchard, red. prof. (Pomorski fakultet, Rijeka)


108. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Danijele Lugarić pod naslovom Ruski bardi (Modusi popularnoga u kantautorskoj poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockoga), mentorica: dr. sc. Dubravka Oraić Tolić, red. prof.

1. dr. sc. Jasmina Vojvodić, doc.

2. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić, red. prof.

3. dr. sc. Aleksandar Flaker, red. prof. u miru
d) Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu magistarskog rada
109. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu stručnog magistarskog rada Klaudije Matuč pod naslovom Prevođenje s hrvatskog na engleski jezik i s engleskog na hrvatski jezik s osobitim obzirom na područje gospodarstva, mentorica: mr. sc. Vesna Beli, viši lektor

1. dr. sc. Višnja Josipović Smojver, izv. prof.

2. mr. sc. Vesna Beli, viši lektor

3. dr. sc. Damir Kalogjera, prof. emeritus


110. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu stručnog magistarskog rada Ines Barić pod naslovom Organizacijski simboli i segmentacija tržišta: istraživanje u području telekomunikacijske djelatnosti

1. dr. sc. Dragutin Ivanec, doc.

2. dr. sc. Darja Maslić Seršić, izv. prof.

3. dr. sc. Zoran Sušanj, izv. prof. (Filozofski fakultet, Rijeka)I. PRIJEDLOZI ZA RASPIS NATJEČAJA I IMENOVANJE STRUČNIH POVJERENSTAVA
111. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Odsjeku za arheologiju

1. dr. sc, Tihomila Težak-Gregl, red. prof.

2. dr. sc. Mitja Guštin, red. prof. (Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije Koper, Slovenija)

3. dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru


112. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje), za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana etika, na Odsjeku za filozofiju

1. dr. sc. Lino Veljak, red. prof.

2. dr. sc. Branko Despot, red. prof.

3. dr. sc. Milan Polić, red. prof. (Učiteljski fakultet, Zagreb)


113. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teatrologija i dramatologija, na Odsjeku za komparativnu književnost

1. dr. sc. Boris Senker, red. prof.

2. dr. sc. Nikola Batušić, red. prof. u miru (ADU)

3. dr. sc. Milivoj Solar, prof. emeritus


114. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija, na Odsjeku za filozofiju

1. dr. sc. Lino Veljak, red. prof.

2. dr. sc. Borislav Mikulić, red. prof.

3. dr. sc. Sulejman Bosto, red. prof. (Filozofski fakultet, Sarajevo)


115. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana ugrofinistika, na Katedri za hungarologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

1. dr. sc. Zsolt Lengyel, red. prof.

2. dr. sc. Ekrem Čaušević, red. prof.

3. dr. sc. Marija Znika, viši znanstveni suradnik u miru


116. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku

1. mr. sc. Vesna Beli, viši lektor

2. dr. sc. Milena Žic Fuchs, red. prof.

3. dr. sc. Višnja Josipović Smojver, izv. prof.


117. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, u Croaticumu

1. dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof.

2. dr. sc. Zrinka Jekaska, izv. prof.

3. dr. sc. Sanda Lucija Udier, viši lektor
J. NASTAVNI PREDMETI I DRUGO
118. Molba Odsjeka za kroatistiku za odobrenje izvođenja novog izbornog kolegija na preddiplomskom studiju Hrvatska barokna lirika, 1P+2S, 5 ECTS bodova (umjesto izbornog kolegija "Tema smrti u starijoj hrvatskoj lirici") u ljetnom semestru akademske godine 2009./2010.
119. Molba Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za uvođenje novoga izbornoga kolegija u diplomskom studiju bohemistike u ljetnom semestru akademske 2009./2010. godine. Nositeljica kolegija Općečeški supstandard bit će Slavomira Ribarova, viša lektorica, a kolegij će se izvoditi u obliku 2 seminara tjedno i nosit će 4 ECTS-boda.
120. Prijedlog za izbor voditelja i zamjenika voditelja Centra za psihodijagnostičke instrumente:

1. dr. sc. Damir Ljubotina, doc. za voditelja

2. dr. sc. Zvonimir Galić, doc. za zamjenika voditelja
121. Prijedlog za izbor članova Upravnog odbora Centra za psihodijagnostičke instrumente:

1. dr. sc. Predrag Zarevski, red. prof.

2. mr. sc. Anita Lauri Korajlija, asist.

3. Tomislav Bunjevac, prof. psih.

4. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, red. prof. (Institut za društvena istraživanja, Zagreb)

5. mr. spec. Tanja Pureta, prof. psih. (Ramiro d.o.o. za poslovno savjetovanje)


122. Prijedlog za imenovanje dr. sc. Jadranke Lasić Lazić, red. prof., za voditeljicu Ljetne škole.
Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora
123. Molba Odsjeka za germanistiku za odobrenje angažiranja vanjskog suradnika na studiju nederlandistike za ljetni semestar akad. god. 2009./2010.:

- Saskia Pronk Tiethoff: 2 sata predavanja tjedno za kolegij Uvod u jezikoslovlje
124. Molba Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku za odobrenje angažiranje vanjske suradnice Jane Bušić, za izvođenje nastave turskoga jezika u ljetnome semestru akademske godine 2009.-2010.:

- 10 sati vježbi na predmetima Turski jezik I, Turski jezik II, Turski jezik III i Turski jezik IV.


125. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za angažiranje vanjskog suradnika od 26.02.2010.

Drlia SARAFIE, lektor - Morfologija rumunjskog jezika - 2P + 2S
126. Molba Odsjeka za sociologiju za odobrenje angažiranja vanjskog suradnika za ljetni semestar ak. god. 2009./2010.:

  • dr. sc. Vesna Pusić, red. prof

  • 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno iz izbornog kolegija Sociologija politike u ljetnom semestru na diplomskom studiju


127. Promjena satnice vanjskog suradnika dr. sc. Vladimira Strugara, izv. prof. u miru za akademsku godinu 2009./2010.:

Razvojne i obrazovne strategije - 2 sata predavanja i 2 sata seminara u zimskom semestru i Sistematska pedagogija - 2 sata predavanja i 2 sata seminara u ljetnom semestru.
128. Produljenje ugovora s ugovornom lektoricom za poljski jezik mgr. Agnieszke Cyganik u akademskoj godini 2010./2011., na Katedri za poljski jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezik i književnosti.
129. Produljenje ugovora s ugovornim lektorom za češki jezik Matěj Martinčáka u akademskoj godini 2010./2011., na Katedri za češki jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezik i književnosti.


Sudjelovanje u nastavi i održavanje nastave
130. Molba Odsjeka za kroatistiku za odobrenje izvođenja nastave u ljetnom semestru ak. godine 2009./2010.:

1. Ivi Nazalević, znanstvenom novaku na Katedri za hrvatski standardni jezik, iz predmeta Sintaksa padeža, pod vodstvom prof. dr. sc. Ive Pranjkovića – 82,5 norma sati (60 sati predavanja i 22,5 sati seminara).Mentori
131. Molba Odsjeka za kroatistiku za odobrenje rada mentorima studenata kroatistike u nastavnoj praksi u akademskim godinama 2009./2010. i 2010/2011.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə