T. C. Kuşadasi izalei suyu satiş memurluğu dosya no: 2012/3-Satış
Yüklə 12.69 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü12.69 Kb.
T.C. KUŞADASI İZALEİ SUYU SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO: 2012/3-Satış

GAYRİMENKULUN ACIK ARTIRMA İLANI

KUŞADASI İZALEİ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN


(Satılmasına karar verilen Gayrimenkullerin Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı)

GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE EVSAFI:

Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, Andız Kulesi mevkiinde kain, 390 ada, 2 parsel sayılı, 40.269.00-m2 yüzölçümlü, Ana Taşınmaz nitelik ZEYTİNLİK ve TARLA cinsli, Cilt:30, sayfa:2866 da kayıtlı taşınmaz,

Taşınmaz, Kuşadası-Yeniköy.yolu üzerinde Andız restaurant ile Şoförler odası tesisleri arasında, yolun Aydın istikametine gidişe göre sağ tarafta yer almaktadır. Karayoluna cepheli olmakla birlikte, alanın büyük kısmı yoldan içeride ve dere yatağına eğimli haldedir. Çevresi tamamıyla tarımsal vasıflı araziler ile çevrilidir. Ulaşımı kolaydır. Cephe aldığı yoldan ilçe merkezine minibüs hattı vardır.


Taşınmazın bulunduğu mevkii Belediye ve diğer tüm resmi kurumların getirmiş olduğu alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanma imkanına sahiptir. Ancak halihazırda bu hizmetler kısıtlıdır. Ve sağlanması maliyetlidir. Taşınmaz tapu kaydındaki niteliklerini korumakta, kısmen zeytinlik ve kısmen tarladır. Bir kısmı ise açılıp işlenmemiş fundalık kısım bulunmaktadır. Arazinin dere yatağın cepheli olan kısımda yaklaşık % 40 lık kısmı fundalık, makilik haldedir. Geri kalan kısmı ise zeytin bahçesidir.
Taşınmaz üzerinde orta yaşlarda gelişme durumu zayıf olan 325 adet Zeytin ağacı vardır. Toprak yapısı orta derinliktedir. Killi-Tınlıdır. Kısmen taşlıdır. Su tutma ve bitki besleme kabiliyeti orta derecededir. Dere yatağına doğru olan kısımlar açılıp temizlenmeden tarla olarak kullanılma imkanı yoktur. Arazi ağırlıklı olarak eğimlidir. Karayolundan itibaren bir kısmı düze yakın devam etmekte, ardından dere yatağına doğru eğim artmaktadır. Deniz manzarası yoktur. Konumu itibariyle alım-satımı yapılabilecek, ileriye dönük yatırım amaçlı piyasası olan özelliktedir.
Hali hazırdaki imarsız hali ile yola cephe ölçüsünden dolayı 2 den fazla parçaya bölünmesi mümkün değildir. Üzerindeki ağaçların değeri 97.500.00-TL olup, taşınmazın ilçe içindeki konumu imarsız oluşu, üzerindeki zeytin ağaçlarının değeri, günün ekonomik koşulları, çevre ve rayiç değerler, ilçe merkezine, denize, alışveriş merkezlerine mesafesi dikkate alınarak Bilirkişilerce Ağaçlar dahil Taşınmaza TOPLAM: 1.208.070.00TL değer takdir etmişlerdir. Taşınmazın tapu kaydında ŞERHLER HANESİNDE: T.Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) lehine 2942 S.Y.nın 7 mad.gereğince Şerh ile yine aynı mevkide 390 ada 55 parsel lehine 882.31-m2 lik kısmında GEÇİT HAKKI şerhi bulunmaktadır.
İMAR DURUMU: Kuşadası Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik Müd.den alınan 20.01.2012 tarih ve 01411-1406 sayılı imar durumu yazısında:”... Taşınmaz Kuşadası Belediyesi imarlı alanlar dahilinde bulunmamaktadır. 1/100.000 ölçekli Aydın-Denizli-Muğla çevre düzeni planında bir kısmı tarım alanı,bir kısmı orman alanı özelliklerindedir ” Şeklinde bildirilmiştir.

MUAMMEN Bedeli: 1_208-070.00-TL dir.


Satış Şartları:

1- Birinci açık artırma: 18/05/2012-CUMA günü Saat: 13.30-13.40 saatleri arasında, Kuşadası Adalet Sarayı İkinci kat MEZAT salonu 202 nolu ODA’da açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 28/05/2012 -PAZARTESİ günü Saat: 13.30-13.40 saatleri arasında Kuşadası Adalet Sarayı İkinci kat MEZAT Salonu 202 nolu odada ikinci artırmaya çıkarılacaktır.


Bu artırmada bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki,artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelin %40’nı bulması ve satış isteyenin alacağına, rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20’si nispetinde Türk Lirası peşin para(Döviz cinsinden para kabul edilemez) veya bu miktar kadar milli bir bankanın, dosya bilgilerini haiz KESİN ve SÜRESİZ ibaresini taşıyan teminat mektubunu vermeler lazımdır. İhaleye iştirak edeceklerden hissedar olanlardan hissesi teminatı karşılamadığında FARK TEMİNATI dosyaya bloke edeceklerdir.
Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.1/2 nispetinde Tapu alım harcı, Binde 4,95 oranında ihale damga vergisi ile Şartnamede belirtilen %18- K.D.V. Oranları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, Tellaliye, Karar harcı, Varsa Veraset intikal ve Emlak vergi borçları ile Yargılama ve Satış memurluğu masrafları Avukatlık ücretleri, Bilirkişi ve sair ücretleri, hissedarların hisseleri oranında, hisselerinden kesilerek satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve Temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri müteselsilin mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı 2012/3-Satış dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir, iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK m.126)

B: 23872 www.bik.gov.tr


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə