T. C. Konya büYÜKŞEHİr belediye başkanliğindan ilan
Yüklə 236.98 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü236.98 Kb.
T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi belirtilen gayrimenkullerimiz 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2017 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır.

 2. İhaleler, 28.04.2015 Salı günü saat 15.00’den itibaren Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

 3. Gayrimenkullerimizin 2015 yılı yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.

 4. İsteklilerin 28.04.2015 günü saat 12.00’a kadar istenen belgeleri Nişantaş Mah. Belediye Sarayı 5. kat No:513 adresindeki, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

 1. Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, (TC Kimlik Numaralı),

 2. Tebligat için adres beyanı,

 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

  1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

d. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.

h. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

 1. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.


S/N

ADRESİ

m²'si

Vasfı

2015 Yılı Yıllık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Aziziye Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:2/A Ereğli/KONYA

150

Dükkan-İşyeri

9.000,00 TL+KDV

810,00 TL

15.00

2

Aziziye Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:2/B Ereğli/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

15.02

3

Aziziye Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:2/C Ereğli/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

15.04

4

Aziziye Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:2/D Ereğli/KONYA

20

Elektrik Malzemeleri Satış Yeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

15.06

5

Aziziye Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:2/E Ereğli/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

15.08

6

Belkaya Mah. Aksaray Cad. No:1/A Ereğli/KONYA

35

Dükkan-İşyeri

2.100,00 TL+KDV

189,00 TL

15.10

7

Belkaya Mah. Aksaray Cad. No:1/B-C Ereğli/KONYA

30

Dükkan-İşyeri

1.320,00 TL+KDV

118,80 TL

15.12

8

Belkaya Mah. Aksaray Cad. No:1/D Ereğli/KONYA

20

Berber

800,00 TL+KDV

72,00 TL

15.14

9

Belkaya Mah. Aksaray Cad. No:1/E Ereğli/KONYA

30

Dükkan-İşyeri

800,00 TL+KDV

72,00 TL

15.16

10

Belkaya Mah. Şehit Bekir Kılıçer Cad. No:1/F Ereğli/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

15.18

11

Belkaya Mah. Şehit Bekir Kılıçer Cad. No:1/G Ereğli/KONYA

20

Berber

800,00 TL+KDV

72,00 TL

15.20

12

Belkaya Mah. Şehit Bekir Kılıçer Cad. No:1/H Ereğli/KONYA

20

Terzi

800,00 TL+KDV

72,00 TL

15.22

13

Belkaya Mah. Şehit Bekir Kılıçer Cad. No:1/I Ereğli/KONYA

20

Elektronik Eşya Tamir Yeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

15.24

14

Belkaya Mah. Şehit Bekir Kılıçer Cad. No:1/J Ereğli/KONYA

35

Dükkan-İşyeri

2.100,00 TL+KDV

189,00 TL

15.26

15

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 1.Kat No:2/18 Ereğli/KONYA

16

Büro

960,00 TL+KDV

86,40 TL

15.28

16

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 1.Kat No:2/20 Ereğli/KONYA

16

Büro

960,00 TL+KDV

86,40 TL

15.30

17

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 1.Kat No:2/21 Ereğli/KONYA

16

Büro

960,00 TL+KDV

86,40 TL

15.32

18

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 2.Kat No:2/30 Ereğli/KONYA

16

Büro

960,00 TL+KDV

86,40 TL

15.34

19

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 2.Kat No:2/31 Ereğli/KONYA

16

Büro

960,00 TL+KDV

86,40 TL

15.36

20

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 2.Kat No:2/32-33-34-35 Ereğli/KONYA

70

Büro

4.200,00 TL+KDV

378,00 TL

15.38

21

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 2.Kat No:2/36 Ereğli/KONYA

16

Büro

960,00 TL+KDV

86,40 TL

15.40

22

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 2. Kat No:2/42 Ereğli/KONYA

16

Büro

960,00 TL+KDV

86,40 TL

15.42

23

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 2.Kat No:2/43 Ereğli/KONYA

16

Büro

960,00 TL+KDV

86,40 TL

15.44

24

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 2.Kat No:2/44 Ereğli/KONYA

16

Büro

960,00 TL+KDV

86,40 TL

15.46

25

Boyacı Ali Mah. Osman Nuri Gökbudak Sk. 3.Kat No:2/45-46-47 Ereğli/KONYA

430

Büro

25.800,00 TL+KDV

2.322,00 TL

15.48

26

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/1 Ereğli/KONYA

12

Dükkan-İşyeri

1.150,00 TL+KDV

103,50 TL

15.50

27

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/2 Ereğli/KONYA

30

Emanet Bürosu

1.180,00 TL+KDV

106,20 TL

15.52

28

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/3 Ereğli/KONYA

16

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

6.140,00 TL+KDV

552,60 TL

15.54

29

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/4 Ereğli/KONYA

16

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

14.060,00 TL+KDV

1.265,40 TL

15.56

30

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/5 Ereğli/KONYA

15

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

4.320,00 TL+KDV

388,80 TL

15.58

31

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/6 Ereğli/KONYA

15

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

4.530,00 TL+KDV

407,70 TL

16.00

32

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/7-8 Ereğli/KONYA

30

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

12.080,00 TL+KDV

1.087,20 TL

16.02

33

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/9 Ereğli/KONYA

12

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

10.580,00 TL+KDV

952,20 TL

16.04

34

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/10 Ereğli/KONYA

12

Berber

1.260,00 TL+KDV

113,40 TL

16.06

35

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/11 Ereğli/KONYA

12

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

11.460,00 TL+KDV

1.031,40 TL

16.08

36

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/13 Ereğli/KONYA

12

Büfe

1.150,00 TL+KDV

103,50 TL

16.10

37

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/14 Ereğli/KONYA

10

Çay Ocağı

2.360,00 TL+KDV

212,40 TL

16.12

38

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/15 Ereğli/KONYA

30

Bay-Bayan Tuvalet(WC)

18.720,00 TL+KDV

1.684,80 TL

16.14

39

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/16 Ereğli/KONYA

30

Bakkal

11.330,00 TL+KDV

1.019,70 TL

16.16

40

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/17 Ereğli/KONYA

15

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

9.440,00 TL+KDV

849,60 TL

16.18

41

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/18 Ereğli/KONYA

16

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

4.320,00 TL+KDV

388,80 TL

16.20

42

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/19 Ereğli/KONYA

15

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

2.760,00 TL+KDV

248,40 TL

16.22

43

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/20 Ereğli/KONYA
100

Seyahat Acentası Bilet Satış Gişesi

2.160,00 TL+KDV

194,40 TL

16.24

44

Çayhan Mah. 50.Yıl Cad. No:12 Ereğli/KONYA

30

Dükkan-İşyeri

470,00 TL+KDV

42,30 TL

16.26

45

Çayhan Mah. 50.Yıl Cad. No:14 Ereğli/KONYA

30

Dükkan-İşyeri

1.800,00 TL+KDV

162,00 TL

16.28

46

Çayhan Mah. 50.Yıl Cad. No:16 Ereğli/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.800,00 TL+KDV

162,00 TL

16.30

47

Çayhan Mah. 50.Yıl Cad. No:18 Ereğli/KONYA

6

Berber

510,00 TL+KDV

45,90 TL

16.32

48

Çayhan Mah. 50.Yıl Cad. Özkan Sk. No:2/A Ereğli/KONYA

6

Dükkan-İşyeri

360,00 TL+KDV

32,40 TL

16.34

49

Kutören Mah. Cumhuriyet Cad. No:20/A Ereğli/KONYA

25

Dükkan-İşyeri

1.500,00 TL+KDV

135,00 TL

16.36

50

Kutören Mah. Cumhuriyet Cad. No:20/B Ereğli/KONYA

25

Dükkan-İşyeri

1.500,00 TL+KDV

135,00 TL

16.38

51

Kutören Mah. Cumhuriyet Cad. No:20/C Ereğli/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

16.40

52

Kutören Mah. Cumhuriyet Cad. No:20/D Ereğli/KONYA

25

Dükkan-İşyeri

1.500,00 TL+KDV

135,00 TL

16.42

53

Zengen Mah. Atatürk Bulvarı No:1/A Ereğli/KONYA

30

Dükkan-İşyeri

1.800,00 TL+KDV

162,00 TL

16.44

54

Zengen Mah. Atatürk Bulvarı No:1/B Ereğli/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

16.46

55

Zengen Mah. Atatürk Bulvarı No:1/C Ereğli/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

16.48

56

Zengen Mah. Atatürk Bulvarı No:1/D Ereğli/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

16.50

57

Zengen Mah. Atatürk Bulvarı No:1/E Ereğli/KONYA

6

Berber

360,00 TL+KDV

32,40 TL

16.52

58

Zengen Mah. Atatürk Bulvarı No:1/F Ereğli/KONYA

12

Dükkan-İşyeri

720,00 TL+KDV

64,80 TL

16.54

59

Cumhuriyet Mah. Şehit Cihangir Tok Cad. No:4/A Halkapınar/KONYA

25

Dükkan-İşyeri

1.500,00 TL+KDV

135,00 TL

16.56

60

Cumhuriyet Mah. Şehit Cihangir Tok Cad. No:4/B Halkapınar/KONYA

25

Veteriner Kliniği

1.110,00 TL+KDV

99,90 TL

16.58

61

Cumhuriyet Mah. Şehit Cihangir Tok Cad. No:4/C Halkapınar/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.360,00 TL+KDV

122,40 TL

17.00

62

Cumhuriyet Mah. Şehit Cihangir Tok Cad. No:4/D Halkapınar/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

17.02

63

Cumhuriyet Mah. Toros Cad. No:1/2 Halkapınar/KONYA

180

Büro

10.800,00 TL+KDV

972,00 TL

17.04

64

Kıreli Mh. Atatürk Bulvarı Çay Sk. No:15/A Hüyük/KONYA

90

Dükkan-İşyeri

5.400,00 TL+KDV

486,00 TL

17.06

65

Kıreli Mh. Atatürk Bulvarı Çay Sk. No:15/B Hüyük/KONYA

36

Dükkan-İşyeri

2.160,00 TL+KDV

194,40 TL

17.08

66

Kıreli Mh. Atatürk Bulvarı No: 68/A Hüyük/KONYA

15

Dükkan-İşyeri

900,00 TL+KDV

81,00 TL

17.10

67

Kıreli Mh. Atatürk Bulvarı No: 68/B Hüyük/KONYA

15

Dükkan-İşyeri

900,00 TL+KDV

81,00 TL

17.12

68

Kıreli Mh. Atatürk Bulvarı No: 68/C Hüyük/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

17.14

69

Kıreli Mh. Atatürk Bulvarı No: 68/D Hüyük/KONYA

72

Çay Ocağı

4.320,00 TL+KDV

388,80 TL

17.16

70

Selki Mh. Belediye Meydanı No:3/A Hüyük/KONYA

20

Dükkan-İşyeri

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

17.18

71

Selki Mh. Belediye Meydanı No:3/B Hüyük/KONYA

140

Market

8.400,00 TL+KDV

756,00 TL

17.20

72

Başhüyük Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:1 Sarayönü/KONYA

310

Dernek

1.200,00 TL+KDV

108,00 TL

17.22

73

Başhüyük Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:1/A Sarayönü/KONYA

35

Dükkan-İşyeri

2.100,00 TL+KDV

189,00 TL

17.24

74

Başhüyük Mah. Kazım Teke Cad. No:1 Sarayönü/KONYA

90

Dükkan-İşyeri

1.305,00 TL+KDV

117,45 TL

17.26

75

Çeşmelisebil Mah. Alemdar Cad. No:18/A Sarayönü/KONYA

35

Dükkan-İşyeri

2.100,00 TL+KDV

189,00 TL

17.28

76

Çeşmelisebil Mah. Alemdar Cad. No:18/B Sarayönü/KONYA

35

Dükkan-İşyeri

2.100,00 TL+KDV

189,00 TL

17.30

77

Çeşmelisebil Mah. Alemdar Cad. No:18/C Sarayönü/KONYA

35

Dükkan-İşyeri

2.100,00 TL+KDV

189,00 TL

17.32

78

Çeşmelisebil Mah. Alemdar Cad. No:18/D Sarayönü/KONYA

35

Dükkan-İşyeri

2.100,00 TL+KDV

189,00 TL

17.34

79

Çeşmelisebil Mah. Alemdar Cad. No:18/E Sarayönü/KONYA

35

Dükkan-İşyeri

2.100,00 TL+KDV

189,00 TL

17.36

80

Çeşmelisebil Mah. Alemdar Cad. No:18/F Sarayönü/KONYA

35

Dükkan-İşyeri

2.100,00 TL+KDV

189,00 TL

17.38

81

Fatih Mah.Tahir Çelik Cad. No :90/A Sarayönü/KONYA

16

Elektronik Eşya Tamir Yeri

3.570,00 TL+KDV

321,30 TL

17.40

82

Fatih Mah.Tahir Çelik Cad. No :90/B Sarayönü/KONYA

46

Tuhafiye-Konfeksiyon Satış Yeri

8.910,00 TL+KDV

801,90 TL

17.42

83

Fatih Mah.Tahir Çelik Cad. Sarayönü Otogarı No:88 Sarayönü/KONYA

22

Dükkan-İşyeri

7.070,00 TL+KDV

636,30 TL

17.44

84

Fatih Mah.Tahir Çelik Cad. Sarayönü Otogarı No:88/A Sarayönü/KONYA

45

Çay Ocağı

7.730,00 TL+KDV

695,70 TL

17.46

85

Fatih Mah.Tahir Çelik Cad. Sarayönü Otogarı No:88/B Sarayönü/KONYA

11

Dükkan-İşyeri

1.790,00 TL+KDV

161,10 TL

17.48

86

Fatih Mah.Tahir Çelik Cad. Sarayönü Otogarı No:88/C Sarayönü/KONYA

11

Dükkan-İşyeri

4.030,00 TL+KDV

362,70 TL

17.50

87

Fatih Mah.Tahir Çelik Cad. Sarayönü Otogarı No:88/D Sarayönü/KONYA

11

Dükkan-İşyeri

7.730,00 TL+KDV

695,70 TL

17.52

88

Fatih Mah.Tahir Çelik Cad. Sarayönü Otogarı No:88/E Sarayönü/KONYA

11

Berber

1.790,00 TL+KDV

161,10 TL

17.54

89

Fatih Mah.Tahir Çelik Cad. Sarayönü Otogarı No:88/F Sarayönü/KONYA

11

Dükkan-İşyeri

1.790,00 TL+KDV

161,10 TL

17.56

90

Kadıoğlu Mah. Konya Cad. No:2/A Sarayönü/KONYA

70

Çay Ocağı

1.710,00 TL+KDV

153,90 TL

17.58

91

Kadıoğlu Mah. Konya Cad. No:2/B Sarayönü/KONYA

16

Dükkan-İşyeri

960,00 TL+KDV

86,40 TL

18.00

92

Kadıoğlu Mah. Konya Cad. No:2/C Sarayönü/KONYA

16

Dükkan-İşyeri

960,00 TL+KDV

86,40 TL

18.02

93

Kadıoğlu Mah. Konya Cad. No:2/D Sarayönü/KONYA

12

Dükkan-İşyeri

720,00 TL+KDV

64,80 TL

18.04

94

Kadıoğlu Mah. Konya Cad. No:2/E Sarayönü/KONYA

18

Dükkan-İşyeri

590,00 TL+KDV

53,10 TL

18.06

95

Ladik Mah. Cumhuriyet Cad. No:119 Sarayönü/KONYA

500

Lokanta

13.200,00 TL+KDV

1.188,00 TL

18.08

96

Ladik Mah. Emniyet Sk. No:2 Sarayönü/KONYA

10

Dükkan-İşyeri

1.530,00 TL+KDV

137,70 TL

18.10

97

Ladik Mah. Emniyet Sk. No:2/A Sarayönü/KONYA

60

Çay Ocağı

3.110,00 TL+KDV

279,90 TL

18.12

98

Ladik Mah. Paşa Meydanı No:33 Sarayönü/KONYA

25

Çay Ocağı

2.600,00 TL+KDV

234,00 TL

18.14

99

Ladik Mah. Paşa Meydanı No:34 Sarayönü/KONYA

110

Bakkal

5.400,00 TL+KDV

486,00 TL

18.16

100

Kuzören Mah. Cumhuriyet Cad. No:50/A Yunak/KONYA

9

Dükkan-İşyeri

540,00 TL+KDV

48,60 TL

18.18

101

Kuzören Mah. Cumhuriyet Cad. No:50/B Yunak/KONYA

9

Dükkan-İşyeri

540,00 TL+KDV

48,60 TL

18.20

102

Kuzören Mah. Cumhuriyet Cad. No:50/C Yunak/KONYA

9

Dükkan-İşyeri

540,00 TL+KDV

48,60 TL

18.22

103

Kuzören Mah. Cumhuriyet Cad. No:50/D Yunak/KONYA

32

Dükkan-İşyeri

1.920,00 TL+KDV

172,80 TL

18.24

104

Piribeyli Mah. Cengiz Topel Cad. No:3/A Yunak/KONYA

100

Market

3.960,00 TL+KDV

356,40 TL

18.26

105

Piribeyli Mah. Cengiz Topel Cad. No:3/B Yunak/KONYA

25

Dükkan-İşyeri

1.980,00 TL+KDV

178,20 TL

18.28

106

Saray Mah. Ankara Cad. No:15/A Yunak/KONYA

75

Dükkan-İşyeri

4.500,00 TL+KDV

405,00 TL

18.30

107

Saray Mah. Ankara Cad. No:15/C Yunak/KONYA

18

Dükkan-İşyeri

1.080,00 TL+KDV

97,20 TL

18.32

108

Saray Mah. Ankara Cad. No:15/D Yunak/KONYA

18

Dükkan-İşyeri

1.080,00 TL+KDV

97,20 TL

18.34

109

Sülüklü Mah. Nasrettin Cad. No:55/A Yunak/KONYA

70

Dükkan-İşyeri

4.200,00 TL+KDV

378,00 TL

18.36

110

Turgut Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:2/A Yunak/KONYA

12

Bakkal

720,00 TL+KDV

64,80 TL

18.38

111

Turgut Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:6 Yunak/KONYA

150

Çay Ocağı

9.000,00 TL+KDV

810,00 TL

18.40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə