T. C. Karaman IL Özel idaresi 2010 yili mayis ayinda alinan IL genel mecliSİ karar özetleri 135 sayılı karar
Yüklə 35.79 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü35.79 Kb.
T.C.

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

2010 YILI MAYIS AYINDA ALINAN İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ
135 sayılı karar: İl Özel İdaresinin 2009 mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri okunarak, İl Özel İdaresinden geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
136 sayılı karar: İl Özel İdaresinin 2009 mali yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri okunarak, İl Özel İdaresinden geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
137 sayılı karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen; İlimiz Ermenek İlçesi, Ardıçkaya Köyü İlköğretim okuluna ek derslik yapılması planlandığından, okul yerine ait nazım ve uygulama imar planlarına ön izin verilmesi hususundaki rapor okunup görüşülerek, söz konusu planlara ön izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
138 sayılı karar: Divan Başkanlığına verilen yazılı önerge meclisin gündemine oy birliği ile alınarak yapılan görüşmelerde; İlimiz Ermenek İlçesi, Ardıçkaya Köyü İlköğretim okuluna ek derslik yapılması planlandığından, okul yerine ait nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususundaki önerge ve planların incelenerek rapor düzenlenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
139 sayılı karar: İl Özel İdaresi ve yatırımcı kuruluşların 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programları ile ilgili yatırımcı daire müdürleri İl Genel Meclisimize bilgi vererek sırasıyla;


 1. Milli Eğitim Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Eğitim,Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonuna;

 2. İl Sağlık Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Çevre ve Sağlık komisyonuna;

 3. İl Tarım Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Kırsal Alanları Kalkındırma ve Tarım komisyonuna;

 4. Çevre ve Orman İşletme Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Çevre ve Sağlık komisyonuna;

 5. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Eğitim,Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonuna;

 6. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Eğitim,Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonuna;

 7. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Eğitim,Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonuna;

 8. İl Afet Acil Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere İçişleri ve Dilekçe komisyonuna;

 9. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Kırsal Alanları Kalkındırma ve Tarım komisyonuna;

 10. Yol Ulaşım Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Köye Yönelik Hizmetler komisyonuna;

 11. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek Kırsal Alanları Kalkındırma ve Tarım komisyonuna;

 12. Kültür,Sosyal İşler Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Eğitim,Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonuna;

 13. İmar ve Bayındırlık Müdürlüğünün 2011 yılı yıllık çalışma ve yatırım programın incelenerek rapor düzenlenmek üzere Köye Yönelik Hizmetler komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.


140 sayılı karar: Ayrancı İlçesi bağlı Kıraman Köyü, yerleşim imar planında plan değişikliği yapılması hususundaki teklifin incelenerek rapor düzenlenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
141 sayılı karar: İlimiz Merkez Boyalıtepe Köyü, yerleşim imar planında plan değişikliği yapılması hususundaki teklifin incelenerek rapor düzenlenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
142 sayılı karar: 30.04.2010 - 30.04.2011 tarihleri arasında İlimizde uygulanacak olan Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Projesi için İl Özel İdare bütçesinden katkı sağlanması hususundaki teklifin incelenerek rapor düzenlenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
143 sayılı karar: İlimiz Ermenek İlçesi Evsin Köyü Gezende Baraj Gölünde 7500 m2’lik yüzey alanda 500 ton / yıl kapasiteyle Ağ Kafeslerde Alabalık üretimi yapmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/h maddesine göre ihale ile kiralanması hususundaki teklif okunup görüşülerek, söz konusu alanın kiraya verilmesi için İl Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
144 sayılı karar: Divan Başkanlığına verilen yazılı önerge oy birliği ile gündeme alınarak, önergede de belirtildiği üzere İl Özel İdaresine Köy Muhtarlıkları tarafından verilen dilekçe akıbetlerinin araştırılarak rapor düzenlenmek üzere önergenin İçişleri ve dilekçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
145 sayılı karar: Plan-Bütçe ve Köye yönelik Hizmetler Komisyonlarından gelen; Ermenek İlçesine bağlı Yukarıçağlar Köyüne, yayla yolu olarak yapılan ve yarım kalan yolun bitirilmesi ile ilgili rapor okunarak,yapılan görüşmelerde hazırlanan raporun komisyonlardan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi ve yine raporda belirtilen 35.000,00TL. ödeneğin ise söz konusu işin projesi hazırlanıp Köy Muhtarlığına teslim edilmesinden sonra Köye Yardım yapılması hususunda İl Encümenine yetki verilmesi Mustafa KARAMAN,Mustafa BOYACIOĞLU, Ali Rıza ETÇİ ve Başaran SARAY’ın karşı oylarına karşı 12 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
146 sayılı karar: Plan-Bütçe ve Kırsal Alanları Kalkındırma ve Tarım Komisyonlarınca ortaklaşa hazırlanan; İl Özel İdaresine Tarım Danışmanı olarak görevlendirilen Doç.Dr.Yüksel KAN’ın 2010 yılı danışmanlık ücreti ile ilgili rapor okunup görüşülerek, komisyondan geldiği şekliyle oy birli ile kabul edildi.
147 sayılı karar: Plan-Bütçe ve İçişleri-Dilekçe Komisyonlarınca ortaklaşa hazırlanan; e-İçişleri Projesinin sağlıklı yürütülebilmesi için Valiliğimiz bünyesinde farklı birimlere ait adsl hizmetlerinin tek adsl hizmeti altında yürütülebilmesi için Metro İnternet Hizmetine geçilmesi ile ilgili rapor okunarak, yapılan görüşmelerde söz konusu taleple ilgili daha detaylı rapor hazırlanmak amacıyla konunun tekrar komisyona havale edilmesi oy birli ile kabul edildi.
148 sayılı karar: Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen ve İl Emniyet Müdürlüğünün İl Özel İdare bütçesinden karşılanmak üzere araç takip kurdurulması taleplerine ilişkin hazırlanan rapor okunarak, komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
149 sayılı karar:Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen ve İl Özel İdaresi hizmet binasının temizlik işlerinin daha iyi bir şekilde yürütülmesi için hizmet alımı ihalesi ile 3 temizlik işçinin çalıştırılması hususundaki rapor okunarak, yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan rapor Ali Rıza ETCİ ve Abdullah BAĞIRGAN’ın çekimser oyları, Mustafa BAYIR,Mustafa KARAMAN,Mustafa BOYACIOĞLU ve Durmuş AÇIKBAŞ’ın red oylarına karşı 10 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
150 sayılı karar: Eğitim,Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonunca hazırlanan; İlimiz Merkeze bağlı Akpınar Köyü İlköğretim Okulu anasınıfı için ek derslik ve öğretmen lojmanının tadilat işleri ile çevre düzenlemesinin yapılması hususundaki rapor okunarak, raporda belirtilen işlerin yaptırılması amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için rapor ve kararın bir suretini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
151 sayılı karar: Divan Başkanlığına verilen yazılı önerge oy birliği ile gündeme alınarak, İl Özel İdaresinde Hizmet Alımı İhale usulü ile 3 adet Dozer Operatörü ve 5 adet şoför çalıştırılması hususundaki verilen önergenin incelenip rapor düzenlenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Dilekçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
152 sayılı karar:Divan Başkanlığına verilen yazılı önerge oy birliği ile gündeme oy birliği ile alınarak, İlimize bağlı ve Merkeze uzak olan köylerdeki çocukların göz sağlığı ile ilgili kontrollerin gezici bir sağlık ekibi ile yapılması hususunda verilen önergenin incelenip rapor düzenlenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
153 sayılı karar: İçişleri ve Dilekçe Komisyonu ile Kırsal Alanları Kalkındırma Tarım komisyonlarınca ortaklaşa hazırlanan; İlimiz Kazımkarabekir İlçesi, Emsal Hayat Mahallesi, Menteşardı Mevkiinde 1844, 1849 parselde mülkiyeti hazineye ait kayıtlı bulunan ve örnek kiraz bahçesi yapılmak amacıyla İl Özel İdaresine tahsis edilen söz konusu taşınmazın, tahsis amacına uygun olarak kullanılmadığı için tahsisin kaldırılması hususundaki rapor komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi..
154 sayılı karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen; İlimiz Kazımkarabekir İlçesi Akarköy Köyünde tapunun 1442,1443 ve 1444 nolu parsellerinde Eğitim Amaçlı Sosyal Tesis Alanı (yurt binası ve sosyal tesisleri) yapılmasına ilişkin Nazım ve Uygulama İmar Planlarına ön izin verilmesi hususundaki rapor komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
155 sayılı karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen; İlimiz Çakırbağ Köyü yeni yerleşim imar planında talep edilen, imar planı değişikliklerinin yapılıp yapılmaması hususundaki rapor komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
156 sayılı karar: İlimiz Merkez İlçe Burhan Köyünde tapunun 2116 parsel üzerine yapılacak olan un değirmeni ve sosyal tesisleri için hazırlanan imar planlarının onaylanması hususundaki rapor komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
157 sayılı karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen; İlimiz Merkez İlçe Demiryurt Köyündeki vatandaşların köy boşluklarına yapmış oldukları taşınmazların Köy Tüzel Kişiliği adına tescilinin sağlanması amacıyla Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalan parseller için hazırlatılan Nazım ve Uygulama imar planlarının onaylanması hususundaki rapor komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
158 sayılı karar: Plan-Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarınca ortaklaşa hazırlanan; İlimiz Ermenek İlçesi Susaklı Mahallesi Menekşe Sokak 232 ada 36 parsel numaralı İl Özel İdaresi adına tescilli Kaymakamlık Lojmanının ferahlık içermediğinden, lojmanın satışa çıkarılarak yerine yeni bir lojman temin edilmesi ile ilgili rapor komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
159 sayılı karar: Divan Başkanlığına verilen yazılı önerge ile İl Özel İdaresine ait teklif oy birliği ile gündeme alınarak, İlimiz Merkeze bağlı Kılbasan Beldesi Halisgümü mevkiine sondaj kuyusu açtırılması ile ilgili İl Özel İdaresinden gelen teklif önergenin incelenip rapor düzenlenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Dilekçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
160 sayılı karar: Divan Başkanlığına verilen yazılı önerge ile İl Özel İdaresine ait teklif oy birliği ile gündeme alınarak, İlimiz Merkez Çoğlu Köyünde, Köy Yerleşim planında plan tadilatının onaylanıp onaylanmaması hususundaki teklif ve önergenin incelenerek rapor düzenlenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
161 sayılı karar: İmar-Bayındırlık Komisyonu ile Köye Yönelik Hizmetler Komisyonlarınca ortaklaşa hazırlanan İlimiz Merkez İlçesi Ekinözü Köyü Perendi Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın elektrik problemlerinin giderilmesi için elektrik verilmesi hususundaki rapor komisyonlardan geldiği şekilde oy birliği ile kabul edilerek, gereği için rapor ve kararın bir suretini İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
162 sayılı karar: Köye Yönelik Hizmetler Komisyonundan gelen Sarıveliler İlçesine bağlı Daran Köyü ile Gazipaşa ilçesi sınırında bulunan Yunt Yaylası arasında 15 km. lik orman yolunun, İl Özel İdaresi yol ağına alınması hususundaki rapor okunup görüşülerek, komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilerek, gereği için raporun bir suretini İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
163 sayılı karar:, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Dilekçe Komisyonlarınca ortaklaşa hazırlanan, İl Özel İdaremiz iş makinesi ve araçlarında çalıştırılmak üzere 5 adet dozer operatörü, 5 adet şoför, 1 adet yükleyici operatörü, 1 adet ekskavatör operatör alımı hususundaki rapor okunup görüşülerek, komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

164 sayılı karar:İmar ve Bayındırlık Komisyonca hazırlanan Ermenek İlçesi Ardıçkaya İlköğretim okuluna yapılacak olan ek derslik için hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planına ait rapor komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
165 sayılı karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonca hazırlanan rapor okunup görüşülerek, Çoğlu Köyüne ait yeni yerleşim yeri planında sadece konut alanı yapılabildiği, söz konusu alanın kırsal alanda olması ve köylü vatandaşların çoğunun hayvancılıkla uğraşması nedeniyle imar planında konut alanlarında ilave yapı yapamadıkları görüldüğünden, emsal değerini aşmamak, iki kat yüksekliğini geçmemek ve planda belirtilen çekme mesafelerine uyarak, ahır, samanlık ve depo gibi yapıların yapılmasının önünü açacak bir plan notunun eklenmesiyle yapılan İmar Plan Tadilatının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
166 sayılı karar:Divan Başkanlığına, Mustafa BAYIR ve Mustafa KARAMAN tarafından verilen yazılı önerge ile İl Özel İdaresine ait teklif oy birliği ile gündeme alınarak; İlimiz Merkez Gökçe Köyü Kurumusluk Mevkiinde bulunan 741 nolu parsel üzerine “Alabalık Üretim Tesisi,Lokanta ve Sosyal Tesisler Alanı” yapımı için hazırlatılan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İmar Planının onaylanmasına ait teklif ve dosyanın incelenerek rapor düzenlenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
167 sayılı karar: Divan Başkanlığına, Adem KAPAR, Mustafa BAYIR ve Abdullah BAĞIRGAN tarafından verilen yazılı önerge ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sosyal Hizmetler komisyonunca ortaklaşa hazırlanan rapor gündeme alınarak yapılan görüşmelerde; Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Projesinde hizmetlerin Yürütülmesine ilişkin protokol maddesinde değişiklik yapılarak, 30.04.2010 tarihi ile 30.04.2011 tarihleri arasında proje kapsamında çalışan 10 işçi ve malzeme giderlerinin, İl Özel İdare bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
168 sayılı karar: Divan Başkanlığına Mustafa BAYIR tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile gündeme alınarak; İlimizin tanıtımına,kalkınmasına,ekonomisine,gelişimini sağlamak amacıyla iş istihdamına fayda sağlayacak yatırımcıların, yatırımını kolaylaştıracak çalışmaların yapılması için mera, hazine arazisi vb. arazilerin tespit edilerek, İl Özel İdaresi tarafından imar çalışmalarının yapılmasından sonra yatırımcıların davet edilmesi yatırımların sağlanması için çalışma yapmak üzere önerge konusunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
169 sayılı karar: Divan Başkanlığına Mustafa BAYIR tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile gündeme alınarak;Bahar ayının gelmesi ile birlikte İlimiz de hayvancılık yapılan köylerimizde çok miktarda zararlı böcekler bulunduğundan, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için köylerin ilaçlanması ile ilgili verilen önerge konusunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
170 sayılı karar: İl Genel Meclisimizin 07/05/2010 tarihinde yapılan toplantı birleşiminde, İl Genel Meclisi Başkanı Ertuğrul ÇALIŞKAN tarafından Meclisimize verilen sözlü önergesi gündeme alınarak yapılan görüşmeler neticesinde;İçişleri Bakanlığı Onayı ile 2010 yılı Haziran ve Temmuz aylarında, İl Özel İdarelerinin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularla ilgili düzenlenecek eğitim seminerlerine, İl Genel Meclisi üyeleri ile Valilik Makamınca uygun görülecek Vali Yardımcıları, İl Özel İdaresi yetkililerinin katılmasına ve seminer masraflarının 2010 yılı İl Özel İdare bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
171 sayılı karar: Divan Başkanlığına Adem KAPAR ve Mustafa BAYIR tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile gündeme alınarak;İlimiz Merkez İlçe, Yeşilada Mahallesinde tapunun 1525 ada 1531 parselinde bulunan, Piri Reis Kültür Merkezinin, İl Özel İdaresine tahsis edildiği,ancak Kültür Merkezinin son katına Belediye tarafından kütüphane yapılma üzere çalışma yapıldığı için Belediyenin her hangi bir talebi olup olmadığının araştırılması hususundaki verilen önergeni incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə