T. C. Kadiköy belediye başkanliğI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 38354364-310. 07. 01- / /2013 Konu
Yüklə 11.96 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü11.96 Kb.T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı :38354364-310.07.01- …./.…/2013

Konu :


PROJE MÜELLİFLERİNİN BİLGİLERİNE:
01.06.2013 tarihinde tadilen onaylanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır.
I)Bu Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre;
“31.05.2013 tarihinden önce yapı kullanma izni veya yapı ruhsatı alınmış ve inşasına başlanmış ve ruhsat müddeti devam eden veya ruhsatı hükümsüz hale gelen yapıların müktesep hakkı saklı olup, ilgilisinin talebi halinde, can ve mal güvenliği ile enerji verimliliğine ilişkin tedbirler alınmış olmak koşuluyla, bu Yönetmeliğin lehte olan hükümleri uygulanır” denilmektedir. Bu nedenle 31.05.2013 tarihinden önce yapı izni (ruhsat) veya yapı kullanma izni (iskan) almış olan yapılar; bu yönetmeliğin lehte hükümlerinden yararlanarak tadilat ruhsatı alabilirler.
II) Yönetmeliğin Geçici 4. Maddesine göre;
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce imar durum belgesi almaya yönelik olanlar da dahil olmak üzere yapı ruhsatı almak için yapılan müracaatlar başvuru tarihinde yürürlükteki mevzuata göre sonuçlanır” denilmektedir.
Bu nedenle 01.06.2013 tarihinden önce imar durumu ve yapı izin belgesi almaya müracaat etmiş olanlar ile imar durumu almış olanlar isterlerse 23.06.2007 günle onaylanmış İstanbul İmar Yönetmeliğine göre Yapı İzin Belgesi alırlar.
III) 01.06.2013 tarihinden itibaren imar durumu alanlar, 01.06.2013 günle tadilen onaylanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57., 58., 59. ve 60. Maddelerine göre Yapı İzin Belgesi (ruhsat) alacaklardır. Bu nedenle mimari, statik, mekanik tesisat projeleri ve elektrik tesisat projeleri Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. Maddelerine göre çizilmiş olma şartı aranacaktır. Bu şartlara uygun olmayan projeler incelenmeyecektir. Konu ile ilgili olarak WEB sayfamızda ve ilan panomuzda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

IV)01.06.2013 günle tadilen onaylanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 1. Fıkrasının 4. Bentinin;


a)5. alt bentinde, “Asansör başlıkları, sahanlıklar, ışıklıklar, çöp, atık ve hava bacaları, tesisat galeri, şaft ve bacaları” kısmındaki sahanlar sözcüğünden; “merdiven evinin bir parçası olan merdiven sahanlığının doğal bunun dışında bağımsız bölümlere ulaşımı sağlayan kat holleri gibi mekanların anlaşılması ve bu kullanımdaki sahanlıkların emsale dahil edilmemesi” Bakanlığın 20.06.2013 gün ve 39860970-310.06-5561 sayılı yazısından anlaşılmıştır.
b)11. alt bentinde, “Bulunduğu katın alanının %25’ini geçmemek koşuluyla; sökülür – takılır – katlanır cam panellerle kapatılmış alanlar dahil olmak üzere balkonlar, açık çıkmalar ile kat bahçe ve terasları, yangın merdiveni, yangın güvenlik holü diğer açık veya kapalı merdiven evlerinin 20 m2 si emsale katılmaz denilmektedir. Bu konuda Bakanlığın 15.07.2013 gün ve 35860970-31006 sayılı yazısında “Bulunduğu katın alanının toplam %25 ini geçmemek koşuluyla” ifadesinde yer alan “bulunduğu katın alanı” tabirinden o katın yapı inşaat alanının anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla söz konusu hüküm uyarınca bulunduğu katın alanının %25 i alınarak anılan bentte sayılan KAKS’a dahil edilmeyecek alanların metrekaresinin hesaplanmasında o katta bulunan ışıklıklar, avlular ve iç bahçeler hariç katın alanının tamamının (asansör boşluğu, tesisat galerisi v.s. dahil) dahil edilmesi gerekmektedir” denilmektedir. Bu nedenle uygulamalar bu doğrultuda yapılacaktır. Ancak; Yapı İzin Belgesi alınana kadar Bakanlıktan farklı bir uygulama yapılmasını içeren herhangi bir yazı geldiğinde; uygulama Bakanlıktan gelebilecek yazı doğrultusunda yapılacaktır.Kadıköy Belediye Başkanlığı Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Proje Tasdik ve Ruhsat Bürosu

Hasanpaşa 34722 İstanbul TR

Tel: +90 216 542 50 00 /1370 Fax: +90 216 414 38 99Elektronik Ağ:www.kadikoy.bel.tr


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə