T. C. İNÖNÜ ÜNİversitesi Akademik YükseltİLme ve ataNma ÖLÇÜtleri YÖnergesi malatya
Yüklə 406.07 Kb.
səhifə1/3
tarix24.04.2016
ölçüsü406.07 Kb.
  1   2   3

T.C.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Akademik YükseltİLme VE ataNma

ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİMALATYA

2014

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ
I.BÖLÜM

AMAÇ İLKE VE ESASLAR

AMAÇ

Madde 1. Bu yönergenin amacı, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyeliğine (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) yükseltilmek ve atanmak için başvuracak adaylarda 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda;


 • öğretim üyelerinin yükseltilme ve atanmalarında aranacak koşulları belirleyerek, bilimsel erkin temel ilke olduğu bir ortam hazırlamak,
 • akademik kadrolara başvuracak olan adaylar hakkında gerçekçi, tarafsız, adil değerlendirmeler sonucunda daha sağlıklı ve çağdaş ölçütler içinde karar verebilmek,
 • aynı kadroya birden fazla başvurunun bulunması halinde tercihin nesnel ölçütler çerçevesinde yapılmasını sağlamak,
 • bilimsel faaliyetlerde sürekliliği esas alan bir anlayış içinde İnönü Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurularda bilimsel rekabeti özendirmek,
 • öğretim üyelerinin özellikle temel indekslere giren dergilerde yayın yapmalarını ve yayınlarına atıf almayı hedeflemelerini teşvik etmek,
 • evrensel bilime ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlanmasında İnönü Üniversitesi’nin payını arttırmaktır.


TEMEL İLKELER

Madde 2. Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri ve bu kanunun 65. maddesi gereğince hazırlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. İnönü Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, İnönü Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliğine (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) yükseltilmek ve atanmak için başvuracak adaylar için gerekli en düşük düzeyi belirler. Bu asgari koşulları yerine getirmiş olmak adayların atanması gerektiği anlamına gelmez.
DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 3. Akademik kadrolara başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

 1. Değerlendirmeye alınacak faaliyet türleri ve bunlara ilişkin puanlama sistemi bu yönerge ile düzenlenmiştir.

 2. Başvuran adayların çalışmaları, İnönü Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan bir komisyon tarafından, Ek-1’de belirlenen ölçütlere uygunluğu açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur.

 3. Bu ön değerlendirme sonrası Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük için belirlenen ölçütleri taşımayan ve belirlenen asgari puanların altında kalan başvurular jüri üyelerine gönderilmezler.

 4. Belirlenen ölçütler sadece ön koşuldur, bilimsel değerlendirme ise jüri üyelerince yapılır.
 1. Eğitim Fakültesi, programları içinde yer alan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Programlarından birine Öğretim Üyeliği için müracaatlarda Güzel Sanatlar alanlarından herhangi birinin koşullarını yerine getirmek yeterlidir.
 1. Yabancı dil ile eğitimi yapan Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda öğretim elemanı alımında 150-200 kelimelik yazılı dil sınavına ek olarak 10-20 dakikalık sözlü tebliğ sunumundan başarılı olmak şartı aranır.
 1. İngilizce ve Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesinde öğretim elemanı kadrosu her iki programa da ders verdikleri için 150-200 kelimelik İngilizce yazılı sınavdan başarılı olunması halinde Tıp Fakültesi dekanlığınca belirlenen ve en az bir üyesi İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında öğretim üyesi/görevlisi olan üç kişilik jüri önünde yapılacak olan 10-20 dakikalık sözlü tebliğ sunumundan da başarılı olunması şartı aranır. Kurum içi başvurularda sözlü tebliğ sunum şartı aranmayabilir.
 1. Kişiye özel unsurlar içermemek ve üniversite senatosunun onayını almak şartı ile dekanlar, yüksek okul ve enstitü müdürlerinin önerisi ile nitelik artırıcı ek koşullar istenebilir. 1. Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurumunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.

II. BÖLÜM

PUANLAMA VE BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ
ORTAK ÇALIŞMALARDAKİ PUANLAMA

Madde 4. Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan tablo 1’deki dağılıma göre saptanır.
Tablo 1: Yazar Sayısına Göre Uygulanacak Değerlendirme Tablosu*

Eserdeki Yazar Sayısı

Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)

1. isim %

2. isim %

3. isim

%


4. isim

%


5. isim %

6. isim

%


7. isim

%


8. isim

%


9. isim

%


10. isim

%


1 isimli

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 isimli

90

80

 

 

 

 

 

 

 

 

3 isimli

80

70

60

 

 

 

 

 

 

 

4 isimli

70

60

50

40

 

 

 

 

 

 

5 isimli

60

50

40

30

20

 

 

 

 

 

6 isimli

50

40

30

20

10

10

7 isimli

50

40

30

20

10

10

10


8 isimli

50

40

30

20

10

10

10

109 isimli

50

40

30

20

10

10

10

10

10
10 isimli

50

40

30

20

10

10

10

10

10

10

11 isimli ve üzeri

10 isimli ile aynı

*Corresponding author’da makaledeki birinci isim gibi değerlendirilir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ

Madde 5. İnönü Üniversitesinde yardımcı doçent kadrosuna atanabilmek için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinde belirtilen koşullara ek olarak, Fen, Mühendislik, Sağlık, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar alanlarında, adayların tablo 2’de belirlenmiş puanları sağlaması gerekir.


 • Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında yardımcı doçentlik ilk atamada, SCI’e giren dergilerde en az 1 makale; Sosyal Bilimler alanında yardımcı doçentlik ilk atamada ise SSCI ve AHCI’e giren dergilerde en az 1 makale yada ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 2 makalenin basılmış olması,

 • aşağıda verilen tablolardaki gerekli puanları almış olmak.


Tablo 2: Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanabilmek İçin Sağlanması Gereken Puanlar Tablosu

YARDIMCI DOÇENT PUAN TABLOSU

BİLİM DALLARI

Ek Tablo I’ deki A-D Arası Faaliyetlerden En Az Puan


Ek Tablo I’ deki N1-N10 Arası Faaliyetlerden En Az Puan

Toplam Puan

SAĞLIK, FEN VE MÜHENDİSLİK ALANLARI*

250

_

300

SOSYAL BİLİMLER*

150

_

200

GÜZEL SANATLAR*


 • Kuramsal Alanlar

130

_

180

 • Uygulamalı Alanlar

_

130

180

 • Müzik Sanatçılığı

_

130

(N 9-N10 arasındaki faaliyetlerden)180

 • Müzik Kompozisyonu

_

130

(N6 faaliyetlerinden)180

*Yardımcı doçentliğe yeniden atanmalarda, en az biri bilimsel yayın olmak üzere toplam 100 puan almış olmak gerekir.


DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ

Madde 6. Doçentliğe Yükseltilme ve Atama işlemleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 25. maddesinde tanımlanmış olan koşullara ek olarak aşağıdaki koşullar aranır.

 1. Sağlık, Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Alanlarında

Adayın, Ek-1’de yer alan puanlama listesinden tablo 3’de belirlenmiş puanları sağlaması gerekir.
Tablo 3: Doçentliğe Yükseltilme ve Atama İşlemleri İçin Sağlanması Gereken Puanlar

DOÇENT PUAN TABLOSU


BİLİM DALLARI


Ek Tablo I’ Deki A Bölümündeki

Faaliyetlerden En Az Puan

Toplam Puan

SAĞLIK, FEN VE MÜHENDİSLİK ALANLARI

500

800

SOSYAL BİLİMLER

350

650

 1. Güzel Sanatlar Alanında

1.Kuramsal Alanlar

Madde 6’nın (a) bendindeki esaslar uygulanır.2. Uygulamalı Alanlar

a. Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik hakkını kazandıktan sonra Ek-1’de yer alan puanlama listesinde, en az 350 puanı N1 – N10 arasındaki faaliyetlerinden olmak üzere, toplam 550 puan almak.

b. Adayın uygulamalı alanlar (a) bendindeki yayınlarına ek olarak yardımcı doçentlikten sonra yayımlanmış ve yardımcı doçentlik başvuru dosyasında yer almayan, çalıştığı alandaki araştırmalarına ait veya çalıştığı alanın eğitimi ile ilgili, ilk üç isim içerisinde yer aldığı, en az üç yayını olmalıdır.

3.Müzik Sanatçılığı Alanında

a. Üniversitelerarası Kurul tarafından 31.01.2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Doçentlik sınav yönetmeliğinin temel alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamış olma koşuluyla Ek-1’de yer alan puanlama listesinde, en az 350 puanı N9 – N10 arasındaki faaliyetlerden olmak üzere, toplam 550 puan almak.

b. Adayın 3/a’daki yayınlarına ek olarak, yardımcı doçentlik başvuru dosyasında yer almayan, çalıştığı alandaki araştırmalarına ait veya çalıştığı alanın eğitimi ile ilgili, ilk üç isim içinde yer aldığı en az üç yayını olmalıdır.

4.Müzik Kompozisyonu Alanında

Üniversitelerarası Kurul tarafından 31.01.2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Doçentlik sınav yönetmeliğinin temel alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamış olma koşuluyla Ek 1’de yer alan puanlama listesinde en az 350 puanı N6 bölümündeki faaliyetlerden olmak üzere, toplam 550 puan almak.

Adayın 3/a’daki yayınlarına ek olarak yardımcı doçentlikten sonra yayımlanmış ve yardımcı doçentlik başvuru dosyasında yer almayan, çalıştığı alandaki araştırmalarına ait veya çalıştığı alanın eğitimi ile ilgili, ilk üç ismin içinde yer aldığı en az üç yayını olmalıdır.

PROFESÖR KADROSUNA ATAMA İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

Yayınlar, Akademik Çalışmalar:

Madde 7. Profesör kadrosuna Yükseltilme ve Atama için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 26. Maddesinde tanımlanmış olan koşullara ek olarak aşağıdaki koşullar aranır.


 • Doçent unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak.

 • Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşullarını bir kez daha sağlamış olmak.

 • Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri için, ulusal ya da uluslararası kaynaklı en az bir projede görev almış olmak (BAP projeleri hariç) veya doçent olduktan sonra, yayın yapılan dergilerin ilgili yıldaki impact faktörlerinden alınan ve aşağıdaki tabloya göre hesaplanan puanın en az 1,5 olması (Tablo 4’teki yazar sayı ve oranlarına göre hesaplanır). Sosyal Bilimler için toplam 0.5 impact faktörü (Tablo 4’teki yazar sayı ve oranlarına göre hesaplanır) veya üniversite senatosu tarafından kurulan bir komisyonca belirlenen nitelikli yayın evlerinin birinde ders kitabı dışında bir bilimsel esere sahip olmak.

 • Doçent unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak (yayınlardan biri, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş olmalıdır) ve aşağıda verilen tablolardaki gerekli puanları almış olmak.

Tablo 4. Yazar Sayısına Göre Uygulanacak Impact Faktör Değerlendirme Tablosu

Eserdeki Yazar Sayısı

Hak edilen puan (Dergi Impact Faktör Yüzdesi)

1. isim %

2. isim %

3. isim

%


4. isim

%


5. isim %

6. isim

%


7. isim

%


8. isim

%


9. isim

%


10. isim

%


1 isimli

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 isimli

65

35

 

 

 

 

 

 

 

 

3 isimli

60

25

15

 

 

 

 

 

 

 

4 isimli

50

25

15

10

 

 

 

 

 

 

5 isimli

50

20

15

10

5

 

 

 

 

 

6 isimli

50

20

10

10

5

5

7 isimli

50

20

10

5

5

5

5


8 isimli

50

15

10

5

5

5

5

59 isimli

50

15

5

5

5

5

5

5

5
10 isimli

50

10

5

5

5

5

5

5

5

5

11 isimli ve üzeri

10 isimli ile aynı ve 11. sıradan itibaren %5

 1. Sağlık, Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Alanlarında

Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, doçent unvanını aldıktan sonra yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla Ek-1’de yer alan puanlama listesinden tablo 5’de belirlenmiş puanları sağlamaları gerekir.


Tablo 5: Profesör Kadrosuna Atama İşlemleri İçin Sağlanması Gereken Puanlar

PROFESÖRLÜK PUAN TABLOSU


BİLİM DALLARI


Ek Tablo I’ Deki A Bölümündeki Faaliyetlerden En Az Puan

Toplam Puan

SAĞLIK, FEN VE MÜHENDİSLİK ALANLARI

400

800

SOSYAL BİLİMLER

300

700
 1. Güzel Sanatlar Alanında

Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, doçent unvanını aldıktan sonra yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla Ek 1’de yer alan puanlama listesinden tablo 6’de belirlenmiş puanları sağlamaları gerekir.
Tablo 6: Güzel Sanatlar Alanında Profesör Kadrosuna Atama İşlemleri İçin Sağlanması Gereken Puanlar

PROFESÖRLÜK PUAN TABLOSU


GÜZEL SANATLAR


Ek Tablo I’ Deki

A Bölümündeki Faaliyetlerden

En Az Puan

Ek Tablo I’ deki N1-N10 Arası Faaliyetlerden

En Az Puan

Toplam Puan

Kuramsal Alanlar

300

-

700

Uygulamalı Alanlar

-

400

700

Müzik Sanatçılığı

-

400

(N9-N10 arasındaki faaliyetlerden)700

Müzik Kompozisyonu

-

400

(N6 faaliyetlerinden)700YÜRÜRLÜK

Madde 8. Üniversitemiz Senatosunun 30.04.2014 tarih ve 2014/4-1 sayılı kararıyla kabul edilen bu yönerge, Tıp Fakültesi için Yükseköğretim Kurulu tarafın onaylandığı tarihte, diğer akademik birimler için 01 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 9. Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri İnönü Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

EK-1 ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK PUANLAMA SİSTEMİ


 1. MAKALELER

A.1.

SCI-E (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makaleler

120 puan

A.2.

Alan indeksleri (EI, ECONLIT, CCI, CMCI, IM, CIJE, DI, Pub.Med. Scoupus, vb) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler

90 puan

A.3.

1. ve 2. maddelerin kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler

60 puan

A.4.

Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlanmış makaleler

50 puan

A.5.

1, 2, 3 ve 4. maddelerde belirtilen dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet türünden yayınlar ve kitap inceleme, eleştirisi: Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı
 1. BİLDİRİLER

B.1.

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda

 1. davetli konuşmacı olmak

60 puan


 1. bildiri kitabında veya elektronik ortamda tam metin yayınlanmış bildiriler

 2. bildiri kitabında veya elektronik ortamda özet olarak yayınlanmış bildiriler
50 puan

20 puanB.2.

Ulusal kongre ve sempozyumlarda

a) davetli konuşmacı olmak

40 puan

b) bildiri kitabında veya elektronik ortamda tam metin yayınlanmış bildiriler

c)bildiri kitabında veya elektronik ortamda özet olarak yayınlanmış bildiriler
30 puan

10 puan


 1. KİTAPLAR

C.1.

Yurt dışında yabancı dilde yayımlanmış

 1. Kitap

120 puan

 1. Kitap Bölümü

25 puan

C.2.

Yurt içinde yayımlanmış kitaplar:

 1. Kitap

80 puan

 1. Kitap Bölümü

30 puan

 1. Ansiklopedi maddesi (en fazla 5 adet)

10 puan


D. ÇEVİRİLER

D.

 1. Kitap

50 puan


 1. Kitap bölümü

20 puan

 1. Makale ve karar tahlili

10 puan 1. ATIFLAR (Kendi kitap ve makalelerine yapılan atıflar hariç)

E.1.

SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yer alan yayınlarda ve ulusal/ uluslararası nitelikteki özgün araştırma kitaplarında geçen

 1. Kitaptaki her bir atıf

 2. Dergideki her bir atıf

8 puan

5 puan


E.2.

Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde ve yurt dışı tezlerde

Her bir atıf için.

3 puan

E.3.

Yurt içinde yayımlanmış makalelerde ve yapılmış tezlerde adayın çalışmalarına her atıf için

Her bir atıf için.

2 puan 1. ADAYIN ADI İLE ANILAN FORMÜL, ŞEMA, ŞEKİL, GRAFİK, TABLO, BULUŞ VE GÖRÜŞLER

F.1.

Uluslararası bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki kitaplarda adayın adı ile anılan formül, şema, şekil, grafik, tablo, buluş ve görüşlere yer verilmesi.

120 puan

F.2.

Yurt içinde basılmış bilimsel ve ders kitaplarında adayın adı ile anılan formül, şema, şekil, grafik, tablo, buluş ve görüşlere yer verilmesi

60 puan


 1. EDİTÖRLÜKLER VE HAKEMLİKLER

G.1.

SSCI, AHCI ve SCI Expanded kapsamındaki dergilerde
 1. Editörlük yapmak

120 puan/yıl

 1. Yayın kurulu üyeliği veya Editörler Listesinde yer almak

100 puan/yıl

 1. Hakemlik yapmak (her dergi için)

10 puan

d)Yurt dışından gelen projelerde hakemlik ve izleyicilik

20 puan

G.2.

Yurt dışı dergilerde


a) Editörlük yapmak


70 puan/ yıl

b) Yayın Kurulu üyeliği veya Editörler Listesinde yer almak


40 puan/ yıl


c) hakemlik yapmak (her dergi için)

5 puan

G.3.

Yurt içinde çıkan hakemli dergilerde
a) Editörlük yapmak

70 puan/ yıl

b)Yayın Kurulu üyeliği veya Editörler Listesinde yer almak

40 puan/ yıl

c) hakemlik yapmak (her dergi için)

5 puan

d)Tübitak projelerinde hakemlik ve izleyicilik

5 puan

G.4.

Yabancı dilde yazılmış bilimsel veya ders kitaplarında editörlük


 1. Yurt dışında yayımlanmış kitaplar

80 puan

 1. Yurt içinde yayımlanmış kitaplar

60 puan

G.5.

 1. Türkçe yazılmış bilimsel veya ders kitaplarında editörlük

40 puan

 1. Çeviri, bilimsel veya ders kitaplarında editörlük

20 puan
 1. KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

H.1.

Uluslararası Kongre ve Sempozyumların Düzenlenmesinde

 1. Başkan

90 puan

 1. Kurul Üyeliği

45 puan

H.2.

Ulusal Kongre ve Sempozyumların Düzenlenmesinde

 1. Başkan

60 puan

 1. Kurul Üyeliği

30 puan
 1. KONGRELERDE DERECEYE GİREN ARAŞTIRMA VE SUNUMLAR

İ.1.

Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunumlar

30 puan

İ.2.

Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular

15 puan
 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

J.1.

Lisansüstü Tez Yönetimi

a) Yüksek Lisans tezi yönetmiş olmak

40 puan

b) Doktora veya tıpta uzmanlık tezi yönetmiş olmak.

70 puan
 1. PROJELER

  K.1.

  Sonuçlandırılmış bilimsel proje raporları:

  1) Uluslararası kuruluşlarca (NATO, NSF, AB Çerçeve Programı Kapsamındaki ikili ve çoklu programlar, v.b.) desteklenmiş projeler

  1. Proje Yürütücüsü

  250 puan

  1. Proje Araştırmacısı

  75 puan

  K.2.

  2) Ulusal kuruluşlarca (TÜBİTAK, DPT, SAN-TEZ, BAKANLIKLAR vb) desteklenmiş projeler

  1. Proje Yürütücüsü (hızlı destek hariç)

  150 puan

  1. Proje Araştırıcı

  35 puan

  K.3.

  3) BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) birimince desteklenen projeler

  1. Proje Yürütücüsü

  25 puan

  1. Proje Araştırıcısı

  10 puan

 2. PATENTLER

L.1.

Uluslararası patent

500 puan

L.2.

Endüstride kullanılan patentler

250 puan

L.3.

Bakanlıkça onaylı ulusal patent

150 puan 1. ÖDÜLLER

M.1.

a) Yurt dışı ödül / doktora sonrası araştırma bursları (veya post doctorate, en az 6 ay).

100 puan

b) Yurt içi doktora sonrası araştırma bursları (en az 6 ay)

50 puan

M.2.

Yurt içi bilimsel ödüller:

a) TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülü

200 puan

b) TÜBİTAK ve TÜBA teşvik ödülü (Gençlik Ödülleri dahil)

100 puan

c) Diğer bilimsel ödüller (TÜBİTAK kriterlerine göre olup, SCI vb. makaleleri için verilen teşvik ve para ödülleri kabul edilmez).

50 puan 1. GÜZEL SANATLAR İLE İLGİLİ FAALİYETLER

N.1.

Yurt içi sergiler:

 1. Bireysel (kişisel) sergiler

80 puan

 1. Ulusal bienaller, trianeler

40 puan

 1. Grup sergileri

40 puan

 1. Yarışmalı Sergiler

60 puan

 1. Üniversitelerin düzenlediği sergiler

40 puan

 1. Karma sergiler

40 puan

 1. Kamu kuruluşlarınca düzenlenen sergiler

20 puan

 1. Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler

20 puan

N.2.

Yurt dışındaki sergiler:

 1. Bireysel sergiler

80 puan

 1. Grup sergileri

40 puan

 1. Karma sergiler

20 puan

N.3.

Uluslararası sergiler:

 1. Uluslararası bienaller, trianeler

100 puan

 1. Uluslararası grup sergileri

60 puan

 1. Uluslararası karma sergiler

20 puan

N.4.

Sanat sempozyumları;

 1. Sempozyuma katılım

60 puan

 1. Sempozyum düzenleme

40 puanN.5.

Müzik Teknolojisi-Uygulama:

 1. Tonmaysterlik projesi gerçekleştirme

80 puan

 1. Ses sistemi projesini gerçekleştirme

60 puan

 1. Tonmaysterlik projesi katılım

20 puan

N.6.

Müzik Kompozisyonları:

 1. Sahne yapıtları (Opera- Bale-Oratoryo vb.)

100 puan

 1. Senfonik yapıtları (senfoni, konçerto vb.)

80 puan

 1. Oda Müziği, koro ve solo yapıt

60 puan

 1. Düzenlemeler

40 puan

 1. Elektronik müzik yapıtları

60 puan

N.7.

Geleneksel Türk El Sanatları ile ilgili Başbakanlık Arşivi, Topkapı Sarayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarında muhafaza edilen belgelerin çözümlenmesi ve yayımlanması.

60 puan

N.8.

Sanatsal Ödüller:

 1. Uluslararası ödüller

80 puan

 1. Üniversite ödülleri

60 puan

 1. Ulusal resmi ödüller

40 puan

 1. Ulusal özel ödüller

20 puan

N.9.

Yurt içi Sanatsal Etkinlikler:

 1. Bireysel

80 puan

 1. Karma

60 puan

 1. Eşlikçi olarak katılımlar

60 puan

 1. Orkestra, opera, balede solist olarak yer almak

80 puan

 1. Oda müziği dinletileri

60 puan

 1. Orkestra (tutti), opera (koro) ve balede (cor de ballet) yer almak

20 puan

 1. Radyo, TV. Etkinlikleri

40 puan

 1. Audio yayınları (Kaset, CD)

80 puan

N.10.

Yurt dışında Yönettiği Sanatsal Faaliyetler: R9 numaralı maddelerde yer alan etkinlikler yurt dışında yapıldığı taktirde verilecek ek puan.

 1. uan


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə