T. C. Doğubayazit kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ hallaç İlkokulu 2013-2014 stratejik plan
Yüklə 176.14 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü176.14 Kb.
T.C.

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HALLAÇ İLKOKULU

2013-2014

STRATEJİK PLAN

“Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz... Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeye çalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal yaşamda bizzat faal ve faydalı, verimli elemanlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğretimin uygulamalı bir şekilde olmasıyla mümkündür.”

M.Kemal ATATÜRK

“Plan yaparken stratejik, harekete geçerken ilkel olun.”

Rene Char
 "Hedefe, yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız. Çocuklar geleceğindir. Fakat geleceği yetiştirecek ana-babalar şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirebilsinler. Bilenler bilmeyenleri toplayıp okutmayı bir vazife bilmelidirler."

M.Kemal ATATÜRK

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

        Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

        Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

         Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

                                                                                           

SUNUM

Stratejik plan, günümüz gelişim anlayışının geçmişteki anlayışlardan en belirgin farkının göstergesidir. Zira stratejik plan yaklaşımı geleceğe hazır olmayı değil, geleceği yaratmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaşamaktır. Ancak, stratejik plan, tek başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey, kurumun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür.

Ulu Önder Atatürk, 1930’da “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görebilmesi yeterli değildir, mutlaka ufkun ötesini de bilmesi ve görmesi gerekir” derken bize bugün yapmamız gerekenleri daha o zamandan haber vermişti.

Değişen dünya şartlarında bilgi toplumunun insanını yetiştirmeyi amaç edinen Hallaç İlkokulu olarak bu sorumluluğumuzun farkındayız. Bu nedenle eğitim alanındaki yeni yaklaşımları takip ediyor " Daha iyi bir eğitim imkânı nasıl sağlarız? " sorusunu sürekli kendimize soruyoruz. hallaç İlkokulu olarak geleceğimizi öğrencilerimizle yeniden yaratmanın heyecanını ve umudunu yaşıyoruz.

Bütün bu bilgilerden hareketle dün ve bugün ne olduğumuzun, yarın ise ne olacağımızın göstergesi olacak 2013–2014 yıllarını kapsayan bir stratejik plan hazırladık.

Ahmet Renas ÖZHANMüdür Yetkili Öğretmen

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

STRATEJİK PLANIN AMACI, KAPSAMI, DAYANAĞIAMAÇ


Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak için yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenerek önümüzdeki yıl içerisinde yapacaklarımızı şimdiden görerek hareket etmemizi sağlamaktır.

KAPSAM


Bu stratejik plan dokümanı, Bulakbaşı İlkokulu’nun 2013–2014 yıllarına dönük stratejik amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için yürüteceği faaliyetleri kapsamaktadır.

STRATEJİK PLANIN DAYANAĞI REFERANS KAYNAKLARI
DAYANAK

Sıra No

Referans Kaynağının Adı

1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010/14 sayılı genelge,

3

2010 – 2014 Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı

4

2010 - 2014 Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

5

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

6

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2006/55 sayılı genelge,

7

DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu

8

2007–2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı

9

2007–2009 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program

10

2007–2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

11

Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat

12

Milli Eğitim Şura Kararları

13

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları


STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ve ÇALIŞMALARIMIZ


Okulun tek ve aynı zamanda müdür yetkili öğretmeni Yücel DEMİRCİ tarafından; plan hazırlanmadan önce tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri analiz edilmiş, iyileştirilmesi, korunması ve önlem alınması gereken alanlar ile yapılması gereken yenilikler; kurumun var oluş nedeni yani misyonu, ulaşılmak istenilen nokta yani vizyonu belirlenmiş, diğer okullar tarafından hazırlanan stratejik planlar incelenmiş,GZFT(SWOT) çalışmasına göre zayıf yanlar, tehditler, güçlü yanlar ve fırsatlar tespit edilmiş ve önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de alınacak önlemler belirlenmiştir.

Planda, hedeflerin, ulaşılabilir, gerçekçi, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir.STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

OKULUMUZ TKY ve STRATEJİK PLANLAMA TEMSİLCİMİZ


OKULUMUZ TKY ve STRATEJİK PLANLAMA TEMSİLCİMİZ

Sıra No

ADI ve SOYADI

GÖREVİ

İLETİŞİM

Kişisel E-Posta

GSM Tel

1

Ahmet Renas ÖZHAN

Müdür Yetkili Öğretmen

ararat_renas_04@hotmail.com

0541 422 01 85

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ


UNVANI

ADI-SOYADI

İLETİŞİM

Müdür Yetkili Öğretmen

Ahmet Renas ÖZHAN

0541 422 01 85

En az 2 Öğrenci

Mehmet AKAY
İbrahim CENGİZ
En az 2 Veli

İbrahim CENGİZ

0541 786 46 04

Hikimet CENGİZ

0541 631 04 48


Muhtar

Hikimet CENGİZ

0541 631 04 48

KURUM BİLGİLERİ

KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

HALLAÇ İLKOKULU

Kurum Türü

İLKOKUL

Kurum Kodu

711223

Kurum Statüsü

KamuÖzel

Kurumda Çalışan Personel Sayısı

Müdür Yetkili Öğretmen : 1

Sınıf Öğretmeni :1

Ücretli Öğretmen :1

İŞ KUR Hizmetlisi : 1Şube

1. sınıf, 2-3 birleştirilmiş sınıf, 4. sınıf; 4.sınıftan itibaren Telçeker İlköğretim Okuluna taşımalı

Öğrenci Sayısı

64

Öğretim Şekli

 Normal ikili

Okulun Hizmete Giriş Tarihi
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu
Mail Adresi
Kurum Adresi


Hallaç Köyü

İlçe : Doğubayazıt

İli : AĞRI


Kurum Müdür Yetkili Öğretmeni

Ahmet Renas ÖZHAN GSM Tel: 0 541 422 01 85


KURUM İÇİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

OKULUN TARİHÇESİ

Okulumuz, İlçe merkezi Doğubayazıt’a 28 km uzaklıkta bulunan Hallaç Köyü’nün tek ilkokuludur.

Okulumuz 1977 yılında eğitim öğretime açılmıştır.

BİNANIN FİZİKİ DURUMU

Okulumuz bünyesinde 4 derslik,1 ana sınıfı binası, kömürlük ve tuvaletler mevcuttur. Düzenli bir kütüphanesi yoktur. Sınıf kitaplığı kullanılmaktadır.Binanın mülkiyeti köy tüzel kişiliğine aittir. Bina alanı 510 m2, bahçe ise 1600m2’dir. Soba ile ısınmakta, yakıt olarak ise kömür kullanılmaktadır. Kira ödenmemektedir. 2 adet WC bulunmaktadır. WC’ler, okul bahçesindedir.

OKULUN TEKNOLOJİK DONANIMI


2013 YILI İTİBARİYLE TEKNOLOJİK ALTYAPITEKNOLOJİK EKİPMANLAR

ADET

Bilgisayar

4

Projeksiyon Cihazı

1

Projeksiyon Perdesi
Akıllı Tahta
Laptop ( Dizüstü bilgisayar )
Faks
Tarayıcı
Fotokopi makinesi
Baskı Makinesi
Yazıcı

1

Nokta vuruşlu yazıcı
Bitmeyen Kartuşlu Yazıcı
Optik Okuyucu
Televizyon
VCD/DVD Oynatıcı
Kamera
Fotoğraf Makinesi
Tepegöz
İnteraktif MİMİO Grafik Tblet
İnternet Bağlantısı

YOK

Telefon Bağlantısı

YOK
PERSONEL VE ÖĞRENCİ SAYILARINI GÖSTERİR ÇİZELGELER

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PERSONEL SAYISI

GÖREVİ

SAYI

Müdür yetkili Öğretmen

1

İŞ KUR Hizmetlisi

1

Sınıf Öğretmeni

2

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞUBELERE GÖRE

ÖĞRENCİ SAYISI

ŞUBE

KIZ

ERKEK

TOPLAM

1/A

9

7

16

2/A

9

8

17

3/A

5

4

9

4/A

10

9

19

Ana Sınıfı

7

6

13

Toplam

40

34

74


PAYDAŞ ANALİZİ


PAYDAŞ ADI


İÇ PAYDAŞ


DIŞ PAYDAŞ


NEDEN PAYDAŞ

Milli eğitim Bakanlığı

X

Bağlı olduğumuz merkezi idare

Doğubayazıt Kaymakamlığı

X

Bağlı olduğumuz merkezi idare

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

X

Bağlı olduğumuz merkezi idare

Resmi ve Özel Eğitim Kurumları

X

Aynı hizmeti yürütüp, bilgi paylaşımında bulunduğumuz için

Müdür Yetkili Öğretmen


X
Hizmet sunduğu için


İŞ KUR Hizmetlisi


X
Hizmet sunduğu içinÖğrencilerX
Hizmetlerimizden yararlandıkları içinVeliler


X
Hizmetlerimizden yararlandıkları için


Okul Aile Birliği


X
Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı oldukları içinRehberlik Eğitim ve Araştırma Merkezi


X

Özel eğitim gerektiren öğrencilerimizle ilgili çalışmaları yürüttükleri için

Muhtarlık


X
Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için maddi ve manevi destek sağladığı için


Jandarma
X

Güvenliğimizi sağladığı için


Sağlık Kurumları


X

Öğrenci ve personelin sağlığı ile ilgilendikleri içinOKULUMUZDA OLUŞTURAN BİRLİK VE KURULLAR

ADI

GÖREVİ

ÜYELERİ

Okul Aile Birliği


Okulun ve hedeflerini gerçekleştirmek-Öğrenci velileri

-Müdür yetkili öğretmen


Okul Risk Takip Kurulu


ADEY çalışmalarını yürütmek-Müdür yetkili öğretmen

-Köy muhtarı

-1 veli


2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

OKULUMUZDA KURULAN KULÜPLER

1.Hayvanları Koruma Kulübü

( 14 öğrenci)2.Kütüphanecilik Kulübü

(16 öğrenci)3.Sağlık,Temizlik ve Beslenme Kulübü

(19 öğrenci)4.Yeşili Koruma ve Çevre Kulubü

(11 öğrenci)5.Spor Kulübü

(14 öğrenci)MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMEN HAKKINDA BİLGİLER

Mezun Olduğu Okul/Bölüm

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği

Derece ve KademesiHİZMETİÇİ EĞİTİMLER

Yıl

Eğitimin Adı

Eğitimin Süresi

2010

ZİHİNSEL ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

160 saatİŞ DENEYİMİYıllar

Çalıştığı Kurum / İşyeri

Görevi

Başlama

Ayrılma

 07/04/2010

12/04/2011

sema Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - ağrı

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

08/02/2011
Hallaç İlkokulu

Mdr. Ytk. Sınıf Öğretmeni (görevlendirme)HALLAÇ İLKOKULU

GÜÇLÜ YÖNLER

1.Sınıf mevcutlarının az olması yüzünden öğrencilerle birebir ilgilenmenin mümkün olması.

2.Köy ana yol üzerinde olduğu için ilçe merkzine ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır.Ulaşım kolay olduğundan dolayı önceki öğretmenlerde dahil olmak üzere bende ilçe merkezinde ikamet etmekteyim.

3.Köy halkının iletişime açık olması.
ZAYIF YÖNLER

1.Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarının zayıf olması, bu yüzden de anlama ve anlatım zorluğu çekmeleri, kelime haznelerinin dar olması.


2.Sosyal ve kültürel etkinliklerin azlığı

3.Köy çocuklarının genelde il merkezinde okumayı tercih etmesi, bu yüzden okulun öğrenci mevcudunun giderek azalması, şubelerin kapatılması.

4.Velilerin hayvancılık işlerinin yoğunluğundan dolayı öğrencilere ve okula zaman ayıramamaları.

5.Velilerin eğitimsiz olmalarından kaynaklı öğrencilerle bilinçli ilgilenememeleri.

6.Sınıflarımızın sobalı olmasından kaynaklanan sağlık problemleri.

7.Tuvaletlerin dışarıda olmasından kaynaklanan sorunlarFIRSATLAR

1.Aynı durumdaki diğer köy okulları ile sıkı iletişim halinde olunması

2.Köy muhtarının eğitime önem vermesi ve okulu yaşatma isteği.

3.Merkez köy okulu olması, ilçe merkezine asfalt yol ile bağlı olması.


TEHDİTLER

1.Birleştirilmiş sınıflı (1-2-3-4) eğitimin yapılması.

2.Hem idari işlerin hem de eğitim-öğretim işlerinin tek bir öğretmen tarafından yürütülüyor olması.

3.İlçe merkezi ile öğretmen servisleriyle ya da kendi özel imkanlarınla ulaşım sağlanması.

4.Gelecek eğitim-öğretim yılında yeterli sayıda öğrencinin okula kayıt olmaması yüzünden okulun kapanma riski.

5.Yararlanılan kaynaklar ve imkânlar açısından şehir imkânlarının bulunmaması, öğrencilerin kişisel gelişim alanlarının yetersizliği.ÖNCELİKLENDİRME TABLOSU

2013–2014 dönemini kapsayan stratejik planda, zayıf noktalarımızdan öncelikle sadece aşağıdaki iki zayıf noktanın iyileştirilmesi planlanmıştır:


—Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarının zayıf olması, bu yüzden de anlama ve anlatım zorluğu çekmeleri, kelime haznelerinin dar olması.

— Sosyal ve kültürel etkinliklerin az olması.


GELECEĞE YÖNELİM


MİSYONUMUZ

Ülkemizin sağlıklı birey yetiştirme politikalarının temel kaynağı olarak;

  • Yüce önder Atatürk’ün “Büyük Türkiye” idealine ulaşmayı hedefleyen

  • Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen,

  • Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı,

  • Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinin bilincinde olan; sağlam karakterli, kendine güvenen ve sorumluluklarının bilincinde olan yeni nesiller yetiştirmektir.

.

VİZYONUMUZ

  • Sürekli kendini yenileyen, inceleyen, araştıran, okuyan nesillerin yetiştiği;

  • Tüm öğrencilerin akla ve bilime dayalı eğitim ortamında hayata ve geleceğe hazırlandığı;

  • Yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velilerin işbirliği ile bu bölgenin EN İYİ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULU OLMAKTIR.


DEĞERLERİMİZ / İLKELERİMİZ


*Aileyi eğitimin bir parçası sayarız.

*Eğitimde fırsat eşitliğine inanırız.

*Teknolojiyi amaç değil araç sayarız.

*Kararlarımızı elde ettiğimiz sonuçlara göre alırız.

*Çoklu Zekâ Kuramını Eğitim ve Öğretim hayatımızda uygularız.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1: Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırarak, okumaya ve araştırmaya zaman ayıran, kendini yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde ifade edebilen öğrenciler yetiştirmek.

Stratejik Hedef 1,1: Okulumuzda 2012 yılında öğrenci başına düşen kitap okuma sayısı 26 olarak belirlenmiştir. Bu sayının 2013 yılında 35’e, 2014 yılında 45’e, çıkarılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri:

1.1.1-Öğrenci başına okunan kitap sayısıYürütülecek Politika ve Stratejiler / Projeler ve Faaliyetler:

—Her gün ilk ders saatinin ilk 15 dakikası “Okuma Saati” uygulanacaktır.

—Aile içerisinde çocukların okumaya özendirilmesi için velilerimiz bilinçlendirilecek, evde de “Okuma Saati” uygulama önerisinde bulunulacaktır.
— En çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirilecektir.

—Okumanın faydalarını anlatan dikkat çekici yazılar, sürekli değiştirilerek okul panolarında sergilenecektir.STRATEJİK AMAÇ 2:Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri çeşitlendirerek,, öğrencilerin bu faaliyetlere katılarak ders dışı zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini; sosyal ve kültürel alanda kişisel gelişimlerini güçlendirerek, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler olmalarını sağlamak.

Stratejik Hedef 2,1:Okulumuzda 2012 yılında 2 adet yapılmış olan sosyal, sportif ve kültürel faaliyet sayısını, 2013 yılında 3’e, 2014 yılında 4’e, çıkarmaktır.

Stratejik Hedef 2,2:Okulumuzdaki sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere gönüllü olarak katılan öğrenci sayısı 2012 yılında %50 iken, bundan sonraki yıllarda bu oranı %90’a çıkarmak.

Performans Göstergeleri:

2.1.1-Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet sayısı.2.1.2-Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılım oranı.

Yürütülecek Politika ve Stratejiler / Projeler ve Faaliyetler:

Öğrencilerin ilgisini çeken faaliyetlerin seçilmesine özen gösterilecek.

Sosyal ve kültürel geziler düzenlenecek.

Kültürel etkinliklerle ilgili sunumlar izletilecek.

STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
STRATEJİK AMAÇ AÇIKLAMASI

STRATEJİK HEDEF AÇIKLAMASI

TAHMİNİ MALİYET (TL)

Stratejik Amaç 1:

Stratejik Hedef 1,1: Okulumuzda 2012 yılının 1.döneminde öğrenci başına düşen kitap okuma sayısı 26 olarak belirlenmiştir. 2013 yılında Bu sayının 35’e, 2014 yılında 45’e çıkarılmasını sağlamak.


-

Stratejik Amaç 2:

Stratejik Hedef 2,1:Okulumuzda 2012 yılında 2 adet yapılmış olan sosyal, sportif ve kültürel faaliyet sayısını, 2013 yılında 3’e, 2014 yılında 4’e çıkarmaktır.


-

Stratejik Hedef 2,2:Okulumuzdaki sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere gönüllü olarak katılan öğrenci sayısı %50 iken, bundan sonraki yıllarda bu oranı %90’a çıkarmak.


-

TOPLAM:

-


İZLEME VE DEĞERLENDİRME


İzleme, stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması anlamını taşımaktadır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Okulumuz Stratejik Planı’nın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamasının izleme ve değerlendirmesi de başlayacaktır. Okulumuzda plan’da yer alan stratejik amaç ve onların altında bulunan stratejik hedeflere ulaşılabilmek için yürütülecek çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesini zamanında ve etkin bir şekilde yapabilmek amacıyla kurulacak olan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi tek öğretmenden oluşacaktır. İzleme ve değerlendirme, planda belirtilen performans göstergeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu müdür yetkili öğretmen, stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ilgili raporları yıllık dönemler itibariyle iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshasını okulda dosyalayacak, bir nüshasını da İlçe Milli Eğitim ARGE Birimine gönderecektir.

Yıllık olarak da performans değerlendirmelerini inceleyerek, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetleri ve elde edilen sonuçların stratejik planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü, rapor halinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen kararlar doğrultusunda ilgili birim ve kişilere geri bildirim yapacaktır. Böylece, Plan’ın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.HALLAÇ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞUBAYAZIT

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun9uncu maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.

5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, 19.06.2006 tarih ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/2673 sayılı yazı (Genelge No:2006/55).Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır.

Okulumuzda Bakanlığımızın 09.02.2010 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/924 sayılı yazı (Genelge No:2010/14).gereğince hazırlanan Okulumuza ait Stratejik Plan uygulaması, 2013–2014 yıllarını kapsayacak şekilde 1 yıllık olarak hazırlanmıştır. Plan içerisine Okulumuza ilişkin sayısal veri, insan kaynakları, fiziki ve teknolojik durum, tablolar halinde hazırlanıp konulmuştur.

Hazırlanan Stratejik Plan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün AR-GE Biriminden görüş alınarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Stratejik Planındaki amaçlarına, hedeflerine uyumu sağlanmıştır.

Bu Stratejik Plan Onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

İbrahim CENGİZ Hikimet CENGİZ

Veli Köy Muhtarı

23/05/2013

ONAY


Ahmet Renas ÖZHAN

Müdür Yetkili ÖğretmenT.C.

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI

HALLAÇ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :

Konu: 2013-2014 StratejikPlanı.

DOĞUBAYAZIT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE,

İlgi : a)24/12/2003tarihve5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

b)26/05/2006tarihliKamuİdarelerindeStratejikPlanlamayaİlişkinUsulve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

c)19/06/2006tarihveB.08.0.SGB.0.03.01.06/2673sayılıyazı(GenelgeNo:2006/55).

d)09/02/2010tarihliveB.08.0.SGB.0.03.01.06/924sayılıyazı(GenelgeNo:2010/14).

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun9uncu maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.

5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”i Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, İlgi (c)Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır.

Bakanlığımız, Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve Türkiye’nin AB vizyonuna uygun olacak şekilde hazırlanan“MillîEğitimBakanlığı2010-2014StratejikPlanı”İlgi (d) Bakan Onayı ile 01 Ocak 2010tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur.

Millî EğitimBakanlığı2010-2014StratejikPlanıileaynı süreçte ve eşzamanlı olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl millî eğitim müdürlükleri de beş yıllık stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır.

Bakanlığımız Stratejik Planı (2010–2014)ve İl millî eğitim müdürlükleri stratejik planlarının uygulamaya girmesiyle bu planlara uyumlu olarak ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinin de stratejik plan hazırlamaları İlgi (d) Genelge ile uygun görülmüştür.

Stratejik yönetim anlayışının İl, İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumlarımıza yayılması ve bu suretle yönetim uygulamalarımızda yeni bir kültürün oluşturulması amaçlanmaktadır.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, 2012-2014 yıllarını kapsayan Değirmenyeni İlköğretim Okulu Stratejik Planı’nın uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim.

Ahmet Renas ÖZHAN

EK: Stratejik Plan Okul Müdür Yetkili Öğretmen

OLUR

…/ …/ 2013İl Millî Eğitim Müdürü


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə