T. C. Cumhuriyet üNİversitesi EĞİTİm biLİmleri enstiTÜSÜ EĞİTİm biLİmleri ana biLİm dali
Yüklə 79.15 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü79.15 Kb.T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ İLE ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Tuğba BABACAN

Tez Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. Tuncay DİLCİ

SİVAS

2012
1.Giriş
Bu yazım kuralları, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kurallarında birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Bitirme projesi hazırlamakla yükümlü öğrenciler bu kitapçık içinde anahatları ile belirtilmeye çalışılan kurallara uymak zorundadır.

2. Baskı Düzeni
2.1 Kâğıt Standartları ve Cilt
Hazırlanacak tezlerin yazım ve basımında “A4” (210x297 mm) standardı kağıt kullanılır. Ciltlenip kesim yapıldıktan sonra tezlerin son boyutları 205x290 mm olacaktır. Tercihan 80–100 gramajlı birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır. Projenin ön ve arka kapakları parlak beyaz kartondan hazırlanmalıdır. Projeler ciltlenerek beş nüsha olarak teslim edilmelidir.

2.2 Kâğıt Kullanım Alanı

Kağıdın sol kenardan 4 cm, sağ kenardan 2.5 cm., üst ve alt kenardan 3.0 cm boşluk bırakılmalıdır. Kâğıdın arka yüzü kullanılmamalıdır.2.3 Yazım Özelliği

Yazılar bilgisayarda, 12 punto büyüklükte, Times New Roman yazı karakteri kullanarak, iki yana dayalı (justified) olarak, 1.5 satır aralıkla yazılması gerekmektedir. Sayfa sonundaki alt başlığı en az iki satır yazı izlemeli ya da alt başlık yeni sayfada yer almalıdır. Yazımda noktalama işaretlerinden (virgül, nokta, soru işareti, iki nokta üst üste, noktalı virgül, ...) sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Ondalık sayılar yazılması gerekiyorsa dil Türkçe ise sayılar arasına virgül kullanılmalıdır. Parağrafın ilk satırı 0.5 cm içeriden başlamalıdır. Parağraflar arasında bir boş satır bırakılmalıdır.3. Tez Yazım Düzeni
Tez yazım düzeni aşağıda gösterilen sırada olmalıdır.


 1. Dış Kapak

 2. Boş Sayfa

 3. İç Kapak

 4. Yemin Metni

 5. Tez Sonuç Formu

 6. Tez Veri Giriş Formu

 7. Teşekkür

 8. İçindekiler

 9. Tablo listesi

 10. Şekil Listesi

 11. Ekler Listesi

 12. Kısaltmalar Listesi

 13. Özet

 14. Abstract

 15. Giriş

 16. Sonuçlar

 17. Kaynaklar

 18. Ekler


3.1 Kapak Sayfasının Düzenlenmesi
Proje kapak sayfasının kullanım alanı, Kâğıt Kullanım Alanı kısmında verilen kullanım alanı ile aynıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Kapak sayfalarında sayfa numarası bulunmamalıdır. Ekler bölümünde kapak örneği verilmiştir.

3.2 Bölüm ve Metin Sayfasının Belirlenmesi
Projelerde başlıklar “ondalık sistem” ile numaralandırılacaktır. Başlıklar bölüm numarası, kaçıncı başlık olduğu, hangi başlığın alt başlığı olduğuna göre numaralandırılmalıdır. Başlıkların numaralandırılmasında 6’dan daha fazla seviyelendirilme yapılmamalıdır. Projelerde ana bölümler Bölüm No şeklinde belirtilecektir.

3.3 Sayfa Numaralandırılması
Sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesine yazdırılacaktır. Projede her bölüm, ayrı bir sayfadan başlayacaktır. Bölümlerin başlangıç sayfalarına sayfa numarası yazdırılmayacaktır. Dış ve iç kapaklar haricinde proje metnine kadar olan sayfalar küçük romen harfleri ile numaralandırılmalıdır.

3.4 Tablo, Şekil Düzeni ve Numaralandırılması
Tablo ve şekillerin kâğıdın kullanım alanı içine uygun şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Tablo sola dayalı, sekil ortalanmış olmalıdır. Tablo ve şekiller bölüm numarası ve kaçıncı tablo/şekil olduğuna göre numaralandırılmalıdır. Tablonun numarası ve açıklayıcı bilgileri tablonun sol üst kısmında, şekil numarası ve açıklayıcı bilgileri ise şeklin altına ortalanarak verilmesi gerekmektedir. Tablo ve şekil gösterimi için aşağıda birer örnek verilmiştir. Tablo ve şekillerden önce ve sonra birer satır boşluk bırakılmalıdır. Her tablo ve şekil metin içerisinde önce çapraz-başvuru kullanılarak ilişkilendirilmeli, daha sonra sunulmalıdır.

Table.1. CuSn kaplanmış numunelerin aşınma testi öncesinde ölçülen yüzey pürüzlülüğü değerleri
Ortam

Yük (N)

Aşıma testi öncesi kaplamanın yüzey pürüzlülüğü (µm)

Kuru

50

10,43

100

6,36

150

2,91

Yağlayıcılı

50

1,05

150

8,45Şekil 4.4 CuSn kaplanmış numunenin sertlik-mesafe ilişkisi.

3.5 Kaynakların (Metin İçinde Gösterimi Örnek Tezde Belirtilmiştir)

3.6 Kaynak Yazımı
Kaynaklar alfabetik sırayla verilir. Kaynakla ilgili bilgi 2. Satıra taşıyorsa, 2. Satır ve diğer satırlar 0.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

3.6.1 Kaynakların Türlerine Göre Yazımı
Kitap: Kitap isminin altı çizilmelidir.
Escalone, S.K., (1987), Critical issues in the early development of prematureinfants, New Haven, CT: Yale University Press.

Bir kitabın değişik baskıları
Fromkin, V., Rodman, R., (1988), An introduction to language. (4th ed.), New York: Holt, Rinehart & Winston.

Çeviri kitaplar: Hem yazarın hemde çeviren kişilerin adları yazılmalıdır. Aşağıdaki örnekte “Levi-Strauss, C.” yazarın ismi, “J. Neugroschel & P. Hoss, Trans.” çevirenlerin ismidir.
Levi-Strauss, C., (1985), The view from afar (J. Neugroschel & P. Hoss, Trans.), New York: Basic Books. (Original work published 1983).
Birden fazla editörlü kitaplar
Deibel, T. L., Gaddis, J.L. (Eds.), (1987), Containing the Soviet Union:A critique of US policy, Washington: Pergamon-Brassey.

Kitaptaki makaleler: Makale başlığının adı çizilmelidir. Aşağıdaki örnekte “Reflections on containment” kitabın adı, “Containing the Soviet Union: A Critique of US policy” makalenin başlığıdır.
Kennan, G.F., (1987), Reflections on containment. In T.L. Deibel & J.L. Gaddis (Eds.), Containing the Soviet Union: A Critique of US policy.
Magazin dergilerindeki makaleler: Dergi isminin altı çizilmelidir.
Budiansky, S., (1988, January 11), Score one for Mr. Darwin US News & World Report,

pp. 51 52.Belirli periyotlarda yayınlanan dergilerdeki makaleler: Dergi isminin altı çizilmelidir. Aşağıdaki örnekte 30 derginin sayisidir (volume).
Torem, M.S., (1987), Ego-state therapy for eating disordes, American Journal of Clinical Hypnosis, 30,94-130.
Gazete makaleleri: Gazete isminin altı çizilecektir.
Legum, C., (1987, December 31), African nations debate merits of single-party system, Chiristian-Science Monitor, pp. 7-8.

Bir kuruluş ya da grubun çalışması
American Institue of Certified Public Accountants, (1987), Audits of ArgicultiralProducer and Agricultural Cooperatives, New York: Author.

Kişisel görüşme
Boyle,T., (1988, February 24), (Personal interview).

Yazarı bilinmeyen çalışmalar: Aşağıdaki örnekte “Extra calcium changes mood” konu adı, “APA Monitor” dergi/kitap adıdır.
Extra calcium changes mood, (1987), APA Monitor, p.7.


İki ya da daha fazla yazarlı çalışmalar: Aşağıdaki örnekte 6 derginin sayisidir (volume).

Andrulis, D.P., Beers, V.S., Bentley, J.D., Gage, L.S., (1987), Medicaid and hospital care for AIDS patients, Health Affairs, 6, 110-118.Aynı yazarların değişik yıllardaki çalışmaları
Brown, R., & Lakey, B., (1983), Trial and error in ……
Brown, R.,& Lakey, B., (1987), Acceptance……

Ansiklopedi
Woodley, D.J., (1990), Acne World Look encyclopedia, Chicago: World Book.

Brazil, (1970), Harper encyclopedia of the modern world, New York: Harper.Tez
Üstün, A., (1995), Tarihi Yapılarda Restorasyon Yöntemleri, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 246 sayfa, İzmir.

İnternet: Alıntının yapıldığı internet sitesi bilgisi aşağıdaki formatta yazılmalıdır.

“WEB” kelimesi ve belirleyici numarasından oluşan kod, yıl, yazar, sitenin başlığı, sitenin tam adresi, siteden bilginin alındığı tarih.


WEB_1, (1997), Peter Norton, Peter Norton’s Web Site, http://www.pnorton.com/pn.htm, 12/01/2002.

EKLER


 1. Dış kapak

 2. Boş Sayfa

 3. İç kapak

 4. Yemin Metni

 5. Tez Sonuç Formu

 6. Tez Veri Giriş Formu

 7. Teşekkür

 8. İçindekiler

 9. Tablo Listesi

 10. Şekil Listesi

 11. Ekler Listesi

 12. Kısaltmalar Listesi

 13. Özet

 14. Abstract

 15. Giriş

 16. Sonuçlar

 17. Kaynaklar

 18. EklerT.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİSINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ İLE ÇOKLU ZEKÂ ALANLARITuğba BABACAN
Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Tuncay DİLCİ
2012


SİVAS

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİSINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ İLE ÇOKLU ZEKÂ ALANLARITuğba BABACAN
Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Tuncay DİLCİ
2012


SİVAS

TEŞEKKÜR


3.5 cm. (1.25″)

...………………....…………………………………………………………………...…………..…...…………………..………………………………………………………….………………….............…………………………………………………………………...………………………………......….....…………………………………………………….……………………………………………..………………………………………………..…………………………………………….………...…………………………………………………………………………………………….……………………
Tuğba BABACAN

ÖZET


3.5 cm. (1.25″)

...………………....…………………………………………………………………...…………..…...…………………..………………………………………………………….………………….............……………………………………………………………………....……………………………......….....………………………………………………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………
Anahtar Kelimeler: ………………………………………………….………………


Not: Özet yapılan çalışmayı özetlemelidir. Burada amaç konunun önemini veya amacını anlatmak değildir. Genellikle 200 kelimeyi geçmez.

ABSTRACT


3.5 cm. (1.25″)

...………………....………………………………………………...……………………………..…...…………………..……………………………………….…………………………………….............…………………………………………………...………………………………………………......….....…………………………………….……………………………………………………………..………………………………..…………………………………………………………….………...……………………………………………………………

Keywords: …………………………………………………………………………………..

İÇİNDEKİLER


3.5 cm. (1.25″)Sayfa

İçindekiler v

Tablo Listesi vii

Şekil Listesi viiiBölüm Bir
GİRİŞ

  1. Başlık 3

   1. Başlık 4

   2. Başlık 5

  2. Başlık 8


Bölüm İki

…………………


  1. Başlık 10

   1. Başlık 12

   2. Başlık 15

  2. Başlık 16

…………………
SONUÇLAR 87


KAYNAKLAR 89
EKLER 91

TABLO LİSTESİ


3.5 cm. (1.25″)
Sayfa

Tablo 1.1 Tablo ismi 5

Tablo 2.1 Tablo ismi 10

ŞEKİL LİSTESİ


3.5 cm. (1.25″)Sayfa

Şekil 1.1 Şekil ismi 5

Şekil 2.1 Şekil ismi 10BÖLÜM BİR

GİRİŞ


3.5 cm. (1.25″)

  1. Başlık

………………..............……………………………………………………………………………………


………………………………………...........…………………………………………………………………
………………………………………………………...........…………………………………………………
………………………………………………………………...........…………………………………………
………………………………………………………………………...........……   1. Başlık

..................….............…………………………………………………………....…………………………


………………………………………...........………………………………………..…………………………
……………………


   1. Başlık

..................….............……………………………………………………………....………………………


………………………………………...........…………………………………………..………………………
……………………
1.2 Başlık
….……………............………………………………………………………………..……………………
……………………………...........………………………………………………………..……………………
……………………………………………………...........………………………………......…………………
……………………………………………………………...........…


KAYNAKLAR


3.5 cm. (1.25″)

Aarnoutse, C., Schellings, G. (2003). Learning reading strategies by triggering

reading motivation. Educational Studies, 29(4), 387-409.


Açıkgöz, K. Ü. (2009). Aktif öğrenme (Onbirinci Baskı). İzmir: Biliş Basımevi.

Abdulkader, F. A., Gündoğdu, K., Eissa, M. A. (2009). The effectiveness of a

multiple intelligences based program on improving certain reading skills in

5th-year primary learning disabled students. Electronic Journal of Research

in Educational Psychology, 7(3), 673-690.

Afflerbach, P., Cho, B. Y. (2010). Determining and describing reading strategies. In

Salatas Waters, H., Schneider, W. (eds.), Metacognition, Strategy Use,

&Instruction (pp.201-225). New York: Guilford Press.

Akkaya, N. (2011). İlköğretim 8. sınıf Türkçe dersinde okuduğunu anlama stratejilerini kullanmanın, tutuma etkileri. Milli Eğitim Dergisi, 40(191), 68-77.


Al-Balhan, E. M. (2006). Multiple intelligence styles in relation to improved

academic performance in Kuwait middle school reading. Digest of Middle

East Studies, 15(1), 18-34.
Alderson, J. C. (2000). Assesing reading. New York: Cambridge University Press.

Alsheikh, N. O., Mokhtari, K. (2011). An examination of the metacognitive reading

strategies used by native speakers of Arabic when reading in English and

Arabic. English Language Teaching, 4(2), 151-160.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə