T. C. Amasra kaymakamliğI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yüklə 1 Mb.
səhifə1/9
tarix27.04.2016
ölçüsü1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
T.C.

AMASRA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

AMASRA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019 STRATEJİK PLANI


grup 2

T.C.


AMASRA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019 STRATEJİK PLANI

(TASLAK)

Amasra -2015Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen

gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır.”
M. Kemal ATATÜRK

KAYMAKAM SUNUŞU


Stratejik yönetime geçişin bir aracı olan stratejik plan; kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve uygulamaların buna göre sonuçlandırılması hususunda makro, sektörel, bölgesel ve yerel kriterler ile birlikte yönlendirici ve referans bir politika belgesi olacaktır. Stratejik planlama anlayışının eğitim–öğretim ve yönetimde etkin olmasını ve bir kültür olarak benimsenmesini sağlamak amacıyla Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan bu plana paralel olarak İlçemizdeki okul ve kurumların da stratejik planlarını yapması öngörülmüştür.

Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı; bir yandan kurum kültürü ve kurum kimliği oluşumuna, gelişimine ve güçlendirilmesine destek olurken diğer yandan yönetim uygulamalarımıza idari ve mali yönden etkinlik kazandıracaktır.
Her geçen gün ihtiyaçları yenilenen dinamik eğitim sektörünün; geçmişini değerlendirmek, bugünü geliştirmek ve geleceğini stratejik olarak planlamak amacıyla hazırlanan 2015-2019 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planına katkı sağlayan tüm çalışanları ve paydaşları ile stratejik plan ekibine teşekkür ederim.

Kadir Taner ESER

Amasra Kaymakamı

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU


Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi.1989 yılından itibaren şimdiki binasında eğitim ve öğretim çalışmalarına başlamıştır.

Hizmet binası, 288 metre kare alan içerisinde bahçesi olmayan, birinci katında Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğüne ait 4 idare odası, 1 depo ve 2 bilgisayar odası, ikinci katında Müdürlüğümüze ait 5 idari oda, 2 depo, 1 arşiv ve 1 toplantı salonu, üçüncü katında 3 lojmandan müteşekkil, kalorifer ile ısınması sağlanan, elektriği, suyu, kanalizasyonu olan bir binadır. Çevresinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Sultan Mehmet İlk- Ortaokulu ve Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesinin de bulunduğu geniş çevreli bir alan içerisinde kuruludur.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 öğretim yılında hizmet birimleri ve yetişmiş eğitim kadrosu ile gelişmesini ve başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. Müdürlüğümüz Batı Karadeniz Bölgesi’nin ve ülkemizin toplumsal, ekonomik yapısına katkıda bulunmak için çalışmalar yürütmekte, çevresinde kültür ve eğitim merkezi olarak gelişmektedir. Günümüz dünyasında her alanda yaşanan gelişmeler tüm kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretimde yeni yaklaşım ve uygulamaların yaşama geçirilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir eğitim kurumu olarak beklenen işlevleri yerine getirebilmemiz, yapılan planlamalara ve bu planların etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bunun farkında olara


k bu değişime ayak uydurabilmek, Kurumumuzun gelişimini ve çevreye uyumunu sağlayabilmek, çevremizi değişime hazırlayabilmek ve çalışmalarımızın meyvesi ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi kendilerini en iyi hissettikleri alanda geliştirmelerine olanak sağlamak için kurum olarak belirlediğimiz hedeflere planlanmış zaman diliminde ulaşabilme amacıyla Kurumumuzun önümüzdeki yıllarını planlamak gerektiğini ve geleceği planlamanın en iyi yolunun da geçmişe ve bu güne bakmak olduğuna inanarak planımızı bu doğrultuda hazırladık.

Bu çerçevede; Stratejik Planın hazırlanması aşamasında emeği geçen bütün çalışanları tebrik ediyor, önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum.


Oğuzhan ACAR

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İÇİNDEKİLER


KAYMAKAM SUNUŞU 4

4

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU 4

5İÇİNDEKİLER 6

TABLOLAR DİZİNİ 7

ŞEKİLLER DİZİNİ 8

KISALTMALAR 8

GİRİŞ 9

I.BÖLÜM – STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 11

1- STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 121.1. STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ 14

II.BÖLÜM - DURUM ANALİZİ 18

1- TARİHSEL GELİŞİM 19

1.1. Amasra’ nın Tarihi 19

1.2. Cumhuriyet Öncesi Amasra’ da Eğitim 20

1.3. Cumhuriyet Sonrası Amasra’ da Eğitim 20

1.4. Amasra’ nın İlçe Oluşu Ve Milli Eğitim Teşkilatımız 21

2- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 22

2.1. Kurumun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları 22

3- FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER 23

3.1. Faaliyet Alanları: 24

4. PAYDAŞ ANALİZİ 35

5. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 35

5.1. Kurum İçi Analiz 36

5.1.1 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı-Şeması-Birim 37

5.1.3. Teknolojik Altyapı 41

5.1.4.Fiziki Alt Yapı 42

5.1.5. Mali Kaynaklar: 42

5.1.6. İstatistiki Bilgiler: 43

5.2.Kurum Dışı Analiz 44

5.2.1.Politika Belgeleri 45

5.2.2 GZFT ( Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler ) Analizi 45

5.2.3.Sorun Alanları 47

5.2.4.Gelişim Alanları 51

III.BÖLÜM 54

GELECEĞE YÖNELİM 54

III. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 55

1.MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER 55

2.STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 56

3.STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 57

3.1.Eğitim Ve Öğretime Erişim 57

3.2.EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 60

3.3.KURUMSAL KAPASİTE 67

IV.BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 76

V.BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 79TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1: Stratejik Plan Üst Kurulu 14

Tablo 2: İlçe Stratejik Plan Ekibi 14

Tablo:3 Okul/ Kurum Personeli Stratejik Plan Semineri Katılım Bilgileri 15

Tablo 5: Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dağılımı 38

Tablo 6: Kurum Personelinin Sayısı, Dağılımı ve Eğitim Düzeyi 38

Tablo 7: Kurum Personelinin Yaş İtibari İle Dağılımı 39

Tablo 8: Kurum Personelinin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler 39

Tablo 9: İlçe Geneli Öğretmen Sayıları 39

Tablo 10: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okul/Kurum Bilgileri 40

Tablo 11: Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teknolojik Altyapı 41

Tablo 12: Bütün Okul ve Kurumlar Teknolojik Altyapı 42

Tablo 13: Yıllara Göre MEM Bütçesi Gelir Gider Dengesi 43

Tablo 14: MEM Bütçesi Gelir/Gider Durumu 43

Tablo 15: Kurum Gider Tablosu 43

Tablo 16: GZFT Analizi 46

Tablo 17: Stratejik Hedef 1.1 59

Tablo 18: 2014- 2015 Eğitim-Öğretim Yılı TEOG Ortalamaları 61

Tablo 19: Amasra Ortaöğretim Kurumları 2015 Ygs Başarı Durumu Puan Ortalaması 61

Tablo 20: Stratejik Hedef 2.1 62

Tablo 21: Stratejik Hedef 2.2 65

Tablo 22: Stratejik Hedef 2.3 66

Tablo 23: Stratejik Hedef 3.1 68

Tablo 24: Stratejik Hedef 3.2 71

Tablo 25: Stratejik Hedef 3.3 73

Tablo 26: Stratejik Hedef 3.4 74

Tablo 27: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 77

ŞEKİLLER DİZİNİŞekil 1: Amasra Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Hazırlık Süreci 12

Şekil 2: Bartın MEM Stratejik Planlama Modeli’nden uyarlama İlçe MEM Stratejik Planlama Süreci 14

Şekil:3 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması 37

Şekil 4: Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 82

KISALTMALAR

AB :Avrupa Birliği


Ar-Ge :Araştırma Geliştirme
BİMER :Başbakanlık İletişim Merkezi
BT :Bilişim Teknolojileri
FATİH :Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
GZFT :Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler Analizi
İKS :İlköğretim Kurum Standartları
MEBBİS :Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri
MEİS :Millî Eğitim İstatistik Modülü
MEM :Millî Eğitim Müdürlüğü
MTSK :Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu
RAM :Rehberlik ve Araştırma Merkezi
SDP :Standart Dosya Planı
STK :Sivil Toplum Kuruluşu
TEFBİS :Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi
TEOG :Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
TÜİK :Türkiye İstatistik Kurumu
UNESCO :United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş

Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı)

UNICEF :United Nations International Children's Emergency Fund (Birleşmiş M

Milletler Çocuk Fonu)


YGS :Yükseköğretime Geçiş Sınavı

GİRİŞ
Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. Kurumumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015–2019 stratejik planı hazırlanmıştır.

Bir kurumun yönetim kademelerinde, bölümlerinde, faaliyet gösterdiği alanlarda; yönetim becerilerinin, sorumlulukların, değerlerin, stratejik ve uygulamaya dönük karar mekanizmalarını birbirine bağlayan idari sistemlerin hep birlikte geliştirilmesi ancak stratejik yönetimle mümkündür.

Stratejik yönetimde geleceği iyi bir planla şekillendirmek, kendi geleceğine yön vermek bütün kurumun hedefi olmalıdır.

Stratejik yönetim anlayışını temel alarak hazırladığımız 2015-2019 Stratejik Planımız ortak bir anlayışı, ulaşılabilir bir geleceği ve 5 yıllık yol haritamızın ortaya konulduğu uzun bir süreci ifade etmektedir. Bu stratejik planın müdürlüğümüzün tüm sorunlarını çözmesini beklemekten ziyade sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmalıdır.

Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planı hazırlık sürecinde ekibimize katkı sağlayan Müdürlüğümüzün tüm birimlerine ve tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Planlama Ekibi


  1. BÖLÜMI.BÖLÜM – STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ


AMASRA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
  1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan, MEB 2015-2019 Stratejik Planı konulu 2013/26 sayılı genelge ve ekinde yer alan hazırlık programı doğrultusunda Amasra İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik planı hazırlık çalışmaları, Stratejik Planlama Ekibinin (SP Ekibi) görevlendirildiği, 13.05.2015 tarih ve 5000367 sayılı Kaymakamlık Oluru ile başlatılmıştır.
Amasra

Şekil 1: Amasra Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Hazırlık Süreci


Hazırlıklar, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programından uyarlanan ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015- 2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı doğrultusunda sürdürülmüştür.


Durum Analizi

Tarihi Gelişim

Mevzuat Analizi

Faaliyet Alanları ve Hizmetler

Paydaş Analizi

Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz

  • Çevre Analizi

  • GZFT Analizi

  • Üst Politika Belgeleri AnaliziSorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi


Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Stratejik Plan Çerçevesinin Belirlenmesi

Misyon

Temel Değerler

Temalar

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Performans Göstergeleri

Stratejiler/ Tedbirler

Stratejik Planlama

Performans Programı

Yıllık Performans hedefleri ile faaliyet ve projelerİzleme ve Değerlendirme Faaliyet Raporu


Şekil 2: Bartın MEM Stratejik Planlama Modeli’nden uyarlama İlçe MEM Stratejik Planlama Süreci

    1. STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİSıra No

Adı Soyadı

Ünvanı

1

Oğuzhan ACAR

İlçe Milli Eğitim Müdürü

2

Cafer ŞAHİNGÖZ

Şube Müdürü

3

Yahya YILDIZ

AMASRA Çok Prg. Lisesi Müdürü

4

Bahattin ÖZDEMİR

Kaleşah Ortaokul Müdürü

5

Yalçın GÜNGOĞAN

Fatih Sultan Mehmet O.Md.

Tablo 1: Stratejik Plan Üst Kurulu

Sıra No

Adı Soyadı

Ünvanı

1

Cafer ŞAHİNGÖZ

Şube Müdürü

2

Kerim BOZ

Amasra Çok Prg Lisesi Öğrt.

3

Mehmet YANDIM

Şef

4

Özden ATALAR

V.H.K.İ.

5

Zülfiye GÜNGÖR

V.H.K.İ.

Tablo 2: İlçe Stratejik Plan Ekibi
Milli Eğitim Bakanlığı 2015- 2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı kapsamında İlçe Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan ekibi oluşturulmuştur.

İlçe Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, Stratejik Plan çalışmalarını takip etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere “Amasra İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu” kurulmuştur. Müdürlüğümüz Strateji Planlama Üst Kurulu İlçe Millî Eğitim Müdürü Başkanlığında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, 1 Ortaöğretim Müdürü ve 2 Ortaokul Müdüründen oluşturulmuştur.

Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 2000 yılında başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığının tüm birimlerinde uygulanmasına karar verilen Toplam Kalite Yönetimi anlayışı stratejik planlama çalışmalarına ve stratejik planlama yaklaşımının şekillenmesinde altyapı oluşturmuştur. Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planlama sürecinin yönetilmesinde Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ile belirlemiş olduğu yaklaşım esas alınmıştır. Bu çerçevede stratejik planlama çalışmalarında, Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü planı yapılırken toplantılar yoluyla birebir görüşmeler yapılmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan danışmanlık seminerleri yoluyla süreç yürütülmüştür. Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz aşağıdan yukarı bilgi, görüş, öneri, istek akışını ön planda tutan bir yöntemle stratejik plan çalışmalarını devam ettirmiştir.

Stratejik plan hazırlık sürecinde kurum çalışanlarına yönelik yapılan çalışmalarda, GZFT analizi başta olmak üzere misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerin belirlenmesine yönelik grup çalışmaları yapılmış birimlerinin görüş ve önerileri alınmıştır.Bu bağlamda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dahil olmak üzere Okul ve Kurumlarında kurulan Stratejik Planlama ekip başkanlarına İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hizmetiçi eğitim kapsamında seminerler verilmiştir. Verilen seminerlere ilişkin katılım bilgileri aşağıda gösterilmiştir:21-22-28-29 MART 2015 TARİHİNDE BARTIN HALK EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİNE KATILIM BİLGİLERİ

Adı Soyadı

Okulu

Ünvanı

Cafer ŞAHİNGÖZ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Şube Müdürü

Ramazan BAYRAKTAR

Öğretmenevi ve A.S.O. Müd.

Müdür

Kadir ÜSTÜN

Öğretmenevi ve A.S.O. Müd.

Müdür Yrd.

Sema ENGİN

Amasra H.E.M. ve A.S.O.

Müdür V.

Mehmet ÖZENGİ

Amasra H.E.M. ve A.S.O.

Müdür Yrd.

Ayşe DOĞAN

Amasra H.E.M. ve A.S.O.

Öğretmen

Ahmet ÖKSÜZOĞLU

Mesleki ve Teknik An. Lisesi

Müdür

Şenay ÖZDEK

Mesleki ve Teknik An. Lisesi

Öğretmen

Yahya YILDIZ

Amasra Çok Prog. An.Lisesi

Müdür

Sevgi ORHAN

Amasra Çok Prog. An.Lisesi

Müdür Yrd.

Seyfettin ÇEVİK

Köksal Toptan İlkokulu

Sınıf Öğretmeni

Bahattin ÖZDEMİR

Kaleşah Ortaokulu

Müdür

Mustafa ŞENYERLİ

Kaleşah İlkokulu

Müdür Yrd.

Ramazan AKKURT

Çanakçılar Ortaokulu

Öğretmen

Figen KAÇAK

Çanakçılar İlkokulu

Öğretmen

Yalçın GÜNDOĞAN

Fatih Sultan Mehmet O.O.

Müdür

Ümit Yaşar ÇİNE

Fatih Sultan Mehmet O.O.

Müdür Yrd.

Hasan ATAY

Şehit Ahmet Telli O.O.

Müdür

Murat SİLAHTAR

Şehit Ahmet Telli O.O.

Öğretmen

Tablo:3 Okul/ Kurum Personeli Stratejik Plan Semineri Katılım Bilgileri

Ayrıca iç ve dış paydaş analizleri yapılarak kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin açığa çıkartmak için GZFT analizleri yapılmıştır. Kurum içindeki çalışanlara, okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere, öğrencilere, sivil toplum örgütlerine, medya kuruluşlarına, İlçedeki diğer kurum ve kuruluşlara toplantılar ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Kamu Kurumlarında Stratejik Planlamaya ilişkin mevzuat hükümleri gereğince ve Bakanlığımızın ilgi emirleri doğrultusunda, Müdürlüğümüzün Stratejik Yönetim çalışmaları kapsamında Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kurumun Öz Değerlendirme Çalışması yapılmıştır.

Stratejik planlama çalışmalarında; Kalkınma Bakanlığı tarafından Mayıs 2006’te yayımlanan “Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu” temel doküman olarak kullanılmış, eğitimlerde öğrenilen teknikler ve literatürde konuya ilişkin olarak yayınlanan kaynaklardan faydalanılmıştır.

Bu süreçte yüz yüze görüşme ve toplantılar yapılmıştır. Birim ve şubeler, okullarımız stratejik plan çalışmalarını bir bütün olarak ele almış ve ilçemiz eğitimini geliştirilmesi stratejisi çerçevesinde bazı amaçlar belirlenmiştir. Amaçlara ulaşmak için belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyetler ve projeler belirlenmiştir. Faaliyet ve proje sayısı ve çeşitliliği olabildiğince fazla tutularak aynı zamanda hedef ve amaçlara ulaşmak için alternatif yollar belirlenmiştir. Stratejik planın uygulanmasında birimler de uygulayıcı veya destekleyici birimler olarak süreç içinde doğrudan görev alacaklardır. Planın içerik ve niteliğine bağlı olarak, farklı strateji uygulama mekanizmaları geliştirilmiştir.

Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planın hazırlanmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışma takvimine bağlı kalınarak çalışmalar yürütülmüştür.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə