Spis treści contents renata Nurzyńska-Wierdak
Yüklə 16.84 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü16.84 Kb.SPIS TREŚCI

CONTENTS

Renata Nurzyńska-Wierdak

Does mineral fertilization modify essential oil content and chemical composition


in medicinal plants? 3

Czy nawożenie mineralne modyfikuje zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego u roślin leczniczych?


Dorota Szopińska

The effects of organic acids treatment on germination, vigour and health of zinnia


(Zinnia elegans Jacq.) seeds 17

Wpływ traktowania nasion cynii (Zinnia elegans Jacq.) kwasami organicznymi na ich kiełkowanie, wigor i zdrowotność


Edyta Górska-Drabik, Katarzyna Golan, Katarzyna Kmieć, Izabela Kot

The effect of Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae) feeding


on the content of selected biologically active substances in different species
of host plants 31

Wpływ żerowania gąsienic Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae)


na zawartość wybranych substancji biologicznie czynnych w kwiatostanach różnych
gatunków roślin żywicielskich
Hanna Klikocka, Aleksandra Głowacka

Does the sulphur fertilization modify magnesium and calcium content in potato tubers (Solanum Tubersosum L.)? 41

Czy nawożenie siarką modyfikuje zawartość magnezu i wapnia w bulwach ziemniaka (Solanum tubersosum L.)?
Cezary A. Kwiatkowski, Barbara Kołodziej, Andrzej Woźniak

Yield and quality parameters of carrot (Daucus carota L.) roots depending on growth stimulators and stubble crops 55

Plonowanie i parametry jakościowe korzeni marchwi (Daucus carota L.) w zależności od stymulatorów wzrostu oraz międzyplonów ścierniskowych
Ewa D. Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa D. Król

Harmfulness of Phomopsis diachenii Sacc. to herbs from Apiaceae family and preparations limiting the growth of this fungus 69

Szkodliwość Phomopsis diachenii Sacc. dla ziół z rodziny Apiaceae i preparaty ograniczające wzrost grzyba
Maria Licznar-Małańczuk, Ireneusz Sosna

Growth and yielding of the several apricot cultivars on the ‘Somo’ seedling


and vegetative rootstock Pumiselect® 85

Wzrost i plonowanie kilkunastu odmian moreli na siewce ‘Somo’ i podkładce wegetatywnej Pumiselect®
Barbara Marcinek, Jerzy Hetman, Danuta Kozak

Influence of cultivation method and bulbs planting depth on the growth and yielding


of tulips 97

Wpływ sposobu uprawy i głębokości sadzenia cebul na wzrost i plonowanie tulipanów


Dominik Szwajgier, Maria Wydrych, Edyta Więcław, Zdzisław Targoński

Anticholinesterase and antioxidant activities of commercial preparations from Ginkgo biloba leaves 111

Zdolność do hamowania aktywności cholinoesteraz i aktywności przeciwutleniające handlowych preparatów z liści Ginkgo biloba
Szymon Zubek, Janusz Błaszkowski, Katarzyna Seidler-Łożykowska, Wojciech Bąba, Piotr Mleczko

Arbuscular mycorrhizal fungi abundance, species richness and composition under


the monocultures of five medicinal plants 127

Bogactwo i zróżnicowanie gatunkowe oraz dostępność propagul grzybów arbuskularnych w monokulturach pięciu roślin leczniczych


Hanna Piekarska-Boniecka, Idzi Siatkowski, Paweł Trzciński

The occurrence frequency of Syrphidae (Diptera) species in apple orchards


and on their edges 143

Częstotliwość występowania gatunków Syrphidae (Diptera) w sadach jabłoniowych


i na ich obrzeżach
Krystyna Piotrowska-Weryszko

Artemisia pollen in the air of Lublin, Poland (2001–2012) 155

Pyłek Artemisia w powietrzu Lublina, Polska (2001–2012)


Józef Nurzyński

Effect of substrates on nutrient content in root zone and leaves of greenhouse tomato 169

Zawartość składników pokarmowych w podłożach i liściach pomidora szklarniowego
w okresie wegetacji
Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński

The role of oats, common vetch and tansy phacelia as cover plants in the formation


of microorganisms communities in the soil under the cultivation of root chicory (Cichorium intybus var. sativum Bisch.) and salsify [Tragopogon porrifolius
var. sativus (Gaterau) Br.] 179

Rola owsa, wyki siewnej i facelii błękitnej jako roślin okrywowych w kształtowaniu się zbiorowisk mikroorganizmów w glebie spod uprawy cykorii korzeniowej (Cichorium intybus L. var. sativum Bisch.) i salsefii [Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.]


Magdalena Stelmaszczuk, Danuta Kozak

Micropropagation of Allium neapolitanum Cirillo 193Mikrorozmnażanie Allium neapolitanum CirilloVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə