Služební psi 4 Vybraná psí plemena 5
Yüklə 49.63 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü49.63 Kb.


skupina 3


Obsah


Obsah 2

Služební psi 4

Vybraná psí plemena 5

Akita Inu 5

Čau-Čau 5

Československý vlčák 6

Český horský pes 6

Německý ovčák 7

Využití služebních plemen 7

Psi u policie 7

Psi u horské služby 9

Canisterapie 9

Výcvik 10

Příklady využití služebních plemen v praxi 11

Závěr 12

12


12


Úvod

Jako téma ročníkové práce jsem si vybral služební psi. Toto téma jsem si vybral, protože mám doma psa, který se jmenuje Rocky a chtěl jsem se o něm dozvědět víc. Nejdříve si povíme něco o charakteristice služebních psů, dále si řekneme něco o vybraných psích plemenech a na závěr se dozvíte o jejich využití v praxi a jejich výcviku.
Anotace

As my finalwork topic I have chosen professional dogs because I have at home a dog named Rocky and I wanted to know more about him. In my finalwork I will mention their characteristics, their use, selected dog breeds. I focused mainly on dogs that work at the Police of the Czech Republic. Thanks to my finalwork I gained a lot of new information about my dog.


Služební psi


Všichni psi jsou výsledkem lidské činnosti. Podle svých potřeb člověk psa šlechtil a tak vznikly plemena služebních psů. Služební plemena se často využívají i jako plemena pracovní. Služebních plemen psů je velké množství. Někteří z této kategorie se využívají pro policejní a vojenské účely, jiní mohou sloužit jako vodící psi pro nevidomé. Existují i psi, o kterých by se dalo říci, že jsou všestranní. Například Labradorský retrívr je plemenem služebních psů, které se může využívat jak pro policejní účely, tak například jako hledač drog, případně je také skvělým vodícím psem. Nejdříve si řekneme, jak pes zdomácněl. Pes domácí je největší domestikovaná šelma a nejstarší domestikované zvíře vůbec, provázející člověka minimálně 14 tisíc let. Obecně se předpokládá, že se jedná o zdomácnělého a umělým výběrem změněného vlka obecného. Celosvětová populace psů je odhadována na 500 miliónů, přičemž toulavých a opuštěných psů je minimálně 370 miliónů.
Charakteristika

Pes patří mezi psovité šelmy a stavbou těla je podobný svým příbuzným. Má štíhlé svalnaté tělo s mohutným hrudníkem. Na hrudník je pod úhlem asi 40 ° nasazen svalnatý krk, který nese hlavu s prodlouženou čenichovou partií. Oči jsou menší, naopak ušní boltce nápadné, původně vzpřímené a zašpičatělé, u prošlechtěných plemen též klopené a převislé. Končetiny jsou stavěny pro vytrvalost v chůzi i běhu. Pes je prstochodec, našlapuje na pružné nášlapné polštáře, což jsou zrohovatělé bezsrsté útvary na tlapkáchdrápy jsou pevné, tupé a nezatažitelné. Všichni psi jsou výsledkem lidské činnosti. Podle svých potřeb člověk psa šlechtil a tak vznikly plemena služebních psů.

Vybraná psí plemena

Akita Inu


Plemeno Akita Inu je pravděpodobně jedno z nejstarších psích plemen na světě. Původně pochází z ostrova Honšú v Japonsku (odtud je název Akita- inu prefektura na severu ostrova Honšú, doplněno o "Inu" - japonsky "pes"). Akita Inu vyniká absolutní věrností ke svému pánovi a je vhodný k dětem. Je využíván i ke canisterapii (léčba psem fyzicky a psychicky postižených dětí). Plemeno bylo využíváno k lovu medvědů i jako pomocník při rybolovu (jako naháněč ryb). Pro svou sílu a vytrvalost bylo využíváno i k zápasům. Jeho země původu Japonsko, hmotnost zhruba 35-50 kg.

Čau-Čau


Další mé oblíbené plemeno má jméno Čau-Čau. Jedná se o plemeno pocházející z Číny, kde bylo využíváno místními mnichy k hlídání stád lam. Maso psů Čau-Čau bylo také hojně využívané v čínské kuchyni. Zvláštností plemene Čau- Čau je černý jazyk, který se u jiných psů nevyskytuje. S černým jazykem se však můžeme setkat u medvědů, proto dříve byly psům Čau-Čau přisuzovány medvědí vlastnosti - vzteklost, zuřivost, bojovnost. Plemeno Čau-Čau je navzdory všem pověrám velmi trpělivý pes, který je spíše introvertní a nedůvěřivý.  Země původu je Čína a jeho hmotnost je 21-32kg.

Československý vlčák


Vznikl unikátním spojením karpatského vlka a německého ovčáka. Cílem šlechtění mělo být plemeno, které bude mít vlčí vlastnosti, ale bude postrádat klasickou vlčí plachost a strach z člověka. První štěňata, která spatřila světlo světa v roce 1955 v bývalém Československu, nad všechna očekávání splnila. Zrodilo se plemeno, které se může pyšnit odvahou, rychlým úsudkem, aktivitou a oddaností ke svému majiteli. Vlčí plachost se ovšem úplně z povahy nevytratila a může komplikovat výchovu psa. S výcvikem je nutné začít co nejdříve a československého vlčáka by si rozhodně neměl pořizovat člověk bez předchozích zkušeností se psy. Zemí původu je bývalé Československo. Dnes je plemeno v patronaci Slovenské republiky, hmotnost je 20-30 kg.

Český horský pes


Český horský pes je nejmladší české plemeno, které vzniklo v roce 1977 zkřížením feny slovenského čuvače a tažným černobílým psem, dovezeným z Athabasky. Díky svým předkům snáší  český horský pes velmi dobře i nepříznivé klimatické podmínky. Dokáže pracovat v tvrdém horském prostředí. Osvědčil se nejen jako hlídací, lavinový, tažný, záchranářský a pastevecký pes, ale i jako výborný společník.  Český horský pes má velmi veselou povahu, je aktivní a snadno se dá cvičit. K životu ovšem potřebuje hodně aktivity a pohybu. Je to velmi vhodný společník do rodin s dětmi. Méně vhodný je pro chov v městském bytě. Země původu je také bývalé Československo, dnes Česká republika. Hmotnost je okolo 25-40 kg.

Německý ovčák


A na konec moje neoblíbenější rasa Německý ovčák. Německý ovčák je poměrně mladé plemeno, jehož podoba se ustálila až na přelomu 19. a 20. stol. Vynikajících kvalit tohoto plemene bylo hojně využíváno v obou světových válkách, kdy se německý ovčák osvědčil jako "zdravotnický pes".  Mezi světovými válkami a po druhé světové válce vzrostla celosvětová obliba německého ovčáka a jeho služby u policie a vojska jsou v dnešní době takřka nepostradatelné. Německý ovčák - silný a neohrožený pes, který je vždy připraven bránit svého pána a jeho majetek. Je to spolehlivý pes s pevnými nervy, který se dá snadno vycvičit. Díky výborným vlastnostem spojeným s nadáním k čichovým pracím a klusáckou stavbou těla, která mu umožňuje pracovat s nosem u země  a sledovat stopu, se německý ovčák osvědčil jako výborný stopař. Země původu je Německo, hmotnost u fenky je 20-30kg a u psa 30-40kg.


Využití služebních plemen

Psi u policie


Policejní služební kynologie na území České republiky má velmi bohatou tradici. Začátky využívání psovodů se služebními psy ve službě spadají až do období Rakousko-uherské monarchie (u četnických stanic, Finanční stráže, Ozbrojené stráže železnic).

V období dvacátých let minulého století byl organizován první kurz psovodů Policie ČSR v Nových Hradech a v následujících letech byla založena Policejní škola psovodů v obci Pyšely. V roce 1952 byla tato škola přemístěna do Býchor (okres Kolín).

Do této doby bylo doplňování služebních psů u jednotlivých složek Policie ČSR prováděno nákupem od civilních chovatelů. Vzhledem k tomu, že civilní chovatelé se orientovali převážně na odchov psů, který byl zejména zaměřen na kvalitu exteriéru psů, přistoupila policie k vlastnímu odchovu, zaměřenému zejména na povahové vlastnosti psů potřebné pro výkon služby.

Způsobilost psa k použití u policie musí být osvědčena Policií ČR, rovněž každý psovod. Každá městská policie musí mít složenou zkoušku o odborné způsobilosti k vykonávání této činnosti u komisaře PČR. Do každé směny je zařazen jeden psovod. Využití služebního psa je v hlídkové činnosti při sportovních a kulturních akcích, kde může docházet k narušení veřejného pořádku nebo napadení osob a poškození majetku.


Služební psi jsou využíváni hlavně k obraně hlídek nebo vyhledávání ukrytého pachatele v narušeném objektu, který je napojen na PCO (školy a budovy města atd.) K rychlému přemístění psovoda slouží služební vozidlo, které je vybaveno přepravním boxem pro služební psy a psovod má přiděleno toto vozidlo 12hod. pro denní nebo noční službu. Pro ustájení služebních psů slouží moderní kotce, kde má každý pes vlastní výběh a zateplený úkryt. Naše služební psy můžete spatřit při kontrole lesních lokalit, zahrádkářských kolonií, objektů města, hokejových utkání, fotbalových utkání, kulturních akcí, rizikových míst s výskytem závadových osob. Psovod Městské policie také plní úkoly spojené s odchytem zvířat, proto musel složit zkoušku o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat a provozování útulku pro zvířata v nouzi. Naši psovodi se zúčastnili několika závodů pro služební psy, kde uplatnili své zkušenosti a přivezli několik cenných trofejí a prokázali svou profesionalitu v oblasti služební kynologie. Nejslavnější psí hrdinové se nachází u policie. V současnosti např. policejní pes dokáže vyhledat falešné bankovky, dokáže vyhledat zloděje a to pouhým čuchnutím k jeho použité věci.

Psi u horské služby


Když se člověk ztratí na horách nebo je v ohrožení života, k jeho záchraně může mnohdy přispět jen záchranářský pes. Proto má Horská služba České Republiky ve svých řadách psy, kteří dokážou vyhledávat lidi v zimě pod sněhem a v létě v nepřehledném terénu. Tito psi jsou povolávaní jak pro potřebu horské služby, tak na pátrací akce Integrovaného záchranného systému ČR doma i v zahraničí, kdy slouží k vyhledávání osob zavalených v sutinách nebo hledaných na rozlehlých plochách. Přesto se záchranářští psi u horské služby tradičně nazývají lavinovými psy.

Canisterapie


Canisterapie je psychická léčba pomocí psů. Je poměrně nová, ale získává si čím dál větší ohlas. Pro toto využití nejsou vhodná všechna plemena. Psi, kteří provádějí canisterapii musí být cvičeni. I na počátku výcviku by měl pes určený pro canisterapii vykazovat dobromyslnou povahu, přátelské chování, co nejmenší rozvinutí teritorializmu a ochotnost. Všechny tyto vlastnosti a mnoho dalších nesmí pes postrádat. Canisterapie spočívá v tom, že pes musí vycítit z pacienta neklid, deprese a jiné stavy. Pokud nastanou, měl by pes umět člověka z tohoto stavu vyprostit, nebo mu alespoň poskytnout dostatečnou duševní podporu. Canisterapie se využívá jako pomoc lidem různých věkových kategorií-dětem, dospělým i starým lidem. Funguje buď to jako osobní asistence nebo jako různá setkání a kurzy. Canisterapie nevyžaduje žádné příručky ani předměty, jde o prostou terapickou léčbu. Dalo by se také říci, že pes léčí pacienta svou láskou. K tomuto využití jsou hojně využíváni především retrívři, španělové, poslední dobou ovčáčtí psi a někteří špicové. Canisterapii dnes doporučují i lékaři. Pes určen pro toto využití by měl mít pevný charakter a být schopen nejen se postarat o sebe ale naplnit svou láskou i druhé, podat jim  ruku a stále jim pomáhat.

Výcvik


Každý psovod je povinen účastnit se výcviku a systematickou přípravou zdokonalovat služebního psa pro praktický výkon služby, na který dohlíží hlavní psovod. Cílem výcviku je co nejvíce se přiblížit reálné situaci, která může nastat při výkonu služby (rvačka, napadení hlídky, zadržení osoby, likvidace výtržnosti atd.), proto se výcvik provádí v různém prostředí a neprovádí se jen na cvičišti Zkoušky služebních psů se skládají ze dvou částí a to:

Cviky poslušnosti: přivolání za pochodu k noze, ovladatelnost na vodítku, aport, vysílání psa za pochodu do 30m, štěkání na povel, odložení vleže, skok přes překážku, kladina, klid při střelbě, prolézání můstku.


Cviky obrany: průzkum terénu, označení ukryté osoby, prohlídka osoby, doprovod osoby, průzkum objektu, označení ukryté osoby v objektu likvidace výtržnosti, obrana psovoda, strážní služba za pohybu v noci, hladké zadržení v noci do 30m, zákrok v místnosti, zadržení s protiútokem. Zadržení pachatele provádíme na rukáv a z praktických důvodů také na ringo oblek, aby se odstranila závislost služebního psa na rukáv.
Každý pes musí být neustále procvičován a psovod neustále opakuje cviky k zdokonalování psa.

Příklady využití služebních plemen v praxi


Policejní pes dokáže vyhledat falešné bankovky

Pětiletý německý ovčák Rasty dokáže vyhledat falešné bankovky. Vycvičili ho na kynologické stanici slovenské policie. Je cvičený především na vyhledávání padělaných eurobankovek, ale byl také nasazen v České republice na vyhledávání falešných českých bankovek.
Násilník pobodal svého známého a utekl

V tragédii vyústila schůzka dvou známých v pátek v jednu hodinu ráno před ubytovnou na Chodovské ulici v Praze. Muži se pohádali a jeden z nich pobodal druhého do břicha nožem. Zraněného pak na místě nechal. Zraněný muž vyhledal pomoc v ubytovně, kde přivolali lékaře. Po dvaatřicetiletém násilníkovi, který utekl do blízkého lesíku, pátrali policisté se služebním psem. Mužům zákona útočník dlouho neunikal, asi hodinu po útoku skončil na policejní služebně. Kriminalisté zjistili, že násilník je pod vlivem drog, proč ale na svého o rok staršího známého zaútočil, policisté zatím přesně nezjistili. Vyšetřovatel zadrženého muže obvinil z trestného činu těžké ublížení na zdraví a podal podnět k návrhu na vzetí do vazby.
Nalezení drog u mladé studentky

Až na rok do vězení může jít devatenáctiletá studentka jedné z plzeňských středních škol, které se stal 17.květen osudným výcvik policejního psa přímo v budově školy. Německý ovčák Quito vyčuchal v její skřínce více než 105 gramů marihuany. Vyšetřovatelé nyní studentku obvinili z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky. Dívka měla smůlu, když pes k překvapení všech diváků zamířil k její skřínce namísto té, kam psovod ukryl cvičný vzorek drogy. Quito si před skřínkou sedl a začal štěkat tak, jak to má naučené v případě, že objeví drogu. Třiapadesátiletá pracovnice školy, která výcvik sledovala, přivedla na místo studentku. Když otevřela skřínku, byla uvnitř igelitová taška s marihuanou.Závěr


Vypracování této ročníkové práce mě hodně bavila a myslím si, že je to výborná zkušenost na střední školy. Je to také prakticky vstupenka do pokračování mého vzdělávání. Jsem rád, že jsem se díky této ročníkové práci víc dozvěděl o svém psovi.
Zdroje:

http://www.pejskar.cz/sluzebni-plemena/
http://www.novinky.cz/krimi/248801-nasilnik-pobodal- sveho-znameho-a-utekl.html
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_pes


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə